Milovať cirkev - Álvaro del Portillo,Josemaria Escrivá
3,80 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Milovať cirkev - Álvaro del Portillo,Josemaria Escrivá
3,80 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

V trojici homílií svätého Josemaríu Escrivá de Balaguer a dvoch textoch blahoslaveného Álvara del Portillo dostávame vyčerpávajúcu odpoveď na zásadnú otázku, ktorú by mal mať zodpovedanú každý katolík: Čo je Cirkev? Texty vzbudia v čitateľovi úctu a lásku k Cirkvi, na základe lepšieho uvedomenia si, že je Kristovým telom, cestou a ovčincom Dobrého Pastiera, pevným základom a otvorenou cestou k spáse pre všetkých ľudí.

Védy, Upanišady a Bhagavadgíta - Sri Chinmoy
15,58 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Védy, Upanišady a Bhagavadgíta - Sri Chinmoy
15,58 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha přináší komentáře Sri Chinmoye ke starověkým písmům, která jsou základem hinduistické duchovní tradice - k Védám, Upanišadám a Bhagavadgítě. Pojetí Sri Chinmoye je prosté a praktické, přitom však nabízí hloubku a bohatou poetiku. Tato kniha je jak vynikajícím úvodem pro čtenáře, kteří k tomuto tématu přistupují poprvé, tak i řadou osvěcujících meditací pro ty, kteří jej dobře znají. V knize je i několik zhudebněných manter.

Duchovní doprovázení - Patrick Crasta
8,71 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Duchovní doprovázení - Patrick Crasta
8,71 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha Duchovní doprovázení je určená všem, kteŕí se podílejí na duchovním vedení druhých. Autor, indický kapucín Patrick Crasta, ŕíká, že duchovní doprovázení je společnou cestou, na které skrze dávání dostáváme. Pomáháme doprovázenému a sami tak nalézáme pomoc. Duch svätý, který mluví k doprovázenému skrze doprovázejícího, mluví skrze doprovázeného i k nám.

Pozvání k lásce - Thomas Keating
15,05 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Pozvání k lásce - Thomas Keating
15,05 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Tato kniha je výsledkem úsilí o nové pojetí křesťanské duchovní cesty, které by bylo blízké soudobým následovníkům Krista. Během prvních šestnácti století církevní historie byla kontemplativní modlitba uznávaným cílem křesťanské spirituality kněží i laiků. Po reformaci došlo prakticky ke ztrátě tohoto odkazu, přinejmenším jako živé tradice. Křesťanská kontemplativní tradice se začala obnovovat ve dvacátém století, a tento proces stále pokračuje. Třebaže se kniha snaží o dialog mezi poznatky současné psychologie a mistry tradičního křesťanského duchovního myšlení, její hlavní cíl je ryze praktický: poskytnout pevné koncepční zázemí pro moderní praxi kontemplativní modlitby a duchovní cesty. K této cestě nás nevyzývá jen potřeba osobního růstu, ale i zájem celého lidského společenství. Pravidelná kontemplativní modlitba spouští ozdravný proces, který můžeme nazvat boží terapií. Hluboké spočinutí, jehož dosahujeme při modlitbě, rozrušuje udusanou půdu kolem emočního plevele v našem nevědomí; naše tělo je jím doslova promořeno. Duše se začíná pozvolna zbavovat nezpracované emoční zátěže nahromaděné v průběhu života, a tím se otevírá nový prostor pro sebepoznání, svobodnou volbu a odhalování Boží přítomnosti v nás. Zvyšuje se naše důvěra v Boha, naše spojení s božským léčitelem, které nám dává sílu vytrvat.

