A Kossuth Kiadó 2014-ben nagy sikerrel jelentette meg A történelem nagy rejtélyei c. sorozat húszkötetes folyamát. Az új, 15 részes sorozat gazdagon illusztrált kötetei a történelem újabb talányait veszik górcső alá, jócskán kitágítva az időbeli és térbeli határokat, a dinoszauruszok pusztulásától kezdve a közelmúltban felfedezett exobolygók életlehetőségeiig. Az olvasó megismerkedhet egy-egy történelmi

Výrobca:
Popis produktu

A Kossuth Kiadó 2014-ben nagy sikerrel jelentette meg A történelem nagy rejtélyei c. sorozat húszkötetes folyamát. Az új, 15 részes sorozat gazdagon illusztrált kötetei a történelem újabb talányait veszik górcső alá, jócskán kitágítva az időbeli és térbeli határokat, a dinoszauruszok pusztulásától kezdve a közelmúltban felfedezett exobolygók életlehetőségeiig. Az olvasó megismerkedhet egy-egy történelmi korszak, esemény vagy alak történeti hátterével, a megválaszolatlan kérdésekkel és az egymással vitázó teóriákkal, feltételezésekkel. Az egyes kötetek címe (a megjelenés sorrendjében): - A II. világháború rejtélyei - Az Ótestamentum mítoszai - A CIA titkos kísérletei - Roswell és az ufójelenségek - Raszputyin és a cár utolsó napjai - Tutanhamon sírja - Az igazi Drakula - Jézus titkos élete - Hasfelmetsző Jack - Júdás evangéliuma - Hitler halála - Látogatók az ősidőkben - Élet a Marson és más bolygókon - A dinoszauruszok - A modern idők csodái

Svetové dejiny, dejiny štátov

Vitajte na našom webe zameranom na oblasť svetových dejín a dejín štátov! Tu nájdete širokú škálu informácií a zaujímavostí týkajúcich sa historických udalostí, vývoja štátov a ich vzťahov.

V podkategórii svetových dejín nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o významných udalostiach, ktoré ovplyvnili a formovali svet, ako ho poznáme dnes. Od dávnych civilizácií, ako sú staroveký Egypt a Mezopotámia, po obdobie stredoveku a renesancie, pokryjeme všetky obdobia, ktoré mali vplyv na spoločenský a kultúrny vývoj.

Dejiny štátov patria medzi najzaujímavejšie a dôležité témy v histórii. Na našom webe sa dozviete o pôvode rôznych štátov, ich vzniku a historických zmenách, ktoré boli dôvodom pre vznik mnohých konfliktov a vojen. Od starovekých Grékov a Rimanov po súčasné štáty, budeme sa venovať podrobnému preskúmaniu ich histórie, politických štruktúr a kultúrnych aspektov.

História vojny je nenahraditeľnou časťou dejín. Venujeme sa neustále meniacim sa vojnovým strategiám, významným vojenským vodcom a zaujímavým bitkám, ktoré ovplyvnili priebeh histórie. Bez pochopenia vojenského kontextu je nemožné porozumieť mnohým historickým udalostiam, a preto sa snažíme podať detailné informácie o všetkom, čo sa týka vojenskej literatúry.

Naším cieľom je poskytnúť vám komplexný pohľad na svetové dejiny a dejiny štátov v kontexte vojny a literatúry. Veríme, že sa dozviete mnoho nového a získate hlbšie porozumenie histórii. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať a sme pripravení vám pomôcť. Vstúpte teraz do fascinujúceho sveta histórie!

