Technológia pre 1. ročník UO cukrár - Gabriela Sládečková
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Technológia pre 1. ročník UO cukrár - Gabriela Sládečková
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učebnica sa zameriava na základy technológie v cukrárskej a cukrovinkárskej výrobe. V úvode sa nachádzajú informácie o histórii cukrárskej a cukrovinkárskej výroby, o hygiene a sanitácii v cukrárskej výrobe, o spôsobe prepočtu surovín potrebných na výrobu určitého množstva výrobkov. Ďalšie kapitoly sú venované technológii prípravy cukrárenských polotovarov, napr. cukrárenských náplní a krémov, cukrárenských poliev, tukových ciest či odpaľovaného cesta.

Analytická chémia pre 2. roč.ŠO potravinárska výroba, 2. časť - Alena Brandšteterová
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učebnica sa venuje jednotlivým typom analytických metód – stanovenie sacharidov, bielkovín, stanovenie kyslosti, chloridov, dusičnanov a dusitanov. Súčasťou jednotlivých kapitol sú aj laboratórne cvičenia s tabuľkami v prílohe. Posledná kapitola učebnice obsahuje informácie o posudzovaní potravinárskych surovín a výrobkov podľa legislatívy.

Odevná technológia pre 3. ročník UO ( krajčír, krajčírka ) - Jana Šoltésová
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

V učebnici je podrobne rozpracovaný technologický postup zhotovenia pánskeho saka a pánskej vesty, ktoré sú súčasťou pánskeho obleku. V učebnici sa tiež žiaci oboznámia s výrobou dámskeho zvrchníka, dozvedia sa niečo z histórie vývoja detských odevov, ich rozdelenia podľa vekových skupín a požiadaviek, ktoré musia byť splnené pri ich výrobe. Doplnia si vedomosti zo skúšania odevov a odstraňovania chýb a zoznámia sa s novými technológiami pri zhotovovaní odevov. Otázky a úlohy za jednotlivými témami sú zamerané na upevňovanie učiva.

Technologie přípravy pokrmů 5 - Hana Sedláčková
7,10 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Technologie přípravy pokrmů 5 - Hana Sedláčková
7,10 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učebnice pro střední odborná učiliště a pro hotelové školy

Odborné kreslení I pro 1. ročník SOU - Magdaléna Kissová
7,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Odborné kreslení I pro 1. ročník SOU - Magdaléna Kissová
7,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

V učebnici se probírají základy technického kreslení, konstrukcí základních geometrických útvarů, zobrazování geometrických těles a jejich průmětů, způsoby kótování a jejich popisování, kreslení zařizovacích předmětů a techniky náčrtů. Nové vydání úspěšné učebnice bylo kromě drobných úprav a aktualizací rozšířeno o doplněk k učivu zabývající se změnami v technické normalizaci a struktuře učiva podle platné učební osnovy k 1. 1. 2000. Učebnice je především určena žákům 1. ročníků stavebních učebních oborů SOU, může však být využívána i jako praktická příručka pro profesní řemeslníky a technické pracovníky zainteresovaných stavebních profesí.

Účetnictví 2015 - Učebnice pro střední a vyšší odborné školy - Jitka Mrkosová
8,54 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Chcete se rychle a spolehlivě naučit účtovat? Jakou metodiku účtování použijete? Víte, jaké změny v účetnictví přináší rok 2015? Pomocí srozumitelného a podrobného výkladu se seznámíte se vším, co se týká účtování, a to v aktuálním znění od 1. ledna 2015. Umožníme vám získat potřebné znalosti pro vedení účetnictví. Naučíte se: • jak zpracovat účetní doklad • co jsou aktiva a pasiva • jakým způsobem sestavit rozvahu • k čemu slouží účty výsledkové • co je syntetická a analytická evidence • jak účtovat finanční a dlouhodobý majetek, zásoby, mzdy, daně atd. Publikace se řadí mezi moderní učebnice praktického účtování. Na konkrétních příkladech a cvičeních s řešením si rychle osvojíte metodiku účtování, kterou použijete ve své podnikatelské praxi.

Microsoft Outlook 2007 nejen pro školy - Jiří Chytil,Boris Chytil
7,10 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Microsoft Outlook 2007 nejen pro školy - Jiří Chytil,Boris Chytil
7,10 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Nový titul z edice Office 2007 nejen pro školy. Kniha je srozumitelným průvodcem jednotlivých funkcí tohoto populárního e-mailového klienta a plánovače. Je určena všem, kdo se chtějí bez problémů orientovat v aplikaci Outlook 2007.

