Etika pro dnešní svět - Jeho Svatost Dalajlama,Filip Outrata
11,39 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Etika pro dnešní svět - Jeho Svatost Dalajlama,Filip Outrata
11,39 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Jeden z nejvýznamnějších myslitelů současnosti, tibetský duchovní vůdce dalajlama, předkládá v této knize výsledek svých celoživotních úvah o člověku, jeho životní cestě a hodnotách, které mu mohou pomáhat. Ačkoli čerpá ze zdrojů vlastní náboženské tradice, jeho pojetí etiky překračuje hranice náboženství a je univerzálně srozumitelné a přijatelné. Základními kameny jeho etického systému je soucítění, které je vlastní všem lidským bytostem, ale také kritické myšlení a spravedlnost.

Koupání s hrochem - Josef Ptáček
10,16 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Koupání s hrochem - Josef Ptáček
10,16 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Snažil se jej nejen pochopit, ale i zachytit fotograficky, což sebou přineslo řadu zvláštních a zajímavých situací. Ty jsou v knize prezentovány většinou mírně humornou, nadlehčenou formou.

Védy, Upanišady a Bhagavadgíta - Sri Chinmoy
15,58 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Védy, Upanišady a Bhagavadgíta - Sri Chinmoy
15,58 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha přináší komentáře Sri Chinmoye ke starověkým písmům, která jsou základem hinduistické duchovní tradice - k Védám, Upanišadám a Bhagavadgítě. Pojetí Sri Chinmoye je prosté a praktické, přitom však nabízí hloubku a bohatou poetiku. Tato kniha je jak vynikajícím úvodem pro čtenáře, kteří k tomuto tématu přistupují poprvé, tak i řadou osvěcujících meditací pro ty, kteří jej dobře znají. V knize je i několik zhudebněných manter.

Hinduismus - Dušan Zbavitel
13,02 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Hinduismus - Dušan Zbavitel
13,02 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

První část čtyřsvazkového díla zahrnuje některé hymny a písně z véd, výňatky z komentářů bráhman, výběr z upanišad, vybrané partie ze šáster, Bhagavadgítu, několik dalších kratších textů z Mahábháraty a ukázky z purán. Jednotlivé oddíly jsou opatřeny kratšími úvody, poznámkami a vysvětlivkami, celý svazek pak doprovází výběrová bibliografie.

Náboženské tradice Asie - 2 - Karel Werner
14,25 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Náboženské tradice Asie - 2 - Karel Werner
14,25 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Wernerovy Náboženské tradice Asie mají pro českého čtenáře nepochybnou hodnotu originálního pokusu českého religionisty s výjimečně širokým rozhledem a zkušeností v teorii a praxi současného světového religionistického diskursu. Od studií filozofických, historických a indologických sledoval ve svých studiích vždy především zřetel kulturně srovnávací v dimenzích obecnějších otázek filozofických.

Putování mořského koně - Petr Šabach
8,60 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Putování mořského koně - Petr Šabach
8,60 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Nové vydání novely jednoho z nejznámějších současných českých prozaiků, která líčí trampoty "muže v domácnosti", jenž je okolnostmi donucen starat se o svého malého synka.

Ilegální vztahy - Jan Malinda
8,71 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Ilegální vztahy - Jan Malinda
8,71 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Jsme generace odsouzená k frustraci z nekonečného množství možností. Naše rodiče drtilo, že se směli posunovat pouze jako vagónky na neperspektivní tovární vlečce. Naši generaci paradoxně deprimuje, že nás žádné koleje nesvírají a že si můžeme jezdit off-road, kdekoliv se nám zlíbí. Oni marně hledali smysl života v uspěchaných manželstvích, my ho lovíme na googlu. Životní rytmus opustil uzavřený kruh zemědělské jistoty jaro-léto-podzim-zima, svištíme na nekonečném tobogánu příležitostí. Vyhraje ten, kdo umře bohatší.

Bdělost - cesta k nesmrtelnosti - Ajahn Sumedho
6,65 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Bdělost - cesta k nesmrtelnosti - Ajahn Sumedho
6,65 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Autor - někdejší opat kláštera Wat Pah Nanachat - je jedním z nejvýznamnějších představitelů západního théravádového buddhismu. Ve svých přednáškách vysvětluje podstatu buddhistické meditace v souladu s thajskou tradicí. Oproti původnímu anglickému vydání je naše doplněno dalšími přednáškami.

