8,00 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

První vydání této knihy, které vyšlo roku 2002, si kladlo za cíl doplnit studijní materiály pro naše studenty americké literatury, třetí vydání se snaží tento aspekt zdůraznit a zároveň rozšířit a prohloubit obecný přehled a zahrnout další významné směry a autory. Ve výkladu 20. století došlo i k podstatným změnám. Autoři přidali nové texty a starší doplnili v souladu s vývojem kritických přístupů

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

První vydání této knihy, které vyšlo roku 2002, si kladlo za cíl doplnit studijní materiály pro naše studenty americké literatury, třetí vydání se snaží tento aspekt zdůraznit a zároveň rozšířit a prohloubit obecný přehled a zahrnout další významné směry a autory. Ve výkladu 20. století došlo i k podstatným změnám. Autoři přidali nové texty a starší doplnili v souladu s vývojem kritických přístupů a akademického pojetí. Kniha je napsaná účelným a srozumitelným jazykem, korespondujícím s ambicí předložit a vysvětlit vysokoškolským studentům vývoj jedné z nejzajímavějších literatur světa.

Pre vysoké školy

V našej podkategórii "Pre vysoké školy" ponúkame širokú škálu učebných materiálov, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre študentov na vysokých školách. Naša ponuka obsahuje učebnice, slovníky, referenčné materiály a ďalšie pomocné prostriedky, ktoré pomôžu študentom pri ich vzdelávacom procese.

Učebnice, ktoré máme k dispozícii, pokrývajú rôzne predmety a disciplíny, či už ide o humanitné vedy, prírodné vedy, technické predmety alebo obchodné a manažérske štúdium. Naši autori sú skúsení odborníci vo svojich oblastiach a ich učebnice sú dôkladne spracované a aktuálne. Obsahujú štrukturované lekcie, prehľadné vysvetlenia kľúčových konceptov a praktické príklady, ktoré pomáhajú študentom aplikovať svoje vedomosti v praxi.

Okrem učebníc ponúkame aj široký výber slovníkov, ktoré sú určené pre študentov na vysokých školách. Tieto slovníky obsahujú definície dôležitých termínov, pojmov a fráz používaných v rámci jednotlivých odborov. Obohacujú slovnú zásobu študentov a pomáhajú im správne porozumieť a používať odbornú terminológiu vo svojich štúdiách.

Okrem toho poskytujeme aj ďalšie pomocné materiály, ako sú referenčné knihy, odborné časopisy a videá, ktoré študentom pomáhajú hlbšie sa zamerať na konkrétne témy alebo ich rozšíriť o nové informácie. Naša ponuka je neustále aktualizovaná, aby sme zabezpečili, že naši študenti majú prístup k najnovším poznatkom a výskumom v ich odboroch.

Všetky naše materiály sú dostupné vo všetkých formátoch, vrátane tlače a elektronických verzií, aby sme študentom poskytli maximálnu flexibilitu vo využívaní. Nech už študujete akýkoľvek odbor na vysokých školách, naše učebnice, slovníky a ďalšie zdroje vám pomôžu dosiahnuť úspech vo vašom vzdelávaní.

GLS 3,89 €

Pozícia a význam printových médií pre detského adresáta na Slovensku - Danuša Dragulová-Faktorová Pozícia a význam printových médií pre detského adresáta na Slovensku - Danuša Dragulová-Faktorová

V monografii autorka predkladá komplexný pohľad na subsystém časopisov pre deti. Ako uvádza recenzentka, ide o ojedinelú a originálnu publikáciu s touto problematikou. Je potrebné pozitívne vyzdvihnúť komplexnosť a detailnosť, s ktorou autorka tému spracovala. Z jej pomenovaní vzťahov a súvislostí, faktorov súvisiacich so spracúvanou témou, ich teoretického spracovania a kvalifikovanej interpretácie

Ošetřovatelství v chirurgii I. - 2. vydání - Lenka Slezáková,Kolektív autorov Ošetřovatelství v chirurgii I. - 2. vydání - Lenka Slezáková,Kolektív autorov

Druhé vydání učebnice ošetřovatelství se zaměřuje chirurgickou ošetřovatelskou problematiku. Po prostudování publikace budou studenti připraveni na splnění studijních požadavků v tomto předmětu. Učebnice se specializuje na ošetřování nemocného z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Zahrnuje například problematiku traumatologie, kardiochirurgie, chirurgie krku,

Hospodářská a sociální politika 5. vydání - Igor Kotlán,Christiana Kliková Hospodářská a sociální politika 5. vydání - Igor Kotlán,Christiana Kliková

Publikace zabývající se aktuálními problémy současné hospodářskopolitické teorie a praxe. Jedná se v pořadí o již páté přepracované a doplněné vydání, které se výrazněji zaměřuje také na oblast sociální politiky. Toto vydání reaguje na problémy související s vývojem ekonomik posledního období a na otázky spojené s procesem modelování hospodářských opatření, a doplňuje tak proces učebnicového zpracování