Autor neuvedený
GLS 3,89 €

Stoletá válka - Boris Bove Stoletá válka - Boris Bove

Boris Bove představuje stoletou válku jako myšlenkovou konstrukci, která se snaží koncepčně uchopit opakované konflikty mezi královstvími Francie a Anglie probíhající od 90. let 13. století do 50. let 15. století. Tuto letitou krizi přitom chápe jako průvodní jev přechodu k novému společenskému řádu, jenž dal vzniknout zastupitelským institucím, jimiž byly generální stavy. Současně s tím vykládá stoletou

A magyar rovásírás hiteles emlékei - Gyula Sebestyén A magyar rovásírás hiteles emlékei - Gyula Sebestyén

Árpádkori latin krónikásaink említik először, hogy a keleti határhegyek közé szorult székelységnek valami sajátságos, a magyarságétól elütő írásrendszere van. A krónikások és emlékírók egybehangzóan azt igazolják, hogy az erdélyi székelyek fára rovott ősi írása a XIII. elejétől fogva még négyszáz esztendőn át élt és megfigyelhető volt. Dr. Sebestyén Gyula kiváló, tudományos értékű művében tárja fel

Naša neznáma európska kultúra - Martin Rodan Naša neznáma európska kultúra - Martin Rodan

Kniha Naša neznáma európska kultúra prináša pohľad na dôležité a zaujímavé udalosti a osobnosti európskych kultúrnych dejín. Zaoberá sa otázkami, ktoré sa týkajú identity Európy, jej prameňov, zrodu a formovania moderného sveta. O témach sa dozvedáme z rozhovorov medzi rozprávačom a jeho originálnymi a inšpiratívnymi pomocníkmi,sprevádza ho Clara – encyklopédia, Golem–počítač, Frigo– chladnička, Diapo–

A magyar nép arca és jelleme - Ottó Herman A magyar nép arca és jelleme - Ottó Herman

Zbořeno - Kateřina Bečková Zbořeno - Kateřina Bečková

Bourání má v Praze bohatou historii a jen za posledních třicet let šly v hlavním městě k zemi desítky budov, některé nevyhovující, jiné ale mimořádně cenné. Obětí posledních pražských demolic byl Aulického Transgas na Vinohradech nebo nárožní, takzvaný Kozákův, dům na Václavském náměstí. Publikace pojednává slovem a obrazem čtyřicet objektů, jejichž ztráta památkový fond výrazněji poškodila. Z těch

Dejiny Rimanov od založenia mesta V-VII - Livius Titus Dejiny Rimanov od založenia mesta V-VII - Livius Titus

Titus Livius sa narodil v Pataviu, v mladosti študoval filozofiu a rétoriku, ktorú neskôr aj vyučoval. Po príchode do Ríma za vlády Augusta, prvého rímskeho cisára, sa upriamil na históriu a začal spisovať rímske dejiny od najstarších čias. V Ríme si našiel mnoho priateľov, ktorí ho v jeho zámere podporovali a spriatelil sa aj so samotným Augustom. Dejinám Rimanov od založenia mesta (Ad Urbe condita)

Spojené státy americké a mírový proces v Severním Irsku - Hynek Melichar Spojené státy americké a mírový proces v Severním Irsku - Hynek Melichar

V českém prostředí je severoirský konflikt poměrně málo zpracovaným tématem. Kniha proto v rámci české politologie a příbuzných oborů představuje originální příspěvek a klade si za cíl tuto mezeru zaplnit. Hynek Melichar představuje jednotlivé aktéry a fáze konfliktu probíhajícího v této britské provincii v 60. až 90. letech minulého století, vysvětluje však i jeho velmi hluboké a spletité kořeny,

Jak byla vynalezena země izraelská - Šlomo Sand Jak byla vynalezena země izraelská - Šlomo Sand

Jak naznačuje Šlomo Sand v úvodu této knihy, lze ji pochopit jako druhý díl či dodatek ke knize Jak byl vynalezen židovský národ. Výchozí teze obou je stejná: moderní národ, panující suverénně na svém území prostřednictvím svého státu, je zcela jiným typem kolektivní entity, než jakou představovala židovská náboženská společenství rozesetá po Evropě, středním Východě a severní Africe na konci 18. století.