Jak pěstovat lotosový květ - Róši Jiyu Kennett
8,55 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Jak pěstovat lotosový květ - Róši Jiyu Kennett
8,55 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Jak pěstovat lotos aneb Jak se zenový buddhista připravuje na smrt (Zen-buddhistická Kniha mrtvých). Úvod do meditační praxe a vysvětlení jednotlivých pozitivních i negativních aspektů meditace a s ní spojených vizí. Autorkou je Róši Jiyu-Kennett (1924–1996) , která byla dlouhá léta představenou kláštera Shasta, duchovního centra zenové školy Sótó, jenž založila v r.1969. Poté, co ji uvedl D.T.Suzuki do zenu školy Rinzai, studovala buddhistické učení v Malajsii a pak u opata chrámu Dai Hon Zan Sódžidži v Japonsku. Když dosáhla - jako první žena ze Západu - kněžské hodnosti Sei (odpovídající doktorátu teologie), byla jmenována představenou chrámu Unpukudži. Od r. 1972 přednášela též na Kalifornském institutu transpersonální psychologie.

Buddhismus a křesťanství - Kaisen Róši,Prof. Glasenapp
6,65 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Buddhismus a křesťanství - Kaisen Róši,Prof. Glasenapp
6,65 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Úvahy na téma společných aspektů a vzájemných rozdílů buddhismu a křesťanství z pera proslulého indologa H. von Glasenappa (profesora university v Tübingenu) a zenového mistra Kaisena.

Mnich Deník ctihodného Mantakusaly - Lukáš Marvan
10,40 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Mnich Deník ctihodného Mantakusaly - Lukáš Marvan
10,40 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Autor v knize popisuje svoje zkušenosti z půlročního pobytu v buddhistickém klášteře na Srí Lance. Upřímně se zpovídá z důvodů, které ho k tak závažnému životnímu kroku přiměly, a zároveň odkrývá možnosti, jak Evropan může získané poznatky využít v běžném životě.

Šrí Gurugíta - Paramahamsa Vishwananda
20,38 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Šrí Gurugíta - Paramahamsa Vishwananda
20,38 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda, osvícený duchovní mistr z ostrova Mauricius, poskytl komentář ke Šrí Gurugítě, což je rozhovor mezi Pánem Šankarou a bohyní Párvatí. Párvatí se Šivy ptá: „Kdo je podle tebe na Zemi největší?“ Pán Šiva vysvětluje, že nejvyšší podobou na Zemi je podoba Mistra. Paramahamsa Vishwananda okomentoval velmi jednoduše a přitom velmi výstižně význam každého verše Šrí Gurugíty. Vycházeje jak z východních tak západních tradic, poskytl praktická doporučení jak toto starodávné učení používat v každodenním životě člověka. Vytvořil spojení mezi Bohem, láskou a guruem a mistrně popsal jak získat boží milost. Bůh je láskou. Bůh je vším. Bůh je Guruem. Guru nepatří tomuto světu, ačkoliv On sám jej stvořil a my nebudeme schopni tento svět plný omezení bez Něj opustit. Abychom uspěli, potřebujeme Jeho milost. Získáme ji tím, že Ho důvěrně poznáme v hloubi našeho bytí. Neexistuje úžasnější cesta k jejímu získání než četba božské Šrí Gurugíty a prohloubení moudrosti předané samotným Satguruem. Nechte se jí pohltit, opatrujte ji a pak ji s hlubokou úctou a odhodláním používejte. Získáte tím tu největší odměnu, získáte vše: lásku, Boha.

Buddhismus a kvantová fyzika - Christian Thomas Kohl
17,77 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Buddhismus a kvantová fyzika - Christian Thomas Kohl
17,77 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Filosofie buddhistického učence Nágárdžuny může vést k osvobození od extrémních představ o skutečnosti, o něž se opírají nejen indické, ale i moderní způsoby uvažovaní. Christian Thomas Kohl se pouští do budování mostu mezi východní moudrostí a západní logikou, který už byl zahájen kvantovou teorií a jejími pohledy na podstatu fyzikální reality.

