9,37 €
Uvedená cena je platná k 24.07.2024

Ki gondolta volna, hogy Newton többet foglalkozott a Biblia tanulmányozásával, mint korszakalkotó tudományos kísérleteivel? Még kevésbé gondolnánk, hogy meg volt róla győződve: az utókor a vallásos témájú írásai miatt fog emlékezni rá, nem a modern fizikát megalapozó felfedezései miatt. Ha belelapozunk fizika-, kémia- és biológiakönyveinkbe, sorra találjuk azokat a tudósokat, akik csodálattal hajoltak

Na sklade
Zľava 4%
Výrobca:
Popis produktu

Ki gondolta volna, hogy Newton többet foglalkozott a Biblia tanulmányozásával, mint korszakalkotó tudományos kísérleteivel? Még kevésbé gondolnánk, hogy meg volt róla győződve: az utókor a vallásos témájú írásai miatt fog emlékezni rá, nem a modern fizikát megalapozó felfedezései miatt. Ha belelapozunk fizika-, kémia- és biológiakönyveinkbe, sorra találjuk azokat a tudósokat, akik csodálattal hajoltak meg a természetben fellelhető szépség és hatalmas bölcsesség előtt. Sokan közülük nyíltan vállalták: a természetben Isten művét látják, kutatásaik és felfedezéseik nem eltávolították, hanem megerősítették őket hitükben. Ez a sor napjainkig folytatható, jelentősen átírva azt a képet, ami tanulmányaink során kialakulhatott bennünk a tudomány és a vallás elkülönültségéről, szembenállásáról, a materializmus "tudományosan megalapozott igazságáról", illetve a vallás "tudomány általi meghaladottságáról". A szerzők hiánypótló idézetgyűjteményükkel igyekeztek hidat építeni a szakadék fölé, ami a tudomány és a vallás szembenállása révén keletkezett. A kötetben szereplő húsz tudós a tudománytörténet legnagyobbjai közé tartozik - megtalálhatók közöttük a tudományos forradalom vezéralakjai, a modern természettudomány alaptéziseinek lefektetői, illetve Nobel- és Templeton-díjasok is. Gondosan válogatott idézeteik közül számos most jelenik meg először magyar nyelven.

Filozofia

Vitajte na našom webe, ktorý je venovaný odbornej a populárno-náučnej literatúre z oblasti filozofie. Tu nájdete široký výber kníh, ktoré vám pomôžu rozšíriť vaše vedomosti a porozumieť filozofickým konceptom a teóriám.

Naša ponuka sa zameriava na kvalitné literárne diela od renomovaných filozofov. Vďaka nim sa môžete pohrávať s myšlienkami a problémami, ktoré im fascinujú myslenie človeka už stáročia. Rozborom ich diel sa posuniete bližšie k hlavným otázkam o existencii, morálke, poznaniu a mnohých iných témach.

Či už ste študent filozofie a hľadáte príslušnú literatúru pre svoje štúdium, alebo jednoducho chcete objaviť filozofiu pre vlastné potešenie a rozvoj, na našom webe nájdete knihy pre všetkých. Naše poradie vám tiež pomôže pri výbere tej najvhodnejšej knihy pre vás.

Sme presvedčení, že filozofia je nesmierne dôležitou súčasťou vzdelania. Pomáha nám pochopiť svet a náš vlastný život hlbšie a s väčším zmyslom. Preto sme sa rozhodli poskytnúť vám prístup k hodnotnej literatúre z tejto oblasti.

Pri každej knihe nájdete stručný popis, ktorý vám pomôže rozhodnúť, či je to správna voľba pre vás. Máme tiež viacero recenzií od našich zákazníkov, vďaka čomu získate pohľad na knihu z rôznych perspektív.

Ak hľadáte filozofické diela, ktoré vám pomôžu širšie pochopiť svet a uvažovať nad veľkými otázkami života, navštívte našu kategóriu Filozofia a objavte fascinujúci svet myšlienok a ideí. Tešíme sa na vašu návštevu a veríme, že nájdete knihu, ktorá vás inšpiruje a posunie vaše myšlienky do nových dimenzií.


