Můj dobrý přítel chřestýš - Don Jose Ruiz,Tami Hudman
13,01 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Můj dobrý přítel chřestýš - Don Jose Ruiz,Tami Hudman
13,01 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Neztraťte se na cestě životem s poradcem v oblasti spirituality a autorem bestselerů donem José Ruizem. Tato sbírka povídek vás naučí, jak nalézt svou cestu a zároveň objevit i sami sebe. Od chřestýšů a vzpoury ke swamiům a šamanům vám tyto příběhy vytvarují pohled na svět kolem vás a na cestu, po níž jím procházíte.

Mandaly intuice - Alexandra Kovandová
7,84 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Mandaly intuice - Alexandra Kovandová
7,84 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Mandaly intuice jsou roztomilou pomůckou, kterou lze použít na cestě k vnitřní moudrosti. Hodí se i ke zklidnění, sjednocení mysli, těla a duše nebo jen tak pro radost. Intuice není něco, čím je obdařen pouze někdo. Má ji každý z nás. Intuice nás ved e jemně, někdy opakovaně, pomocí pocitů a jemných vnuknutí ke klidu, harmonii, štěstí a lásce. Vydejme se společně na cestu k vnitřní moudrosti - intuici. Tyto mandaly přináší zábavné putování k vnitřnímu prameni vědění.

Svoboda ducha - Míla Tomášová
11,61 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Svoboda ducha - Míla Tomášová
11,61 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Jedinečné vyjádření těch nejhlubších zkušeností ducha, trvalá, naprosto samozřejmá zkušenost života v jednotě s prazákladem, svět jako třpyt prázdna... Ještě mnohé by bylo lze říci při pokusu anotovat obsah souboru esejů Svoboda ducha, a přece bychom zůstali skutečné kvalitě textu vzdáleni. Soubor původně vznikl jako přednáška určená k poslechu (byl namluven na zvukové nosiče) a jeho autorka Míla Tomášová do něj v myšlenkové zkratce soustředila jádro nauky, tak jak ji v epičtější formě předávala v předchozích prozaických a esejistických dílech (Za čas a prostor, Třpyt prázdna, Světlo vědomí, Vnitřní pramen). Kniha je přepisem tohoto zvukového záznamu. „Není ,zde‘ a není ,tam‘, není žádných hranic, žádného rozlišení. Není toho, kdo by rozlišoval, kladl či překračoval hranice a poznával bezmezné. (...) Vše tu je, ale není to nijak odlišeno od vlastní podstaty, tak jako socha vytesaná ze skály na chrámu v Indii je sice tvarem, sochou, ale zároveň skálou samou. Kdo uskutečnil toto Poznání, otevřel v sobě Vědomí bezčasovosti v jakékoliv úrovni života. Žije Jednotu v jakémkoliv stavu, neboť všechny tyto stavy, které jsou zde právoplatně zařazeny, nejsou nic jiného než Vědomí, z hlediska jevů jsou jen Prázdnem.“

Kryon 14 - Nový člověk - Lee Carroll
15,68 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Kryon 14 - Nový člověk - Lee Carroll
15,68 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Na začátek pro nás Lee připravil velmi zajímavý pohled do minulosti povídání o Lemurii a Atlantidě z lidského pohledu. Má ve zvyku si Kryonovy informace ověřovat koneckonců i sám Kryon ho k tomu vybízí a tak se i u tohoto tématu porozhlédl potom, zda pro tyto civilizace existují nějaké důkazy. No a pak už se s pomocí channelingů přeneseme do současnosti. Dozvídáme se, jaké to je, být novým člověkem jaké máme k dispozici nástroje, jaké kroky jsou bezprostředně před námi a jak krásně je nastaven celý systém, aby všechno proběhlo jak má A vysvětluje nám, že úplně každý zde má své jedinečné místo. Kryon nám také říká, co se (prozatím) týká jen pracovníků světla, ale poukazuje i na věci, které zahrnují celé lidstvo. No a pochopitelně nám dává také nahlédnout do toho, co se teprve chystá a na co se můžeme těšit. Opět dokonale vyvážená energie minulosti, současnosti a budoucnosti, které se společně setkávají a prolínají v tzv. čase teď.

