Névviseletek VI. - Zoltán Moser
9,31 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Névviseletek VI. - Zoltán Moser
9,31 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

A vörös báró összeesküvése - Gábor Vásárhelyi
6,57 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
A vörös báró összeesküvése - Gábor Vásárhelyi
6,57 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

"A kötet, a legújabb kori történeti időszak második világháborúval kezdődő közel két évtizedes időszakán belül két olyan -a kortársak számára kiemelkedő jelentőségű- eseménnyel foglalkozik, amelyek mindegyike a hivatalban lévő francia kormányfő erőszakos úton, és politikai machnináció révén történő eltávolítására irányult: az első Darlan admirális 1942 decemberében történt meggyilkolása, a második Pierre Mendés-France legendás hírű baloldali miniszterelnök kommunista összeesküvés útján történő, és a titkosszolgálatok aktív részvétele mellett megvalósítani szándékozott megbuktatása, amelyre 1954-ben került sor." (Részlet az Előszóból)

Největší záhady dávných Čech - Vladimír Liška
12,01 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Největší záhady dávných Čech - Vladimír Liška
12,01 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Navštívili jste Býčí skálu, hrad Houska, Zvíkov, slyšeli jste o létajících hadech, skřítcích a upírech v Čechách? Víte, kde je ukryto kouzelné zrcadlo a co se stalo na Devíti křížích? Čechy jsou krajinou plnou magických míst, nadpřirozených bytostí i čarovných příběhů. Poodhalme závoj tajemství, který naši historii obestírá.

Poštovnictví - Pavel Čtvrtník
25,44 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Poštovnictví - Pavel Čtvrtník
25,44 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Na českém knižním trhu dosud ojedinělá publikace provází dějinami pošty, nejstaršího komunikačního prostředku lidské civilizace, od starověkých poselských systémů až po současnost. Kniha, bohatě vybavená často jedinečnými reprodukcemi dobové grafiky, map a fotografií, popisuje cestu pošty dějinami jako dobrodružný a mnohotvárný příběh na pozadí politických a kulturních událostí a v souvislosti s vývojem vědy a techniky. Pošta také stála u počátku pravidelné dopravy osob, stejně jako u praktického uplatnění epochálních vynálezů telegrafu a telefonu. Nechybějí ani pohledy do temných kapitol poštovnictví, jakými byly cenzura či porušování listovního tajemství, neboť pošta byla nejen prostředkem všední mezilidské komunikace, ale i nástrojem zajišťujícím spojení mocných s mocnými. Kniha se jistě stane vítaným společníkem nejen pro všechny zájemce o historii vědy a techniky, ale také pro řadu sběratelů, a to nejen poštovních známek.

Történeti-kritikai értekezés az orvoslásban híressé vált asszonyokról - 1738 - Kolektív autorov,Magyar László András
4,97 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Egy 18. századi értekezés a mondabeli és történeti asszonyokról, akik az orvoslásbankiemelkedő szerepet játszottak - első magyar fordítás. "Az sem tagadható, hogy olyan orvosnők is akadnak, akik nem megvetendő hírnévre tettek szert. Az a szándékom ezúttal, hogy egyenként méltatom majd őket, és óvom meg nevüket a feledéstől."

