Zbierka básní Mariána Milčáka sa rodí z otázok, ktoré majú svoj pôvod v uvažovaní o zmysle. Premýšľanie o zmysle (nielen ľudskej existencie, ale všetkého, čo jestvuje), má popri filozofickom a umeleckom aspekte aj svoj vedecký a spirituálny rozmer. Tieto na prvý pohľad vzdialené a protirečivé možnosti prístupu k svetu spája subjekt Milčákových básní ako niečo harmonické a prirodzené. Spirituálny výklad

Výrobca:
Popis produktu

Zbierka básní Mariána Milčáka sa rodí z otázok, ktoré majú svoj pôvod v uvažovaní o zmysle. Premýšľanie o zmysle (nielen ľudskej existencie, ale všetkého, čo jestvuje), má popri filozofickom a umeleckom aspekte aj svoj vedecký a spirituálny rozmer. Tieto na prvý pohľad vzdialené a protirečivé možnosti prístupu k svetu spája subjekt Milčákových básní ako niečo harmonické a prirodzené. Spirituálny výklad sveta nachádza napríklad svoju alternatívu v kvantovej fyzike a naopak. Výsledkom skĺbenia oboch možností nie je paradox, ale objav, odkrytie pravdy, logický posun. Ako isté ozvláštnenie možno vnímať pokus autora vtesnať svoje postoje k svetu tentoraz do tela básní v próze. Niektoré z Milčákových básnických textov však smerujú aj k citlivej reflexii dejinných obratov, ktorým sa jeho generácia nemohla a ani nechcela vyhnúť. Rukopis nadštandardným, nebanálnym spôsobom otvára filozofické, ale aj spirituálne otázky v postmetafyzickom a postregionálnom čase. Zbierka je ilustrovaná vyšívanými obrazmi Vlasty Žákovej.

Slovenská poézia

Vítame vás na našej webovej stránke venovanej slovenskej poézii! Táto podkategória je súčasťou širšej kategórie Poézia. Na našej stránke budete mať príležitosť objaviť bohatstvo a krásu slovenskej poézie prostredníctvom jej najvýznamnejších zastúpených diel a autorov.

Naša stránka je určená nielen pre milovníkov poézie, ale aj pre študentov, učiteľov a všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o slovenskej literatúre a kultúre. Máme pre vás pripravené široké spektrum informácií, ako napríklad životopisy a diela významných slovenských básnikov a básníčok, výberom charakteristických textov, a analýzou ich tvorby.

Na našej stránke nájdete aj sekciu venovanú súčasnej slovenskej poézii, kde sa môžete oboznámiť s najnovšími trendmi a autorov, ktorí významne prispievajú k súčasnej slovenskej literárnej scéne.

Okrem toho vám ponúkame aj pravidelne aktualizované blogy, kde môžete nájsť novinky o rozličných literárnych podujatiach, tematické články a rozhovory s autormi.

Veríme, že naša stránka vzbudí váš záujem o slovenskú poéziu a pomôže vám objaviť jej neopakovateľnú atmosféru a výnimočnosť. Tešíme sa na vašu návštevu a veríme, že sa sem vrátite opäť a opäť, pretože slovenská poézia nám ponúka nekonečný zdroj inšpirácie a bohatstva slova.

Autor Marián Milčák
GLS 3,89 €

Majster nepísania - Kamil Zbruž Majster nepísania - Kamil Zbruž

Záverečný diel 12-dielnej experimentálnej série, ktorá vychádzala vo vydavateľstve Drewo a Srd od roku 2014 do roku 2021. Majster nepísania radikálne prehodnocuje ustálené predstavy o tom, čo je to kniha a literatúra. Nepísanie vníma ako fenomén magického myslenia. Svojej experimentálnej sérii dal autor názov Magická séria. Každá z dvanástich kníh je kompatibilná so znamením Zverokruhu, v tomto poradí:

