Minden addig - Gyula Hodossy
9,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Minden addig - Gyula Hodossy
9,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Hodossy Gyula (Dunaszerdahely, 1960) költő, irodalomstzervező, a Lilium Aurum Könyvkiadó alapító igazgatója. Minden addig címmel megjelent legújabb kötetének Zalán Tibor utószavában kitér arra, hogy "H. úr kötete teli van filozófiai gondolattal, tűnődéssel, (utóbbit én a legfontosabb emberi-szellemi tevékenységek közé sorolom), igazságok kimondásával, féligazságos hitelessé avatásával; mindezt teszi a teljes költői eszköztára bevetésével, érzéki-érzelmi-gondolati törések/töredékek, útmutatások és útvesztések mentén... s zajlik mindeközben egyfajta különös templomépítés. H. úrban (űrben) mindig addig, éppen. Nem mintha bánná(m)."

Zanechala si odtlačky prstov na mojej koži - Leszek Engelking
3,13 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Zanechala si odtlačky prstov na mojej koži - Leszek Engelking
3,13 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Spomalené prítmie - Peter Bílý,Ingrid Skalická
1,58 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Spomalené prítmie - Peter Bílý,Ingrid Skalická
1,58 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Ars Poetica 2015 - Kolektív autorov
9,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Ars Poetica 2015 - Kolektív autorov
9,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Ars Poetica 2015 je oslavou kvalitnej svetovej poézie na Slovensku. 13. ročník medzinárodného festivalu vám predstaví 21 popredných básnikov z celého radu krajín v spojení s originánym VJ-ingom, recitáciou pôvodných prekladov, koncertmi a špeciálnym filmovým programom. Jedným z highlightov aktuálneho 13. ročníka je „horizont Čína“, keď sa v Bratislave predstavia hneď štyria súčasní nezávislí básnici tejto krajiny. Atmosféru čínskej kultúry intenzívne sprítomní aj originálne tanečné multimediálne performance.

Legenda o Evě, Adamovi a lokomotivě
8,88 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Legenda o Evě, Adamovi a lokomotivě
8,88 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

http://pemic-books.cz/ASPX/Annotation.aspx?kod=0126392

Krása manžela - Anne Carson
9,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Krása manžela - Anne Carson
9,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Preklad jedného z kľúčových diel kanadskej autorky Anne Carson, Krása manžela (The Beauty of the Husband), do slovenčiny. Naratívna báseň, rozdelená do 29. kapitol, analyzuje romancu medzi rozprávačkou a jej krásnym a neverným manželom, pričom sa opiera o Keatsovu myšlienku, že krása je pravda, pravda je krása, a zároveň odbočuje do sveta antického Grécka a Ríma. Vďaka atraktívnemu a podmanivému štýlu umelkyne, ktorý tlmočí intelektuálne témy romantizmu či antiky do moderného jazyka, dielo fascinuje ako akademickú, tak aj širokú verejnosť.

Svet, ktorý sme nestratili - Natalia Gorbaněvská,Ján Štrasser
7,51 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Svet, ktorý sme nestratili - Natalia Gorbaněvská,Ján Štrasser
7,51 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Výber z poézie ruskej exilovej poetky, novinárky a disidentky Natalie Gorbanevskej v preklade Jána Štrassera. Natalia Gorbanevska (1936 2013) sa narodila v Moskve. V roku 1964 absolvovala Leningradskú univerzitu. Po tom, ako sa začala angažovať v disidentskom hnutí, jej poézia mohla vychádzať už len v samizdate. V apríli roku 1968 edične pripravila prvé číslo samizdatového časopisu Kronika súčasných udalostí s podtitulom Rok ľudských práv v Rusku. 25. augusta 1968 spolu so siedmimi priateľmi protestovala na Červenom námestí proti sovietskej okupácii v Československu. Bola zatknutá, na rozdiel od ostatných protestujúcich ju však ako matku trojmesačného syna vzápätí prepustili. Uväznili ju v decembri 1969 a o rok neskôr ju prehlásili za duševne chorú a umiestnili do psychušky, tak sa v Sovietskom zväze hovorilo väzenským psychiatrickým zariadeniam, ktoré sa zneužívali na týranie politických väzňov. Po prepustení v roku 1972 sa znovu zapojila do disidentského hnutia, pod hrozbou ďalšieho väznia sa však nakoniec rozhodla odísť do exilu. Od roku 1975 až do svojej smrti žila v Paríži.

