Tajemné stezky - Po březích Orlické přehrady - Vladimír Šiška
13,35 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Tajemné stezky - Po březích Orlické přehrady - Vladimír Šiška
13,35 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Vydejte se spolu s badatelem a spisovatelem Vladimírem Šiškou do kraje kolem Orlické přehrady. Kdysi jej protínalo hluboké údolí s divokou Vltavou a rozeklanými skalami. Dnes je tu jezero dlouhé 68 kilometrů. Okolí nabízí plno rozmanitých přírodních krás, zajímavou historii i pamětihodnosti na doby dávno minulé. Připomeneme si, jak se budovala přehrada s nejvyšší hrází u nás i jak se stavěly a bouraly mosty přes vltavské údolí, dozvíme se, které památky měly štěstí a podařilo se je zachránit. V kraji nacházíme spoustu bývalých tvrzí, hrádků i zámečků. Jaký byl jejich osud a kolik pověstí se k nim váže? Potkáme zde i mnohem starší pozoruhodnosti: nad vltavským údolím byla kdysi velká strážní hradiště z doby dávných Keltů i Slovanů. Jak asi vypadala v době největší slávy? Nemůžeme vynechat ani dvě nejslavnější památky s bohatou a tajemnou historií: zámek Orlík a hrad Zvíkov. Obě stavby, původně hrady na vysokých skalách nad řekou, se dnes zrcadlí na vodní hladině. Na každém kroku narážíme na chráněná území, kde ještě nedotčená příroda skrývá své skvosty v podobě vzácných zvířat, především ptáků, i chráněných rostlin. Při výstupu na Makovou horu nad Orlickou přehradou se nám na chvilku zastaví dech, když se před námi na vrcholku kopce uprostřed lesů zjeví mystický kostelík, který právě zde stojí patrně nikoliv pouhou náhodou. Jen škoda, že mnoho takto klidných, nádherných až magických míst rychle ubývá pod náporem turistického průmyslu.

Voxi Prázdniny v Evropě - audiokniha
13,29 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Voxi Prázdniny v Evropě - audiokniha
13,29 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Máte rádi humor, dobrodružství a mnohahodinové čekání u silnice? Pak vložte řízek mezi chleby a vydejte se za čtvrtým prázdninovým dobrodružstvím s Ladislavem Ziburou. Tentokrát vás čeká 14 000 kilometrů stopem napříč Evropou. Ve společnosti svérázných řidičů vyrazíte z Polska přes malebné Pobaltí až za polární kruh a následně z horkých Athén přes divoký Balkán zpátky domů. Objevíte při tom místa, která jste vždycky chtěli navštívit, jen jste o nich dosud nevěděli. Vyslechnete příběhy neobyčejných lidí a přesvědčíte se, že jste se narodili na tom nejrozmanitějším kontinentu světa.

Na skok do Toskánska - Otakar Kořínek
8,46 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Na skok do Toskánska - Otakar Kořínek
8,46 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Cestopisná knižka Na skok do Toskánska voľne nadväzuje na predchádzajúci čitateľsky veľmi úspešný autorov cestopis Do Amalfi na kávu. Jeho protagonistami sú opäť tí istí dvaja priatelia. Chcú poznávať cudzinu na vlastnú päsť – bez cestovných kancelárií, bez turistických sprievodcov, bez obmedzení termínmi. Slovom, čo cesta dá. Tentoraz si vybrali Toskánsko a knižka nás zavedie do Pisy, Luccy, do Vinci, rodiska Leonarda da Vinci, do Sieny a na mnohé iné miesta, kam turisti chodievajú zriedkavo.

Izrael - Marco Polo - Új tartalommal - Gerhard Heck,Ágnes Almássy
6,75 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Izrael - Marco Polo - Új tartalommal - Gerhard Heck,Ágnes Almássy
6,75 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Naprakész információk, bárhová utazunk! Kalandok és élmények 24 órába sűrítve. Ötletek és javaslatok, hogy kevés pénzből hogyan érezzük jól magunkat és hová menjünk vásárolni. Minden fejezet végén takarékos ajánlat. Új fejezetek: zene, klubok, művészet és építészet, kulturális élet és étkezési szokások, minden fontos esemény, dátum és cím! Hasznos internet oldalak, interaktív térképek, telefonszámok és e-mail címek.

