Ve svém nejznámějším díle Přirozené právo a dějiny Leo Strauss popisuje a hodnotí důvody, které vedly k odmítnutí přirozeného práva. Vysvětluje důsledky tohoto odmítnutí i to, proč argumenty proti přirozenému právu nejsou platné. Těm, kdo ho odmítli ve jménu bezbřehé tolerance, připomíná paradox jejich volby. Podle něj pak totiž platí, že čím více vzděláváme rozum, tím více vzděláváme nihilismus. A

Výrobca:
Popis produktu

Ve svém nejznámějším díle Přirozené právo a dějiny Leo Strauss popisuje a hodnotí důvody, které vedly k odmítnutí přirozeného práva. Vysvětluje důsledky tohoto odmítnutí i to, proč argumenty proti přirozenému právu nejsou platné. Těm, kdo ho odmítli ve jménu bezbřehé tolerance, připomíná paradox jejich volby. Podle něj pak totiž platí, že čím více vzděláváme rozum, tím více vzděláváme nihilismus. A nevyhnutelným praktickým důsledkem nihilismu je fanatické tmářství a zpátečnictví, připomíná Strauss.

Filozofia

Vitajte na našom webe, ktorý je venovaný odbornej a populárno-náučnej literatúre z oblasti filozofie. Tu nájdete široký výber kníh, ktoré vám pomôžu rozšíriť vaše vedomosti a porozumieť filozofickým konceptom a teóriám.

Naša ponuka sa zameriava na kvalitné literárne diela od renomovaných filozofov. Vďaka nim sa môžete pohrávať s myšlienkami a problémami, ktoré im fascinujú myslenie človeka už stáročia. Rozborom ich diel sa posuniete bližšie k hlavným otázkam o existencii, morálke, poznaniu a mnohých iných témach.

Či už ste študent filozofie a hľadáte príslušnú literatúru pre svoje štúdium, alebo jednoducho chcete objaviť filozofiu pre vlastné potešenie a rozvoj, na našom webe nájdete knihy pre všetkých. Naše poradie vám tiež pomôže pri výbere tej najvhodnejšej knihy pre vás.

Sme presvedčení, že filozofia je nesmierne dôležitou súčasťou vzdelania. Pomáha nám pochopiť svet a náš vlastný život hlbšie a s väčším zmyslom. Preto sme sa rozhodli poskytnúť vám prístup k hodnotnej literatúre z tejto oblasti.

Pri každej knihe nájdete stručný popis, ktorý vám pomôže rozhodnúť, či je to správna voľba pre vás. Máme tiež viacero recenzií od našich zákazníkov, vďaka čomu získate pohľad na knihu z rôznych perspektív.

Ak hľadáte filozofické diela, ktoré vám pomôžu širšie pochopiť svet a uvažovať nad veľkými otázkami života, navštívte našu kategóriu Filozofia a objavte fascinujúci svet myšlienok a ideí. Tešíme sa na vašu návštevu a veríme, že nájdete knihu, ktorá vás inšpiruje a posunie vaše myšlienky do nových dimenzií.

Autor Leo Strauss
GLS 3,89 €

Filosofie en noir - Miroslav Petříček Filosofie en noir - Miroslav Petříček

Myšlení, ať chce či nechce, odpovídá své době. Po tragické katastrofě holokaustu je platnost této skutečnosti ještě očividnější a možná i proto jsou knihy poválečné filosofie obtížně srozumitelné. Odpovídají na traumatizující zkušenost, a to znamená: filosofie se ujímá odpovědnosti s vědomím, že má-li být filosofie možná i v druhé polovině 20. století a dále, musí přepsat svou tradici a radikální proměnou

Saga Egmont Plato’s Laches (EN) Saga Egmont Plato’s Laches (EN)

Laches, a general in the Athenian army, saw Socrates fight bravely in the battle of Delium. When he and Nicias, another general, are asked to explain the idea of courage, they are at a loss and words fail them. How does courage differ from thoughtless and reckless audacity? Can a lion be said to be courageous? What about small children who have little idea of the dangers they face? Should we call people

Volba lidskosti. Inspirace, vize, nové výzvy a souvislosti zítřka Volba lidskosti. Inspirace, vize, nové výzvy a souvislosti zítřka

Každý, kdo nemyslí jen na to, jak se zařídit ve světě, jaký je, ale také přemýšlí, jak tento svět učinit lepším místem k životu, trpí (je-li soudný) pocitem marnosti. Když se ovšem tato marnost provozuje ve společenství spřízněných duší, rázem se ukazuje naděje, že se svět tímto lepším místem stane! Mým problémem je, že jako člověk, který stále musí něco psát, nemám čas číst.

