67,06 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Co vše má veřejná sféra ve vztahu k (ohroženým) dětem a rodinám vykonávat, na jaký okruh dětí se zaměřuje, na jaké situace reaguje a jakým způsobem nebo jaká jsou práva a povinnosti všech zúčastněných? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá druhé, aktualizované vydání komentáře zákona o sociálně-právní ochraně dětí, doplněné o aktuální poznatky z praxe.

Na sklade
Možnosť doručenia zadarmo
Výrobca:
Popis produktu

Co vše má veřejná sféra ve vztahu k (ohroženým) dětem a rodinám vykonávat, na jaký okruh dětí se zaměřuje, na jaké situace reaguje a jakým způsobem nebo jaká jsou práva a povinnosti všech zúčastněných? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá druhé, aktualizované vydání komentáře zákona o sociálně-právní ochraně dětí, doplněné o aktuální poznatky z praxe.

Právo ČR

Vitajte na našej webovej stránke zameranej na právne témy v Českej republike. Právo ČR je podkategóriou našej hlavnej kategórie Právo, kde sa venujeme rôznym aspektom práva vo vybraných krajinách.

V tejto podkategórii sa zameriavame konkrétne na právne predpisy, súdne rozhodnutia a aktuálne udalosti v oblasti práva v Českej republike. Naším cieľom je poskytnúť našim čitateľom spoľahlivé a relevantné informácie týkajúce sa práva v tejto konkrétnej krajine.

Na našej webovej stránke nájdete najnovšie správy a články o právnych zmenách, novinkách v právnych predpisoch a súdnych rozhodnutiach v Českej republike. Naše články sú písané odborníkmi v oblasti práva, ktorí majú hlboké znalosti o právnom systéme v tejto krajine.

Okrem toho ponúkame tiež poradenské články a tipy pre bežných ľudí týkajúce sa právnych otázok a problémov, s ktorými sa môžu stretnúť v bežnom živote. Zameriavame sa na rôzne témy, ako je napríklad rodinné právo, pracovné právo, občianske právo a trestné právo.

Naša webová stránka je prehľadná a jednoduchá na používanie, čo vám umožňuje rýchlo a ľahko nájsť informácie, ktoré potrebujete. Pravidelne aktualizujeme obsah našej stránky, aby sme zabezpečili, že všetky informácie sú čerstvé a aktuálne.

Ak máte záujem o právne záležitosti v Českej republike, ste na správnom mieste. Prehliadajte naše články, informujte sa o najnovších udalostiach z právneho sveta v Českej republike a získajte spoľahlivé a relevantné informácie, ktoré potrebujete. Tešíme sa na to, že vám poskytneme všetky potrebné informácie a spolupracujeme s vami na zabezpečení, aby ste mali vždy najdôležitejšie a najaktuálnejšie informácie o práve v Českej republike.

Autor Kolektív autorov
GLS 0,00 €

Podjatost soudců v rozhodovací praxi vrcholných soudů ČR - Alžbeta Nemeškalová Podjatost soudců v rozhodovací praxi vrcholných soudů ČR - Alžbeta Nemeškalová

Publikace se zabývá tématem vyloučení soudce pro podjatost v rozhodovací praxi českých vrcholných soudů. Monografie analyzuje právní úpravu vyloučení soudce pro podjatost, postup při rozhodování o vyloučení soudce a jednotlivé důvody podjatosti vyplývající ze zákona či judikatury. Publikace se blíže zaměřuje na zvláštnosti vyloučení soudců vrcholných soudů, které mají omezený počet členů a jejichž

Zákon o kontrole. Komentář (2. vydání) - Luboš Jemelka,Pavel Vetešník,Ondřej Libosvár Zákon o kontrole. Komentář (2. vydání) - Luboš Jemelka,Pavel Vetešník,Ondřej Libosvár

Druhé vydání komentáře zákona o kontrole, zak. č. 225/2012 Sb., zahrnuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona a reaguje na změny právní úpravy, které nastaly po účinnosti zákona, tedy po 1. lednu 2014. V něm jsoun zohledněny nejenom změny zákona provedené zák. č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestuply a řízení o nich a zákona o některých

Průmyslové právo v praxi - Josef Zima Průmyslové právo v praxi - Josef Zima

Publikace o prumyslovém právu v praxi je svěžím dílkem Ing. Josefa Zimy, zkušeného odborníka a předsedy Asociace rozvoje invencí a duševního vlastníctví (ARID). Publikaci lze doporučit všem těm, kteří se o tuto problematiku začínají vážněji zajímat, ale také každému, kdo si chce rozšířit své obzory a mít v této oblasti přehled.

