Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu ve znění účinném od 1. 1. 2021 při činnosti manažera firmy. Zaměřujeme se na současnou preferenci zdravotních benefitů a

Popis produktu

Publikace rozebírá různé druhy poskytovaných zaměstnaneckých benefitů jak z hlediska pracovněprávních předpisů, tak zejména z hlediska daňového řešení těchto benefitů na straně zaměstnance a na straně zaměstnavatele. Obsahuje i způsob zdanění zaměstnanců a aplikaci daňového řádu ve znění účinném od 1. 1. 2021 při činnosti manažera firmy. Zaměřujeme se na současnou preferenci zdravotních benefitů a na využívání práce z domova (home office). Samostatné kapitoly jsou dále věnovány stravování zaměstnanců, příspěvkům zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a na soukromé životní pojištění zaměstnanců, zajištění odborného rozvoje zaměstnanců, poskytování manažerského automobilu, poskytování nadlimitních cestovních náhrad, různých nepeněžitých darů a zaměstnaneckých zápůjček, poskytování dopravy zaměstnancům a bezplatného přechodného ubytování zaměstnancům, poskytování občerstvení a nealkoholických nápojů, řešení firemních mateřských školek ad. Kniha řeší také poskytování volnočasových benefitů formou příspěvků na kulturu, sport a rekreaci. Publikace vychází z legislativních pravidel pro poskytování zaměstnaneckých benefitů obsažených jak v zákoníku práce, tak v zákoně o daních z příjmů, v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a v zákoně o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a to se zahrnutím všech známých změn účinných pro rok 2021 a 2022. Publikace je určena především pracovníkům personálních útvarů, ekonomickým pracovníkům firem, manažerům jednotlivých firem a dále všem, kteří se zajímají o podmínky poskytování zaměstnaneckých benefitů a jejich správné daňové řešení.

Dane, účtovníctvo

Podkategória Dana, účtovníctvo sa nachádza v širšej kategórii Ekonómia, manažment, marketing a zaoberá sa dôležitou oblasťou finančného riadenia a správy účtovníckych dát. Na našom webe podrobne prezentujeme informácie a nástroje týkajúce sa daní a účtovníctva, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné riadenie a rozvoj podnikov a firiem.

V tejto podkategórii sa dozviete všetko o daňovom systéme, rôznych druhoch daní a ich vplyve na podnikanie. Okrem toho sa môžete zoznámiť s aktuálnymi legislatívnymi zmenami týkajúcimi sa daní a získate užitočné tipy a rady pre efektívne manažovanie daňových povinností.

Ďalší dôležitou súčasťou tejto podkategórie je účtovníctvo, ktoré predstavuje základný pilier finančného riadenia podniku. Na našom webe si môžete prečítať všetko o základných princípoch účtovníctva, metódach zaznamenávania finančných operácií a tvorbe účtovníckych závierok.

Okrem teoretických informácií sme pre vás pripravili aj praktické nástroje, ktoré vám pomôžu jednoduchšie a efektívnejšie viesť účtovníctvo vo vašej firme. Môžete si stiahnuť vzorové účtovné knihy, pracovné listy a šablóny, ktoré vám uľahčia prácu s účtovnými záznamami.

Naše stránky sú určené nielen pre skúsených účtovníkov, ale aj pre začínajúcich podnikateľov, ktorí chcú získať vedomosti a ovládať základy daní a účtovníctva. Veríme, že naša podkategória Dane, účtovníctvo vám poskytne hodnotné informácie a nástroje, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť tomuto dôležitému aspektu finančného riadenia a dosiahnuť úspech vo vašom podnikaní.