Tichá pošta mezi Bohemií a Buddhou Tichá pošta mezi Bohemií a Buddhou

Sborník textů, který držíte v ruce, zachycuje pomyslný šepot, jenž už několik staletí šveholí mezi východními tradicemi buddhismu a naslouchajícími českými adresáty. Avšak nejen to: vedle reflexe buddhismu v českých zemích od prvotního středověkého zájmu přes autory kolem poněkud bizarního časopisu Ruch filosofický až po rok 1989 se věnuje i neortodoxní buddhistické tradici bönu, šíření Dógenova zenového

Česká filozofie Česká filozofie

První svazek Sebraných spisů Lubomíra Valenty zahrnuje články o filozofii T. G. Masaryka a J. L. Fischera, ale také příležitostné texty jako recenze a polemiky. Oddíl \"Filozofie T. G. Masaryka\" obsahuje šest kapitol zabývajících se Masarykovou sociologií, filozofií náboženství, teorií demokracie a pojetím vědy.

Africká filosofie společnosti Africká filosofie společnosti

Kniha se zabývá vývojem africké filosofie společnosti. V návaznosti na české myšlení předkládá perspektivu, jež umožňuje komplexněji pochopit začátky tamního filosofického myšlení, jeho situaci v koloniální a postkoloniální éře a v současném multilaterálním a nastupujícím polylaterálním období.

Konec metafyziky a důvod k myšlení Konec metafyziky a důvod k myšlení

Knížka splácí dluh české filosofie Hansu Blumenbergovi, který bývá označován za nejvýznamnějšího německého filosofa 2. poloviny 20. století. Představuje dílčí reflexi několika motivů Blumenbergova díla, jakými jsou mýtus, mýtotvornost, metaforologie a teorie nepojmovosti, historická, fenomenologická a politická antropologie, skutečnost, skepse, Lebenswelt, teorie poznání ve vztahu k problému kontingence

Misionárska poloha Misionárska poloha

Matka Tereza zasvätila celý svoj život pomoci chudobným a slabým. Nezaujímala sa o svetské záležitosti a financie.

Řeč, dějinnost, příroda Řeč, dějinnost, příroda

Maurice Merleau-Ponty pronesl na College de France patnáct přednáškových cyklů (1952–1961). Po každém roce sepsal k příslušnému cyklu shrnutí a ta průběžně publikoval v ročence College. Souborné vydání shrnutí, které v roce 1968 uspořádal Merleau-Pontyho žák a přítel Claude Lefort, tak přináší ucelený přehled o tom, jak Merleau-Ponty interpretoval řadu důležitých filosofických témat ve středním a pozdním

Asklépios Asklépios

Dialog Asklépios bývá řazen mezi tzv. filosofická hermetika. Podobně jako texty tzv. Corpus Hermeticum, které autor prokazatelně znal, netvoří jednotný myšlenkový celek, ale shrnuje v podstatě všechny aspekty antického hermetismu.

Francouzská epistemologie Francouzská epistemologie

Prudký rozvoj vědy v devatenáctém století vyostřil polarizaci filosofického myšlení. Z jedné strany byla věda nekriticky glorifikována jako jediný způsob nabývání pravdivého poznání, z druhé strany byla kritizována za to, že neproniká k podstatě skutečnosti.

Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón Ideje a zbožnost v Platónově dialogu Euthyfrón

Tato monografie je upravenou verzí autorovy disertační práce. Autor si zde klade za cíl podat výklad smyslu idejí v Platónově dialogu Euthyfrón, který je většinou interpretů považován za první dialog, v němž se vyskytuji výrazy eidos a idea, a to právě v souvislosti s otázkou zbožnosti.

