3,90 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Biblia-najpredávanejšia, najobľúbenejšia, najčítanejšia kniha - kniha kníh - Sväté písmo. Tejto knihe sa nevyrovná žiadny návod do života, lebo túto knihu - prostredníctvom svätopiscov písal sám Boh. Kniha je bohato ilustrovaná, obsahuje viac ako 140 rytín nazarénskej školy. Biblia nie je len jedna jediná kniha. Je to vlastne akási „knižnica“, ktorá obsahuje okolo 73 rôznych spisov (v rôznych cirkvách

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Biblia-najpredávanejšia, najobľúbenejšia, najčítanejšia kniha - kniha kníh - Sväté písmo. Tejto knihe sa nevyrovná žiadny návod do života, lebo túto knihu - prostredníctvom svätopiscov písal sám Boh. Kniha je bohato ilustrovaná, obsahuje viac ako 140 rytín nazarénskej školy. Biblia nie je len jedna jediná kniha. Je to vlastne akási „knižnica“, ktorá obsahuje okolo 73 rôznych spisov (v rôznych cirkvách sa ich počet môže líšiť) a bola vytvorená v priebehu asi 1500 rokov. Bibliu tvoria dve hlavné časti- Starý a Nový zákon. STARÝ ZÁKON (Stará zmluva), ktorý kresťania prevzali z judaizmu obsahuje 47 spisov (kníh) z toho je 17 historických, 5 vyučujúcich a 17 prorockých; vznikal asi 1300 rokov; skoro celý bol napísaný v hebrejčine. V tejto časti Biblie je zaznamenané stvorenie sveta, veľká potopa ako aj množstvo historických informácií o Izraelcoch, napr. putovanie po púšti a darovanie „Desiatich Božích prikázaní“ na hore Sinaj, ktoré sa stali základom mnohých zákonov krajín po celom svete. Ďalej tu môžeme nájsť obdobie rôznych vojen, bitiek, a taktiež veľmi známy príbeh o Babylonskej veži. Kniha Jóbova je poetická dráma o utrpení. Nájdeme tu aj rôzne piesne, žalmy, múdroslovia a proroctvá.

Náboženstvo - ostatné

Vitajte na našom webovom portáli zameranom na náboženstvo. V rámci kategórie "Náboženstvo - ostatné" ponúkame široké spektrum informácií a materiálov pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o náboženské témy mimo hlavných tradičných náboženstiev.

Táto podkategória je určená pre tých, ktorí majú záujem preskúmať a objaviť rôzne náboženské prístupy, ktoré nepatria do hlavných smerov, ako je kresťanstvo, islam alebo buddhizmus. Tu sa zameriavame na náboženské školy, hnutia, filozofické prúdy a duchovné tradície, ktoré môžu poskytnúť nové pohľady na duchovný svet.

Na našom webe nájdete články, videá a diskusie zamerané na rôzne aspekty náboženských tém v tejto podkategórii. Môžete sa oboznámiť s históriou a vývojom jednotlivých náboženských hnutí, ich náukou a praktikami. Poskytujeme tiež priestor pre diskusie o vplyve týchto náboženských prístupov na spoločnosť a kultúru.

Náš web je otvorený pre každého, bez ohľadu na jeho vierovyznanie či presvedčenie. Veríme, že vzájomné poznávanie a rešpekt voči náboženskej viacnásobnosti prispieva k obohacovaniu a pochopeniu medzi rôznymi náboženskými komunitami.

Ak máte záujem o objavovanie nových náboženských smerov a hľadanie spoločného duchovného podhubia, neváhajte navštíviť našu podkategóriu "Náboženstvo - ostatné". Tešíme sa na vašu účasť a príspevky v diskusiách a veríme, že náš web vám poskytne užitočné informácie a inšpiráciu v oblasti náboženstva.

GLS 3,89 €

Cesta lásky Cesta lásky

Tištěná podoba nikdy veřejně nepřednesené promluvy Eduarda Tomáše nás strhujícím a povznášejícím způsobem seznámí s cestou lásky, laskavosti a milosrdenství, jež ve své finální části vede ke sjednocení s Bohem.

Velikonoční hymny - Efrém Syrský Velikonoční hymny - Efrém Syrský

Velikonoční hymny svatého Efréma Syrského (306–373) je soubor liturgické poezie složené na základě čtení z evangelií v době velikonoční. Nisibiský jáhen a sbormistr v nich rozjímá Kristovu Paschu, třídenní sled událostí od pesachové hostiny vpředvečer Velkého pátku Ježíšova utrpení a smrti na kříži až po noc Vzkříšení. Proto je také tato sbírka, pocházející z různých rukopisů, rozdělena do tří oddílů:

Kurz zázraků - Helen Schucmanová Kurz zázraků - Helen Schucmanová

Klasické dílo duchovní literatury 20. století, na nějž se odvolává množství novějších autorů. Sepsala jej Helen Schucman, americká profesorka lékařské psychologie, jíž knihu po dobu několika let diktoval „Božský hlas“, proto se také neuvádí jako autorka. Jedná se o hluboký mystický text, plný univerzálních pravd o lidské duši a jejím spojení se Zdrojem. Jeho cílem je vést čtenáře ke hluboké mystické

