Tu spočíva kvet, čo zanechal svet - Ján Aláč
23,74 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Tu spočíva kvet, čo zanechal svet - Ján Aláč
23,74 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Človek niekedy pociťuje potrebu vytvárať v krajine pamätné miesta, alebo obnovovať dávno stratené a zaniknuté prvky, a prehliada význam tých, ktoré majú takýto rozmer v sebe celkom prirodzene obsiahnutý a stále existujú. Práve ony mnohokrát pustnú a ustupujú z každodennosti do spomienok. Je to prirodzené. Nie je jednoduché nájsť výnimočnosť v niečom, čo je každodennou súčasťou priestoru života, a čo tvorí jeho každodennú kulisu. K uvedomeniu si skutočnej hodnoty mnohých pamiatok dochádza spravidla až pri spätnom pohľade a konfrontácii s reálne hroziacim zánikom, prípadne s už završujúcou sa stratou. Jednými z takýchto zanikajúcich, no stále zachovaných, prvkov na území niekdajšieho Novohradu sú ľudové podoby bohato zdobených a tvarovaných náhrobníkov, ktorými hroby zosnulých označovali evanjelici augsburského vyznania od sedemdesiatych rokov 19. storočia takmer až do polovice 20. storočia len v niekoľkých obciach Novohradských vrchov. Ide o najreprezentatívnejšiu ukážku ľudovej tvorivosti a ľudového výtvarného prejavu v priestore Novohradu zachovanú in situ, pre ktorú je charakteristická mnohorozmernosť výpovede. Sú to prvky vo vzťahu k jednotlivcovi, spoločenstvu i konkrétnemu priestoru vzniku s mimoriadne vysokým informačným potenciálom, ktorého výpovedná hodnota je však v mnohých ohľadoch nedocenená. Zachované kamenné náhrobníky – oltáriky, sú skutočnou kamennou databázou znakov a symbolov koncentrovanou na malom priestore niekoľkých cintorínov v Novohradských vrchoch. Sú výpoveďou o dobe, priestore a ľuďoch v ňom žijúcich. Sú výpoveďou o čarovnom, no zabudnutom kúsku Slovenska na styku Novohradu s Hontom a Podpoľaním. Sú svedectvom o svete, ktorý sa vytratil.

Kúzelný svet vonkajšieho zdania - Eleonóra Blašková,Štefánia Ďuricová
14,25 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Katalóg Kúzelný svet vonkajšieho zdania bol vydaný pri príležitosti konania rovnomennej výstavy. Mapuje odievanie meštianskej spoločnosti v období medzi rokmi 1890 a 1914. Odev bol vnímaný ako prejav kultúry a symbol postavenia jednotlivca v spoločnosti. Aristokracia si držala svoj status vyššieho postavenia aj v móde a oproti obyčajným ľuďom sa odlišovali ich odevy farbou, materiálom i štýlom. Priemyselná revolúcia však priniesla aj slobodu voľby jednotlivca v odievaní a posunula módu k oveľa širšiemu okruhu jej užívateľov. Priemyselne vyrábané odevy si získali popularitu a znížili celkovo cenu odevov, ale aj kúpu odevov z druhej ruky.

Saját hangon - János Bródy
9,17 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Saját hangon - János Bródy
9,17 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Bródy János 2021-ben töltötte be 75. életévét. Ebből az alkalomból bocsátjuk közre ezt a válogatást, amely a sokszínű és kiterjedt életmű 75 dalszövegét tartalmazza (plusz egy ráadást). Amikor azt a 75 dalszöveget kerestük, amelyekkel leginkább jellemezni tudjuk a még mindig aktívan alkotó művészt, abból indultunk ki, hogy Bródy János nemcsak kivételes tehetségű zeneszerző és szövegíró, hanem egyben saját dalait előadó művész, és nem kis meglepetéssel állapítottuk meg, hogy ha összeszedjük az önálló lemezeken szereplő dalokat és kihagyunk néhányat, amelyeket a szerző eredetileg másoknak írt, éppen kijön a számmisztikában hívők számára kedves 75 dalszöveg.

