Bezpodmínečná láska - Paul Ferrini
5,89 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Bezpodmínečná láska - Paul Ferrini
5,89 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Krásná kniha pro každého, kdo hledá skutečné hodnoty, smysl života či osvícení. Co se děje ve vašem životě, je neutrální - není to ani pozitivní, ani negativní. Vy rozhodujete, zda je to pozitivní, nebo negativní duchovní, nebo světské. Duchovními kvalitami může být obdařeno vše, co vychází z vaší zkušenosti - jestliže jste vnesli lásku, přijetí nebo odpuštění. Silou vaší lásky mohou být přeměněny dokonce i nevyléčitelná nemoc, znásilnění nebo vražda. Myslíte si, že rozumíte smyslu událostí, které se objevují ve vašem životě. Nic ovšem nemůže být vzdálenější pravdě. Nerozumíte smyslu ničeho, co se děje, a tak je tomu proto, že smysl všemu dáváte pouze vy sami.

Zdroj - Tara Swart
14,44 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Zdroj - Tara Swart
14,44 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Otevřete mysl, využijte potenciál svého mozku a zásadním způsobem změníte svůj život. Kniha, postavená na nových vědeckých poznatcích ohledně neuvěřitelné neuroplasticity mozku, obsahuje konkrétní plán sestávající ze čtyř kroků, který vás dovede k nejlepšímu využití vaší mozkové kapacity. Najdete zde inspirativní příklady z praxe i praktická cvičení. Výsledkem je účinný a srozumitelný návod, který restartuje vaše myšlení a motivaci a zbaví vás negativity. Probuďte svůj mozek a odhalte jeho možnosti - jste pouhé čtyři kroky od toho, aby se z vás stal nový, sebevědomý člověk. Snadno se naučíte: * upravit „autopilotní”myšlení a změnit zakořeněné zvyky, * využít sílu vizualizačních technik úspěšných osobností, * přestavět nervové dráhy, aby došlo k hlubokým a trvalým změnám chování, * využít schopnost mozku pohotově přepínat mezi různými způsoby myšlení, * zvládat své pocity a zklidnit mysl, * naladit se na cenné informace, které vám sděluje tělo, * jak psaním deníku můžete zjistit, jací opravdu jste a co vás omezuje. „Zásadní životní příležitosti okolo nás prochází každý den – a teď můžeme trénovat naši mysl, aby se jich chopila.”

Emocionální intimita - Robert Augustus Masters
25,87 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Emocionální intimita - Robert Augustus Masters
25,87 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Emoce tvoří spojovací článek mezi našimi pocity, myšlenkami a vším, co nás formuje a to na mnoha úrovních. Přesto tento zdroj síly, svobody a napojení zůstává mnohdy nevyužitý. Podle odborníka na vztahy Roberta Augusta Masterse je ale schopnost navázat důvěrný vztah s našimi emocemi zcela zásadní pro to, abychom mohli prožívat naplňující vztahy a vědomý život plný lásky a celistvosti. V knize Emocionální intimita nás tento uznávaný učitel a autor vyzývá, abychom prozkoumali: *jak rozpoznat, plně prožít a šikovně vyjádřit své emoce *v čem spočívá emocionální odpojení a co se s ním dá dělat *co můžeme udělat, abychom do svých vztahů vnesli větší emocionální intimitu a hloubku *jak vynést na světlo, rozluštit a napravit stará emocionální zranění *samostatné kapitoly, ve kterých se můžeme naplno střetnout se svým strachem, hněvem, radostí, žárlivostí, studem, žalem, pocitem viny, posvátným úžasem a celým spektrem emocí Negativní emoce neexistují existují jen negativní či škodlivé způsoby, jak s nimi zacházíme. Masters za pomoci příkladů ze života, cvičení a postřehů, které jdou k samotné podstatě, předkládá čtenáři snadno srozumitelný návod, jak získat své emoce zpět, jak se k nim šikovně vztahovat a změnit je ve své spojence, a tím obohatit a prohloubit svůj život.

