14,32 €
Uvedená cena je platná k 22.04.2024

Keď pozoruhodná kniha Vojtecha Zamarovského Za tajomstvom ríše Chetitov vyšla v roku 1963 prvý raz, kritika ju nazvala „archeologickou detektívkou“, „objavnou vedeckou reportážou“ a „priekopníckym dielom našej literatúry faktu“. Odvtedy vyšla v mnohých vydaniach, ako aj v prekladoch do viacerých jazykov sveta a stala sa jedným z najúspešnejších diel reprezentujúcich slovenskú literatúru faktu. Okrem

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Keď pozoruhodná kniha Vojtecha Zamarovského Za tajomstvom ríše Chetitov vyšla v roku 1963 prvý raz, kritika ju nazvala „archeologickou detektívkou“, „objavnou vedeckou reportážou“ a „priekopníckym dielom našej literatúry faktu“. Odvtedy vyšla v mnohých vydaniach, ako aj v prekladoch do viacerých jazykov sveta a stala sa jedným z najúspešnejších diel reprezentujúcich slovenskú literatúru faktu. Okrem iného predstavuje aj českého orientalistu Bedřicha Hrozného, ktorý rozlúštil jazyk Chetitov, takže dnes o nich vieme viac ako historici, čo žili len pár storočí po zániku ich ríše. Dielu neubral na zaujímavosti ani čas. Vojtech Zamarovský totiž svoju „archeologickú detektívku“ pre vydanie vo vydavateľstve PERFEKT v roku 2003 znova upravil, doplnil novými faktmi, pričom dostala príťažlivú formu s mnohými fotografiami, nákresmi a mapkami. V najnovšom vydaní sa za históriou jedného z najzáhadnejších národov staroveku, ktorý pred štyrmi tisícročiami vytvoril mocnú ríšu a zároveň veľkolepú kultúru, môžu vybrať aj súčasníci.

Starovek

Na našej webovej stránke nájdete podkategóriu Starovek, zameranú na históriu vojny. Ponúkame vám fascinujúce informácie a príbehy, ktoré sa odohrali v období od 800 do 1200 rokov. Toto obdobie je obklopené tajomstvom a dobrodružstvom, a preto sme sa rozhodli zozbierať najdôležitejšie udalosti a momenty v tejto fascinujúcej ére.

V našom popise nájdete rôzne témy zahrnujúce politickú, spoločenskú a vojenskú históriu. Dozviete sa o mocných kráľovstvách a impériách ako Rímska ríša, Byzantská ríša a Karolínska ríša. Budeme sa venovať aj zaujímavým vojenským konfliktom, ako napríklad bitky pri Hastingsu a Manzikerte, ktoré zmenili priebeh histórie.

Nepredstavíme vám len surové fakty, ale ponúkneme aj pútavé príbehy a legendy z tohto obdobia. Napríklad sa dozviete o Arthurovi, slávnom králi z legendárneho Cyklu kráľa Artuša, a jeho hľadaní Svetlého grálu. Alebo sa môžete ponoriť doširšieho kontextu a objaviť vplyv starovekých kultúr na dnešný svet.

Okrem toho, že vám poskytneme informácie a zaujímavosti, môžete si na našej webovej stránke nájsť aj odporúčania na histografickú literatúru zameranú na starovek. Uvedieme vám diela významných historikov, ktoré odkrývajú vzrušujúce detaily a vnímajú tento úžasný časový úsek z pohľadu rôznych perspektív.

Naším cieľom je prezentovať starovek a jeho vojnovú históriu v zaujímavej a prístupnej forme. Veríme, že obdobie od 800 do 1200 rokov zohráva dôležitú úlohu v kultúrne a historické dedičstve a chceme, aby táto stránka bola pre každého návštevníka príležitosťou prehĺbiť svoje vedomosti o tomto fascinujúcom období.

Pripojte sa k nám na tejto ceste do minulosti a objavte skryté tajomstvá staroveku a jeho vojny. Získať poznatky o týchto udalostiach a príbehoch je nielen vzrušujúce, ale aj vzdelávajúce. Spojte sa s nami a prehĺbte svoje porozumenie histórii a vojenskej literatúre v tomto emocionálnom časovom úseku.