365 myšlienok blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej - Katarína Krištofová
4,66 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

S radosťou vám ponúkame myšlienky blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej na každý deň. Táto publikácia je motivovaná pastoračným záujmom a má informovať o tom: ako Boh účinkoval v blahoslavenej Alfonze Márii, rozprávať o Božích dielach, ktoré neustále vzbudzuje na celom svete, ponúknuť malú pomôcku, ako sa zastaviť a uvažovať niekoľko minút počas dňa. Týmito myšlienkami chceme formulovať prianie, aby Boh Otec na príhovor blahoslavenej matky Alfonzy Márie Eppingerovej udelil svetu pokoj a každému mužovi, žene a dieťaťu pravú radosť, aby neprestávali dúfať napriek noci terorizmu, pretože život nie je povolaný k tomu, aby zanikol, ale aby sa znovuzrodil. Dnes začína ráno života, deň, ktorý ešte len prichádza Blahoslavená Alfonza Mária upriamila svoj pohľad na Krista, bola ním fascinovaná, jemu sa úplne odovzdala a tým si dokázala zachovať pokoj, veselosť a nádej, a to aj v ťažkých skúškach. Je naším prianím, aby mnohí spoznali túto nežnú matku s veľkým srdcom, aby ju mali radi a s dôverou ju prosili naďalej o príhovor.

Umění věštit vidění ve sklenici vody - Adelma von Vay,neuvedený
6,20 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha, v níž právě listujete, vám naznačuje jednu z mnoha schopností, které si člověk s sebou na svět přinese... a zvláště jeho část (člověka), jež hýbe tvorem nazvaným "homo sapiens" - lidský duch! V každém z nás jsou utajené schopnosti a nadání.

O zármutku - C.S. Lewis
7,55 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
O zármutku - C.S. Lewis
7,55 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha O zármutku nie je obyčajnou knihou. V istom zmysle to vlastne vôbec nie je kniha; je to skôr svedectvo o tom, ako sa jeden muž statočne postavil tvárou v tvár svojej úzkosti. Je to záznam skúmania vlastného zármutku s cieľom lepšie pochopiť, čo sa od nás očakáva v tomto živote, v ktorom musíme rátať s bolesťou a žiaľom zo straty našich milovaných. Je pravda, že len veľmi málo ľudí by dokázalo napísať takúto knihu; ešte menej je takých, ktorí by ju napísali, aj keby to dokázali; a najmenej je takých, ktorí by ju po napísaní vydali. Ak uprostred svojho zármutku nenachádzate žiadnu útechu v okolitom svete a nedostáva sa vám žiadneho povzbudenia, keď voláte k Bohu, dúfam, že táto kniha vám prinajmenšom pomôže postaviť sa svojmu žiaľu tvárou v tvár a "aspoň trochu sa v ňom začať vyznať".

A nemes nyolcrétű ösvény - Bhikkhu Bodhi
7,13 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
A nemes nyolcrétű ösvény - Bhikkhu Bodhi
7,13 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

A szerző, aki maga is buddhista szerzetes és számos alapvető elméleti munka és szútrafordítás megalkotója, e művében a buddhista szellemi gyakorlatrendszer vázát és irányelvét képező nemes nyolcrétű ösvényt - a buddhista szemléletmódot, erkölcsiséget és meditációs utakat mutatja be. Tárgyalási módja alapos és mélyre látó, stílusa mégis világos és közérthető: hiánypótló, misztifikációtól mentes munka a Buddha-Dharma alaptanításainak tanulmányozásához. Bhikkhu Bódhi átdolgozásának valamint Pressing Lajos értő lektori és szerkesztői munkájának köszönhetően egy teljesen megújult szöveget vehet kezébe az 1993-as kiadást ismerő nagyérdemű olvasó.

