18,38 €
Uvedená cena je platná k 22.04.2024

Több éves kutatás eredményeként kerül az olvasók elé a tényekre és dokumentumokra alapozott, részrehajlástól mentes, tárgyilagos mű. A kötet része a 9 térképet tartalmazó színes melléklet. "A szlovák nemzeti tudat a XVIII. század második felében jelent meg. Eleinte katolikus papok terjesztették, az általuk alapított Szlovák Tudós Társaság már nevében is szlováknak tekintette magát. A XVIII. század

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Több éves kutatás eredményeként kerül az olvasók elé a tényekre és dokumentumokra alapozott, részrehajlástól mentes, tárgyilagos mű. A kötet része a 9 térképet tartalmazó színes melléklet. "A szlovák nemzeti tudat a XVIII. század második felében jelent meg. Eleinte katolikus papok terjesztették, az általuk alapított Szlovák Tudós Társaság már nevében is szlováknak tekintette magát. A XVIII. század végén a szlovákok céltudatos jogi törekvéseit megzavarták a cseh gyökerű lutheránusok. [...] Abban az időben, amikor a magyar elit arra törekedett, hogy a közéletben a latin nyelvet a magyar váltsa fel, reakcióként érthetőek voltak a szlovákok azonos célú törekvései - legalábbis a szlovákok által lakott területen. A XIX. század második felében a [...] cári Oroszországba vetett remények viszont szertefoszlottak, és így a lutheránus politikusok következő generációja fokozatosan visszatért apáik és nagyapáik eszméjéhez. Így a XX. század elején újra feléledt a csehszlovák nemzetegység gondolata. [...] A szlovák nemzeti tudat létrejöttét és fejlődését ez a jelenség befolyásolta, és mind a mai napig problémát okoz, hogy ennek szereplői nincsenek céljaik szerint kategorizálva. "Národovecként" a szlovák történelemben a továbbiakban is olyan szereplőket tartanak számon, akik a cseh, a szlovák vagy a csehszlovák gondolat zászlaja alatt harcoltak (a magyarok ellen)." Ladislav Szalay (Részlet az Utószó helyettből)

Slovenské a české dejiny

História Slovenska a Česka je fascinujúcou témou, ktorá nás vtiahne do obdobia minulosti a ukazuje nám vývoj a udalosti, ktoré viedli k tvorbe dvoch samostatných štátov. Naša podkategória "Slovenské a české dejiny" v rámci sekcie "História, vojnová literatúra" ponúka zaujímavé a podrobné informácie o významných udalostiach, osobnostiach a historických obdobiach týchto dvoch krajín.

V tejto podkategórii sa dozviete o vzniku Slovenska a Česka, významných historických obdobiach, ako napríklad Veľkej Moravy, Přemyslovcov, Husitských vojen a obdobia stredoveku. Detailne sa zoznámite s dôležitými osobnosťami, ako sú Svatopluk I., Pribina, Svätopluk II., Václav I., Jánošík a mnohí ďalší, ktorí zapísali svoje mená do histórie týchto krajín.

Naša podkategória je založená na spoľahlivých historických zdrojoch a poskytne vám široký prehľad o politických, spoločenských a kultúrnych aspektoch dejín Slovenska a Česka. Nájdete tu nielen sucho faktografické informácie, ale aj zaujímavé príbehy a anekdoty, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť a vnímať históriu týchto dvoch krajín.

Naším cieľom je vám priniesť jedinečný a pútavý pohľad na históriu Slovenska a Česka, aby ste sa mohli vcítiť do minulosti a spoznať bohaté dedičstvo týchto krajín. V prípade záujmu o vojnovú literatúru si tu nájdete informácie o významných vojnových konfliktoch, taktike a stratégiách, ktoré ovplyvnili dejiny Slovenska a Česka.

Objevujte históriu Slovenska a Česka na našom webe a vychutnajte si to bohatstvo, ktoré tieto krajiny ponúkajú. Nech sa stane táto podkategória vaším sprievodcom do minulosti, ktorý vám pomôže lepšie pochopiť súčasnosť.