Abeceda pro Futuru - Jan Brož,Michal Landa,Michal Novotný
24,56 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Abeceda pro Futuru - Jan Brož,Michal Landa,Michal Novotný
24,56 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Publikace, jejímž tematickým rámcem je vztah mezi grafickým designem a volným uměním, je extenzí autorovy doktorské práce. Publikace je specifickým manuálem uzavřením a rekapitulací projektu identity Centra pro současné umění Futura, na němž autor spolupracoval pět let. Knížka též obsahuje rešerše a reflexe tématu identit kulturních institucí, představuje výsledky a především proces tvorby identit, jež jsou spjaty s konkrétními tvůrci, umělci, kurátory nebo spolupracovníky, aluze z historie grafického designu či výtvarného umění a technických postupů, písmových vzorníků, tedy také neautorských vizuálních materiálů. Zvláštní pozornost je věnována adekvátnímu výtvarnému a technickému zpracování. Grafika Jan Brož a Michal Landa (Parallel Practice). Upozornění: nerozřezané stránky jsou součástí uměleckého konceptu knihy, nejedná se o tiskárenský defekt.

Hity do 3. tisíciletí 4. - Jane Wightwick
15,11 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Hity do 3. tisíciletí 4. - Jane Wightwick
15,11 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Atelier RAW - Architekti Rusín & Wahla 2
26,56 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Atelier RAW - Architekti Rusín & Wahla 2
26,56 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Výpravná publikace představuje nejnovější tvorbu předních brněnských architektů Tomáše Rusína a Ivana Wahly. Patří ke generaci, která vstupovala do profesního života na přelomu osmdesátých a devadesátých let a velmi brzy dostala příležitost samostatně projektovat a stavět. Spojuje je nejen generační příslušnost, ale také hodnotová orientace, která se propisuje do jejich tvorby a zajišťuje jim na mapě soudobé české architektury osobitou pozici. K jejich charakteristickým rysům patří hledání nových možností interpretace architektonické a stavitelské tradice, respekt k místu a kontextu i zájem o materiálovou a řemeslnou stránku stavění. Svou tvorbou dokazují paradox, že je možné být konzervativní a moderní zároveň. Jejich architektura se vyznačuje jistou solidností, která však není usedlá: klasickou tradici, hladkou modernistickou eleganci i inspiraci architekturou anonymních stavitelů dovedou přetavit v soudobý a funkční nový celek. Jejich domy dobře slouží lidem mimo jiné i proto, že jsou pro ně čitelné a neztrácejí lidské měřítko. Podobnou ohleduplnost jako k člověku prokazují i k místu a krajině. Není divu, že realizace této dvojice získaly domácí i mezinárodní ocenění včetně nominace na Evropskou cenu za současnou architekturu – Mies van der Rohe Award. Tvorba Tomáše Rusína a Ivana Wahly vznikající ve společném brněnském atelieru RAW se ovšem zdaleka neomezuje jen na jejich město: monografie v českém a anglickém jazyce představuje přes dvě desítky architektonických realizací a projektů z posledních deseti let pro Prahu a další místa v České republice i na Slovensku. Uvádí ji kritická esej přední české architektonické publicistky a kunsthistoričky, šéfredaktorky časopisu Zlatý řez Jany Tiché, následuje výběr staveb dokumentovaný na fotografiích Filipa Šlapala, Davida Židlického a Bořivoje Čapáka, doplněný plány a autorským komentářem.

