36,76 €
Uvedená cena je platná k 22.04.2024

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým obsahem o více či méně odlišné úpravy, zejména pokud jde o sledovaný účel. Z tohoto důvodu autorka předkládá nejen zevrubnou komplexní analýzu tuzemské právní úpravy mezitímního a částečného

Na sklade
Popis produktu

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým obsahem o více či méně odlišné úpravy, zejména pokud jde o sledovaný účel. Z tohoto důvodu autorka předkládá nejen zevrubnou komplexní analýzu tuzemské právní úpravy mezitímního a částečného rozhodnutí, ale nabízí také široce pojatou komparaci těchto institutů, včetně relevantní zahraniční judikatury. V rámci komparace věnuje autorka zvláštní pozornost také institutu mezitímního určení, a to z důvodu případné inspirace možných budoucích úprav civilního procesu, přičemž lze upozornit nejen na rakouskou, německou a slovenskou právní úpravu, ale také na soft law, představované – v našem prostředí zatím spíše opomíjenými – Vzorovými evropskými pravidly civilního procesu (Model European Rules of Civil Procedure). Autorka vychází z přesvědčení, že zkušenost ze zahraničních právních řádů, ovšem blízkých našemu právnímu prostředí tradicí dlouholetého společného historického vývoje, či alespoň geograficky, může poskytnout solidní základ k očekávané diskusi nad rekodifikací českého civilního procesu, a to jak z pohledu právní vědy, tak i z pohledu legislativního procesu.

Právo - ostatné

Na našom webovom portáli nájdete podkategóriu Právo - ostatné, ktorá poskytuje komplexné informácie o rôznych právnych témach, ktoré nie sú zaradené do iných konkrétnych kategórií práva. Ide o neoddeliteľnú súčasť nášho snahy poskytnúť vám kompletný a aktuálny prehľad právnych záležitostí.

V tejto sekcii nájdete dôležité informácie a články týkajúce sa širokého spektra právnych tém, ktoré si zaslúžia vašu pozornosť. Od noviniek v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia po právne povinnosti a zodpovednosti vlastníkov nehnuteľností, tu nájdete informácie, ktoré vás zaujmú a osvetlia vaše otázky.

Snažíme sa zabezpečiť, aby naše články boli ľahko čitateľné, zrozumiteľné a prístupné pre každého, bez ohľadu na úroveň znalostí o práve. Skúšame sa vyhnúť jazykovým alegóriám a poskytovať praktické rady a návody, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v rôznych právnych záležitostiach.

Sme presvedčení, že zoznamujúc sa s témami, ako sú dedia a testamenty, občianske právo, zmluvy, medzinárodné právo a mnoho ďalších, získate aktuálne a užitočné informácie, ktoré vám umožnia lepšie porozumieť svojim právnym právam a povinnostiam.

Web Právo - ostatné je vhodný pre širokú verejnosť, od jednotlivcov hľadajúcich informácie o svojich osobných právach a povinnostiach po podnikateľov a právne subjekty potrebujúce odborné rady a orientáciu v právnych predpisoch.

Nezáleží na tom, aký máte vzťah k právu - či ste právnik alebo len zvedavý laik - v našej podkategórii Právo - ostatné nájdete užitočné, spoľahlivé a dôveryhodné informácie, ktoré vám umožnia lepšie porozumieť a uplatniť vaše práva a povinnosti.

Autor Dita Frintová
GLS 3,89 €
SLOVENSKA_POSTA 1,99 €
SLOVENSKA_POSTA_NAPOSTU_DEPOTAPI 1,99 €
EXPRES_KURIER 2,99 €
ZASILKOVNA 2,09 €

Péče o jmění nezletilého dítěte - Jindřich Psutka Péče o jmění nezletilého dítěte - Jindřich Psutka

Majetkovým poměrům nezletilých dětí se stále častěji dostává pozornosti odborné literatury i právní praxe. Tento zájem je odůvodněn jednak poměrně výraznými změnami, které tato právní úprava doznala, ale též postupně se měnícími ekonomickými poměry ve společnosti, jež se promítají i do majetkového postavení nezletilých dětí. Publikace se zaměřuje na bližší vymezení péče o jmění nezletilého, tedy nesvéprávného