Autor Laci Éhn
GLS 3,89 €

Ľudovít Štúr. Génius národa a Európy - Jaroslav Rezník Ľudovít Štúr. Génius národa a Európy - Jaroslav Rezník

Monografická publikácia predstavuje Ľudovíta Štúra ako vedca a politika, ktorý sa zaradil medzi najvýznamnejších európskych mysliteľov svojej doby. Monografia má tri časti: v prvej predstavuje nehnuteľné literárne pamiatky – múzeá, pamätné izby, pietne miesta a pomníky na pamäť Štúrovho života a diela. V druhej časti uvádza v chronologickom poradí jeho literárne, historické, jazykovedné a publicistické

Historie moru v českých zemích (2., doplněné vydání) - Eduard Wondrák Historie moru v českých zemích (2., doplněné vydání) - Eduard Wondrák

Zajímá vás, jak se mor dostal do Evropy? Proč nosili středověcí lékaři v dobách morových epidemií na obličeji zvláštní masky, připomínající ptačí zobák? Znáte jiné dílo Daniela Defoea kromě Robinsona Crusoea? Co to byl dryák? Víte, že i rodina Jana Amose Komenského byla stižena morem? Tušíte, jak v 17. století probíhala karanténa? Publikace Eduarda Wondráka zprostředkovává soudobé informace o moru:

Bolo raz jedno židovské mesto, Dunajská Streda - Kornfeld Tibor Bolo raz jedno židovské mesto, Dunajská Streda - Kornfeld Tibor

Bolo raz jedno židovské mesto, Dunajská Streda

Zlomená křídla Československa - Zbyněk Čeřovský,Martin Čížek Zlomená křídla Československa - Zbyněk Čeřovský,Martin Čížek

Kniha Zlomená křídla Československa přináší dosud nejucelenější přehled o katastrofách vojenských letadel československého letectva, ke kterým došlo jak na vlastním území, tak v zahraničí, od skončení druhé světové války až po rok 1965. Zahrnuje rovněž katastrofy cizích vojenských letadel v Československu ve stejném období. Text doprovází přes čtyři sta fotografií, z nichž velká část je publikována

Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století - Ludmila Hůrková Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století - Ludmila Hůrková

V posledním desetiletí zřetelně se zhoršující postavení zejména nemovitého kulturního dědictví v české společnosti, zrcadlící se v opakovaně neúspěšných návrzích nového památkového zákona, odhaluje ztrátu či absenci všeobecného povědomí jasně a přesvědčivě formulovaných teoretických východisek péče o kulturní odkaz minulosti. Neutěšená situace v České republice proto vedla k pracovním setkáním v letech

Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století - Kolektív autorov Český historický atlas. Kapitoly z dějin 20. století - Kolektív autorov

Atlas se člení na tři základní oddíly, Prostor, Čas a Společnost. Záměrně nebylo vybráno prosté chronologické hledisko, kde by zanikly jedinečnost, specifičnost a přetrvávající aktuálnost témat, charakteristických pro 20. století. Podtitul naznačuje výběrovost témat, danou několika závažnými důvody: 20. století bylo obdobím, naplněným děním, které v mnoha případech prolíná do současnosti, je vnímáno

Deprese a naděje - Petr Kopečný Deprese a naděje - Petr Kopečný

Druhá světová válka a odboj proti nacismu stále patří mezi lákavá témata české literatury. Většinou je ale její pozornost soustředěna na události zahraniční, neboť tam byly oprávněně hledány kořeny pozdějšího politického vývoje Domácí odboj byl a je vnímán jako něco druhořadého a méně významného. Takové vnímání vedlo k současnému společenskému vědomí, že domácí rezistence v období okupace byla nepatrná

Podoby československé normalizace - Kamil Činátl,Jan Mervart Podoby československé normalizace - Kamil Činátl,Jan Mervart

Kniha Dějiny v diskuzi. Podoby československé normalizace představuje multižánrovou publikaci věnující se pozdně socialistickému Československu. Autoři nehledají odpověď na klasickou historickou otázku, jak to doopravdy bylo?, jde jim spíše o zachycení dosavadních debat o normalizaci coby živém a často kontroverzním tématu. V jednom svazku chtějí čtenáři zprostředkovat, jak se na normalizaci dívají