A magyar könyvkötés a gótikától a művészkönyvekig - Marianne Rozsondai
36,77 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Rozsondai Marianne gazdagon illusztrált könyvében arra vállalkozik, hogy a fennmaradt eredeti kötések részletes vizsgálata alapján bemutassa a magyarországi könyvkötés fél évezredének alakulását. A díszített kötésekkel, a díszítés elemeivel és kompozíciójával foglalkozik, amelyek követik a képzőművészeti stíluskorszakokat. A 19. századig a könyvkötés kézműipari termék, minden darab egyedi példány. A műhely, a mester meghatározása elvezet a könyv kötésének megrendelőjéhez, az olvasóhoz. A könyvkötés története tehát a könyvtörténet, a művelődéstörténet szerves része. A magyar könyvkötés korszakainak taglalása függ attól, hogy az adott korból mennyi emlék maradt ránk, és hogy a szerző mely területeken végzett maga is kutatásokat. A korai, gótikus és reneszánsz műhelyek lehetőleg minden ismert kötését számba veszi, a díszítőszerszámok (bélyegzők, görgetők, lemezek) levonatát bélyegzőtáblákba foglalja. Az Alpoktól északra Magyarországon jelentkezett először az itáliai reneszánsz hatása, amely aztán Mátyás király alatt érte el csúcspontját, a könyves kultúra terén a corvinakódexekben. A későbbi korokban jelentősen nőtt a könyvtermés, változtak az igények, s velük változott a könyvkötés és díszítésének technikája is. Ezért a könyvben a barokk, a rokokó, a klasszicista kor kötéseiből, vagy a habán és a superexlibrises kötésekből és a modern korból csak jellemző példák szerepelnek. A szecesszió termékeny talajra talált Magyarországon mind a képző-, mind az iparművészetben. A modern könyvkötők és könyvművészek nem a díszítést célozzák, hanem művészi kötéseiken és fedélterveiken tudatosan kifejezésre juttatják, újrateremtik a könyv tartalmát, fő mondanivalóját. Visszatekintve a történelmi Magyarország vizsgált kötésemlékeire, megállapíthatjuk, hogy a könyvkötés minden korszakban - 1541-től kezdve másfél évszázadon át a török hódoltsági területen kívül - lépést tudott tartani, különböző hatásokat befogadva, az európai stílusfejlődéssel, színezve azt sajátos, némelykor magyaros vonásokkal, előnyben részesítve bizonyos típusokat, mint például az aranyozott corvinakötések vagy a debreceni festett pergamenkötések esetében. "A könyv az emberi gondolat értékelésének fokmérője és szimbóluma..., története végül éppen olyan bonyolulttá és érdekessé lett, mint amilyen maga az ember" - Jaschik Álmos

Naše filmové storočie (druhé rozšírené vydanie) - František Gyarfáš
9,41 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Pri písaní prvého vydania knihy Naše filmové storočie sme sa vyhýbali očareniu z nového, pretože nič tak rýchlo nezostarne. Kniha sa vypredala a my sme sa po piatich rokoch pozreli na ňu znovu. Sto filmov, ktoré v nej boli, ostali naše obľúbené. Ale pribudli k nim ďalšie. Na prelome milénia dozreli noví, sebavedomí a komplexní autori: Cuarón, Nolan, Sorrentino, Villeneuve, bratia McDonaghovci, ale zaujali nás aj výnimočné diela starších: O tele a duši Ildikó Enyediovej, či Sils Maria Oliviera Assayasa. A tak sme sa rozhodli rozšíriť prvé vydanie na 120 filmov a doplnili potrebné indexy. Vykročili sme do druhého filmového storočia. František Gyrárfáš a Juraj Malíček

Fenomén Bauhaus - Markéta Svobodová,Jiří Kuděla,Miroslav Zelinský
17,51 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Tři renomovaní čeští autoři se v knize, jejímž prvotním impulzem bylo sté výročí založení Bauhausu, vypořádávají s fenoménem této německé moderní umělecké a průmyslové školy každý po svém a z různých perspektiv. Populárnější formou se snaží přiblížit veřejnosti, studentům a pedagogům její příběh, a to nejen prostřednictvím hlavních protagonistů Bauhausu, ale také skrze prostředí české meziválečné avantgardy, která s touto školou udržovala intenzivní kontakt. Přijměte pozvání k poutavému čtení doprovázenému nejen dobovými obrazovými materiály, fotografiemi a reprodukcemi, ale také ilustracemi od architekta Davida Vávry a komiksem, mapujícím události kolem Bauhausu.

Art Africa - Franziska Bolz
23,66 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Art Africa - Franziska Bolz
23,66 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Společným jmenovatelem působivých artefaktů shromážděných v této publikaci je jejich africký původ. O umělcích, kteří je vytvořili, však nevíme takřka nic. Na cestě prostorem a časem, se kontext, v němž na ně pohlížíme, mění, a spolu s tím i jejich význam. Tato kniha nabízí vhled do fascinujícího světa afrického umění.