Tajemné stezky - Hornickou krajinou středního Krušnohoří - Otilie K. Grezlová
14,69 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Dovolím si položit Vám několik otázek. Máte rádi krásnou přírodu? Dlouhé, táhlé pláně, potoky, říčky a rybníky, vodní nádrže i hluboké lesy a úchvatné výhledy – to vše v nerušeném tichu? Máte rádi městečka a vesnice s přebohatou historií a množstvím památek i stopy po důlní činnosti? Fandíte nečekaným překvapením i nezodpovězeným otázkám? Umíte se dívat na současnost s otevřenýma očima? A chtěli byste trochu poznat například Gabrielu Buquoyovou, České Hamry, ojcovské břízy, kostel ve Výsluní, Jiřího Popela z Lobkovic, lesní hřbitov ve Vejprtech, Julia Kallu, vápenku u Kovářské, Halže, výrobu pozamentů, hrady Perštejn a Hasištejn, Bezručovo údolí, kapličky na Měděnci, v Krušných horách snad nejfotografovanější a nejfotogeničtější kostel v Kalku, rašelinového mužíčka, zaniklé vesnice, život obyčejných lidí… a k tomu spoustu dalších osobností, míst a zajímavostí? A na skok zavítat k sousedům na druhé straně hranice? Pak neváhejte a přidejte se, hornická krajina středního Krušnohoří nás netrpělivě očekává. Právě vyrážíme.

Krajem šumavských Lad - Karel Petráš
13,35 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Krajem šumavských Lad - Karel Petráš
13,35 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha o historii, přírodě a lidech ze šumavských Lad Milí čtenáři, zveme vás na cestu, která nebude příliš dlouhá, a přesto vás povede časem minulým i přítomným. Kraj, náš domov, malá část naší vlasti, o které budeme vyprávět, je jen nepatrným úsekem Šumavy mezi Vimperkem a Kvildou. Povedeme vás krajem „Lad“ s poetickými názvy osad Borová, Hrabická, Pravětínská, Černá, Svinná, Švajglova. Tento přívlastek ke jménu obcí je příjemný a velmi lahodí našemu sluchu. Ovšem vezmete-li k ruce naučný slovník, pak slovo lada upozorňuje na kraj chudý, s pozemky se skromnou vegetací a s množstvím vřesovišť a slatí. Původní německý název obcí s přídavky HAIDEN, což znamená vřesoviště, již tehdy vyjadřoval chudost tohoto území. Je nutno ještě na počátku našeho vyprávění říci, že toto území až do roku 1945 bylo dosídleno a obýváno převážně obyvateli německé národnosti. Proto při našem vyprávění budou použity i původní německé názvy míst. Ještě jeden dodatek na úvod je důležitý. Až do ukončení druhé světové války v roce 1945 byl farní a správní obcí této oblasti Nový Svět (Neugebäu). Dnešní správní obcí celého rozsáhlého území jsou Borová Lada (Ferchehaid). Nachází se v nadmořské výšce 901 m n. m, je ohraničena okolními horami s nadmořskou výškou přes 1 000 m n. m a leží na soutoku tří horských říček: Teplé Vltavy (dříve Černý potok – Schwarzbach) Malé Vltavy, někdy označované jako Vltavický potok (Wuldaubach) a Vydřího potoka (Thierbach). Obec leží v rozsáhlém náhorním vrchovištním údolí, vyplněném slatěmi, které se staly jednou z dominant tohoto území. Chalupská slať, Novosvětská slať jsou pro mnohé lidi pojmy, které nejsou neznámé. Převážná část správního území leží v Národním parku Šumava, část pak na území Chráněné krajinné oblasti Šumava. Dnes obec spravuje i území bývalé správní obce Knížecí Pláně (Fürstenhund) na samotné česko-bavorské hranici. Naše skromné vyprávění o již páté generaci lidí, kteří tuto krajinu tvořili a tvoří nejen k obrazu svému vás poučí, že není rozhodující, jaké národnosti byli lidé, kteří před dávnými 250 roky zde postavili první obydlí a vykáceli les. Jejich úporná a namáhavá práce je dodnes vidět na každém kroku. Ať chceme či nechceme, stále si neseme životem zkušenosti předchozích generací. Vážení čtenáři, přečtěte naše skromné vyprávění a pak se vydejte na toulky tímto krajem. Jeho kouzlo ať k vám promlouvá. Kraj šumavských Lad je od nepaměti krajem krásným, ale velmi chudým. Kniha o něm je skromným vyprávěním o jeho dávné historii. Tímto krajem nikdy nevedla žádná významná obchodní cesta. Samotný bývalý název správní obce Nový Svět symbolizuje odlehlé místo, zastrčené v pustině. Celý kraj Lad patřil do jazykové oblasti čistě německé. Těch několik českých rodin zde žilo ve vzájemné pohodě s Němci. Kniha „Krajem šumavských Lad“ pouze oživuje vzpomínky dávných dob, kdy vesnice žily životem lidí, kostely ještě stály, školy byly plné dětí a lidé měli k sobě blízko. Bohužel přišla doba, kdy dobro a pohoda se postupně vytrácely. Dny se měnily stále více k horšímu. Nenávist, podezíravost a udavačství se usadily pod střechami chalup. Jak to dopadlo, všichni víme. Původní obyvatelé odešli a šumavské vesničky se z velké části staly pouhými pojmy na mapě. Tato kniha čtenáře provádí krajem, ve kterém se již nikdy neobnoví bývalé vesnice s jejich způsobem života.

