A szlovák nemzeti lét kezdete - Laci Éhn
18,38 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
A szlovák nemzeti lét kezdete - Laci Éhn
18,38 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Több éves kutatás eredményeként kerül az olvasók elé a tényekre és dokumentumokra alapozott, részrehajlástól mentes, tárgyilagos mű. A kötet része a 9 térképet tartalmazó színes melléklet. "A szlovák nemzeti tudat a XVIII. század második felében jelent meg. Eleinte katolikus papok terjesztették, az általuk alapított Szlovák Tudós Társaság már nevében is szlováknak tekintette magát. A XVIII. század végén a szlovákok céltudatos jogi törekvéseit megzavarták a cseh gyökerű lutheránusok. [...] Abban az időben, amikor a magyar elit arra törekedett, hogy a közéletben a latin nyelvet a magyar váltsa fel, reakcióként érthetőek voltak a szlovákok azonos célú törekvései - legalábbis a szlovákok által lakott területen. A XIX. század második felében a [...] cári Oroszországba vetett remények viszont szertefoszlottak, és így a lutheránus politikusok következő generációja fokozatosan visszatért apáik és nagyapáik eszméjéhez. Így a XX. század elején újra feléledt a csehszlovák nemzetegység gondolata. [...] A szlovák nemzeti tudat létrejöttét és fejlődését ez a jelenség befolyásolta, és mind a mai napig problémát okoz, hogy ennek szereplői nincsenek céljaik szerint kategorizálva. "Národovecként" a szlovák történelemben a továbbiakban is olyan szereplőket tartanak számon, akik a cseh, a szlovák vagy a csehszlovák gondolat zászlaja alatt harcoltak (a magyarok ellen)." Ladislav Szalay (Részlet az Utószó helyettből)

Ochrana ústavnosti - Ján Drgonec
31,83 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Ochrana ústavnosti - Ján Drgonec
31,83 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha je určená vysokoškolským pedagógom zaoberajúcim sa ústavným právom alebo všeobecnou teóriou práva. Rovnako sa pokúša osloviť sudcov, prokurátorov a advokátov, ktorí pri výkone povolania prichádzajú do styku s aplikovanou ochranou ústavnosti. Štýlom spracovania dielo umožňuje porozumieť nastoleným problémom aj žurnalistom a politológom zaoberajúcim sa otázkami ochrany ústavnosti. Dielo je spôsobilé osloviť aj poslucháčov právnických fakúlt s hlbším záujmom ochranu ústavnosti prostredníctvom Ústavného súdu, aj keď v tomto prípade študenti nie sú prvoplánovým adresátom diela.

Sliepka nedokáže zniesť kačacie vajce - Bernice Maxton-Lee,Greame Maxton
10,45 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Pandémia COVID-19 môže byť odrazovým mostíkom pre rýchle zmeny potrebné na riešenie klimatickej krízy. Autori predkladajú presvedčivé argumenty, prečo musíme všetci okamžite konať a radikálne zmeniť všetky systémy, ktoré sú piliermi civilizácie a hospodárstva. Vlády musia konať okamžite, nie až keď budú následky ich nedbanlivosti a neschopnosti zdrvujúce. Ľudstvo má veľmi málo času na zavedenie potrebných radikálnych zmien. Bernice Maxton-Lee, spoluautorka, prednáša o zmene klímy a odlesňovaní Zmenu musia viesť mladí ľudia, ktorí ešte nie sú infikovaní ekonomickým vírusom zabíjajúcim planétu. Je čas, aby nové politické vedenie vybudovalo menej sebeckú budúcnosť. Graeme Maxton, spoluautor, ekonóm, riadny člen Rímskeho klubu Táto kniha je odvážna, dramatická a vizionárska. Vynikajúcim spôsobom vysvetľuje celý rad kríz, ktorým v súčasnosti ľudstvo čelí. Pandémiu COVID-19 predstavuje v novom svetle ako jedinečnú príležitosť na vybudovanie lepšej budúcnosti. Dúfam, že ľudstvo túto náročnú úlohu zvládne. Jorgen Randers, emeritný profesor klimatických stratégií, BI Norwegian Business School, Oslo Kniha aj pre tých, ktorí ešte stále nedospeli k elementárnemu človečenstvu niesť zodpovednosť za vlastné skutky. Ľudstvo predsa nemôže uniknúť pred sebou samým! Juraj Genčanský, redaktor

