18,03 €
Uvedená cena je platná k 16.06.2024

Kolektivní odborná monografie obsahuje příspěvky jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení příběhu, světa a jazyka, Ke kořenům nejen české fantastiky, Kreativita a fantastičnost - příběhy nejen pro děti, Středoevropská postmoderna) představuje možnosti zkoumání fenoménu fantastična z hlediska literární

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Kolektivní odborná monografie obsahuje příspěvky jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení příběhu, světa a jazyka, Ke kořenům nejen české fantastiky, Kreativita a fantastičnost - příběhy nejen pro děti, Středoevropská postmoderna) představuje možnosti zkoumání fenoménu fantastična z hlediska literární teorie a historie, divadelní a kognitivní vědy, filozofie a komparatistiky. Široké pojetí fantastična uplatněné v knize umožnilo zaměřit se na žánrové i nežánrové podoby fantastiky, a přispět tak k překlenutí do značné míry umělé hranice mezi nimi.

Literárna veda, jazykoveda

Vitajte na našej webovej stránke zameranej na literárnu vedu a jazykovedu, s dôrazom na slovníky. Sme váš jedinečný zdroj informácií o všetkom, čo sa týka týchto vzrušujúcich disciplín.

V našej podkategórii Literárna veda a jazykoveda vám prinášame najnovšie správy, výskumy a trendy zo sveta literárnej vedy a jazykovedy. Ak vás zaujíma vývoj v oblasti literatúry, analýza literárnych diel, vplyv literatúry na spoločnosť, súvislosti medzi literatúrou a kultúrou alebo pôvody literárnych žánrov, ste na správnom mieste.

Okrem literatúry sa tiež venujeme jazykovede, ktorej cieľom je štúdium jazykov a ich štruktúry. Zaoberáme sa otázkami ako vývoj jazyka, spôsoby jazykového prejavu, jazykové sociálne dejiny a jazykovú diverzitu. Prinášame vám články, ktoré sa zaoberajú rôznymi aspektmi jazyka a jeho vývojom.

Sme hrdí na to, že sa zameriavame aj na slovníky. Slovníky sú cenným nástrojom pre každého jazykovedca alebo študenta. Na našej stránke nájdete informácie o najdôležitejších a najrozšírenejších slovníkoch pre rôzne jazyky. Okrem toho prinášame tipy a odporúčania pri výbere kvalitného slovníka a jeho efektívnom využívaní.

Veríme, že naša webová stránka vám pomôže pochopiť a objaviť fascinujúci svet literárnej vedy, jazykovedy a slovníkov. Nech už ste študent, profesionál alebo jednoducho nadšenec do týchto tém, nájdete u nás relevantné a zaujímavé informácie.

Pravidelne aktualizujeme našu stránku, takže sa často vracajte a sledujte naše najnovšie príspevky. Ak máte nejaké otázky alebo návrhy, neváhajte nás kontaktovať. Ďakujeme vám, že ste si našli čas navštíviť našu stránku a tešíme sa na vašu spätnú väzbu.

Autor Tereza Dědinová
GLS 3,89 €
SLOVENSKA_POSTA 1,99 €
SLOVENSKA_POSTA_NAPOSTU_DEPOTAPI 1,99 €
EXPRES_KURIER 2,99 €
ZASILKOVNA 2,09 €

Helyesírási munkafüzet - Feladatok A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához - Erzsébet Fercsik Helyesírási munkafüzet - Feladatok A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásához - Erzsébet Fercsik

Helyesírási munkafüzet

Sorsbejárások - Gabriella Ágnes Nagy Sorsbejárások - Gabriella Ágnes Nagy

A sors talán a legizgalmasabb és egyben a leguniverzálisabb jelenség, ugyanis mindenkinek van sorsa, és mindenki, akivel találkozunk, szintén benne áll saját sorsában. Az egész életet sorstalálkozások sorozataként foghatjuk fel. Azonban a sorsról való gondolkodás az idők során átalakult. Ahogyan Odo Marquard fogalmaz, „[m]anapság mindenki maga rendelkezik az élete fölött. [...]” Ebben a könyvben a