Bohovia Grécka - Friedrich von Schiller
8,36 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Bohovia Grécka - Friedrich von Schiller
8,36 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Erik Markovič: Ako je známe, naša Európska únia má aj hymnu a je ňou Óda na radosť, ktorá sa ako hymna síce hrá bez slov, ale ako je tiež známe, - vznikla Beethovenovým zhudobnením Schillerovej básne. Je možné predpokladať, že veľmi hodnotný preklad básnika a profesora Ladislava Šimona, ktorý obsahuje okrem tejto i ďalšie pre súčasnosť zaujímavé a prínosné básne, by mohol zaujať mnohých proeurópsky zmýšľajúcich čitateľov a i všeobecne kultúrnu verejnosť. Pre mňa osobne bolo čítanie Schillerovej poézie v tomto preklade duchovne obohacujúcim objavom. Ladislav Šimon: V rámci svetovej literatúry sa nemecký klasik Friedrich Schiller pokladá za geniálneho, dodnes živého a často uvádzaného dramatika. Vysoko sa hodnotí jeho prínos k estetike. Ideálom mu bola antická harmónia, teda súlad všetkých stránok a prejavov života, ale aj on vedel, že žije v prítomnosti a s prítomnosťou sa musí vyrovnávať. Nenadarmo sa nazýva básnikom slobody, ale jedným dychom hovorí aj o dôstojnosti, vznešenosti a ideálnej kráse. Vari najznámejšou Schillerovou básňou je dnes Óda na radosť, a to ani nie tak vďaka jej obsahu, ako vďaka tomu, že ju Ludwig van Beethoven zakomponoval do záveru svojej 9. symfónie, takže kultúrna verejnosť si všíma iba tradovaný názov. Obsah tejto básne je však podstatne zložitejší ako jednoduchý chválospev na určité ľudské citové rozpoloženie. Je to životná filozofia nadväzujúca na Kantov imperatív hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. Básne, ktoré sa zvyknú označovať ako filozofické, sú podľa mojej mienky ešte vždy hodné zamyslenia. Opantali ma takisto Schillerove epigramy, v ktorých vedel vystihnúť podstatné veci. Schillera pokladám za veľkého básnika, o čom som kedysi nebol celkom presvedčený. Pôsobia, ako keby nás niekto pokropil rannou rosou. Viaceré básne sa v slovenčine publikujú prvý raz. ... A keď potom, vytrhnuté z osí naše telá do jedného ktosi spojí, ústa na ústach, rozkošou ti oči zvlhnú pri tom, duša odviazaná pod blankytom nepocíti z toho ohňa strach. ... Radosť, iskra božskej ceny, tvoja krása nezhynie, vstupujeme rozohnení do nádhernej svätyne. Tvoje čaro znova spojí, čo zlá móda rozruší, všetci ľudia budú svoji, v bratstve svet sa zavŕši. ... Zanedbajte utrpenie, pomáhajte nevinným, vaše sľuby nech sú pevné, pravda slúži tým aj tým. Hrdosť voči majestátom, bratia, v krvi treba mať, za zásluhy patrí zlato, za lož iba do tmy pád. Úryvky z básní: Očarenie Laurou a Radosti (Óda na radosť) Svetlo a teplo Človek sa na svet dostane, s dôverou kráča žitím a čo má v duší vpísané, verí, že všade cíti, šľachetná horlivosť je v ňom a pravda planie plameňom. Potom však zistí veľký klam, všetko je zrazu úzke, malé, preto sa stisku sveta sám chce vyhnúť neustále. Srdce má potom z kameňa a láska mu je vzdialená. Pravda nás iste ochráni svetlom, čo tme je hrádza, šťastný je však, kto v poznaní o srdce neprichádza. Preto nech rozum stále znie, hoci vždy láka rojčenie.

