11,00 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Jak může znít v evropsky integrované a globálně provázané společnosti na počátku 21. století ona česká otázka, která po dvě staletí definovala náš politický i sociální vývoj a jejíž součástí vždy bylo i postavení naší země a národa v Evropě? To je jedna z otázek, které si Přibáň ve své publikaci o věcech veřejných, o politických systémech i právu klade. The Defence of Constitutionalism je souborem

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Jak může znít v evropsky integrované a globálně provázané společnosti na počátku 21. století ona česká otázka, která po dvě staletí definovala náš politický i sociální vývoj a jejíž součástí vždy bylo i postavení naší země a národa v Evropě? To je jedna z otázek, které si Přibáň ve své publikaci o věcech veřejných, o politických systémech i právu klade. The Defence of Constitutionalism je souborem esejí politologických, sociologických i společenskovědních. Nenajdeme zde však formy abstraktního filosofování, nezaměnitelným Přibáně činí právě jeho ojedinělý kulturní záběr, na jehož pozadí se současným otázkám věnuje. Překlad původního vydání je pro anglicky čtoucí čtenáře adaptován a rozšířen o nové kapitoly, předmluvu napsal P. Pithart, vychází v Edici Václava Havla.

Sociológia, etnológia

Na našom webe vám prinášame širokú ponuku odborných a populárno-náučných kníh z oblasti sociológie a etnológie. Tieto disciplíny sa zaoberajú skúmaním ľudského správania, kultúrnych javov a spoločenských vzťahov.

V našej ponuke nájdete knihy od renomovaných expertov, ktoré pokrývajú široké spektrum tém. Sociológia sa zaoberá skúmaním spoločnosti a jej štruktúry, sociálnych nerovností, sociálnych zmien a vzájomných vzťahov medzi jednotlivcami. Etnológia, na druhej strane, sa zameriava na skúmanie kultúr a tradícií rôznych etnických skupín a národov.

Naše knihy vám poskytnú pohľad do zaujímavých sociologických a etnologických teórií, výskumných metód a získate prehľad o najnovších štúdiách v týchto oblastiach. V knihách nájdete aj príklady a príbehy zo skutočného života, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť spoločnosti a ľudskému správaniu.

Pre tých, ktorí majú záujem o akademické štúdium alebo výskum, ponúkame tiež odbornú literatúru s podrobnými analýzami a vedeckými štúdiami. Tieto knihy vám pomôžu získať hlbšie a komplexnejšie poznatky v oblasti sociológie a etnológie.

Okrem odbornej literatúry nájdete v našej ponuke aj populárno-náučné knihy, ktoré sú prístupné a zrozumiteľné pre širšiu verejnosť. Tieto knihy vám ponúknu zaujímavý pohľad na spoločenské problémy, kultúrne rozdiely, dejiny a mnohé ďalšie tém

Vyberte si z našej rozmanitej ponuky odbornej a populárno-náučnej literatúry v podkategórii Sociológia, etnológia a objavte fascinujúci svet spoločenských vied. S našimi knihami budete mať jedinečnú príležitosť prehĺbiť svoje poznatky o spoločnosti a kultúre a lepšie porozumieť svetu, v ktorom žijeme.

Autor Jiří Přibáň
GLS 3,89 €

Bodrogközi szőttesek - Dr. Sándor Ébner Bodrogközi szőttesek - Dr. Sándor Ébner

Gönyei Sándor, olykor Gönyey (Kolozsvár, 1886. április 8. – Budapest, 1963. március 17.) magyar néprajzkutató. Nevét az 1930-as évek második felében Ébnerről magyarosította. Kolozsváron biológiai doktorátust szerzett, majd Csíksomlyón tanított. Az első világháború után Györffy István biztatására néprajzzal foglalkozott, és 1920-tól 1944-ig, nyugdíjazásáig a Néprajzi Múzeum munkatársa volt. Az 1920-as

Jací jsou? Češi Jací jsou? Češi

Zábavný průvodce popisuje českou povahu, tradice a životní styl. My všichni samozřejmě víme, čím žijeme, co máme rádi a čemu věříme. V knize ale zjistíte, jak nás vidí ve světě, a to není totéž. Dozvíte se, co cizince při pobytu u nás překvapuje, co se jim líbí a čemu nemohou přijít na kloub. Jací opravdu jsme? Kniha je psaná odlehčeně, s nadsázkou.