Český literárněvědný marxismus - Roman Kanda Český literárněvědný marxismus - Roman Kanda

Marxismus a myšlení o literatuře je spojení plné mýtů, rozporů a scestí, ale také inspirací. Publikace je po třiceti letech první knižní monografií zabývající se tématem donedávna kontroverzním, ba démonizovaným, ale dnes už pomalu módním. Autor v několika kapitolách podává hutné charakteristiky marxistického uvažování o literatuře, jež bylo ovlivněno zahraničními vzory i domácími myšlenkovými tradicemi.

Co je nového v lingvistice - Dan Faltýnek Co je nového v lingvistice - Dan Faltýnek

Trápí lingvisty naše problémy s pravopisem? Proč nemůžeme zrušit tvrdé a měkké y/i? Co se stane, když se změní pravidla psaní velkých a malých písmen? Jak vypadá lingvistická analýza pokrmu kung-pao? Odpovědi nejen na takovéto otázky přináší nová kniha Dana Faltýnka. Přehledně a srozumitelně informuje o současných trendech lingvistiky ať už v oblasti jazykových příruček, nebo kvantitativní lingvistiky.

Slované mezi tradicí a modernitou - Kolektív autorov Slované mezi tradicí a modernitou - Kolektív autorov

Kniha Slované mezi tradicí a modernitou navazuje na sérii publikací projektu mladých slavistů, spojeného s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. 16 textů tohoto svazku je rozděleno do čtyř dílčích oddílů (Historická sekce, Jazyková sekce, Kulturní sekce, Literární sekce). Představitelé nastupující badatelské generace z 8 zemí (Česká republika, Maďarsko, Německo, Polsko, Rusko, Slovensko,

Texty Dominika Tatarku - Kolektív autorov Texty Dominika Tatarku - Kolektív autorov

Zborník z konferencie, ktorú usporiadali v roku 2013 Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave, Katedra slovenského jazyka a literatúry a Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

Malé maucta mateřštině - Anna Kratochvílová Malé maucta mateřštině - Anna Kratochvílová

Anna Kratochvílová nazvala své povídání velice výstižně Malé maucta mateřštině. Volně v něm navázala na tradiční okruh českého písemnictví, který se pokoušel vzdávat hold kráse rodného jazyka nejen v rovině osobitého a hodně individualizovaného vyjádření, ale i v schopnosti tlumočit jím i nejsložitější myšlenkové okruhy. Gnómicky sevřený text si bere za koncepční základ kapitolové členění, přičemž

Nyelvtan - Kolektív autorov Nyelvtan - Kolektív autorov

Az Osiris Nyelvtan a magyar nyelv rendszerét a legkorszerűbb funkcionális nyelvészet elméleti keretében és módszertanával mutatja be, a nyelvtant a magyar anyanyelvűek közösségéhez, nyelvi kommunikációjához és kultúrájához közel hozva. A Nyelvtan fő leíró fejezete a nyelvtani bevezető után a hangtan, a jelentéstan, az alaktan, a mondattan és a pragmatika. Ezeket a fő területeket a Nyelvtan szorosan

A modern magyar irodalom története - Lajos Grendel A modern magyar irodalom története - Lajos Grendel

Grendel Lajos A modern magyar irodalom története első kiadása (2010) után - kisebb-nagyobb megszakításokkal - szinte a haláláig dolgozott könyve bővítésén. Mindez részben betoldásokat, kiegészítéseket jelentett a meglévő fejezeteknél, amikor úgy ítélte meg, hogy korábbi értelmezései, elemzései nem elég árnyaltak az adott szerzőről, műről. Másrészt pedig új fejezeteket írt a két világháború közötti

Ako sa rodia a žijú slová I. + II - Klára Buzássyová Ako sa rodia a žijú slová I. + II - Klára Buzássyová