Nedokončená haiku - Sumitaku Kenšin
13,48 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Nedokončená haiku - Sumitaku Kenšin
13,48 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Sbírka japonských haiku. Když Sumitaku Kenšin (19611987) zemřel, nebylo mu ještě ani 26 let. Poslední tři roky života bojoval s akutní leukémií. Teprve v posledních dvaceti měsících života začal psát haiku ve formě volného verše. Poslední týdny života trpěl bolestmi, nevolností, dávil krev a byl tak slabý, že své verše mohl jen diktovat.

Listy mŕtvemu - Rafal Wojaczek
8,55 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Listy mŕtvemu - Rafal Wojaczek
8,55 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Rafaé Wojaczek, jeden z najvýznamnejších poľských básnikov druhej polovice dvadsiateho storočia, sa narodil 6. 12. 1945 v Mikolove, zomrel v noci z 10. na 11. mája 1971 vo Vroclave. Kniha je reprezentatívnym výberom básní z celej Wojaczkovej tvorby. Nachádzajú sa v nej básne zo všetkých piatich básnických zbierok. V poslednej časti Na smiech a výsmech Boha sú verše z básnikovej pozostalosti, buď pripravované na vydanie samotným autorom, alebo odsunuté cenzúrou z predošlých zbierok.

V objatí stepi - Cchaj Wenťi,Marina Čarnogurská,Peter Čaplický
9,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
V objatí stepi - Cchaj Wenťi,Marina Čarnogurská,Peter Čaplický
9,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Jedinečný preklad a prebásnenie poézie Cchaj Wenťi z klasickej stredovekej čínštiny v podaní Mariny Čarnogurskej a Petra Čaplického sa k čitateľovi dostáva až v troch jazykoch - v stredovekej čínštine, slovenčine a angličtine.

Prospekt - Ron Winkler,Nóra Ružičková
7,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Prospekt - Ron Winkler,Nóra Ružičková
7,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Winklerova poézia presvedčivo a naliehavo stvárňuje najaktuálnejšie fenomény dnešnej doby - fragmentáciu a virtualizáciu skutočnosti. Autor testuje flexibilitu jazyka, rozrušuje homogénnosť poetického rukopisu prostredníctvom slov a slovných spojení z neumeleckých oblastí, vytvára neologizmy a posúva idiomatické väzby smerom k fantasknému a grotesknému výrazu. Jeho poézia nedeklaratívnym spôsobom preklenuje vžité dichotómie medzi tradíciou a inováciou, medzi prírodou a kultúrou, medzi pôvodnosťou a odvodenosťou a medzi zážitkovým a špekulatívnym písaním. Ron Winkler sa narodil v roku 1973 v Jene, žije v Berlíne. Píše predovšetkým poéziu, publikoval však aj niekoľko zbierok prozaických čŕt a miniatúr. Aktívne sa venuje umeleckému prekladu s dôrazom na súčasnú americkú poéziu. Slovenský výber v preklade Nóry Ružičkovej, ktorá napísala aj doslov, reprezentuje autorovu básnickú tvorbu v rozpätí od jeho debutu ojedinele chodci (2004) po najnovšiu zbierku Pohľadnice z území (2017). Knihu ilustrovala Maja Štefančíková.

Dítě v troskách - José L. Peixoto
8,84 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Dítě v troskách - José L. Peixoto
8,84 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Portugalský spisovatel José Luís Peixoto (*1974) na sebe výrazně upozornil už svými prvotinami. V roce 2000 mu vychází krátká básnická próza Zemřel jsi mi (Morreste-me), v níž se vysoce osobitým stylem, který si v drobných obměnách a inovacích uchovává i v následujících knihách, vyrovnává se smrtí svého otce. Z téhož roku je i jeho doposud nejoceňovanější dílo, román Nikdo se nedívá (Nenhum Olhar, česky 2004). Z roku 2001 pochází jeho básnický debut Dítě v troskách (A Criança em Ruínas), který zaujal kritiky a nadchl široké publikum. Vzápětí vznikl kult citlivého, mladého a zároveň vyzrálého autora s vizáží rockové hvězdy, který trvá dodnes. Vedle prózy a poezie se Peixoto věnuje divadlu a žurnalistice, píše též písňové texty.