Si mŕtvy. História bombardovania - Sven Lindqvist,Jozef Zelizňák
18,91 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Si mŕtvy. História bombardovania - Sven Lindqvist,Jozef Zelizňák
18,91 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Čo urobíme so svetom, v ktorom máme možnosť zničiť samých seba v priebehu niekoľkých minút? Stačí stisnúť jeden gombík, odpáliť zopár bômb.. Odpoveď hľadá Sven Lindqvist v dejinách nasýtených pušným prachom i oslepujúcimi zábleskami výbuchov. A zisťuje, že realita ďaleko predstihla všetky najsmelšie sci-fi romány. Kniha Si mŕtvy. História bombardovania, to je 400 fragmentov, 400 malých výbuchov, ktoré spoločne utvárajú plastickú predstavu o dejinách bomby. Drážďany, Hirošima, Kórea... Všade tam človek demonštroval svoju absolútnu moc rozsievaním smrti z nebeských výšin a toto konanie sa snažil ospravedlniť tými najabsurdnejšími spôsobmi. A hoci v knihe Si mŕtvy. História bombardovania čítame predovšetkým o minulosti, táto kniha je v istom zmysle aj varovaním do budúcnosti. A môžeme len dúfať, že nie je aj predpoveďou. Dejiny sú vždy labyrint plný odbočiek, zákrut a slepých uličiek. Iná nie je ani táto kniha. Podobne ako legendárny román Julia Cortázara Nebo-Peklo-Raj, aj Sven Lindqvist nám dáva niekoľko možností, ako cez knihu prejsť, ako ju prečítať. Zároveň nám však umožňuje, aby sme si vybrali aj vlastnú cestu, aby sme v dejinách blúdili celkom slobodne.

Tajomstvo Atlantídy - Herbie Brennan
12,26 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Tajomstvo Atlantídy - Herbie Brennan
12,26 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Ortodoxní vedci popierajú túto možnosť, lebo podľa nich neexistuje nijaký známy geologický mechanizmus, ktorý môže spôsobiť potopu kontinentu. Herbie Brennan v Tajomstve Atlantídy vyvracia túto vžitú dogmu a prináša nové dôkazy o gigantickej, tak ďalekosiahlej a smrtiacej pohrome, ktorá zničila nielen Atlantídu, ale takmer sa jej podarili vyhubiť všetok ľudský život na Zemi, zanechávajúc po sebe stopy trosiek a globálneho ničenia naprieč celou našou slnečnou sústavou.

Magyar uralkodók - Péter Vida
4,26 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Magyar uralkodók - Péter Vida
4,26 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

A könyv Géza fejedelemtől IV. Károlyig gyűjti össze a magyar történelem kiemelkedő királyait. Rövid betekintés a magyarság történelmébe. A különböző századok királyainak, uralkodóinak intézkedéseiről, történelmünk eseményekben gazdag időszakairól számol be a könyv. Felsorolja az Árpád-házi királyokat, a Vegyes-háziakat, és a Habsburgokat. Megemlíti népszerű és népszerűtlen tetteiket, törvényeiket, uralkodásuk jó és rossz oldalát a honfoglalástól az utolsó Habsburg királyig. A könyvet a magyar történelem eseményeiről, királyainkat ábrázoló képek teszik látványossá.

Scripsi vobis [I] - Jozef M. Rydlo
15,11 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Scripsi vobis [I] - Jozef M. Rydlo
15,11 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Prvý zväzok výberu z diela významného historika pozostáva zo 16 príspevkov, ktoré reprezentujú počiatky autorovej vedeckej spisby prostredníctvom štyroch rozsiahlych filozoficko-teologických prác, ktoré doteraz neboli publikované (napr. Spoločenskosť ako inštinkt a jeho psychogenéza vo vývojovom veku alebo Etický charakter lásky k vlasti), na ktoré nadväzujú kultúrno-historické štúdie zamerané na slovensko-talianske literárne vzťahy. Úvodnú štúdiu Učenec z Padovy - muž, ktorý vrátil Slovákom ich národné dejiny napísal Jozef M. Rydlo, zostavovateľ a editor projektu. State, rozpravy a príspevky zaradené do celoživotného výberu predstavujú kľúčové práce historika Milana S. Ďuricu, ktoré okrem štyroch prác v prvom zväzku všetky boli uverejnené v pravých či nepravých periodikách alebo vyšli knižne, buď v zborníkoch, alebo samostatne. Práce a články publikované v cudzích jazykoch sú preložené do slovenčiny a po slovensky vychádzajú po prvý raz. K dispozícii sú aktuálne zväzky I. IV., na vydanie čaká posledný piaty zväzok Bibliografia.

