Riadené Aktívne Učenie - Zuzana Berová,Peter Bero
14,25 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Riadené Aktívne Učenie - Zuzana Berová,Peter Bero
14,25 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Autormi tejto výnimočnej knižky sú Zuzana a Peter Berovci. V knižke zhrnuli a podrobne opísali svoju filozofiu Riadeného Aktívneho Učenia. Zuzana a Peter Berovci majú dlhoročné skúsenosti ako učitelia, autori učebníc, lektori didaktiky matematiky a osobného rozvoja. Na školu sa pozerajú aj očami rodičov a starých rodičov, ale aj skúsených manažérov. Vnímajú zmeny v spoločnosti a rastúcu požiadavku na zmenu v škole. Sú však presvedčení, že túto zmenu nedosiahneme žiadnou zhora nariadenou reformou. Zmenu školy majú vo svojich rukách učitelia spolu s rodičmi, ktorí musia zmeniť svoj pohľad na dieťa a zodpovednosť za jeho vzdelávanie. Riadené Aktívne Učenie je nový prístup ku vzdelávaniu, ktorý mení postavenie žiaka, učiteľa, ale aj rodiča vo vzdelávaní. Do popredia stavia samostatnosť a zodpovednosť dieťaťa a jeho aktívnu účasť v procese učenia.

ŠPL 27 - Irena Novotná
7,54 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
ŠPL 27 - Irena Novotná
7,54 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Pracovní sešit je určen především pro malé předškoláky, ale je možné ho využít i pro odlehčení výuky v první třídě. Souborem zábavných úkolů provází děti pohádkové postavy, díky kterým je bude plnění úkolů opravdu bavit. Najdou zde něžnou vílu, krásnou princeznu, veselého vodníka, umouněného čerta, nosatou čarodějnici a zapomětlivého loupežníka. Nenásilnou a hravou formou si děti procvičí nejen jemnou motoriku, která je pro vstup do první třídy velmi důležitá, ale také jednoduché počítání, posílí koncentraci, budou rozvíjet svou představivost, orientaci, a především pocítí radost při společné práci.

KuliFerdo Zrakové vnímanie I.
2,85 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
KuliFerdo Zrakové vnímanie I.
2,85 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Piaty zošit zo série siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl so špecifickými poruchami učenia. Séria je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.

Responzivní výuka - Harry Fletcher-Wood
18,23 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Responzivní výuka - Harry Fletcher-Wood
18,23 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Zkušený pedagog Harry Fletcher-Wood předkládá všem učitelům praktického průvodce formativním hodnocením. Seznamuje čtenáře s teorií tohoto vzdělávacího přístupu, s nejnovějšími výzkumy na tomto poli a vše názorně uvádí do praxe. Ukazuje, jak důležitá je komunikace se studenty, jak si plánovat hodinu, když toho musíte hodně probrat, ale zároveň máte málo času, jak svým studentům efektivně pomáhat a podporovat je, jak důležité je pravidelné vyhodnocování žákovské práce, tedy jak nezastupitelná je zpětná vazba a mnoho dalšího. Tato inovativní kniha se jistě stane nepostradatelným průvodcem nejen začínajícím učitelům, ale také zkušeným pedagogům, kteří v ní mohou načerpat novou inspiraci pro svou praxi.

Teórie výchovy alebo hľadanie dobra 2. vydanie - Miron Zelina
14,20 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Teórie výchovy alebo hľadanie dobra 2. vydanie - Miron Zelina
14,20 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Netradičnú učebnicu teórií výchovy autor píše v nádeji, že poukáže na zložitosť teoretických aj praktických otázok výchovy. K napísaniu tejto knihy ho viedla skutočnosť, že doteraz vydané monografie o teóriách výchovy boli poznamenané tradičným totalitným pohľadom na teóriu výchovy aj pedagogiku. Výrazne bolo cítiť nedostatok publikácií, ktoré by sa pokúsili zmapovať oblasť teórií, prístupov a pohľadov na výchovu, a to najmä pre študentov učiteľských prípraviek, ale aj pre veľké množstvo učiteľov. V tejto knihe sa čitatelia oboznámia s novými prúdmi, myšlienkovými smermi v pedagogike. Kniha je nielen vysokoškolskou učebnicou, ale je vhodná pre všetkých ľudí, ktorí sa zamýšľajú nad tým, ako vychovávať svoje deti, ako ovplyvňovať ľudí okolo seba, ako pozitívne utvárať seba samého