Autor Ivan Macháček
GLS 3,89 €
SLOVENSKA_POSTA 1,99 €
SLOVENSKA_POSTA_NAPOSTU_DEPOTAPI 1,99 €
EXPRES_KURIER 2,99 €
ZASILKOVNA 2,09 €

1000 riešení 7-8/2021 - Register exekúcii, Zaručená elektronická fakturácia, BOZP - Kolektív autorov 1000 riešení 7-8/2021 - Register exekúcii, Zaručená elektronická fakturácia, BOZP - Kolektív autorov

Titul obsahuje otázky, odpovede a riešenia prípadov z praxe k aktuálnym témam a novelizovaným zákonom. V Exekučnom poriadku je upravený centrálny register exekúcii. Ide o verejný zoznam, ktorý vedie a prevádzkuje Slovenská komora exekútorov. Centrálny register exekúcii je vedený komorou zásadne v elektronickej verzii. Komora je zo zákona zodpovedná za je ho prevádzku, ktorá musí byť predovšetkým bezpečná,

Účetnictví pro úplné začátečníky 2019 - Pavel Novotný Účetnictví pro úplné začátečníky 2019 - Pavel Novotný

S publikací získáte komplexní přehled účetnictví. Je psána přehledně a srozumitelně, proto bude sloužit úplnému začátečníkovi, studentovi, absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejným způsobem pomůže účetnímu pro opakování účetních souvislostí. Ke snadnému pochopení účetních případů z každodenní praxe účetního pracovníka se nejdříve seznámíte se základy účtování, účetní terminologií a metodologií.

Slovník pojmů IFRS - 3. vydání - Jiří Strouhal Slovník pojmů IFRS - 3. vydání - Jiří Strouhal

Publikace obsahuje překlad platných definic pojmů z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Slovník je doplněn výkladem jednotlivých pojmů a také množstvím názorných schémat a příkladů. Dále obsahuje seznam aktuálně platných standardů (IFRS, IAS) a interpretací (IFRIC, SIC), jakož i překladový můstek pojmů IFRS z češtiny do angličtiny a zpět, a to včetně uvedení vazeb na jednotlivé

IFRS/Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - Lenka Krupová IFRS/Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - Lenka Krupová

Publikace pokrývá problematiku Mezinárodních standardů účetního výkaznictví především z interpretačního a aplikačního pohledu. Obsahuje množství řešených příkladů a případových studií, které vysvětlují požadavky IFRS a jejich aplikaci IFRS v podnikové praxi. Je členěna do tří logických celků: První část se komplexně zabývá problematikou účetní závěrky podle IFRS. Jsou zde uvedeny požadavky jednotlivých

Podvojné účetnictví 2019 - Jana Skálová Podvojné účetnictví 2019 - Jana Skálová

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a pohledávky

Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP - Josef Jílek Hlavní účetní systémy IFRS a US GAAP - Josef Jílek

Kniha podává přehled o nynějším stavu a budoucím směřování evropských a českých předpisů (zejména IFRS) v oblasti účetnictví a auditu. Je založena na rozsáhlých praktických zkušenostech autora v mezinárodních orgánech působících v oblasti účetnictví, výkaznictví a auditu. Kniha představuje hlavní účetní systémy ve světě (IFRS a US GAAP). Vysvětlován je boj o podobu účetních systémů, financování jejich

Dane účtovníctvo odvody 11/12 2023 - Škodové udalosti v zákone o dani z príjmov - Kolektív autorov Dane účtovníctvo odvody 11/12 2023 - Škodové udalosti v zákone o dani z príjmov - Kolektív autorov

Zdravotné poisťovne vykonajú v rámci ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie výpočet sumy poistného z ročného vymeriavacieho základu za všetkých platiteľov poistného. Po vykonanom ročnom zúčtovaní poistného a vysporiadaní rozdielov z tohto zúčtovania vo vzťahu k zdravotným poisťovniam je aktuálne premietnutie nedoplatkov z tohto ročného zúčtovania do základu dane z príjmov a zdanenie

meritum Daňový řád 2022 - Lenka Dubšeková Hrstková meritum Daňový řád 2022 - Lenka Dubšeková Hrstková

meritum Daňový řád 2022 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí: principy správy daní problematika správy daní a její součásti sankce a soudní řízení Výklad je doplněn o praktické přílohy, např. vzory podání, tabulky a schémata,