Kvety orgovánu - Silvia Budayová,Igor Cvacho Kvety orgovánu - Silvia Budayová,Igor Cvacho

Po debutovej básnickej zbierke z roku 2019 prichádza autorka s ďalšou kolekciou básní, v ktorej svojským spôsobom rozoberá rozličné aspekty života obyčajného človeka a kladie čitateľovi znepokojujúce otázky o živote a o skutočných hodnotách. Aký je zmysel života? Závisí kvalita nášho života od toho, čo vlastníme? Prečo je individualizmus chápaný ako niečo neakceptovateľné? Kam sa podela elementárna

Metamorfózy srdca - Jozef Kolibecký Metamorfózy srdca - Jozef Kolibecký

Život je pochod púšťou, ideš ňou sám, bez pomoci. Tvár pálená horúcim slnkom, telo jazvené, bičované zrnkami piesku. Tvoje srdce však túži nájsť prameň nový, ako bolo na počiatku, než vstúpil si v tú púšť. Autor Jozef Kolibecký veľmi citlivo pristupuje k témam bežného života a čitateľovi otvára dvierka do tajných komnát svojho srdca, ktoré vstrebáva pocity vývoja doby, krásy prírody i behu života.

Krok od večnosti - Jozef Kolibecký Krok od večnosti - Jozef Kolibecký

Jozef, veselý i smutný ako každý iný, prežil pády i vzostupy nové, nečakal však, že prekvapí ho osud, že mu do života vkročí choroba tichá, a bojovať s ňou musí. Ako zvládne ten boj? Aká bude jeho cesta? Aké myšlienky sa mu v hlave hmýria? Víťazom len jeden môže byť. Kto však? Choroba tichá, či život, čo pomaly končí sa? Veršovaný príbeh Jozefa Kolibeckého Krok od večnosti je plný emócií a dojemných

Studňa - Viera Benková Studňa - Viera Benková

Viera Benková (1939 – Báčsky Petrovec, Srbsko) – popredná spisovateľka a kultúrna osobnosť slovenskej literatúry a kultúry v Srbsku a vôbec v celom slovakofónnom prostredí. Je autorkou viacerých básnických celkov, zbierok poviedok i beletristickej publicistiky a románov. V roku 2014 vydal Spolok slovenských spisovateľov výber z jej poetickej tvorby pod názvom Herbár zeme. V roku 2017 jej na Slovensku

Abdoňácka päťročnica (1) - Kolektív autorov Abdoňácka päťročnica (1) - Kolektív autorov

Zbierka príspevkov, ktoré boli zverejnené v online časopise Abdon za obdobie prvých piatich rokov - september 2012 až júl/august 2017. Ide o príspevky vytvorené na tému mesiaca. Výber obsahuje pestrú škálu tém i štýlov písania. Povinná jazda pre každého starého i nového abdoňáka.

stále si myslím že existuje to miesto - Martin Vlado stále si myslím že existuje to miesto - Martin Vlado

V tejto zbierke sa nachádzajú nielen experimentálne ladené básnické cykly, kde hra s písmenami a číslami vyjadruje istú túžbu a jej naplnenie, ale aj také, čo nevybočujú z rámca tradičnej poetiky. V nich sa autor vracia do 70. rokov minulého storočia a svoje spomienky uzatvára vo voľnejšie nadväzujúcich básňach. Zo zvažovania možno vytušiť, ako sa navzájom prelínajú minulosť a budúcnosť. V jednom aj

a b c - Marianna Mlynárčiková,Nóra Ružičková a b c - Marianna Mlynárčiková,Nóra Ružičková

Texty publikované v tejto knihe sú rozpracovaním projektov There Are More Things a Rušička automatizovaných mentálnych spojení, ktoré autorky prvýkrát prezentovali na výstave Z druhej ruky v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici v roku 2012. RAMS je skomponovaná z 365 prisvojených príkazov, inštrukcií, predpisov a odporúčaní z rôznych oblastí a období. Časť nazvaná ? a b c ? pozostáva z 1000