Stopařem na této zemi - Ladislav Heryán
8,88 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Stopařem na této zemi - Ladislav Heryán
8,88 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha je volným pokračováním autorovy úspěšné a moudré knihy Exotem na této zemi. Příběhy z bohatého Heryánova života plného setkání s nejrůznějšími lidmi všech společenských vrstev se prolínají s jeho kněžskou službou a spojují se s výkladem biblických pasáží. Spojujícím leitmotivem je téma Boží velkorysosti, jejíž uvědomění vede člověka k radosti, svobodě a chuti podílet se na ní svou vlastní aktivitou pro druhé. Ladislav Heryán je salesián, biblista, autor úspěšné knihy Exotem na této zemi.

Buddhismus a křesťanství - Kaisen Róši,Prof. Glasenapp
6,65 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Buddhismus a křesťanství - Kaisen Róši,Prof. Glasenapp
6,65 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Úvahy na téma společných aspektů a vzájemných rozdílů buddhismu a křesťanství z pera proslulého indologa H. von Glasenappa (profesora university v Tübingenu) a zenového mistra Kaisena.

Kroky ku Kristovi - Ellen Gould White
3,14 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kroky ku Kristovi - Ellen Gould White
3,14 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Zoznámte sa s Ježišom prostredníctvom knihy Kroky ku Kristovi. V krátkych trinástich kapitolách objavíte kroky na získanie večného priateľstva s ním. Dočítate sa o jeho láske, o pokání, viere a prijatí, o duchovnom raste, modlitbe, a dozviete sa, ako sa vysporiadať s pochybnosťami, a ako stráviť život v radosti s najlepším priateľom, Ježišom. Pozrite sa bližšie na praktickú múdrosť zaznamenanú v slovách tohto inšpiratívneho bestselleru od Ellen G. Whiteovej. Ellen G. Whiteová je autorkou viac ako 130 kníh a jej diela boli preložené do viac ako 150 jazykov. Z Božej inšpirácie vyvyšuje Ježiša a poukazuje na Sväté Písmo ako na základ viery.

Kapitoly k nenáboženské spiritualitě - Kamila Němečková
9,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Kapitoly k nenáboženské spiritualitě - Kamila Němečková
9,41 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Spiritualita se na počátku 21. století opětovně dostává do popředí zájmu. Její současné oživení zejména v podobě nenáboženské (neinstitucionalizované) spirituality, a zároveň i narůstající zájem o toto téma ve vědě, je třeba brát vážně. Trend návratu duchovnosti je čímsi zásadním, co se projevuje jako znamení ducha doby. Rozmáhající se rezignace na hodnoty, která souvisí s mechanistickým přístupem novověké vědy, živeným postmoderním relativismem, nás nechává stát jako osamělé monády na okraji našeho bytí. Současná společnost je hladová po smyslu a naději a dnešní bouřlivý rozvoj lidové a alternativní spirituality vycházející z hlubin kolektivního nevědomí, je právě jednou z kompenzací této lidsky neúnosné situace. Tato kniha představuje spiritualitu jako obecně lidskou potřebu a formuluje její nenáboženskou podobu. Přehledným způsobem popisuje oblasti důležité k pochopení tohoto fenoménu.

Dnešný človek a Kristovo kráľovstvo - Tomislav Kolakovič
5,42 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Dnešný človek a Kristovo kráľovstvo - Tomislav Kolakovič
5,42 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Poznámky z prednášok a duchovných cvičení.

Síla snění a Kabala - Catherine Shainberg
22,47 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Síla snění a Kabala - Catherine Shainberg
22,47 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