Příběh Íránu, Mongolska a Turecka - říší, které pohnuly světem - Dana Trávníčková
23,47 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Írán, Turecko i Mongolsko mají za sebou dramatický a vzrušující příběh, který ovlivnil chod celého světa. Každá z těchto tří zemí se v části svých dějin rozmáchla k mohutné expanzi a ovládla ohromná území s různými etniky, kulturami, jazyky a náboženstvími. Vytvořila světovou říši. Jejich příběhy se místy proplétaly jak navzájem, tak každá z nich s příběhem Evropy a někdy i naší země. Dnešní Mongolsko je jiné než v době Čingischána, zato Írán a Turecko, významní aktéři dění na Blízkém východě, mluví do běhu světa stále. Něco mají ale dodnes společného všechny tři jsou atraktivními turistickými cíli.

Říkali mu Pirát - Martin Záruba
11,39 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Říkali mu Pirát - Martin Záruba
11,39 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Když bylo malé Aničce nejhůř, snažil se jí její otec Martin uklidnit. Vyprávěl jí o psech, které má tak ráda. O psech, kteří jsou tak odvážní, že daleko v horách Kavkazu bojují s divokými vlky a obrovitými medvědy. O psech, kteří se nebojí vůbec ničeho a nikoho. A když bylo nejhůř, právě takového psa jí slíbil… a zadělal si tím na pořádné dobrodružství! Tohle je příběh hledání svobodných psů, kterým porozumí pouze svobodní lidé. Tohle je příběh hledání psů a nalezení lidí.

Úchvatné světové trekingové trasy
26,51 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Úchvatné světové trekingové trasy
26,51 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Cestování je o poznávání nového a nejvíc nových zážitků nasbíráte, budete-li cestovat co nejpomaleji, tedy pěšky! Pěší turistika neboli treking má mnoho podob a úrovní obtížnosti. Můžete šlapat sami a rozjímat, nebo to můžete pojmout jako dovolenou s přáteli a splnění společných snů a výzev. Co může ve světě překvapit české čundráky, uvyklé na propracovanou síť turistických značek? Kulturně bohaté stezky z města do města, od památky k památce, na místa, kde se psala historie zemí, kontinentů... Dechberoucí výšlapy na vyhlídky s úchvatnými panoramaty. Stezky, na niž se stáváte členem celosvětového národa poutníků. Nahlédněte do knihy a inspirujte se vybranými trasami z celého světa. Každá je doplněna tipy na další výšlapy podobného rozsahu, náročnosti nebo tématu. Od jednodenních výletů až po ty, na něž si musíte vyhradit pár týdnů volna. Přečtěte si příběhy autorů, kteří osobně každou trasu prošli.

Zápisky z poutí - Miroslava Jetelinová
13,33 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Zápisky z poutí - Miroslava Jetelinová
13,33 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Zápisky z poutí jsou laskavým vyprávěním o mnoha poutních a poznávacích cestách Miroslavy Jetelinové, člověka, pro kterého se cestování stalo velkým kořením života. Nejedná se o cesty po jiných kontinentech, ale o destinace v dosahu Středozemního moře, kolem něhož se psaly dějiny posledních několika tisíc let. Nechme se vtáhnout do exotické atmosféry legendárních a posvátných míst Tuniska, Řecka, Francie, Izraele, Egypta, Španělska nebo Itálie, čímž se dost možná pro jejich návštěvu nadchneme také