A mennyország létezik - Alexander Eben
10,05 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
A mennyország létezik - Alexander Eben
10,05 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Több ezer embernek volt már halálon túli élménye, de a természettudományok kutatói mindezidáig azon az álláspolton voltak, hogy túlvilág nincsen. Dr. Eben Alexander idegsebész is ezen tudósok közé tartozott. Tisztában volt azzal, hogy a halálközeli élmény létező jelenség, de úgy gondolta, csupán a trauma által megviselt idegpályák terméke. Egy szép napon viszont az ő agyát is megtámadta egy ritka betegség. A homloklebenye, amely az érzelmekért és gondolatokért felelős, teljesen leállt. Dr. Alexander hét napig kómában feküdt, majd amikor az orvosai már feladták a reményt, egyszer csak kinyitotta a szemét, és visszatért az életbe. Gyógyulását orvosi csodának tartják, de az igazi csoda nem csupán erre korlátozódik. A kóma alatt dr. Alexander megjárta a túlvilágot, és találkozott egy angyalszerű lénnyel, aki bevezette a testentúli létezés legapróbb rejtelmeibe. Az orvos útja során az univerzum isteni forrásával is találkozott. Dr. Alexander története nem a fantázia műve. Betegsége előtt képtelen volt természettudományos nézeteit összeegyeztetni az istenhittel, a lélekbe és a túlvilágba vetett hitével. Ébredése óta azon orvosok közé tartozik, akik úgy gondolják, a teljes egészséget csak azáltal lehet elérni, ha tudatosul bennünk: Isten és a lélek létező dolgok, és a halál nem minden dolgok vége, csupán egy következő állomás kapuja. Ez a történet az egész világnézetünket felforgathatja. Sem a tudósok, sem a hívők nem intézhetik el egyetlen kézlegyintéssel. Mert aki elolvassa, annak meg fogja változtatni az életét.

Tudomány és spiritualitás - Rupert Sheldrake
9,60 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Tudomány és spiritualitás - Rupert Sheldrake
9,60 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

"Több gyakorlatot átvettem a könyvben leírtak közül, és ennek eredményeképpen sokkal több szeretetet, örömöt, együttérzést, hálát és nyugalmat élek át. Hálásak lehetünk Rupertnek, amiért fáradhatatlan munkája révén elhozta nekünk mind a tudomány, mind a spiri­tua­litás mélyebb megértését." - Deepak Chopra A spirituális gyakorlatokat jelenleg soha nem tapasztalt alapossággal vizsgálja a tudomány, és számos kutatás kimutatta, hogy a vallási és spirituális gyakorlatok boldogabbá és egészségesebbé teszik az embereket. Úttörő könyvében dr. Rupert Sheldrake - aki a biokémia dok­to­ra, filozófus és történettudós is egyben - megmutatja, hogyan támasztja alá a tudomány azt a hét szellemi gyakorlatot, amelyekre sok vallás is épít, és amelyek részei az emberiség közös örökségének: o a meditációt, o a hálát, o a természettel való kapcsolatot, o a növényekhez kapcsolódást, o a szertartásokat, o az éneklést és a zenét, valamint o a szent helyekre való zarándoklatokat. Ez a mű összefoglalja a legfrissebb tudományos vizsgálatokat azzal kapcsolatban, hogy mi történik, ha spirituális gyakorlatokat végzünk, és olyan utakat javasol, amelyeken mi magunk is felfedezhetjük e területeket. A vallásos emberek számára az író megvilágítja szertartásaik és hagyományaik valódi eredetét és fejlődéstörénetét, hogy aztán ezek új megvilágításba helyezve életre keljenek és megerősödjenek a lélekben. Azok számára, akik nem vallásosak, megmutatja, hogy a spirituális alapgyakorlatok világnézettől függetlenül mindenki számára elérhetők, alkalmazhatók és gyümölcsözők. Könyvünk azoknak szól, akik úgy érzik, a modern világiasság felé vezető hosszú úton valami nagyon fontosat is magunk mögött hagytunk, ám ha megnyitjuk magunkat a spirituális dimenziónak, megtalálhatjuk az erőt a kiteljesedett élethez.

Člověk a svět - Rudolf Steiner
11,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Člověk a svět - Rudolf Steiner
11,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kdo se zabývá poznávání svého nitra, nemůže obejít otázku svého jáství. Rudolf Steiner v této knize rozebírá tuto problematiku svým originálním přístupem z hlediska duchovní vědy, jednak jasnovidně, jednak přísně logickým způsobem. Člověk má dvanáct smyslových orgánů, které souvisí s dvanácti souhvězdími zvěrokruhu, což poukazuje na vztah makrokosmu a mikrokosmu. Popisuje význam luciferských a satanských vlivů pro vývoj člověka, význam Kristova mystéria pro vývoj jáství člověka a další. To všechno jsou informace týkající se jáství v člověku.