"Síla snění a kabala je kniha nejen o síle snů, ale i o práci s nimi a o práci s imaginální myslí. Ve skutečnosti je to tak, že jediným jazykem, kterému tělo skutečně rozumí a odpovídá na něj, jsou obrazy. Proto zákony, které řídí jakoukoli práci s tělem, jako je třeba jóga, jsou stejné jako ty, které řídí práci s mentálními obrazy. Nemusíte čekat na to, až vás dostihnou životní svízele, aby vás aktivovaly; spíše můžete jako dobrý atlet praktikovat bytí ve stavu pohybu, abyste tak zintenzivnili svoji aktivitu a mohli se přizpůsobit nebo transformovat dané okolnosti. Když praktikujete řízená cvičení (vizualizace), popisovaná v této knize, záměrně dáváte do pohybu svá různá těla (fyzické, emocionální, mentální, duchovní). Catherine Shainberg navazuje na práci své učitelky, která geniálně přizpůsobila časem prověřené metody potřebám moderního člověka každého vyznání či víry. Zatímco kořeny této praxe jsou židovské, sefardské a středozemní – rodová linie Madame Colette Aboulker-Muscat se táhne zpět, do počátku 13. století, kdy Izák Slepý z francouzské Provence a Ja'akov ben Šešet ze španělské Gerony praktikovali učení kabaly světla. Práce samotná využívá zákony, které jsou hluboce známé následovníkům všech posvátných tradic, protože tyto zákony jsou univerzální pro imaginální mysl. Práce Colette a její následovnice Catherine Shainberg je čistá kabala (kabala znamená „přijetí“), v tom smyslu, že přijímá ze svého vnitřního zření. Na rozdíl od ostatních kabalistických principů není v jejich metodách žádné přímé studium či analýza textu, ani permutace písmen (technika známá jako „gematrie“), ani studium „Stromu života“ s jeho deseti energetickými sférami. Proto není jejich větev kabaly nesrozumitelným, obtížně proniknutelným systémem, ale průzkumem imaginálních polí, jejichž jazyk je společný všem lidem všech vyznání, bez rozdílu pohlaví. "

Přijmi nás ještě i dnes - Jaroslav Vítek
6,20 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Přijmi nás ještě i dnes - Jaroslav Vítek
6,20 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Výběr ze vstupních modliteb k bohoslužbám po celý církevní rok. Pozvání pro ty, kdo hledají, s čím se postavit před Boží tvář, i vítaná změna pro ty, kdo hledají inspiraci (nejen) při přípravě k bohoslužbám. Určeno návštěvníkům bohoslužeb, necírkevním zájemcům i kazatelům.

Síra - Život Mohameda, 2. vydání - Bill Warner
6,65 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Síra - Život Mohameda, 2. vydání - Bill Warner
6,65 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

SÍRA - ŽIVOT MOHAMEDA je zhuštzěnou verzí životopisu muže, který se stal prvním vládcem sjednocené Arábie a položil základy islámské říše. Síra není jen biografie, je to také posvátný islámský text, určující, jak by měli oddaní muslimové vést svůj život. Mohamedův život je impozantní příběh. Byl sirotkem, který vyrostl v chudobě, aby se nakonec stal vládcem celé Arábie. Vytvořil nové náboženství, přišel s novým způsobem vedení války a ustavil nový politický systém včetně právního kodexu - práva šaría. Mohamed se stal největším válečníkem všech dob. Dnes už nikdo nevede války ve jménu dávných vojevůdců, jako byli Caesar, Alexandr Veliký nebo Napoleon. Každý rok však zemře mnoho lidí právě kvůli Mohamedovi. I po 1400 letech je politický islám stále mocnou silou, jejímž cílem je, aby celý svět žil pod nadvládou práva šaría. K tomu, abyste porozuměli islámu, musíte znát život Mohameda. Korán vyžaduje, aby každý muslim následoval Mohamedův příklad. Podstatou islámu není samotné uctívání Alláha, ale uctívání Alláha přesně tak, jak to dělal Mohamed. SÍRA - ŽIVOT MOHAMEDA je jedinečná kniha, která vás stručně seznámí s politickým islámem a je zároveň zcela směrodatná a důvěryhodná. Systém odkazů umožňuje ověřit si veškeré uvedené informace v původních textech.