Kdybych ti rozuměl, tvářil bych se takhle? - Alan Alda
11,39 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Kdybych ti rozuměl, tvářil bych se takhle? - Alan Alda
11,39 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Alan Alda, mnohokrát oceněný autor bestsellerů a slavný Hawkeye Pierce ze seriálu M*A*S*H, nám vypráví fascinující příběh o tom, jak se vydal objevovat stále lepší způsoby komunikace, aby je mohl později naučit i všechny své čtenáře, a tím jim pomoci v každodenních komunikačních situacích. S charakteristickým humorem a upřímností jemu vlastní zkoumá způsoby rozvíjení empatie, jakožto klíčového komunikačního faktoru.

Biografie jako umělecké dílo - Pietro Archiati
7,14 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Biografie jako umělecké dílo - Pietro Archiati
7,14 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Jaký smysl má můj život? Podle jakých zákonitostí se odvíjí moje biografie? Jak spolu souvisí jednotlivé události a etapy mého života? Jaká je moje jedinečná a nezaměnitelná „životní melodie“? – Tyto a další otázky si klade Pietro Archiati v předkládané knize. Odpovědi hledá s pomocí anthroposofie Rudolfa Steinera i vlastního pozorování života. Ukazuje, že v naší biografii spočívá velká moudrost a že tato biografie je celistvým živým útvarem a uměleckým dílem, které můžeme poznávat a učit se mu rozumět.

Mediaempire s.r.o. Jak vydělávat v době recese
10,62 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Mediaempire s.r.o. Jak vydělávat v době recese
10,62 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Audioprogram " Jak vydělávat v době recese" je pro každého majitele firmy průvodcem v bludišti změn a osvědčenou cestou ven.

Najvyšší princíp na svete, ktorý takmer nikto nepozná - Alexander Loyd
12,26 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

So zverejnením týchto poznatkov som čakal dvadsaťpäť rokov. Vo svojej poslednej knihe Liečebný kód som predstavil kľúč k vyliečeniu zdroja takmer každého zdravotného problému. Som presvedčený, že na týchto stránkach nájdete kľúč k úspechu v každej oblasti svojho života. Viem, že ide o smelé tvrdenie – ale dôverujte mi! Podľa mojich skúseností otázka neznie tak, či to bude fungovať u vás; jedinou otázkou je, či to budete robiť. Keď to robíte, funguje to vždy. Je vlastne nemožné, aby to nefungovalo, keď pochopíte princíp. Alexander Loyd

Tympanum Žijte nejen o víkendu
10,55 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Tympanum Žijte nejen o víkendu
10,55 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Audiokniha Žijte nejen o víkendu: Jak práce dokáže proměnit náš život, kterou napsal Anselm Grün. Je čas zastavit se a najít vnitřní klid. Svatý Benedikt tvrdil, že modlitba je pramenem, ze kterého vyvěrá práce. Anselm Grün se zamýšlí nad tím, jak dnes sladit modlitbu a práci, život a povolání. Benediktinské „ora et labora“ ve středověku formovalo křesťanskou pracovní morálku.

Audiolibrix Umění odolnosti
16,43 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Audiolibrix Umění odolnosti
16,43 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Audiokniha Umění odolnosti, kterou napsal Ross Edgley. Kde jsou hranice, které skrývá lidská mysl a tělo? - 157 dní na moři - 2 884 kilometrů - 1 nezničitelný člověk Extrémní dobrodruh Ross Edgleyá se už léta věnuje extrémním experimentům, při nichž se jeho tělo dostává až na samé hranice možností. Stal se prvním člověkem v historii, který obeplaval celou Velkou Británii.