Stafraholtskou Indií tam a zpět - Michal Huvar
17,81 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Stafraholtskou Indií tam a zpět - Michal Huvar
17,81 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Titul navazuje na knihu Afrikou na dohled (1997), ve které autor putoval severní Afrikou ve stopách legendární cestovatelské dvojice, citoval z jejich díla, nacházel místa ke srovnávacím fotografiím. Nyní se s ním dostáváme ve stopách H+Z do Indie, tentokráte cestujícího i ve společnosti kluků z Poláčkova románu Bylo nás pět. I zde autor nezřídka cituje z knih různých dalších autorů, kteří byli a psali o Indii, i zde psané slovo doprovází autorovy fotografie, tentokráte výhradně černobílé. Svazek je v pouzdře, v němž je vedle titulu přibalen i její předchůdkyně: Afrika na dohled. Po stopách Hanzelky a Zikmunda.

Jiná Afrika 2. vydání - Pavla Jazairiová
9,36 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Jiná Afrika 2. vydání - Pavla Jazairiová
9,36 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Známá rozhlasová novinářka Pavla Jazairiová vydává upravenou a rozšířenou verzi úspěšné knížky z roku 2008 věnované zemím v severní a západní Africe – Mali, Senegalu, Alžírsku, Tunisku. Důvodem je aktuálnost tématu. Afrika v jejím pohledu je v mnoha ohledech místem bídy, beznaděje, úpadku. Z toho se rodí touha mnoha Afričanů odejít do Evropy a začít zde nový život. Tento pohled zbavený iluzí a folklorního nánosu je bolestný, ale cenný snahou lacině nemoralizovat, nýbrž hledat vysvětlení. Proto jsou součástí knihy nově vepsané glosy velvyslankyně Evropské unie v Namibii Jany Hybáškové a zasvěcený úvod afrikanisty Luboše Kropáčka. Kniha je doplněná o řadu fotografií.

Couchsurfing v Rusku - Stephan Orth
14,58 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Couchsurfing v Rusku - Stephan Orth
14,58 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

PRVNI KNIHA O RUSKU BEZ MEDVĚDŮ A BALALAJEK! Co je propaganda a co je skutečnost? O žádné části zeměkoule nepanují tak zmatené a rozporuplné informace jako o Rusku. V tom případě pomůže jediné: vyrazit na cestu a udělat si svůj vlastní obrázek. Po deset týdnu sbírá autor bestselleru Stephan Orth mezi Moskvou a Vladivostokem malé i velké postřehy. A od jednoho gauče ke druhému objevuje na své cestě zemi, v níž se za strohou fasádou skrývá nekonečná srdečnost.

Egyiptomi kolostorok - Imre Lázár
17,64 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Egyiptomi kolostorok - Imre Lázár
17,64 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Az egyiptomi kolostorok legtöbbje olyan, mint egy múzeum, a látogatónak sűrített formában, eredeti környezetben tárja fel a kopt művészet évszázadainak szebbnél szebb alkotásait. Nem véletlen, hogy az UNESCO az egyiptomi kolostorok közül kettőt is, a Szent Katalin-kolostort és a marjúti Szent Ménasz-kolostort a világörökség részévé nyilvánította.

Párizs - Élménygyűjtő
12,18 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Párizs - Élménygyűjtő
12,18 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Az Élménygyűjtő nem a nagyvárosok zsúfolt turistacélpontjaihoz kalauzolja az utazót, hanem sokkal inkább a városok valódi hangulatát, rejtett kincseit próbálja megismertetni vele. A sorozat legfrissebb kiadása ezúttal a történelmi épületeiről, emlékműveiről és a francia sikkről gondoskodó je ne sais quoi-ról nevezetes Párizsba kíséri az utazás szerelmeseit. Remek szórakozást jelent végigkószálni az utcákon, felfedezni a helyi piacokat, megtalálni a nekünk tetsző kávézót és a legjobb pékséget. A Szajna mentén sétálva böngésszünk a könyvek, régiségek és más érdekességek között. Menjünk fel a csigalépcsőn a Notre-Dame északi tornyába, és szemezzünk a középkori vízköpőkkel. Haladjunk végig a Szajna közepén fekvő Szent Lajos-sziget 17. századi főutcáján. Vegyüljünk el a helyiek között Abbesses bárjaiban, és kóstoljuk meg Párizs legjobb baguette-jét, majd pedig tekintsük meg az impresszionizmus nagyjainak alkotásait az Orsay Múzeumban. Ha kedvünk támad vásárolgatni, egy finom ebédre vagy vacsorára, romantikához, családi programhoz, nevezetességekhez vagy csak egyszerűen belefeledkezni az utca forgatagába, kiadványunk számos ajánlattal szolgál.