Máte neklidné, nesoustředěné dítě? - Drahomíra Jucovičová,Hana Žáčková
8,15 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Publikace přináší zejména praktické rady, jak zvládat výchovu dětí s ADHD/ADD (výchovné zásady, charakteristické projevy a možnosti ovlivnění, situace ve škole, výběr dalšího vzdělávání, období dospívání a dospělosti).

Kuliferdo set 7 prac.zošitov - špecifické poruchy učenia - Věra Gošová
19,95 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Súbor siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka základných škôl so špecifickými poruchami učenia. Je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia. Súbor siedmich pracovných zošitov pre žiakov obsahuje aktivity zamerané na reedukáciu špecifických porúch učenia. Je systematicky koncipovaný a vypracovaný odborníkmi na špecifické poruchy učenia. Všetky aktivity (pracovné listy) je možné zaradiť v 1. až 4. ročníku základných škôl, ale aj v predprípravnom ročníku, do vyučovacieho procesu bez nutnosti náročnej metodickej prípravy, pričom je možné sledovať individuálne pokroky jednotlivých žiakov. Pracovné zošity sú účinnou pomocou aj pre domáce precvičovanie. Súbor pracovných zošitov Kuliferdo obsahuje pracovné zošity s týmto zameraním: Orientácia Pozornosť I Pozornosť II Pozornosť III Zrakové vnímanie I Zrakové vnímanie II Sluchové vnímanie

Antistresová knížka pro učitelky mateřské školy - Gabriele Kubitschek
10,40 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Vždyť si jenom hrají s dětmi! To je častá představa o práci pedagogů mateřských škol. Učitelky podle nich celé dny sedí na koberci, staví kostky a jezdí s kočárkem, pak stráví hodinku na zahradě a jako bonus je čeká dvouhodinovka poledního odpočinku, při kterém si mohou dělat, co chtějí. Realita je ale jiná, ve třídě na ně čekají malé osobnosti, které mají své potřeby a vyžadují pozornost. A práce ve školce není jen prací s dětmi. Co teprve jejich rodiče, kolegyně, vedení a dokonce školní inspekce? A co ty hromady výkazů a dalších papírů, které se musí zpracovat? Čtenáři v knize najdou užitečné tipy, jak stresu nejen čelit, ale hlavně předcházet. Díky knize zjistí, jak reagují na zátěž a co z jejich chování může vést ke zvýšenému stresu. Naučí se také relaxovat a hlavně dokážou to, co si osvojí, přenést do práce s dětmi. Gabriele Kubitschek je logoterapeutka, specializuje se na relaxační techniky a stresový management. Je též výtvarnice.

44 aktivit pro děti s ADHD - Lawrence E. Shapiro
15,63 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
44 aktivit pro děti s ADHD - Lawrence E. Shapiro
15,63 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Jak mohou děti s ADHD dostat své impulzivní chování pod kontrolu? Odpověď nabízí kniha plná aktivit, které rozvíjejí sebedůvěru, sociální dovednosti a sebekontrolu. Autor shromáždil 44 jednoduchých aktivit, které mají podobu desetiminutovek a dají se provádět bez větší přípravy. Co se děti při hrách naučí? Budou z nich dobří kamarádi, kteří naslouchají ostatním, školu budou zvládat s větší lehkostí, rozpoznají své speciální dovednosti a podpoří tak svou sebeúctu, a naučí se své chování lépe plánovat a chovat se zodpovědně. Aktivity jsou určeny dětem od 8 do 12 let. Lawrence Shapiro, Ph.D., je psycholog.