Hortus inventariorum. Statě k problematice inventářů pro dějiny umění - Jiří Roháček,Lubomír Slavíček
9,93 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Sborník příspěvků ze 4. zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění konaného v Praze 6. června 2013 se zabývá vybranými tématy spojenými s inventářem tradičním a hojně využívaným pramenem pro uměleckohistorické bádání. Časový záběr je od středověku do 20. století. V knize nejde pouze o představení a interpretaci konkrétních příkladů, nýbrž i o snahu zasadit fenomén inventáře do širšího kulturního, sociálního a politického kontextu. Ukázat, jak souvisí zrod a idea inventarizace s obecnějšími změnami fungování společnosti, jaký má v určitých epochách vzrůstající zájem o třídění a katalogizaci vztah k dobovým filozofickým postojům, případně k proměnám určitých sociálních vazeb. Pokouší se i vymezit pojem inventáře z uměleckohistorického a archivního hlediska a představil možnosti jeho badatelské exploatace. Komplementárně přihlíží i k dalším pramenům obdobného typu a výpovědní hodnoty.

Ikarové bez legend a bájí - Oldřich Doubek,Jindra Miroslav
15,58 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Ikarové bez legend a bájí - Oldřich Doubek,Jindra Miroslav
15,58 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

V osobním vyprávění pilota Oldřicha Doubka se jedinečným způsobem odráží historie československého letectví v období let 1925 až 1950. V době, kdy se létání považovalo za druh "šílenství", patřil mezi "Ikary", kteří se ve vojenském letectvu rozhodli věrně sloužit nové Československé republice. Působil u stíhacích i bombardovacích letek a jako jeden z mála pilotoval i čs. hydroplány v Boce Kotorské. Své letecké zkušenosti pak uplatnil ve firmě Baťa, kde létání za mlhy a nepříznivého počasí, bez přístrojů i rádia bylo každodenním riskem i ziskem firemních pilotů. V roce 1935 se mu splnil sen, když se stal teprve jedenáctým pilotem Československých státních aerolinií a na své konto si připsal moderní typy letadel včetně Savoie Marchetti 73. V letech nacistické okupace byl za odbojovou činnost několik měsíců vězněn. Aktivně se zapojil do poválečné obnovy Aerolinií. V roce 1947 vystupoval jako mluvčí stávky létajícího personálu, která svým rozsahem a důsledky neměla v historii civilního letectví v Evropě obdoby. V roce 1950 byl mezi desítkami těch, které komunistický režim ze dne na den zbavil možnosti létat a kvalifikovaným zaměstnancům nabídl alternativu dělnických profesí a občanské šikany. "Ikarové" se zlomenými křídly nemohli dlouhá léta o svém osudu nahlas promluvit. Toto je příběh jednoho z nich. MIROSLAV JINDRA se celý svůj život pohybuje kolem letectví. Zajímá se o moderní dějiny, literaturu faktu a lidské osudy spojené s létáním. V roce 2013 vyšla jeho prvotina Nebe, peklo, zem, která popisuje životní příběh první letušky ČSA Máji Staré.

Nemzeti Nagyvizit 4.
9,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Nemzeti Nagyvizit 4.
9,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Nemzeti nagyvizit sorozatunk negyedik kötetének témája az 1848-49-es szabadságharccal kezdődik és az 56-os forradalom elemzésével ér véget. Fejezetenként elemzi a magyar és a világtörténelem valamennyi sorsfordulóját ebben a bő száz esztendőben. Néhány fejezetcím a kötet tartalmából: A trianoni szerződés, A Horthy-korszak külpolitikája a második világháborúig.