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání - Jana Skálová Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání - Jana Skálová

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností. Výklad představuje přínosný odborný základ k oblasti přeměn společností, a to nejen pro odborníky v účetní, auditorské a daňové praxi, ale i pro studenty ekonomických oborů vysokých škol. V neposlední řadě publikace

Aktualizácia VI/1 2020 – LEX-KORONA – životné prostredie, voda a ovzdušie, odpady a obaly Aktualizácia VI/1 2020 – LEX-KORONA – životné prostredie, voda a ovzdušie, odpady a obaly

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú životného prostredia, ochrany prírody a krajiny, ovzdušia, vodného zákona, zákonov o odpadoch a obaloch... Zmeny v zákonov sú v texte prehľadne vyznačené. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: - Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí - Zákon č.

Meritum Daň z přidané hodnoty 2020 - Zdeňka Hušáková Meritum Daň z přidané hodnoty 2020 - Zdeňka Hušáková

Meritum Daň z přidané hodnoty 2020 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH, který je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 5. 2020.Vydání merita DPH pro rok 2020: zahrnuje novelu 2020, která je vyvolána především povinností transpozice změn práva evropského, včetně změn, jejichž cílem je uvedení tuzemské úpravy do souladu s úpravou unijní, se věnuje změnám v

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání - Jiří Nigrin Hmotný a nehmotný majetek v podnikání - Jiří Nigrin

Tato publikace je určena zejména podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, ekonomickým pracovníkům, účetním a dalším pracovníkům v podnikatelské sféře. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na oblast pořizování hmotného majetku, jeho zařazení do evidence, odpisování a používání hmotného movitého majetku v podnikatelské činnosti. Autor se věnuje také otázkám oprav a technického zhodnocení, likvidace a

Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy, 5.vydání + CD - Jiří Ficbauer,David Ficbauer Mezinárodní účetní standardy a daňové systémy, 5.vydání + CD - Jiří Ficbauer,David Ficbauer

Uvedená publikace je zpracována především pro účely zvládnutí vstupu do světa mezinárodního účetnictví a harmonizace daní v rámci EU. Poslouží tak zejména studentům bakalářského studia k získání orientace v daných oborech a základních vědomostí nutných ke hlubšímu studiu dané problematiky při magisterském a na něj navazujícímu studiu. Může rovněž posloužit jako velmi dobré vodítko pro účetní a ostatní

Podvojné účetnictví 2022 - Jana Skálová,Anna Suková,Kolektív autorov Podvojné účetnictví 2022 - Jana Skálová,Anna Suková,Kolektív autorov

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost zpětného uplatnění daňové ztráty či nová pravidla pro výplatu vlastního kapitálu dle novely zákona o obchodních korporacíh.

Účtovníctvo podnikateľských subjektov I, 3. vydanie - Katarína Máziková,Martina Mateášová,Lucia Ondrušová Účtovníctvo podnikateľských subjektov I, 3. vydanie - Katarína Máziková,Martina Mateášová,Lucia Ondrušová

3., doplnené a prepracované vydanie Autorky sa venujú rôznym oblastiam účtovníctva, a to od účtovania peňažných prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pri založení účtovnej jednotky, cez účtovanie jednotlivých foriem majetku, záväzkov, nákladov, výnosov, vlastného imania až po účtovanie výsledku hospodárenia. Každá kapitola sa skladá z riešeného príkladu, riešenia čiastkových príkladov a na záver je uvedený

