A számítástechnika nyújtotta előnyöket mindennapi életünkben szinte észre sem vesszük, természetesnek tartjuk. A számítógép egyszerre van jelen a munkánkban, és teret hódít otthonainkban is. A technika, technológia vívmányaival a bűnelkövetések eszköztára is bővült. Ma már nemcsak a kibertérbeli támadásokban, hanem a valós térben elkövetett, tradicionális bűncselekményekben is szerepet kapnak.A számítástechnikai

Popis produktu

A számítástechnika nyújtotta előnyöket mindennapi életünkben szinte észre sem vesszük, természetesnek tartjuk. A számítógép egyszerre van jelen a munkánkban, és teret hódít otthonainkban is. A technika, technológia vívmányaival a bűnelkövetések eszköztára is bővült. Ma már nemcsak a kibertérbeli támadásokban, hanem a valós térben elkövetett, tradicionális bűncselekményekben is szerepet kapnak.A számítástechnikai rendszerekben kezelt elektronikus adatok a bűncselekmények bizonyítékai, amelyek megszerzése, megváltoztathatatlanságuk biztosítása új eszközöket, új módszereket igényel. Ez azt jelenti a jogalkalmazók számára, hogy meg kell ismerkedniük az új típusú bűncselekményekkel, azok eszközeivel, az elektronikus adatok bizonyítékként való felhasználásával.A több szerző által jegyzett kötetünk a kiber- és az informatikai nyomozók képzéséhez készült, de a téma iránt érdeklődők számára is hasznos ismereteket nyújt.

Sociológia, etnológia

Na našom webe vám prinášame širokú ponuku odborných a populárno-náučných kníh z oblasti sociológie a etnológie. Tieto disciplíny sa zaoberajú skúmaním ľudského správania, kultúrnych javov a spoločenských vzťahov.

V našej ponuke nájdete knihy od renomovaných expertov, ktoré pokrývajú široké spektrum tém. Sociológia sa zaoberá skúmaním spoločnosti a jej štruktúry, sociálnych nerovností, sociálnych zmien a vzájomných vzťahov medzi jednotlivcami. Etnológia, na druhej strane, sa zameriava na skúmanie kultúr a tradícií rôznych etnických skupín a národov.

Naše knihy vám poskytnú pohľad do zaujímavých sociologických a etnologických teórií, výskumných metód a získate prehľad o najnovších štúdiách v týchto oblastiach. V knihách nájdete aj príklady a príbehy zo skutočného života, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť spoločnosti a ľudskému správaniu.

Pre tých, ktorí majú záujem o akademické štúdium alebo výskum, ponúkame tiež odbornú literatúru s podrobnými analýzami a vedeckými štúdiami. Tieto knihy vám pomôžu získať hlbšie a komplexnejšie poznatky v oblasti sociológie a etnológie.

Okrem odbornej literatúry nájdete v našej ponuke aj populárno-náučné knihy, ktoré sú prístupné a zrozumiteľné pre širšiu verejnosť. Tieto knihy vám ponúknu zaujímavý pohľad na spoločenské problémy, kultúrne rozdiely, dejiny a mnohé ďalšie tém

Vyberte si z našej rozmanitej ponuky odbornej a populárno-náučnej literatúry v podkategórii Sociológia, etnológia a objavte fascinujúci svet spoločenských vied. S našimi knihami budete mať jedinečnú príležitosť prehĺbiť svoje poznatky o spoločnosti a kultúre a lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme.