Atlas dějin Středomoří - Florian Louis
15,11 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Atlas dějin Středomoří - Florian Louis
15,11 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Tento historický atlas přibližuje fascinující dějiny Středomoří od starověku po dnešek. Je zde zachycena jeho bohatá minulost, kterou tvořili Féničané, Řekové, Římané, Arabové, křižáci či osmanští Turci. Atlas se pokouší jednotlivé události přehledně podat a prostřednictvím více než 90 map, plánků a dokumentů je zasadit do širšího kontextu.

Deset podob zrady - Roman Cílek
13,25 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Deset podob zrady - Roman Cílek
13,25 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

„Vše, co o novodobé historii víme a předkládáme k uvěření našim potomkům, je jen vrcholem ledovce. To vespod se odkrývá jen nesnadno a po zlomcích,“ tvrdil již před lety americký historik William L. Shirer, a i dnes je třeba mu dát za pravdu. Což ovšem neznamená, že se o hledání takových zlomků skryté pravdy nebudeme stále pokoušet. Zkušený autor literatury faktu a neotřelých detektivek Roman Cílek se o to ve svých knihách snaží již mnoho let, a ani tentokrát nás jeho výběr dramatických pohledů pod povrch historického dění nezklame.

Můj rok 1983 - Jarmila Frejtichová
13,19 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Můj rok 1983 - Jarmila Frejtichová
13,19 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

V roce 1983 se děly věci spíše pod povrchem než na povrchu. To však rozhodně neznamená, že „na povrchu“ se nedělo nic. Československem otřásl historicky největší únos našich občanů. Skupinu 66 odborníků a jejich rodin unesli z angolského města Alto Catumbela příslušníci tehdejšího protivládního hnutí UNITA. Více než 1 300 kilometrů dlouhý pochod džunglí za otřesných podmínek si kupodivu vyžádal „jen“ jednu oběť.  Ve světě pak největší rozruch způsobilo sestřelení korejského civilního letadla Sověty. Pozadí celé události dodnes zůstává zahaleno tajemstvím a ani jedna ze zúčastněných stran nemá příliš velký zájem se k incidentu vracet. Létat letadlem bylo vůbec v roce 1983 poněkud nemoudré. Taková koncentrace únosů, atentátů a leteckých neštěstí se vymyká všem statistikám. Jediným světlým bodem letecké historie 1983 je slavné „zkušené“ přistání nezkušeného amerického pilota stíhačky Sea Harrier na palubě kontejnerové lodi Alraigo. Na sportovním poli září Jarmila Kratochvílová, jejíž světový rekord v běhu na 800 m nebyl dosud překonán, a je tak nejdéle trvajícím atletickým rekordem v historii. Zlatého slavíka získává opět Karel Gott, ale již se blíží moment, kdy bude na malou chvíli z trůnu sesazen.  Ponořme se tedy ve vzpomínkách do roku oficiálního zrodu internetu, roku, kdy byl na trh uveden první komerční mobil a Blízký Východ vyděsila záhadná epidemie omdlévání.

Tartarie - Hitler - Ewing David
10,07 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Tartarie - Hitler - Ewing David
10,07 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Ce livre montrera les preuves que de nombreux chercheurs présentent concernant l'histoire de Tartaria et du XXe siecle et l'homme connu sous le nom d'Adolf Hitler. Les chercheurs affirment qu'Hitler et son gang étaient un groupe d'acteurs qui faisaient partie du plan de destruction de la civilisation, de la culture et du patrimoine du peuple germanique. Ce livre montrera certaines des preuves que les chercheurs présentent a ce sujet L'auteur David Ewing Jr a voyagé dans plus de 2500 villes et endroits a travers le monde et a fait de nombreuses recherches en 20 ans et possede une grande connaissance du sujet de ce que l'on appelle maintenant Tartaria.