Komunistické lágry - Jiří Padevět Komunistické lágry - Jiří Padevět

Autor postupuje tradiční metodou místopisného průvodce a přibližuje čtenáři místa v dnešní České republice, na kterých totalitní komunistický režim zřídil lágry a která jsou neodmyslitelně spojená s komunistickým terorem, páchaným na nevinných obětech. Průvodce zachycuje období od roku 1948 do počátku 60. let minulého století. Většina lokalit, kde existovaly tábory nucené práce, pracovní tábory nebo

Mezi Marxem a Palackým - Maciej Górny Mezi Marxem a Palackým - Maciej Górny

Způsoby, jak přistupovat k dějepisectví komunistického období, mohou být různé. V Česku zatím spíše převládá přístup zkoumající individuální hříchy jednotlivých badatelů. Mladý polský historik Maciej Górny v knize Mezi Marxem a Palackým zvolil jinou cestu a položil si otázku, jak se česká oficiální marxistická historiografie vyrovnávala s dědictvím svých předchůdců a s celou nacionálně liberální koncepcí

Římský člověk a jeho svět - Andrea Giardina Římský člověk a jeho svět - Andrea Giardina

Starověký Řím vždy patřil a bude patřit k těm kapitolám dějin světa, které k sobě poutají největší pozornost – dědictví této tisíc let trvající říše je dodnes živé a nepřehlédnutelné, ať již se jedná o sféru práva, strukturu evropských měst, či oblast vzdělanosti a umění. Je proto naprosto pochopitelné, že svazek ediční řady nakladatelství Laterza, věnovaný římskému období, přitáhl celou plejádu autorských

Napoleon: generál, mýtus, štátnik - Thierry Lentz,Oliver Zajac Napoleon: generál, mýtus, štátnik - Thierry Lentz,Oliver Zajac

Veril Napoleon v Boha? Bál sa smrti? Prečo nosil uniformu plukovníka, hoci bol hodnosťou generál? Bol hrobárom Francúzskej revolúcie? A bola jeho armáda najlepšia na svete? Napoleon patrí medzi najznámejšie postavy svetových dejín a už vyše dvesto rokov fascinuje historikov aj obrovské množstvo zanietených laikov. Jeho osud a osobnosť sú aj napriek početným životopisom dodnes nejednoznačné. Popredný

Füles Bookazine: Az ókori görögök Füles Bookazine: Az ókori görögök

Pražská strašidla a všemožná jiná zjevení - Magdalena Wagnerová Pražská strašidla a všemožná jiná zjevení - Magdalena Wagnerová

Průvodce tajemnou cestou napříč starou Prahou zavede čtenáře nejen do minulosti, ale především na místa, kde byl v průběhu dějin zaznamenán výskyt toho kterého zjevení, démona, ducha či jiného podobného strašidla. Ať už jde o světoznámého Golema, chránícího bezpečí židovského ghetta, bezhlavého Švéda, vykrádajícího monumentální pražské chrámy, Fausta, který se upsal ďáblu, zazděné jeptišky, zamilované

Návraty - Kateřina Králová,Hana Kubátová Návraty - Kateřina Králová,Hana Kubátová

Konec druhé světové války je často vnímán jako ukončení násilí, počátek míru a návrat k normalitě. Avšak monografie Návraty. Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy ukazuje, že takový obraz je do značné míry zjednodušující. Kniha zkoumá nejen samotnou cestu přeživších holocaust zpět, ale především mnohost a různorodost toho, jak jejich fyzický

Történelmi háttérkép - A szakralitástól a modernitáson át a globalitásig - László Bogár Történelmi háttérkép - A szakralitástól a modernitáson át a globalitásig - László Bogár

Amit történelemként ismerünk meg és fogadunk el, az többnyire a győztesek történetírása, mely hatalmi pozícióik megerősítésére és legitimálására szolgál. Emiatt is lehetett 1956 sötét ellenforradalom 33 éven át, majd immár szintén 33 éve dicsőséges forradalom. Bogár László hatalmas ívet átfogó, történelemfilozófiai műve azokat a rejtett érdekeket, mélyben egymásnak feszülő erőket, eltitkolt összefüggéseket

