43,15 €
Uvedená cena je platná k 22.04.2024

Kniha je členěna do dvou částí, obecné a speciální. V obecné části knihy jsou uvedeny stručné poznámky ke klasifikaci heterogenní skupiny revmatických onemocnění. Důležitá je kapitola Vyšetření pacienta s revmatickým onemocněním. Je uveden rovněž přehled laboratorních vyšetření zobrazovacích metod používaných v revmatologii. Přínosnou je kapitola Emergentní stavy v revmatologii, která uvádí přehled

Na sklade
Možnosť doručenia zadarmo
Výrobca:
Popis produktu

Kniha je členěna do dvou částí, obecné a speciální. V obecné části knihy jsou uvedeny stručné poznámky ke klasifikaci heterogenní skupiny revmatických onemocnění. Důležitá je kapitola Vyšetření pacienta s revmatickým onemocněním. Je uveden rovněž přehled laboratorních vyšetření zobrazovacích metod používaných v revmatologii. Přínosnou je kapitola Emergentní stavy v revmatologii, která uvádí přehled jednotlivých akutních projevů revmatických onemocnění rozdělených podle typu orgánového postižení. Kapitola Léky v revmatologii byla doplněna o problematiku léčby bolesti revmatických pacientů, samostatné kapitoly věnující se vakcinaci revmatických pacientů a antirevmatickým lékům v průběhu těhotenství a kojení. Nově přibyly kapitoly věnující se základům rehabilitace a předoperační přípravě revmatických pacientů Ve speciální části jsou popisovány jednotlivé skupiny revmatických onemocnění – systémová autoimunitní onemocnění, vaskulitidy, spondyloartritidy, osteoartróza, krystaly indukované artritidy, artritidy se vztahem k infekci a ostatní revmatická onemocnění. V kapitole Ostatní revmatická onemocnění čtenář najde informace o metabolických onemocněních skeletu, osteonekróze, difuzní idiopatické skeletální hyperostóze, sarkoidóze, revmatických projevech diabetes mellitus, paraneoplastických syndromech, nežádoucích revmatických projevech imunoterapie nádorů a mimokloubním revmatismu. Napříč jednotlivými kapitolami jsou rovněž uvedeny informace o revmatických syndromech dětského věku zahrnující juvenilní idiopatickou artritidu, vaskulitidy dětského věku, uveitidy u dětských revmatických onemocnění a přehled autoinflamatorních syndromů. Kniha Revmatologie pro praxi je určena nejen revmatologům, ale také pregraduálním a postgraduálním studentům lékařských fakult, praktickým lékařům, internistům a lékařům jiných odborností s přesahem do problematiky revmatologie.

Medicína - ostatné

Vitajte na našej webovej stránke venovanej medicíne a konkrétne podkategórii "Medicína - ostatné". Táto sekcia je určená pre všetky ostatné témy a informácie, ktoré nezapadajú do iných konkrétnych medicínskych kategórií.

V rámci tejto podkategórie poskytujeme výnimočné informácie o rôznych oblastiach medicíny, ktoré nemožno jednoznačne zaradiť do konkrétnej špecializácie. Naším hlavným cieľom je poskytnúť návštevníkom aktuálne informácie a poučiť ich o najnovších výskumoch a technikách, ktoré sú relevantné pre oblasť medicíny.

V našej podkategórii "Medicína - ostatné" nájdete články a informácie o rôznych zaujímavých témach vrátane nových liečebných metód, alternatívnej medicíny, histórie medicíny, etiky v medicíne, zdravého životného štýlu a mnoho ďalších. Naši kvalifikovaní odborníci sa snažia zhromaždiť a prezentovať najrelevantnejšie informácie z týchto oblastí.

Okrem toho sa tiež zameriavame na informovanie našich čitateľov o zaujímavých klinických prípadoch, nebezpečných epidémiách, nových liekoch a iných dôležitých témach, ktoré môžu ovplyvniť ich zdravie a blahobyt.

Naším cieľom je priniesť vám dôveryhodné a spoľahlivé informácie, ktoré vám pomôžu správne porozumieť zložitejším aspektom medicíny. Či už ste zdravotnícky pracovník, študent medicíny alebo iba laik s záujmom o medicínu, naša podkategória "Medicína - ostatné" vám poskytne vzácne a zaujímavé informácie, ktoré vás osvetlia a priblížia vám aktuálny stav v medicíne.