Benedikt XVI. Život - Peter Seewald
64,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Benedikt XVI. Život - Peter Seewald
64,60 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Spisovateľ a novinár Peter Seewald je považovaný za jedného z najlepších odborníkov na pápeža Benedikta XVI. Jeho najnovšia publikácia Benedikt XVI. Život mapuje nielen životné míľniky Josepha Ratzingera, ale aj celú epochu dejín v pozoruhodných súvislostiach. Rozsiahly vyše 1000-stranový životopis si čitateľa získa príťažlivým autentickým rozprávaním, ktoré odkrýva kľúčové životné situácie tohto Nemca na Petrovom stolci. Vychádza pritom z informácií získaných pri rozhovoroch s ním, no ponúka aj desiatky výpovedí a svedectiev očitých svedkov, jeho priateľov, sprievodcov a kolegov, ale aj z odborných výkladov teológov, historikov a rozličných mediálnych expertov. Samotný text životopisu je vystavaný z viacerých prelínajúcich sa vrstiev. Okrem životopisnej čitateľ sleduje aj historicko-spoločenskú a cirkevno-historickú líniu príbehu mapujúcu špecifiká doby a situáciu Katolíckej cirkvi v zaujímavých súvislostiach. Mediálna, autorovi vlastná, rovina zase dôsledne sleduje, ako sa k osobnosti Josepha Ratzingera, k jednotlivým okolnostiam a dejinným súvislostiam stavali v danom období samotné médiá. Vzniká tak autentický a výnimočný živý obraz tohto teológa a služobníka Rímskokatolíckej cirkvi. Životopis sa ako niť súvisle vinie od jeho narodenia, života rodiny, štúdia v seminári a kňazskej vysviacky, jeho pôsobenie na univerzitách, prítomnosť na Druhom vatikánskom koncile, cez menovanie za arcibiskupa a kardinála, vzťah s Jánom Pavlom II. až po jeho zvolenie za pápeža, udalosť storočia. V životopise napokon Seewald vykresľuje a analyzuje aj príčiny Benediktovho odstúpenia z pápežského úradu, odchod do ústrania i aféry, ktoré mu predchádzali. Mnohovrstevný obraz, ktorý sa teda pred čitateľom otvára, vykresľuje Benedikta XVI. nielen ako osobnosť, ktorá výrazným spôsobom ovplyvnila Katolícku cirkev v 20. a 21. storočí, ale zároveň ako obyčajného, plachého muža, čím vrhá na obdobie jeho pontifikátu nové svetlo.

Az emberiség fáklyavivői III. - Atilla Torgyán, dr.
12,59 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Az emberiség fáklyavivői III. - Atilla Torgyán, dr.
12,59 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

A Föld vallásalapítóinak, kiemelkedő hatású szellemi tanítóinak és szentjeinek képes életrajzi gyűjteménye. III. Kötet

Pozemské věci - Joe Rigney
12,54 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Pozemské věci - Joe Rigney
12,54 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

SVĚT JE PLNÝ DOBRÝCH VĚCÍ. Ledová limonáda. Dětský smích. Fotbalové zápasy. Míchaná vajíčka s křupavou slaninou. Co se však stane s těmito pozemskými radostmi, když se objeví Ježíš? Ztratí pozemské věci náhle svůj lesk? Nebo bude Ježíš zářit ve všem, co je skvělé? Joe Rigney v této knize nabízí závan čerstvého vzduchu pro křesťany, kteří jsou zatíženi falešnými standardy, nesplnitelnými očekáváními a mylnými představami o svatosti. Tato tolik potřebná kniha, razící střední cestu mezi modloslužbou na jedné straně a nevděčností na straně druhé, nám připomíná, že každý dobrý dar pochází z Otcovy ruky, že Boží požehnání by nás mělo vést k uctívání a štědrosti a že nadšení pro Boží slávu může být bez hranic.