Anag Snězte tu žábu!
9,49 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Anag Snězte tu žábu!
9,49 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Přestaňte odkládat nepříjemné úkoly a získejte tak více času pro svůj šťastný život!

OneHotBook Líný rodič
10,95 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
OneHotBook Líný rodič
10,95 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Audiokniha Líný rodič, kterou napsal Tom Hodgkinson. „Nechte je být. “ – H. Lawrence Pryč s organizovanou zábavou i se dny, které jsou přecpané aktivitami. Neveďme děti k soutěživosti ani ke stresující nutnosti dosahovat vytyčených cílů. A zkroťme i vlastní horlivé snahy být dokonalým rodičem. Dejme v nejkrásnějším období života opět prostor volnosti, hře, poznávání a tvořivosti, a to bez drahých hraček, bez civění na televizi nebo paření počítačových her.

Milovať a ctiť OZ TAO sexu – Jak udržovat ženu v blahu a zpomalit stárnutí
8,42 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Audiokniha TAO sexu – Jak udržovat ženu v blahu a zpomalit stárnutí, autorem je Benjamin Kuras. Kniha ojedinělých textů známého publicisty, která se zabývá převážně neznámými aspekty lidské sexuality z pohledu čínské taoistické filosofie. Autorova třináctá kniha Tao sexu opět svědčí o široké paletě jeho zájmů a námětů. S obvyklým humorem, spikleneckým pomrkáváním na znalce a laskavou shovívavostí k neznalcům, zábavně, srozumitelně a svižně nastiňuje obnovování tradic staročínských taoistických sexuálních technik a taoistické životní filozofie.

Petra Drahanská Učení prožitkem
17,58 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Petra Drahanská Učení prožitkem
17,58 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Audiokniha si klade za cíl srozumitelně vysvětlit, jak cíleně zařadit do výchovy a vzdělávání vlastní prožitek. Popisuje tři základní kroky metodiky učení prožitkem (záměr - program - reflexe) a odpovídá na otázky: Jak si stanovit dobrý záměr a dojít ke klíčovým tématům a cílům kurzu? Jak správně vybrat, upravit nebo vymyslet vhodný program, hry nebo aktivity? Jak tyto aktivity následně vytěžit v reflexi tak, aby se staly zdrojem učení? Tato metodika nabízí lidem z nejrůznějších oborů, školství, volnočasových aktivit i firemního prostředí univerzální principy, které jim pomohou vytvářet a realizovat vlastní zážitkové kurzy a pracovat s jejich rozvojovým potenciálem.

Progres Guru Nekonvenční myšlení
10,95 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Progres Guru Nekonvenční myšlení
10,95 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Audiokniha Nekonvenční myšlení je určená všem, kteří chtějí něco změnit - ve svém světě a ve své firmě. Je to audiokniha pro ty, kteří se zdráhají podlehnout cynismu a kteří jsou dostateční blázni, aby zkusili jednou něco nového: jinak myslet v podnikání.

Jan Melvil Publishing Konec prokrastinace
13,87 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Jan Melvil Publishing Konec prokrastinace
13,87 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Petr Ludwig v původní české publikaci opírající se o poslední vědecké výzkumy světových univerzit z oblasti lidského rozhodování, motivace a produktivity přináší odpověď na otázku, kterou si klade každý z nás: Jak z toho ven? Jak být produktivnější bez větší únavy? Jak začít využívat náš čas efektivněji? Jak prožít každý den naplno? Říman Seneca ve svém slavném citátu řekl: „Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.” Tato kniha vám pomůže s váháním a odkládáním dlouhodobě bojovat a zlepší vaši schopnost využívat čas smysluplněji. Jádrem knihy je osm praktických nástrojů osobního rozvoje, které vám pomohou nad prokrastinací vyhrávat každý den.