Runy praktická kniha - Igor Warneck
14,63 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Runy praktická kniha - Igor Warneck
14,63 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Runy nejsou jen starogermánské písemné znaky, nýbrž i zvláštní pomůcky k věštbám; stejně jako v dávných dobách se může s jejich pomocí magik i dnes pokusit uchopit tajemství tohoto světa. Tato kniha přináší českým čtenářům vyčerpávající úvod do runového pojmosloví, návod k praxi runového věštění a pokyny ke zhotovení vlastních runových kamenů. Součástí výkladu je i přehled jednotlivých run a jejich skrytých významů, runové rituály i poučení o germánských božstvech a slavnostech.

A mennyei prófécia - James Redfield
12,26 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
A mennyei prófécia - James Redfield
12,26 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Spirituális utazásra hív ez a könyv, amely első megjelenésekor 165 héten át szerepelt a The New York Times sikerlistáján. A regény főszereplője és elbeszélője egy fiatal amerikai férfi, aki nemcsak Peru vadregényes és magával ragadó tájait, hanem saját belső világát is bebarangolja. Amikor útnak indul, nem is sejti, hogy ezúttal egész életét megváltoztató kalandokban lesz része. A perui őserdő mélyén, az ősi romok alól több ezer éves kézirat kerül elő: a különös próféciák az egész emberiség történetére kihatnak. A Kézirat azonnal felkelti a tudományos világ és a kalandorok érdeklődését. A hivatalos körök - köztük a katolikus egyház vezetői - mindent elkövetnek, hogy a Kézirat ne kerüljön nyilvánosságra. A férfi teljesen gyanútlanul kerül az események középpontjába, de rövid időn belül kulcsszerepet kap a hiányzó, Kilencedik Felismerés felkutatásában. Utazása közben az Andok csúcsain rejtőző templomromoktól eljut egészen a szegény kisvárásokig, és csodálatos módon mindig megtalálja azt, aki hajlandó segíteni rajta akkor is, amikor fegyveres üldözői elől menekül. James Redfield regénye megjelenése óta sokak életét megváltoztatta, és a mai napig beszélgetések és viták tárgyát képezik a benne olvasottak.

Nebezpečenstvo mágie - Francesco Bamonte
7,51 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Nebezpečenstvo mágie - Francesco Bamonte
7,51 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Prečo sa ľudia, dokonca aj praktizujúci katolíci, uchyľujú k mágii? Čo ich núti vynaložiť velké sumy peňazí na rady veštcov alebo pomoc ľudových liečiteľov? Kniha Nebezpečenstvo mágie prostredníctvom svedectiev osôb, ktoré sa chytili do pasce týchto podvodníkov, dáva poučenie, ako sa oslobodiť od povier a účinne sa pred nimi chrániť. Žiť pravdivý život viery je neustály boj, na ktorý sa treba dobre pripraviť. V tejto knihe zápasia medzi sebou Cirkev a mágia, viera a povera, sviatosti a magické rituály. Autor vovádza čitateľa do hlbšieho poznania modlárstva, alternatívnej medicíny, astrológie, kartárstva, talizmanov a okultných praktík. Ako kňaz a exorcista zároveň ponúka návod na pastorálnu pomoc tým ľuďom, ktorí sa zaplietli do vábivých osídel novodobých mágov.

Kompletní kniha kadidel, olejů a lektvarů - Scott Cunningham
15,53 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Kompletní kniha kadidel, olejů a lektvarů - Scott Cunningham
15,53 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kadidlá, oleje, masti - to všetko je veľmi dôležité pre dobre vybavenú magickú špajzu. Táto kniha je sprievodcom po málo známych metódach magickej kuchyne. Nájdete tu nesmierne množstvo receptov, návodov, rád a informácií. Výsledky síce nenaplnia váš žalúdok, ale obohatia a vylepšia vaše životy aj životy vašich drahých.