Elektronizace výuky práva - Kolektív autorov Elektronizace výuky práva - Kolektív autorov

Monografie Elektronizace výuky práva shrnuje dosavadní poznatky s využíváním digitálních technologii na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Ústavu státu a práva AV ČR. Ačkoliv všichni autoři podporují digitalizací výuky, jejich názory na její provedení se různí, což považujeme za pozitivní. Podobně je tomu i u studentů, jak ukazují výsledky průzkumu

Autoškola - Pravidlá cestnej premávky- edícia 2021 Autoškola - Pravidlá cestnej premávky- edícia 2021

- nová edícia máj 2021, - novinka sady testov aj vo fullHD, - oficiálne skúšobné testy platné pre rok 2021, - obsahuje aktualizácie účinné od mája 2021, - aktualizované úplné znenia zákonov, vyhlášok, s vyznačením všetkých zmien od 1.12.2019, - aktuálnejšie a trvanlivejšie ako knihy, - ilustrované pravidlá cestnej premávky (640 ilustrácií a 22 animácií zákona č. 8/2009 Z.z.), - obsahuje aj pôvodné

Autoškola 2021 - Ondřej Weigel,Ondřej Weigel Autoškola 2021 - Ondřej Weigel,Ondřej Weigel

Učebnice je určena pro žáky autoškol, běžné řidiče i řidiče referentských vozidel, kteří si potřebují zopakovat pravidla provozu na silničních komunikacích, naučit se nové dopravní značky i předpisy a ověřit své odborné znalosti prostřednictvím zkušebních testových otázek. Kniha je doplněna kapitolou o poskytování první pomoci, zásadami bezpečné jízdy a texty z předmětu Ovládání a údržba vozidla.

Postavení jednatele - právní a daňový pohled - Markéta Pravdová,Lenka Zachardová,Kolektív autorov Postavení jednatele - právní a daňový pohled - Markéta Pravdová,Lenka Zachardová,Kolektív autorov

Publikace vám srozumitelně objasní problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z velké části se zaměřuje na povinnosti členů volených orgánů a na důsledky jejich porušení, pozornost je věnována také zastupování společnosti či možnému střetu zájmů. Kniha vás seznámí též s možnostmi nastavení smlouvy o výkonu funkce

Colné právo Nový Colný kódex Únie - Maroš Prosman,Rastislav Vysocký Colné právo Nový Colný kódex Únie - Maroš Prosman,Rastislav Vysocký

Publikácia Colné právo – Nový Colný kódex Únie je kľúčom k poznaniu colnej problematiky. Čitateľovi priblíži nielen históriu colníctva, ale ho bude sprevádzať aj jednotlivými colnými inštitútmi. Problematika colnej úpravy obsiahnutá v tejto publikácii je však oveľa širšia, keďže jej cieľom bolo priniesť významný vklad do relatívne uzavretej colnej komunity. Je určená nielen širokej verejnosti vrátane

Dôchodky 2023, 2. vydanie - Jozef Mihál Dôchodky 2023, 2. vydanie - Jozef Mihál

Druhé vydanie knihy \"DÔCHODKY\", aktualizované podľa legislatívy platnej v roku 2023. Kniha vám dá podrobné informácie o všetkých druhoch dôchodkov, na ktoré má občan podľa zákona o sociálnom poistení nárok: starobné dôchodky, predčasné starobné dôchodky, minimálne dôchodky, invalidné dôchodky, rodičovské dôchodky, vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky. V knihe nájdete ľudskou rečou vysvetlené, kedy

Vybrané kapitoly zdravotníckeho práva pre ošetrovateľstvo - K. Tótha Vybrané kapitoly zdravotníckeho práva pre ošetrovateľstvo - K. Tótha

Z obsahu: 1.Úvod 2. Základy práva pre zdravotníckych pracovníkov 3. Medicínske právo 4. Právo vo verejnom záujme 5. Lieratúra