Daňový sprievodca s komentárom 2022 Daňový sprievodca s komentárom 2022

Publikácia Daňový sprievodca s komentárom 2022 , ktorú každoročne vydávame v rámci Edície Hospodárskych novín, obsahuje vybrané daňové zákony a postupy účtovania v znení pre rok 2022. V publikácii nájdete aktuálne informácie o vývoji legislatívy a podrobný prehľad zmien v daňových zákonoch. Daňové zákony sú komplexne a prehľadne spracované a obsahujú odborné komentáre zmien, ktoré boli prijaté v roku

Dane účtovníctvo odvody 3 2022 - Preddavky FO a PO pre rok 2022, Testovanie zamestnancov - Kolektív autorov Dane účtovníctvo odvody 3 2022 - Preddavky FO a PO pre rok 2022, Testovanie zamestnancov - Kolektív autorov

Titul obsahuje príspevky k zmenám v právnych predpisoch z oblastí daní, účtovania a zdaňovania miezd a odvodov k aktuálnym zákonom po novelách. Správca dane môže vrátiť v priebehu zdaňovacieho obdobia preddavok na daň, ale len v prípade, ak bol zaplatený omylom, t. j. napr. 2x odišla úhrada alebo platil preddavok bez právneho dôvodu, napr. skončil podnikanie a už nemal povinnosť na ich platenie. Preddavky

Účtovné súvzťažnosti 2022 - Ivana Hudecová,Jana Bielená Účtovné súvzťažnosti 2022 - Ivana Hudecová,Jana Bielená

Publikácia Účtovné súvzťažnosti 2022 po novelách obsahuje prehľad súvzťažného účtovania na syntetických účtoch zoradených podľa jednotlivých účtových tried a skupín v sústave podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov. Sú v nej zapracované novely z pohľadu zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov. Obsahuje aj najčastejšie účtovné prípady z oblasti účtovania zásob, účtovania pohľadávok,

Daňové zákony 2024 pre účtovníkov Daňové zákony 2024 pre účtovníkov

Daňové zákony pre účtovníkov 2023 v kvalitnom časopiseckom prevedení obsahuje daňové a účtovné zákony. Ročenka prináša aj rešerš zmien v dani z príjmov, DPH, Zákone o účtovníctve a Daňovom poriadku. Daňové zákony: Zákon o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty, Daňový poriadok , Zákon o dani z motorových vozidiel, Zákon o cestovných náhradách ÚČTOVNÉ ZÁKONY: Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania

Daňovníctvo, 2. vydanie - Kolektív autorov Daňovníctvo, 2. vydanie - Kolektív autorov

Učebnica Daňovníctvo prináša komplexný pohľad na daňovú politiku Slovenskej republiky. Je dielom kolektívu skúsených autorov z Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave, katedry financií. Autori učebnice čitateľovi postupne odhaľujú podstatu fungovania daňového systému v Slovenskej republiky. Od daňových nástrojov, daňových princípov postupne prechádzajú k vysvetleniu aktuálnej štruktúry daňovej sústavy

Populárne produkty

1000 dobrých rad zahrádkářům (Radoslav Šrot) (česky)
2,56 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Holka s rytmem v těle (Krulíková, Nancy) (česky)
0,48 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Domek v Irsku - Caplinová Julie
20,84 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Dobroběžník mezi světy - Marek Jelínek
13,29 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Súhrn francúzskej gramatiky - autor neuvedený
2,66 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Billie Eilish - Kompletní příběh - autor neuvedený
6,65 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Přelet přes území nikoho - Hájek Jiří
10,39 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Učedník - Taran Matharu
15,11 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Jiří a jeho písničky - autor neuvedený
17,57 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
České pohádky (Karel Jaromír Erben) (česky)
2,24 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
The Unsettling of Europe - autor neuvedený
34,68 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Helen Levitt - Jean-Francois Chevrier, Thames & Hudson Ltd
16,10 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Chamtivost (Marc Elsberg) (česky)
3,60 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Sakamoto Days 5 - Odsouzenci - Suzuki Yuto
10,82 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Objektové programování 1 (Rudolf Pecinovský) (česky)
1,48 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024