Biologie člověka 1 - Eduard Kočárek
23,47 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Biologie člověka 1 - Eduard Kočárek
23,47 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učebnicí Biologie člověka pokračuje úspěšná edice učebnic biologie pro gymnázia, pro kterou je charakteristický košatě strukturovaný text (motivační minieseje na úvod, základní text výkladu, pasáže z historie oboru, perličky, rozšiřující výklad, přehled klíčových pojmů a bohatý barevný ilustrační materiál.

Literatura pro 1. ročník středních škol - Renata Bláhová
9,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Literatura pro 1. ročník středních škol - Renata Bláhová
9,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Ucelená sada učebních materiálů pro výuku ve vzdělávacích oblastech Estetické vzdělávání a Vzdělávání a komunikace v českém jazyce. Sada se skládá z učebnice, pracovního sešitu, multimediálního nosiče s ukázkami z literárních děl a metodiky pro učitele. Učebnice a pracovní sešit jsou určeny pro všechny studenty středních škol. Multimediální nosič a metodika jsou určeny pro učitele středních škol. Zcela nová koncepce, která se zaměřuje nejen na učivo literatury, ale také na dějiny umění a dějiny obecně. Učebnice i pracovní sešit je zaměřen nejen na získání znalostí, ale hlavně na rozvoj dovedností, klíčových kompetencí a očekávaných výstupů dle RVP. Dále je značně podporován průnik do ostatních předmětů v rámci tzv. mezipředmětových vztahů. Materiál je koncipován tak, aby připravil studenty na nový model maturitních zkoušek platný od školního roku 2009/2010. Sada je zpracována plně dle RVP středního odborného vzdělávání s přesahem do gymnaziálního vzdělávání. Moderní, neotřelá grafika a velké množství obrazového materiálu dodává probírané látce na zajímavosti

Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví - Kolektív autorov
6,12 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví - Kolektív autorov
6,12 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učebnice seznamuje žáky se systémem zdravotní péče, s významnými zdravotnickými organizacemi, s právní úpravou zdravotní péče, s aktuálními otázkami ve zdravotnictví. Dále se zabývá faktory podílejícími se na zdraví každého z nás, programy na podporu zdraví, metodami a prostředky výchovy ke zdraví. Má připravit žáky k tomu, aby byli schopni vhodným způsobem ovlivňovat postoj svých pacientů i spoluobčanů k vlastnímu zdraví a podílet se na realizaci programu na podporu zdraví.

Biológia (Chystáte sa na maturitu?) 2020 - Anna Sandanusová
9,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Biológia (Chystáte sa na maturitu?) 2020 - Anna Sandanusová
9,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Nové vydanie 2020 pre maturantov a uchádzačov na VŠ. Učebnica je určená najmä študentom, ktorí si chcú zopakovať základné informácie z učiva biológie, ale aj tým, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z biológie. V tejto učebnici Biológie nájdu odpovede na mnohé otázky aj študenti pripravujúci sa na prijímacie skúšky z biológie na prírodovedecké, lekárske, farmaceutické i veterinárne fakulty vysokých škôl. Niektoré tematické celky sú preto čitateľovi predkladané podrobnejšie, tak, aby vedel po ich preštudovaní odpovedať na často opakujúce otázky na prijímacích skúškach.

Cukrářská výroba III (5.vydání) - Věra Conková,Bláha Ludvík,František Kadlec
17,24 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učebnice rozšiřuje znalosti a vědomosti, které žáci získali v 1. a 2. ročníku. Uvádí další technologické postupy výroby cukrářských výrobků, perníkových těst a restauračních moučníků, popisuje přípravu kynutých těst a biochemické procesy probíhající v těstě při kynutí. Značnou pozornost věnuje přípravě zmrzlin a zmrzlinových výrobků a dietním výrobkům. Věnuje se technologii nových surovin pro přípravu krémů a náplní a zabývá se také hodnocením surovin a výrobků, zařízením provozoven a hygienou výroby. U jednotlivých celků jsou vždy uvedeny typické druhy výrobků. Nová, přehlednější grafická úprava s prostorem pro vlastní poznámky.