Korzika - Marco Polo - új tartalommal
9,34 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Korzika - Marco Polo - új tartalommal
9,34 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Naprakész információk, bárhová utazunk! Kalandok és élmények 24 órába sűrítve. Ötletek és javaslatok, hogy kevés pénzből hogyan érezzük jól magunkat és hová menjünk vásárolni. Minden fejezet végén takarékos ajánlat. Új fejezetek: zene, klubok, művészet és építészet, kulturális élet és étkezési szokások, minden fontos esemény, dátum és cím! Hasznos internet oldalak, interaktív térképek, telefonszámok és e-mail címek.

Prága útikönyv - kivehető térképmelléklettel - Ferenc Somorjai
10,73 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Prága útikönyv - kivehető térképmelléklettel - Ferenc Somorjai
10,73 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Prága a Kelet legnyugatibb metropolisza. Európa szívében fekszik, pontosan Berlin és Bécs között, és mindkét világ erényeit egyesíti. Az „arany város” számos arcát mutatja az ide látogatóknak: a Károly hídon sétálók vagy az Óvárosi teret megtekintők élvezhetik Prága középkorias hangulatát, de a Moldva gőzhajóin a legmodernebb dzsesszzene szól, és úton-útféle hollywoodi filmforgatásokba botlik az ember. Fedezze fel útikönyvünk segítségével Prága sokszínűségét! Legyen szó pihenésről vagy kultúráról, családi vakációról vagy egyéni utazásról, kiadványunk segít Önnek, hogy megtalálhassa a város legszebb és legérdekesebb helyeit. A kötet szerzője elismert hazai idegenvezető, aki a magyar utazók igényei és érdeklődése szerint állította össze az útikönyvet. A kivehető térképmelléklet és a számos alaprajz, és sétatérkép biztosítja, hogy a városnézés során Ön soha ne tévedjen el.

Fidži - Krajina úsmevu - Jozef Strečok
9,41 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Fidži - Krajina úsmevu - Jozef Strečok
9,41 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Za necelý mesiac som na ostrovoch Fidži stretol mnoho fantastických ľudí, ktorí mi dovolili nahliadnuť do tajov melanézskej kultúry, s radosťou mi ukázali krásy prírody a pohostili vynikajúcim pacifickým jedlom. Prežité zážitky ma prinútili sa zamyslieť, že skutočné bohatstvo krajín sa nedoluje v baniach ani nerastie na stromoch. Tkvie v ľuďoch, bije v ich srdciach. Pod tým bohatstvom myslím skromnosť, zmysel pre rodinu a menej zhonu za matériou. Je to poklad, ktorý ľuďom nemôže ukradnúť nikto, ani ten najchamtivejší kolonizátor. Objaviť ho má šancu, iba všimavý návštevník. Navyše aj načerpať z neho a odniesť si domov bez toho, aby niekomu inému chýbal. Ostrovy Fidži ponúkajú toto všetko, a ešte oveľa viac.

Južná Amerika, aká si? - Nemčík P. Ján
5,80 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Južná Amerika, aká si? - Nemčík P. Ján
5,80 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Táto kniha umožňuje poznanie Južnej Ameriky z mnohých pohľadov. Dnes sa viac ako inokedy veľkému svetu Južnej Ameriky pripisuje významný podiel v celosvetovom dianí. Naozaj aj pri mnohých problémoch, najmú sociálnych, je to svet neobmedzených možností a je poznačený veľkými zmenami. O Južnej a Strednej Amerike sa pápež Ján Pavol II. vyjadri, že pre Cirkev je to kontinent nádeje. Toto vyhodnotenie nadchlo misionára, autora tejto knihy, aby svoje skúsenosti a poznatky štyridsaťtriročného pobytu v Južnej Amerike publikoval širokej verejnosti. Téma knihy je veľmi rozsiahla a ďaleko nie je vyčerpaná, no predsa každému ponúka mnoho poučného a zaujímavého. Čitateľ tiež môže obdivovať autorovo nadšenie, že ako misionár mohol pracovať v tejto časti sveta a konečne poznať i jeho presvedčenie, že aj dnes niektorí ľudia pocítia povolanie a rozhodnú sa stať misionármi v Latinskej Amerike alebo kdekoľvek inde na svete.