Tartaria - Atlantis - Ewing David
10,82 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Tartaria - Atlantis - Ewing David
10,82 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Wer hat Tartaria gebaut? Wie haben sie Tartaria gebaut? Was ist das Geheimnis von Tartaria? Das sind Fragen, die sich viele Menschen schon lange gestellt haben. Dieses Buch befasst sich mit einigen der erstaunlichen Geheimnisse der Technologie von Tartaria In diesem Buch werden einige der Beweise untersucht, die Forscher vorlegen, um diese Fragen zu beantworten. Der Autor David Ewing Jr. hat mehr als 2500 Städte und Orte weltweit bereist, über 20 Jahre viel historische Forschung betrieben und verfügt über große Kenntnisse der Weltgeschichte.

Fidel Castro válogatott beszédei - Fidel Castro
0,96 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Fidel Castro válogatott beszédei - Fidel Castro
0,96 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Három esztendő telt el a kubai forradalom győzelme óta. Három esztendő alatt hatalmas utat járt be Kuba népe: a nemzeti felszabadító mozgalomtól eljutott a szocialista forradalomhoz. Ezt az utat ismerjük meg Fidel Castro beszédeiből, melyeket úgy válogattunk össze, hogy a fokozatos fejlődést szemléltessék. A beszédeket rövidítve közöljük; elhagyjuk az ismétlődő részeket. A rövidítések nem csonkítják meg e beszédeket, azokat lényegében érintetlenül adjuk az olvasó kezébe.

Káva - Dávid Soboň,Dávid Soboň
17,01 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Káva - Dávid Soboň,Dávid Soboň
17,01 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Viete si predstaviť život bez kávy? Šálka čierneho moku predstavuje pre mnohých z nás samozrejmý začiatok dňa. A predsa musel tento milovaný nápoj predtým, ako spočinul na našom raňajkovom stole, prekonať neuveriteľnú cestu naprieč kontinentmi, aj dejinami. Ilustrátor Dávid Soboň túto fascinujúcu a spletitú cestu zmapoval a vytvoril obrázkovú knižku, ktorá je ideálnou (a snáď aj vtipnou) spoločníčkou k šálke horúceho nápoja. Pretože s poznaním kávového príbehu je každý dúšok ešte plnší a lahodnejší.

Legújabb 100 történelmi tévhit - Péter Hahner
6,03 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Legújabb 100 történelmi tévhit - Péter Hahner
6,03 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Ön is úgy véli, hogy a bumeráng ausztrál találmány? Biztos benne, hogy a második világháború a Lengyelország elleni támadással kezdődött? Úgy tudja, hogy a torinói lepel Jézus testének nyomait őrzi? Akkor lapozza fel harmadik, történelmi tévhitekkel foglalkozó kötetünket. Ezúttal is olyan, széles körben elterjedt „tényekre” hívjuk fel a figyelmet, amelyeket a történettudomány már megcáfolt, vagy legalábbis megkérdőjelezett, ám a köztudatban még élénken élnek. A szerző szerint a történész feladata kissé a kertészére emlékeztet: ugyanúgy irtania kell néha az elszaporodott tévhiteket, legendákat és pletykákat, ahogy a kertésznek a gyomokat. Még akkor is, ha tudja: jövőre újra kisarjadnak...

Popely ještě žhavé. II. – Konce dobrodružství
11,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Popely ještě žhavé. II. – Konce dobrodružství
11,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Pokračování monumentální historické syntézy přináší opět řadu nových pohledů na světové dějiny 20. století. I druhý svazek životního díla Karla Durmana pojednává především o dění v globální politice s důrazem na složitou síť vztahů mezi mocnostmi Spojených států a Sovětského svazu, tentokrát od roku 1964 až do počátku devadesátých let 20. století. Pozornost je věnována klíčovým událostem druhé poloviny šedesátých let v Evropě, americké zahraniční a válečné politice v letech 1964-1975, proměnám studené války ve vztahu k dění na Středním Východě, dále vztahům USA s Latinskou Amerikou a dalšími částmi světa či celkovému vývoji levicové politiky. Kniha vrcholí procesy demokratizace evropských států v osmdesátých letech a rozpadem sovětského impéria. "Konce dobrodružství" završují v českém prostředí ojedinělé dílo, psané strhujícím stylem a provokující četnými reinterpretacemi tradičních názorů na osobnosti a události velké politiky 20. století.

