Kniha se zabývá různými aspekty více než dvacetileté přítomnosti Sovětské armády v Československu v letech 1968 až 1991. Sleduje okolnosti jejího usazování v zemi, bezprostředně odvozené od invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, aktivní vměšování do politického vývoje v rané fázi takzvané normalizace i všestrannou podporu, kterou jí normalizační režim poskytoval. Všímá si odvrácené strany této

Výrobca:
Popis produktu

Kniha se zabývá různými aspekty více než dvacetileté přítomnosti Sovětské armády v Československu v letech 1968 až 1991. Sleduje okolnosti jejího usazování v zemi, bezprostředně odvozené od invaze vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968, aktivní vměšování do politického vývoje v rané fázi takzvané normalizace i všestrannou podporu, kterou jí normalizační režim poskytoval. Všímá si odvrácené strany této podpory, kdy soustavné upřednostňování sovětských zájmů, leckdy na úkor místních obyvatel i životního prostředí, šlo ruku v ruce s rezignací československého státu na dodržování zákonnosti a výkon efektivní správy nad vlastním územím. Přibližuje často problematické soužití sovětských posádek a místních obyvatel, kteří za dané situace nenacházeli na centrální úrovni potřebnou záštitu. V tomto kontextu upozorňuje i na protichůdné logiky, které vzájemné soužití rámovaly: oficiální politiku družby na jedné straně a kontrarozvědnou ochranu sovětských vojenských objektů na straně druhé. Autorka zaznamenává stopy, které přítomnost Sovětské armády zanechala v kolektivní paměti, a věnuje se také okolnostem jejího odchodu ze země v letech 1990 a 1991, který započal bezprostředně se změnou politického režimu. Dlouhodobou přítomnost Sovětské armády představuje jako bytostně politickou a zpolitizovanou záležitost, jež byla od počátku předmětem mocenských sporů, posléze propagandy a cílené manipulace. Studie čerpá z rozsáhlé pramenné základny celostátní i lokální provenience.

Slovenské a české dejiny

História Slovenska a Česka je fascinujúcou témou, ktorá nás vtiahne do obdobia minulosti a ukazuje nám vývoj a udalosti, ktoré viedli k tvorbe dvoch samostatných štátov. Naša podkategória "Slovenské a české dejiny" v rámci sekcie "História, vojnová literatúra" ponúka zaujímavé a podrobné informácie o významných udalostiach, osobnostiach a historických obdobiach týchto dvoch krajín.

V tejto podkategórii sa dozviete o vzniku Slovenska a Česka, významných historických obdobiach, ako napríklad Veľkej Moravy, Přemyslovcov, Husitských vojen a obdobia stredoveku. Detailne sa zoznámite s dôležitými osobnosťami, ako sú Svatopluk I., Pribina, Svätopluk II., Václav I., Jánošík a mnohí ďalší, ktorí zapísali svoje mená do histórie týchto krajín.

Naša podkategória je založená na spoľahlivých historických zdrojoch a poskytne vám široký prehľad o politických, spoločenských a kultúrnych aspektoch dejín Slovenska a Česka. Nájdete tu nielen sucho faktografické informácie, ale aj zaujímavé príbehy a anekdoty, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť a vnímať históriu týchto dvoch krajín.

Naším cieľom je vám priniesť jedinečný a pútavý pohľad na históriu Slovenska a Česka, aby ste sa mohli vcítiť do minulosti a spoznať bohaté dedičstvo týchto krajín. V prípade záujmu o vojnovú literatúru si tu nájdete informácie o významných vojnových konfliktoch, taktike a stratégiách, ktoré ovplyvnili dejiny Slovenska a Česka.

Objevujte históriu Slovenska a Česka na našom webe a vychutnajte si to bohatstvo, ktoré tieto krajiny ponúkajú. Nech sa stane táto podkategória vaším sprievodcom do minulosti, ktorý vám pomôže lepšie pochopiť súčasnosť.

Autor Marie Černá
GLS 3,89 €

Veľký tresk - Fedor Gál,Urban Jan Veľký tresk - Fedor Gál,Urban Jan

Boli sme pri tom, keď sa lámal režim. Bol to vskutku Veľký tresk. S odstupom troch desaťročí sa v ňom dajú rozpoznať problémy, ktoré nás dnes trápia a štvú. S odstupom troch desaťročí! Vtedy sme boli v zajatí akcie. Udalosti sa valili jedna za druhou v zhustenom čase. Reflexia potrebuje odstup. Iba ten umožňuje kritický pohľad na dianie v spoločnosti. Obaja sme boli v tom čase vo významných pozíciách

Československý svet v Karpatoch - Vladimír Kuštek Československý svet v Karpatoch - Vladimír Kuštek