Somatologie - Milena Hradová,Markéta Křivánková
9,36 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Somatologie - Milena Hradová,Markéta Křivánková
9,36 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Pracovní sešit navazuje na učebnici Somatologie pro střední zdravotnické školy. Slouží k procvičení, doplnění a upřesnění probírané látky a k ověření jejího pochopení a osvojení. Použití pracovního sešitu při výuce pomáhá vyučujícímu zajímavou formu oživit vzdělávací proces a podat teoretické informace přitažlivým způsobem. Společně s učebnicí somatologie tvoří didaktický soubor vhodný k výuce tohoto předmětu.

Ekonómia v 31 hodinách - Marija Vyšniauskaite,Žilvinas Šilenas
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Ekonómia v 31 hodinách - Marija Vyšniauskaite,Žilvinas Šilenas
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Medzinárodne oceňovaná učebnica ekonómie reflektujúca aktuálne potreby rozvíjania ekonomického myslenia, určená pre žiakov stredných škôl.

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy 2. ročník - 2. díl - Jarmila Kelnarová,Kolektív autorov
11,39 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Druhé vydání úspěšné učebnice pro 2. ročník oboru zdravotnický asistent. Moderní učebnice ošetřovatelství je jako jediná na trhu připravena přímo pro žáky oboru zdravotnický asistent na SZŠ. Navazuje na úspěšnou učebnici ošetřovatelství pro 1. ročník a zahrnuje náročnou látku se všemi tématy, které budoucí zdravotnický asistent musí v průběhu 2. ročníku studia zvládnout. Po prostudování bude žák schopen zcela plnit studijní požadavky pro tento předmět. Učebnici bohatě doplňují fotografie a obrázky, kontrolní otázky pro opakování a kompetence pro práci zdravotnického asistenta. Tak jako učebnici pro 1. ročník a pro 2. ročník – 1. díl, je i tato publikace doplněna další učební pomůckou – pracovními sešity, které slouží k procvičení a upevnění znalostí získaných v učebnici.

S počítačem nejen k maturitě 2.díl - Pavel Navrátil
8,47 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
S počítačem nejen k maturitě 2.díl - Pavel Navrátil
8,47 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Šesté vydání se liší především aktualizovanými daty. Kniha již popisuje Windows XP, Office 2003 a reflektuje samozřejmě na nejnovější poznatky a informace z oblasti informatiky a výpočetní techniky. Představuje nejnovější hardware, technologie a postupy. Druhý díl knihy je zaměřen na speciálnější témata. Stěžejní kapitoly jsou databáze, tvorba internetových stránek různými metodami a počítačová grafika. Menší a velmi zajímavé kapitoly tvoří popis moderních technologií, virů, problematiku sítí, multimédií apod.

Štatistika zrozumiteľne - Ján Somorčík,Ivan Teplička
7,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Štatistika zrozumiteľne - Ján Somorčík,Ivan Teplička
7,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

V dnešnej dobe sa s použitím štatistiky môže človek stretnúť prakticky v každej oblasti života. Preto sa štatistika stáva dôležitou súčasťou vzdelávania na rôznych stupňoch škôl. Cieľom knihy nie je podať vyčerpávajúci súhrn štatistických metód. Ako už názov hovorí, zmyslom je podať štatistické postupy zrozumiteľne, a to aj za nimi stojace myšlienky. Teda nejde o kuchársku knihuplnú suchopárnych výpočtových receptov. Obsah knihy postačuje na získanie dobrého základu vedomostí,ktorý čitateľovi umožní ďalej rozvíjať svoje štatistické vzdelanie. Komu je kniha určená? Stredoškolským študentom môže pomôcť rozšíriť poznatky zo štandardných učebníc. Stredoškolským učiteľom umožní získať nadhľad nad stredoškolským učivom. Vysokoškolským študentom pomôže pochopiť základné princípy v úvode štúdia štatistiky. Užitočná však môže byť každému záujemcovi o pochopenie základov štatistiky.

Ekonomie nejen k maturitě Příklady a cvičení Zadání - Jaroslav Zlámal
8,47 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

K učebnicím Ekonomie nejen k maturitě pro Vás připravujeme komplexní cvičebnici plnou praktických příkladů. Cvičebnice navazuje na oba díly Ekonomie nejen k maturitě. Obsahuje praktické příklady a cvičení, zaměřené především na výpočty, tj. například na výpočety rozvahy, podnikatelského záměru, podnikatelského plánu, půjčky apod. K této cvičebnici pro žáky bude k dispozici i řešení (klíč) pro učitele s vypracovanými výsledky.