Autor Vojtech Zamarovský
SLOVENSKA_POSTA 1,99 €
SLOVENSKA_POSTA_NAPOSTU_DEPOTAPI 1,99 €
EXPRES_KURIER 2,99 €
ZASILKOVNA 2,09 €

Zapomenuté národy starověkého světa - Matyszak Philip Zapomenuté národy starověkého světa - Matyszak Philip

Bohatě ilustrovaná publikace představuje příběhy zapomenutých národů a jejich významných osobností od Sargona Velikého přes nájezdy barbarských kmenů až po pád Říma. Smyslem knihy je také připomenout si, že civilizace je kolektivním projektem lidstva. Náš moderní svět neutvářely jen „velké“ civilizace.

Oblaky, Osy - Aristofanes Oblaky, Osy - Aristofanes

Nespochybniteľný prínos pre kultúru a progresívny vzostup celej Európy mala grécka vzdelanosť, formujúca sa prostredníctvom filozofie. Učenci a vzdelanci zakladali v rôznych oblastiach Grécka filozofické školy, ktoré sa stávali centrami učenosti, výchovy a vzdelania. Taktiež Atény neboli výnimkou a najvýznamnejšie osobnosti gréckej filozofie Sokrates, Platon a Aristoteles, tam mali svoje školy. Aristofanes

Legendy a mýty starého Grécka: Bohovia a héroovia - Nikolaj Albertovič Kun Legendy a mýty starého Grécka: Bohovia a héroovia - Nikolaj Albertovič Kun

Nikolaj Albertovič Kun, vynikajúci ruský historik a spisovateľ, absolvent Moskovskej univerzity, sa vo významnej miere zaoberal dejinami a umením antického Grécka a Ríma. Pôsobil najmä na univerzitách v Moskve, na ktorých získal titul profesora histórie a profesora spoločenských vied. Okrem iného sa podieľal na tvorbe a spracovaní význačných historických a encyklopedických diel. Jeho najznámejším dielom

Legendy a mýty starého Grécka: Starogrécky epos - Nikolaj Albertovič Kun Legendy a mýty starého Grécka: Starogrécky epos - Nikolaj Albertovič Kun

Nikolaj Albertovič Kun, vynikajúci ruský historik a spisovateľ, absolvent Moskovskej univerzity, sa vo významnej miere zaoberal dejinami a umením antického Grécka a Ríma. Pôsobil najmä na univerzitách v Moskve, na ktorých získal titul profesora histórie a profesora spoločenských vied. Okrem iného sa podieľal na tvorbe a spracovaní význačných historických a encyklopedických diel. Jeho najznámejším dielom

Zlomky starých stoikov II - Chrysippos Zlomky starých stoikov II - Chrysippos

Stoický filozof, ktorý sa zaslúžil o rozpracovanie a rozvoj stoickej filozofie, a to až do tej miery, že sa hovorilo: Ak by nebol Chrysippos, nebola by ani Stoa. Pochádzal zo Soloi na území dnešného Turecka zo zámožnej rodiny, no po úkladnej strate majetku odišiel do Atén a venoval sa štúdiu filozofie. Jeho učiteľmi boli Zenon a Kleanthes, po smrti ktorého sa ujal vedenia stoickej školy. Veľkú pozornosť

Objavné cesty staroveku - Michal Habaj Objavné cesty staroveku - Michal Habaj

Atlantída, Thule, Karpaty či Británia? Ako vznikli tieto pojmy, ktoré pravidelne používame? Prečo človek odpradávna hľadal na západe krajinu blažených alebo ako vznikla naša predstava o jednorožcovi? Na tieto a ďalšie otázky odpovedá vôbec prvá kniha v slovenskom prostredí, ktorej zámerom bolo vyrozprávať príbehy starovekých objaviteľov. Objavné cesty staroveku prevádzajú dobrodružstvami Egypťanov,

Dejiny Makedónca Alexandra Veľkého VI... - Rufus Q. Curtius,Thetis Dejiny Makedónca Alexandra Veľkého VI... - Rufus Q. Curtius,Thetis