100 zábavných pohybových her - Antje Suhr
10,40 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
100 zábavných pohybových her - Antje Suhr
10,40 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Letní oslavy, stanové tábory, oslavy v nejrůznějších společenstvích, volný čas o prázdninách Příležitostí ke slavení a pohybu se velkých skupinách naskytuje mnoho! U věkově smíšených a heterogenních skupin záleží na správné směsi her, zábavy a sportu. K tomu vám tato kniha nabízí 100 veselých a akcí nabitých her! Knihu uvítají pedagogové a vedoucí dětských oddílů. Antje Suhr je sportovní trenérka. Má výcvik v psychomotorických technikách a v Montessori pedagogice. Má tři děti.

Trénink mozku pro 2. stupeň ZŠ - Michal Černý
5,69 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Trénink mozku pro 2. stupeň ZŠ - Michal Černý
5,69 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Knížka vychází ze známého konceptu amerického autora Tonyho Buzana – z konceptu myšlenkových map. Myšlenkové mapy využívají práce s pojmy a obrazy k propojování různých center v mozku a usnadňují tak dětem i dospělým pochopení problémů, vzájemných vztahů mezi subjekty a výrazně napomáhají procesu učení. Kniha je určena starším dětem – žákům druhého stupně. Nabízí jim spoustu aktivit a cvičení, které pak mohou děti samostatně rozvíjet dál. Autor Michal Černý vychází ze svých mnohaletých zkušeností při hledání těch nejlepších technik na podporu tvůrčího myšlení a schopnosti rychle se učit.

Metodika k prvnímu čtení - Vědí draci o legraci? - Vendula Noháčová
6,20 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Metodická příručka pro pedagogy i pro rodiče, která slouží k práci s knihou prvního čtení Vědí draci o legraci. Podporuje čtenářskou gramotnost, vzbuzuje v dětech zájem o čtený text i o samotný zážitek ze čtení pomocí rozmanitých otázek a úkolů – společné čtení i předčítání, předvídání dalšího děje, charakteristika postav, porovnávání s jinými pohádkami nebo s vlastní zkušeností, práce ve dvojicích i ve skupině, diskuze nad tématy apod. Autorkou je zkušená lektorka, pracující metodou Kritického myšlení.

Pohybový program pre deti materských škôl - Monika Miňová
4,70 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Pohybový program pre deti materských škôl - Monika Miňová
4,70 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Publikácia je doplneným a rozšíreným vydaním knihy, ktorá vyšla v roku 2003. Je aktualizovaná o novú terminológiu, ktorá vychádza zo súčasného štátneho kurikula a je rozšírená a doplnená o ďalšie nové informácie. Pohybový program pre deti materských škôl s názvom Cvičenie hrou je zameraný na upevňovanie lokomočných pohybov v priebehu celého pobytu dieťaťa v materskej škole v dvoch obdobiach počas školského roka. Novinkou je prehľad rôznych pohybových programov, ktoré sú dostupné v našich podmienkach a súbor psychomotorických hier, ktorými môžeme daný pohybový program obohatiť.

Grafomotorická cvičení - Věra Ovečková
8,80 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Grafomotorická cvičení - Věra Ovečková
8,80 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Tato kniha je určena především dětem předškolního věku a prvňáčkům. Mohou ji využívat nejen rodiče, ale také učitelé v mateřských a základních školách a speciální pedagogové. Obsahuje grafomotorická cvičení, která učí jemné pohyblivosti ruky, důležité pro základ psaní v první třídě, a vede dítě rovněž k orientaci v čase a prostoru. Jednoduché matematické úlohy rozvíjí schopnost určovat počet a porovnávat velikosti. Rovněž je kladen důraz na postřeh, rozlišení tvarů i barev. V pracovních listech jsou použity pojmy z běžného života, aby dítě mohlo pracovat se známými slovy a obrázky. Hravou formou je zde spojen pohyb s říkankou, což je velmi důležité pro lepší a trvalejší upevnění získávaných schopností a dovedností. Kniha by měla dětem pomoci rozvinout nejen motorické, ale i orientační schopnosti, a zároveň přinést příjemné chvíle plné užitečné zábavy!

