v této knize, která je závěrečným dílem volné trilogie tanachických příběhů, se završí biblické osudy židovského národa, které jsme sledovali od skromných počátků v časech praotců (v knize Příběhy Tóry), po dobytí Jeruzaléma králem Davidem (v knize Izrael soudců a králů). Jádro našeho vyprávění pojednává o době, kdy v Jeruzalémě stával první (Šalomounův) Chrám a v jeho stínu vládli králové Davidovy

Výrobca:
Popis produktu

v této knize, která je závěrečným dílem volné trilogie tanachických příběhů, se završí biblické osudy židovského národa, které jsme sledovali od skromných počátků v časech praotců (v knize Příběhy Tóry), po dobytí Jeruzaléma králem Davidem (v knize Izrael soudců a králů). Jádro našeho vyprávění pojednává o době, kdy v Jeruzalémě stával první (Šalomounův) Chrám a v jeho stínu vládli králové Davidovy dynastie. Dílo je v našem kontextu výjimečné nejen židovským úhlem pohledu na „obecně známá“ témata, ale také pedagogickým záměrem díla, které v předmluvě ke knize vyzdvihl vrchní zemský rabín Efraim K. Sidon.

Náboženstvo - ostatné

Vitajte na našom webovom portáli zameranom na náboženstvo. V rámci kategórie "Náboženstvo - ostatné" ponúkame široké spektrum informácií a materiálov pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o náboženské témy mimo hlavných tradičných náboženstiev.

Táto podkategória je určená pre tých, ktorí majú záujem preskúmať a objaviť rôzne náboženské prístupy, ktoré nepatria do hlavných smerov, ako je kresťanstvo, islam alebo buddhizmus. Tu sa zameriavame na náboženské školy, hnutia, filozofické prúdy a duchovné tradície, ktoré môžu poskytnúť nové pohľady na duchovný svet.

Na našom webe nájdete články, videá a diskusie zamerané na rôzne aspekty náboženských tém v tejto podkategórii. Môžete sa oboznámiť s históriou a vývojom jednotlivých náboženských hnutí, ich náukou a praktikami. Poskytujeme tiež priestor pre diskusie o vplyve týchto náboženských prístupov na spoločnosť a kultúru.

Náš web je otvorený pre každého, bez ohľadu na jeho vierovyznanie či presvedčenie. Veríme, že vzájomné poznávanie a rešpekt voči náboženskej viacnásobnosti prispieva k obohacovaniu a pochopeniu medzi rôznymi náboženskými komunitami.

Ak máte záujem o objavovanie nových náboženských smerov a hľadanie spoločného duchovného podhubia, neváhajte navštíviť našu podkategóriu "Náboženstvo - ostatné". Tešíme sa na vašu účasť a príspevky v diskusiách a veríme, že náš web vám poskytne užitočné informácie a inšpiráciu v oblasti náboženstva.

Autor Jan Divecký
GLS 3,89 €

A tükrön túl, Jézus nevében - Henri J.M. Nouwen A tükrön túl, Jézus nevében - Henri J.M. Nouwen

Henri Nouwen két írása jelenik meg egy kötetben. Az elsőben beszámol balesetéről, amely életveszélyessé váló belső sérüléshez és operációhoz vezetett. Elmeséli, hogy milyen gondolatok foglalkoztatták a halál közelében, majd felgyógyulása közben, és hogyan talált rá Isten szeretetére a legválságosabb órákban. A másik műben a hiten, együttérzésen és szereteten alapuló keresztény szellemiségű lelki vezetésről

A Barmeni Teológiai Nyilatkozat - Károly Fekete A Barmeni Teológiai Nyilatkozat - Károly Fekete

Vezérfonal a Barmeni Teológiai Nyilatkozat tanulmányozásához \"Hálaadó adósságtörlesztés ez a mű, amelyet kezében tart az olvasó. Hálaadás azért, mert az egyház Ura 75 esztendővel ezelőtt eljuttatott egy közösséget arra a felismerésre, hogy sürgető szükség van egy olyan sűrített tanítás megfogalmazására, amelyik félreérthetetlenül világossá teszi az egyház és egyszersmind a világ számára az egyház

Vybarvujeme mandaly 2 - Mandali Monoque,Silva Masařiková Vybarvujeme mandaly 2 - Mandali Monoque,Silva Masařiková

Ve druhém dílu knihy VYBARVUJEME MANDALY nabízí Monique Mandali dvaadvacet nových mandalových vzorů. Přináší zde ještě tvořivější způsoby, jak mohou děti i dospělí používat mandaly doma nebo ve třídě, při cestování nebo pro sebepoznání.Dodává, že \"jelikož mnozí z nás reagují na vybarvování mandal tělesným uvolněním, jsou tyto knihy skvělým dárkem pro každého, kdo hledá způsoby, jak zvládat stres,

Janovo evangelium - Rudolf Steiner Janovo evangelium - Rudolf Steiner

Janovo evangelium skrývá mnohá tajemství. Rudolf Steiner je před námi v knize odhaluje a zároveň nás pomocí tohoto evangelia uvádí do hlubokých tajemství duchovních dějin lidstva a bytí vůbec. Poznáváme tak vývoj lidstva v období dávné Atlantidy a v jednotlivých poatlantských epochách, vývoj Země ve vztahu k Logu, vývoj člověka a jeho bytostných článků, především se ale zcela novým způsobem můžeme