Takové normální rodinné historky - Jana Nosková,Michal Pavlásek,Sandra Kreisslová Takové normální rodinné historky - Jana Nosková,Michal Pavlásek,Sandra Kreisslová

Kniha zve čtenáře do intimního světa rodinné paměti, dokumentovaného rozhovory s příslušníky tří generací vybraných rodin. Jejich společným rysem je zkušenost příslušníků nejstarší generace s dobrovolnou nebo nucenou mezinárodní migrací po druhé světové válce. Autoři pro tento účel vybrali rodiny Němců v České republice a nuceně vysídlených Němců z České republiky, Čechů žijících v Chorvatsku a českých

Odděleně spolu? - Kolektív autorov Odděleně spolu? - Kolektív autorov

Autoři hledají odpovědi na otázku, jak se v době samostatné existence obou zemí měnily hodnotové orientace jejich obyvatel. Do jisté míry zpochybňují platnost modernizační teorie R. Ingleharta, že ekonomický růst povede k růstu sociálního bezpečí a odpovídajícím hodnotovým strukturám. Ukazují, že obě společnosti charakterizuje nelineární vývoj hodnot. Češi a Slováci se v části hodnotového spektra od

Svět jako hra o trůny - Dominique Moise Svět jako hra o trůny - Dominique Moise

Kniha francouzského významného politologa Dominique Moiseho (* 1946) se neotřelým způsobem zabývá otázkou emocí v dnešním světě, jež vysvětluje na podkladu současných nejpopulárnějších televizních seriálů (Hra o trůny, Dům z karet, Okupace, Homeland, ale i Panství Downton). Autor upozorňuje na to, že od 11. září 2001 zasahuje světová politika stále více nejen do našeho každodenního života, ale i do

Co s prostitucí? - Barbara Havelková Co s prostitucí? - Barbara Havelková

Kniha představuje českému publiku zahraniční, zejména feministické, teoretické debaty o veřejných politikách prostituce a současné trendy v právních úpravách této problematiky. Předkládá rovněž kritickou analýzu české situace – jak stávajících i navrhovaných právních úprav, tak vnímání prostituce ve veřejném prostoru, zejména mezi odborníky a odbornicemi, ve veřejné správě a v médiích. Publikace obsahuje

The 10 Worst Pandemics in History - Slawson Larry The 10 Worst Pandemics in History - Slawson Larry

This eBook examines the ten worst pandemics in human history. It provides a direct analysis of each pandemic\'s causes, impact, and overall fatality rates.

Hojnost : Budoucnost je lepší, než si myslíte - Peter H. Diamandis,Steven Kotler Hojnost : Budoucnost je lepší, než si myslíte - Peter H. Diamandis,Steven Kotler

\"Dochází ropa a přijde hlad. Globální oteplování způsobí rozpad civilizace. Euroatlantickou civilizaci pohltí hordy z Východu. Po výbuchu supervulkánu zmrzneme.\" Jak je možné, že všechno tohle funguje a plní první stránky novin i žebříčky bestsellerů v době, kdy se lidstvo jako celek má vůbec nejlépe v celé své historii? V době, kdy technologické a společenské trendy slibují vyřešit všechny problémy

Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot - Ľubomír Mlčoch Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot - Ľubomír Mlčoch

Monografie Ekonomie rodiny v proměnách času, institucí a hodnot je rozsáhlou studií institucionální ekonomie a křesťanské sociální etiky, která nabízí komplexní pohled na instituci rodiny ve společnosti. Popisuje ekonomii rodiny v její dlouhodobé dezintegraci, kdy byly postupně všechny funkce rodiny předávány trhu. Komparace jednotlivých modelů začíná u námi opuštěného modelu rodiny v reálném socialismu

Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923–1939 Radiojournal: rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě v letech 1923–1939

Autorka popisuje rozhlasové vysílání na území Čech a Moravy od vzniku první soukromé rozhlasové společnosti v Čechách roku 1923, přes zahájení vysílání, kapitálový vstup státu do rozhlasové instituce, téměř úplné postátnění v roce 1938, až po převzetí vysílací sítě Němci v roce 1939. Tematicky se věnuje postavení a struktuře rozhlasové společnosti, zákonným podmínkám pro její činnost, financování výroby

Nádoba plná řeči (Člověk, řeč a přirozený svět) - Irena Vaňková Nádoba plná řeči (Člověk, řeč a přirozený svět) - Irena Vaňková

V centru knihy stojí pojem řeč. Oproti pojmu jazyka - systému, o nějž se opírá strukturalismus, a text, spojeného s komunikačně a pragmaticky zaměřeným lingvistickým zkoumáním, má řeč (langage) akcentovat mnohoaspektovost a povýtce lidský charakter této skutečnosti: sepětí s tělesně-smyslovým ukotvením člověka a jeho prožíváním , s široce chápanou kognitivitou, a také s kulturou, s jazykovým obrazem

Mosty blízké i vzdálené - Jiří Munzar,Aleš Urválek,Miluše Juříčková,Marta Kostelecká Mosty blízké i vzdálené - Jiří Munzar,Aleš Urválek,Miluše Juříčková,Marta Kostelecká

Sto let germanistiky v Brně, to je sto let zápasu o profil oboru jazykové oblasti, která je nám historicky i geograficky z filologických disciplín nejbližší. I proto se otázky spojené s oborem hned od počátku dotýkaly identity univerzity, města i celé země. Po druhé světové válce pak germanistika vystavěla mosty i ke vzdálenějším oblastem, jako jsou skandinavistika a nederlandistika._x000D_Text zachycuje

Komunální volby v roce 2018 - Stanislav Balik,Lukáš Hájek Komunální volby v roce 2018 - Stanislav Balik,Lukáš Hájek