Lidská práva starších lidí - Kateřina Šimáčková Lidská práva starších lidí - Kateřina Šimáčková

Stárnutí obyvatelstva přináší nové příležitosti – lidé, kteří žijí déle, produkují více zdrojů a mají více času na to, aby dosáhli toho, co ve svém životě považují za důležité. Současně tento jev vytváří nové výzvy – lidé, kteří žijí déle, spotřebují více zdrojů, vyžadují více zdravotní a sociální péče a zažívají různé potíže, jež vyšší věk mnohdy přináší. Prodlužování průměrného věku dožití a s ním

Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 3. vydání - Strakoš Jan Zákon o některých přestupcích (č. 251/2016 Sb.). Praktický komentář - 3. vydání - Strakoš Jan

Třetí vydání úspěšného praktického komentáře zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, přináší nejaktuálnější judikaturu a nejnovější poznatky ze správního trestání. Komentář reflektuje v prvé řadě změny legislativní povahy zejména v oblasti trestního práva, které se promítly i do zákona o některých přestupcích, resp. do možnosti jeho aplikace a druhou oblast představuje „technická“ novela přestupkového

Nagykommentár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényhez - Hoffman István,Hulák Zsuzsanna,Ágnes Molnár,Pánczél Áron,Rézmovits Ádám,Róbert Winkler Nagykommentár a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényhez - Hoffman István,Hulák Zsuzsanna,Ágnes Molnár,Pánczél Áron,Rézmovits Ádám,Róbert Winkler

Önnek ajánljuk ezt a kiadványt, ha munkáltató társadalombiztosítási ügyintézője, vagy más módon vesz részt a nyugdíjbiztosítási jogszabályok alkalmazásában, esetleg csak szeretne többet tudni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszere vonatkozó hatályos rendelkezésekről, amelyeket a mű elsőként mutat be ilyen részletességgel. A nagykommentár szerzői a hatályos nyugdíjbiztosítási joganyag és a jogalkalmazási

Segédlet az ÁHT könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez 2020 - Szamkó Józsefné Segédlet az ÁHT könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzéséhez 2020 - Szamkó Józsefné

Az államháztartás területén könyvviteli szolgáltatást végzőknek – hasonlóan a korábbi évekhez – a 2020. évben is kötelező, központi, a Pénzügyminisztérium által kiadott tematika alapján történő oktatáson kell részt venniük. Kiadványunk ennek a tematikának alapján készült, több témakörben magyarázatokkal, gyakorlati esetek bemutatásával kiegészítve. Könyvünk az „Aktuális számviteli kérdések” részben

Zákon o cestovních dokladech (č. 329/1999 Sb.). Praktický komentář - Marek Hejduk Zákon o cestovních dokladech (č. 329/1999 Sb.). Praktický komentář - Marek Hejduk

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je stěžejním předpisem pro vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky, jejich používání a vedení příslušných informačních systémů. Komentář nabízí výklad smyslu jednotlivých ustanovení zákona, do kterých se promítly evropské právní předpisy zavádějící bezpečností a biometrické prvky a vydávání cestovních dokladů s nosičem dat, který obsahuje

Aktualizácia III/4 2021 - Kurzarbeit a Zákonník práce Aktualizácia III/4 2021 - Kurzarbeit a Zákonník práce

Na základe skúseností z doterajšieho priebehu ekonomickej krízy v dôsledku pandémie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a tiež skúseností z tzv. „Prvej pomoci“, ktorá je poskytovaná ako aktívne opatrenie na trhu práce formou konkrétneho projektu po predchádzajúcom schválení jeho podmienok vládou Slovenskej republiky, vznikla dôvodná potreba ukotviť v slovenskom právnom poriadku stály, stabilný a

Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona - Kolektív autorov Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona - Kolektív autorov

Monografie Právo na rovné zacházení: Deset let antidiskriminačního zákona při příležitosti desetiletého výročí existence antidiskriminačního zákona v České republice. Za myšlenkou jejího vzniku stojí především bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová, která za tímto účelem oslovila široké spektrum autorů z různých oblastí práva ale i dalších společenských věd. Text monografie je tematicky rozdělen

Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) - komentář - Ondřej Vícha Zákon o geologických pracích (č. 62/1988 Sb.) - komentář - Ondřej Vícha

Kniha obsahuje podrobný praktický komentář k zákonu č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Výklad je doplněn aktuální relevantní judikaturou zejména Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, ale i dalších článků soudní soustavy. Komentář je praktickým návodem k získání oprávnění k provádění geologických prací a dále čtenáře provede všemi právními povinnostmi spojenými s projektováním,

Autorské právo - Petr Šulc,Aleš Bartoš Autorské právo - Petr Šulc,Aleš Bartoš

Jak může autor ochránit svůj text? Jak správně citovat? Jak může škola užívat školní autorské dílo? Jakou podobu mívá ujednání o výši odměny pro autora? Lze text volně upravovat, když je autor zaměstnancem? Je překladatel autorem, respektive spoluautorem? Kniha je určena nejen spisovatelům, ilustrátorům, novinářům, redaktorům, překladatelům, ale i nakladatelům, pracovníkům reklamních agentur či studentům

Obligace z kontraktu - Petr Bělovský Obligace z kontraktu - Petr Bělovský

Smlouvy nepředstavují pouze jeden z pilířů moderního soukromého práva, ale jsou přímo také nedílnou součástí vývoje lidské civilizace. Od okamžiku, kdy člověk začal vnímat věci jako majetek, vznikla také přirozeně jeho potřeba s majetkem disponovat a jeho prostřednictvím získávat to, co má někdo jiný, aniž by tím vyvolal konflikt. Smlouvy tak vznikly především jako prostředek pro předcházení konfliktům,

Zákon č. 255/2023 Sb., kterým se mění exekuční řád. Komentář - Martin Štika Zákon č. 255/2023 Sb., kterým se mění exekuční řád. Komentář - Martin Štika

Úprava zastavování tzv. bezvýsledných exekucí obsažená v § 55 odst. 7 až 13 zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) byla doposud svým obsahem v některých částech považována za protiústavní, protože výslovně odpírala exekutorovi nárok na jeho náklady exekuce v exekučním řízení, ve kterém je povinný nemajetný. Na tento stav reaguje zákonodárce zákonem č. 255/2023

Zákon o insolvenčních správcích. Komentář. 2.vydání - Jan Kozák Zákon o insolvenčních správcích. Komentář. 2.vydání - Jan Kozák

Přinášíme druhé, aktualizované vydání komentáře zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, jenž je důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva a upravuje podmínky výkonu i samotný výkon funkce insolvenčního správce a rovněž dohled nad insolvenčními správci. Komentář detailně vystihuje problematiku ve světle aplikační praxe, upozorňuje na úskalí právní úpravy a nabízí možná řešení

Populárne produkty

Náchodsko, Broumovsko - autor neuvedený
1,71 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Decision Time - Laurence Alison, Neil Shortland, Ebury Publishing
17,58 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Metamorfózy človeka - Valentová Eliška
14,63 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Sword Catcher - Clare Cassandra
20,85 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Johnstone Twins (Kelleway Philip)
33,48 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Zombie Combat Manual (Ma Roger)
9,48 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Ant Colony (Valentine Jenny)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Lives of the Artists: Volume 1 (Vasari Giorgio)
10,52 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Dr Jekyll & Mr Hyde (Stevenson Robert Louis)
8,32 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
All Wrapped Up (Smale Holly)
7,40 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
A benned élő oroszlán - Rachel Bright,Jim Field
12,26 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Novéna ke svatému Leonardovi - Michal Altrichter
1,57 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Plavec ve tmě - Tomasz Jedrowski
15,62 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Jak navazovat kontakty - Devora Zacková
17,72 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Never - Jessa Hastings
18,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
When the Clock Strikes Z: Volume 1 - Sakaki Ichirou
5,25 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Hviezdoveda - Gustáv Reuss
1,95 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
The Defence of Constitutionalism - Jiří Přibáň
11,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024