Bitky a bojiská v našich dejinách - Vojtech Dangl
27,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Bitky a bojiská v našich dejinách - Vojtech Dangl
27,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Jeden z najrenomovanejších slovenských historikov, priekopník a zakladateľ profesionálnej slovenskej vojenskej historiografie, Vojtech Dangl, vo viac ako päťdesiatich kapitolách približuje vojenské dejiny. Venuje sa nielen bitkám, ale aj ich príčinám a následkom, poodhaľuje zákulisia vojen a približuje osudy hlavných či menej známych protagonistov týchto dramatických a pohnutých udalostí.

Historie českého zdravotnictví - Ivan Kazimour
6,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Historie českého zdravotnictví - Ivan Kazimour
6,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Zdravotnictví, to zdaleka není jen lékařství. Jeho zcela nezbytnou součástí je i ošetřovatelství, farmacie, hygiena, a to i ta obecná a komunální, včetně pohřebnictví. Nezbytnou součástí je i zdravotnické školství, ale i obory tzv. „obslužné“. Údržbou počínaje, přes stravování pacientů i zaměstnanců, archiv zdravotnické dokumentace, až po energocentrum, informační systémy, vodní hospodářství, klimatizaci nebo kotelnu. Nemusíte se bát, tato kniha není o kotelnách nebo prádelnách, ale zabývá se více zdravotnickými obory než jen lékařstvím a sleduje jejich vývoj na našem území v průběhu času.

Szétszakított múlt - András Gerő
14,58 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Szétszakított múlt - András Gerő
14,58 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

A kötet hét tanulmányt tartalmaz. Az írások tükrözik a szerző fő érdeklődési irányait. Olvashatunk az Osztrák-Magyar Monarchiáról, a polgárosodásról és az identitáspolitikáról. Olyan szövegekről van szó, amelyeknek nagy része itt jelenik meg először.

Pôvod. Ako Zem ovplyvnila vývoj ľudstva - Lewis Dartnell,Tomáš Mrva
16,10 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha Pôvod odhaľuje ohromujúci vplyv zeme pod našimi nohami na podobu ľudských civilizácií – od pestovania prvých plodín až po zakladanie moderných štátov. Nie náhodou býva prirovnávaná k takým významným knihám ako Diamondove Osudy ľudských spoločností. Prináša fascinujúci pohľad na náš svet, ktorý určovali prírodné podmienky. Keď hovoríme o dejinách ľudstva, často sa zameriavame na veľkých vodcov, vývoj populácie a rozhodujúce vojny. Ako však náš osud určila samotná Zem? Naša planéta sa kolíše a to spôsobuje zmeny klímy, ktoré si vynútili prechod od kočovania k poľnohospodárstvu. Hornatý terén viedol k rozvoju demokracie v Grécku. Vzorce prúdenia vzduchu neskôr formovali vývoj objavovania nových krajín, kolonizácie a obchodu. Dokonca aj dnes sa správanie voličov na juhovýchode Spojených štátov riadi tým, kde sa nachádzajú 75 miliónov rokov staré sedimenty z pravekého mora. Všade je vidieť hlboké odtlačky planéty na podobe ľudstva.