Bobík aneb Život s pytlákem - Jana Časnochová
5,76 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Bobík aneb Život s pytlákem - Jana Časnochová
5,76 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Povídky obasažené v této části jsou volným pokračovaním vyprávění o Bobíkovi.Autorka v nich popisuje "psí mateřskou dovolenou" , na niž "nastoupila" co si od chovatelky přivezla Bora a Brena, štěňata německých ovčáků.

Tai-či - zdravý pohyb - relaxačné meditácie
3,00 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Tai-či - zdravý pohyb - relaxačné meditácie
3,00 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Tai-či alebo tieňový box, ako sa niekedy čínskej pohybovej meditácii u nás hovorí. Je vhodný pre každého bez ohľadu na vek. Cieľom cvičení je dosiahnuť harmóniu tela, duše a mysli. Oboznámite sa s pôvodom a vývojom tai-či, zdravotnými účinkami, základnými princípmi a úvodnými cvičeniami. Táto kniha je stručným návodom pre každého, kto by sa chcel naučiť správnu techniku dýchania, harmonického i partnerského cvičenia.

Encyklopedie hinduismu - Karel Werner
14,25 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Encyklopedie hinduismu - Karel Werner
14,25 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Nove, přepracované a rozšířené vydání. Zárodkem této encyklopedie je autorova publikace A Popular Dictionary of Hinduism (Curzon Press, London 1994, 1997), které se dostalo ocenění u čtenářské obce anglosaského světa. Oproti anglickému vydání populárního slovníku byla česká verze této příručky podstatně rozšířena a oproštěna požadavku přílišné populárnosti. Jelikož od pádu totality u nás vyšlo mnoho populárních i odborných spisů o Indii a indických naukách, dobrých, ale také pochybné kvality a spolehlivosti, pro mnohé z nich se osvědčí tato encyklopedie jako střízlivý a spolehlivý korektiv ohledně definice a objasnění významu důležitých termínů, a v případě sanskrtských výrazů zejména pokud jde o jejich správný přepis

Claire v lese - Marie Darrieussecq
2,76 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Claire v lese - Marie Darrieussecq
2,76 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Claire dans la forêt suivi de Penthésilée, premier combat V tejto krajine všetko ovláda rozum a zvyk, napriek tomu aj tí najrozumnejší dedinčania vyzerajú ako by podliehali prítomným neodolateľným silám. Ak by Claire žila ďaleko od lesa, ďaleko od jeho neobvyklej moci, bol by jej osud iný, neuväznený medzi dvoma mužmi a dvoma túžbami?Po Claire v lese je poviedka Pentesileia, prvý súboj napísaná na spôsob Kleista, snenie o mýte amazoniek.Claire a Pentesileia, dve poviedky, dve mladé ženy, jedna lyrika.Preklad: Gabriela Uhlárová, bilingválne slovensko-francúzske vydanie.

Aramejský otčenáš
10,28 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Aramejský otčenáš
10,28 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Duchovní tradice Blízkého východu poukazují na to, že na každou větu svatých učení je třeba nahlížet alespoň ze tří hledisek: intelektuálního, metaforického a universálního (nebo mystického). Z prvního zvažujeme vnější, doslovný význam, z druhého zkoumáme, jakým způsobem se nám příběh může stát podobenstvím pro náš život nebo život společnosti. Z třetího dospíváme k prožití pravdy, na niž zkoumaná věta Písma míří. Tady musíme jít až za slovní pochopení a obsáhnout i bezeslovnou zkušenost, na kterou živá slova mystiků ukazují. Pro mystika z Blízkého východu, jako byl Ježíš, se tato hlediska navzájem nevylučují. Je proto dobré mít na paměti všechny možné významy posvátných slov modliteb a nechat je na sebe působit. Podle Fabre d’Oliveta spočívá tragédie moderních překladů bible přes řečtinu, jazyk zcela odlišný od hebrejštiny a aramejštiny Ježíšova původního jazyka, v důsledném okleštění mnoha významových rovin jednotlivých výroků pouze na materiální a zcela konkrétní pojmy. Na rozdíl od řečtiny nemá aramejština žádnou ostrou dělící čáru mezi prostředkem a účelem, mezi vnitřní kvalitou a vnějším jednáním. Svévolné hranice mezi „rozumem“, „tělem“ a „duchem“ zde vůbec nejsou přítomny. Nepřirozené vzájemné odloučení Boha, přírody a člověka, neznámé lidem, kteří žili svázáni se zemí, se vplížilo i do našeho jazyka. Ve srovnání s řečtinou a našimi moderními jazyky skýtá aramejština plynoucí a celostní vizi kosmu. Překlad Otčenáše, Blahoslavení a tří dalších Ježíšových výroků z evangelií z aramejštiny, původního Ježíšova jazyka, pořídil Neil Douglas-Klotz. Originální aramejský text, komentáře a modlitby těla. Předmluva Matthew Fox.