Prázdná židle - Mike Boxhall
16,46 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Prázdná židle - Mike Boxhall
16,46 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024

Patříte ke stále rostoucímu počtu lidí, kteří chtějí převzít zodpovědnost za svůj život? Učitel a terapeut Mike Boxhall, čerpající z mnohaletých zkušeností s tisíci žáků, nabízí cestu k duchovní svobodě, probuzenému vědomí a rozpoznání pravého Bytí. Z výchozího bodu ve stavu nehybnosti zve čtenáře na náročnou, ale obohacující objevnou cestu. Svými úvahami na témata, jako je nepřipoutanost, požehnaná všednost, forma a prázdnota a práce s láskou, strachem a nejistotou, ukazuje nové, neomezené možnosti jak v terapeutické praxi, tak mimo ni. Nebudu vám radit, jací máte být! Nikdo jiný než vy to ani nemůže vědět, takže nabízet vám ,návod na spiritualitu by byla troufalost. Doufám, že vám tento text poslouží jako zrcadlo, v němž spatříte odraz svého vlastního Bytí, a že díky reflexi práce druhých, kteří se snaží dosáhnout vyšší úrovně svobody, zjistíte jak shodit část okovů, které tíží nás všechny.

Působení duchovních bytostí na člověka - Rudolf Steiner
14,11 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Působení duchovních bytostí na člověka - Rudolf Steiner
14,11 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha srozumitelným způsobem zasvěcuje do učení o duchovních bytostech a jejich vztahu k člověku. Rudolf Steiner ve třinácti přednáškách přibližuje vznik a vývoj člověka a Země a úlohu duchovních bytostí v něm. Hovoří o podstatě andělů, archandělů a dalších hierarchií, o významu obětování se vyšších bytostí a o Kristu jako mystickém Beránku. Obšírně vysvětluje vznik a působení elementárních bytostí a všímá si také bytostí z rodu fantomů, spekter a démonů. Poslední přednášku věnuje vztahu duchovních bytostí a umění.

Thovt - Odhalení 1 - Kerstin Simoné
15,68 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Thovt - Odhalení 1 - Kerstin Simoné
15,68 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Jak můžeme komunikovat s naším tělem i s naší duší a dosáhnout uzdravení na všech úrovních hmotného bytí? Co se v současné době odehrává v naší Galaxii a jaké následky mají tyto události pro lidstvo? Do jaké míry se tyto děje podílejí na klimatických změnách na Zemi? Odkud pochází mocný, vesmírný paprsek lásky a jak se nyní můžeme stát součástí fáze nového nasměrování? Otevřete své srdce, ponořte se do Thovtových sfér dostane se vám zcela nové duchovní orientace. Staňte se vědomou součástí propojení se s kosmickým paprskem lásky. Díky němu se na vás přenese nejvyšší možná energetická frekvence přímo z Prvotního zdroje. Tato a mnohá jiná zajímavá témata vás uvedou hlouběji do oblastí vašeho ryzího Já i nového naprogramování ducha. Thovt vám s nesmírnou láskou podává pomocnou ruku. Přijměte jeho pozvání a nechejte se vést k branám poznání a hluboké moudrosti.

Síla mýtu - Joseph Campbell
18,18 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Síla mýtu - Joseph Campbell
18,18 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Síla mýtu je knižní přepis proslulého šestihodinového cyklu rozhovorů amerického antropologa, religionisty a filozofa Josepha Campbella (1904-1987) s moderátorem Billem Moyersem, v zasvěcených sondách do nejrůznějších kultur, civilizací a náboženství věnovaných proměnám úlohy mytologie v dějinách lidstva a jejímu smyslu v současném globalizovaném světě, kde stále výrazně zasahuje do představ a postojů moderního člověka. Campbellovy myšlenky například zásadně ovlivnily jeho přítele George Lucase v koncepci filmové trilogie Hvězdné války. Vydání „Síly mýtu“ iniciovala Jacqueline Kennedyová Onassisová jako redaktorka newyorského nakladatelství Doubleday.

O karmě - J. P. Vaswani
8,17 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
O karmě - J. P. Vaswani
8,17 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Můžete změnit svůj osud! Taková je hlavní myšlenka knihy, jež jednoduchým a jasným způsobem vysvětluje složitý a spletitý zákon karmy. Karma je dnes často chápána nesprávně. Pro mnoho z nás znamená totéž co fatalismus a pesimismus. Kniha J. P. Vaswaniho nás naopak povzbuzuje, abychom byli architekty svého vlastního osudu tím, že budeme vědomě vytvářet svou dobrou karmu. Teoretické záležitosti spojené s karmou jako svobodná vůle, osud, reinkarnace a osvobození jsou rozebrány lehce srozumitelným a praktickým způsobem, který je pro J. P. Vaswaniho typický. Charakteristickými znaky této knihy, díky níž uvidíte zákon karmy v novém světle, jsou totiž pozitivní myšlení, správný přístup, víra a optimismus.