Pracovná spokojnosť učiteľov stredných odborných škôl v Slovenskej republike - Slávka Krásna,Viola Tamášová,Zuzana Geršicová
7,32 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Predmetom monografie je pracovná spokojnosť učiteľov ako špecifickej skupiny pracujúcich. Pracovnú spokojnosť možno zaradiť medzi psychické stavy, úroveň funkčnej zdatnosti psychiky osobnosti a funkčnú jednotu všetkých psycho-fyziologických dejov v ľudskom organizme. Pozitívny psychický stav vyvoláva u učiteľa väčšiu motiváciu, inšpiráciu, kreativitu, naopak, negatívny psychický stav vedie k znižovaniu výkonnosti a nespokojnosti. Autori sa v monografii zamerali na výskum pracovnej spokojnosti v špecifickom výskumnom súbore učiteľov stredných odborných škôl vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska. Opísali metodiku výskumu, metódy výskumu, charakteristiku objektu výskumu, pracovné postupy, spôsoby získavania údajov a ich zdroje, ako aj nástroje výskumu. V závere knihy výskum podrobne analyzovali a vyhodnotili výsledky.

Individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku - Eva Šmelová
8,08 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Předkládaná monografie vznikla jako výstup z projektu s názvem: Proces individualizace ve výchově a vzdělávání dětí předškolního věku, č. IGA_PdF_2016_004, jehož hlavní řešitelkou je Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Tento projekt byl schválen v rámci Studentské grantové soutěže Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2016. Výzkumná šetření byla realizována ve školních rocích 2015/2016 a 2016/2017. Monografie se zaměřuje na problematiku pedagogické diagnostiky dětí v prostřední mateřských škol a prvních tříd základních škol v olomouckém regionu se zaměřením na oblast fyzického, psychického a sociální rozvoje. Cílem výzkumných šetření bylo zjistit potřebu individualizace ve výchově-vzdělávacím procesu s důrazem na psychický, fyzický i sociální vývoj.

Kvalita (ve) vzdělávání - Tomáš Janík,Kolektív autorov
39,81 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Kvalita (ve) vzdělávání - Tomáš Janík,Kolektív autorov
39,81 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Kniha představuje koncepci obsahově zaměřeného přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky. Oproti stávajícím přístupům důsledněji realizuje obrat k obsahové dimenzi učebních procesů, jejichž poznání je základem didaktiky. Didaktika řeší otázku, jak účinně vyučovat a učit se tomu, co je kulturně hodnotné a osobně smysluplné. Odtud vyplývá důraz na vzdělávací obsah, který však není chápán jako statický soubor pamětních položek, ale jako celkový vzdělávací potenciál oborů, s nimiž se žáci ve výuce setkávají. Programově je kniha vřazena pod zastřešující slogan kvalita (ve) vzdělávání. Kvalita je zde chápána dynamicky - s ohledem na to, jak učitel připravuje, realizuje a vyhodnocuje výuku. Ohled na kvalitu - jakožto rozlišování mezi profesionálně lepším a profesionálně horším postupem - je provázen zvažováním a zdůvodňováním alternativ. S cílem nabídnout učitelům jakožto reflektivním praktikům metodický postup umožňující zlepšovat výuku na základě její reflexe je v knize představena metodika rozvíjející hospitace a metodiky AAA (anotování, analyzování a alterování výukových situací). Princip této metodiky je ilustrován na desítce didaktických kazuistik zpracovaných za různé obory školního vzdělávání s cílem nad-oborového zobecnění. Autoři věří, že kniha otevírá a konkretizuje cestu k reflektovanému rozvíjení kvality výuky a výhledově snad i k nové (produktivní) kultuře vyučování a učení.