Pravda o Titaniku - Archibald Gracie
5,98 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Pravda o Titaniku - Archibald Gracie
5,98 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Archibald Gracie (15. 1. 1858 - 4. 12. 1912) přežil potopení Titaniku a o katastrofě napsal tuto knihu. Ze svého utrpení se nikdy nevzpamatoval a zemřel necelých osm měsíců po potopení. Plukovník Archibald Gracie byl americký spisovatel, voják a amatérský historik, člen prominentní newyorské rodiny Gracie, nastoupil na Titanic jako pasažér první třídy na své zpáteční cestě domů z návštěvy Evropy. Kniha je působivým vylíčením tragického ztroskotání. Plukovník Gracie vyvrací mnohé zprávy tisku o katastrofě, jako například že se kapitán a první důstojník zastřelili, pro toto tvrzení prý neexistuje žádné přímé svědectví. Podrobně popisuje i telepatické spojení se svou ženou ve chvíli, kdy si myslel, že se blíží smrti. Archibald Gracie napsal knihu obsahující jeden z nejpodrobnějších popisů osudného večera ... chvílemi se neubráníte slzám.

Die barocke Pfarrkirchen und ihre Dekoration: Zwischen Zentrum und Peripherie - Herbert Karner,Martin Mádl
31,26 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikace v německém jazyce nabízí soubor příspěvků, zaměřených na problematiku farních kostelů a jejich monumentální malířské výzdoby ve střední Evropě v období 16.18. století. Redaktoři a autoři připravované knihy si kladou za cíl postihnout různé aspekty barokní výzdoby venkovských kostelů v širším kulturním a náboženském kontextu a postihnout specifickou funkci venkovských sakrálních staveb při zprostředkování kulturních a uměleckých podnětů mezi centrem a periferií. V neposlední řadě chtějí upozornit na významnou součást evropského kulturního dědictví, která v současných sociálních a ekonomických podmínkách bývá přehlížena a proto nezřídka ohrožena. Kniha obsáhne obecněji zaměřené historické a uměleckohistorické eseje i několik příkladových studií, s nimiž se odborná veřejnost poprvé seznámila na mezinárodní vědecké konferenci, kterou společně uspořádaly Institut für kunst- und musikhistorische Forschungen ÖAV a Ústav dějin umění AV ČR ve Vídni na podzim roku 2017.

J.A.K. Komenský v kulturách vzpomínání - Tomáš Havelka,Helena Kovářová
12,28 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Ve dnech 8. 9. 21. 10. 2020 se v prostorách Galerie Věda a umění v budově Akademie věd konala výstava J.A.K.: Komenský v kulturách vzpomínání. Byla uspořádána při příležitosti 350. výročí úmrtí jednoho z nejvýznamnějších českých myslitelů, Jana Amose Komenského (15921670). Zaměřila se na to, jakým způsobem a prostřednictvím jakých médií se formovaly a proměňovaly kolektivní představy o této kanonické postavě českých dějin, kultury a literatury, zejména v průběhu 19. a 20. století. Výstava musela být předčasně uzavřena pro veřejnost kvůli druhé vlně pandemie covidu-19, což přimělo její autory k rozhodnutí vydat tento katalog. Kniha je rozdělena do dvou částí. První část Paměť a její média odpovídá svým obsahem výstavním panelům a názvy jednotlivých kapitol vystihují její obsah: Paměť, Portréty, Literatura, Topografie paměti, Kánony, Slavnosti a muzealizace, Divadlo a film. Druhá část Katalog exponátů dokumentuje vystavené trojrozměrné předměty od Komenského nejstarších podobizen až po hravé a karikaturní zobrazení z dílny Adolfa Borna. K nim je připojen pod názvem Fotografická paměť výstavy výběr fotografií z vernisáže, který připomíná, že výstava a kniha téma kolektivní paměti analyzují, zároveň se však z povahy věci také stávají jeho součástí. Knihu doplňuje obsáhlé shrnutí v anglickém jazyce.