Cikánské karty a tarot - Lenka Vdovjaková,Zuzana Šestáková
9,49 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Cikánské karty a tarot - Lenka Vdovjaková,Zuzana Šestáková
9,49 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Význam cigánskych kariet vysvetľuje jedinečná príručka mladej slovenskej "veštice" Lenky Vdovjakovej. Lenka je obdarená jasnovidnými schopnosťami a má za sebou bohatú vešteckú prax. Svoje skúsenosti a poznatky odovzdáva čitateľom otvorene a zrozumiteľne, takže z nich môžu vychádzať aj tí, ktorí to s kartami ešte nikdy neskúšali. Jej kniha má tri časti. Prvá vysvetľuje tzv. cigánske karty – 36 obrázkov, ktoré popisujú rôzne udalosti v živote človeka. Nájdete tu význam každej z nich jednotlivo, ale aj význam ich vzájomných kombinácií vo vyčerpávajúcom zozname „každá s každou“, čo je v unikátne, lebo v ostatných dostupných príručkách k cigánskym kartám sú kombinácie uvedené len námätkovo. Pri vykladaní cigánskych kariet však majú zásadný význam práve ich kombinácie, a tak sa kniha Lenky Vdovjakovej stáva zatiaľ najkompletnejšou príručkou k tomuto typu veštenia. Druhá časť je tiež ojedinelá – vysvetľuje totiž známe tarotové karty iným, „cigánskym“ spôsobom. Tarot tvorí súbor 78 kariet, ktorým sa pripisuje skôr ezoterický či psychologický význam. V tejto knihe sú však interpretované podobne ako cigánske karty, teda s orientáciou na konkrétne udalosti. Autorka zároveň používa oba druhy kariet na zistenie charakterových vlastností osôb. Tretia časť uvádza rôzne spôsoby práce s kartami a ku každému pridáva množstvo ilustračných príkladov z praxe. Tieto príklady sú volené a opisované tak, aby si čitateľ osvojil a precvičil vykladanie kariet v rôznych konkrétnych prípadoch pri objasňovaní záležitostí z rôznych oblastí života. Oblasti, ktorých sa príklady týkajú, sú tie, ktoré všetkých zaujímajú najviac: partnerské a rodinné vzťahy, práca a zdravie. Táto kniha vám umožní porozumieť reči vykladacích kariet tak, aby ste si pomohli v nejasných či problematických situáciách a získali radu, povzbudenie a nádej pre seba či svojich blízkych.

Sestavte si vlastní horoskop - Jane Struthersová
20,85 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Sestavte si vlastní horoskop - Jane Struthersová
20,85 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Horoskop je jak astrologickým návodem k osobnosti každého z nás, tak také pomocníkem při předpovídání budoucnosti. Můžete ho využít k získání fascinujícího pohledu do duše, milostného života, vztahů, financí a kariéry, ale také k poodhalení svého životního potenciálu. Tato kniha má za cíl udělat z vás profesionály v oblasti astrologie a dát vám veškeré nástroje a informace k tomu, abyste byli schopni zodpovědět nejdůležitější životní otázky. ***** Na stránkách této krásně ilustrované knihy vás profesionální astroložka a autorka bestsellerů Jane Struthersová naučí všechno, co budete potřebovat k úspěšnému výkladu horoskopů. Pochopíte, co to je nativní horoskop a jak ho analyzovat, naučíte se číst budoucnost na základě takzvaných planetárních tranzitů. ***** Autorka vás provede základními stavebními prvky astrologie a předá vám veškeré své tipy a triky k pochopení horoskopu a jeho vlivu na všechny oblasti vašeho života. V závěru knihy se pak seznámíte s planetárními tranzity a jejich využitím při vykládání budoucnosti. ***** Tato kniha je podrobným návodem tomu, jak číst nebe nad sebou a jak využít planety a znamení k poodhalení skrytých zákoutí vaší osobnosti, života a osudu.