Kdo zvítězil v nejmenších vesnicích a kdo naopak v největších městech? Mají větší šanci na zvolení starostou muži, nebo ženy? A jaké strany spolu nejčastěji složily obecní rady? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá kniha o komunálních volbách v České republice v roce 2018. Její přečtení nabízí hned dvojí benefit. Za prvé je publikace tradiční výpovědí o místním hlasování, které do historie zapíše

Josef Dobrovský - Richard Pražák,Michal Kovář Josef Dobrovský - Richard Pražák,Michal Kovář

Monografie Josef Dobrovský. Hungarista a ugrofinista se nezabývá pouze úzce jazykovými otázkami hungaristických a ugrofinistických studií zakladatele vědecké slavistiky a bohemistiky Josefa Dobrovského, nýbrž jeho celkovým vztahem k ugrofinským národům, zvláště k jejich jazyku a historii a kultuře. Autor monografie vychází ze svého širšího kulturně-politického a kulturně-historického přístupu k hungaristice

Chování - Robert M. Sapolsky Chování - Robert M. Sapolsky

Proč se chováme tak, jak se chováme? Tuto otázku se pokoušeli zodpovědět mnozí badatelé a už rozmanitost způsobů, pomocí nichž ji lze uchopit, naznačuje, že se jedná o úkol velmi zapeklitý. Jedni se zaměřují na neurobiologii, jiní se soustředili hormony, další preferují geny, někteří zase kladou na první místo výchovu či další vlivy prostředí, které na nás přímo či zprostředkovaně působí už od okamžiku

Harabin - Veronika Prušová,Marián Leško Harabin - Veronika Prušová,Marián Leško

Redaktorka Denníka N Veronika Prušová podrobne mapuje život a kariéru dvojnásobného šéfa Najvyššieho súdu, ministra spravodlivosti a prezidentského kandidáta Štefana Harabina. Kniha umožní čitateľovi pochopiť, čo Harabin znamenal pre slovenskú justíciu, ale aj to, čo možno čakať od jeho budúceho pôsobenia v politike. Text sprevádzajú komentáre Mariána Leška.

Etiketa pre mladých - Anton Bódis Etiketa pre mladých - Anton Bódis

Nie každý chce byť levom salónov ani kráľovnou plesu. Väčšine z nás stačí, keď sa v bežných spoločenských situáciách vieme správať suverénne a s istotou a nemusíme bezradne stáť vo dverách reštaurácie a váhať, kto má vojsť prvý, prípadne celý spotený počas interview do nového zamestnania tŕpnuť, či sa nedopustíme nejakého faux pas... Kniha Antona Bódisa Etiketa pre mladých prináša rady, ako riešiť

Sociologie v USA - Ján Balon Sociologie v USA - Ján Balon

Kniha Sociologie v USA, jejímž autor je Jan Balon, sestává ze čtyř kapitol, jež se pokoušejí o historickou analýzu čtyř formativních období vývoje sociologie v USA: jejích počátků, meziválečného období, období takzvané \"zlaté éry\" a důsledků radikální kritiky z přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století pro současnou fragmentaci oboru.Nejde o vyčerpávající shrnutí dějin americké sociologie,

Vadrózsák - János Kriza Vadrózsák - János Kriza

Kriza János (Nagyajta, 1811. június 28. – Kolozsvár, 1875. március 26.) néprajzkutató, költő, műfordító, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, unitárius lelkész, erdélyi unitárius püspök 1861-től haláláig. Az elmúlt, közel százötven év során számtalan népköltési gyűjtemény látott napvilágot és került a tisztelt Olvasók kezébe, de Kriza János Vadrózsák című gyűjteménye semmit nem veszített eredeti varázsából.

Me and White Supremacy - Layla Saad Me and White Supremacy - Layla Saad

Me and White Supremacy shows readers how to dismantle the privilege within themselves so that they can stop (often unconsciously) inflicting damage on people of colour, and in turn, help other white people do better, too. When Layla Saad began an Instagram challenge called #MeAndWhiteSupremacy, she never predicted it would spread as widely as it did. She encouraged people to own up and share their

Populárne produkty

Kirk - Hvězda všem zbloudilým - George David R.
18,75 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Karmický tarot - William C. Lammey
19,75 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Midsomerské vraždy: Smrt darebáka (Caroline Grahamová) (česky)
1,80 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Violetta Tajný deník Violetty (Walt Disney) (česky)
1,08 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
William Blake and the Age of Revolution (Bronowski Jacob)
18,60 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Further Adventures of Sherlock Holmes (Roberts Barrie)
8,48 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Martha Stewart's Baking Simple Suppers (Stewart Martha)
30,72 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Social Skills Picture Book (Baker Jed)
31,84 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Pro Milone (Cicero Marcus Tullius)
24,52 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Reading + Training
15,32 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
White Sands (Dyer Geoff)
11,36 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Glen Carron & Glen Affric (Ordnance Survey)
15,44 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Ta, která prohraje - Liv Constantine
15,67 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Družina horských šelem - Petr Eismann
15,63 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Tympanum Neobyčejné příběhy pana inženýra
9,08 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Anděli, půjdu za tebou - Daniel Červinka
2,00 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Micsoda anyák voltak - Lotti Budai,Rozi Zubor
18,73 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024