Veřejné stavební investice - Kolektív autorov Veřejné stavební investice - Kolektív autorov

Publikace přehledným způsobem shrnuje témata, kterými se musí zabývat osoby podílející se na realizaci veřejných stavebních investic. Obsahuje poznatky a doporučení z hlediska projektového řízení, hodnocení projektů, managementu rizik, výběru dodavatelů, smluvních vztahů, sestavování časových harmonogramů, rozpočtů, energetiky budov, diagnostiky konstrukcí a bezpečnosti stavebních objektů. Jedná se

Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích - Jaroslav Zahradníček Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích - Jaroslav Zahradníček

Publikace se zabývá aktuálním tématem ochrany osobnosti a osobních údajů v pracovněprávních vztazích. Rychlý rozvoj informačních technologií a související automatizace procesů na pracovišti umožňují snadné monitorování výkonu zaměstnance, sledování toho, kdy čerpá pauzy a jak je tráví, jak spolupracuje s ostatními zaměstnanci nebo jak využívá svěřené prostředky. K popularitě tématu v poslední době

Lex voucher - Alice Frýbová,Klára Dvořáková Lex voucher - Alice Frýbová,Klára Dvořáková

Právní úprava smlouvy o zájezdu ukládá pořadateli zájezdu, kterým je v praxi cestovní kancelář, v situaci, kdy nemůže zájezd poskytnout, povinnost vrátit zákazníkovi platby přijaté za neuskutečněné zájezdy nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy o zájezdu. Lex voucher se použije na zájezdy s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020, které byly zrušeny nebo od kterých bylo odstoupeno v

Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář, Kniha IV. - § 201 - 250t občanského soudního řádu - Jaromír Jirsa,Kolektív autorov Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář, Kniha IV. - § 201 - 250t občanského soudního řádu - Jaromír Jirsa,Kolektív autorov

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního soudu

Katastrální zákon - Daniela Šustrová,Petr Borovička,Jaroslav Holý Katastrální zákon - Daniela Šustrová,Petr Borovička,Jaroslav Holý

Řadu praktických komentářů Wolters Kluwer doplňuje komentář zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), který nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Autoři stručnou a srozumitelnou formou komentují jednotlivá ustanovení zákona, upozorňují na podstatné změny, k nimž v oblasti katastru nemovitostí došlo (posílení zásady materiální publicity a ochrany dobré víry v souvislosti s vkladem do

Podnikáme bezpečně a ekonomicky - bez chyb, pokut a penále Podnikáme bezpečně a ekonomicky - bez chyb, pokut a penále

- Zajištění dalších podmínek BOZP - Ochrana zdraví - Ochrana osobních údajů nově - Inspekce práce - Pracovní úrazy - Odpady a obaly nově Publikace je určena zaměstnavatelům, personalistům, mzdovým účetním, podnikatelům, podrobné informace ohledně bezpečnosti na pracovišti a aktuální znění zákonů týkajících se BOZP.

Nový občanský zákoník - Smluvní právo 2., aktualizované vydání - Monika Novotná,Petr Novotný Nový občanský zákoník - Smluvní právo 2., aktualizované vydání - Monika Novotná,Petr Novotný

Všechno, co potřebujete vědět o občanském právu! Řada populárně naučných publikací komplexně pokrývající celou problematiku upravenou novým občanským zákoníkem je určena hlavně čtenářům, kteří nejsou právními odborníky, ale potřebují se orientovat v nové právní úpravě. Co přinesla praxe během tří let používání nového občanského zákoníku do smluvního práva? Orientujte se! Pochopte obecnou problematiku

Trestní odpovědnost v územní samosprávě - František Púry Trestní odpovědnost v územní samosprávě - František Púry

Jde o první a jedinou sbírku soudních rozhodnutí tohoto zaměření na českém trhu. Odborné i laické veřejnosti představuje celkem 57 rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se týkají trestné činnosti související s územní samosprávou. Vedle stručného popisu skutkového stavu, z něhož rozhodnutí vycházejí, a právních závěrů v nich učiněných, autoři u každého případu zpracovali vývoj kauzy. Unikátnost publikace

Zákon o státním podniku v praxi - Muroň Jaroslav Zákon o státním podniku v praxi - Muroň Jaroslav

Jediná kniha na českém trhu s právní literaturou, která se zabývá problematikou státního podniku. Tato oblast práva prožívá v poslední době významné změny. Důraz klademe na rozsáhlou a zásadní novelu, která vstoupila v účinnost 1. ledna 2017.

Exekuční řád - Komentář - Kolektív autorov Exekuční řád - Komentář - Kolektív autorov

Komentář exekučního řádu psaný soudními exekutory jste doposud v knihkupectvích hledali marně, ačkoliv více než 50krát novelizovaný předpis, je už více než dvě desítky let součástí platného právního řádu. S přihlédnutím k tomu, jaké vášně problematika exekucí bez ustání vzbuzuje u veřejnosti, je opravdu s podivem, že až nyní touto prací se kompenzuje zmíněný deficit. S čestnou (a váženou) výjimkou

Krizové řízení v ČR na počátku 21.století - Jan Fus,Josef Vilášek Krizové řízení v ČR na počátku 21.století - Jan Fus,Josef Vilášek

Monografie se soustředí na oblast krizového řízení, která je v České republice legislativně ukotvena; vychází z potřeby přípravy obyvatelstva České republiky jak na nevojenské, tak i na vojenské krizové situace. Ukazuje, jaký je současný stav krizové legislativy, případně jaké jsou další záměry jejího zdokonalování na počátku 21. století.