Babits Mihály válogatott versei - Mihály Babits
8,29 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Babits Mihály válogatott versei - Mihály Babits
8,29 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

A Babits Kritikai Kiadás megjelentetése, valamint a Babits-évforduló visszahozták a kontinuus magyar irodalom eleven áramába a költő korábban kissé háttérbe szorult, gazdag életművét. Regényvilága, levelezése, életútja ma jobban hozzáférhetőbb, mint lírája.

Héro a Leander - Musaios,Ignác Šafár
4,39 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Héro a Leander - Musaios,Ignác Šafár
4,39 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Starogrécky ľúbostný príbeh vo veršoch. Darčeková väzba v koži.

Básne 1986-2013 - Jon Fosse
7,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Básne 1986-2013 - Jon Fosse
7,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Jon Fosse (1959) sa v súčasnej svetovej literatúre presadil najmä ako dramatik a prozaik, v Nórsku však neodmysliteľne patrí medzi najuznávanejších autorov aj v oblasti poézie. K básnickej forme má blízko v celej svojej tvorbe; citeľná afinita k lyrickému žánru výrazne dotvára svojráz jeho drám i próz. Z hľadiska tém Fosseho lyriku kľúčovo definuje uvažovanie o kategóriách osobnej metafyziky a možno povedať, že v tých najlepších básňach sa nám pripomínajú slová jednej z autorových esejí, v ktorej spisovateľ a tým aj básnik vystupuje ako mystik sekularizovaného sveta. Knihu s ilustráciami Jakuba Milčáka preložila Anna Fosse.

Čo vietor spieva - Alexander Blok
8,46 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Čo vietor spieva - Alexander Blok
8,46 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Brilantný jazyk, jedinečnosť myšlienkových postupov, originalita a genialita, to všetko sú atribúty, ktoré hovoria o nadčasovej kvalite Blokovej poézie. Hlavné témy jeho poézie našli riešenie v cykle Vlasť (Čo vietor spieva). Celkovo je pre Blokovu tvorbu charakteristické paradoxné prelínanie mystického a reálneho. Toto je odlišujúca osobitosť aj ako dôsledok jeho vlastného symbolizmu. Charakteristická v tejto súvislosti je hmlistá silueta „Neznámej“. Blok bol citlivý ku každodenným vnemom a zvukom okolitého sveta, jeho mesta a hercov, s ktorými sa stretával a sympatizoval s nimi. Osobitosťou jeho štýlu je využívanie metafory protikladu sna a dezilúzie, cigánskych piesní, ktoré chytajú za srdce. Časté lyrické vnímanie sveta on sám pokladá za základnú vlastnosť pravého básnika, pre ktorého romantické pretvorenie sveta pomocou metafory nie je svojvoľná poetická hra, ale pravý vklad do tajomnej podstaty sveta. Blokom začína rozhodné oslobodenie sa ruského verša od princípu počítania slov podľa stôp. V tomto zmysle sa všetci novší ruskí poeti učili od Bloka.

Perlový záves - Ferdinand Stočes
4,07 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Perlový záves - Ferdinand Stočes
4,07 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Poézia starej číny. Slovenský preklad Emanuela Boháča čínskych básní preložených do češtiny Ferdinandom Stočesom. Vyšlo v edícii Klenoty. Viazané v koži.

Úlety - Jay Dee Double
9,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Úlety - Jay Dee Double
9,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Debut mladého umelca zaujme svojou bezprostrednosťou, otvorenosťou myšlienok a citov, pestrou škálou obrazov, nápadom, miestami tiž sarkazmom a vtipom. ÚLETy predstavujú prierez doterajšou básnickou tvorbou umelca a sú úprimnou spoveďou človeka plného emócii, snov a túžob. Básne veselé i smutné, zasnené, či s nádychom tajomnosti dávajú čitateľovi možnosť nielen hlbšie preninúť do autorovho vnútra, ale aj zamyslieť sa nad vlastným bytí. Zbierka určite poteší srdce nejednej romantikej duše.