Texty / Lyrics 1961-2012 (3x kniha) - Bob Dylan
78,27 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Texty / Lyrics 1961-2012 (3x kniha) - Bob Dylan
78,27 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Bob Dylan patří k největším hudebním, kulturním a vlastně i společenským ikonám dvacátého a jednadvacátého století na jeho písně odkazovali Beatles i Rolling Stones, David Bowie, Leonard Cohen či Tom Waits, ale také třeba Salman Rushdie, Allen Ginsberg, Václav Havel či Barack Obama. Nemá snad ani smysl vypočítávat všechna ocenění, jichž se Dylanovi během jeho zcela mimořádné tvůrčí dráhy dostalo od mnoha cen Grammy přes Oscara, Zlatý glóbus, Pulitzerovu cenu, záplavu čestných doktorátů až po Nobelovu cenu za literaturu; postačí konstatovat, že vydal osmatřicet autorských alb, prodal přes sto dvacet milionů desek a jeho písně tvoří samotné srdce kánonu současné populární hudby. Náš třísvazkový dvojjazyčný komplet přináší kompletní Dylanovy texty od počátku jeho kariéry do současnosti, tj. od alba Bob Dylan z roku 1961 po poslední autorské album The Tempest z roku 2012, a k tomu ještě texty písní nezařazené na studiová alba. Nabízíme přitom tzv. zrcadlovou edici: nalevo Dylanův originál, na protější stránce český překlad Gity Zbavitelové.

Hudba a Ja - Vít Fila
31,35 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Hudba a Ja - Vít Fila
31,35 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

V obrazovej publikácii "Hudba a ja" autor zobrazuje celoživotný vzťah k hudbe pretransformovaný cez obaly na LP platne, podpiskarty, novoročenky, plagáty a fotografie z koncertov.

Leonardo - Daniel Arasse
23,41 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Leonardo - Daniel Arasse
23,41 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Leonardo da Vinci egyszerre volt festő, szobrász, városépítész, mérnök és feltaláló - ezt a szerteágazó pályafutást a kutatók ritkán értelmezik egységes egészként. Daniel Arasse a kevesek közé tartozik: bemutatja az egyik legnagyobb elme szabadon burjánzó világát, megfesti a művész-filozófus portréját, szemlélteti Leonardo forradalmian önálló státuszát a kor kultúrájában, és roppant alapossággal elemzi művészi munkásságát a legegyszerűbb grafikáktól kezdve egészen a Mona Lisáig. Daniel Arasse szemléletének ereje a tekintet figyelmes, elmélyült koncentrációjából fakad. Könyvében ezúttal is bebizonyítja, amit Borbély Szilárd fogalmazott meg: "Képeket látni és értelmezni nem csupán a nézés, hanem a képzés, a képzelet által tanulunk meg."

Oltáre a ikonostasy na Slovensku - Dionýz Dugas
18,91 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Oltáre a ikonostasy na Slovensku - Dionýz Dugas
18,91 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

klenoty, ktoré sú živými svedkami našej národnej minulosti. Interiéry chrámov zdobia vzácne umelecké diela, medzi ktorými vynikajú oltáre. Kniha Oltáre a ikonostasy na Slovensku prináša bohatý fotografický materiál a základné informácie o významných slovenských oltároch a ikonostasoch. Je zostavená tak, aby poskytovala prehľad o vývine oltárneho umenia u nás. Knihu obohacujú skrátené anglické texty.

Informační grafika - Lada Hanzelínová
10,67 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Informační grafika - Lada Hanzelínová
10,67 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

„Co lze ukázat obrazem, nemá se říkat slovy.“ Uvedené hlavní heslo Otto Neuratha vystihuje jeho přesvědčení, že vizuální vnímání představuje nejpřirozenější část mimojazykové komunikace, možná komunikace vůbec. Proto považujeme za potřebné představit tuto osobnost i českým čtenářům, a především je seznámit s pozapomenutými počátky moderní informační grafiky. Tři základní cíle této knihy jsou: zmapovat intelektuální kořeny metody Isotype, zrekonstruovat, popsat a vysvětlit metodu Isotype tak, jak ji její autor Otto Neurath zamýšlel, a zpracovat recepci metody po smrti Otto Neuratha. Na jeho životním příběhu jsou spolu se stručným nastíněním odborného kontextu popsány přiznané i další pravděpodobné vlivy, vše je zasazeno v chronologickém, geografickém a teoretickém rámci tak, aby si jak odborník, tak laik našli pro sebe přínosnou část.