Hospodárska geografia pre 1. ročník obchodných akadémií, 2. časť - Kolektív autorov
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učebnica podáva komplexný pohľad na ľudstvo a jeho činnosť, regióny a štáty sveta s dôrazom na ich hospodárstvo v širších, medzinárodných súvislostiach. Učebnica je rozdelená na dve časti. V jej druhej časti sa nachádza kapitola o Európe, pričom ťažisko je kladené na hospodárske aktivity jednotlivých štátov a kapitola o Slovensku. V porovnaní s predchádzajúcimi časťami je rozsiahlejšia a jej jednotlivé témy sú spracované do väčšej hĺbky.

Pediatrie I - Hana Volfová,Vladimír Volf
12,81 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Pediatrie I - Hana Volfová,Vladimír Volf
12,81 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Zabývá se významem pediatrie v celospolečenské péči o dítě, růstem a vývojem zdravého dítěte, základy klinické genetiky v pediatrii, fyziologií a patologií novorozeneckého období a problematikou novorozenců s nízkou porodní hmotností.

Stavba a provoz stroju - A. Řeřábek
17,24 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Stavba a provoz stroju - A. Řeřábek
17,24 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Seznamuje s dopravními a zdvihacími, pístovými a lopatkovými stroji, energetickými zařízeními a stroji pro technickou úpravu prostředí. Věnuje se jejich charakteristikám, principu činnosti, rozdělení, stavbě a provozu. U každé skupiny strojů uvádí ta ké základní pojmy, vztahy a výpočty.

Genetika - Jan Šmarda
7,10 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Genetika - Jan Šmarda
7,10 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Nová fyzika v kostce pro SŠ - Helena Sixtová,Roman Sixta
8,28 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Nová fyzika v kostce pro SŠ - Helena Sixtová,Roman Sixta
8,28 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikace přináší přehled středoškolské fyziky „v kostce“, tedy stručně a přehledně. Může posloužit jako rychlý vhled do problematiky daného tématu, ale také jako zdroj základních informací při přípravě k maturitě nebo k přijímacím zkouškám. Najdete zde p

Nový český jazyk v kostce pro SŠ - Kolektív autorov
9,26 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Nový český jazyk v kostce pro SŠ - Kolektív autorov
9,26 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Oblíbená řada učebnic ve zbrusu novém vydání! Publikace přináší přehled středoškolského českého jazyka “v kostce”, tedy stručně, přehledně a názorně. Je určena studentům, ale nejen jim. Slouží k připomenutí učiva gramatiky a stylistiky českého jazyka i k jeho opakování v rozsahu přípravy ke státní maturitní zkoušce. Publikace obsahuje: • Teorii jednotlivých jazykovědných disciplín • Typické příklady a ukázky z jazykové praxe • Upozornění na nejčastější gramatické i stylistické chyby a doporučení, jak se jim vyhnout • Praktické rady a tipy k písemné i ústní části maturitní zkoušky Autorka při přípravě publikace využila své zkušenosti s výukou českého jazyka na základní škole a gymnáziu i zkušenosti jazykové redaktorky v internetovém zpravodajství veřejnoprávního média.

Technológia II pre 2. ročník - stolár - Kolektív autorov
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Technológia II pre 2. ročník - stolár - Kolektív autorov
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učebnica je vhodná pre učebné a študijné odbory zamerané na spracúvanie dreva. Nové technologické poznatky vedú k inovačným zmenám nielen v oblasti materiálov, ale aj technológie opracovania, spájania konštrukčnými spojmi a lepením, používania stále modernejšieho mechanizovaného náradia, strojov i zariadení a povrchových úprav v nábytkárskej výrobe, ako aj vo výrobe stavebno-stolárskych výrobkov. Tieto poznatky treba aplikovať aj do výučby odborných predmetov pre všetky učebné a študijné odbory zaoberajúce sa spracúvaním dreva. Cieľom predmetu technológia v druhom ročníku je osvojiť si vedomosti, ktoré sa týkajú lepenia pri výrobe a montáži drevárskych výrobkov, ako aj prác s mechanizovaným náradím, strojmi a zariadeniami. Okrem toho sa študenti musia zoznámiť s povrchovými úpravami výrobkov, montážami častí nábytkárskych výrobkov, so základnými poznatkami o oknách i dverách, ako aj so správnym uskladnením a balením výrobkov z dreva. Učebnica nemôže obsiahnuť všetky požiadavky a informácie, ktoré sú potrebné pre výkon povolania. Zámerom autorov je sprostredkovať žiakom základné poznatky z daného odboru, a tak vytvoriť teoretické podklady pre výkon povolania. Je nevyhnutné, aby žiaci zvládli tradičnú aj modernú technológiu, poznali ich základné prvky, na ktoré možno nadviazať.