Úsměvy smutných mužů - Josef Formánek
12,49 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Úsměvy smutných mužů - Josef Formánek
12,49 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Když spadnete na dno, nezbývá než se odrazit směrem vzhůru. Místy úsměvné, místy drsné zápisky z protialkoholní léčebny. Příběhy čtyř pacientů, kteří se skamarádí při nelehkém úkolu - zbavit se závislosti, černého draka v sobě. Mrazí při sledování jejich předchozích životů, kdy se díky alkoholu ocitají až na pokraji smrti. To jim však při samotné léčbě nebrání zažívat humorné příběhy a situace, které plynou z nenormálního soužití třiceti mužů na uzavřeném oddělení. Podaří se jim přitom vyhrát válku s démonem alkoholu?

Malá encyklopedie buddhismu - Vladimír Miltner
14,29 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Malá encyklopedie buddhismu - Vladimír Miltner
14,29 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Originální slovník z pera našeho předního, žel předčasně zesnulého indologa Vladimíra Miltnera, přináší už ve 2. (v LIBRI 1.) vydání čtenáři zasvěcené a srozumitelně vyložené pojmy spojené s buddhismem, a to včetně výkladu o jednotlivých školách a osobnostech spojených s počátky i šířením Buddhovy nauky, o rukopisech, komentářích, lokalitách a podobně.

Zen, život v tomto okamihu - Kolektív autorov
11,39 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Zen, život v tomto okamihu - Kolektív autorov
11,39 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Úplne nová voňavučká kniha "Zen, život v tomto okamihu. Učenie zenového majstra Wu Bonga" je na svete. Kniha je venovaná prvému výročiu úmrtia zenového majstra Wu Bonga a 20. výročiu Bratislavského zenového centra, obsahuje úryvky z jeho prednášok, rozhovory so študentmi a jeho slávne výroky poukazujúce priamo na podstatu.

Vimalakírtiho sútra
28,63 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Vimalakírtiho sútra
28,63 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

BUDDHISMUS – MAHÁJÁNA – PRAMENNÉ TEXTY V 1. století př. n. l. se začínají v severní Indii objevovat nové texty, které zásadním způsobem přepisují zavedenou buddhistickou tradici. Literárním skvostem mezi těmito tzv. mahájánovými spisy je Vimalakírtiho sútra (konec 1. stol. n. l.), jejíž ústředním tématem je dodnes převratná myšlenka neduality vnímání. Zatímco v Indii se tento zdramatizovaný výklad nauky netěšil širší oblibě, jeho úspěch ve východní Asii byl dechberoucí. Důvodem této popularity, která ale nikdy nepřerostla v kult, může být fakt, že zatímco většina buddhistických spisů je přímočarým dialogem Buddhy s některým z jeho žáků, Vimalakírtiho sútra se vyznačuje zápletkou a propracovaným dějem, jehož hlavním protagonistou není putující asketa Šákjamuni, ale laický stoupenec mahájány ponořený do světa plného nedokonalostí. Jednou z těchto nedokonalostí je „nemoc“, kterou na sebe Vimalakírti v samém začátku sútry bere a od níž se následně odvíjí celá filozofická diskuze. Ta svou bohatou představivostí a propojením různých světů bortí zavedené představy svých aktérů o čase, prostoru a o tom, co lze, či nelze vyjádřit jazykem. Překlady Vimalakírtiho sútry do západních jazyků až donedávna vycházely výhradně z čínských a tibetských interpretací sútry, naproti tomu český překlad je převodem nově objeveného (1999) sanskrtského rukopisu. Ke kořenovému textu je pak přidán výběr z komentářů slavného překladatele do čínštiny Kumáradžívy a jeho dvou spolupracovníků, který tvoří druhou část knihy. Samotný text je doplněn poznámkami, předmluvou a doslovem překladatele. Jan Vihan vystudoval sinologii a sanskrt v anglo-americkém prostředí, dlouhodobě pobýval v Indii a v Číně. Působí v Orientálním ústavu AV ČR a externě vyučuje buddhismus na Ústavu asijských studií FF UK a stejnojmenné katedře UPOL.