Proti tyranům Proti tyranům

Kniha přináší politicko-filosofický spis Jana Jesenského (1566–1621) Pro vindiciis contra tyrannos oratio (tj. Řeč ve prospěch nároku na odpor proti tyranům) z roku 1620 ve dvojjazyčném latinsko-českém čtenářském vydání pod zkráceným názvem Proti tyranům. Jesenský, který jako rektor pražské univerzity náležel k čelným představitelům povstání českých stavů proti králi Ferdinandovi II., zamýšlel v tomto

Řeč, dějinnost, příroda Řeč, dějinnost, příroda

Maurice Merleau-Ponty pronesl na College de France patnáct přednáškových cyklů (19521961). Po každém roce sepsal k příslušnému cyklu shrnutí a ta průběžně publikoval v ročence College. Souborné vydání shrnutí, které v roce 1968 uspořádal Merleau-Pontyho žák a přítel Claude Lefort, tak přináší ucelený přehled o tom, jak Merleau-Ponty interpretoval řadu důležitých filosofických témat ve středním a pozdním

Prameny křesťanské morálky Prameny křesťanské morálky

Křesťanská morálka, která se po několik staletí soustředila jen na povinnosti, zatuhla jako kámen, jenž se staví do cesty všemu, co teče a prýští. Je třeba znovu nalézt v srdci morálky i křesťanské osobnosti místo, kde přebývá tajný pramen Ducha, a zbavit ho nánosu půdy, aby mohl znovu ve vší síle vytrysknout. Tato kniha není pouze učebnicí, ale spíš průvodcem otevírajícím cesty a obzory. Kniha, poprvé

Volba lidskosti. Inspirace, vize, nové výzvy a souvislosti zítřka Volba lidskosti. Inspirace, vize, nové výzvy a souvislosti zítřka

Každý, kdo nemyslí jen na to, jak se zařídit ve světě, jaký je, ale také přemýšlí, jak tento svět učinit lepším místem k životu, trpí (je-li soudný) pocitem marnosti. Když se ovšem tato marnost provozuje ve společenství spřízněných duší, rázem se ukazuje naděje, že se svět tímto lepším místem stane! Mým problémem je, že jako člověk, který stále musí něco psát, nemám čas číst.

Vyjasňování Vyjasňování

Rozhovory shrnuté pod názvem Vyjasňování spolu vedli Michel Serres (1930–2019) a Bruno Latour (1947–2022) na začátku 90. let. O generaci mladší Latour se v nich staršího filosofa s respektem dotazuje na pozadí jeho díla i života a zároveň se neústupně dožaduje vyjasnění jeho rozsáhlého a složitého myšlenkového světa.

Platón a Aristoteles Platón a Aristoteles

Eric Voegelin (1901-1985) byl německo-americký politický filosof. Jeho dílo Řád a dějiny mělo být ojedinělým příspěvkem k filosofii dějin.

Dynamický logos Dynamický logos

Kniha začíná pohledem na vázu stojící na stole. Jak je možné, že vidím vázu, a ne barevné skvrny?

Když dvě věci jsou totéž Když dvě věci jsou totéž

Filosofický rozhovor s fenomenology, mezi které patří Edmund Husserl, Jan Patočka, Martin Heidegger a další.

Myšlení počátku a konce metafysiky Myšlení počátku a konce metafysiky

Studie je příspěvkem k vyjasnění Heideggerova pojetí metafysiky jako „dějin bytí“ (Geschichte des Seins), a to na základě jednoho z jeho „vůdčích“ slov (Leitworte), totiž prostřednictvím titulu „der Anfang“ – počátek. Heideggerovo určení počátek se snaží pochopit pomocí toho, co autor označuje jako „anfängliches Denken“, tedy cestou sledování počátečního uchopení bytí.

Ambrosiaster a dějiny spásy Ambrosiaster a dějiny spásy

Monografie sleduje interpretaci dějin spásy v díle Ambrosiastera, anonymního autora konce 4. století. Ambrosiaster člení svůj výklad do několika etap od stvoření světa po Kristův příchod a eschatologické naplnění a věnuje přitom pozornost především otázkám, které mají dopad na každodenní křesťanský život.

Acta Moralia Tyrnaviensia VI Acta Moralia Tyrnaviensia VI

Zborník štúdií pod názvom Sociálno-etické idey v súčasnej ruskej filozofii v kontexte slovanského sveta, sa usiluje nájsť odpovede na otázku, ktoré idey najviac rezonujú v súčasnej ruskej filozofii? Prostredníctvom štrnástich autorov (Rusov, Slovákov, Čechov, Poliakov), účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie (uskutočnenej 5. mája 2015 na pôde Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave),

Človek a jeho naplnenie podľa védánty Človek a jeho naplnenie podľa védánty

V knihe Človek a jeho naplnenie podľa védánty, ktorá je prvým rozsiahlym metafyzickým dielom Reného Guénona (* 1886 –† 1951), autor do hĺbky analyzuje všetky základné pojmy védánty, ktorá je podľa indickej tradície zavŕšením a najvyšším stupňom Véd. Guénon sa po celý život venoval hlbokému štúdiu najvýznamnejších východných učení (védánta, taoizmus, súfizmus), preto mu jeho erudícia umožnila nachádzať

Walden aneb Život v lesích Walden aneb Život v lesích

Zvedněme hlavu z proudu dní, kterým se necháváme nést, a rozhlédněme se – kam to vlastně máme namířeno? K úvahám potřebujeme klid, tak opusťme město přeplněné lidmi.

