6,54 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024

V monografii Atlas ortopedické tuberkulózy se její autoři, M. Netval a D. Chocholáč, snaží podat komplexní obraz ortopedické tuberkulózy, a to od dávné historie až po současnost. Na více než 200 vyobrazení shromáždili demonstrující obraz ortopedické tuberkulózy i vývoj terapie tohoto onemocnění od dávné historie k dnešku. Publikace je určena především široké lékařské veřejnosti, zejména ortopedům,

Na sklade
Zľava 4%
Výrobca:
Popis produktu

V monografii Atlas ortopedické tuberkulózy se její autoři, M. Netval a D. Chocholáč, snaží podat komplexní obraz ortopedické tuberkulózy, a to od dávné historie až po současnost. Na více než 200 vyobrazení shromáždili demonstrující obraz ortopedické tuberkulózy i vývoj terapie tohoto onemocnění od dávné historie k dnešku. Publikace je určena především široké lékařské veřejnosti, zejména ortopedům, chirurgům, revmatologům, neurologům a pneumologům. Nejedná se však o sdělení pouze medicínské. Historický pohled na toto infekční onemocnění, které postihuje lidstvo od jeho počátků, doložený bohatou historickou i současnou obrazovou dokumentací, bude jistě zajímavým přínosem i pro laickou veřejnost. V předchozích autorských publikacích byl výklad pojednávané problematiky podán poměrně vyčerpávajícím způsobem, proto je v předkládané publikaci úmyslně co nejméně textu a důraz je kladen na jednotlivá mnohočetná zobrazení a jejich popis. Podobná publikace nebyla k dispozici nejen u nás, ale ani v Evropě přes 50 let.

Medicína - ostatné

Vitajte na našej webovej stránke venovanej medicíne a konkrétne podkategórii "Medicína - ostatné". Táto sekcia je určená pre všetky ostatné témy a informácie, ktoré nezapadajú do iných konkrétnych medicínskych kategórií.

V rámci tejto podkategórie poskytujeme výnimočné informácie o rôznych oblastiach medicíny, ktoré nemožno jednoznačne zaradiť do konkrétnej špecializácie. Naším hlavným cieľom je poskytnúť návštevníkom aktuálne informácie a poučiť ich o najnovších výskumoch a technikách, ktoré sú relevantné pre oblasť medicíny.

V našej podkategórii "Medicína - ostatné" nájdete články a informácie o rôznych zaujímavých témach vrátane nových liečebných metód, alternatívnej medicíny, histórie medicíny, etiky v medicíne, zdravého životného štýlu a mnoho ďalších. Naši kvalifikovaní odborníci sa snažia zhromaždiť a prezentovať najrelevantnejšie informácie z týchto oblastí.

Okrem toho sa tiež zameriavame na informovanie našich čitateľov o zaujímavých klinických prípadoch, nebezpečných epidémiách, nových liekoch a iných dôležitých témach, ktoré môžu ovplyvniť ich zdravie a blahobyt.

Naším cieľom je priniesť vám dôveryhodné a spoľahlivé informácie, ktoré vám pomôžu správne porozumieť zložitejším aspektom medicíny. Či už ste zdravotnícky pracovník, študent medicíny alebo iba laik s záujmom o medicínu, naša podkategória "Medicína - ostatné" vám poskytne vzácne a zaujímavé informácie, ktoré vás osvetlia a priblížia vám aktuálny stav v medicíne.

Nemôžeme zdôrazniť dostatočne dôležitosť vlastného poradenstva so zdravotným odborníkom. Informácie na našej webovej stránke v žiadnom prípade nenahrádzajú návštevu lekára alebo odborníka v danej oblasti. Naša podkategória "Medicína - ostatné" je určená skôr na vzdelávanie a poskytnutie základných informácií.

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy na témy, o ktorých by sme mali napísať, neváhajte nás kontaktovať. Naša podkategória "Medicína - ostatné" sa neustále rozširuje a snažíme sa reagovať na potreby a záujmy našich čitateľov.

Ďakujeme vám za návštevu našej webovej stránky a dúfame, že v našej podkategórii "Medicína - ostatné" nájdete zaujímavé a užitočné informácie, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť medicíne a jej novinkám.


Ochorenia prsníkov Ochorenia prsníkov

Kniha je aktuálnym súhrnom poznatkov o všetkých základných benígnych a malígnych ochoreniach prsníka. Úvodné kapitoly sú venované anatómii, fyziológii a histológii prsníka. V klinickej časti sú podrobne opísané jednotlivé ochorenia prsníka, ich symptomatológia, diagnostika a terapia. Ťažiskovou kapitolou je karcinóm prsníka s uceleným prehľadom súčasného manažmentu tohto ochorenia. Podrobne je opísaná

Protonová radioterapie Protonová radioterapie

Unikátní publikace v české odborné literatuře podává soubornou informaci o tom, co protonová radioterapie poskytuje, jaké má výhody a úskalí, jak lze v současné době využívat a jaké jsou pro její využití teoretické i praktické podklady. Protonová radioterapie je v České republice dostupná již devět let. Za tuto dobu se stala standardním postupem v několika indikacích, což přináší i úspěšný rozvoj mezioborové