Srdce stoupá vzhůru - Zdenka Blechová
20,38 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Srdce stoupá vzhůru - Zdenka Blechová
20,38 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha vypráví o tom, jak uzdravit srdce z bolestí, které jsme mu způsobili v minulosti, aby mohlo stoupat vzhůru. Tuto knihu jsem začala psát během své dovolené v Řecku a pokračovala v ní po svém návratu z ní až do konce října. Je takovým časosběrným materiálem mých myšlenek a prožitků v tomto časovém úseku. Chci vám ukázat, jak se uzdravuje srdce. Jak jeden náraz do srdce spouští další a další informace, souběhy životů, ladí naši mysl z jednoho postoje, který jsme zastávali v minulosti, do jiného, a tím se uzdravuje. Mohla jsem si své myšlenky nechat pro sebe a užívat si dovolenou, ale já je potřebovala vypsat, aby i vám mohly být prospěšné. Věřím, že tato kniha vám ukáže, jak pracovat se svým srdcem, aby mohlo stoupat vzhůru. S knihou se můžete i učit. Obsahuje 160 různých sdělení - co pro sebe dnes můžu udělat? Stačí si jen každý den otevřít knihu a přečíst si dané sdělení. Tím se budete učit kontaktu se sebou a dělat věci pro sebe.

Průvodce husitskými válkami - Martin Pitro,Petr Vokáč
14,57 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Průvodce husitskými válkami - Martin Pitro,Petr Vokáč
14,57 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Populárně-naučná publikace pro širokou veřejnost přináší čtivou a srozumitelnou formou informace o husitské éře, která české země během první poloviny 15. století uvrhla do období bezvládí, zmatků, hrůz a utrpení a citelně zasáhla i do dějin střední Evropy. Autoři si všímají důležitých aspektů, ať už jde o důvody vypuknutí husitské revoluce, její průběh, jednotlivé válečné střety nebo ničivé následky. Kniha obsahuje citace a množství doplňujících informací, jež dohromady vytvářejí čtenářsky plastičtější obraz popisovaných událostí a zařazují je do dobového kontextu.

Světlo, které pohaslo: Vyúčtování - Stephen Holmes,Ivan Krastev
15,18 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Světlo, které pohaslo: Vyúčtování - Stephen Holmes,Ivan Krastev
15,18 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Ivan Krastev a Stephen Holmes se zamýšlejí nad vznikem a vzestupem hnutí a politických proudů, které se stavějí do opozice vůči liberalismu a které v posledních několika letech důrazně vyvrátily představu, že budoucnost bude nevyhnutelně liberální. Nacházejí zajímavé vývojové paralely mezi střední a východní Evropou, putinovským Ruskem a trumpovskými Spojenými státy. Tento vývoj spolu s nástupem populistických politiků vnímají jako důsledek zhroucení naděje na unipolární liberálně-demokratický svět, jemuž by dominovaly Spojené státy. Detailně se věnují řadě aspektů, které k této změně přispěly, ať už to byla vnitřní ekonomická krize ve Spojených státech, vylidňování ve východní Evropě, resentiment z napodobování Západu, k němuž byly tlačeny země bývalého sovětského bloku, nebo pokrytectví americké zahraniční politiky. Rozpad liberálně-demokratického řádu popisují věcně, byť zároveň s jistou nostalgií, ale i mírným optimismem při pohledu do budoucnosti.

Vydej si vlastní knihu - Jiří Nosek
18,14 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Vydej si vlastní knihu - Jiří Nosek
18,14 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Vlastní knihu si můžete vydat i vy. Nenechte se odradit nedostatkem peněz, zkušeností ani odmítnutím od nakladatelství. Jediné, co doopravdy potřebujete, je odvaha a víra ve své dílo! Chcete svou knihu vidět na pultech obchodů a v e-shopech? Víte, jak pro ni vytvořit tu nejlepší startovní pozici? Přejete si, aby se čtenářům líbila a dobře se prodávala? Dozvíte se, jak - dovést svůj text k dokonalosti, - ohlídat, aby pro vás vydání knihy nebyl finanční průšvih, - navrhnout obálku, která přitáhne pozornost, - knihu vydat bez obětování vlastních úspor, - ji dostat do knihkupectví a e-shopů, - stanovit cenu a pracovat s nástrahami českého knižního trhu, - najít čtenáře, kteří knihu nejvíc ocení.