15 dní so sv. Petrom Fourierom - Marie Alexia Nguyen
4,75 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
15 dní so sv. Petrom Fourierom - Marie Alexia Nguyen
4,75 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Peter Fourier (1565 – 1640) je lotrinský svätec, ktorý ako oduševnený apoštol Ježiša Krista privádzal ľudí k svätosti. Pôsobil na fare v Mattaincourte v pohorí Vogézy takmer štyridsať rokov. Nábožensky ľahostajné mestečko prebral k životu a priviedol majetných a nemajetných obyvateľov k spolunažívaniu v duchu katolíckej viery. S krajnou obetavosťou sa zasadzoval za duchovné a materiálne dobro svojich farníkov a zvlášť mu záležalo na výchove detí. S Alexiou Le Clerc založili Kongregáciu Notre-Dame zameranú najmä na bezplatnú výuku dievčat, ktoré dovtedy prístup k vzdelaniu nemali vôbec. Zreformoval aj rehoľu Regulovaných kanonikov nášho Spasiteľa.

Volanie Ježiša pre Vianoce - Sarah Young
9,49 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Volanie Ježiša pre Vianoce - Sarah Young
9,49 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Zažite na Vianoce pokoj, povzbudenie a radosť v Ježišovej prítomnosti. Vychutnajte si toto ročné obdobie s týmto krásnym vianočným vydaním Volania Ježiša, dokonalým darčekom, obsahujúcim výber 50 modlitieb k tomuto ročnému obdobiu a tiež texty Písma, citáty a úžasné obrázky. Volanie Ježiša pre Vianoce je poklad, z ktorého sa vaša rodina bude tešiť ešte veľa ďalších rokov. Tešte sa od začiatku adventu až po Štedrý deň a ešte dlhšie z prítomnosti Toho, ktorý vám úplne rozumie a neskonale vás miluje.

Biblia-Sväté písmo v obrazoch - Starý zákon
3,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Biblia-Sväté písmo v obrazoch - Starý zákon
3,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Biblia-najpredávanejšia, najobľúbenejšia, najčítanejšia kniha - kniha kníh - Sväté písmo. Tejto knihe sa nevyrovná žiadny návod do života, lebo túto knihu - prostredníctvom svätopiscov písal sám Boh. Kniha je bohato ilustrovaná, obsahuje viac ako 140 rytín nazarénskej školy. Biblia nie je len jedna jediná kniha. Je to vlastne akási „knižnica“, ktorá obsahuje okolo 73 rôznych spisov (v rôznych cirkvách sa ich počet môže líšiť) a bola vytvorená v priebehu asi 1500 rokov. Bibliu tvoria dve hlavné časti- Starý a Nový zákon. STARÝ ZÁKON (Stará zmluva), ktorý kresťania prevzali z judaizmu obsahuje 47 spisov (kníh) z toho je 17 historických, 5 vyučujúcich a 17 prorockých; vznikal asi 1300 rokov; skoro celý bol napísaný v hebrejčine. V tejto časti Biblie je zaznamenané stvorenie sveta, veľká potopa ako aj množstvo historických informácií o Izraelcoch, napr. putovanie po púšti a darovanie „Desiatich Božích prikázaní“ na hore Sinaj, ktoré sa stali základom mnohých zákonov krajín po celom svete. Ďalej tu môžeme nájsť obdobie rôznych vojen, bitiek, a taktiež veľmi známy príbeh o Babylonskej veži. Kniha Jóbova je poetická dráma o utrpení. Nájdeme tu aj rôzne piesne, žalmy, múdroslovia a proroctvá.

Králové Izraele - Jan Divecký
3,15 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Králové Izraele - Jan Divecký
3,15 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

v této knize, která je závěrečným dílem volné trilogie tanachických příběhů, se završí biblické osudy židovského národa, které jsme sledovali od skromných počátků v časech praotců (v knize Příběhy Tóry), po dobytí Jeruzaléma králem Davidem (v knize Izrael soudců a králů). Jádro našeho vyprávění pojednává o době, kdy v Jeruzalémě stával první (Šalomounův) Chrám a v jeho stínu vládli králové Davidovy dynastie. Dílo je v našem kontextu výjimečné nejen židovským úhlem pohledu na „obecně známá“ témata, ale také pedagogickým záměrem díla, které v předmluvě ke knize vyzdvihl vrchní zemský rabín Efraim K. Sidon.