Nacistická kulturní politika v Protektorátu - Volker Mohn Nacistická kulturní politika v Protektorátu - Volker Mohn

Monografická práce Volkera Mohna je zásadním příspěvkem k fungování nacistického režimu a správy Protektorátu Čechy a Morava a rovněž k chování české společnosti za okupace. Autor využil všechny dostupné archivní materiály jak české, tak německé provenience, zpracoval dobové publikace v obou jazycích a rovněž tak i dosavadní odbornou literaturu. Podle nacistické propagandy prožívali Češi za Protektorátu

Konec Habsburků v Čechách - Tomáš Jiří Konec Habsburků v Čechách - Tomáš Jiří

Závěrečná část popularizační řady o českých panovnických dynastiích. Uzavírá ji svazek, věnovaný Habsburkům, kteří v našich zemích vládli téměř 400 let. Karlem VI. vymřela v r. 1740 habsburská dynastie po meči, v r. 1780 pak Marií Terezií i po přeslici. Od té doby až do konce I. světové války již u nás vládli členové habsbursko-lotrinské dynastie, užívající od r. 1804 titul rakouský císař. Za oněch

ČEŠI 1948 - Karel Osoha,Pavel Kosatik ČEŠI 1948 - Karel Osoha,Pavel Kosatik

Únor 1948. Velká chvíle premiéra Klementa Gottwalda. Dvanáct demokratických ministrů jeho vlády podává demisi s vidinou, že Gottwald padne a prezident Beneš jmenuje prozatímní úřednickou vládu, která zemi dovede k předčasným volbám, v nichž už by komunisté rozhodně nevyhráli. Během několika rozhodujících dnů se ale tento taktický manévr ukazuje jako politická hloupost a hrubé podcenění protivníka.

Praha v legendách (česky) - Anna Novotná Praha v legendách (česky) - Anna Novotná

NEJPROSLULEJŠÍ PRAŽSKÉ PAMĚTIHODNOSTI OPŘEDENÉ LEGENDAMI Půvaby Prahy tkví hluboko v její historii a nezaměnitelné atmosféře. Když jednou vstoupíte do jejích tajemných zákoutí, už se nedokážete z tohoto magického objetí vymanit. Zamilujete se. Vnímáte Prahu všemi smysly. Mezi tóny kostelních zvonů a zvonků možná zaslechnete z věže Pražského hradu i skřipky rytíře Dalibora. Na Karlově mostě se náhodou

Tajemné stezky - Od Šumavy k Novohradským horám - 2. vydání - Vojtěch Fišer Tajemné stezky - Od Šumavy k Novohradským horám - 2. vydání - Vojtěch Fišer

Novohradsko je trochu zapomenutým koutem jižních Čech. Přitom zcela nezaslouženě. Málokde je příroda zachována v tak málo dotčeném stavu, jako zde na česko-rakouském pomezí. Tato kniha vám chce co nejbarvitěji představit drsný a přitom romantický kraj Novohradských a také Slepičích hor, kraj, kterým bystře protékají řeky Malše a Stropnice. Budeme si vyprávět o jeho historii a pověstech s ním spojených,

Stavitel přehrad - Milan Švihálek Stavitel přehrad - Milan Švihálek

Publikace je napsána na základě osobních vzpomínek ing. dr. Jana Čermáka - stavitele přehrad v Oderském povodí. Přes jejich osobní charakter však na čtenáře silně zapůsobí nezměrné úsilí stavitelů i dělníků, kteří u nás realizovali vodní díla v průběhu 20. století. Vždyť životní a pracovní osudy Jana Čermáka (1903-1988) skoro krok za krokem kopírovaly průběh století, v němž se zrodila naše největší

Pražské příběhy - Dan Hrubý Pražské příběhy - Dan Hrubý

Kde strávil svou poslední noc Vladimír Boudník? Proč zabil ruský voják českého generála? Kdo upálil nenáviděného kolaboranta na lucerně? Kde dožívala první láska Jana Masaryka? Jak žila Eva Olmerová? Kdo stál za záhadnou smrtí jazzového mistra? Jak vznikla legendární skladba Muchomůrky bílé? Kde si našel svou českou manželku později zavražděný švédský premiér? A konečně: Co se doopravdy dělo za zdmi