Praktický průvodce pistolnice - Dominik Valášek
5,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Praktický průvodce pistolnice - Dominik Valášek
5,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Máte někdy chuť „jenom tak si zastřílet“, ale nevíte, jak udělat první krok? Máte strach, že svět zbraní a střelnic je doménou mužů? Odhoďte obavy a nechte se přesvědčit, že holky můžou střílet taky. Ať už chcete zbraň k sebeobraně, jako nový koníček, nebo prostě jako pojistku do domácnosti pro všechny případy, autor vás provede krok za krokem na cestě ke zbrojnímu průkazu. Komplexní průvodce základů střelectví s krátkou palnou zbraní, tedy s pistolí a revolverem, vám dá odpověď na všechny otázky, které vás v souvislosti s ním napadnou: Jak zabezpečit zbraň v domácnosti a co se stane, když náboj upadne? Jak se dostat ke střelbě bez zbrojního průkazu a co vás čeká, když se rozhodnete ho získat? Je lepší pistole, nebo revolver? A i když je kniha určena především ženám, svižně napsané rady nepochybně pomůžou i začínajícím střelcům.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Kolektív autorov
67,06 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Kolektív autorov
67,06 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Co vše má veřejná sféra ve vztahu k (ohroženým) dětem a rodinám vykonávat, na jaký okruh dětí se zaměřuje, na jaké situace reaguje a jakým způsobem nebo jaká jsou práva a povinnosti všech zúčastněných? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá druhé, aktualizované vydání komentáře zákona o sociálně-právní ochraně dětí, doplněné o aktuální poznatky z praxe.

Magyar uralkodók - Péter Vida
4,26 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Magyar uralkodók - Péter Vida
4,26 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

A könyv Géza fejedelemtől IV. Károlyig gyűjti össze a magyar történelem kiemelkedő királyait. Rövid betekintés a magyarság történelmébe. A különböző századok királyainak, uralkodóinak intézkedéseiről, történelmünk eseményekben gazdag időszakairól számol be a könyv. Felsorolja az Árpád-házi királyokat, a Vegyes-háziakat, és a Habsburgokat. Megemlíti népszerű és népszerűtlen tetteiket, törvényeiket, uralkodásuk jó és rossz oldalát a honfoglalástól az utolsó Habsburg királyig. A könyvet a magyar történelem eseményeiről, királyainkat ábrázoló képek teszik látványossá.

IFRS/Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - Lenka Krupová
78,33 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikace pokrývá problematiku Mezinárodních standardů účetního výkaznictví především z interpretačního a aplikačního pohledu. Obsahuje množství řešených příkladů a případových studií, které vysvětlují požadavky IFRS a jejich aplikaci IFRS v podnikové praxi. Je členěna do tří logických celků: První část se komplexně zabývá problematikou účetní závěrky podle IFRS. Jsou zde uvedeny požadavky jednotlivých standardů na vykazování a oceňování položek účetních výkazů. Druhá část knihy se týká podnikových kombinací a konsolidované účetní závěrky. Tato část obsahuje také problematiku reportingu pro účely konsolidované účetní závěrky. Třetí část zahrnuje oblast prvního přechodu na IFRS z národní účetní legislativy.

Hortus inventariorum. Statě k problematice inventářů pro dějiny umění - Jiří Roháček,Lubomír Slavíček
9,93 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Sborník příspěvků ze 4. zasedání k problematice písemných pramenů pro dějiny umění konaného v Praze 6. června 2013 se zabývá vybranými tématy spojenými s inventářem tradičním a hojně využívaným pramenem pro uměleckohistorické bádání. Časový záběr je od středověku do 20. století. V knize nejde pouze o představení a interpretaci konkrétních příkladů, nýbrž i o snahu zasadit fenomén inventáře do širšího kulturního, sociálního a politického kontextu. Ukázat, jak souvisí zrod a idea inventarizace s obecnějšími změnami fungování společnosti, jaký má v určitých epochách vzrůstající zájem o třídění a katalogizaci vztah k dobovým filozofickým postojům, případně k proměnám určitých sociálních vazeb. Pokouší se i vymezit pojem inventáře z uměleckohistorického a archivního hlediska a představil možnosti jeho badatelské exploatace. Komplementárně přihlíží i k dalším pramenům obdobného typu a výpovědní hodnoty.