Útmutató cigány jóskártya - Elisabeth Anemone
8,84 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Útmutató cigány jóskártya - Elisabeth Anemone
8,84 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

A cigány kártyát hosszú évszázadok óta használják és rendszere egy teljesen kiforrott jósrendszerré formálódott. Ma már nem csak a vándorló cigányság űzi ezt a mesterséget, hanem a jóslást, vagy tanácskérést mások is rendszeresen igénybe veszik és alkalmazzák. Az élet szinte minden területén használható - legyen az párkapcsolati, szerelmi, érzelmi, üzleti, világi, spirituális és egyéb ügyekben való segítség, vagy ezek értelmezése. Alkalmazása könnyen, gyorsan elsajátítható, ebben nyújt nagy segítséget a könyv. A szerző részletesen ismerteti a lapok jelentéstartalmát és a különböző kirakási módokat. Használják bátran és a kártya megmutatja bölcsességét.

Modelování budoucnosti - Vitalij Gibert
10,36 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Modelování budoucnosti - Vitalij Gibert
10,36 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Autor předává ve své knize všem, kdo mají zájem o pozitivní změny, své zkušenosti s radikální cestou ke šťastnému, tvořivému, duchovně zralému životu. Své myšlenky a rady dokládá příklady ze života, podobenstvími a anekdotami. Vypráví jednoduše a jasně: jeho slova mají velkou sílu a uvedené příběhy jsou skutečné, inspirativní a velmi přesvědčivé. Uvést jeho filozofii do praxe vám pomohou rozmanitá meditační cvičení. Prostě – ať už se momentálně nacházíte v jakkoliv neuspokojivé situaci, hned teď máte možnost takzvaně přehodit výhybku a vyrazit do své cílové stanice!

Kompletní průvodce krystaly - Rachel Hancock
26,08 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Kompletní průvodce krystaly - Rachel Hancock
26,08 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kompletní průvodce krystaly je všeobecným návodem pro začátečníky, jak kameny chápat a jak s nimi pracovat. Milovníci krystalů zde naleznou úvod do všech klíčových oblastí využití kamenů a konceptů, například: - Návodů, jak krystaly propojit s dalšími postupy, jakými jsou Feng-šuej, meditace a reiki, - společných vlastností kamenů (například barva) i seznam těch, které by měly a neměly být používány společně - jak krystaly používat během rituálů, v krystalových mřížkách a v rámci krystaloterapie. Krystaloví nadšenci se zde dozví o vědě a umění za krystaly, včetně systémů mřížek, Mohsovy stupnice tvrdosti, kameny s vysokými a uklidňujícími vibracemi, o energetických konceptech, jakým je například synchronizace, a o tom, jak při práci s krystaly a při manifestaci používat záměry. Tato kniha zahrnuje rovněž profily a významy 100 kamenů, které by měl každý milovník krystalů znát a pracovat s nimi. Kniha obsahuje krásné a úchvatné fotografie kamenů a stane se pro vás nepostradatelným zdrojem informací.

Pracovní kniha o andělech - Annie Burdick
10,74 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Pracovní kniha o andělech - Annie Burdick
10,74 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Objevte moudrost a sílu svých strážných andělů a spojte se s nimi v této jedinečné interaktivní cvičebnici. Obsahuje andělská čísla, meditaci na zvýšení vibrací nebo duchovní deník. Porozumět vodítkům, která vám zanechávají vaši božští poslové, může být matoucí. Kladete příliš velký důraz na jednu věc? Zcela jste přehlédli jinou? Interpretujete věci správně? Tento pracovní sešit spojuje všechny aspekty andělů a určitě v něm najdete vše, co potřebujete.