Bennünk élő Istenek - Bolen Jean Shinoda Bennünk élő Istenek - Bolen Jean Shinoda

JEAN SHINODA BOLEN nőkről írt, BENNÜNK ÉLŐ ISTENNŐK című könyve óriási sikert aratott. Ennek folytatásaként, párjaként ebben a könyvében a férfiak személyiségét formáló, viselkedését meghatározó archetípusokkal, belső mintákkal foglalkozik. Nyolc jó l elkülöníthető alaptípussal találkozhatunk a görög mitológia istenei között: a tekintélyelvű Zeusszal, az emocionális Poszeidonnal, az érzéki és eksztatikus

Chymická svatba Christiana Rosenkreutze a rosenkruciánské manifesty - Johann Valentin Andreae Chymická svatba Christiana Rosenkreutze a rosenkruciánské manifesty - Johann Valentin Andreae

Sborník obsahuje nové překlady Chymické svatby i slavných rosenkruciánských manifestů ze 17. století a tři novodobé vědecké studie (R. Edighoffera, C. Gillyho a J. Ritmana) zabývající se nejen problémem jejich autorství, nýbrž i širším kontextem historického dění, všudypřítomnou symbolikou a vkladem či inspirací jednotlivých osobností, které se snažily, jak říká R. Edighoffer, o přemostění propasti

A karácsonyi ikon etikája - Miklós Papp A karácsonyi ikon etikája - Miklós Papp

Személyes ajánlatunk Önnek WILLI LAMBERT SJ A valóság szeretete - A Szent Ignác-i lelkiség alapszavai Willi Lambert SJ - A valóság szeretete - A Szent Ignác-i lelkiség alapszavai 2380 Ft 2800 Ft 15% megtakarítás Kosárba SZÁVAI GÉZA A Zöld Sivatag vőlegénye. Hangoskönyv Gáspárik Attila előad. ÜKH 2018 SZÁVAI GÉZA - A Zöld Sivatag vőlegénye. Hangoskönyv Gáspárik Attila előad. ÜKH 2018 2032 Ft 2540 Ft

Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích I.díl - Milan M. Buben Encyklopedie řádů a kongregací v českých zemích I.díl - Milan M. Buben

Dotisk 1. vydání 1. dílu rozsáhlého encyklopedického projektu, který postupně zahrne všechny církevní řády, kongregace a řeholní společnosti včetně ženských. Tento svazek je jmenovitě věnován maltézským rytířům, templářům, německým rytířům, různým křížovnickým řádům a dalším, včetně výkladu o řádech nepravých.

Historie času a původ mého já - Peter Hiett Historie času a původ mého já - Peter Hiett

Peter Hiett (promovaný geolog i teolog) předkládá svůj neotřelý až šokující pohled na možný soulad Bible a dnešní vědy v tématech jako historie vesmíru a relativita času a prostoru. Zabývá se vznikem, popisem a krásou stvoření, ale také se velmi osobně věnuje smyslu a příběhu života každého jednotlivce. Přestože oslovuje především věřící, jeho myšlenky mohou v mnohém inspirovat každého čtenáře.

Islam a kresťanstvo - Davide Righi Islam a kresťanstvo - Davide Righi

Islam a kresťanstvo

Dániel - J. F. Walvoord Dániel - J. F. Walvoord

\"A Szentírás nagy prófétai könyvei közül Dániel nyújt igazán átfogó, sőt időrendi áttekintést a hajdani és majdani jelentősebb korszakokról, történelmi és eszkhatológiai fordulópontokról. A Szentírás több könyve is kijelentéseket rejt a nemzetek, Izrael és az egyház sorsáról, de egyedül Dániel ismerteti - a nemzetek és Izrael vonatkozásában - Isten tervének profetikus \"menetrendjét\". Dániel könyve

Pohlazení, mandaly - Zlatka Adolfová Pohlazení, mandaly - Zlatka Adolfová

Mandaly v této knize nesou láskyplné energie, které nás pohladí po těle i po duši. Kažká z dvaceti tří mandalek určených k vykreslování je doprovázena jednoduchou básní, která taktéž pohladí a navíc může být vhodnou inspirací při vykreslování. Tato kniha je vhodná nejen pro děti, ale obohatí i dospělé.

Az öröm hajnala - John Piper Az öröm hajnala - John Piper

John Piper szerint Isten a lehető legnagyobb örömforrás, ezért minél ?jobban ismerjük őt, annál több örömben lesz részünk. Az evangélium maga Isten, aki kész megbékélni velünk és megfizetni ennek a békességnek az árát. Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy Isten önmagát adta nekünk az öröm elpusztíthatatlan ajándékaként. Ha engedjük, ezek a rövid ?a?dventi áhítatok Isten örömébe vezetnek be bennünket.

Post mortem - Oppelt Post mortem - Oppelt

Duchovia dvoch zosnulých sedia na hrobe a diskutujú o posmrtnom živote,reinkarnácii,podstate tohto sveta a vesmíru,rozoberajú prroblematiku viery v boha a jeho podstatu ,problematiku nábožemstiev a súčasnej civilizácie.