Nemôžeme zdôrazniť dostatočne dôležitosť vlastného poradenstva so zdravotným odborníkom. Informácie na našej webovej stránke v žiadnom prípade nenahrádzajú návštevu lekára alebo odborníka v danej oblasti. Naša podkategória "Medicína - ostatné" je určená skôr na vzdelávanie a poskytnutie základných informácií.

Ak máte akékoľvek otázky alebo návrhy na témy, o ktorých by sme mali napísať, neváhajte nás kontaktovať. Naša podkategória "Medicína - ostatné" sa neustále rozširuje a snažíme sa reagovať na potreby a záujmy našich čitateľov.

Ďakujeme vám za návštevu našej webovej stránky a dúfame, že v našej podkategórii "Medicína - ostatné" nájdete zaujímavé a užitočné informácie, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť medicíne a jej novinkám.

Autor Petr Němec
Autor Kolektív autorov
GLS 0,00 €

Klinická výživa - Pavel Kohout Klinická výživa - Pavel Kohout

Monografie Klinická výživa je komplexním textem, který se zabývá výživou ve všech jejích aspektech. Je primárně určena lékařům s atestací v základním oboru se zájmem o klinickou výživu, může však sloužit též jako výukový text k atestaci z klinické výživy a intenzivní metabolické péče garantovaný Výborem Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. Autorský kolektiv tvoří celkem 74 autorů,

Psychofarmaka v kazuistikách - Ivana Tašková Psychofarmaka v kazuistikách - Ivana Tašková

Psychofarmaka patří k nejčastěji předepisovaným látkám, a to jak v psychiatrii, tak v interních oborech,v neurologii aj. I velmi erudovaný lékař se při preskripci psychofarmak nezřídka dostává do situace, ve které je v daném okamžiku těžké se správně rozhodnout, přičemž dohledání správného řešení by trvalo řadu hodin. Autorky této praktické monografie předkládají pečlivě vybrané reálné situace z běžné

Neurofibromatóza a iné syndromy s „café au lait“ makulami - Kolektív autorov Neurofibromatóza a iné syndromy s „café au lait“ makulami - Kolektív autorov

Pod klinickým znakem hyperpigmentace neboli „café au lait“ (CAL), plochých kávových skvrn na kůži, se skrývají mnohé syndromy s multiorgánovým poškozením a malignitami. Precizní klinická diagnostika na základě typu kožních morf, asociovaných příznaků a jiných charakteristik, provedená ve spolupráci s dermatology a dalšími odborníky, umožňuje včasné rozpoznání geneticky podmíněného onemocnění. V publikaci

Diabetes typu MODY - Kolektív autorov Diabetes typu MODY - Kolektív autorov

Pacienti s diabetem typu MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) byli ještě donedávna spíše opomíjenou skupinou diabetiků, rozptýlenou bez správné diagnózy mezi pacienty s běžnějšími typy diabetu. Až širší dostupnost genetického vyšetření a zjištění, že frekvence monogenního diabetu v populaci je významně vyšší, než se původně předpokládalo, společně s odhalením některých specifik jeho léčby, zvýšilo

Ošetrovateľský slovník - Kolektív autorov Ošetrovateľský slovník - Kolektív autorov

Odborná terminológia predstavuje jeden zo základných atribútov konštituovania každej vednej disciplíny. Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia ako aplikované vedné disciplíny preberajú niektoré termíny z iných vedných disciplín, hlavne medicíny, pedago giky, psychológie a sociológie. K tomuto faktu prispieva aj proklamovaný metodologický celostný prístup, teda snaha o komplexnú starostlivosť, ktorá si

Toxické poškození ledvin houbami - Jan Herink,Ivan Rýchlik,Daniela Pelclová Toxické poškození ledvin houbami - Jan Herink,Ivan Rýchlik,Daniela Pelclová

Účinky toxinů hub bývají obvykle systémové, některé houby však obsahují toxiny s nefrotoxickým efektem, který ve svém klinickém působení nad tímto systémovým účinkem převáží. Působení různých houbových toxinů na ledviny nebylo dosud v odborné literatuře systematicky zpracováno a toto téma je mnohými laiky i lékaři často ještě podceňované. Otázka vlivu hub na lidský organismus je významná jak pro lékaře

Základy srdeční resynchronizační léčby - Kolektív autorov Základy srdeční resynchronizační léčby - Kolektív autorov