Használd a megerősítéseket - Louise L. Hay
13,36 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Használd a megerősítéseket - Louise L. Hay
13,36 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Ismerd meg Louise Hay könnyedén elsajátítható, 21 napos útmutatását, és fedezd fel az egyszerű, megnyugtató szavakban rejlő erőt! Minden megfogalmazott gondolatunkkal és kiejtett szavunkkal a jövőnket teremtjük meg, hiszen minden belső párbeszédünk valójában nem más, mint megerősítések füzére. Ha csupán egyszer mondunk ki egy megerősítő mondatot, és aztán azon tűnődünk, miért nem történik semmi, hiába vágyunk rá, nem fogjuk megváltoztatni az életünket. A szavak csak szavak maradnak. A megerősítések végtelenül hatékonyak, azonban életünk szerves részévé kell tennünk őket ahhoz, hogy valódi változást érjünk el. A kutatások azt mutatják, hogy 21 napba telik egy új szokást kialakítani, teljességgel beépíteni az életünkbe. A megerősítésekkel sincs ez másképp. Louise Hay könyvének segítségével 21 nap alatt, 21 témát körbejárva tanulhatjuk meg, miként tehetünk szert valódi lelki egyensúlyra a megerősítések által. Louise az élet különböző területeit vizsgálja, így az önbecsülést, a félelmeket, az elengedést, a megbocsátást, az egészséget, a munkahelyi sikereket, a jólétet vagy éppen önmagunk szeretetét, a barátságot, a szerelmet és a meghittséget. A könyvben található gyakorlatok elsajátításával és a megerősítések személyre szabásával őszinte jókedvet, friss lendületet, valódi változást és örömöt varázsolhatsz az életedbe. Vizsgáld felül a régi hiedelmeidet, és vágj bele egy végleges nagytakarításba a pozitív megerősítések segítségével! Akár érzelmi, akár fizikai szinten nézel szembe egy problémával, a megerősítő mondatok hatalma segítségedre lesz egy kiegyensúlyozottabb élet megteremtésében. A megerősítés kaput nyit, hogy elindulj az öngyógyítás és a pozitív változás útján! Louise Hay spirituális gyógyító, motivációs tréner, bestsellerszerző, az önsegítő mozgalom úttörője - rendkívüli személyiségével örökre mély nyomot hagy mindnyájunk életében. A megerősítések hatalmáról szóló tanításai és az általa ajánlott technikák számtalan embernek nyújtottak és nyújtanak mindmáig vigaszt és gyógyulást.

Bytosti prírody a liečenie zeme - Margot Ruis
10,45 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Bytosti prírody a liečenie zeme - Margot Ruis
10,45 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Neobyčajná kniha, ktorá autentickým spôsobom dáva nahliadnuť do tajomstiev prírody. Čitateľ spozná, že nejde o nič vymyslené, naopak, autorka na základe dlhoročných skuseností v komunikácii s prírodnými bytosťami všetkých živlov z rôznych kútov sveta ich nielen výstižne a živo popisuje, ale v priamych dialógoch s nimi prezentuje aj ich konkrétny odkaz nám ľuďom, ako by sme mohli prispieť k ozdraveniu prostredia v ktorom všetci žijeme a tým záchrane života na našej planéte. Ich zakliatie do ríše rozprávok a legiend týmto končí.

Babett élete: A kezdet - Sorcier Alex
5,92 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Babett élete: A kezdet - Sorcier Alex
5,92 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kedves Olvasóm! Őszintén örülök és köszönöm, hogy kezedbe veszed ezt a könyvet, mely egy kislány életútjának bemutatásával mutat utat a mostani generációnak, hogyan kellene megélni az életét, minél kevesebb sérülés érje a külvilágban! Ne az ezeréves normák betartásával, a szülőktől és a társadalmi elvárások kényszere alapján viselkedjen és élje az életét. A könyvben olvashatsz izgalmas történeteket, út - és tájleírásokat, lánykérésről, kibontakozó, beteljesülő szerelemről. Részese lehetsz a varázslatnak a könyv olvasása közben, mert elviszlek egy másik világba, túl a hétköznapok monoton világán, megtapasztalhatod az igazi szeretet érzését, mely mutathat egy idegen személyére is akár. Amennyiben át tudod adni magad az olvasás örömének, ki tudod nyitni a jobb agyféltekéd, be tudod fogadni a tanítást, úgy akár főszereplővé is válhatsz! Amennyiben nyitott vagy a spirituális tanításokra, sok hasznos megtapasztalásban lehet részed a könyv által. A legnagyobb örömömre szolgál, hogy megmutathatom neked néhány versemet és novellámat, amit belefűzhettem a történetbe, hogy ez által is színesebben, tartalmasabban mutathassam meg neked a néha önmagunkhoz vezető út lényegét, ezáltal tudást és rengeteg örömet okozzak neked, kedves olvasóm! Bemutatásra kerül a méltó emberi élethez nélkülözhetetlen viselkedési forma, más emberek elfogadása által, önmagunk fejlesztése érdekében. Őszintén remélem, hasznos olvasmány lesz részedre! A könyvet ajánlom minden tizenhárom éven felüli hölgynek. Illetve az uraknak is, mert mindenkire ráfér egy kis önismeret és némi szépség, hogy ez által jobban vezessük saját életünket, jobban lássuk ezt a csodálatos világot félelmek és az elfogadások által, amiben élünk.