The Gospel Pervaded by Power - Byun Seung-woo The Gospel Pervaded by Power - Byun Seung-woo

The Bible is a book dealing with the history of redemption. Therefore, the first thing we must know from the Bible is the doctrine of salvation. \\\"… and that from childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation.\\\" (2 Timothy 3:15) Most people will think that they are well-acquainted with the gospel. But I wonder if that is actually true.

Môj boj proti neviditeľnému nepriateľovi - Marián Červeník Môj boj proti neviditeľnému nepriateľovi - Marián Červeník

\"Táto kniha rozpráva môj životný príbeh. Je svedectvom o tom, že viditelný materiálny svet nie je tým jediným, čo ovplyvňuje život človeka. Na vlastnú kožu som sa presvedčil o tom, že niktoré ľudské problémy nie sú riešiteľné prirodzeným spôsobom a nestačia na ne ani najmodernejšie vedecké poznatky a metódy. Vo svete existujú sily, ktoré dokážu zničiť život aj ostrieľanému vojakovi mierových jednotiek.

Výzva pro mladé muže - John Charles Ryle Výzva pro mladé muže - John Charles Ryle

Liverpoolský biskup J. C. Ryle (1818–1900) byl věrný evangelikální křesťan a plodný autor. Jeho klasické dílo na téma svatosti a posvěcení se nikdy nepřestalo vydávat. Velmi cenné jsou však i jeho kratší knihy. Potřeby, které identifikoval a které ho motivovaly k jejich sepsání, jsou totiž stále aktuální. Nesmírně důležitá je mezi nimi právě kniha Výzva pro mladé muže, která volá čtenáře k tomu, aby

Problémy práce - L. Ron Hubbard Problémy práce - L. Ron Hubbard

Život je zo siedmich desatín práca, z jednej desatiny rodina, z jednej desatiny politika a z jednej desatiny odpočinok. Ekonomická stránka – výplata a boj o ňu – je sedem desatín existencie. Problémy práce obsahujú nadriadené princípy a zákony, ktoré sa vzťahujú na každé pracovné úsilie či problém. Ide totiž o objavy, ktoré odhaľujú jadro týchto problémov a vysvetľujú samotnú skladbu života ako ta

Fecskeszemmel - Tanulmányok - Péter Nemeshegyi,János Bördös Fecskeszemmel - Tanulmányok - Péter Nemeshegyi,János Bördös

Mi minden kell, hogy legyen a kis fecske agyában, szemében, szívében! Ott van benne a messze Afrika, ott van benne a párja, ott vannak benne a fiókák, ott vannak benne a röpdöső rovarok, minden-minden abban a kis fecskefejben! És láthatóan örülnek életüknek. Mindig van dolguk. Mindig készülnek valamire. És, ahogy Jézus mondta, a jó Isten eteti őket. E kötet cikkeinél is talán az a közös vonás, hogy

O smrti a znovuzrození - Láma Ole Nydahl,Jan Matuška O smrti a znovuzrození - Láma Ole Nydahl,Jan Matuška

Kniha O smrti a znovuzrození přináší pohled tibetského buddhismu Diamantové cesty na proces umírání a vysvětluje, co se děje po smrti, kdy mysl zpracovává všechny prožité dojmy, na základě kterých se opět rodí do lidské nebo jiné formy existence. Smrt je stále v kolektivním vědomí společnosti tajemnou černou dírou, a proto je jakákoli znalost, zkušenost nebo pochopení v této oblasti nesmírně důležité.

Áldj meg minket, Jézus! - Beáta Patyi Áldj meg minket, Jézus! - Beáta Patyi

Populárne produkty

Aktivuj svůj potenciál - Objev, co je v tobě! - Karban Radek
18,29 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Martianus Capella - Petrovičová Katarina
11,96 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
V odlúčení (In Seclusion) - Lena Jakubčáková
18,53 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Pieseň sirény - Alexandra Christo
15,19 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Pencil And Paper Games Pad - Simon Tudhope, Usborne Publishing
9,45 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
The Age of Glamour - V&A, Thames & Hudson
17,10 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Camomile Lawn (Wesley Mary)
6,36 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Broken Eye (Weeks Brent)
11,64 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Around the Tarot in 78 Days (Katz Marcus)
20,48 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Wax (Damico Gina)
18,24 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Becoming Fiction (Gabor-Peirce Olivia)
83,92 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Captain McGrew Wants You for His Crew! (Sperring Mark)
7,60 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Mezi řádky 6: Tommy Taylor a válka slov - Mike Carey,Peter Gross
26,74 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Temná Budapešť - Vilmos Kondor
3,49 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Ako si spríjemniť a okoreniť život - Marcela Laiferová
8,46 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Porada jako efektivní nástroj řízení - Oldřich Šuleř
11,64 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Audioacademyeu Španielčina pre pokročilých B2
14,62 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Gyilkos tudatosság - Karsten Dusse
9,72 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Nedokončené príbehy - John Ronald Reuel Tolkien
11,99 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
OneHotBook Osmý život (pro Brilku) - audiokniha
39,13 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024