O zármutku - C.S. Lewis
7,55 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
O zármutku - C.S. Lewis
7,55 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha O zármutku nie je obyčajnou knihou. V istom zmysle to vlastne vôbec nie je kniha; je to skôr svedectvo o tom, ako sa jeden muž statočne postavil tvárou v tvár svojej úzkosti. Je to záznam skúmania vlastného zármutku s cieľom lepšie pochopiť, čo sa od nás očakáva v tomto živote, v ktorom musíme rátať s bolesťou a žiaľom zo straty našich milovaných. Je pravda, že len veľmi málo ľudí by dokázalo napísať takúto knihu; ešte menej je takých, ktorí by ju napísali, aj keby to dokázali; a najmenej je takých, ktorí by ju po napísaní vydali. Ak uprostred svojho zármutku nenachádzate žiadnu útechu v okolitom svete a nedostáva sa vám žiadneho povzbudenia, keď voláte k Bohu, dúfam, že táto kniha vám prinajmenšom pomôže postaviť sa svojmu žiaľu tvárou v tvár a "aspoň trochu sa v ňom začať vyznať".

Život není náhoda - Urban Hal
5,18 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Život není náhoda - Urban Hal
5,18 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Autor bestselleru To nejdůležitější v životě probírá ve své další knize 15 klíčových témat, která mají obohatit život tak, aby byl žit vědomě a naplněně. Život pro něj není dán náhodou, ale volbou. V každém okamžiku se můžeme svobodně rozhodnout a je jen na nás, zda jsme takovou volbu schopni pro naše budoucí štěstí uskutečnit. K tomu, abychom na to byli připraveni, slouží právě tato kniha. Urban hájí ctnosti, jako je pokora, trpělivost, odvaha, odpuštění…, nezbavuje je jejich vážnosti a důležitosti, ale plní je velmi živým, a přesto nebanálním obsahem. Hal Urban je pedagog a psycholog, oceňovaný vyučující jak na středních, tak vysokých školách. Po úspěchu knihy To nejdůležitější v životě se stal uznávaným odborníkem na témata spojená s pozitivní psychologií, výchovou a kvalitou života.

Na rozhraní světů - Tereza Dědinová
18,03 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Na rozhraní světů - Tereza Dědinová
18,03 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kolektivní odborná monografie obsahuje příspěvky jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení příběhu, světa a jazyka, Ke kořenům nejen české fantastiky, Kreativita a fantastičnost - příběhy nejen pro děti, Středoevropská postmoderna) představuje možnosti zkoumání fenoménu fantastična z hlediska literární teorie a historie, divadelní a kognitivní vědy, filozofie a komparatistiky. Široké pojetí fantastična uplatněné v knize umožnilo zaměřit se na žánrové i nežánrové podoby fantastiky, a přispět tak k překlenutí do značné míry umělé hranice mezi nimi.

Česko - německý odborný konverzační slovník cestovního ruchu - Bohuslav Balcar
10,94 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Unikátní, tematicky řazený slovník mapující celou oblast cestovního ruchu – podrobné kapitoly zabývající se oborovým členěním cestovního ruchu, dovolenou u moře i na horách, poznáváním památek, dopravou, hotelnictvím, gastronomií, různými druhy aktivní turistiky, kulturou a mnoha dalšími odvětvími se vztahem k cestovnímu ruchu, jako např. pojištěním, zdravotnictvím a.d. • nezbytný pomocník všech profesionálů působících v tomto odvětví • vhodná pomůcka při studiu oboru cestovního ruchu • nejkomplexnější slovník pro cestovatele Slovník má doporučení Evropské unie, České centrály cestovního ruchu a Ministerstva pro místní rozvoj, slouží m.j. jako učební pomůcka v některých odborných školách.

Hogyan működik? - John Farndon
12,11 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Hogyan működik? - John Farndon
12,11 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Hogy magyaráznád el egy múltból érkező időutazónak, miképp működik a mosógép, a tengeralattjáró, a televízió, vagy a napelemek? Elhitetnéd velük, hogy varázslat, vagy készen állsz, hogy te válaszold majd meg minden kérdésüket?A könyvben több száz pöttöm figura hajtja rendületlenül a hajtószíjakat, forgatja a forgattyúkat, tolja a tolattyúkat, és egyáltalán, mindig pontosan azt csinálják, amit csinálniuk kellene, ha tényleg ott lennének az eszközök belsejében.