Jana Reháková - Lalová - Jiřina Divácká,Anton Divácký
13,21 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Jana Reháková - Lalová - Jiřina Divácká,Anton Divácký
13,21 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Jana Reháková - Lalová vstúpila na slovenskú výtvarnú scénu ako celá generácia druhej polovice osemdesiatych rokov v období, kedy po prvopočiatočnej eufórii z " nežnej revolúcie", z absolútne slobodnej umeleckej tvorby, z neohraničených možností cestovania a štúdií nastal zlom. Mala možnosť i príležitosť veľa cestovať, študovať , poznávať. A pochopila, že len spojenie talentu s veľkou pracovitosťou dáva predpoklad v súčasnom silne konkurenčnom prostredí vydržať a byť úspešný.

Sami máme málo, dáváme vám přece - Hana Roguljič
2,19 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Sami máme málo, dáváme vám přece - Hana Roguljič
2,19 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Bach. Einzelstücke I Suiten, Tanzstucke, Sonat - Bach Sebastian Johann
7,55 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Bach, Einzelstücke I

SUPRAPHON a.s. Divadla malých forem
5,09 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
SUPRAPHON a.s. Divadla malých forem
5,09 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Z komentáře k původnímu kompletu DV 15249: Už mnoho divadelních kritiků a teoretiků se snažilo najít nejvhodnější označení pro divadla, která začala v Československu vznikat v roce 1958

Gitara hrou 1 - Zuzana Boriková
9,45 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Gitara hrou 1 - Zuzana Boriková
9,45 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Gitarová úprava slovenských ľudových piesní „ GITARA HROU 1“ obsahuje 12 známych detských piesní. Notičky sú určené pre deti predškolského veku ( prípravného štúdia) a 1. ročníka umeleckých škôl ako hudobná literatúra, ktorá dopĺňa vzdelávací proces. Následnosť jednotlivých piesní plynulo prechádza sledom ročných období počas školského roka, postupnosťou tónov a nôt, ktoré sa deti učia hrať s použitím správnych prstokladov pravej a ľavej ruky. Popri hraní si deti môžu aj zaspievať.

Apokalypsy a vize/ Apocalypses and visions - Barbora Půtová,Jaroslav Róna
52,19 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Vstoupíme-li do imaginárního světa Jaroslava Róny a odhalíme jeho niterné výtvarné sny, pomůže nám to pochopit cíle umělcovy tvorby a dešifrovat široký námětový rejstřík a repertoár motivů jeho díla. Malířovo dílo vědomě reflektuje společenský, kulturní a politický kontext a živě reaguje na klíčové umělecké osobnosti, dobové proudy a tendence nebo současnou výtvarnou scénu. Jeho obrazy je možné vnímat jako kritickou sondu vedoucí k existenciální reflexi smyslu i cílů lidského života a proměn společnosti. Do celého malířského díla se promítá pestrá životní zkušenost, nevyčerpatelná tvůrčí představivost, osobitý výtvarný styl a technická i výrazová virtuozita. Zvláště naléhavé jsou obrazové kompozice, apokalypsy a vize, připomínající potenciální i reálné problémy současného světa, které hrozí vyústit v zánik lidské civilizace. Entering Jaroslav Róna’s imaginary world and discovering his inner artistic dreams will help us understand the artist’s goals and decipher the wide repertoire of motifs in his works. In his works, Róna intentionally reflects the social, cultural and political context and addresses to key artistic personalities, contemporary trends and tendencies as well as the current art scene. His paintings can be seen as critical inquiry leading to an existential reflection on the meaning and purpose of human life and social transformations. They are the product of his varied life experience, inexhaustible creative imagination, distinctive style and technical and expressive virtuosity. His pictorial compositions, apocalypses and visions are distinguished by extraordinary insistence, reminding us of potential and actual problems of our world, which may result in the extinction of human civilization.