Autor Nagy Zoltán András
SLOVENSKA_POSTA 1,99 €
SLOVENSKA_POSTA_NAPOSTU_DEPOTAPI 1,99 €
EXPRES_KURIER 2,99 €
ZASILKOVNA 2,09 €

Verejný záujem - Stanislav Konečný Verejný záujem - Stanislav Konečný

Verejný záujem je frekventovaný, no pritom neurčitý a preto aj zneužívaný pojem v politike i publicistike. Z vedeckého hľadiska prekračuje jeho vymedzenie filozofické, právne, sociologické, politologické či ekonomické prístupy. Východiskom je interdisciplinárne vymedzenie a rozlíšenie individuálnych a následne legitímnych kolektivizovaných nadindividuálnych (skupinových) záujmov a ich odlíšenie od

Akí sú? Nóri Akí sú? Nóri

Nový zábavný sprievodca povahou Nórov vám ponúkne fakty aj zaujímavosti o ich každodennom živote, aby ste s nimi ľahšie nadviazali kontakt. Dozviete sa, akí Nóri sú, ako sa bavia, ako funguje nórska rodina a spoločnosť vôbec, pochopíte lepšie ich národnú identitu, zvyky a tradície i zmysel pre humor. V knihe sa však dočítate oveľa viac.

Vynalézání budoucnosti - Nick Srnicek Vynalézání budoucnosti - Nick Srnicek

Práce a společnost, jak je známe, se nám mění před očima. Je potřeba, abychom na tuto změnu byli připraveni. Masarykova demokratická akademie proto přináší do českého prostředí první překlad od Nicka Srnicka. Bestseller Vynalézání budoucnosti. Postkapitalismus a svět bez práce, který napsal s Alexem Williamsem, představuje jasnou vizi budoucnosti práce. Do češtiny ho přeložil novinář Petr Bittner.

Jací jsou? Izraelci Jací jsou? Izraelci

Na území dnešního Izraele se odehrála většina biblických scén, takže většina lidstva o těchto posvátných místech alespoň slyšela. Izrael je také klasická přistěhovalecká země, což znamená, že za sedmdesát let své existence zažil nespočet přistěhovaleckých vln ze všech koutů zeměkoule. Snad i proto žádný Izraelec necítí zábrany, když jde o vymýšlení vtipů o Izraelcích jiného původu. Izraelci vědí, že

Zdraví - kultura - společnost - Eva Křížová Zdraví - kultura - společnost - Eva Křížová

Komu patří starost o zdraví? Je naše zdraví spíše věcí lékařskou, nebo společenskou a politickou? Přináší více lékařské péče a kontroly lepší zdraví? Publikace Zdraví kultura společnost se zabývá fenomény zdraví, nemoci a zdravotní péče v sociologických, historických i kulturních souvislostech. Ukazuje na vztah mezi zdravím, autonomií jedince a mocenskými vztahy ve společnosti. Ať jsou příčiny našeho

Co s prostitucí? - Barbara Havelková Co s prostitucí? - Barbara Havelková

Kniha představuje českému publiku zahraniční, zejména feministické, teoretické debaty o veřejných politikách prostituce a současné trendy v právních úpravách této problematiky. Předkládá rovněž kritickou analýzu české situace – jak stávajících i navrhovaných právních úprav, tak vnímání prostituce ve veřejném prostoru, zejména mezi odborníky a odbornicemi, ve veřejné správě a v médiích. Publikace obsahuje

Ľudové sklo - Irena Pišútová Ľudové sklo - Irena Pišútová

Ľudové sklo vychádza v edícii Tradícia dnes a podrobne mapuje históriu slovenských sklární a ich výrobkov. Pojem „ľudové sklo“ definuje autorka ako sklo, ktoré síce nebolo vyrábané domácky, ale sklárskymi robotníkmi v jednotlivých sklárňach, no tieto výrobky zohrali v minulosti významnú úlohu pre obyvateľov vidieka. Keďže výroba skla závisela od miestnych zdrojov vody, dreva a kremičitého piesku, boli

The American Empire vs. The European Dream - György Matolcsy The American Empire vs. The European Dream - György Matolcsy

Our ?age is defined by many different often contradictory values and processes of which the dominance of the American Empire is the most important. Europe with its fundamentally failed euro project challenged both the political and monetary hegemon status of the Empire and attempted to create a new empire. The American Empire did not put up with a rival global currency, so it has waged all types of