Gutmeyerovo bohatství - Alain Berenboom
12,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Gutmeyerovo bohatství - Alain Berenboom
12,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Alain Berenboom má vrozený talent psát o věcech vážných zlehka a o věcech lehkých vážně. A to se týká speciálně tohoto, v pořadí už čtvrtého pátrání, jež vede bruselský detektiv Michel Van Loo, tak neobratný, a přitom tolik dojemný. Deset let po válce odhaluje totožnost muže, který se vydává za pražského žida Gutmeyera, jenž měl zahynout v Osvětimi, náhle se však objevil ve švýcarské bance, vybral značnou sumu za svého předválečného konta a chce svůj majetek užívat. To se nelíbí dceři skutečného Gutmeyera, nádherné a tajemné Ireně. Aby to nebylo tak jednoduché, vloží se do hry i tajní agenti nedávno vzniklého státu Izrael. Pokračování série úspěšných detektivních příběhů belgického autora tentokrát upomíná i na historii Československa 30. až 50. let 20. století

Smyšlená zem - Eduardo Berti
10,67 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Smyšlená zem - Eduardo Berti
10,67 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Co nám brání prožít opravdovou lásku? Znemožňují nám to zákony či tradice naší vlastní země? Nebo snad holá, drsná skutečnost, ona nemilosrdná hradba, o niž se tříští naše nejskrytější a nejniternější touhy? A co opravdová láska vlastně je? Čína na počátku dvacátého století. Země ušlechtilých, leč neuskutečnitelných představ a snů. Země jako kterákoli jiná, země výjimečná, země smyšlená. A v ní, jako pták v kleci, já, dospívající dívka Ling. A krásná Siao-mej, slepcova dcera, přítelkyně mých snů.

Book of Mercy - Leonard Cohen
13,25 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Book of Mercy - Leonard Cohen
13,25 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

The poems in Book of Mercy brim with praise, despair, anger, doubt and trust. Speaking from the heart of the modern world, yet in tones that resonate with an older devotional tradition, these verses give voice to our deepest, most powerful intuitions. Internationally celebrated for his writing and his music, Leonard Cohen is revered as one of the greatest writers, performers, and most consistently daring artists of the last hundred years.

Rókák esküvője - Márton Simon
5,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Rókák esküvője - Márton Simon
5,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

„Van olyan pont a vízen, ahol a világűr közelebb van, mint akármilyen part.” Simon Márton harmadik kötetének költészete egyenes beszéd, kitérőkkel. Egy olyan belső monológ felvétele, amelyből az ébrenlét cenzorai még nem vágták ki a mindennapokat folytonos ostrom alatt tartó irracionalitást. Néha nehéz különbséget tenni élők és holtak között: van, aki távozik, és van, aki visszajár. Az emberi beszédet meg-megrepesztik a természet és a technológia szívhangjai. Belebotlunk egy papírpohárba, és mire felnézünk, a versmondatba már besétált egy őz. Vagy egy róka, amelyben a legtöbb hagyományos kultúra szerint soha nem lehet megbízni. Simon Márton versei azonban egy olyan világról szólnak, ahol lehet, hogy már csak a rókákban bízhatunk.

A muréna mozgása - Péter Závada
6,69 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
A muréna mozgása - Péter Závada
6,69 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

"Ha kulcs az lehet, aminek fogazata van, akkor zár az, ami ijedtében lenyeli nyelvét. Míg nyelvezete csak akkor van, ha a kattogás is beszéd." Kiszámíthatatlan cikázás, oldalirányú sasszé, a rendszerben mozgó alkatrészek szabad játéka. Nem más ez, mint állandó kergetőzés a másik elkapásának lehalványabb ígérete nélkül, ami ugyanúgy utalhat a vers és az esszé, a jel és a jelölő vagy a szöveg és az olvasó viszonyaira. De ki űz kit? Ki a ragadozó és ki a préda? A muréna mozgása az elmúlt három év verseit gyűjti össze, hogy beszéljen az emberi gonoszság történetéről, arról, hogy miben hasonlít egy kisgyerek keze egy elefánt ormányához, és hogy Szűz Mária dobhártyája tekinthető-e szűzhártyának.