Zakázané ovocie najviac chutí - Kveta Slyšková
7,10 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Zakázané ovocie najviac chutí - Kveta Slyšková
7,10 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Kniha autentických príbehov najmä zo školského prostredia, ktoré podáva učiteľka s dlhoročnou praxou na základe vlastných skúseností, prichádza na pomoc učiteľom etickej či občianskej výchovy. Príbehy sú podané tak, ako ich sama autorka so svojimi žiakmi prežila a v rôznych situáciách pomáhala nachádzať správne postoje, riešiť problémy v škole aj mimo nej. Kniha ukazuje, ako môže učiteľ pozitívne ovplyvniť osobnostný rozvoj žiaka – vnímavým, empatickým prístupom, pochopením aj konkrétnou pomocou. Pomáha pochopiť postoje a názory mladých a naopak, pomáha žiakom vcítiť sa do pocitov a postojov učiteľa. Dôsledkom budovania vzťahu medzi učiteľom a žiakom na vzájomnom porozumení a dôvere je lepšie prijímanie školských poznatkov i to, že učiteľ sa stáva prirodzenou autoritou vo výchove k etickým hodnotám. Príbehy sú zoradené podľa tém učebných osnov 5. – 9. ročníka. Vhodnosť ich využitia na hodinách etiky autorka overila v praxi. Z jej skúseností vyplýva, že žiaci na príbehy aktívne reagujú predovšetkým preto, že sú im blízke – zaoberajú sa ich problémami, sú v nich vyjadrené ich túžby. Za každým príbehom sú zaradené otázky a citáty na zamyslenie pre žiakov, napríklad ako by sa zachovali v danej situácii, či je správne riešiť situáciu opísaným spôsobom, na koho by sa obrátili v prípade podobného problému; otázky sú podnetmi na dialóg o ich názoroch a postojoch.

Předcházíme poruchám učení - Brigitte Sindelarová
9,60 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Předcházíme poruchám učení - Brigitte Sindelarová
9,60 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Soubor cvičení a pracovních listů pro děti v předškolním roce a 1. ročníku ZŠ.

Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením - Kolektív autorov
17,56 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Publikace se zaměřuje na problematiku sociální inkluze osob se zdravotním postižením, a to zejména osob s mentálním postižením. Zvolené téma sociální inkluze a problematiky participace osob s postižením ve společnosti je provázaný se současným procesem školské inkluze, který by měl přerůst v tolik očekávanou sociální inkluzi osob se zdravotním postižením, a to jejich běžným zapojením do obvyklých činností dospělých osob, tedy možnosti pracovního uplatnění, nároku na samostatné bydlení s podporou, rozvíjení partnerských vztahů, založení rodiny a smysluplného využívání volného času. Jednotlivá témata jsou doplňována výzkumnými projekty a případovými studiemi.

Škola v prírode materskej škole - Iveta Feketeová,Slávka Iľková
18,05 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Škola v prírode materskej škole - Iveta Feketeová,Slávka Iľková
18,05 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Praktická príručka o organizácii školy v prírode s dokumentáciou s tým súvisiacou na CD. Je určená pre riaditeľov i učiteľov materských škôl. Prevedie ich platnými právnymi predpismi a upozorní na povinnosti a dokumentáciu súvisiacu s organizovaním školy v prírode v materskej škole.

Cesty ke čtenářství + DVD - Květuše Lepilová
10,44 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Cesty ke čtenářství + DVD - Květuše Lepilová
10,44 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Publikace je určena studujícím středních pedagogických škol, oboru učitelství na mateřských školách na PdF, učitelů MŠ i ZŠ a rodičům. Autorka předává svoje cenné zkušenosti a doporučení pro podnícení zájmu dětí o čtení a při prohloubení čtenářských dovedností dětí. Důležitou součástí knihy je DVD, na němž je zachycen ojedinělý dokument o čtenářském vývoji devíti dětí od 3 do 21 let.