Kassa régió - Éva Hoffmann
10,89 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Kassa régió - Éva Hoffmann
10,89 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

A Kassai régió valójában Szlovákia keleti felének déli részét jelenti, Rozsnyó környékétől egészen az ukrán határig. E vidékkel foglalkozó mű önálló formában még nem jelent meg magyarul, a Hibernia Kiadó úttörő módon vállalkozik e szép feladatra. Szándékunk szerint egy könnyen kezelhető, a leírásokban alapos és pontos, térképekkel, de főként több száz színes fényképpel gazdagon illusztrált kiadványt adunk a magyar utazók kezébe. Használata során megismerkedhetünk a városok rövid történelmével és nevezetességeivel, ám a rendkívül változatos táj szépségeit és különlegességeit is bemutatjuk. Felkeressük az UNESCO Világörökség listájában egyaránt megtalálható Szepesi várat, a Dobsinai-jégbarlangot, valamint a Vihorlát fatemplomait. A természet szerelmeseinek ajánljuk a Szlovák-paradicsom és a Karsztvidék barlangjait és pompás túralehetőségeit. Rövid sétáink során Kassa mellett megnézzük a bámulatos kisvárosokat, a Gótikus út, a Vaskultúra útja és a Szent Erzsébet-út során a középkortól máig ívelő élményekben lesz részünk. Fedezzük fel együtt a Kassai régiót!

Oceánom hôr - Plavba v severnom Atlantiku - Vladimír Porvazník
16,15 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Oceánom hôr - Plavba v severnom Atlantiku - Vladimír Porvazník
16,15 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

O polnoci vietor nabral silu a potom sa začalo osemhodinové divadlo, ktoré sa len tak nevidí a nepočuje. Nárazy vetra do päťdesiat uzlov pôsobili na loď, akoby na ňu tlačila neviditeľná ruka boha vetrov. Úderu predchádzal silný piskot v lanoví. Náraz taký prudký do trupu, že loď sa silne naklonila nabok, až ňou poriadne zatriaslo. Bolo cítiť, ako sa rýchlo presúva na opačnú stranu svojho, našťastie, vymedzeného priestoru. Alarm nám pípal celú noc zakaždým, keď loď, pohybujúca sa na kruhovom výseku, ktorého stredom je kotva, vošla do jeho zóny. Keď to vonku utíchlo, ak pod utíchnutím myslím iba okolo tridsať uzlov, nastalo čakanie na ďalší útok na náš krehký útulok, sprevádzaný vďakou, že sme prečkali ten predchádzajúci. Vlado Porvazník sa narodil v roku 1961 v Bratislave. Je ženatý, má dve dcéry a šesť vnúčat. Svoj životný príbeh začal ako horolezec. Zúčastnil sa na výpravách v talianskych a francúzskych Alpách, na Mont Blancu a v predhorí Himalájí, v Pamíre. Po dlhšej prestávke sa k svojej láske, horám, vrátil. V rokoch 2000 – 2016 liezol s priateľmi v amerických Yosemitoch a trikrát sa mu podarilo vyliezť na populárny vrchol El Capitan, čo ho možno predurčilo na túto funkciu pri jeho druhej láske, jachtingu. V rokoch 2009 – 2010 plával na svojej plachetnici Civetta z Jadranského mora do Karibiku a späť. S novou štyridsaťpäťstopovou plachetnicou Civetta II túto trasu zopakoval v roku 2012. V rokoch 2013 – 2015 na Civette II oboplával svet a tejto plavbe venoval svoju prvú knihu Oboplával som svet (2017). V roku 2015 plával Severozápadným prieplavom z Grónska na Aljašku ako člen posádky americkej plachetnice Celebrate. Príbeh tejto plavby opísal v druhej knihe Z Grónska na Aljašku (2018). Plavbu s priateľmi do USA a Kanady zachytil v tretej knihe Plávam na svojich snoch (2019).