Srdeční selhání je společně s fibrilací síní považováno za epidemii 21. století. Nejen farmakologická, ale především nefarmakologická léčba srdečního selhání doznala za poslední desetiletí obrovských změn. Srdeční resynchronizační léčba se u vybrané skupiny pacientů stala naprostým standardem péče o nemocné, i když s rozvíjejícím se poznáním a zkušenostmi s tímto druhem terapie stále vyvstávají otázky,

Medicínská biofyzika - 2. vydání - Leoš Navrátil,Jozef Rosina,Kolektív autorov Medicínská biofyzika - 2. vydání - Leoš Navrátil,Jozef Rosina,Kolektív autorov

Medicínská biofyzika je interdisciplinárním oborem, který obsahuje prvky mnohých vědních disciplín. Tvoří spojovací článek mezi matematikou a fyzikou na straně jedné a biologickými vědami na straně druhé. Specifikou oboru je skutečnost, že objektem zkoumání jsou živé systémy a výsledky analýzy jsou použity na řešení konkrétních problémů v jednotlivých lékařských a zdravotnických oborech za použití

Lymfologie - Eliška OLdřich Lymfologie - Eliška OLdřich

První původní českou monografii věnovanou oboru lymfologie, s mnoha interdisciplinárními souvislostmi a přesahy, sestavil přední anatom a chirurg prof. MUDr. Oldřich Eliška, DrSc., z Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kniha na základě autorovy celoživotní práce a výzkumu shrnuje základní teoretické poznatky oboru a ukazuje, jak je nejlépe aplikovat v každodenní klinické

Revmatologie (2. aktualizované a rozšířené vydání) - neuvedený,Karel Pavelka Revmatologie (2. aktualizované a rozšířené vydání) - neuvedený,Karel Pavelka

Druhé aktualizované a rozšířené vydání učebnice základního významu pro specializační vzdělávání v oboru revmatologie i pro jeho další rozvoj v České republice. I toto vydání, přes další rozšíření, se vyznačuje dokonalou přehledností a srozumitelností, k čemuž přispívá fakt, že kniha je tištěna plnobarevně na křídovém papíru a obsahuje několik set barevných ilustrací.Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.,

Jak předejít diabetickým komplikacím - Jaroslav Kalivoda Jak předejít diabetickým komplikacím - Jaroslav Kalivoda

V první části autor vysvětluje, co jsou to pozdní komplikace cukrovky a zda mohou postihnout každého diabetika. Snížení hmotnosti pacienta jako jedno z prvních léčebných opatření při diabetu. Druhá část popisuje cviky k udržení a zlepšení fyzické kondice, které bez problémů zvládnou i fyzicky méně zdatné osoby.

Dětská endokrinologie do kapsy - Božena,Renata Pomahačová Dětská endokrinologie do kapsy - Božena,Renata Pomahačová

Cílem publikace je podat především praktickým lékařům pro děti a dorost a pediatrům na lůžkových odděleních přehledné a srozumitelné informace o nejčastějších poruchách endokrinního systému u dětí a dospívajících a přispět tak k včasnému odhalení často závažných endokrinních chorob. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány poruchám růstu, puberty, štítné žlázy, nadledvin, vodního hospodářství, sestupu varlat,

Pitva - Ivo Šteiner Pitva - Ivo Šteiner

Jedno z prvních úsloví, se kterým se setká každý student medicíny, praví: Mrtví učí živé. Medicína v dnešní době využívá mnoho nových technologií, intervenční a zobrazovací metody, robotické operace, molekulární testy. Pro lékaře však jedním z nejúčinnějších nástrojů poznání a poučení zůstává pitva, která je starší než většina operačních výkonů. Pitvy poskytly v dějinách medicíny všem generacím lékařů

Vybrané klasifikácie v internej medicíne - Juraj Payer Vybrané klasifikácie v internej medicíne - Juraj Payer

Obsah: Príhovor KARDIOLÓGIA A ANGIOLÓGIA DIABETOLÓGIA A PORUCHY METABOLIZMU ENDOKRINOLÓGIA GASTROENTEROLÓGIA A HEPATOLÓGIA NEFROLÓGIA PNEUMOLÓGIA REUMATOLÓGIA HEMATOLÓGIA ONKOLÓGIA

Klinická nefrologie - Kolektív autorov,Vlastimil Tesař Klinická nefrologie - Kolektív autorov,Vlastimil Tesař