Žijte podle svého - OSHO
7,09 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Žijte podle svého - OSHO
7,09 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Jste skutečný rebel? Rebelství je téma, které se objevuje v Oshových promluvách často. Člověk, který se nechá ovládat druhými a podléhá obecně rozšířenému pohledu na svět, nemůže být šťastný, protože nežije svůj vlastní život. Je pouhou loutkou plnící příkazy okolí a jeho bytí je nudné a bezútěšné. Stane se součástí davu a ztratí osobitost. Osho obhajuje rebelství, jež není pouhou vzpourou proti danému společenskému řádu, ale cestou k volnosti a poznání. Není to ani útok, ani útěk, ale autentická existence opravdového svobodného rebela – Osho mu říká Zorba Buddha –, jenž si naplno užívá přítomný okamžik a zároveň je vyrovnaný a zodpovědný.

Sebaláska: Sprievodca pre ženy - Megan Logan
9,79 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Sebaláska: Sprievodca pre ženy - Megan Logan
9,79 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Vydajte sa na cestu za sebaláskou - sprievodca pre ženy V neustále sa meniacom svete plného osobných a pracovných úloh nie je jednoduché správať sa k sebe s láskou a so súcitom. Sprievodca sebaláskou pre ženy je jednoduchým prvým krokom. Kniha je plná podnetných myšlienok a povzbudení pre ženy, ktoré si chcú vybudovat sebavedomie a sebaúctu, ktorú v tomto svete potrebujú. Či už hľadáte cestu, ako prijať svoje telo, vymaniť sa z nezdravého vzťahu alebo sa jednoducho snažíte prijať, kto ste, tento sprievodca predstavuje pre vás pomôcku pri práci na lepšom vztahu so sebou. Dve časti: Zistite, čo je vlastne sebaláska, a preco je taká dôležitá, následne objavte spôsoby, ako sa zbavit pochybností o sebe, pristupovat k sebe súcitne a viest zmysluplný život. Overené techniky: Inšpirujte sa citátmi, afirmáciami, cvičeniami a inšpiratívnymi podnetmi, ktoré sa zakladajú na pozitívnej psychológii, všímavosti a ostatných postupoch praktizovania sebalásky. Všetko, čo potrebujete, je sebeláska: Či už prežívate náročné obdobie, alebo chcete do svojho života zaradit viac sebalásky, táto kniha vám pomôže naplnit svoj potenciál a súčasne sa starat sama o seba. Megan Loganová, MSW, LCSW má vyše dvadsatročné skúsenosti v oblasti poradenstva v rozličných zariadeniach starostlivosti o duševné zdravie, vrátane útulkov pre obete domáceho a sexuálneho násilia, programov pre pacientov s poruchami príjmu potravy a hospicov. Ostatných desat rokov vykonáva súkromnú prax so zameraním na traumu a zneužívanie, poruchy príjmu potravy, žial a stratu.

Hogyan legyél szerethető - Danielle Laporte
16,03 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Hogyan legyél szerethető - Danielle Laporte
16,03 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Válaszd a szeretetet, a gyógyulást, a megbocsátást. Danielle LaPorte könyve gyógyír a kollektív léleknek, út a gyógyuláshoz, változáshoz és átalakuláshoz. Mi történne, ha Szeretetként kezdenénk azonosítani önmagunkat, lélekként, a személyiségjegyeinken túl? Ha szeretetteljesen néznénk önmagunkra és másokra - mi változna meg? MINDEN. Érzékeny és hatékony útmutató egy szeretetteljesebb életért. Danielle egy fénysugár, aki szeretettel visszavezet bennünket önmagunkhoz. Szavai szelíden átvezetnek egy stresszmentes és viszály nélküli világba, a nyugodt, reményteli könnyedség gondolkodásmódjába. Felhívás ez a gyengédség, az önelfogadás, az együttérzés, az elengedés és a megbocsátás életet megváltoztató erejére. Amikor megismerjük az igazi természetünket - a Szeretetet -, rájövünk, hogy nem a seb vagyunk... hanem a gyógyító.