Insurance - McMillan Raymond Insurance - McMillan Raymond

A könyv megalkotásának ötlete az volt, hogy megörökítse a biztosítás szerény eredetét egy kávéházban (nem bíróságon vagy parlamentben) való alkalmi csevegésből, majd a különféle esetjogokból, amelyek megerősítették az alapelveket, például - az életbiztosítási törvény 1774 , mely a biztosítási érdek elvét szükség szerint megerősítette MINDEN biztosítási szerződésben. Folyamatosan figyelemmel kísérjük

Mutual Fund Investors - Kumar Bajaj Vivek Mutual Fund Investors - Kumar Bajaj Vivek

About the Book: It is the first book of my educational series focusing on Mutual Fund concepts. Understanding Mutual Fund for a layman is very difficult. This book answers all questions which come to the mind of an investor. What are Mutual funds? How to invest, and what is the best way? What is the effective strategy for the investment? This book also points out the investor\'s common mistake and

Kétórás maraton - Caesar Ed Kétórás maraton - Caesar Ed

A maratoni táv két órán belüli lefutásához a sebesség, a mentális erő és a kitartás rendkívüli kombinációja szükséges, és csak az képes rá, aki többet elvisel, bátrabb, jobban tervez és szerencsésebb mindenki másnál. Vajon ki lesz az, aki áttöri az álomhatárt? Ed Caesar újságíró az Egyesült Államok és Európa nagy pénzdíjas versenyeire és Kenya távoli falvaiba kalauzol bennünket, hogy bevezessen az

Dobré úmysly nestačí - William MacAskill Dobré úmysly nestačí - William MacAskill

Stává se to často: rozhodli jsme se pomoci, ale místo abychom nejdříve shromažďovali fakta a naplánovali co nejúčinnější strategii, necháme se strhnout silnými emocemi. Dobré úmysly samy o sobě nepřinášejí kýžený výsledek, a někdy v nejlepší víře dokonce naděláme více škody než užitku. Autor přichází s konceptem efektivního altruismu, praktickým a na datech založeným způsobem, jak být co platný bez

Confronting Totalitarian Minds: Jan Patočka on Politics and Dissidence - Aspen Brinton Confronting Totalitarian Minds: Jan Patočka on Politics and Dissidence - Aspen Brinton

The Czech philosopher Jan Patocka not only witnessed some of the most turbulent politics of twentieth-century Central Europe, but shaped his philosophy in response to that tumult. One of the last students of Edmund Husserl and Martin Heidegger, he inspired Václav Havel and other dissidents who confronted the Communist regime before 1989, as well as being actively involved in authoring and enacting

Liberáli a tí druhí - Matej Cíbik Liberáli a tí druhí - Matej Cíbik

Kniha Liberáli a tí druhí predstavuje liberalizmus ako spôsob nazerania na spoločnosť a zároveň hlbokú tradíciu politického myslenia. Vychádza prevažne zo súčasných politických diskusií na Slovensku a v strednej Európe, ktoré sa snaží prístupným spôsobom filozoficky uchopiť. Okrem vysvetlenia zdrojov liberálneho politického myslenia, jeho histórie a súčasnosti sa preto venuje zásadným sporným témam

Soudobá sociologie VI Oblasti a specializace - Jiří Šubrt a kolektív Soudobá sociologie VI Oblasti a specializace - Jiří Šubrt a kolektív

Tímto šestým svazkem se uzavírá série knižních publikací, které pod označením Soudobá sociologie začaly vycházet v roce 2006. Cílem celého projektu bylo zprostředkovat českému čtenáři informace o základních trendech soudobé světové sociologie. Poslední svazek řady obsahuje kapitoly, které jsou věnovány jednotlivým oblastem a specializacím sociologického bádání, tj. sociologii rodiny, města, venkova,