Betlér és az Andrássyak - Beatrix Basics,Július Barczi
16,85 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Betlér és az Andrássyak - Beatrix Basics,Július Barczi
16,85 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

"Kevés olyan nemesi családot ismerünk Magyarországon, amelynek tagjai az Andrássyakhoz hasonló jelentős szerepet töltöttek be a nemzeti történelem évszázadai során. Ez a szerep változó volt, attól függően is, hogy a mindenkori hatalom mellett álltak, vagy éppen ellene fordultak. 1676-ra, mikor bárói rangot kaptak, már ősök hosszú sorával bizonyították fontosságukat, és Gyöngyösi István (1629-1704) költőben megtalálták azt a személyt, aki a család múltját felkutatta, és persze jelenét is kellően dicsőítette. 1700-ban Lőcsén jelent meg az Andrássy család középkori történetét bemutató műve, amelyet Andrássy II. Péternek ajánlott, és egyúttal megörökítette az ő dicső tetteit is. A következő két évszázad során a család hírneve és gazdagsága folyamatosan növekedett, de a családtörténeti csúcspont kétségtelenül a 19. század, amikor szinte nem született olyan Andrássy, aki az országos politikában, közéletben ne tett volna szert kiemelkedő jelentőségre. Andrássy Gyula személyében pedig bízvást mondhatjuk, az egyetemes történelem egyik kiemelkedő alakját értékelhetjük. Az arisztokrata családok csaknem mindegyikének voltak műtárgyai. A birtokukban felhalmozódott arany és ezüst ötvöstárgyak, ékszerek, fegyverek, festmények, textilek az évszázadok során egyre gyarapodtak, a családok gazdagságának értékmérői lettek, generációról generációra öröklődtek. A műkincsek, műgyűjtemények egy-egy arisztokrata otthon berendezésének részei voltak, olykor katalogizálva, múzeumi enteriőrhöz hasonlatosan elrendezve. A betléri Andrássy-gyűjtemény csak egy kis része annak a kollekciónak, amelyet a család ezen ágának lehet tulajdonítani. Az Andrássy Manó és utódai által birtokolt kastélyok, várak, városi paloták közül csak a betléri kastély érte meg a 21. századot. A parnói, királyfai, terlingi, szulovai, tóalmási, oláhpataki, zahrádkyi kastélyok, illetve a pesti, bécsi, prágai városi paloták berendezései nem maradtak ránk, pontosabban az a kevés műtárgy, amely napjainkig megőrződött ezekből a pompás palotákból és kastélyokból, jelenleg magán- és közgyűjteményekben található. A betléri kastély mai múzeumi léte és látogathatósága teljes mértékben egybecseng az Andrássyak korábbi szándékával - 1867-ben ők maguk nyitották meg Krasznahorka várában a múzeumot a nagyközönség számára."

Szent királylányok: Árpád-házi Szent Margit és Szent Erzsébet - Rita Szilágyi
6,19 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

"Az első magyar nők, akik nem voltak királyok feleségei, mégis széles körben ismertté váltak, szent királylányok voltak. Erzsébet hercegnő, II. András király lánya volt az első és talán máig a legismertebb magyar nő. A korabeli házastársi és vallási alázat mintaképe lett, akit ez egész keresztény világban már 800 éve tisztelnek, templomok sokasága viseli a nevét. Nem sokkal Erzsébet halála után, a tatárjárás idején született IV. Béla lánya, Margit, aki az unokahúga volt az előbbinek. Őt szülei eleve, fogadalomból apácának szánták. Igyekezett túltenni minden vele szemben állított elváráson, életét "engesztelő áldozatnak" tekintette... Érdekes módon az ő szentté avatása nem volt olyan gördülékeny és problémamentes, mint a nagynénjéé. Mint következő köteteinkben is, a főszereplők mellett jó néhány nőalak megjelenik még könyvünk lapjain. Megemlékezünk egy olyan nőről, akit a görögkeleti egyház tisztel a mai napig szentként. Piroskáról, László királyunk leányáról van szó, aki Bizáncban az Iréné nevet kapta. És voltak még jó néhányan, akiket -noha sohasem avattak szentté- számos helyen tisztelnek, tiszteltek." (a Kiadó)