Umění neúspěchu - Tomáš Studeník,Hynek Josef
16,14 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Umění neúspěchu - Tomáš Studeník,Hynek Josef
16,14 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Autoři, zakladatelé vědy o selhání v Česku, nabízejí netradiční, vědecko-zábavný pohled na život včetně desatera jak jej žít šťastně. Namísto slepé honby za úspěchem doporučují přijmout a vytěžit náhody, nehody a vlastní chyby.

Az ajándék - Díszkiadás - Edith Eva Eger
12,39 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Az ajándék - Díszkiadás - Edith Eva Eger
12,39 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Dr. Edith Eva Eger inspiráló és gyakorlati tanácsokban bővelkedő könyve segít, hogy megszabadulhassunk romboló mintáinktól és bénító gondolatainktól, s ezáltal szabadon élvezhessük az életet. Saját pácienseinek történeteiből vett példák segítségével mutatja be az olyan, lelkünket fogva tartó érzelmi állapotokat, mint a félelem, a gyász, a düh, a titkolózás, a stressz, a bűntudat, a szégyen vagy a hárítás – egyúttal szelíden bátorít bennünket a múlt béklyóitól való szabadulásra. Mélységes empátiával, lényeglátással és humorral megírt kötetében Edith Eva Eger rámutat, hogy mindannyian sérülékenyek vagyunk, és mindannyian ugyanazokkal a kihívásokkal nézünk szembe. Az ajándék segítségével azonban kitörhetünk az önmagunk építette börtönből, és feldolgozhatjuk a traumáinkat.A díszkiadás Edith Eva Eger a világjárvány után írt utószavával és családi receptjeivel jelenik meg. „A szabadságot egész életünkben gyakoroljuk – olyan döntés, amit naponta újra meg újra meg kell hoznunk. A szabadsághoz remény is kell. Annak tudatosítása, hogy a szenvedés, bármilyen rettenetes is, átmeneti, és kíváncsiság, hogy felfedezzük, mi történik aztán. A remény teszi lehetővé számunkra, hogy a múlt helyett a jelenben éljünk.”

Sokoldalúság - David Epstein
8,87 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Sokoldalúság - David Epstein
8,87 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Mit veszíthetünk, ha túl fiatalon választunk hangszert, vagy túl korán szakosodunk? Miért engedjünk teret a hibázásra építő, lassú tanulásnak? Hogyan talált gyógymódot a migrénre a könyvtártudományi kar fizikus doktor dékánja? Miért érdemes vezetőként átfogó tudással rendelkező munkatársakat választani a „robotok korában”? A tízezer órányi gyakorlás szabályától kezdve a Polgár-család zseniális sakkozókat kinevelő módszeréig korábban számos bizonyíték azt sugallta, hogy a kiválóság kulcsa a korán elkezdett és célirányosan minél többet gyakorolt tevékenység. David Epstein, a teljesítménynövelés elismert szakértője azonban a világ legkiválóbb sportolóinak, művészeinek, feltalálóinak és tudósainak életpályáját tanulmányozva megdöbbentő következtetésre jutott: gyakoribb jelenség, hogy a sokoldalúság és a kísérletezés vezet a sikerhez. Érdekfeszítő történetekben bővelkedő könyvében izgalmas kutatási eredményekkel támasztja alá, hogy komplex, kiszámíthatatlan világunkban minél szélesebb spektrumú tudással és készségekkel sokkal nagyobb eséllyel lehetünk sikeresek, mint túlspecializált társaink. A mesterséges intelligencia korában, amikor a számítógépek túlszárnyalják a legkiválóbb szakértőket is, egyre több területen az átfogó gondolkodás és a minél szélesebb rálátás lesz a fontos. Kiderül, hogy nem baj, ha későn választunk pályát, előny, ha kreatívak és rugalmasak vagyunk, és az egészen távoli összefüggéseket is felismerjük, valamint ha minél többféle tapasztalattal a hátunk mögött, nyitottan és szerteágazó érdeklődéssel fordulunk a problémák felé, hiszen a jövő a generalistáké. „Az egyik legelgondolkodtatóbb és legmegdöbbentőbb felismeréseket megfogalmazó könyv, amelyet valaha olvastam.” Maria Konnikova, A legnagyobb blöff, Az átverés művészete és a Mesterelme szerzője „Szerintem [Epstein könyve] magyarázattal szolgál a Microsoft sikerére is, mert olyanokat vettünk fel a vállalathoz, akik nemcsak a saját szakterületükön, de több más témában is széles körű tudással rendelkeztek. Minden generalistának üzenem, aki valaha érezte már úgy, hogy elnyomják a szakbarbár munkatársai – ez a könyv nekik szól.” Bill Gates, a Microsoft alapító-tulajdonosa és korábbi elnök