Čeština v pohledu synchronním a diachronním - Jana Hoffmannová Čeština v pohledu synchronním a diachronním - Jana Hoffmannová

V roce 2011 uplynulo 100 let od založení Kanceláře Slovníku jazyka českého - pracoviště, jež se stalo bezprostředním předchůdcem dnešního Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Publikace obsahuje příspěvky věnované tomuto výročí, které se zčásti vracejí do minulosti: do historie češtiny, české jazykovědné bohemistiky i do historie jazykovědného výzkumu v ÚJČ. Řada dalších příspěvků však ve svém úhrnu

Zvíře nadržené - Radim Uzel Zvíře nadržené - Radim Uzel

„Milostné zvířátko uděláme z vás, kolem hrdla dáme pozlacený pás…“ veršuje libretista Karel Sabina v naší vpravdě národní opeře. Doba však tehdy byla cudná, nebo si tak alespoň navenek připadala. Jakápak tedy „nadrženost“. Přitom však lidská sexualita je tak stará jako lidstvo samo a jedním z jejích trvalých znaků je vyšší sexuální aktivita mužů. Navíc je člověk bytostí trvale sexualizovanou a jeho

Minorities and Law in Czechoslovakia, 1918-1992 - Jan Kuklík,René Petráš Minorities and Law in Czechoslovakia, 1918-1992 - Jan Kuklík,René Petráš

Ethnic minority issues played an important role in the history of Czechoslovakia, from 1918, during World War II and in the years immediately following it. Czechoslovakia became a model for solving ethnic and minority problems and legal regulations had always played a key role in the status of minorities. This book, which deals with issues concerning ethnic and language minorities in Czechoslovakia

Urbánní revoluce - Henri Lefebvre,Olga Walló Urbánní revoluce - Henri Lefebvre,Olga Walló

Urbání revoluce je jednou z nejdůležitějších knih Henriho Lefebvra, francouzského marxistického filosofa a urbánního sociologa, jehož myšlenky zásadně změnily nejen způsob nahlížení a zkoumání města, ale také užívání a vnímání města samotnými obyvateli. Kniha je prvním překladem díla Henriho Lefebvra do češtiny! Henri Lefebvre je nejen autorem termínu právo na město, ale také praotec urbánní revoluce,

Feminismy - Globální dějiny - Lucy Delap,Alžběta Vargová Feminismy - Globální dějiny - Lucy Delap,Alžběta Vargová

Feminismus má mnoho podob a mnoho historií. Často neznámých či zapomenutých — ale stále inspirativních. Když se řekne feminismus, vybaví se nám známé obrazy: pochodující sufražetky, pálení podprsenek, duhové vlajky. Boj za genderovou emancipaci má však mnohem pestřejší a mnohdy delší dějiny než ty, které si vypráví západní společnost. Snad na všech místech světa se ženy pokoušely vymanit se z údělu,

Populárne produkty

1000 dobrých rad zahrádkářům (Radoslav Šrot) (česky)
2,56 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Holka s rytmem v těle (Krulíková, Nancy) (česky)
0,48 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Domek v Irsku - Caplinová Julie
20,84 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Dobroběžník mezi světy - Marek Jelínek
13,29 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Súhrn francúzskej gramatiky - autor neuvedený
2,66 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Billie Eilish - Kompletní příběh - autor neuvedený
6,65 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Přelet přes území nikoho - Hájek Jiří
10,39 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Učedník - Taran Matharu
15,11 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Jiří a jeho písničky - autor neuvedený
17,57 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
České pohádky (Karel Jaromír Erben) (česky)
2,24 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
The Unsettling of Europe - autor neuvedený
34,68 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Helen Levitt - Jean-Francois Chevrier, Thames & Hudson Ltd
16,10 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Chamtivost (Marc Elsberg) (česky)
3,60 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Sakamoto Days 5 - Odsouzenci - Suzuki Yuto
10,82 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Objektové programování 1 (Rudolf Pecinovský) (česky)
1,48 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024