Múdrosť taoizmu: Cesta k vnútornej rovnováhe - Eva Wong,Jana Lazarová
17,01 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Cesta k vnútornej rovnováhe Začítajte sa do umenia taoizmu. Slávna majsterka taoizmu vám vysvetlí, ako žiť harmonický život! Taoizmus nie je len náboženstvo, v prvom rade je to filozofia a učenie, ako žiť plnohodnotný život. Ten stojí na štyroch pilieroch: verejnom, domácom, súkromnom a duchovnom. Ak je niečo, čo majú všetci taoisti spoločné, je to prítomnosť a vyváženosť týchto aspektov v ich živote. Eva Wong využíva učenie taoistických majstrov na to, aby vysvetlila základné koncepty týchto štyroch aspektov. Zjednodušuje ich a odstraňuje prekážky k ich porozumeniu, vďaka čomu sú plne zrozumiteľné aj pre moderného čitateľa. Vykročte na neobvyklú a pútavú Cestu, a zamyslite sa nad rovnováhou vlastného bytia. Nad vyvážením svetskej (jang) a duchovnej (jin) múdrosti vo svojom živote. Naplňte sa vnútornou spokojnosťou a jednoduchosťou a ponorte sa do umenia taoizmu! Z anglického originálu Being Taoist (Shambhala Publications, Boulder, 2015) preložila Jana Lazarová.

Příběhy z cukru - Kolektív autorov
4,66 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Příběhy z cukru - Kolektív autorov
4,66 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Unikátní sbírku tvoří vítězné příběhy stejnojmenné literární soutěže, která proběhla v České republice. Autory příběhů jsou pacienti s cukrovkou a jejich blízcí, kteří se rozhodli poodhalit skutečný život s tímto „zatím nevyléčitelným“ onemocněním. Nabízí se nám tak možnost nahlédnout do jejich osudů, trápení i radostí, myšlenek, pocitů či fantazií a snových příběhů a spoluprožívat s nimi významné i všední okamžiky jejich života. V ČR žije v současné době více než 1 milión lidí, kteří trpí cukrovkou (Diabetes mellitus 1. a 2. typu). Patří mezi ně malé děti, teenageři, maminky na mateřské, aktivní sportovci, manažeři, učitelky, úředníci, důchodci… Všichni každodenně bojují s tímto nevyléčitelným onemocněním a jejich okolí mnohdy ani netuší, že jsou nemocní. Jak žijí? Jak nesou svůj úděl? Jaká je jejich každodennost? Odvaha k životu, láska, bolest, neobyčejnost i obyčejnost jejich příběhů ať jsou nám inspirací. .

Ve znamení Trabanta - Bohumil Svoboda
7,54 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Ve znamení Trabanta - Bohumil Svoboda
7,54 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Autor vystudoval klasické gymnázium v Praze, poté Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a Filmovou fakultu Akademie múzických umění: z FAMU byl při politických prověrkách v lednu 1949 jako křesťan ze studia vyloučen. Pracoval jako novinář, publicista, filmový pracovník a spisovatel. Z jeho literárního díla uvádíme: sborník Laterna magica (Filmový ústav 1968), Texas – země osamělé hvězdy (Vyšehrad 1985) a novelu Mírně střelená laň (pod pseudonymem Vladimír Nový, Aeterna 1990). Dále uspořádal sborník ke svatořečení Blahoslavená Anežka Česká (Česká katolická charita 1989), sborník Kardinál Tomášek (spolu s J. Hartmanem a V. Vaškem, Zvon 1994), s Jiřím Reinsbergem napsali knihu Legio angelica a P. Method Klement OSB (Trinitas 2000). Z dalších prací: Svedl jsi mě, Hospodine – rozhovory s biskupem Jaroslavem Škarvadou (Karmelitánské nakladatelství 2000), Kniha o Janu Lebedovi (Vyšehrad 2003), Hospodin rozjasnil svou tvář – rozhovory s Msgr. Jiřím Reinsbergem (Vyšehrad 2003), Víra je můj pevný hrad – rozhovory s arcibiskupem Karlem Otčenáškem (Vyšehrad 2004). Jako editor zpracoval rukopis Methoda Klemanta Jsem ražen z českého kovu (Vyšehrad 2000), práci Jana Svobody Přes propasti věků (Vyšehrad 2001), Dominique Patiérové Svatý Prokop a Byzanc (Občanské sdružení „Karel IV.“ 2009) a Vlasty Orané Blanka (Občanské sdružení „Karel IV.“ 2011). Z jeho prací vynikají dále kniha o kardinálu Tomáškovi Na straně národa (Vyšehrad 2006), Kardinál Josef Beran (Vyšehrad 2008) a předkládána je novela Ve znamení trabanta.