Bízz magadban - Emöke Bagdy,Annamária Kádár,Kozma-Vízkeleti Dániel,Pál Ferenc (Feri atya),Máté Szondy
4,51 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

"Az a baj, hogy nincs önbizalmam" - halljuk úton-útfélen, még olyan emberek szájából is, akikről adottságaik és körülményeik alapján nem gondolnánk, hogy ilyen problémával küzdenek. Mások nem vallják be, hogy így éreznek, sőt épp az ellenkezőjéről igyekeznek meggyőzni lehengerlő viselkedésükkel, ám arroganciájuk mögött gyakran szintén belső bizonytalanság, az önelfogadás hiánya húzódik meg. Bár egész modern kultúránk énközpontú, narcisztikus, a lelkünk mélyén sokan nem szeretjük magunkat, és félünk, hogy mások is kevésnek, elégtelennek, értéktelennek találnak minket. Éppen ezért védekező pozíciót veszünk fel, visszahúzódunk, nehogy még jobban megsérüljünk - vagy éppen minden erőnkkel bizonyítani próbáljuk, hogy igenis érünk valamit. Ám a bennünk lévő kétséget a külső sikerek csak átmenetileg enyhítik. Ráadásul saját magunkkal kapcsolatos elégedetlenségünket hajlamosak vagyunk környezetünkre is kivetíteni, ezért rossz közérzetet és türelmetlenséget terjesztünk magunk körül. Tiszta szívből szeretni és becsülni önmagunkat azonban nem könnyű, ha fájdalmas kudarcok terhét cipeljük, ha mások bántó, lekicsinylő mondatai belénk égtek, ha a szüleink sem fogadtak el minket feltétel nélkül. Ebben az esetben önismereti munkára van szükségünk, hogy felnőtt fejjel csodálkozzunk rá: minden gyöngeségünkkel együtt is értékes és szeretetreméltó emberi lények vagyunk. Ebben igyekeznek segítséget nyújtani a kötet kiváló szerzői is.

Harag és frusztráció - Moritz Boerner
1,63 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Harag és frusztráció - Moritz Boerner
1,63 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

A könyv olyan módszereket mutat be, melyek segítségével mindenféle haragot és frusztrációt maradéktalanul megszüntethetünk. Olyan egyszerű kérdezési technikák ezek, melyeket bárki könnyedén elsajátíthat. Olvassa el,• miként alakíthatja át a frusztrációt pozitív energiává;• hogyan fordíthatja át lehetőséggé a legkülönfélébb kríziseket;• miképpen kovácsolhat előnyt a „hibákból” és nőhet fel a „problémákhoz”.