Dvojzväzková publikácia Ako sa rodia a žijú slová I, II. Výber z diela Kláry Buzássyovej vyšla pri príležitosti životného jubilea tejto významnej slovenskej jazykovedkyne. Jadro práce tvoria tri tematické bloky, ktoré len v hrubých líniách rámcujú jednotlivé oblasti záujmu K. Buzássyovej. Prvý zväzok obsahuje Predhovor, Editorské poznámky, analytickú štúdiu editoriek Klára Buzássyová v kontexte slovenskej

Barvy černobílého světa - Antonín Kudláč Barvy černobílého světa - Antonín Kudláč

Literárněvědná monografie A. K. K. Kudláče zkoumá vybraný segment současné české populární literatury, konkrétně tzv. populární fantastiku (science fiction, fantasy, horor) a komparativně též detektivní prózu, z hlediska teorie literárních žánrů. Analýza textů je funkčně doplněna vhledy do recepčních a komunikačních kontextů této literatury. Kudláčova kniha představuje minimálně svým tematickým záběrem

Proust a znaky - Gilles Deleuze Proust a znaky - Gilles Deleuze

Kniha Proust a znaky dobře ilustruje Deleuzovu definici filosofie jako tvoření pojmů. Deleuze v ní vytváří pojmy filosofické a současně proustovské. Pracuje s nimi v systému, který je blízký Proustovu Hledání, objevně popisuje proustovské universum a odkrývá vnitřní linie Proustova díla, v nichž se dílo samo přesahuje a rozvíjí k jiným dílům a jiným autorům. V této dnes již klasické poststrukturalistické

Cesty českého historického myšlení ke strukturalismu - Veronika Středová Cesty českého historického myšlení ke strukturalismu - Veronika Středová

Výbor textů především meziválečné provenience české humanitní vědy byl uspořádán tak, aby čtenářům přiblížil postupné pronikání strukturalismu do českého historického myšlení. Antologie je tvořena výňatky z rozsáhlejších publikací i kratších studií J. Slavíka, I. A. Bláhy, J. L. Fischera, J. Mukařovského, Z. Kalisty a F. Kutnara, jejichž výklady historických skutečností nesou přinejmenším stopy strukturalistických

Soutěžní rétorika - učebnica - René Brinda Soutěžní rétorika - učebnica - René Brinda

Renesance tradičně argumentačního pojetí rétoriky, kterou ve 20. století v podobě neorétoriky nabídli mj. Ch. Perelman a S. Toulmin, znovuotevřela cestu k jejímu funkčnímu uplatnění ve vzdělávání. V podobě soutěžního debatování dostala agonální rétorika sofistů moderní háv, uchovala si však své tradiční poslání: rozvoj dovedností a znalostí v oblastech kritického myšlení a argumentace, vyhledávání

Jazyková interakce - Peter Auer Jazyková interakce - Peter Auer

Jak spolu lidé komunikují, jak dosahují porozumění? Renomovaný odborník představuje hlavní teoretické přístupy k analýze jazykové interakce, tj. k analýze toho, jak na sebe lidé vzájemně působí, když užívají jazyk. Kniha Jazyková interakce je rozčleněna do dvaceti dvou kapitol. V každé je vyložen ústřední pojem díla jednoho z klasických autorů, kteří se zabývali jazykovou interakcí. Výklad staví na

Alfabet - Kolektív autorov Alfabet - Kolektív autorov

V rokoch 1992-1993 uverejňovali Slovenské pohľady rubriku Alfabet. Princíp rubriky bol prostý - autor napíše text o slovách, ktoré sa začínajú tým istým začiatočným písmenom ako jeho meno. Rubrika sa stretla s veľkým záujmom autorov i čitateľov. V ročníku 1992 do nej prispelo týchto dvanásť autorov: Milan Adamčiak, Peter Breiner, Jana Cviková, Dušan Dušek, Zdeněk Eis, Rudolf Fila, Vladimír Godár, Stanislava