Moderní léčba syndromu diabetické nohy Moderní léčba syndromu diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy je problematika, se kterou se často setkává ve své ordinaci praktický lékař, internista, diabetolog, chirurg i ortoped. Jde o onemocnění, jež vzhledem ke svému charakteru vyžaduje multidisciplinární péči a u kterého je zvláštn í důraz kladen na prevenci. Důsledně aplikovaná preventivní opatření a včasná adekvátní léčba mohou velice významně snížit procento komplikací v souvislosti

Ischémie mozku Ischémie mozku

Publikace nabízí souhrn základních znalostí o centrálních mozkových příhodách, které představují v České republice třetí nejčastější příčinu úmrtí. Kniha přináší přehlednou orientaci v komplexní problematice aktivního řešení tohoto onemocnění, neboť léčba ischemického postižení mozku je v rukou nejen neurologů a internistů, ale od padesátých let minulého století se na léčení významně podílejí i chirurgové.

Diferenciální diagnostika v interní medicíně Diferenciální diagnostika v interní medicíně

Tretia brožúra z edičnej rady Diferenciálna diagnostika je publikáciou určenou lekárom všetkých špecializácií. Na jej vytvorení spolupracovali špecialisti z odboru endokrinológia, hematológia, angiológia, hepatológia, biochémia a všeobecné lekárstvo. Publikácia sa zameriava na príznaky: anémia, opuch dolných končatín, splenomegália, zväčšená štítna žľaza, zvýšené hodnoty pečeňových testov, poruchy

Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče (2. přepracované a doplněné vydání) Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče (2. přepracované a doplněné vydání)

Multidisciplinární kolektiv autorů z řad neurochirurgů, neurologů, radiologů, intenzivistů a anesteziologů se i v 2. vydání publikace snaží podat ucelený pohled zejména na problematiku neuroanestezie a neurointenzivní péče. První část publikace je věnována historii neurochirurgie, neuroanestezie a perioperační péče. Na vybrané kapitoly z anatomie a fyziologie CNS navazuje část chirurgická, zabývající

Léčba obézního diabetika Léčba obézního diabetika

Kniha se věnuje patogenezi diabetu 2. typu u obezity, především novým poznatkům o tukové buňce a tukové tkáni, hormonech svalové a tukové tkáně, střevní flóře a dalších faktorech, které se uplatňují v patogenezi diabetu. V nejrozsáhlejší části knihy se autor zaměřuje na moderní léčbu obézního diabetika 2. typu a její perspektivy včetně bariatrické chirurgie. Samostatná kapitola pojednává o komorbiditách

Sekundární glaukomy Sekundární glaukomy

Monografie mapuje současné poznatky diagnostiky a léčby sekundárních glaukomů nejrůznější etiologie: glaukomu pigmentového, pseudoexfoliativního, poúrazového, neovaskulárního, pozánětlivého, polékového, při endokrinní orbitopatii, glaukomu po vitreoretinální chirurgii a dále glaukomu maligního. Kromě sumarizace výsledků klinických studií předkládají autoři čtenářům systematický přehled na tomto poli

Soudní lékařství I. díl Soudní lékařství I. díl

Publikace Soudní lékařství I tvoří první díl uceleného souhrnu nejmodernějších informací v oblasti medicínských forenzních věd. Organicky navazuje na učebnici doc. Vorla vydanou ovšem před více než 20 lety (1993), která je stále chápána jako volné pokračování učebnice prof. Tesaře (první vydání 1975). Text, na němž se podíleli odborníci ze všech soudnělékařských zařízení v České republice a částečně

Zánět - skrytý zabiják Zánět - skrytý zabiják

Zánět je reakcí imunitního systému, která nás chrání proti toxinům, infekcím a poranění. Chronický zánět, který v těle přetrvává dlouhou dobu, ovšem způsobuje závažné poškození a poruchy vedoucí k chronickým onemocněním. Jste často unavení a bez energie? Máte vysoký krevní tlak nebo ischemickou chorobu srdeční? Léčíte se na alergie či astma? Máte nadváhu nebo cukrovku? Diagnostikovali vám nádorové

Urológia Urológia

V publikácii sú uvedené najčastejšie problémy, s ktorými sa VPL stretáva vo svojej praxi.