Zameraním projektu/vydania publikácie je pripomenutie si obdobia rozvoja Podkarpatskej Rusi v období r. 1919-1939, kedy táto krajina bola súčasťou Československej republiky. Kniha obsahuje 37 kapitol, venovaných histórii a rozvoju jednotlivých miest a mestečiek krajiny, od Užhorodu až po Jasiňu, popisuje život a kultúrne tradície pôvodných obyvateľov Podkarpatska Rusínov a ďalších národností, žijúcich

Korunovace Karla IV. - František Kavka Korunovace Karla IV. - František Kavka

Císařská korunovace Karla IV. v Římě patří k událostem, které výrazně ovlivnily dějiny českých zemí, i když to na první pohled není zcela patrné. Sám korunovační akt byl závěrem téměř devítiletého úsilí, zakončeného dramatickou \"římskou jízdou\", smysl korunovace a její význam je však v povědomí naší veřejnosti velmi mlhavý. Autor proto líčí také vznik a vývoj středověkého impéria, vysvětluje pojem

Kto nám vládol - Ladislav Švihran Kto nám vládol - Ladislav Švihran

Na území Slovenska sa vystriedalo množstvo známych aj menej známych panovníkov. Čitateľ v knihe nájde základné informácie o každom z nich. Autor približuje ich životy - ako vládli, akí boli, čo dobré, ale aj zlé vykonali. Text dopĺňajú dokumenty, výroky súčasníkov a množstvo ilustrácií a portrétov. Na území Slovenska sa vystriedali vladári domáceho, ale aj cudzieho pôvodu. Od kupca Sama, cez Pribinu

Atentát na Heydricha Atentát na Heydricha

Středa 27. května 1942 v 10.35 hodin, libeňská zatáčka v Praze 8. Reinhard Heydrich, zastupující říšský protektor, sedí na předním sedadle mercedesu. Vůz řídí Johannes Klein, jeho vycvičený osobní strážce. V ohybu silnice na něj na chodníku čekají parašutisté. Gabčík je od Heydricha v jednu chvíli vzdálen asi jen 120 centimetrů. Vytahuje zpod baloňáku samopal, nevystřelí. Možná zbraň technicky selhala,

Český politický katolicismus v letech 1848 - 2005 Český politický katolicismus v letech 1848 - 2005

Autoři sledují problematiku vzniku prvních katolických politických stran, které se postupně měnily z honoračních seskupení v moderní masovou Československou stranu lidovou, která v letech první Československé republiky pod Šrámkovým vedením reprezentovala sjednocený politický katolicismus a převedla ho z krizového poválečného období mezi rozhodné obhájce republiky a demokratického systému. V knize

Druhá kniha o Bratislave Druhá kniha o Bratislave

Táto kniha o Bratislave rozpráva o kráľoch, kráľovnách a ich starostiach, no nieleno tom, ale aj o prekvapujúcich dobrodružstvách, na ktoré pri svojej práci natrafili archeológovia, historici, geografi, pamiatkari.

Šlechta v českých zemích Šlechta v českých zemích

Kniha mapuje osudy aristokracie v českých zemích od dob českých králů až do současnosti. Vypráví o výjimečných mužích a ženách, ale také o černých ovcích rodiny, o významných diplomatech, vojevůdcích a cestovatelích, šťastných a nevydařených manželstvích.

Slovensko 1990-1993. Spomienky amerického diplomata Slovensko 1990-1993. Spomienky amerického diplomata

Kniha Slovensko 1990 - 1993 prináša zainteresovaný a zároveň nezávislý popis udalostí, ktoré sa odohrali v Československu v rokoch 1990-1993. Autor, americký diplomat, prináša vlastnú interpretáciu oficiálnych jednaní aj neformálnych diplomatických stretnutí, na ktorých sa osobne zúčastnil.

Petr Uhl - Za svobodu je třeba neustále bojovat Petr Uhl - Za svobodu je třeba neustále bojovat

Petr Uhl patřil k nejvýraznějším postavám československého disentu. Poprvé byl zatčen v roce 1969 za svou činnost v rámci Hnutí revoluční mládeže, které lze označit za československou odpověď na studentská hnutí v západní Evropě.

Od totality k slobode Od totality k slobode

Publikácia Od totality k slobode. Nežná revolúcia 1989 je venovaná pádu komunistického režimu v roku 1989 v širších medzinárodných súvislostiach.Čitateľovi prináša nielen kľúčové udalosti Nežnej revolúcie na Slovensku, ale približuje mu aj pôsobenie komunistického režimu a jeho obete, dramatickú situáciu druhej polovice 80. rokov a napokon aj dôsledky, ktoré so sebou rok 1989 priniesol. Zachytáva aj

Kriminalita a justícia v stredovekom Prešporku Kriminalita a justícia v stredovekom Prešporku

Podoby zločinu a trestu v stredovekom slobodnom kráľovskom meste Prešporku. Kniha približuje atmosféru a jednotlivé vrstvy obyvateľov stredovekého mesta, protagonistov spravodlivosti aj zločinu, načrtáva zásady uhorského a mestského trestného práva a opisuje kriminálne a súdne prípady ako aj spôsoby trestania zločincov.