Na starej Orave - Branislav Chovan Na starej Orave - Branislav Chovan

Orava bola vždy trocha iná. Po lesoch sa potulovali iné zvieratá, zbojníci zbíjali podľa inej taktiky, ľudia sa tu presúvali viac po vode, ako po súši, no a v krčmách sa pilo tiež inak - po oravsky. Skrátka a dobre, keďže Oravu oddeľujú od zvyšku krajiny divé hory, história sa tu často uberala iným smerom. O tom, akým, rozpráva vážne, ale aj menej vážne táto knižka.

Hranice a hraničení - Markéta Marková Hranice a hraničení - Markéta Marková

Kniha se zabývá hranicí jako historickým a geografickým fenoménem ve středověké střední Evropě. Hledá odpověď na otázky, co je hranice, proč a jak vznikla a jak se vyvíjelo její chápání. Zabývá se způsoby vymezování prostoru, hraničními znaky a rituály. Zkoumá průběh a pojetí hranic především v centru Evropy ve středověku, ale přihlíží také k situaci ve starší i v novější době. Věnuje se zemským hranicím

Barrandov I - Pavel Jiras Barrandov I - Pavel Jiras

Barrandov je mimořádné dílo, které vytvořil Pavel Jiras. Jedná se o obrazovou historii českého filmu. Je to kniha, která prostřednictvím dochovaných obrazových dokumentů zachycuje příběh Barrandovského studia, který je do značné míry také příběhem č eského filmu. Druhé doplněné vydání dílu Vzestup k výšinám (prvního ze čtyř) obsahuje více jak 800 unikátních a většinou nikde nepublikovaných fotografií

Černí sokoli - Kateřina Mildnerová Černí sokoli - Kateřina Mildnerová

Kde domov můj? Česká hymna obsahuje motiv hledání a nacházení domova. Ten v bývalém Československu našlo více než sto namibijských dětských válečných uprchlíků z Angoly, kteří zde byli přijati na výchovu a vzdělání jako výraz internacionální pomoci SWAPO, osvobozeneckému hnutí bojujícímu za nezávislost Namibie. Velké světové dějiny pád železné opony, konec komunistického režimu v ČSSR a získání nezávislosti

Paměť měst - Miroslava Květová,Marie Tošnerová Paměť měst - Miroslava Květová,Marie Tošnerová

Kniha shrnuje historiografické narativní prameny k dějinám tří významných českých měst Prahy, Českých Budějovic a Litoměřic, vzniklé před rokem 1800. Poznatky vycházejí z dlouholetého pramenného výzkumu rukopisů a starých tisků, jejichž analýza umožnila v této publikaci obecný vývoj městské historiografie raného novověku v Čechách a ilustrovat její genezi a proměny na konkrétních aglomeracích.

Populárne produkty

Náchodsko, Broumovsko - autor neuvedený
1,71 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Decision Time - Laurence Alison, Neil Shortland, Ebury Publishing
17,58 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Metamorfózy človeka - Valentová Eliška
14,63 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Sword Catcher - Clare Cassandra
20,85 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Johnstone Twins (Kelleway Philip)
33,48 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Zombie Combat Manual (Ma Roger)
9,48 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Ant Colony (Valentine Jenny)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Lives of the Artists: Volume 1 (Vasari Giorgio)
10,52 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Dr Jekyll & Mr Hyde (Stevenson Robert Louis)
8,32 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
All Wrapped Up (Smale Holly)
7,40 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
A benned élő oroszlán - Rachel Bright,Jim Field
12,26 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Novéna ke svatému Leonardovi - Michal Altrichter
1,57 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Plavec ve tmě - Tomasz Jedrowski
15,62 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Jak navazovat kontakty - Devora Zacková
17,72 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Never - Jessa Hastings
18,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
When the Clock Strikes Z: Volume 1 - Sakaki Ichirou
5,25 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Hviezdoveda - Gustáv Reuss
1,95 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
The Defence of Constitutionalism - Jiří Přibáň
11,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024