Soukromá a firemní školka od A do Z - Terezie Pemová,Radek Ptáček
11,93 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Moderní doba klade velké nároky na propojování rodinného a pracovního života. Zvyšující se nároky v oblasti pracovní, ale i společenské velmi často neumožňují věnovat rodině tolik času a pozornosti, jak jsme byli zvyklí. Naštěstí už jsou za námi časy velkých jeslí, kde pracující matky odkládaly své děti, aby naplnily poslání pracující ženy, nicméně opět celá řada rodičů i zaměstnavatelů hledá možnosti, jak se co nejrychleji zapojit zpět do pracovního procesu, jak co nejrychleji navázat svoji dosavadní kariéru, ale přitom zásadním způsobem neublížit dítěti odložením do neosobního prostředí, a nenarušit tak začínající rodinný život. Odpovědí, kterou nabízí současné legislativní změny, ale i dlouhými lety ověřená praxe ze zahraničí, jsou různé formy soukromých nebo firemních předškolních zařízení. V České republice je bohužel desítky let zažitý model, že existují pouze jesle a školky, ve kterých navíc není místo. Tato situace se v současné době začíná pomalu měnit a řada zaměstnavatelů, obcí, ale i občanských sdružení a iniciativ zakládá různé formy předškolního zařízení, které vycházejí vstříc potřebám dnešních rodičů. Bohužel vzhledem k novosti řady legislativních změn přetrvává představa, že založit školku nebo nějakou formu předškolního zařízení je nákladné a obtížné. Vše uvádí na pravou míru tato publikace.

Mi a baj az iskolával? - Varsányi József (szerk.)
2,82 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Mi a baj az iskolával? - Varsányi József (szerk.)
2,82 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Füzetemet figyelemfelhívásnak, vitaindítónak szántam. Átadom a stafétát a szakembereknek

Kreatív iskolák - Lou Aronica,Robinson Sir Ken
9,89 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Kreatív iskolák - Lou Aronica,Robinson Sir Ken
9,89 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Mi a baj az iskolákkal? Valóban megölik a kreativitást, ahogy Ken Robinson híres TED-előadásában állítja? Milyen oktatás lenne képes felkészíteni gyerekeinket az állandóan változó, kiszámíthatatlan jövőre? Kreatív iskolák című könyvében Ken Robinson sorra veszi az elavult, iparosított oktatási rendszer problémáit az állandó tesztkényszertől a tanulók és a szülők elidegenítésééig, és olyan úttörő, gyakorlati megoldásokat javasol, amelyekkel alulról szerveződő módon, kis lépésekkel is forradalmi változásokat lehet elérni. Személyre szabott, organikus megközelítést szorgalmaz, amely a rendelkezésünkre álló példátlan technológiai és szakmai erőforrásokból merítve minden tanulót megszólít, kialakítja bennük a tanulás szeretetét, és képessé teszi őket arra, hogy szembenézzenek a 21. század kihívásaival. A Kreatív iskolák kötelező olvasmány mindenki számára, akit érdekel egy újfajta oktatás lehetősége, legyen akár szülő, tanár, iskolaigazgató vagy oktatási döntéshozó. Sir Ken Robinson Az alkotó elem, Az alkotó tér és az Elemedben vagy? szerzője, nemzetközileg elismert oktatási szakember, a kreativitás és az innováció területének egyik legkiválóbb szakértője. Tanácsadóként dolgozott kormányokkal, Fortune 500 cégekkel, országos és állami oktatási rendszerekkel, valamint a világ vezető nonprofit és kulturális szervezeteivel.

Informatorium školy mateřské - Jan Amos Komenský
4,46 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Informatorium školy mateřské - Jan Amos Komenský
4,46 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Na počátku Komenského zájmu o otázky výchovy a vzdělání člověka stál záměr usnadnit školám, tj. žákům a učitelům v nich, cestu ke vzdělání a k duchovnímu rozvoji budoucích osobností, budoucích vzdělanců, tedy lidí, kteří budou ve společnosti hrát vůdčí roli. Předškolní stupeň, a to včetně prenatálního stadia, představuje základ, o něhož se odvíjí úspěch všech vyšších stupňů. Informatorium školy mateřské vzniklo v Lešně r. 1632 jako část zamýšleného monumentálního vzdělávacího celku, jenž měl sloužit k přepokládané reformě českého školství po návratu Komenského z exilu do vlasti, která však nebyla plně realizována. Význam Informatoria není jen v tom, že tvořilo článek velkolepé koncepce reformy školského systému, je také v tom, že se jedná v raném novověku o evropsky zcela ojedinělé systematické pojednání o výchově dětí v nejmladším věku.