Kvalitný Slang - Pavol Bartoš,Kolektív autorov Kvalitný Slang - Pavol Bartoš,Kolektív autorov

Kvalitný Slang je kniha, ktorá vám umožní nahliadnuť do sveta moderného slangu slovenského jazyka. Odhalíme pred vami najnovšie trendy a spôsoby, ako sa dnes mladí ľudia vyjadrujú. Zoznámite sa s významami a používaním viac ako 120 slov, ktoré ste možno doteraz nepoznali. Tiež sa dozviete, ako slovná zásoba mladých ľudí ovplyvňuje jazyk a kultúru. Kniha je napísaná populárno-náučne, takže ju ľahko

Všeobecná jazykoveda a slavistika - Ľubomír Ďurovič Všeobecná jazykoveda a slavistika - Ľubomír Ďurovič

Vydanie druhého zväzku Vybraných štúdií Ľ. Ďuroviča (prvý – O slovenčine a Slovensku – vyšiel r. 2004) kompletizuje výber najdôležitejších štúdií autora. Ponúka celkový obraz poznávacieho a myšlienkového sveta vynikajúceho slovenského jazykovedca, ktorý bol dlhé desaťročia v bezprostrednom styku so zahraničnou lingvistikou. Štúdie explicitne či implicitne nadhadzujú mnohé otázky a námety, ktoré priam

Lyrické iluminácie - Ján Gavura Lyrické iluminácie - Ján Gavura

Kniha Lirické iluminácie je výberom autorových literárnych kritík a interpretácií publikovaných v literárnych časopisoch a tématických zborníkoch. V kritickej reflexii autor zachytáva premeny poetiky v slovenskej poézii po roku 1989 a naznačuje ich umeleckú úspešnosť. V interpretačných sondách sa zasa zameriava na premeny poetiky vo väčšom časovom odstupe a zamýšľa sa nad významom ako aj dôvodmi básnických

Dekáda naděje - František Všetička Dekáda naděje - František Všetička

Dekáda naděje je souborem studií o české próze 60. let. Navazuje na analýzy předchozích dekád dvacátého století, jež byly námětem Všetičkových úspěšných knih Kroky Kalliopé, Tektonika textu, Možnosti Meleté, Energie Ephialta a dalších. František Všetička (*1932) je naším v podstatě jediným kompozitologem. Nejde mu o běžný výklad textu, neboť nahlíží jednotlivá díla z hlediska jejich kompoziční výstavby.

Populárne produkty

Aktivuj svůj potenciál - Objev, co je v tobě! - Karban Radek
18,29 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Martianus Capella - Petrovičová Katarina
11,96 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
V odlúčení (In Seclusion) - Lena Jakubčáková
18,53 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Pieseň sirény - Alexandra Christo
15,19 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Pencil And Paper Games Pad - Simon Tudhope, Usborne Publishing
9,45 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
The Age of Glamour - V&A, Thames & Hudson
17,10 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Camomile Lawn (Wesley Mary)
6,36 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Broken Eye (Weeks Brent)
11,64 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Around the Tarot in 78 Days (Katz Marcus)
20,48 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Wax (Damico Gina)
18,24 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Becoming Fiction (Gabor-Peirce Olivia)
83,92 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Captain McGrew Wants You for His Crew! (Sperring Mark)
7,60 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Mezi řádky 6: Tommy Taylor a válka slov - Mike Carey,Peter Gross
26,74 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Temná Budapešť - Vilmos Kondor
3,49 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Ako si spríjemniť a okoreniť život - Marcela Laiferová
8,46 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Porada jako efektivní nástroj řízení - Oldřich Šuleř
11,64 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Audioacademyeu Španielčina pre pokročilých B2
14,62 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Gyilkos tudatosság - Karsten Dusse
9,72 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Nedokončené príbehy - John Ronald Reuel Tolkien
11,99 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
OneHotBook Osmý život (pro Brilku) - audiokniha
39,13 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024