Svědectví filosofie. Ohlédnutí za 20. stoletím Svědectví filosofie. Ohlédnutí za 20. stoletím

Publikace představuje důležité filosofy s jejich vlastními texty, kterénebyly dosud u nás publikovány. Jsou zde připojeny medailónky a výklad jejich díla.

Tomáš a Kajetán o analogii jmen Tomáš a Kajetán o analogii jmen

Sémantické učení o analogii jmen představuje klíč k pochopení a formulaci mnohem závažnějších filozofických a teologických nauk jak u Tomáše samotného, tak v tomistické tradici jeho následovníků, v níž sehrál rozhodující úlohu kardinál Kajetán, přední renesanční komentátor Tomášových děl. Analogie jako střední člen mezi jednoznačností a víceznačností umožňuje smysluplnou řeč o přesažné skutečnosti:

Síla světa Síla světa

Dějinné zamyšlení nad soupatřičností člověka a světa si všímá tradice mezi renesančním myslitelem Mikulášem Kusánským a filosofem německého idealismu G. W. F. Hegelem. Nejedná se o encyklopedické zpracování, nýbrž o poukázání na klíčové myšlenkové motivy relevantní pro novověkou, ale i pozdější filosofii.

Modality v analytické metafyzice Modality v analytické metafyzice

Od 60. let dvacátého století se v rámci analytické filosofické tradice, jejímž domovem je převážně anglosaský svět, bouřlivě rozvíjí dříve marginalizovaná metafyzika. K ústředním námětům této tzv. analytické metafyziky náleží problematika významu modálních výrazů: nutnosti, možnosti, nemožnosti a nahodilosti.

Ježíš pro moderního člověka Ježíš pro moderního člověka

Jubilejní vydání klíčové práce Milana Machovce, knihy, která v době svého vzniku v Československu osmdesátých let nemohla vyjít a začala dříve než oficiálně vycházet v zahraničních vydáních. Těch je dnes více jak dvacet.

Etika a ekonomika Etika a ekonomika

Jedna z najkomplexnejších kníh z oblasti podnikateľskej etiky ako teoretickej disciplíny vychádza v treťom, výrazne doplnenom a prepracovanom vydaní. Podnikateľská etika sa zaoberá prienikom etiky a ekonomiky na všetkých úrovniach hospodárstva a vo všetkých jeho sférach, preto autorkiným cieľom bolo predstaviť základné okruhy problémov v oblasti podnikateľskej etiky, analyzovať ich príčiny a načrtnúť

Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem

Základní studie shrnující autorův pohled na ústřední myšlenky Platónovy a Aristotelovy filosofie. Hans-Georg Gadamer (1900–2002) patří k nejvýznamnějším německým filosofům 20. století.

Concepts of Harmony in Five Metaphysical Poets Concepts of Harmony in Five Metaphysical Poets

The present monograph Concepts of Harmony in Five Metaphysical Poets analyses the significance of Pythagorean cosmology for the understanding the world and man in the English Renaissance. The author perceives Pythagorean cosmology as a key concept for the arts in the Renaissance, especially music and poetry.

Populárne produkty

1000 dobrých rad zahrádkářům (Radoslav Šrot) (česky)
2,56 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Holka s rytmem v těle (Krulíková, Nancy) (česky)
0,48 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Domek v Irsku - Caplinová Julie
20,84 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Dobroběžník mezi světy - Marek Jelínek
13,29 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Súhrn francúzskej gramatiky - autor neuvedený
2,66 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Billie Eilish - Kompletní příběh - autor neuvedený
6,65 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Přelet přes území nikoho - Hájek Jiří
10,39 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Učedník - Taran Matharu
15,11 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Jiří a jeho písničky - autor neuvedený
17,57 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
České pohádky (Karel Jaromír Erben) (česky)
2,24 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
The Unsettling of Europe - autor neuvedený
34,68 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Helen Levitt - Jean-Francois Chevrier, Thames & Hudson Ltd
16,10 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Chamtivost (Marc Elsberg) (česky)
3,60 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Sakamoto Days 5 - Odsouzenci - Suzuki Yuto
10,82 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Objektové programování 1 (Rudolf Pecinovský) (česky)
1,48 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024