Van élet a halál ELŐTT! - Szabó Péter (motivációs előadó)
11,18 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Van élet a halál ELŐTT! - Szabó Péter (motivációs előadó)
11,18 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Nem az a helyes kérdés, hogy mi van a halál után, vagy hogy mikor fogunk meghalni, hiszen ezt nem mi fogjuk eldönteni, hanem az, hogy mit tehetünk addig, amíg élünk? Meggyőződésem, hogy az egyik legnagyobb felfedezés az életünkben az lehet, hogy van élet a halál ELŐTT! Ahelyett, hogy azzal foglalkoznánk, mikor fog véget érni az életünk, és mi fog történni azután, sokkal jobban tesszük, ha arra koncentrálunk, mi mindent tehetünk ma, holnap, minden egyes napon, amit addig ajándékba kaptunk. Mindannyiunknak van választása, hogy mit kezd az életével, még akkor is, ha a többség ezt nem így látja, és azt gondolja, az élet az, ami csak úgy megtörténik velünk. Azt nem tudom, hogy mi lesz a halál után, azt azonban látom, hogy az emberek legnagyobb része sohasem él igazán. A többség - szinte elenyésző kivétellel - kispórolja magát az életből. Lábujjhegyen mennek végig az életükön, egészen a sírig. Ha azonban te is azon kevesek közé tartozol, akik hisznek abban, hogy Élni jöttünk a Földre, nem csak lakni, akkor ez a könyv Neked szól kedves barátom! Hitem szerint a könyvben szereplő gondolatok, történetek, megközelítések, kérdések és gyakorlatok segítségedre lesznek abban, hogy megtaláld a küldetésed, ezáltal kihozhasd az életedből mindazt, ami benne van. Hiszen igenis van élet a halál ELŐTT!"

Nespoutaná - Glennon Doyle
15,64 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Nespoutaná - Glennon Doyle
15,64 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Plná bolesti a žalu, ale i krásy a lidského humoru. Taková je kniha Nespoutaná, v níž se autorka Glennon Doyle vypisuje ze syrovosti trpkého ženství prostoupeného závislostí, poruchou příjmu potravy, depresemi i rozpadem manželství. Zároveň zde však jako fénix povstává z popela, dává čtenářům naději na katarzní oproštění a pomáhá nám uvědomit si vlastní hodnotu, půvab a vnitřní lásku, s jejichž pomocí máme konečně šanci vymanit se ze svých klecí. Vystavme moc svého ženství konečně na odiv a dovolme si žít jako nezkrocené šelmy!

Královna děsu aneb Panická porucha - Radkin Honzák,Aleš Cibulka,Agáta Pilátová
10,25 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Cílem ediční řady „Destigma“ je změnit pohled na psychické problémy, jako je např. syndrom vyhoření, deprese, různé typy závislostí či poruchy příjmu potravy. Druhý svazek nazvaný Královna děsu je věnován panické poruše – diagnóze obvyklejší, než by se mohlo na první pohled zdát. Často navazuje na syndrom vyhoření, nebo se s ním prolíná. O panickému tématu pojednává ve svém textu a v komentářích ke konkrétním příběhům zkušený psychiatr Radkin Honzák. Agáta Pilátová a Aleš Cibulka vyzpovídali populární osobnosti -- Petru Kruntorádovou, Věru Martinovou, Ivu Pazderkovou, Pavla Ráže a Petru Špalkovou -- které vyprávějí o své zkušenosti s touto diagnózou. Knihu uzavírá aktuální úvaha dr. Honzáka „Panika v čase koronaviru“.

Dar - Stefanos Xenakis,Zuzana Šajbanová
15,67 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Dar - Stefanos Xenakis,Zuzana Šajbanová
15,67 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

„Každý deň je v skutočnosti ako dar. Otvorte ho... a tešte sa z neho." Vo víre každodenného života, nekonečných úloh a povinností veľmi ľahko zabúdame užívať si jednoduché okamihy dňa. Akoby nám pretekali pomedzi prsty. Stefanos Xenakis sa svojou zbierkou láskyplných liečivých príbehov vracia k samotnej podstate života – k radosti z obyčajného bytia. Ukazuje nám čaro jednoduchých vecí, ako je skoré vstávanie, smiech či nezištná pomoc blízkym. Učí nás, že radosť často nájdeme na tých najobyčajnejších a najmenej očakávaných miestach. Dáva nám príležitosť znova sa zamilovať do svojho života a prijať pozoruhodnú krásu našej ľudskosti. Lebo život je vo svojej najhlbšej podstate naozaj veľký DAR.