Moje duchovní cesta a channeling - Zdenka Blechová
20,38 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Moje duchovní cesta a channeling - Zdenka Blechová
20,38 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Zdeňka Blechová je úspěšná spisovatelka, která nyní vydává ve svém nakladatelství svoji autobiografii duchovní cesty. Tato kniha vás seznámí s tím, jak je možné dojít k poznání trpělivostí a pílí. Zdeňka zde popisuje i to, jak se učila channeling a automatickou kresbu. I tato kniha, jako ostatní knihy Zdenky Blechové, je napsána poutavě a určitě ji přečtete jedním dechem. Kniha vás nejen poučí, osvětlí vám váš růst, ale dotkne se i vašeho srdce. Není co více dodávat, přečtěte si ji a posuďte sami.

Povídky z povětří - Hana Militká
7,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Povídky z povětří - Hana Militká
7,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha Povídky z povětří vznikla zcela logicky. Sama se přihlásila a chtěla být napsána. Je plná citu, vzpomínek a fantazie. Čtenáři snad v dnešní stále se zrychlující a přetechnizované době ocení trošku vřelosti a citu, které do povídek vložila autorka Hana Militká.Povídky zahrnují období dětství, dospívání a studia na střední škole. Několik povídek se odehrává na vysoké škole, kdy autorka studovala obor herectví.Tato kniha povídek je reakcí na předchozí literární práci. Autorka dokončila velmi rozsáhlou knihu nazvanou Kronika rodu Hudousků, která vznikla pro soukromé účely. Jak už to tak bývá, kronika je plná dat a technických údajů. Pro vyvážení mysli autorky vznikla knížka povídek.Cílem bylo potěšit čtenáře milým slovem a lidským příběhem. Možná někdo i nenápadnou slzičku uroní. Třeba mu podobnost čistě náhodná něco připomene. Pokud čtenáře některé povídky alespoň maličko osloví, pak je autorka spokojena.

Cesta k zmysluplnému životu - Dalajláma
12,30 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Cesta k zmysluplnému životu - Dalajláma
12,30 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

V publikácii Cesta k zmysluplnému životu ponúka tibetský duchovný vodca dalajláma svoje múdre slová o tom, ako naplniť jedinú túžbu všetkých ľudských bytostí - nájsť šťastie a dosiahnuť zmysluplný život. Schopnosť splniť túto túžbu sa ukrýva v každom z nás. Naučí vás, ako prekonávať pocity hnevu a nedôvery či žiarlivosti a neistoty. Oboznámite sa tiež s hodnotou meditácie, niekoľkými meditačnými technikami a dozviete sa aj o živote Buddhu. Kniha predstavuje praktickú príručku každodenného života a zároveň oplýva nadčasovou múdrosťou. Určená je pre všetkých ľudí hľadajúcich múdrosť, osvietenie a šťastie.

Ájurvéda - Kumudini Shoba
10,40 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Ájurvéda - Kumudini Shoba
10,40 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Tato kniha nám dovoluje nahlédnout do starodávného indického systému lékařství a ukazuje nám, jak jsou tyto principy pro dnešní lidstvo právě tak důležité, jako byly důležité před tisíci lety. Dozvíte se, jak zjistit svou konstituci, a pochopíte, jak žít v harmonii se svou vlastní přirozeností.

Lao - c: Život a působení připravovatele cesty v Číně - Kolektív autorov
21,88 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Tato kniha představuje Lao-c´eho jako duchovního vůdce čínského národa. Čtenář je seznamován s důležitými okamžiky z mudrcova života, s jeho učením o bohu, "Vznešeném", a o zákonech působících ve stvoření.