V celých dlhých dejinách ľudstva je iba málo takých osobností ako Alexander Veľký. Už počas svojho života sa stal výnimočným mužom, obdivovaným i nenávideným, a legenda o ňom sa s postupujúcimi storočiami čoraz viac zväčšovala. Jeho meno sa spája s najväčším historickým rozmachom Grékov či Makedóncov, ktorých samotní Gréci počas staroveku považovali za samostatný národ. Makedóniu vyniesol k dominancii

Sviatok žien, Ženy na sneme - Aristofanes Sviatok žien, Ženy na sneme - Aristofanes

Aristofanes sa s obľubou púšťal vo svojej tvorbe do ženských námetov. V nich mohol ľahko zabŕdať do citlivých otázok spoločenského života, akými boli aj náboženstvo a demokracia či problém rovnoprávnosti. Snáď viac ako iní dramatici mal Aristofanes vyhranený názor a vzťah voči iným autorom hier, a zrejme najmenej rád mal Euripida, ktorého vo svojich komédiách viackrát pranieroval. Najväčší priestor

Životopisy znamenitých vojvodcov cudz... - Cornelius Nepos Životopisy znamenitých vojvodcov cudz... - Cornelius Nepos

Poznávanie histórie, významných dejateľov a udalostí už počas staroveku prestalo byť len dominantou dejepiscov a vzdelancov, ale začalo prenikať aj medzi širšie vrstvy obyvateľstva. Spisovatelia hľadali spôsob, ako poznaniachtivým ľuďom v čo najprijateľnejšej forme priblížiť dejiny a skutky významných osobností, aby bolo čítanie spisov ľahšie, poskytovalo zábavu a zároveň poučenie. Jedným z takýchto

Rok života v starovekom Grécku - Matyszak Philip Rok života v starovekom Grécku - Matyszak Philip

Skutočné životy ľudí, ktorí tam žili Strávte rok v spoločnosti starovekých Grékov počas historicky významného a triumfálneho olympijského roka a zažite drámu a vzrušenie, ktoré zachvátilo mestské štáty, keď odložili svoje politické spory, aby sa pripravili na víťazstvo v Olympii. Je rok 248 pred n. l. – rok 133. olympijských hier. Do Olympie mieri pestrá plejáda charakterov, ktoré sa chcú zúčastniť

A peloponnészoszi háború - Thuküdidész A peloponnészoszi háború - Thuküdidész

A görög történetírás legnagyobb alakjának nyolc könyvből álló műve a peloponnészoszi háború (Kr. e. 431-404) lefolyását Kr. e. 410-ig ismerteti. Az eseményeket saját kutatásai segítségével rekonstruálta, s munkájához írott forrásokat is felhasznált. A leírás folyamatába szónoklatokat illesztett, hogy megvilágítsa a háborúzó felek cselekedeteinek és politikai döntéseinek okait, illetve saját értelmezését

Egyiptom és utókor Alexandriában és Rómában - László Török Egyiptom és utókor Alexandriában és Rómában - László Török

A kötet a neves ókorkutató két tanulmányát tartalmazza, melyeket az kapcsol össze, hogy mindkettő az ókori kultúra egy-egy Egyiptomhoz kötődő emblematikus jelenségét tárgyalja a maguk változó lényegében. Az \"Obeliszkek az ókori Egyiptomtól a barokk Rómáig\" című szövegben a szerző azt mutatja be, miképpen viszonyul egymáshoz állandóság és változás egy olyan tárgytípus esetében, melynek példányait

Putování po Hedvábné cestě - Vladimír Liščák Putování po Hedvábné cestě - Vladimír Liščák

„Hedvábná cesta“, v češtině často nesprávně „Hedvábná stezka“, byla vzájemně propojenou sítí tras spojujících starověké společnosti Evropy, střední Asie, západní Asie, Blízkého východu a východní Asie, jež přispěly k rozvoji mnoha velkých světových civilizací. Její celková délka po souši a po moři činila asi 8 000 km, avšak po určitých trasách přesahovala 35 000 km. Nikdy to nebyla pouze cesta hedvábí.