Magie kamenů - Petra Neomillnerová
3,87 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Magie kamenů - Petra Neomillnerová
3,87 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kameny jsou nejen krásné, jsou i mocné a lidstvo provázejí od počátku existence.Potřebujete pomoc? Možná stačí jen dotknout se kamene... rukou i srdcem.

Citované okamihy - Turanová Renáta Lui
8,70 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Citované okamihy - Turanová Renáta Lui
8,70 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Zámerom knihy je sprístupniť v krátkej verzii duchovný prehľad odrážajúcich sa zmien na zemi. Sú to úryvky z prierezu dostupných informácií, ktoré sú v tejto dobe vhodné a prinášajú so sebou nový prúd prebúdzajúceho sa jedinca.

Tajný lexikon ruského šamanismu - Vadim Tschenze
17,33 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Tajný lexikon ruského šamanismu - Vadim Tschenze
17,33 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Univerzální příručka pro více vitality, síly, úspěchu a zdraví! Spirituální terapeut a duchovní léčitel Vadim Tschenze již mnoho let využívá při léčbě svých pacientů starobylé znalosti z pokladnice ruského šamanismu. Nyní tyto vzácné moudrosti svých předků předkládá v abecedně řazené příručce, a vytváří tak průvodce, který je jedinečný svou moderní interpretací starověkých znalostí: - posílení a ochrana aury - podpora obranyschopnosti a zdraví organismu - zpracování nemocí a karmy - zaříkávání amuletů - korekce vlastní bioenergie. Člověk může ovlivnit vlastní život i karmu a žít šťastně, pokud ví, jak se negativity zpracovávají až do stavu, kdy už neruší. Následně nalezneme své vlastní cesty vedoucí k životu, síle, úspěchu a zdraví! S pomocí této knihy můžete projít zázračným spirituálním vývojem, neboť témata se často navzájem prolínají jako život sám: všechno je spojeno se vším! Praktická kniha, která by neměla chybět v žádné domácí knihovně!

Álmoskönyv - Hermetis Fraternitas Mercurii
7,05 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Álmoskönyv - Hermetis Fraternitas Mercurii
7,05 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

„Az álmon keresztül vezet az út a tudatalattiig” – a modern pszichoanalízis egyik legfontosabb tanítása ez. Különösen akkor, amikor minden intelligens nő és férfi felismeri a tudatalatti kulcsfontosságú szerepét. Mi sem természetesebb, mint hogy ennek következtében az álmok, azok jelentése és értelmezése iránt ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés. Talán sosem volt annyira helytálló a Delphoi jósda felirata, mint ma: „Ismerd meg önmagad!” Egyre többen rádöbbennek, hogy minél inkább megértik gondolataik és cselekedeteik miértjét, annál nagyobb mértékben válnak képessé testi-lelki értelemben vett kimagasló eredmények elérésére. Mindebből pedig következik, hogy életük hajóját saját és mások boldogulása érdekében tudják majd kormányozni. Álmoskönyvünk igyekszik praktikus segítséget nyújtani az álmok értelmezéséhez, megértéséhez: - Mit szimbolizál az álom? - Hogyan fejtsem azt meg, hiszen több szinten is értelmezhető? - Milyen üzenetet hordoz számomra? - Hogyan tovább?

O čakrách - OSHO
6,49 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
O čakrách - OSHO
6,49 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Člověk je sedmibarevná duha. Těmito slovy uvádí mistr Osho svou promluvu o energetických centrech v lidském těle nazývaných čakry a o jejich vlivu na život člověka. Velmi detailně se zaměřuje na sedm základních čaker a na sedm různých těl nacházejících se v sedmi rovinách lidského bytí. Svým osobitým a poutavým způsobem odhaluje jejich tajemství a ukazuje, jaké překážky se skrývají na cestě k jejich poznání. Zároveň se soustředí na práci s fyzickým tělem, na tradiční metody jeho pročišťování a také na různé pohledy dnešní vědy na tuto otázku. Osho nenabízí přesně danou nauku, nevymýšlí definice a nevytváří žádnou doktrínu – předkládá poznatky o tělesných energií, a především zdůrazňuje, že to nejdůležitější je osobní prožitek.