Assisi Szent Ferenc kis virágai - Tóth Béla
2,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Assisi Szent Ferenc kis virágai - Tóth Béla
2,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Mert Szent Ferenc és az ő társai Istentől hivattak és választattak, hogy hordozzák az ő szívükben és minden mívelkedetükben és hirdessék az ő beszédjeikben Krisztus keresztjét, ezért csak úgy cselekedeteikben, mint szigorú életmódjukban olyanoknak látszottak és valóban olyanok is voltak, mint a megfeszített emberek, kik a világ tiszteletadásánál és csalárdos hiú dícséreténél inkább kívánták viselni a szégyent és gyalázatot Krisztus szerelméért. Sőt örvendeztek, ha bántalmazták őket, bánkódtak a tisztességek miatt és ezenképpen bolyongtak a földön, mint zarándokok és jövevények és csak a megfeszített Krisztust vitték magukkal és kívüle semmi egyebet. És mert az igazi szőlőtőnek, vagyis Krisztusnak igazi vesszői voltak, ezért bőséges és jó gyümölcsöket termeltek az Istennek megnyert lelkekből.

Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete - Jozef Maretta
11,77 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Odpoveď Cirkvi na fenomén Zlého vo svete - Jozef Maretta
11,77 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Táto smrť má svojho pôvodcu, ktorý ale nie je všemocný. Je však snaživý a mnohí ľudia, ktorí sú pod jeho vplyvom, sa napriek tomu, že fyzicky žijú, nachádzajú duchovne "v smrti". Hovorím o diablovi. V tejto knihe teda zameriavam hlavnú pozornosť na tohto "pôvodcu smrti" a na pomoc tým, ktorí podľahli jeho taktikám.

120 zamyslení s Teréziou z Lisieux - Patricia Treece
8,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
120 zamyslení s Teréziou z Lisieux - Patricia Treece
8,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Milióny ľudí po celom svete si zamilovali svätú Teréziu z Lisieux nielen pre jej podmanivú múdrosť, ale aj pre jej neochvejnú túžbu slúžiť Bohu, a to nielen počas života, ale aj po smrti. 120 denných zamyslení je zostavených najmä z jej zápiskov a možno cez ne spoznávať život tejto obľúbenej svätice, vnímať, ako o ňom hovorí s odzbrojujúcim šarmom a jednoduchosťou.Ste pozvaní kráčať s Teréziou z Lisieux po jej malej ceste svätosti a nechať sa vtiahnuť do rýdzosti jednoduchého dievčaťa, ktoré pápež Pius X. nazval „najväčšou sväticou moderných čias“.

Ja som chlieb života (farebná obálka) - Martina Kováčiková
5,23 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Ja som chlieb života (farebná obálka) - Martina Kováčiková
5,23 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Ja som chlieb života je darčeková pamätná kniha k prvému svätému prijímaniu. Obsahuje priestor na venovanie a napísanie mena prvoprijímajúceho, dátumu a miesta konania prvého svätého prijímania. Má 27 veľmi pekne ilustrovaných strán. Každá dvojstránka obsahuje na jednej strane modlitbu alebo citát a na druhej strane tématický obrázok. Nájdeme v nej: citát z evanjelia podľa Jána znenie štvrtej eucharistickej modlitby desatoro Božích prikázaní modlitbu k anjelovi strážcovi modlitbu Pána - Otče náš apoštolské vyznanie viery - Verím v Boha modlitbu za rodičov žalm 23 modlitbu ľútosti modlitbu pred a po svätom prijímaní priestor na zaznamenanie 9 prvých piatkov