Timicunami - Alberto Pellai,Barbara Tamborini
5,30 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Timicunami - Alberto Pellai,Barbara Tamborini
5,30 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

"Gyakorló szülőként rémálom, amikor a tinédzser kor beköszöntével egyszerre mintha egy teljesen más személyiség venné át az uralmat gyerekünk felett. A forgószél, amely épp átsöpör rajtunk, a kiskamaszkor, és jobb, ha már az elején tudjuk, hogy nincs rá gyógymód. A túlélésnek azonban van titka: meg kell értenünk, mi zajlik a javában fejlődő agyban, amely másképp működik, mint a felnőtteké.Barbara Tamborini és Alberto Pellai tud erről egyet s mást: a fejlődő életkor pszichológiájának szakértőiként és két kiskamasz szüleiként (valamint két másik gyereké, aki még csak ezután lesz az) biztos kézzel vezetnek be minket ennek az életkornak a csodái közé, s ellátnak minket megfelelő tanácsokkal ahhoz, hogy bár lehetetlennek látszik, de megtaláljuk a megfelelő kommunikációs csatornát. A könyv teljesen gyakorlatiasan, problémakörönként tárgyalja a korszak nehézségeit sok ötlettel, és még több kérdéssel, melyek segítenek árnyalni a helyzetet. Nem azt mondja meg hogy reagáljunk, hanem hogy hogyan ne reagáljuk, illetve mikor érdemesebb nem lereagálni azt,amit látunk. Tartalmaz még egyebek között egy részletes szülői tesztet,amiből nemcsak gyermekünk, de saját reakcióink is érthetőbbé, így kezelhetőbbé válnak. Találhatunk a kötetben hasznos film tippeket is, melyeket meghatározott időszakban a serdülőknek egyedül vagy családdal együtt érdemes megnézni."

Kibernyomozói kézikönyv - Nagy Zoltán András
4,29 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kibernyomozói kézikönyv - Nagy Zoltán András
4,29 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

A számítástechnika nyújtotta előnyöket mindennapi életünkben szinte észre sem vesszük, természetesnek tartjuk. A számítógép egyszerre van jelen a munkánkban, és teret hódít otthonainkban is. A technika, technológia vívmányaival a bűnelkövetések eszköztára is bővült. Ma már nemcsak a kibertérbeli támadásokban, hanem a valós térben elkövetett, tradicionális bűncselekményekben is szerepet kapnak.A számítástechnikai rendszerekben kezelt elektronikus adatok a bűncselekmények bizonyítékai, amelyek megszerzése, megváltoztathatatlanságuk biztosítása új eszközöket, új módszereket igényel. Ez azt jelenti a jogalkalmazók számára, hogy meg kell ismerkedniük az új típusú bűncselekményekkel, azok eszközeivel, az elektronikus adatok bizonyítékként való felhasználásával.A több szerző által jegyzett kötetünk a kiber- és az informatikai nyomozók képzéséhez készült, de a téma iránt érdeklődők számára is hasznos ismereteket nyújt.

Harag és frusztráció - Moritz Boerner
1,46 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Harag és frusztráció - Moritz Boerner
1,46 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

A könyv olyan módszereket mutat be, melyek segítségével mindenféle haragot és frusztrációt maradéktalanul megszüntethetünk. Olyan egyszerű kérdezési technikák ezek, melyeket bárki könnyedén elsajátíthat. Olvassa el,• miként alakíthatja át a frusztrációt pozitív energiává;• hogyan fordíthatja át lehetőséggé a legkülönfélébb kríziseket;• miképpen kovácsolhat előnyt a „hibákból” és nőhet fel a „problémákhoz”.

Temný trh - Misha Glenny
20,80 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Temný trh - Misha Glenny
20,80 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Internet změnil fungování celé společnosti, a to včetně zločinu. Vedl ke vzniku zcela nových forem takzvané kybernetické kriminality. Kniha popisuje vývoj obrovského byznysu, jehož nejběžnější formou je obchodování s kradenými údaji o platebních kartách a jejich využívání, zahrnuje však i podvody s elektronickým bankovnictvím a všechny kriminální aktivity umožněné průniky do datových i mobilních sítí včetně průlomů do mezibankovní komunikace. Při tomto spektru aktivit pak nikoho neudiví, že tajemní hackeři a crackeři z bezpečí svých zešeřelých pracoven kradmo stahují z účtů každého z nás částky, jež jsou dohromady mnohem větší, než kolik utrží kolumbijská narkomafie. Na příběhu několika podvodníků i jejich skupin autor ukazuje, jak se obor "odnikání" vyhrazený původně technologickým nadšencům postupně integroval do světa organizovaného zločinu. Z druhé strany pak odvíjí příběh boje policejních složek s internetovou kriminalitou, která překračuje hranice jedné země. Vstoupíme do světa agentů provokatérů, komplikovaných mezinárodních vztahů i vzájemně si konkurujících tajných služeb. Nikdy nevíte, kdo sedí u počítače proti vám, kým je ve skutečném životě a jakou identitu jen předstírá. Takový je Temný trh...