Já & písnička 5
11,97 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Já & písnička 5
11,97 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Nový 5. díl obsahuje opět velmi mnoho písní z oblastí: České a moravské lidové p., Lidové p. v angličtině, Na lidovou notu, Vánoční a koledy, Tramp-folk-country, Pop-rock, Klasika-opereta-muzikál-jazz.

Umění šperku v zemích Orientu - Kolektív autorov,Tereza Hejzlarová
37,10 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Touha po zdobení těla je stará jako lidstvo samo. Lidé se vždy zdobili, a tím se od sebe navzájem odlišovali. Šperk podtrhoval individualitu jednotlivce a přitahoval pohledy ostatních. Obrazově bohatě vybavená monografie, vycházející především ze sbírek Národního muzea a Západočeského muzea v Plzni, se věnuje šperkařství na území od Tibetu po Blízký východ. Cílem publikace je postihnout v hlavních rysech vše, co je z historického hlediska pro sledované oblasti typické, co po staletí spoluvytvářelo charakter šperků daných zemí, regionu či etnika a co nám tak poskytuje obraz identity lidí, kteří žili a stále žijí v takto rozsáhlém a kulturně různorodém prostředí.

Csontváry Kosztka Tivadar - László Szabó
1,94 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Csontváry Kosztka Tivadar - László Szabó
1,94 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919) Csontváry Kosztka Tivadart 27 évesen, iglói patikussegédként, váratlanul érintette meg a művészet. Egy napon a gyógyszertár elé állott egy fával megrakott ökrösszekér, az ökrök bóbiskoltak, s én egy vénypapírra ezt a jelenetet fölrajzoltam. Iglóról egyenesen Rómába siettem, ahol több hónapi tanulmányozás után arra határoztam el magamat, hogy húsz esztendeig kell dolgoznom, s akkor utolérem a nagyokat, avagy túlszárnyalom. Rómából Eszékre kerültem gyógyszerésznek, ott lepett meg Munkácsy Pilátusának a híre, s nekem ezt látnom kellett Budapesten. Egy évre rá Párizsban azon tűnődve, hogy győzzem le a nagy nehézségeket? Segíteni senki sem segít. Komoly tervvel siettem haza, s Gács községben nyitottam gyógyszertárt, ahol néhány évig lankadatlan szorgalommal oda jutottam, hogy gyógyszertáram adósságmentesen állott, s amikor már száz koronát havonta jövedelmezett, bérbe adva, elmentem Münchenbe a Hollósy iskolájába, rajzolni természet után. Hat hónap után Münchenből b. Liezen-Mayer Sándor barátom tanácsára Karlsruhéba mentem Kahlmorgen tanárhoz, aki három hó után Itáliába küldött. Én a dalmát partokon festve csak Raguzáig értem, s innen a düsseldorfi akadémiára utaztam föl, ahol az igazgató tudtomra adá, hogy már többet tudok s iskolára szükségem nincsen. Elutaztam hát Párizsba, a Julien-akadémiába iratkoztam be, de vesztemre, mert ott nem engedték meg a szabad rajzolást. Azt a formát, amit a franciák reám akartak kényszeríteni, egyszerûen visszautasítám. Így kerültem ki az akadémiákból egyenesen Pompejibe, ahol egy nagyarányú festménybe bele is fogtam. Ezek után évről évre hol, mit s minő haladással festék, egészen az 1904. évben Athénban festett Jupiter-templomig: ez az első festmény, amelyen már vásznat nem lát a szemlélő. Végül föl kell említenem, hogy a New-York Herald kritikusa egyenest kimondá, hogy minden a világon létező festmény túl van szárnyalva, ezt a hatást csak húszévi komoly munka után vártam, s hogy előbb következett be, a Teremtőnek köszönhetem és senki másnak. Írta le Csontváry a tanulóévek és az első sikerek történetét az 1908-ban, a fővárosi Iparcsarnokban rendezett kiállításának katalógusában.