Dětská nefrologie Dětská nefrologie

Cílem této monografie z edice Trendy soudobé pediatrie je prezentovat vybraná aktuální témata z diagnostiky nefrologických onemocnění a významné nozologické jednotky, které jsou důležité pro praktické pediatry aktivní v primární péči i pro pediatry p racující na lůžkových odděleních. Pozornost je věnována genetickým aspektům nefropatií a uropatií, představeny jsou v současnosti používané vyšetřovací

Farmakorezistentní epilepsie Farmakorezistentní epilepsie

Monografie je obsahově komplexním textem věnovaným jednomu z nejžhavějších problémů současné epileptologie praktické péči o pacienty s epilepsií, u nichž navzdory správně zvolené medikamentózní léčbě přetrvávají záchvaty. Vlastní text je rozdělen d o 16 instruktivních a prakticky zaměřených kapitol, které jsou doplněny bohatou obrazovou přílohou. Hlavní pozornost je věnována specifickým oblastem péče

Multisenzorická stimulace Multisenzorická stimulace

Rehabilitace pacientů v bezvědomí nebo s různými stupni omezení vědomí by měla začít již na oddělení akutní péče a plynule pokračovat až do dosažení co nejvyššího stupně kvality života. Rehabilitace je vždy týmová práce a podílí se na ní celá řada medicínských odborností. V její časné fázi pacientům pomáhá zejména multisenzorická stimulace. Jde o soubor rehabilitačních a stimulačních činností a technik

Mastné kyseliny Omega-3 Mastné kyseliny Omega-3

OMEGA-3 polynenasycené mastné kyseliny jsou nepostradatelné, rozhodujícím způsobem podmiňují vývoj dětského mozku, významně pomáhají snížit riziko aterosklerózy, riziko tvorby krevních sraženin, příznivě ovlivňují hladinu cholesterolu, a tak přispívají k prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Monografie přináší ucelený přehled zdrojů OMEGA-3 mastných kyselin: mateřské mléko, kojenecké formule, různé

Terapie ruky Terapie ruky

V této knize jsou představeny zkušenosti lékařů a terapeutů ruky v České republice s terapií pacientů s postižením funkcí ruky v oblasti neurologie, traumatologie, revmatologie a plastické chirurgie ruky. Na jejím vzniku se spolupodílelo 15 autorů z řad zkušených lékařů a terapeutů ruky. Kniha vznikla pod záštitou České společnosti terapie ruky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a

Urgentní medicína Urgentní medicína

Urgentní medicína patří mezi mladší medicínské obory a v posledních letech se dynamicky rozvíjí. Zabývá se multidisciplinární problematikou diagnostiky, primárního ošetření a terapie náhle vzniklých stavů bezprostředního ohrožení života, všech náhle vzniklých onemocnění a úrazů na místě události, při transportu postižených a při přechodu z přednemocniční do nemocniční péče. Síť poskytovatelů zdravotnické

Bolesti hlavy a migrény Bolesti hlavy a migrény

Přírodní léčba bolesti hlavy a migrén podle mystického systému středověké světice Hildegardy z Bingenu. Autor má v Německu léčitelskou praxi a je předním odborníkem hildegardovské medicíny.

Zátěžové metody v kardiologii Zátěžové metody v kardiologii

Kniha je rozdělena na 5 větších celků – diagnostické testy, prokázaná ICHS, hodnocení prognózy u nemocných s ICHS, ostatní srdeční onemocnění, zátěžové testy v pediatrii. V těchto jednotlivých dílech jsou probrány jak možnosti vlastní metody (její použití i problémy), tak celé komplexní pohledy na stav nemocného, které aplikace těchto metod přináší do praxe. Knihu z pohledu její komplexnosti lze považovat

Oxford Handbook of Clinical Medicine 9th Ed. Oxford Handbook of Clinical Medicine 9th Ed.

Now in its ninth edition, the Oxford Handbook of Clinical Medicine continues to be the definitive pocket-friendly guide to medicine. The culmination over 25 years of experience at the bedside and in the community, this handbook is packed with practical advice, wit, and wisdom. The Oxford Handbook of Clinical Medicine presents clinical information in a clear way that makes it easy to revise, remember,

Populárne produkty

Obliekame maďarské bábiky - Sára - Segond-Rabilloud Charlotte
7,55 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Peter Parker Spectacular Spider-Man 3 - - Zdarsky Chip
18,23 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Malý Mikuláš zasa vystrája (6.) - René Goscinny
9,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Na hřišti - Jak to žije - Louise Forshaw
13,01 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Chlapec v pruhovaném pyžamu - CDmp3 (Čte Michal Zelenka) - CD
14,57 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Slovo ľavičiarom súcim na slovo - Zala Boris
11,40 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Klenot Nílu - Tessa Afsharová
12,26 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Dobrodruh - Katherine Rundellová
18,18 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Železné srdce - Sládek Martin
18,23 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Dáma a Mlýn společenská hra v krabici - autor neuvedený
14,46 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Skutečné jídlo pro malé labužníky - Annabel Karmel
5,18 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Andersenove rozprávky - Slobodová Elena
6,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Chybný protokol - Wells Martha
13,01 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
The Art of Destiny 2 - Bungie, Titan Books
47,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Zeď - Útěk z Maova nejtemnějšího vězení (Xu Hongci) (česky)
3,32 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Hello, happiness! The land emotions AJ - autor neuvedený
15,62 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Hra lží: Dvě pravdy a lež (Sara Shepard) (česky)
0,88 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024