Za tajomstvami ríše Chetitov, 2. vydanie - Vojtech Zamarovský
14,63 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Za tajomstvami ríše Chetitov, 2. vydanie - Vojtech Zamarovský
14,63 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Keď pozoruhodná kniha Vojtecha Zamarovského Za tajomstvom ríše Chetitov vyšla v roku 1963 prvý raz, kritika ju nazvala „archeologickou detektívkou“, „objavnou vedeckou reportážou“ a „priekopníckym dielom našej literatúry faktu“. Odvtedy vyšla v mnohých vydaniach, ako aj v prekladoch do viacerých jazykov sveta a stala sa jedným z najúspešnejších diel reprezentujúcich slovenskú literatúru faktu. Okrem iného predstavuje aj českého orientalistu Bedřicha Hrozného, ktorý rozlúštil jazyk Chetitov, takže dnes o nich vieme viac ako historici, čo žili len pár storočí po zániku ich ríše. Dielu neubral na zaujímavosti ani čas. Vojtech Zamarovský totiž svoju „archeologickú detektívku“ pre vydanie vo vydavateľstve PERFEKT v roku 2003 znova upravil, doplnil novými faktmi, pričom dostala príťažlivú formu s mnohými fotografiami, nákresmi a mapkami. V najnovšom vydaní sa za históriou jedného z najzáhadnejších národov staroveku, ktorý pred štyrmi tisícročiami vytvoril mocnú ríšu a zároveň veľkolepú kultúru, môžu vybrať aj súčasníci.

Biblia-Sväté písmo v obrazoch - Starý zákon
3,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Biblia-Sväté písmo v obrazoch - Starý zákon
3,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Biblia-najpredávanejšia, najobľúbenejšia, najčítanejšia kniha - kniha kníh - Sväté písmo. Tejto knihe sa nevyrovná žiadny návod do života, lebo túto knihu - prostredníctvom svätopiscov písal sám Boh. Kniha je bohato ilustrovaná, obsahuje viac ako 140 rytín nazarénskej školy. Biblia nie je len jedna jediná kniha. Je to vlastne akási „knižnica“, ktorá obsahuje okolo 73 rôznych spisov (v rôznych cirkvách sa ich počet môže líšiť) a bola vytvorená v priebehu asi 1500 rokov. Bibliu tvoria dve hlavné časti- Starý a Nový zákon. STARÝ ZÁKON (Stará zmluva), ktorý kresťania prevzali z judaizmu obsahuje 47 spisov (kníh) z toho je 17 historických, 5 vyučujúcich a 17 prorockých; vznikal asi 1300 rokov; skoro celý bol napísaný v hebrejčine. V tejto časti Biblie je zaznamenané stvorenie sveta, veľká potopa ako aj množstvo historických informácií o Izraelcoch, napr. putovanie po púšti a darovanie „Desiatich Božích prikázaní“ na hore Sinaj, ktoré sa stali základom mnohých zákonov krajín po celom svete. Ďalej tu môžeme nájsť obdobie rôznych vojen, bitiek, a taktiež veľmi známy príbeh o Babylonskej veži. Kniha Jóbova je poetická dráma o utrpení. Nájdeme tu aj rôzne piesne, žalmy, múdroslovia a proroctvá.

Králové Izraele - Jan Divecký
3,15 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Králové Izraele - Jan Divecký
3,15 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

v této knize, která je závěrečným dílem volné trilogie tanachických příběhů, se završí biblické osudy židovského národa, které jsme sledovali od skromných počátků v časech praotců (v knize Příběhy Tóry), po dobytí Jeruzaléma králem Davidem (v knize Izrael soudců a králů). Jádro našeho vyprávění pojednává o době, kdy v Jeruzalémě stával první (Šalomounův) Chrám a v jeho stínu vládli králové Davidovy dynastie. Dílo je v našem kontextu výjimečné nejen židovským úhlem pohledu na „obecně známá“ témata, ale také pedagogickým záměrem díla, které v předmluvě ke knize vyzdvihl vrchní zemský rabín Efraim K. Sidon.