Buďte ako JEDI! - Gwendal Fossois
10,93 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Buďte ako JEDI! - Gwendal Fossois
10,93 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

„Proti silám zla, bojovať budeš.“ Poznáte tie rána. Horko-ťažko vstanete z postele, hodíte do seba horúcu kávu, narýchlo skočíte pod ľadovú sprchu a potom vyrazíte do práce, kde opäť prídete neskoro... Hysterický šéf, dve zbytočné porady, traja kolegovia bez štipky zmyslu pre humor... Je to jasné: Sily Zla sú všade! Len žiadnu paniku. Váš nový kouč je totiž majster Yoda. On je ten najmúdrejší a najmocnejší. Stretol viac Jediov ako ktorýkoľvek z jeho spolubojovníkov a mnohých z nich aj vycvičil. Len majster Yoda vie, ako sa dostať zo zložitých, či dokonca neriešiteľných situácií. Takže ho pozorne počúvajte, jeho slová majú cenu zlata... Yoda a jeho priatelia vám prezradia všetky svoje triky, ktoré vám pomôžu prekonať skúšky profesionálneho života. Chcete byť v práci viac zen? Darth Vader je tu pre vás. Potrebujete efektívne riadiť svoj tím? Palpatine vám prezradí, ako na to. Či už ste jednoduchý Padawan, alebo mocný majster Jedi, táto príručka cestu k úspechu vám ukáže.

Imádok élni! - Bori Földes
12,26 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Imádok élni! - Bori Földes
12,26 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Unod már, hogy annyit dolgozz magadon? Már nem akarsz tisztogatni, rendet rakni a múltadban? Agyadra ment a tudatosság, hogy tökéletes életet élj? Ha szeretnéd egyszerűbben és könnyedebben boldognak érezni magad; Megtapasztalni a bőséget minden értelemben; Sokkal több szabadidővel, kevesebb felelősséggel; Irtó magas rezgésszinten; Ha készen állsz arra, hogy elengedj mindent, ami negatív... ... akkor ez a könyv Neked íródott. Az Imádok élni! című kötet a haladó, tudatos nőknek szól, akik készen állnak a következő szintre.

Obklopený psychopatmi - Thomas Erikson
14,79 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Obklopený psychopatmi - Thomas Erikson
14,79 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Stretli ste už milého, nápomocného a najmä mimoriadne charizmatického človeka, ktorý na vás okamžite zapôsobil? A viete, že to možno bol psychopat? Určite to poznáte - niekto vás ohúri svojím šarmom, a skôr než sa nazdáte, zistíte, že si s vami robí, čo chce. Veríte jeho slovám, pretože znejú dobre, hoci sú to často lži. Ťahá za vaše nitky až do posledného dychu. Pravdepodobne máte jedného z nich vo svojom okolí - či už ide o šéfa, kolegu, priateľa alebo príbuzného. Psychopatov je v spoločnosti viac, než si myslíte. Ich manipulatívne správanie však môžete odhaliť vďaka pokračovaniu úspešného titulu Obklopený idiotmi od Thomasa Eriksona, švédskeho experta na komunikáciu. Prostredníctvom konkrétnych príbehov reálnych ľudí vám Erikson vo svojej novinke ukáže, ako spoľahlivo rozoznať prejavy psychopatie v bežnom živote, odhalí vám techniky skúsených manipulátorov a naučí vás, ako sa im brániť. Začítajte sa a prekuknite potenciálnych psychopatov, kým nie je neskoro!