Jižní polokoule naší koule - Radek Jaroš
20,84 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Jižní polokoule naší koule - Radek Jaroš
20,84 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Radek Jaroš je nejúspěšnější český himálajský horolezec. Jako teprve patnáctý člověk na světě vystoupil na všech čtrnáct nejvyšších hor naší planety bez používání kyslíkových přístrojů ale i podpory vysokohorských nosičů. Stal se tak držitelem „Koruny Himaláje“. Následoval další projekt, takzvaná „Koruna světa“, což znamená vystoupit na nejvyšší vrcholy všech světadílů. Po legendárním Reinholdu Messnerovi se tak stal teprve druhým na světě, komu se to podařilo, samozřejmě bez kyslíkových přístrojů. Po dosažení nejvyšších vrcholů kontinentů polohovaných na sever od rovníku, které popisuje kniha „Severní polokoule naší koule“ se Radek Jaroš vydal v rámci projektu Koruna světa i na polokouli jižní. Kniha „Jižní polokoule naší koule“ popisuje expedice na čtyři nejvyšší vrcholy zde umístěných kontinentů. V roce 2017 Radek absolvoval expedici na Mount Kosciuszko – nejvyšší vrchol pevninské Austrálie. Stejně jako u ostatních expedic Koruny Světa platilo, že cílem není pouze dosažení vrcholu, a tak po výstupu na nejvyšší vrchol absolvoval legendární extrémní cyklistický závod Crocodile Trophy v severní části Austrálie. V prosinci 2017 vyrazil směrem na nejchladnější a nejopuštěnější kontinent planety – Antarktidu a její nejvyšší vrchol Mount Vinson. Na konci roku 2018 následovala expedice na nejvyšší horu Jižní Ameriky – Aconcaguu doplněná i návštěvou Velikonočního ostrova. Výstup na nejvyšší vrchol Afrického kontinentu Kilimanjaro na začátku října 2019 znamená pro Radka dokončenou Korunu světa podle Bassova seznamu. O všech těchto cestách kniha pojednává.

Najdu odvahu - Lenka Vacvalová
13,68 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Najdu odvahu - Lenka Vacvalová
13,68 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Herečka, moderátorka a běžkyně Lenka Vacvalová překonává na 770 km dlouhé trase po cestě hrdinů SNP náročný terén a sama sebe. Vypráví příběh o každodenních výzvách a hledání odvahy. A to nejen své vlastní. Mapuje i osudy hrdinů, kteří padli v SNP, a žen, jež v sobě našly neuvěřitelnou odvahu, aby mohly během povstání pomáhat. Ultraběh. Náročný, dlouhý, vyčerpávající. Šestnáct dnů plných deště a sněhu, bahna, bolesti, ale i neskutečně silných zážitků.

Tichý dech - Jan Trachta
7,30 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Tichý dech - Jan Trachta
7,30 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha Tichý dech přináší svědectví mladého českého chirurga z afrického Konga a z Haiti, kam odletěl s dalšími lékaři ihned po ničivém zemětřesení. Zároveň jde o velmi osobní výpověď člověka, který vyrazil do dalekých končin plný romantického nadšení. Brzy byl ale konfrontován nejen se všudypřítomným utrpením mnohdy končícím zbytečnou smrtí, ale i s neznalostí a neochotou některých tamních lékařů a sester. Dramatická líčení náročných operací na africkém venkově a v haitských ruinách se střídají s popisem exotických krajin a života jejich obyvatel.

Nečekaná cesta tam a zase zpátky - Mikuláš Focko,Kamila Kordulíková
13,35 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Skoro právník a advokátka na spontánní cestě po rozmanité Kolumbii "za časů Covidu". Satirický cestopis s originální fotodokumentací Nečekaná cesta tam a zase zpátky: Kolumbijská edice vypráví příběh měsíce a půl cestování dvou přátel po latinskoamerické zemi plné krásy, nástrah a překvapení. Přátelství, dramata, lockdowns, bizarní a někdy i nebezpečné situace - to vše vás čeká na nečekané cestě, která nemusela být vždy ZPÁTKY, ale pouze TAM…

Denníky - Ján Kudlička
9,41 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Denníky - Ján Kudlička
9,41 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Denníky Jána Kudličku majú povahu nielen geografického cestopisu, ale i vrstvenej reflexie sýtenej vnímavým okom umelca-maliara. Tri desaťročia strávené príležitostným pozorovaním miest a krajín troch kontinentov (Praha, Viedeň, Berlín, Londýn, Petrohrad, New York, Toronto, Egypt, Taliansko, Alpy), ich sebevlastného toposu a kultúrneho diania, prinášajú okrem cestovateľských itinerárov najmä prenikavé postrehy smerom k miestnej etnografii a architektúre, akcentované optikou línií a farieb. Žánrovo sa kniha pohybuje medzi príbehovým fragmentom, reportážnou črtou, vecným či impresívnym opisom, privátnym záznamom, umeleckou fotografiou a úvahou. Denníky nenásilne dopĺňajú skorší autorov projekt s lyricko-výtvarnou črtou – Atmosféry (2019), no poskytujú i užitočný materiál k „čítaniu“ Kudličkovej maliarskej tvorby.