Érzelmi kiégés - Emily Nagoski,Amelia Nagoski
13,18 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Érzelmi kiégés - Emily Nagoski,Amelia Nagoski
13,18 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Útmutató a kiégés és a stressz hatékony kezeléséhez - kifejezetten nőknek. Nőként temérdek elvárással szembesülünk nap mint nap. Hozd ki a munkádból a maximumot, mindegy, milyen kimerült vagy! Fogadd el önmagad, de a cél a tökéletes külső legyen! Légy boldog és kiegyensúlyozott, de csak módjával, nehogy önzőnek tűnj! Csoda, hogy egy idő után úgy érezzük, összecsaptak a fejünk felett a hullámok, és nem bírjuk tovább? A tartós stressz és a felfokozott érzelmek elkerülhetetlenül kiégéshez vezetnek, ami súlyosan károsíthatja testi és lelki egészségünket. Amelia és Emily Nagoski közös munkája segít rendet teremteni a zűrzavarban. A szerzőpáros úgy véli, a cél nem az, hogy a külvilágból érkező káros hatásokat kizárjuk az életünkből, hanem az, hogy megtanuljunk harcolni ellenük. A könyvben található kérdőívek és gyakorlatok révén elsajátíthatjuk a stressz felismerésének és kezelésének leghatékonyabb módszereit, illetve jobban megismerhetjük a személyt, akivel a legtöbb időt töltjük: önmagunkat. Az Érzelmi kiégés legfontosabb célja, hogy a fejezeteket végigolvasva inspirációt kapjunk, hogyan mozdítsuk elő életünkben a pozitív változásokat, illetve hogy egyszer és mindenkorra megtanuljuk, nem az a fontos, hogy mindent elérjünk, hanem hogy rájöjjünk: mindannyian fantasztikusak vagyunk.

Pôvod. Ako Zem ovplyvnila vývoj ľudstva - Lewis Dartnell,Tomáš Mrva
16,10 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha Pôvod odhaľuje ohromujúci vplyv zeme pod našimi nohami na podobu ľudských civilizácií – od pestovania prvých plodín až po zakladanie moderných štátov. Nie náhodou býva prirovnávaná k takým významným knihám ako Diamondove Osudy ľudských spoločností. Prináša fascinujúci pohľad na náš svet, ktorý určovali prírodné podmienky. Keď hovoríme o dejinách ľudstva, často sa zameriavame na veľkých vodcov, vývoj populácie a rozhodujúce vojny. Ako však náš osud určila samotná Zem? Naša planéta sa kolíše a to spôsobuje zmeny klímy, ktoré si vynútili prechod od kočovania k poľnohospodárstvu. Hornatý terén viedol k rozvoju demokracie v Grécku. Vzorce prúdenia vzduchu neskôr formovali vývoj objavovania nových krajín, kolonizácie a obchodu. Dokonca aj dnes sa správanie voličov na juhovýchode Spojených štátov riadi tým, kde sa nachádzajú 75 miliónov rokov staré sedimenty z pravekého mora. Všade je vidieť hlboké odtlačky planéty na podobe ľudstva.

Revmatologie pro praxi, 2. vydanie - Petr Němec,Kolektív autorov
43,15 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Revmatologie pro praxi, 2. vydanie - Petr Němec,Kolektív autorov
43,15 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha je členěna do dvou částí, obecné a speciální. V obecné části knihy jsou uvedeny stručné poznámky ke klasifikaci heterogenní skupiny revmatických onemocnění. Důležitá je kapitola Vyšetření pacienta s revmatickým onemocněním. Je uveden rovněž přehled laboratorních vyšetření zobrazovacích metod používaných v revmatologii. Přínosnou je kapitola Emergentní stavy v revmatologii, která uvádí přehled jednotlivých akutních projevů revmatických onemocnění rozdělených podle typu orgánového postižení. Kapitola Léky v revmatologii byla doplněna o problematiku léčby bolesti revmatických pacientů, samostatné kapitoly věnující se vakcinaci revmatických pacientů a antirevmatickým lékům v průběhu těhotenství a kojení. Nově přibyly kapitoly věnující se základům rehabilitace a předoperační přípravě revmatických pacientů Ve speciální části jsou popisovány jednotlivé skupiny revmatických onemocnění – systémová autoimunitní onemocnění, vaskulitidy, spondyloartritidy, osteoartróza, krystaly indukované artritidy, artritidy se vztahem k infekci a ostatní revmatická onemocnění. V kapitole Ostatní revmatická onemocnění čtenář najde informace o metabolických onemocněních skeletu, osteonekróze, difuzní idiopatické skeletální hyperostóze, sarkoidóze, revmatických projevech diabetes mellitus, paraneoplastických syndromech, nežádoucích revmatických projevech imunoterapie nádorů a mimokloubním revmatismu. Napříč jednotlivými kapitolami jsou rovněž uvedeny informace o revmatických syndromech dětského věku zahrnující juvenilní idiopatickou artritidu, vaskulitidy dětského věku, uveitidy u dětských revmatických onemocnění a přehled autoinflamatorních syndromů. Kniha Revmatologie pro praxi je určena nejen revmatologům, ale také pregraduálním a postgraduálním studentům lékařských fakult, praktickým lékařům, internistům a lékařům jiných odborností s přesahem do problematiky revmatologie.

