4,29 €
Uvedená cena je platná k 22.04.2024

A számítástechnika nyújtotta előnyöket mindennapi életünkben szinte észre sem vesszük, természetesnek tartjuk. A számítógép egyszerre van jelen a munkánkban, és teret hódít otthonainkban is. A technika, technológia vívmányaival a bűnelkövetések eszköztára is bővült. Ma már nemcsak a kibertérbeli támadásokban, hanem a valós térben elkövetett, tradicionális bűncselekményekben is szerepet kapnak.A számítástechnikai

Na sklade
Popis produktu

A számítástechnika nyújtotta előnyöket mindennapi életünkben szinte észre sem vesszük, természetesnek tartjuk. A számítógép egyszerre van jelen a munkánkban, és teret hódít otthonainkban is. A technika, technológia vívmányaival a bűnelkövetések eszköztára is bővült. Ma már nemcsak a kibertérbeli támadásokban, hanem a valós térben elkövetett, tradicionális bűncselekményekben is szerepet kapnak.A számítástechnikai rendszerekben kezelt elektronikus adatok a bűncselekmények bizonyítékai, amelyek megszerzése, megváltoztathatatlanságuk biztosítása új eszközöket, új módszereket igényel. Ez azt jelenti a jogalkalmazók számára, hogy meg kell ismerkedniük az új típusú bűncselekményekkel, azok eszközeivel, az elektronikus adatok bizonyítékként való felhasználásával.A több szerző által jegyzett kötetünk a kiber- és az informatikai nyomozók képzéséhez készült, de a téma iránt érdeklődők számára is hasznos ismereteket nyújt.

Sociológia, etnológia

Na našom webe vám prinášame širokú ponuku odborných a populárno-náučných kníh z oblasti sociológie a etnológie. Tieto disciplíny sa zaoberajú skúmaním ľudského správania, kultúrnych javov a spoločenských vzťahov.

V našej ponuke nájdete knihy od renomovaných expertov, ktoré pokrývajú široké spektrum tém. Sociológia sa zaoberá skúmaním spoločnosti a jej štruktúry, sociálnych nerovností, sociálnych zmien a vzájomných vzťahov medzi jednotlivcami. Etnológia, na druhej strane, sa zameriava na skúmanie kultúr a tradícií rôznych etnických skupín a národov.

Naše knihy vám poskytnú pohľad do zaujímavých sociologických a etnologických teórií, výskumných metód a získate prehľad o najnovších štúdiách v týchto oblastiach. V knihách nájdete aj príklady a príbehy zo skutočného života, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť spoločnosti a ľudskému správaniu.

Pre tých, ktorí majú záujem o akademické štúdium alebo výskum, ponúkame tiež odbornú literatúru s podrobnými analýzami a vedeckými štúdiami. Tieto knihy vám pomôžu získať hlbšie a komplexnejšie poznatky v oblasti sociológie a etnológie.

Okrem odbornej literatúry nájdete v našej ponuke aj populárno-náučné knihy, ktoré sú prístupné a zrozumiteľné pre širšiu verejnosť. Tieto knihy vám ponúknu zaujímavý pohľad na spoločenské problémy, kultúrne rozdiely, dejiny a mnohé ďalšie tém

Vyberte si z našej rozmanitej ponuky odbornej a populárno-náučnej literatúry v podkategórii Sociológia, etnológia a objavte fascinujúci svet spoločenských vied. S našimi knihami budete mať jedinečnú príležitosť prehĺbiť svoje poznatky o spoločnosti a kultúre a lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme.

Autor Nagy Zoltán András
SLOVENSKA_POSTA 1,99 €
SLOVENSKA_POSTA_NAPOSTU_DEPOTAPI 1,99 €
EXPRES_KURIER 2,99 €
ZASILKOVNA 2,09 €

Bodrogközi szőttesek - Dr. Sándor Ébner Bodrogközi szőttesek - Dr. Sándor Ébner

Gönyei Sándor, olykor Gönyey (Kolozsvár, 1886. április 8. – Budapest, 1963. március 17.) magyar néprajzkutató. Nevét az 1930-as évek második felében Ébnerről magyarosította. Kolozsváron biológiai doktorátust szerzett, majd Csíksomlyón tanított. Az első világháború után Györffy István biztatására néprajzzal foglalkozott, és 1920-tól 1944-ig, nyugdíjazásáig a Néprajzi Múzeum munkatársa volt. Az 1920-as