Michal Tallo: Delta - Michal Tallo Michal Tallo: Delta - Michal Tallo

V básnickej novele Michala Talla: Delta sa celý svet stáva metaforou turbulentných ľúbostných vzťahov: počnúc evolúciou živočíšnych druhov až po zánik živých jazykov. Po kontrolovaných, chladne komentovaných emóciách z prvej knihy teda Michal Tallo prichádza s rezignáciou na odstup. Jeho jazyk už nie je tlmivým roztokom, ale materiálom, z ktorého svety povstávajú a následne sa pod jeho váhou rúcaj

Moravianska Venuša - Štefan Moravčík Moravianska Venuša - Štefan Moravčík

Čitateľsky úspešná zbierka Štefana Moravčíka Moravianska Venuša vyšla roku 1984 vo vydavateľstve Smena v edícii Erb. Knižka vznikala v priaznivej atmosfére, nastolenej knihami Pavla Dvořáka o nových archeologických objavoch na našom území, prácou Jána Dekana Veľká Morava, výstavami sochára Vojtecha Matušinca o hrdinoch a božstvách starých Slovanov. Výnimočne talentovaný básnik obdarený umením hry so

Citová výchova - Jana Pácalová,neuvedený Citová výchova - Jana Pácalová,neuvedený

Básne tejto zbierky vznikali v marci 2001, 2002, 2003 medzi Bratislavou, Trnavou a Nitrou. Niektoré z nich boli časopisecky publikované v Romboide a Raku. Autorka sa venuje hlavne literárnej histórii a literárnej kritike.

Magus - Kamil Zbruž Magus - Kamil Zbruž

Magus je rebel. Magus odkazuje čitateľom: „Hodnota tejto knihy je v tom, že nemá žiadnu hodnotu.“ Magus recykluje svoju prázdnotu. Magus je mentálne spojenie s hviezdou Sírius, „hviezdou mágov“. Magus je pokus o výklad prvej tarotovej karty. Magus je radikálny opus autora graffiti poézie. Magus ide vždy svojou cestou. Magus je majster ilúzie, stojí pred nami nehybne vo vlnách a víroch v chaose života.

Vážne – nevážne II. - Zuzana Balašovová Donátová Vážne – nevážne II. - Zuzana Balašovová Donátová

V tejto útlej knižke sa pokúsili autori zobraziť bežný život. Vzťah ľudí v období krásnej mladosti ale aj zrelom vzťahu. Vykresľujú humor a vtip aj v situáciách, kde je ho nedostatok. Knižka je akýmsi zamyslením sa vo veršoch, ktoré dopĺňa šikovná ceruzka. Majster s ňou tvorí obrazy, aby spolu s myšlienkou vytvorili ten správny odtieň hotového diela. . ...Humor je dieťa uboleného sveta. Je to obrana

Pred zrkadlom - Jana Šimulčíková Pred zrkadlom - Jana Šimulčíková

Zbierka lyrickej poézie s erotickým nábojom, smútkom aj ironickým nadhľadom zhmotňuje hľadanie trvalých hodnôt uprostred pominuteľnosti, bezmocnosť nenaplnených želaní i trúfalosť prometeovskej vzbury voči neúprosnému behu času. Ďasná má odkryté, / korene prehnité, / zlatú korunku mu dali. / Ďalší rok v depozitári / so značkou vlani / je už zasadrovaný / v chrupe večnosti..