Záhady filosofie. V historickém nástinu (I. a II. díl) Záhady filosofie. V historickém nástinu (I. a II. díl)

Steinerovo pojednanie o filozofii vychádza z protikladu Goetheho a Newtonovho pohľadu na prírodu.

Tělo, jáství a svět Tělo, jáství a svět

Tato esejistická kniha navádí k pochopení, že bez hlubokého introspektivního vhledu do vlastního nitra se nic podstatného o sobě, o Životě a o jeho smyslu nedozvíme. Dovozuje, že je možné odkrývat hlubokou, niterně významovou souhru jáství, těla a světa.

Plato\'s Symposium Plato's Symposium

Zborník textov z 5. medzinárodného platónskeho sympózia, ktoré sa konalo v Prahe v dňoch 12. - 15.10. 2005.

Kořeny indoevropské duchovní tradice Kořeny indoevropské duchovní tradice

Český religionista a překladatel ze sanskrtu Jan Kozák (Ašvaghóša: Příběh Buddhova života,Praha 2005, Manuův zákoník, Praha 2012) vykládá přehlednou učebnicovou formou původní ideologii a náboženství Indoevropanů založených na védské moudrosti, tj. podstatu starého indoevropského „pohanství“: Díl I. – Véda, Díl II. – Pársové a buddhismus, Díl III.

Emanuel Rádl - vědec a filosof Emanuel Rádl - vědec a filosof

Zborník príspevkov - v interdisciplinárnej výmene, ktorá prechádza jednotlivými tématickými blokmi \'Biológ\', \'Filozof\' a \'Politický a náboženský mysliteľ\', ide o aktuálne otázky súčasnej vedy a filozofie.

Filozofi v meste Filozofi v meste

Známy slovenský filozof Miroslav Marcelli sa vo svojej novej knihe venuje filozofii ako mestskej záležitostia vývin filozofického myslenia spája s vývinom mestského priestoru. Filozofické koncepcie mesta sa tu stávajú predpokladom pre bližšie určenie postojov, aké moderní ľudia zaujímajú k mestskému prostrediu, v ktorom žijú.

Krása. Estetická výchova Krása. Estetická výchova

Stretnutia s krásou sú prchavé a nádherné. Frédéric Schiffter vychádza zo spomienky na stretnutie s krásnou ženou, z ktorého vzniklo filozofické zamyslenie nad krásou krajiny a umeleckých diel, ktoré poznačili jeho život.

Populárne produkty

Obliekame maďarské bábiky - Sára - Segond-Rabilloud Charlotte
7,55 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Peter Parker Spectacular Spider-Man 3 - - Zdarsky Chip
18,23 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Malý Mikuláš zasa vystrája (6.) - René Goscinny
9,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Na hřišti - Jak to žije - Louise Forshaw
13,01 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Chlapec v pruhovaném pyžamu - CDmp3 (Čte Michal Zelenka) - CD
14,57 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Slovo ľavičiarom súcim na slovo - Zala Boris
11,40 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Klenot Nílu - Tessa Afsharová
12,26 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Dobrodruh - Katherine Rundellová
18,18 €
Uvedená cena je platná k 13.07.2024
Železné srdce - Sládek Martin
18,23 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Dáma a Mlýn společenská hra v krabici - autor neuvedený
14,46 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Skutečné jídlo pro malé labužníky - Annabel Karmel
5,18 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Andersenove rozprávky - Slobodová Elena
6,99 €
Uvedená cena je platná k 19.07.2024
Chybný protokol - Wells Martha
13,01 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
The Art of Destiny 2 - Bungie, Titan Books
47,45 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Zeď - Útěk z Maova nejtemnějšího vězení (Xu Hongci) (česky)
3,32 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Hello, happiness! The land emotions AJ - autor neuvedený
15,62 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024
Hra lží: Dvě pravdy a lež (Sara Shepard) (česky)
0,88 €
Uvedená cena je platná k 21.07.2024