Sovětská armáda a Česká společnost 1968-1991 - Marie Černá
16,97 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Sovětská armáda a Česká společnost 1968-1991 - Marie Černá
16,97 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha se zabývá různými aspekty více než dvacetileté přítomnosti Sovětské armády v Československu v letech 1968 až 1991. Sleduje okolnosti jejího usazování v zemi, bezprostředně odvozené od invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, aktivní vměšování do politického vývoje v rané fázi takzvané normalizace i všestrannou podporu, kterou jí normalizační režim poskytoval. Všímá si odvrácené strany této podpory, kdy soustavné upřednostňování sovětských zájmů, leckdy na úkor místních obyvatel i životního prostředí, šlo ruku v ruce s rezignací československého státu na dodržování zákonnosti a výkon efektivní správy nad vlastním územím. Přibližuje často problematické soužití sovětských posádek a místních obyvatel, kteří za dané situace nenacházeli na centrální úrovni potřebnou záštitu. V tomto kontextu upozorňuje i na protichůdné logiky, které vzájemné soužití rámovaly: oficiální politiku družby na jedné straně a kontrarozvědnou ochranu sovětských vojenských objektů na straně druhé. Autorka zaznamenává stopy, které přítomnost Sovětské armády zanechala v kolektivní paměti, a věnuje se také okolnostem jejího odchodu ze země v letech 1990 a 1991, který započal bezprostředně se změnou politického režimu. Dlouhodobou přítomnost Sovětské armády představuje jako bytostně politickou a zpolitizovanou záležitost, jež byla od počátku předmětem mocenských sporů, posléze propagandy a cílené manipulace. Studie čerpá z rozsáhlé pramenné základny celostátní i lokální provenience.

Objevování vnitřní matky - Bethany Webster
28,69 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Objevování vnitřní matky - Bethany Webster
28,69 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Mateřské zranění, ať už se projevuje na osobní, kulturní, duchovní či jiné rovině, je soubor zvnitřněných omezujících domněnek a vzorců, jenž nám v dospělosti na mnoha frontách způsobuje komplikace, má vliv na náš sebeobraz i na způsob, jak vnímáme druhé a svůj potenciál. Dcery ovládá neodbytný pocit, že je s nimi něco v nepořádku. Ze strachu z odmítnutí se nevěnují vlastnímu rozvoji, mají slabé hranice a nejasné ponětí o tom, kým jsou. Toto zranění se projevuje ve všech oblastech našich dospělých životů, od manželství přes rodičovství a kariéru až po vztah k tělu. Teprve ustavičná těžko snesitelná bolest, již způsobuje, v nás dokáže vyburcovat potřebnou motivaci a energii, abychom se konečně odhodlaly ke změně a navázaly kontakt se svým vnitřním dítětem a skrze něj s vnitřní matkou. Kniha známé americké terapeutky a spisovatelky Bethany Webster do hloubky rozebírá fenomén mateřského zranění a nabízí účinné a podrobné postupy, jak se z této nezdravé dynamiky trvale vymanit a zlepšit svůj život.

Afghánská mise: Lógar - Ota Sládek
13,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Afghánská mise: Lógar - Ota Sládek
13,35 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Víte přesně, co je to PRT? A co dělá v afghánském Lógaru? A jakou úlohu tam má Armáda České republiky? Knížka, kterou právě držíte v ruce, vás seznámí formou rozhovorů se členy prvního Provinčního rekonstrukčního týmu a jeho začátcích na jaře 2008 v Afghanistánu. Nechybí ani rozhovory s vojáky kteří je ochraňují. Jak se v Lógaru žije a pracuje? Jaký mají k Čechům Afghánci vztah? Nahlédnete do života českých vojáků na vzdálené misi. Zjistíte, jak funguje každoodenní spolupráce civilistů z PRT a v ojáků. A nechybí ani skvělé fotografie Daniela Hlaváče, který získal za svou sérii reportážních fotografií z Afghanistánu 2. Cenu Czech Press Photo v roce 2009.