Člověk a pravidla - Jaroslav Peregrin Člověk a pravidla - Jaroslav Peregrin

Jakou roli hrají v lidském životě pravidla? Člověk by řekl, že nevelkou a spíše otravnou: pravidla pravopisu, pravidla slušného chování či daňové zákony se nás zdají spíše obtěžovat než cokoli jiného. Proto možná leckoho překvapí, že filosof Immanuel Kant viděl výlučnost lidského druhu právě v tom, že jsme schopni sami sobě stanovovat pravidla a zákony. Někteří filosofové se i dnes v tomto ke Kantově

Maoři - Společnost, kultura, jazyk - Václav Černý Maoři - Společnost, kultura, jazyk - Václav Černý

Publikace Maoři: společnost, kultura, jazyk představuje druhý svazek z literární pozůstalosti Václava A. Černého. Ten se od roku 1968 zabýval studiem polynéských kultur, jazyků a slovesnosti. Sestavoval slovníky a překládal moderní literaturu i tradiční lidovou slovesnost. Tento svazek obsahuje rozsáhlý česko-maorský a maorsko-český slovník, slovník maorské mytologie, ukázky novel a přísloví. Součástí

Kapitalizmus - James Fulcher,Zuzana Brťková,Viera Švenková Kapitalizmus - James Fulcher,Zuzana Brťková,Viera Švenková

Profesor sociológie James Fulcher vo svojej analytickej knihe z rôznych hľadísk rozoberá kapitalizmus. Podrobne vysvetľuje jeho definíciu, predstavuje jeho vznik a vývin, pričom uvádza aj zaujímavé prípadové štúdie z dejín od vzniku Východoindickej spoločnosti v 17. storočí až po zrútenie bankového systému koncom milénia. Porovnáva formy kapitalizmu v rôznych štátoch - v Británii, Japonsku, Švédsku

Generační vnímání naší společnosti - Ján Mišovič,Lubomír Vacek Generační vnímání naší společnosti - Ján Mišovič,Lubomír Vacek

Kniha se zabývá pohledy čtyř generačních skupin, mladých lidí, mladší střední generace, starší střední generace a nejstarší věkové skupiny na hodnoty, politické, ekonomické a společenské otázky, které se týkají života naší společnosti a jejich obyvatel. Ilustruje, jakým způsobem si každý člověk osvojuje názory na dění u nás a kolem nás, kde jsou příčiny názorových rozdílů mezi generacemi. Charakterizuje

Němečtí kverulanti - David Hanuška Němečtí kverulanti - David Hanuška

Na stránkách všech významných německých deníků se v posledních letech pravidelně objevují články o jedincích, kteří neuznávají existenci Spolkové republiky Německo a jejího právního systému. Z tohoto důvodu odmítají platit daně, bojkotují všechna úřední rozhodnutí nebo provádějí výtržnosti v budovách soudů či finančních úřadů. Někteří z nich dokonce považují pozemek okolo vlastního domu za území zcela

Az erőszak alkonya - Hogyan szelídült meg az emberiség? - Steven Pinker Az erőszak alkonya - Hogyan szelídült meg az emberiség? - Steven Pinker

\"...valószínűleg most éljük az emberiség történetének legbékésebb napjait.\" Ember embernek farkasa, a világ napról napra rosszabb hely, sorozatosak a bűncselekmények, háborúk zajlanak, szinte folyamatos a terrorizmus - ez a hírolvasó mindennapi tapasztalata. Steven Pinker a korábbi műveiben kifejtett eredményeire alapozva az erőszak és az erőszakmentesség pszichológiáját járja körül, és arra az eredményre

Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu - Pavel Fendek Evropa ve smrtelném sevření multikulturalismu a islámu - Pavel Fendek