Autonómna navigácia mobilného robota - Martin Dekan Autonómna navigácia mobilného robota - Martin Dekan

Autonómna navigácia mobilného robota

Vývoj komponovanej krajiny v podmienkach Turca - Miriam Heinrichová Vývoj komponovanej krajiny v podmienkach Turca - Miriam Heinrichová

Vývoj komponovanej krajiny v podmienkach

Regionalizácia pedotransferových funk... - Jana Skálová Regionalizácia pedotransferových funk... - Jana Skálová

Predkladaná monografia obsahuje kompletné spracovanie podkladov na stanovenie priebehu jednej z najdôležitejších hydrofyzikálnych charakteristík pôd - vlhkostnej retenčnej krivky (VRK) - pomocou pedotransferových funkcií pre nížinné oblasti Slovenska reprezentované jedenástimi povodiami: Bodrog, Bodva, Dunaj, Hornád, Hron, Ipeľ, Morava, Nitra, Poprad, Slaná a Váh. Vytvorené VRK môžu byť neskôr použité

Ekonomie bezpečnosti - Marek Loužek Ekonomie bezpečnosti - Marek Loužek

Mezinárodní vztahy v období od skončení studené války jsou poměrně neklidné. Přesto by nám nemělo uniknout, že intenzita konfliktů se v porovnání se situací v první i druhé polovině 20. století snížila. V posledních padesáti letech rozsah válek, genocid a terorismu klesl - nikoli k nule, ale citelně. Počet obětí na životech je stále vysoký a dopady válek jsou značné, přesto se jich vede stále méně.Ekonomie

Latina pro farmaceuty - Květuše Kunešová Latina pro farmaceuty - Květuše Kunešová

Páté vydání učebnice, která podává základy lékařské terminologie s přihlédnutím ke specifickým potřebám oboru farmacie. Z celkového počtu 20 lekcí, v nichž se probírá elementární latinská gramatika a základy lékařské a farmaceutické terminologie, jsou 3 lekce opakovací. V závěru učebnice jsou zařazeny přehledy týkající se odborné terminologie a čtyři slovníky: řecko-český, česko-řecko-latinský, latinsko-český

Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS) - Ladislav Rabušic,Petr Soukup,Petr Mareš Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS) - Ladislav Rabušic,Petr Soukup,Petr Mareš

Statistická gramotnost patří v dnešním světě do výbavy každého sebevědomého občana. Denně se setkáváme s nejrůznějšími číselnými údaji, bombardují nás výsledky nejrůznějších výzkumů a statistik. Obzvláště důležitá je statistická gramotnost pro studenty sociálních věd, protože sami budou často v praxi výzkumy založené na kvantitativních datech připravovat a zpracovávat. Autoři této učebnice, sami erudovaní

Harmonie soužití - Jan Ort Harmonie soužití - Jan Ort

Na rozdíl od jiných antropologických studií zaměřujících se převážně na východoslovenské osady zvolil Jan Ort jako cíl svého terénního výzkumu obec s reputací „bezproblémového soužití“ mezi jazykově i etnicky heterogenními obyvateli. Kniha nabízí etnografickou kritiku této idylické představy a ukazuje, jak současný stav souvisí s historickou transformací, naturalizací symbolických a materiálních nerovností,

Potomnost - Gerhard Richter Potomnost - Gerhard Richter

Ústředním tématem knihy profesora německých studií a srovnávací literatury na Brownově univerzitě Gerharda Richtera je specifická figura modernity, figura následování, přežívání, nastupování či přicházení po někom nebo něčem, figura, již by bylo možné nazvat potomností. Na analýzách textů autorů jako Kafka, Heidegger, Benjamin, Brecht, Adorno, Lyotard nebo Derrida ukazuje, jakým způsobem se potomnost

Žena za socialismu - Alena Wagnerová Žena za socialismu - Alena Wagnerová

Kniha je překladem původní sociologické monografie z roku 1974, která analyzovala stav rovnoprávnosti žen v Československu ve srovnání se stavem v Německé spolkové republice. Jejím základem bylo zpracování a reflexe řady empirických studií a dotazování, která se uskutečnila v letech 1959 až 1972. Časový odstup, další vývoj řešení problému postavení ženy v moderní společnosti, stejně jako skutečnost,

Základy lékařské fyziky - 5. vydání - Jiří Beneš,Daniel Jirák,František Vítek Základy lékařské fyziky - 5. vydání - Jiří Beneš,Daniel Jirák,František Vítek

Učebnice Základy lékařské fyziky srozumitelně popisuje základní fyzikální vztahy a metody, se kterými se student může nejčastěji setkat v klinické nebo experimentální medicíně. Lékařská fyzika je specifická tím, že se zabývá aplikací fyzikálních metod na živý organismus. Je tedy interdisciplinárním vědním oborem, který spojuje fyziku a biologické vědy. Věříme, že páté, aktualizované vydání této knihy,