Kurz zázraků - Helen Schucmanová Kurz zázraků - Helen Schucmanová

Klasické dílo duchovní literatury 20. století, na nějž se odvolává množství novějších autorů. Sepsala jej Helen Schucman, americká profesorka lékařské psychologie, jíž knihu po dobu několika let diktoval „Božský hlas“, proto se také neuvádí jako autorka. Jedná se o hluboký mystický text, plný univerzálních pravd o lidské duši a jejím spojení se Zdrojem. Jeho cílem je vést čtenáře ke hluboké mystické

3D život - Martin David 3D život - Martin David

Dary jsou součástí našeho života v různých podobách. Jsme jimi obklopeni v přírodě i ve světě. Setkáváme se s nimi v lidech, s kterými žijeme, i v okamžicích, které život přináší. Dary Boží lásky nám připomíná liturgický rok koloběh svátků zpřítomňující události ze života Ježíše Krista. Jsme pozváni k vděčnosti za ně. Kéž nám tato knížka připomíná velké bohatství darů v rozmanitých dimenzích lidského

Duns Scotus vo františkánskej spiritualite - Bernardino de Armellada Duns Scotus vo františkánskej spiritualite - Bernardino de Armellada

V línií františkánskeho súladu medzi teóriou a praxou môžeme uvažovať o Scotovej progamovej téze, podľa ktorej teológiu chápe ako praxis. V úvode spisu Ordinatio jednoznačne tvrdí, že o Bohu \" nie je možná špekulatívna veda\", t.j. poznanie, ktoré si neuchováva podstatný vzťah k vôli, ktorej predkladá božské dobro a volá ju k láskyplnej odpovedi na toto nekonečné dobro.

A Biblia évszázada - János Cserbik A Biblia évszázada - János Cserbik

\"Természetesnek vesszük, hogy a Bibliát a saját nyelvünkön olvashatjuk. Azonban ez nem mindig volt így. A magyar nép is csak a kereszténység felvétele után hosszú-hosszú idővel lapozhatta fel a bibliai könyveket. Még 1590-ben is csupán 800 példányban jelenhetett meg első teljes Szentírás-fordításunk, Károlyi Gáspár vizsolyi Bibliája. Sok viszontagsággal teli történet a Biblia-fordítások históriája.

Existuje Bůh? - Miloslav Král Existuje Bůh? - Miloslav Král

Ne nyugtalankodjék a szívetek! - Hogyan élhetünk teljes életet - Notker Wolf Ne nyugtalankodjék a szívetek! - Hogyan élhetünk teljes életet - Notker Wolf

Notker Wolf a bencés rend legfőbb vezetője, prímásapátja igen sokoldalú egyéniség: gondolkodása, életstílusa mélyen benne gyökerezik a bencés lelkiségben, másfelől viszont a rend vezetőjeként szinte folyamatosan utazik szerte a világban, hogy felkeresse a rendnek a világ szinte minden pontján megtalálható kolostorait. Könyve a szerzetesélet példájából kiindulva kínál tanácsokat a kiegyensúlyozottabb,

Kresťan a politika - Kolektív autorov Kresťan a politika - Kolektív autorov

Knihu Kresťan a politika s podtitulom Kristovi svedkovia v politickom spoločenstve v talianskom origináli vydala Pápežská rada pre laikov. V slovenskom preklade prichádza na pulty kníhkupectiev práve v tomto predvolebnom období a prináša zbierku pohľadov niekoľkých významných osobností cirkevného aj politického života na pôsobenie kresťanov v oblasti politiky. Poskytuje nielen syntézu sociálnej náuky

Z múdrosti otcov - Miron Keruľ-Kmec Z múdrosti otcov - Miron Keruľ-Kmec

Krátke zamyslenia na každý deň. Svätí otcovia nás učia modliť sa, myslieť a žiť kresťanským spôsobom. Prinášajú múdrosť, ktorú nadobudli vlastnou skúsenosťou v duchovných zápasoch. Ponúkajú ju ďalším generáciám podobne, ako otcovia ponúkajú dedičstvo deťom, ktoré je plodom ich veľkých námah. Prijatie ich skúseností nám pomáha kráčať istejšie a rýchlejšie po ceste k spáse.