Krehké invencie - Veronika Rusňáková,Zuzana Vrábelová Krehké invencie - Veronika Rusňáková,Zuzana Vrábelová

V súhre umeleckého skla a poézie sa stretávajú dva odlišné svety s realistickým vnímaním života, vzťahov, neistôt a zlyhaní, ale i ľahkých krehkých vnuknutí a momentov, ktoré sa dejú akoby mimochodom, prekvapujú svojou inšpiráciou, pointou, stávajú sa povzbudením, vyjadrením nekonečnej voľby a možného rozletu, ak sa človek zase odváži chcieť... Ukážka z textu v spirituálnej prítomnosti jeho mimoriadneho

Rozlomená pečať - Ján Švantner Rozlomená pečať - Ján Švantner

V básnickej zbierke Rozlomená pečať z pera významného slovenského básnika Jána Švantnera, sa stretá pradávna japonská lyrika päťveršovej tanky a kresťanská symbolika čísla 33 vyjadrujúceho bolesť i nádej. Hoci každá báseň je tematicky relatívne samostatnou výpoveďou s vlastným obrazom, jednotný autorský tón umožňuje prirodzené plynutie motívov, ktoré podčiarkuje ideový základ celej zbierky – autorovo

Hermovská chôdza - Ivan Štrpka Hermovská chôdza - Ivan Štrpka

Básnické médium v Hermovskej chôdzi Štrpku reflektuje aj pohlcuje nejednoznačnú, komplikovanú podobu sveta, ktorú zachytáva viacrozmerná významová sieť pripomínajúca hologram s naznačenou dynamickou hĺbkou, sémanticky ekvipolentnými perspektívami, ale paradoxne aj istou premenlivou difúziou významu a prebleskujúceho zmyslu. V texte koexistujú motívy a podtextové úvahy o zdanlivej inherentnosti vecí

Luna - Laco Jakubčiak,Natália Petranská-Rolková Luna - Laco Jakubčiak,Natália Petranská-Rolková

Autor – profesionálny hudobník a spevák skupiny Nirvana, milovník poézie, filozofie a cestovania, absolvent Lekárskej fakulty v Košiciach sa v súčasnosti venuje aj tajomstvám a terapii ľudskej duše. Svoje vnútorné pocity pretavil do básnickej prvotiny Luna, skladajúcej sa z dvoch časti – Katarzia a Revolta. Básne venoval Klubu 27. Súčasťou Jakubčiakovej básnickej zbierky je aj vlastné hudobné CD nesúce

P. D. 38 - Mária Demitrová P. D. 38 - Mária Demitrová

Šesťdesiat pôsobivých básní, ktoré Mária Demitrová napísala, aby uctila pamiatku dobrého človeka, vynikajúceho hokejistu, svojho manžela Pavla Demitru, vychádza prvýkrát knižne. Darčekové vydanie ozdobila vlastnými obrázkami a doteraz nepublikovanými fotografiami z rodinného albumu.

Večera nad mestom - Laco Kerata Večera nad mestom - Laco Kerata

Divadelná hra zakladateľa divadla STOKA, ktorá v naštudovaní Divadla A. Bagara v Nitre získala Cenu Alfréda Radoka.

Populárne produkty

1000 dobrých rad zahrádkářům (Radoslav Šrot) (česky)
2,56 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Holka s rytmem v těle (Krulíková, Nancy) (česky)
0,48 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Domek v Irsku - Caplinová Julie
20,84 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Dobroběžník mezi světy - Marek Jelínek
13,29 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Súhrn francúzskej gramatiky - autor neuvedený
2,66 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Billie Eilish - Kompletní příběh - autor neuvedený
6,65 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Přelet přes území nikoho - Hájek Jiří
10,39 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Učedník - Taran Matharu
15,11 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Jiří a jeho písničky - autor neuvedený
17,57 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
České pohádky (Karel Jaromír Erben) (česky)
2,24 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
The Unsettling of Europe - autor neuvedený
34,68 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Helen Levitt - Jean-Francois Chevrier, Thames & Hudson Ltd
16,10 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Chamtivost (Marc Elsberg) (česky)
3,60 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Sakamoto Days 5 - Odsouzenci - Suzuki Yuto
10,82 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Objektové programování 1 (Rudolf Pecinovský) (česky)
1,48 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024