A megfelelő nap - Imre Oravecz
12,04 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
A megfelelő nap - Imre Oravecz
12,04 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

A megfelelő nap Oravecz Imre életművében félúton van a Halászóember (1998) költői szintézise és a Távozó fa (2015) című időskori remekmű között. Egyfajta zajlás, átrendeződés figyelhető meg: a Töredékpótlás ciklus mintha a Halászóember kiegészítése lenne, egy másik ciklus, a Madárnapló motívumai pedig a Távozó fa természetmegfigyeléseire rímelnek. A kötet verseiben mindennapos élethelyzetek kapnak egzisztenciális kereteket. Leírások, naplójegyzetek, töprengések váltakoznak a kötet lapjain, hol lírai nagyításokkal, hol epikus távlatokkal. Ez a kettősség teremti meg a kötet egyszerre realista és metafizikus jellegét: az élet és a halál ebben a költészetben mindennapos valóság és filozófiai probléma. A hangoltság alapvetően elégikus, mindezt a költőre jellemző szikár önirónia ellensúlyozza. A Magvető Kiadó A megfelelő nap kiadásával köszönti a nyolcvanéves Oravecz Imrét.

Petőfi Sándor összes versei - Sándor Petőfi
16,01 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Petőfi Sándor összes versei - Sándor Petőfi
16,01 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

A nagy klasszikusok sorozatban lát napvilágot Petőfi Sándor összes verse. A definitív igényű sajtó alá rendezés, szerkesztés Kerényi Ferenc munkája.

A teljesség felé - Trubadúr Zsebkönyvek 7. - Sándor Weöres
6,69 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
A teljesség felé - Trubadúr Zsebkönyvek 7. - Sándor Weöres
6,69 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

"Ha vágyaidat kényezteted: párzanak és fiadzanak. Ha vágyaidat megölöd: kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted: igába foghatod őket, és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga."

Egy főnyi korona - Hernádi Bence
1,26 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Egy főnyi korona - Hernádi Bence
1,26 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Egy király. Egy hős. Egy apród. Szerelemben élnek, s alighanem sokakban felmerülő érzésekről beszélnek. Vagy legalábbis hőseinkben tombolnak és kitörni vágynak. Boldogok, de van rajtuk felelősség, hiszen a korona csupán egy fő fejét nyomja. Vagy többekét is? A király van az országért, vagy fordítva?

Gítagóvinda: Píseň o lásce Kršnově - Džajadéva
13,02 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Gítagóvinda: Píseň o lásce Kršnově - Džajadéva
13,02 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Gítagóvinda básníka Džajadévy (12. století) je jednou z nejvýznamnějších ukázek klasické sanskrtské kávjové poezie. Lyricko-epická báseň ve dvanácti krátkých zpěvech líčí milostný vztah boha Kršny a pastýřky Rádhy, a představuje tak jedinečné dílo v žánru eroticko-mystické poezie. Pro svou vysokou uměleckou hodnotu, ale také význam pro bhaktické náboženské hnutí se stala jedním z nejdůležitějších textů pro rozvoj Kršnova kultu ve středověké Indii. Publikace poprvé přináší tiskem rukopisně dochovaný překlad této jedinečné literární památky z pera českého indologa Josefa Zubatého (1885–1931) a básníka a íránisty Jaromíra Boreckého (1869–1951), svou snahou o zachování formální i obsahové stránky básně jedinečný i mezi překlady do světových jazyků. Rozsáhlá úvodní studie v první části poskytuje proto nejen informace o Džajadévově díle a jeho recepci v Indii i na Západě, ale také uvedení do principů klasické kávjové poezie. Druhá část studie je věnována rozboru spolupráce českých překladatelů a hodnocení výsledků jejich práce, důležité i z hlediska historie obecných tendencí českého uměleckého překladu. Text vlastní edice je doplněn četnými komentáři, seznamem metrických schémat a anotovaným jmenným rejstříkem.

Chrám plný květů - Antonín Líman
20,80 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Chrám plný květů - Antonín Líman
20,80 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Reprezentativní antologie japonské poezie haiku v překladu Antonína Límana. Přes osm set vybraných skvostů od sedmdesáti autorů počínaje zakladatelem žánru Bašóem (17. stol.), konče modernisty 20. stol. Zatím největší a nejúplnější antologie haiku v českém jazyce.