Dějiny eurytmie v českých zemích - Michaela Dostalová Dějiny eurytmie v českých zemích - Michaela Dostalová

Kniha pojednává o vzniku a vývoji eurytmie v českých zemích a krátce také na Slovensku. Vývoj eurytmie sleduje od jejích skromných začátků po nastínění obrazu eurytmie v současné době. V neposlední řadě jsou zde uvedené životopisy prvních českých eurytmistek a některé básně, průpovědi a eurytmické formy z jejich práce (viz také barevná příloha). Kniha bude zajisté dobrým základem pro další rozvoj pedagogické,

Zarev ako lev - Levi Lusko Zarev ako lev - Levi Lusko

Nebuď iba obyčajný kresťan. Buď odvážny veriaci! Dospievanie je náročné a občas dokonca naháňa strach! Kniha Zarev ako lev pastora Leviho Luska ti posilní vieru, aby si dokázal robiť ťažké veci, ako napríklad: - s odvahou skúšať nové veci, - nevzdať sa nádeje ani zoči-voči ťažkostiam a bolesti, - čeliť obavám súvisiacim so školou a vzťahmi, - objaviť radikálnu odvahu hovoriť o svojej viere v Ježiša,

Overcoming Pride - Briggs Alice Overcoming Pride - Briggs Alice

Do you feel that you have to be the best to have any value? Do you always have to be better than others? Do you feel that you are horrible and can’t take a compliment? If so, you may need some healing from pride. Unhealthy pride tells you that you are better than others. It tells you that you can’t be bothered to do something “beneath” you or your position to help someone else. Pride may also wrap

Élt egyszer egy Jézus - Károly Nagy Élt egyszer egy Jézus - Károly Nagy

A szeplőtelen fogantatástól a feltámadásig követi nyomon a szerző Jézus életét és munkásságát. Egy szentföldi utazás keretében saját megfigyeléseivel egészíti ki az Ószövetség, az Újszövetség, a Korán, valamint az evangéliumok, a modernkori Jézus kutatók és teológusok által hagyományozott, illetve legújabban felfedezett információkat. Nagy Károly újságíró, kelet-kutató, diplomás történész, a vallások

Praxe Přímé Stezky 2 - Květoslav Minařík Praxe Přímé Stezky 2 - Květoslav Minařík

Druhý zväzok výberu z korešpondencie Květoslava Minaříka sa zaoberá dvoma témami: 1. Čo píše o svojom vlastnom duchovnom vývoji, o metódach a postupoch, a ako charakterizuje svoju náuku. Skrátene O sobě a své nauce. 2. Ako sám ako duchovný učiteľ postupoval a ako má postupovať i každý iný zodpovedný duchovný učiteľ. Výber individuálnych pokynov tým, koho nazýval „hľadajúcimi“. Tam uvádzame iba také

Problémy práce - L. Ron Hubbard Problémy práce - L. Ron Hubbard

Život je zo siedmich desatín práca, z jednej desatiny rodina, z jednej desatiny politika a z jednej desatiny odpočinok. Ekonomická stránka – výplata a boj o ňu – je sedem desatín existencie. Problémy práce obsahujú nadriadené princípy a zákony, ktoré sa vzťahujú na každé pracovné úsilie či problém. Ide totiž o objavy, ktoré odhaľujú jadro týchto problémov a vysvetľujú samotnú skladbu života ako ta

Sensei ze Šambaly 3 - Anastasia Novych Sensei ze Šambaly 3 - Anastasia Novych

Zcela výjimečná kniha, která se poněkud liší od předchozích stylů, ale zároveň je pokračováním 1. a 2.dílů Senseie ze Šambaly. Právě touto svou nevšedností je pro mnohé čtenáře ještě atraktivnější! Během prázdninového pobytu ve stanovém táboře se objeví velmi tajemný a bohatý návštěvník Ahriman. Jeho filozofie a životní postoje jsou naprosto odlišné od Senseiova myšlení. Obraz Ahrimana je ztělesněním

Mnišství na Blízkém východě - Jiří Novotný Mnišství na Blízkém východě - Jiří Novotný

Pojednání biblisty otce Jiřího Novotného SJ sleduje fenomén mnišství přehledně v zeměpisném a chronologickém řazení. Egypt, Palestina, Sýrie, Cařihrad, Malá Asie, Kappadocie, Sinaj, Mezopotámie, Arménie, Gruzie, Persie, Hora Athos nebo Patmos: vyhlášená centra inspirují dodnes, neboť svědčí o rozkvětu života - rajské zahrady, do které se člověk navrací. Kristus poznal rozměry pouště důvěrně a vymanil

Populárne produkty

1000 dobrých rad zahrádkářům (Radoslav Šrot) (česky)
2,56 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Holka s rytmem v těle (Krulíková, Nancy) (česky)
0,48 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Domek v Irsku - Caplinová Julie
20,84 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Dobroběžník mezi světy - Marek Jelínek
13,29 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Súhrn francúzskej gramatiky - autor neuvedený
2,66 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Billie Eilish - Kompletní příběh - autor neuvedený
6,65 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Přelet přes území nikoho - Hájek Jiří
10,39 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Učedník - Taran Matharu
15,11 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Jiří a jeho písničky - autor neuvedený
17,57 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
České pohádky (Karel Jaromír Erben) (česky)
2,24 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
The Unsettling of Europe - autor neuvedený
34,68 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Helen Levitt - Jean-Francois Chevrier, Thames & Hudson Ltd
16,10 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Chamtivost (Marc Elsberg) (česky)
3,60 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Sakamoto Days 5 - Odsouzenci - Suzuki Yuto
10,82 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024
Objektové programování 1 (Rudolf Pecinovský) (česky)
1,48 €
Uvedená cena je platná k 14.07.2024