Pro současnou historickou epochu Evropy reprezentovanou EU je charakteristická imigrace ze zemí třetího světa, zvláště muslimů, která nabyla takového masového charakteru, že ji můžeme nazvat invazí. Evropské národy a Evropané se nacházejí v historickém bodě zlomu. Jejich kultura a civilizace v průběhu krátkého času buď zanikne, anebo se vzchopí k novému rozmachu. Jenom na morální odolnosti a odhodlanosti

Slované: Nacionalismus a národní stereotypy - Kolektív autorov Slované: Nacionalismus a národní stereotypy - Kolektív autorov

Kniha Slované: nacionalismus a národní stereotypy navazuje na sérii publikací projektu Konference mladých slavistů spojeného s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Osm odborných studií v češtině, ruštině, ukrajinštině od účastníků již šestnáctého konferenčního ročníku ze tří zemí (Česko, Chorvatsko, Ukrajina) je rozděleno do dvou základních oddílů (Literatura, Dějiny a kultura). Představitelé

Osudy říší - John Glubb Osudy říší - John Glubb

Obsah knihy tvoří dva eseje, které Glubb Paša v letech 1976 a 1977 publikoval v Blackwood’s Magazine. Vychází z vlastních zkušeností s arabským světem, vyvozuje z nich nicméně obecnější teze o fungování říší, společenských normách a směřování moderní civilizace. Glubb předkládá tezi, že říše či impéria různých dob i kultur trvala velmi podobnou dobu a procházela stejnými vývojovými stupni od věku výbojů

Harmonie soužití - Jan Ort Harmonie soužití - Jan Ort

Na rozdíl od jiných antropologických studií zaměřujících se převážně na východoslovenské osady zvolil Jan Ort jako cíl svého terénního výzkumu obec s reputací „bezproblémového soužití“ mezi jazykově i etnicky heterogenními obyvateli. Kniha nabízí etnografickou kritiku této idylické představy a ukazuje, jak současný stav souvisí s historickou transformací, naturalizací symbolických a materiálních nerovností,

Společnost a vědění II. - Peter Burke,Martin Pokorný Společnost a vědění II. - Peter Burke,Martin Pokorný

Peter Burke, emeritní profesor kulturní historie na univerzitě v Cambridgi, touto knihou navazuje na první díl svého souhrnného zamyšlení nad vztahem Společnosti a vědění a oba svazky souborně podávají přehled o vývoji znalostních a vzdělávacích praktik, institucí a trendů \"od Gutenberga po Google\". Hranici mezi oběma částmi tvoří rok 1750 a osvícenská Encyklopedie. Éra probíraná v tomto svazku je

Fake (český jazyk) - Robert T. Kiyosaki Fake (český jazyk) - Robert T. Kiyosaki

Ve své nové knize nás chce autor naučit, jak rozpoznávat pravdivé informace od těch lživých a vymyšlených, které často nekriticky přijímáme kvůli své slabé finanční gramotnosti a stáváme se tak snadnou obětí různých institucí. Často naletíme na nabídky, kterých poté litujeme, když už není cesty zpět. Vaše základní finanční gramotnost začíná v této knize od úplných základů a naučí vás přemýšlet o penězích

Kognitívne paradigmy - Ján Rybár a kolektív Kognitívne paradigmy - Ján Rybár a kolektív

Dá sa povedať, že v kognitívnej vede, napriek vzájomnej rivalite a nekompromisnej kritike, v súčasnosti koexistujú tri hlavné paradigmy: symbolová (podľa nej sa myseľ podobá na digitálny počítač, ktorý má k dispozícii symbolové reprezentácie a manipuluje s nimi podľa určitých syntaktických pravidiel), konekcionistická (v rámci ktorej sa kognitívne funkcie modelujú pomocou umelých neurónových sietí,

Desať najväčších omylov antikapitalistov - Rainer Zitelmann Desať najväčších omylov antikapitalistov - Rainer Zitelmann

Rainer Zitelmann skúma desať najčastejších výhrad voči kapitalizmu: kapitalizmus vedie k hladu a chudobe, rastúcej nerovnosti, zbytočnej spotrebe, ničeniu životného prostredia, zmene klímy a k vojnám. Kritici tvrdia, že tento systém uprednostňuje zisk pred ľudskosťou, vytvára dominantné monopoly a podkopáva demokraciu. Zitelmann postupne skúma každý z týchto argumentov a odhaľuje kritické chyby, ktoré