Sedem statočných na siedmich pahorkoch Ríma - Jozef Mikloško
19,00 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Sedem statočných na siedmich pahorkoch Ríma - Jozef Mikloško
19,00 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha je napísaná z lásky autora k Večnému mestu, ktorá trvá už takmer polstoročie. Aj malé rímske príhody vyvolávajú prúd asociácií a spomienok.. Mnohí tam prežijú čaro prítomného okamihu či bohémske chvíle, ktoré dotankujú energiu a radosť. Tajomná história starých Etruskov a Rimanov udržiava vo Vás zvedavosť s prirodzeným čarom poznávania. Autor navštívil Taliansko vyše dvadsaťkrát. V rokoch 2000-2005 ako veľvyslanec Slovenskej republiky v ňom prežil vrchol svojho života. Často stretal ľudí, ktorí sa v každom veku tešili zo života, mali vždy dobrú náladu a na všetko čas. Nikdy sa neponáhľali, boli tolerantní a ochotní poradiť či pomôcť. Autor na svojich virtuálno-reálnych potulkách Rímom stretol sedem zaujímavých osobností: cisára Marca Aurelia, svätú Cecíliu, cisára Konštantína, maliara Michelangela Merisi da Caravaggio, svätého Filipa Neriho, slovenského básnika Eugena Vesnina a biskupa Pavla Máriu Hnilicu. Ochotne mu porozprávali o svojom živote a odpovedali na otázky. Každý mu odporučil navštíviť svojich sedem obľúbených miest na siedmich pahorkoch Ríma. Autor tak fundovane popisuje miesta, ktoré mnohokrát navštívil a veľa o nich vie.. V závere sú spomenutí Slováci žijúci v Ríme a spomienky na návštevu Slovenska Rimanom – pápežom Františkom, ktorý pop príchode v septembri 2021 Slovákom povedal: ,,Táto cesta mi vlieva energiu, cítim sa, akoby som omladol.“ Text dopĺňa 183 farebných fotografií.

Čeští eskymáci na cestách - Alena Klempířová,Jaroslav Klempíř
16,03 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

V této nové knize Čeští Eskymáci na cestách přináší autoři čtenářům řadu zajímavostí, zejména o moderním Grónsku, jeho kultuře a lidech, ale také neobyčejné zážitky z dalších částí světa, především z Karibiku. Kniha, je opět doplněna množstvím fotografií a doprovodných materiálů, je vážnou i humornou sondou do života různých kultur i do života autorů samotných.

Moldavsko a Podněstří - Veronika Škvárová
5,90 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Moldavsko a Podněstří - Veronika Škvárová
5,90 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Chystáte se do Moldavska a Podněstří? Pak brzy zjistíte, že na českém trhu nejsou prakticky žádné aktuální publikace, které by vás na tuto cestu připravily. Naštěstí je zde cestovatelka Veronika Škvárová, která se ráda vydává do zemí, jež nenajdete v katalozích českých cestovních kanceláří. Její praktický cestopis opět přináší kromě vlastních zážitků z místa také spoustu užitečných informací.

Vodka, duša, kaviár - Boris Filan
14,20 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Vodka, duša, kaviár - Boris Filan
14,20 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Táto kniha je zošitá zo zážitkov, predsudkov a spomienok Borisa Filana na Rusko. Opisuje, ako sa plavil s manželkou po Volge zo Samary do Moskvy aj ako sa so synom Oliverom vybral za cárom Petrom Veľkým. Žiadna iná krajina sveta nie je taká veľká, krutá, nádherná, hnusná, bohatá, absurdná, ľudská ako Rusko. Nikde inde sa nedá tak úžasne piť, snívať a plakať ako tam. Vodka, duša, kaviár. Kremeľ a obchodný dom GUM, Lomonosova univerzita, Chrám Krista Spasiteľa, Vagaňkovský cintorín s hrobom Vladimíra Vysockého. Šachový klub štyroch koní vo Vasjukách, Gorkého Nižny Novgorod, Petrohrad cára Petra Veľkého, Ermitáž, zlaté vodotrysky. Labyrint sveta a raj srdca. Boris Filan sa túlal po tej veľkej krajine s basketbalistami, s kamarátmi, s manželkou, so synom. Najviac sa tam dozvedel o sebe. Rusko každého vyskúša z hlavných predmetov života. Z lásky, z trpezlivosti a z nenávisti.