Kniha je určena zejména klinickým nefrologům a internistům, ale najde si své čtenáře i v okruhu dalších medicínských oborů, jako je např. diabetologie, kardiologie, revmatologie, pediatrie a všeobecné lékařství, imunologie ale i patologie. Je základ ním studijním materiálem pro studenty medicíny. Text je rozdělen do 18 kapitol. První, zcela nová kapitola, se věnuje historii světové i české neurologie,

Stín u tvé postele - Iveta Laštovková Stín u tvé postele - Iveta Laštovková

Cílem této knížky je představit fenomén spánkové obrny a jaké hrůzy člověk stižený touto paralýzou může zažít. Nejde o nijak zvláště vzácný jev, jak by se mohlo zdát, pouze o něm lidé, co se s ním setkali na vlastní kůži, neradi mluví. Už jen poslouchat, jak se někomu zdál ošklivý živý sen, může být nepříjemné, natož aby ten dotyčný tvrdil, že se to opravdu stalo. „Postižený“ se většinou svěří jen

Távgyógyítás - István Sági,Dr. Mária Sági Távgyógyítás - István Sági,Dr. Mária Sági

A mindenséget átható egyetemes rendben a szándék, a törekvés az, amelyen keresztül a tudat megszervezi saját kiteljesedését. Ez az isteni rend teremti meg a távgyógyítás és más szunnyadó potenciák működésének alapjait. Dr. Sági Mária könyve betekintést enged a természet törvényeibe; abba a „jelenségbe”, amely szeretné újra elfoglalni jól megérdemelt helyét az orvostudományban.Dr. Deepak Chopra Kiemelkedő

Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a n... - Štěpán Svačina Dietologie pro lékaře, farmaceuty, zdravotní sestry a n... - Štěpán Svačina

V této knize si můžete přečíst, co nás čeká v roce 2014. Rozbor roku 2014 celkově. A také co čeká jednotlivá znamení v roce 2014 a také měsíc po měsíci. U každého znamení, každý rok jsou vypsány úplňky a novoluní a také informace jak s nimi pracovat. Navíc jsou v této knize vypsány, jak bude Černá Luna působit na jednotlivá znamení a které oblasti si lidé mají pohlídat. Na které se mají soustředit,

Plodnost - Máslová Helena Plodnost - Máslová Helena

O ženách a matkách Autorkou knihy je známá psychogynekoložka MUDr. Helena Máslová, jejíž unikátní přístup umožňuje pochopit příčiny neplodnosti ve své komplexitě. Její metody práce přinášejí nezpochybnitelné úspěchy a mnoha ženám pomohly splnit už téměř ztracený sen o dítěti.

Průvodce cévními chorobami pro pacienty - Vladimír Čížek Průvodce cévními chorobami pro pacienty - Vladimír Čížek

Cévní onemocnění patří k hlavním příčinám úmrtí a pracovní neschopnosti. Postihují přitom stále častěji i jedince v produktivním věku, jejich časná stadia - často ještě reverzibilní - jsou přitom snadno přehlédnutelná. Informací o cévních nemocích pro širokou veřejnost je v dnešní době spíše nadbytek, velkým problémem je však jejich malá srozumitelnost na jedné straně a jejich neodbornost a nespolehlivost

Populárne produkty

Náchodsko, Broumovsko - autor neuvedený
1,71 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Decision Time - Laurence Alison, Neil Shortland, Ebury Publishing
17,58 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Metamorfózy človeka - Valentová Eliška
14,63 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Sword Catcher - Clare Cassandra
20,85 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Johnstone Twins (Kelleway Philip)
33,48 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Zombie Combat Manual (Ma Roger)
9,48 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Ant Colony (Valentine Jenny)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Lives of the Artists: Volume 1 (Vasari Giorgio)
10,52 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Dr Jekyll & Mr Hyde (Stevenson Robert Louis)
8,32 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
All Wrapped Up (Smale Holly)
7,40 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
A benned élő oroszlán - Rachel Bright,Jim Field
12,26 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Novéna ke svatému Leonardovi - Michal Altrichter
1,57 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Plavec ve tmě - Tomasz Jedrowski
15,62 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Jak navazovat kontakty - Devora Zacková
17,72 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Never - Jessa Hastings
18,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
When the Clock Strikes Z: Volume 1 - Sakaki Ichirou
5,25 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Hviezdoveda - Gustáv Reuss
1,95 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
The Defence of Constitutionalism - Jiří Přibáň
11,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024