Der deutschsprachige Universitätsroman seit 1968 - Vojtěch Trombik Der deutschsprachige Universitätsroman seit 1968 - Vojtěch Trombik

Práce se zabývá proměnou německy psaného univerzitního románu po roce 1968. Autor rozděluje korpus 33 románů podle způsobu, jakým jsou napsány, na čtyři typy: 1. univerzitní kriminální román, 2. univerzitní romány, které jsou vyprávěny ze subjektivní perspektivy, 3. zábavné a satirické univerzitní romány a 4. experimentální univerzitní romány. Dosavadní ne příliš rozsáhlý výzkum redukoval německý univerzitní

Strategie a postupy v sociální práci - Kolektív autorov,Oldřich Matoušek Strategie a postupy v sociální práci - Kolektív autorov,Oldřich Matoušek

Kniha přináší ucelený přehled oborových přístupů užívaných v současné sociální práci. Jejich praktická aplikace je pak dokumentována na názorných kazuistikách, jednotlivá hesla jsou logicky členěna do tematických oddílů. Jedinečnost publikace spočívá i v rozsáhlé autorské základně, díky níž se na jednom místě potkávají texty předních teoretiků i praktiků sociální práce, čímž vzniká původní dílo na

Bídníci - Anna Mayrová Bídníci - Anna Mayrová

O chudobě se dobře diskutuje. Nechceme se na ni ale doopravdy podívat. Měli se víc snažit. Jsou líní. Bez zájmu o vlastní rozvoj. Chybí jim vzdělání. Tyto a spoustu podobných vět si o sobě mohou vyslechnout nezaměstnaní a chudí lidé všech vyspělých demokratických společností. Včetně rodičů německé novinářky Anny Mayrové, která si podobných řečí zažila až dost. A to i od lidí, od nichž by čekala větší

Emberi kapcsolatok - Kolektív autorov Emberi kapcsolatok - Kolektív autorov

Ha azt hallod kapcsolat, kire, vagy mire gondolsz? Ha olyan vagy, mint a legtöbb ember, akkor partnerre, házastársra gondolsz, egy olyan személyre, akivel közeli, szerető kapcsolatban vagy. A számodra legfontosabb kapcsolatra gondolsz. És ennek így is kell lennie. De gondoltál-e arra, hogy mennyi más emberrel is kapcsolatban vagy, akiknek lényeges hatása lehet az életedre, akár pozitív, akár negatív?

How to Kill a City - Peter Moskowitz How to Kill a City - Peter Moskowitz

A journey to the front lines of the battle for the future of American cities, uncovering the massive, systemic forces behind gentrification -- and the lives that are altered in the process. The term gentrification has become a buzzword to describe the changes in urban neighborhoods across the country, but we don\'t realize just how threatening it is. It means more than the arrival of trendy shops,

Populárne produkty

Náchodsko, Broumovsko - autor neuvedený
1,71 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Decision Time - Laurence Alison, Neil Shortland, Ebury Publishing
17,58 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Metamorfózy človeka - Valentová Eliška
14,63 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Sword Catcher - Clare Cassandra
20,85 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Johnstone Twins (Kelleway Philip)
33,48 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Zombie Combat Manual (Ma Roger)
9,48 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Ant Colony (Valentine Jenny)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Lives of the Artists: Volume 1 (Vasari Giorgio)
10,52 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Dr Jekyll & Mr Hyde (Stevenson Robert Louis)
8,32 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
All Wrapped Up (Smale Holly)
7,40 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
A benned élő oroszlán - Rachel Bright,Jim Field
12,26 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Novéna ke svatému Leonardovi - Michal Altrichter
1,57 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Plavec ve tmě - Tomasz Jedrowski
15,62 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Jak navazovat kontakty - Devora Zacková
17,72 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Never - Jessa Hastings
18,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
When the Clock Strikes Z: Volume 1 - Sakaki Ichirou
5,25 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Hviezdoveda - Gustáv Reuss
1,95 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
The Defence of Constitutionalism - Jiří Přibáň
11,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024