Případ Austerlitz 1805 - Zdeněk Chromý,Libor Urbančík,Milan Plch Případ Austerlitz 1805 - Zdeněk Chromý,Libor Urbančík,Milan Plch

Jedna z nejznámějších legend o ukrytém pokladu v nových souvislostech. O slavné bitvě tří císařů již byly napsány stovky knih, studií a pojednání. Mohlo by se zdát, že další publikace již mnoho nového přinést nemůže. Přesto se o to tato kniha pokusila, a to zejména proto, že v míře vrchovaté využila zdroje, které v českém prostředí nejsou příliš známy. Odkrývá tak před čtenářem některé z pozoruhodných

Rusko-ukrajinské vztahy, aktualizované vydání - Milan Syruček Rusko-ukrajinské vztahy, aktualizované vydání - Milan Syruček

Když 24. února 2022 zahájila Ruská federace invazi na Ukrajinu, nešlo o překvapivý akt, ale o důsledek dlouhotrvajícího napětí. V aktualizovaném vydání knihy se publicista a novinář Milan Syruček pokouší zjistit, kam až kořeny současného konfliktu sahají. Už od dob vlády cara Ivana III. až do poloviny minulého století se ruská a poté sovětská říše rozšiřovaly na úkor svých sousedů rychlostí 80 kilometrů

Stoletá válka 2. díl: Francouzské vítězství - Jiří Kovařík Stoletá válka 2. díl: Francouzské vítězství - Jiří Kovařík

Konflikt mezi Francií a Anglií, jemuž dali později historikové název Stoletá válka, pokračoval ve své druhé polovině vítězstvími francouzského konétabla Bertranda du Guesclina i jeho dobrodužným tažení do Španělska, pak ale francouzský král zešílel a země se propadla do naprostého chaosu. Anglie Richarda II. a Jindřicha IV. naštěstí vedla válku s Francií jen vlažně, zato Jindřich V. ji obnovil s plnou

Slovenské dejiny IV - Róbert Letz Slovenské dejiny IV - Róbert Letz

Štvrtý diel edície Slovenské dejiny zahŕňa obdobie ohraničené rokmi 1914 – 1938, teda od začiatku prvej svetovej vojny po vznik samostatnej Slovenskej republiky. Predmetné obdobie je mimoriadne dôležité a súčasne hektické, bohaté na prelomové zmeny a zvraty, ktoré výrazne zasiahli a formovali celú slovenskú spoločnosť. Ide o stále živé a diskutované dejiny, ktoré často až dodnes pôsobia polarizujúco.

Populárne produkty

1000 dobrých rad zahrádkářům (Radoslav Šrot) (česky)
2,56 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Holka s rytmem v těle (Krulíková, Nancy) (česky)
0,48 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Domek v Irsku - Caplinová Julie
20,84 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Dobroběžník mezi světy - Marek Jelínek
13,29 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Súhrn francúzskej gramatiky - autor neuvedený
2,66 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Billie Eilish - Kompletní příběh - autor neuvedený
6,65 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Přelet přes území nikoho - Hájek Jiří
10,39 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Učedník - Taran Matharu
15,11 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Jiří a jeho písničky - autor neuvedený
17,57 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
České pohádky (Karel Jaromír Erben) (česky)
2,24 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
The Unsettling of Europe - autor neuvedený
34,68 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Helen Levitt - Jean-Francois Chevrier, Thames & Hudson Ltd
16,10 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Chamtivost (Marc Elsberg) (česky)
3,60 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Sakamoto Days 5 - Odsouzenci - Suzuki Yuto
10,82 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Objektové programování 1 (Rudolf Pecinovský) (česky)
1,48 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024