Vliv nových technologií na trestní právo - Tomáš Gřivna,Martin Richter,Martina Šimanová Vliv nových technologií na trestní právo - Tomáš Gřivna,Martin Richter,Martina Šimanová

Pakliže bylo 19. století, jak praví klasik, stoletím páry, pak 21. století je patrně stoletím umělé inteligence a obecněji nových technologií. Tyto se nesporně promítají takřka do všech aspektů lidského života a také do práva coby normativního systému, který jej reguluje. Tato kniha, která vznikla na půdorysu stejnojmenné konference, se zaměřuje na zodpovězení otázky, jaký dopad mají nové technologie

Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva - Svazek III. - Petr Lavický Přehled judikatury ve věcech zásad soukromého práva - Svazek III. - Petr Lavický

Třetí svazek přehledu judikatury ve věcech zásad soukromého shrnuje judikáty týkající zásady zákazu zneužití práva. Kniha obsahuje pečlivý výběr jak současné, tak stále použitelné starší judikatury. Každé rozhodnutí je upraveno do podoby standardního judikátu. Vyhledávání v knize usnadní věcný rejstřík a rejstřík právních předpisů. Vzhledem k povaze zásad soukromého práva lze předpokládat, že judikatura

Doménová čítanka - Martin Husovec Doménová čítanka - Martin Husovec

Doménová čítanka je prvým systematickým utriedením slovenských doménových rozhodnutí. Je zozbieraním viac ako dvadsiatich rozhodnutí, ktoré sú publikované vo svojom pôvodnom znení výjmúc ich záverečné poučenia. Čítanka je doplnená aj o zoznam relevantnej odbornej literatúry. Zároveň však nie je výberom aplikácie doménového práva. Veľmi zaujímavá a ojedinelá čítanka. Martin Husovec prelomil mlčanie

Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt - Kolektív autorov Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt - Kolektív autorov

Pronajímáte byt či dům? Kupujete nebo prodáváte nemovitost? Pak je tato praktická příručka určena právě vám. Najdete zde vše o právních předpisech a hlavně srozumitelně psané rady, jak se vyvarovat chyb při nakládání s nemovitostmi. Cílem publikace je seznámit všechny, kdo mají v úmyslu pronajmout, prodat nebo koupit nemovitost s aktuálními právními předpisy a jejich změnami a novinkami. Kniha obsahuje

Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu - Tomáš Moravec Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu - Tomáš Moravec

Nová monografie přináší čtenáři ucelený pohled na aktuální problematiku spotřebitelského práva nejen v prostředí práva ČR, ale i v kontextu práva evropského. Publikace klade důraz na pohled podnikatelů, kterým poskytuje komplexní návod k plnění jejich informačních a dalších povinností ve vztahu k spotřebiteli, zároveň však také poskytuje ucelený přehled spotřebitelských práv. Jednotlivé kapitoly jsou

Civilní právo a nové technologie - Kolektív autorov Civilní právo a nové technologie - Kolektív autorov

Publikace Civilní právo a nové technologie zpracovává téma nových technologií v souvislostech civilního práva z několika úhlů pohledu. Předně se zabývá vztahem nových technologií a občanského práva hmotného, věnuje se i dalším odvětvím soukromého práva a rovněž zkoumá procesní souvislosti daného okruhu problematiky. Publikace upozorňuje na celou řadu zcela aktuálních otázek, jež analyzuje, a které

Populárne produkty

Kdeže je Drak? - Timmers Leo
6,13 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
The Scientists - autor neuvedený
17,05 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Martinka krátke príbehy pre pekné sny - Kolektív autorov
9,41 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
115 magických fotbalových momentů - Kolektív
36,52 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Capturing Music (Kelly Professor Thomas Forrest)
38,32 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Island City (O Baoill Ruairi)
19,64 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Tell No Lies (Hurwitz Gregg)
9,56 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Baader-Meinhof Complex (Aust Stefan)
20,20 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Sternberg's Diagnostic Surgical Pathology Review (Di Patre Pier Luigi)
159,64 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Methuen Drama Book of Monologues for Young Actors (Harvey Anne)
17,88 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Aftermath (Brison Susan J.)
28,76 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Střípky z Indie - Dagmar Marková
6,88 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Project 5, 3rd Edition - Student´s Book - Tom Hutchinson
16,14 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
SUPRAPHON a.s. Kačenka jde do školy 2
2,16 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Jazyk v dynamike demokracie - Juraj Dolník
14,25 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Cesta do minulosti - Petra Klabouchová
4,85 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Země otců a zrádců - Maxim Biller,Jana Zoubková
8,71 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024