Chvění je naděje - Karel Hvížďala Chvění je naděje - Karel Hvížďala

Novinář a esejista Karel Hvížďala je proslulý rozhovory s významnými osobnostmi především českého politického a kulturního světa. Tentokrát navazuje zcela osobním vyprávěním na rozhovory s Jiřím Přibáněm Hledání dějin a Hledání odpovědnosti a na sérii vzpomínkových knih shrnutých do souboru Věta jako povolání. Ve svých „deníkových“ záznamech necelého roku zachycuje své niterné, soukromé úvahy, vzpomínky,

Příběh školní šikany - Stanislav Bendl,Michal Zvírotský,Magdaléna Richterová Příběh školní šikany - Stanislav Bendl,Michal Zvírotský,Magdaléna Richterová

Představit nejdůležitější poznatky o školním šikanování na pozadí příběhu, který vtáhne čtenáře do děje – to je cílem této neobvyklé učebnice. Její text je rozvržen do pěti hlavních kapitol, které na reálných životních situacích ilustrují vývoj a zákonitosti jednoho z nejnebezpečnějších skupinových fenoménů. Konkrétní příklady ukazují nejčastější chyby při řešení šikany a jejich možné důsledky. Čtenáři

20 případů státního zástupce na okrese - Adéla Rosůlek 20 případů státního zástupce na okrese - Adéla Rosůlek

V této knize je představen jen zlomek z agendy státního zástupce působícího konkrétně na okrese. V každé z kapitol najdete jeden či více případů z určité „škatulky“. Autorka vybrala kauzy, které se v praxi státního zástupce na okrese vyskytují běžně a zároveň jsou něčím výjimečné. Najdete zde případy z oblasti obecné i hospodářské trestné činnosti, příklady odklonů v trestním řízení, autorčiny zážitky

Když se školy učí - Milan Pol,Lenka Hloušková,Lazarová Bohumíra,Petr Novotný,Sedláček Martin Když se školy učí - Milan Pol,Lenka Hloušková,Lazarová Bohumíra,Petr Novotný,Sedláček Martin

Publikace pojednává o empirickém výzkumu na základních školách v České republice, během kterého se podařilo získat řadu významných poznatků o procesech organizačního učení a jejich vedení a řízení.

Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství - Juraj Franek Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství - Juraj Franek

Předkládaná publikace nastiňuje dějinný vývoj dvou základních teoreticko-metodologických přístupů v oblasti studia náboženství. První, historická část práce popisuje ustavení naturalistického a protekcionistického paradigmatu u předsókratovských filozofů a v raně křesťanském myšlení a jejich další rozvinutí v dílech předních postav religionistiky 19. a 20. století. Druhá, systematická část práce se

From Syntax to Text: the Janus Face of Functional Sentence Perspective - Libuše Dušková From Syntax to Text: the Janus Face of Functional Sentence Perspective - Libuše Dušková

The volume presents the author’s articles written in the last fifteen years, dealing with the interaction between syntax, functional sentence perspective (information structure) and text in present-day English. It is divided into five parts, I Syntactic Constancy, II Syntax FSP Interface, III FSP and Semantics, IV Syntax, FSP, Text and V Style, which reveal the two facets of functional sentence perspective:

A Conceptual Exploration of Polysemy - Lu Wei-Iun A Conceptual Exploration of Polysemy - Lu Wei-Iun

Tato studie zkoumá vzájemnou souhru polysémie, kontextu, pojmu a konstruování, přičemž pro ilustraci využívá konstrukční schéma [V] – [UP] (angličtina) a [V] – [SHANG] (čínština). Kromě této kognitivně sémantické analýzy se kniha zabývá též dvěma hlavními východisky kognitivní lingvistiky. Na jednu stranu jde o přesvědčení, že význam do značné míry závisí na archetypálním pojímání, což odráží základní

Populárne produkty

Kirk - Hvězda všem zbloudilým - George David R.
18,75 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Karmický tarot - William C. Lammey
19,75 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Midsomerské vraždy: Smrt darebáka (Caroline Grahamová) (česky)
1,80 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Violetta Tajný deník Violetty (Walt Disney) (česky)
1,08 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
William Blake and the Age of Revolution (Bronowski Jacob)
18,60 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Further Adventures of Sherlock Holmes (Roberts Barrie)
8,48 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Martha Stewart's Baking Simple Suppers (Stewart Martha)
30,72 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Social Skills Picture Book (Baker Jed)
31,84 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Pro Milone (Cicero Marcus Tullius)
24,52 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Reading + Training
15,32 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
White Sands (Dyer Geoff)
11,36 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Glen Carron & Glen Affric (Ordnance Survey)
15,44 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Ta, která prohraje - Liv Constantine
15,67 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Družina horských šelem - Petr Eismann
15,63 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Tympanum Neobyčejné příběhy pana inženýra
9,08 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Anděli, půjdu za tebou - Daniel Červinka
2,00 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Micsoda anyák voltak - Lotti Budai,Rozi Zubor
18,73 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024