Školní vzdělávání ve Finsku - Jan Průcha,Pertti Kansanen
5,00 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Školní vzdělávání ve Finsku - Jan Průcha,Pertti Kansanen
5,00 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Kniha je pokračováním ediční řady o školním vzdělávání v evropských zemích, kterou od roku 2008 vydáváme. Finské školství je v mezinárodním hodnocení oceňováno jako jedno z nejlepších na světě. Což dokládají především finské úspěchy v mezinárodních měřeních vzdělávacích výsledků žáků. V České republice je zájem o finské školství vysoký, avšak dosud chyběl systematický popis finského vzdělávacího systému, který přináší teprve tato monografie. Čtenáře nejprve uvádí do širšího kontextu finského vzdělávání, objasňuje stručně historii Finska, současný politický a ekonomický systém. Zvláštní pozornost je věnována národní kultuře a mentalitě Finů a principům vzdělávací politiky. Popis finského vzdělávacího systému pokrývá všechny jeho složky, od předškolního vzdělávání až po vysokoškolské vzdělávání a vzdělávání dospělých. Významnou specifičností finského vzdělávání je vysoká míra inkluze žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do běžných tříd a škol. Podrobně se také věnuje principům přípravy učitelů a dalším záležitostem učitelské profese, stejně jako vzdělávání etnických menšin a přistěhovalců. Novým obsahovým komponentem je kapitola o pedagogickém výzkumu. Na závěr je zařazena kritická kapitola, z pera finského experta Pertti Kansanena (Helsinská univerzita), o současných problémech objevujících se ve finském školství. Publikace je užitečným zdrojem poznatků a inspirací pro české učitele a ředitele škol, pracovníky školské správy a vzdělávací politiky.

Dětský výtvarný projev - Irena Plevová,Michaela Pugnerová
15,40 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Dětský výtvarný projev - Irena Plevová,Michaela Pugnerová
15,40 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Seznamte se s interpretací dětských kreseb a možnostmi jejího praktického využití pro pedagogickou a speciálně-pedagogickou praxi. Předložená kniha vás názorným a komplexním způsobem seznámí s charakteristikami výtvarného projevu dětí. Zabývá se jak normami, tak patologií a výklad doplňuje autentickými ukázkami výkresů dětí z vlastní odborné praxe autorek. Čtenářům představuje základní pojmy a zvláštnosti projevů v dětské kresbě a také možnosti jejich využití například v edukačním procesu. Opomenuta nejsou ani úskalí diagnostických metod, která jsou významná zejména pro učitele. Publikace je určena primárně pro studenty pedagogických i dalších oborů z pomáhajících profesí, odborníkům, ale také rodičům, prarodičům a širší veřejnosti, která se o dětský výtvarný projev zajímá.

Kapitoly zo súčasnej edukácie - Erich Petlák
7,32 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Kapitoly zo súčasnej edukácie - Erich Petlák
7,32 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Efektívnosť súčasnej edukácie, jej úroveň, potreby a možnosti v 21. storočí.

Premeny školy v digitálnom veku - Ivan Kalaš
9,03 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024
Premeny školy v digitálnom veku - Ivan Kalaš
9,03 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

V tejto knihe sa autori zaoberajú predovšetkým tým, aký potenciál ponúkajú žiakom digitálne technológie na iné učenie sa, na rozvoj znalostí a zručností v 21. storočí, na učenie sa objavovaním veľkých myšlienok a vyjadrovaním seba samých, učenie sa vytváraním čohosi, čo má zmysel pre deti osobne i pre iných. Zaujíma ich, ako a aká škola dokáže produktívne využiť tento potenciál, ako ho dokáže využiť líder školy či inovatívny učiteľ. Publikácia je určená pre všetkých učiteľov, pre manažérov pôsobiacich v školstve, pre zriaďovateľov a lídrov vzdelávania - jednoducho pre všetkých, ktorí sú pripravení premýšľať o veľkej zmene, o modernejšom vzdelávaní našich žiakov - o inej škole.