Tebe sa zverujeme, svätý Jozef! - Dominique Le Tournea
8,46 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Tebe sa zverujeme, svätý Jozef! - Dominique Le Tournea
8,46 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Cirkev má v osobitnej úcte svätého Jozefa, svojho patróna a ochrancu Svätej rodiny. Každý z nás sa môže naňho s dôverou obrátiť vo všetkých svojich starostiach a svätý Jozef mu rád pomôže svojím mocným príhovorom. Táto knižka je zbierkou jednoduchých modlitieb, vzývaní, ružencov, novén, litánií a iných pobožností, v ktorej vždy a všade nájdete útechu a pomoc. Spolu s ňou sa môžete modliť k svätému Jozefovi ako k patrónovi Katolíckej cirkvi, opore rodín, vzoru pracujúcich, pomocníkovi v ťažkostiach a skúškach, duchovnému vodcovi, alebo si ho môžete jednoducho uctiť, chváliť ho či prežiť s ním svätú omšu. Môj milovaný otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. A pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen. (Úryvok z každodennej modlitby pápeža Františka k svätému Jozefovi) Dominique Le Tourneau je kňaz v Opus Dei, profesor kánonického práva, kaplán Jeho Svätosti, spisovateľ a básnik, ktorý napísal už vyše tridsať kníh. Kniha modlitieb k svätému Jozefovi vyšla v rámci mimoriadneho Roku svätého Jozefa, ktorý vyhlásil pápež František.

Pápež opäť bližšie k nám - Marián Gavenda
4,28 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Pápež opäť bližšie k nám - Marián Gavenda
4,28 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Ak by sme chceli pontifikát pápeža Františka vyjadriť troma slovami, nebolo by to ťažké: život podľa evanjelia. Presne k tomu vedie František aj celú Cirkev. Je to pápežsky jednoduché stačí si čím častejšie klásť elementárne otázky: Čo by teraz na mojom mieste a v tejto situácii robil Kristus? Pri kom by sa zastavil? Na čo by sa ho spýtal? Čo by si obliekol? Ako by cestoval? Kde by jedol? Tieto otázky nenechajú srdce na pokoji, jednoducho nás vyrušujú. Marián Gavenda (1963) je katolícky kňaz a publicista. Pôsobil ako hovorca Konferencie biskupov Slovenska a šéfredaktor Katolíckych novín. Napísal a preložil viacero kníh, niekoľko tém spracoval aj v rámci edície Viera do vrecka. V súčasnosti spravuje farnosť Bratislava-Devín. Aktívne spolupracuje s TV Lux a sprevádza slovenských pútnikov.

100 spôsobov ako milovať svoju manželku - Matt Jacobson
11,31 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
100 spôsobov ako milovať svoju manželku - Matt Jacobson
11,31 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Jednoduché a účinné kroky, ako ju naozaj milovať. Páry, ktoré sa tešia skvelým manželstvám, poznajú jednoduchú pravdu: tie najlepšie manželstvá stoja na mnohých každodenných rozhodnutiach, hovoriacich skôr milujem ťa ako milujem seba. Keď dokážeme dať nášmu partnerovi prednosť, dokonca aj v maličkostiach, vtedy nachádzame skutočné naplnenie. Táto kniha ponúka manželom praktické, využiteľné rady, ihneď a ľahko aplikovateľné v partnerskom živote. Možno do manželstva práve vstupujete a chcete vykročiť tou správnou nohou. Možno ste na cesta manželstvom urobili niekoľko chýb a snažíte sa svoj vzťah obnoviť. Alebo možno len jednoducho chcete, aby vaše manželstvo bolo nielen dobré, ale skvelé! Kdekoľvek sa práve vo svojom vzťahu nachádzate, Matt Jacobson vám chce pomôcť osvojiť si umenie milovať vašu ženu naozaj