Košíkářův rok aneb Jak se kroutí proutí - Blanka Svobodová
12,21 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Košíkářův rok aneb Jak se kroutí proutí - Blanka Svobodová
12,21 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Pletení košíků prakticky krok za krokem Košíkaření patří k tradičním řemeslům, která však neztrácí na atraktivitě ani dnes. Naučte se, jak z vrbového proutí vytvořit kvalitní a krásné koše a košíky různých typů a velikostí. Dozvíte se vše od základů sběru vrbového proutí, přes jeho zpracování až po různé techniky pletení. Čekají na vás například tyto projekty: • pomlázka • opálka • miska • zahradnický košík • květinový koš • opletený tácek … a mnoho dalších.

Makovecz - 77 nekrológ
10,96 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Makovecz - 77 nekrológ
10,96 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

A kötetben válogatást találunk a nemzetközi és magyar sajtóban megjelent nekrológokból, közéleti személyiségek búcsúbeszédeiből és írásaiból.

Fenomén Jože Plečnik - Miroslav Zelinský
15,80 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Fenomén Jože Plečnik - Miroslav Zelinský
15,80 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Kniha Fenomén Jože Plečnik je už třetí publikací v řadě „Fenomén“ nakladatelství Grada. Její ambicí je představovat populárním způsobem významné architekty s českými kořeny nebo realizacemi na českém území. Zájemce právě dostává do ruky obrazově výpravnou publikaci o jednom z výjimečných zjevů evropské a také české, resp. československé architektury. Slovinec Jože Plečnik zanechal svou stopu ve Vídni a především v Lublani, kde dostal příležitost realizovat řadu architektonických děl ve městě, které bylo na konci 19. století silně poničeno rozsáhlým zemětřesením. Zároveň je ovšem jeho vliv velmi viditelný i v Čechách, přesněji přímo v Praze. Setkání s prvním československým prezidentem Tomášem G. Masarykem, „zosnované“ Plečnikovým přítelem, architektem Janem Kotěrou, přineslo zásadní změny v koncepci přestavby Pražského hradu, který se tak znovu stal důstojným sídlem nové hlavy nového státu. Plečnik jako člověk silně věřící celoživotně pracoval na sakrálních stavbách ve Vídni i v Lublani, v Praze je pak jeho nepominutelnou stopou kostel Nejsvětějšího srdce Páně na Královských Vinohradech. Těch „královských“ atributů je u této stavby ale více. Také o tom se dočtete v naší knize, doprovozené aktuálními i dobovými fotografiemi a především – jako v celé dosavadní ediční řadě – kresbami architekta a propagátora architektury Davida Vávry.

Všetko o mojom otcovi, 2. vydanie - Hana Lasicová
23,66 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Všetko o mojom otcovi, 2. vydanie - Hana Lasicová
23,66 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Všetko o mojom otcovi (2014) je úspešná kniha rodinne ladených rozhovorov Milana Lasicu s dcérou Hanou. Po ôsmich rokoch prichádza jej druhé vydanie, upravené a obohatené o nové, dosiaľ nezverejnené odpovede, fotografie, jedinečné dokumenty a ukážky scenárov či literárnej tvorby. Dcéra spomína na svojho milovaného otca a jej dojímavá zbierka ponúka intímny portrét známej osobnosti aj verejnosti.

Play it again - Aleš Najbrt
17,81 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Play it again - Aleš Najbrt
17,81 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Katalog k výstavě Studia Najbrt uspořádané na 56. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Výstava představí 28 let trvající spolupráci s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary. Výběr z mnoha podob jednotlivých ročníků bude představen především plakáty, tiskovinami, ale i mnoha dalšími předměty, které každoročně pro festival vznikají. Práce Aleše Najbrta, Zuzany Lednické, Marka Pistory, Jakuba Spurného a několika dalších designérů budou vystaveny v Galerii umění Karlovy Vary.

Hloubka záběrů - texty o filmu - Petr Král
16,47 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Hloubka záběrů - texty o filmu - Petr Král
16,47 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

První knižní vydání statí o filmu dvacátého století od počáteční němé éry přes Bunuela, Antonioniho, Felliniho k Wendersovi či Tarkovskému. Svazek představuje Petra Krále nejen jako teoretika, autora hesla o grotesce v Dictionnaire Larousse du Cinéma, ale také jako objevitele vlastní filmové poetiky.