S projevem nejhlubší úcty S projevem nejhlubší úcty

Široké veřejnosti málo známý archivář, historik, novinář a politik Hubert Ripka od počátku třicátých let podával Edvardu Benešovi zprávy a analýzy o domácí a zahraniční politické situaci. V roce 1939 vstoupil do aktivní politiky jako jeden ze členů zahraničního odbojového centra, kde se významně spolupodílel na československé zahraniční politice.

Naši pradědové u zrodu ČSR Naši pradědové u zrodu ČSR

Knihu tvoří soubor čtyř deníků, které našli přátelé po svých pradědech. Rozhodli jsme se ji vydat ke 100. výročí vzniku Československa.

Mezi texty a textiliemi Mezi texty a textiliemi

Kniha přináší nové, interdisciplinárně ukotvené, interpretace textů a předmětů hmotné kultury spjatých s generací dědiců Františka Antonína Šporka, v pozadí jejichž vzniku a oběhu často stály procesy kulturních přenosů a dárcovské vazby (jako patronace či směna). Monografie také vůbec poprvé edičně zpřístupňuje dlouholetou korespondenci Anny Kateřiny Swéerts-Špork s řeholnicemi kláštera v tyrolském

Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let (1600-1610) Korespondence Šťastného Václava Pětipeského z Chýš a Egrberku z let (1600-1610)

Korespondence rytíře Šťastného Václava Pětipeského představuje mimořádně bohatý soubor písemností k prohloubení studia sociálních, hospodářských i vojenských dějin sklonku předbělohorské doby. Následující stať pojednává o nejvýraznějších oblastech, jež přibližují každodenní život sledovaného rytíře od jeho výchovy, přes přijetí role osiřelého správce zděděných statků, prvních válečných zážitků a budování

Velké dějiny zemí Koruny české IX. Velké dějiny zemí Koruny české IX.

Dlouho očekávaný devátý díl Velkých dějin zemí Koruny české je věnován období let 1683 - 1740, kdy se události ve sféře zahraniční politiky projevovaly na zmíněném teritoriu víceméně pouze zprostředkovaně. To byl jeden z vážných důvodů mimořádného rozmachu barokní kultury (zejména výtvarné a hudební) a odrazilo se to vnejrůznějších vnějších projevech i sociálně psychologických a ideových souvislostech

Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526-1618 Velké dějiny zemí Koruny české VII. 1526-1618

Sedmý díl \'Velkých dějin zemí Koruny české\' popisuje období od nástupu Habsburků na český trůndo počátku druhého českého stavovského povstání (1526-1618), jež je označováno za první století novověku. Toto období charakterizuje hospodářský a kulturní rozkvět i překonávání jisté politické a konfesionální izolace, kterou způsobily husitské války.

Klatovsko - Zmizelé Čechy Klatovsko - Zmizelé Čechy

Kniha Martina Kříže přináší svědectví o proměnách města Klatov, nedalekých Janovic nad Úhlavou a Plánic. Text, který je věnován historii těchto tří obcí od prvního osídlení až po současnost, doplňují unikátní archivní snímky zaniklých staveb, urbanistických celků i žánrových výjevů ze života jejich obyvatel.

Čo nevošlo do dejín Čo nevošlo do dejín

Spomienky na moje životné príbehy a na tých, čo ma pri tom sprevádzali, najmä v rokoch dospievania a mladosti, keď som sa usiloval využívať všetky svoje tvorivé schopnosti a ambície a uplatniť ich v každej činnosti, ktorá sa mi ponúkla – od básnických a výtvarných pokusov až po noviny a film. Skúšal som všetko, čo ma provokovalo a lákalo a so všetkým neznámym som si meral sily.

Populárne produkty

1000 dobrých rad zahrádkářům (Radoslav Šrot) (česky)
2,56 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Holka s rytmem v těle (Krulíková, Nancy) (česky)
0,48 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Domek v Irsku - Caplinová Julie
20,84 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Dobroběžník mezi světy - Marek Jelínek
13,29 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Súhrn francúzskej gramatiky - autor neuvedený
2,66 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Billie Eilish - Kompletní příběh - autor neuvedený
6,65 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Přelet přes území nikoho - Hájek Jiří
10,39 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Učedník - Taran Matharu
15,11 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Jiří a jeho písničky - autor neuvedený
17,57 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
České pohádky (Karel Jaromír Erben) (česky)
2,24 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
The Unsettling of Europe - autor neuvedený
34,68 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Helen Levitt - Jean-Francois Chevrier, Thames & Hudson Ltd
16,10 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Chamtivost (Marc Elsberg) (česky)
3,60 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Sakamoto Days 5 - Odsouzenci - Suzuki Yuto
10,82 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Objektové programování 1 (Rudolf Pecinovský) (česky)
1,48 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024