Egyptský faraón versus chetitský král - Michaela Knollová Egyptský faraón versus chetitský král - Michaela Knollová

Publikace se zaměřuje na starověkou právní úpravu. Nezabývá se však tradičním a oblíbeným římským právem, ale směřuje svůj zájem hlouběji do historie, až do období prvních civilizací, přičemž z pestré škály těchto prvních státních útvarů vybírá dva, a to Egypt a chetitskou říši. Ústředním tématem je zde vladař těchto státních útvarů, tedy osoba stojící na samém vrcholu mocenské struktury. Egyptský

Forgotten Peoples of the Ancient World - Matyszak Philip Forgotten Peoples of the Ancient World - Matyszak Philip

An overview of the lost peoples and cultures who flourished and fought for survival alongside the Egyptians, Greeks and Romans. Beyond the Greeks, Romans and Hebrews of the Classical and Biblical eras, a rich diversity of peoples helped lay the foundations of the modern world. Philip Matyszak brings to life these cultures and individuals that made up the busy, brawling multicultural mass of humanity

Martianus Capella - Katarina Petrovićová Martianus Capella - Katarina Petrovićová

Kolem díla Martiana Capelly De nuptiis Philologiae et Mercurii (O sňatku Filologie a Merkura) se v odborné literatuře vynořuje stále více otázek než odpovědí. Hodnocení autora kolísá od denunciace a dohadů o jeho podivínství, které se odrazilo v nepromyšlenosti a neúměrné rozmanitosti jeho díla, až k jeho uznání jako zprostředkovatele části antického dědictví středověku. Martianus Capella zarámoval

Nahé sochy, bojové slony a tuční gladiátori - Garrett Ryan Nahé sochy, bojové slony a tuční gladiátori - Garrett Ryan

Prečo starí Gréci a Rimania nenosili nohavice? Používali ženy antikoncepciu? Verili svojim mýtom? Bol rozvod bežný? Ako chytali levy pre Koloseum? Čo sa stalo s Rímom po páde ríše a kde je hrobka Alexandra Veľkého? V sérii krátkych a vtipných esejí historika Garretta Ryana sa dozviete množstvo informácií, ktoré vám v triede na hodinách dejepisu nepovedali. Na rozdiel od väčšiny publikácií o klasickom

Dějiny III, 2. vydání - Polybios,Pavel Oliva Dějiny III, 2. vydání - Polybios,Pavel Oliva

Polybiovo dějepisné dílo se dochovalo zčásti v úplnosti, zčásti torzovitě. První pětice knih, jež se dochovaly neporušené, vyšla v AK ve dvou předchozích svazcích – Dějiny I a Dějiny II. Třetí díl Polybiových Dějin obsahuje dochované části a zlomky 6. až 19. knihy. Jsou v nich více méně souvisle zachyceny události na různých místech antického světa mezi roky 216 až 196 př. n. l. Stěžejní místo zaujímá

The Gods and Goddesses of Greece and Rome - Matyszak Philip The Gods and Goddesses of Greece and Rome - Matyszak Philip

The essential illustrated guide to the gods and goddesses of ancient Greece and Rome, vividly retelling their stories and exploring their origins. Who were the gods and goddesses of ancient Greece and Rome? What did they mean to the people who worshipped them? Although their time of widespread worship has long passed, the Greek and Roman gods have fascinated and inspired writers and artists for millennia.

Populárne produkty

Náchodsko, Broumovsko - autor neuvedený
1,71 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Decision Time - Laurence Alison, Neil Shortland, Ebury Publishing
17,58 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Metamorfózy človeka - Valentová Eliška
14,63 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Sword Catcher - Clare Cassandra
20,85 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Johnstone Twins (Kelleway Philip)
33,48 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Zombie Combat Manual (Ma Roger)
9,48 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Ant Colony (Valentine Jenny)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Lives of the Artists: Volume 1 (Vasari Giorgio)
10,52 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Dr Jekyll & Mr Hyde (Stevenson Robert Louis)
8,32 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
All Wrapped Up (Smale Holly)
7,40 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
A benned élő oroszlán - Rachel Bright,Jim Field
12,26 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Novéna ke svatému Leonardovi - Michal Altrichter
1,57 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Plavec ve tmě - Tomasz Jedrowski
15,62 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Jak navazovat kontakty - Devora Zacková
17,72 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Never - Jessa Hastings
18,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
When the Clock Strikes Z: Volume 1 - Sakaki Ichirou
5,25 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Hviezdoveda - Gustáv Reuss
1,95 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
The Defence of Constitutionalism - Jiří Přibáň
11,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024