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy I. - Interna - 2. vydání - Kolektív autorov,Lenka Slezáková
11,05 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice zaměřené na ošetřovatelství ve vnitřním lékařství je pro žáky SZŠ základní učebnicí v předmětu ošetřovatelství pro 3. a 4. ročník. Publikace obsahuje učivo potřebné k vykonání maturitní zkoušky. Učebnici doplňují 2 pracovní sešity, které slouží k procvičení a zafixování probrané látky a podporují mezipředmětové vztahy. Nové vydání učebnice je doplněné o moderní informace, vyšetřovací metody, postupy v léčbě a v péči o nemocného.

Fyzika pro střední školy 1.díl - Oldřich Lepil,Renata Hýblová,Milan Bednařík
7,37 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

První díl dvoudílné učebnice fyziky, která je vhodná pro všechny typy středních škol s nižší hodinovou dotací fyziky. Vykládá fyziku jednoduchým a srozumitelným způsobem, výběr učiva a koncepce jeho zpracování umožňuje učiteli přizpůsobit text osnovám. Na konci každé kapitoly je zařazeno shrnutí učiva, které žákům usnadňuje systemizaci a zapamatování nejdůležitějších poznatků. 4. vydání učebnice je přepracované na základě připomínek mnoha učitelů, je aktualizované z hlediska technického pokroku. Text je doplněn tak, že zahrnuje všechna témata povinného učiva současných osnov fyziky pro gymnázia. Nová grafická úprava s použitím dvou barev zlepšuje přehlednost.

Technológia III pre 3. ročník - stolár - Alena Galanová,Marián Vagovič
26,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učebnica sa zaoberá priemyselným spracovaním masívneho dreva a konštrukčných materiálov na výrobky nábytkárskej a stavebno-stolárskej výroby. Okrem toho pozornosť venuje aj príprave výroby, predovšetkým v podmienkach sériovej výroby, ako aj rozvoju mechanizácie a automatizácie v drevárskej výrobe. Učebnica je podkladom na osvojenie si základných vedomostí o výrobe nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov, a to nielen v sériovej , ale aj v individuálnej výrobe.

Zmaturuj! z biológie - Kolektív autorov
11,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Zmaturuj! z biológie - Kolektív autorov
11,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učivo je rozdelené do logických celkov a zahŕňa široké spektrum poznatkov od všeobecnej biológie až po ochranu životného prostredia. Prvá kapitola sa zaoberá vlastnosťami a taxonómiou živých sústav, základným rozdelením organizmov. Venuje sa bunke ako základnej stavebnej a funkčnej jednotke živých organizmov, ako aj chemickému zloženiu, metabolizmu a rozmnožovaniu živých sústav. V ďalších kapitolách postupne podáva poznatky o vírusoch, jednobunkovcoch, rastlinách, hubách a živočíchoch. Rozsiahla samostatná kapitola je venovaná biológii človeka a jednotlivým sústavám ľudského tela. Obohatením knihy sú aj obe záverečné kapitoly, ktoré prinášajú poznatky z genetiky a ekológie.

Občanský a společenskovědní základ: Filozofie, 2. vydání - Jaromír Schön
11,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Dějiny filozofického myšlení hledajícího odpovědi na nejzákladnější otázky života a bytí vůbec představují skutečné dobrodružství. Přijměme je jako výzvu a vydejme se jejich cestami prostřednictvím této učebnice. Její první kapitola se pokusí vymezit předmět filozofie i její dílčí obory, vztah filozofie k jiným oblastem lidské zkušenosti a předloží i některé její základní pojmy a problémy. Další kapitoly seznamují s dějinami filozofického myšlení. Pokusíme se mu porozumět a také ho kriticky vyhodnocovat - již tím budeme i my sami filozofovat. A v tom tkví zásadní smysl učebnice: pomáhá navést hledajícího (i tázajícího se) k jeho vlastním filozofickým postojům. K základnímu textu jsou vždy přiřazeny texty doplňující a rozšiřující, a to v podobě boxů obsahujících souvislosti, pojmy, citace, problémy, diskuse či zajímavosti. Téměř o všech osobnostech se pojednává v krátkém medailonu, k němuž jsou mnohdy připojeny další okolnosti týkající se jejich životních osudů. V závěru každé kapitoly je uvedeno shrnutí učiva, které usnadní jeho osvojení a opakování, navrženy jsou i náměty pro samostatnou práci.