32,15 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učebnice dějin práva pro povinný předmět České a československé dějiny na Právnické fakultě UK.

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Učebnice dějin práva pro povinný předmět České a československé dějiny na Právnické fakultě UK.

Slovenské a české dejiny

História Slovenska a Česka je fascinujúcou témou, ktorá nás vtiahne do obdobia minulosti a ukazuje nám vývoj a udalosti, ktoré viedli k tvorbe dvoch samostatných štátov. Naša podkategória "Slovenské a české dejiny" v rámci sekcie "História, vojnová literatúra" ponúka zaujímavé a podrobné informácie o významných udalostiach, osobnostiach a historických obdobiach týchto dvoch krajín.

V tejto podkategórii sa dozviete o vzniku Slovenska a Česka, významných historických obdobiach, ako napríklad Veľkej Moravy, Přemyslovcov, Husitských vojen a obdobia stredoveku. Detailne sa zoznámite s dôležitými osobnosťami, ako sú Svatopluk I., Pribina, Svätopluk II., Václav I., Jánošík a mnohí ďalší, ktorí zapísali svoje mená do histórie týchto krajín.

Naša podkategória je založená na spoľahlivých historických zdrojoch a poskytne vám široký prehľad o politických, spoločenských a kultúrnych aspektoch dejín Slovenska a Česka. Nájdete tu nielen sucho faktografické informácie, ale aj zaujímavé príbehy a anekdoty, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť a vnímať históriu týchto dvoch krajín.

Naším cieľom je vám priniesť jedinečný a pútavý pohľad na históriu Slovenska a Česka, aby ste sa mohli vcítiť do minulosti a spoznať bohaté dedičstvo týchto krajín. V prípade záujmu o vojnovú literatúru si tu nájdete informácie o významných vojnových konfliktoch, taktike a stratégiách, ktoré ovplyvnili dejiny Slovenska a Česka.

Objevujte históriu Slovenska a Česka na našom webe a vychutnajte si to bohatstvo, ktoré tieto krajiny ponúkajú. Nech sa stane táto podkategória vaším sprievodcom do minulosti, ktorý vám pomôže lepšie pochopiť súčasnosť.

Autor Jan Kuklík
Autor Kolektív autorov
GLS 3,89 €

Britské etapy - Libor Sečka Britské etapy - Libor Sečka

Během okupace Československa odešlo v letech 1938–1945 bojovat za svou vlast do zahraničí mnoho našich občanů. Ve Spojeném království jich během druhé světové války působilo více než deset tisíc. Jednalo se zejména o letce, výsadkáře a příslušníky obrněné brigády, kteří se během válečných operací zapojili třeba do bitvy o Británii nebo obléhání Dunkerque. Někteří z nich dosáhli nevídaných úspěchů.

Velké dny hradecké pevnosti za války 1866 - Jaroslav Dvořák Velké dny hradecké pevnosti za války 1866 - Jaroslav Dvořák

Kniha Jaroslava Dvořáka poskytuje ojedinělý, chronologicky ucelený popis událostí ve městě a pevnosti Hradec Králové během válečného roku 1866. Autor při své práci vycházel jak z odborné vojenské literatury, tak z hojných pamětnických vzpomínek publikovaných v dobovém regionálním tisku. Díky této skutečnosti neztrácí kniha i přes množství faktických informací na čtivosti. Zapracování autentických vzpomínek

Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku: 15.–19. Storočie - Anton Špiesz Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku: 15.–19. Storočie - Anton Špiesz

•Vývoj a význam remeselnej výroby v období feudalizmu •Fungovanie cechov a manufaktúr •Remeslá, ktorým sa darilo •Zo života majstrov a postupné zavádzanie strojovej výroby •Cechové pravidlá – listiny, ale i spôsob práce •Spoločenské postavenie cechmajstrov •Lokality, v ktorých sa jednotlivé druhy remesiel a cechov rozvíjali •Pravidlá tovarišského a spoločenského života •Prvé manufaktúry na Slovensku

Kremnica v ranom novoveku - Daniel Haas Kianička Kremnica v ranom novoveku - Daniel Haas Kianička

Kniha Kremnica v ranom novoveku od kremnického historika Daniela Haasa Kianičku je venovaná, ako napovedá aj jej podtitul Štúdie k dejinám kultúry a každodenného života v 16. 18. storočí, zaujímavej a pútavej téme dejín všedného dňa. Kniha je rozdelená do štyroch základných častí. V úvode autor píše o tom, čo to vlastne sú dejiny každodenného života a aj o tom, ako sa chronologicky vymedzuje obdobie

Návrat domů - Dalibor Vácha Návrat domů - Dalibor Vácha

Po divokých válečných zážitcích se vojáci československých legií konečně začali během roku 1919 vracet do vlasti, a sice na palubách zaoceánských lodích cestou kolem celého světa. Kniha popisuje každodennost těchto plaveb, na základě deníků a pamětí vykresluje psychické rozpoložení vojáků, návštěvy exotických přístavů, neobvyklé kratochvíle včetně lovu žraloků a zmiňuje také jeden zajímavý transport

Odbojová skupina bratří Mašínů - Jiří Padevět Odbojová skupina bratří Mašínů - Jiří Padevět

V knize navštívíme místa spojená s životem, odbojovou činností a především útěkem členů odbojové skupiny bratří Mašínů do Západního Berlína. Ať už si myslíme o třetím odboji cokoli, je nesporné, že tento útěk je jedním z největších příběhů studené války. Díky této publikaci má čtenář možnost následovat členy skupiny až na předměstí dnešního Berlína.

Češi a jejich komunismus - Francoise Mayer,Helena Beguivinová Češi a jejich komunismus - Francoise Mayer,Helena Beguivinová

Kniha francouzské historičky Francoise Mayerové je věnována utváření se kolektivní paměti komunismu v českých zemích v 90. letech 20. století. Autorka zde podrobným způsobem rovněž zkoumá nesnadné vyrovnávání se české společnosti s minulostí, limity pojímání komunismu jako totalitní ideologie. Vedle sebe pak promyšleně staví různá vyprávění o komunismu, příběh právníků, příběh historiků, příběh ekonomů,

Tajemství řeky Klabavy - Makaj Tomáš,Jaroslav Vogeltanz Tajemství řeky Klabavy - Makaj Tomáš,Jaroslav Vogeltanz

Knihu o historických zajímavostech, přírodních a stavebních památkách podél toku řeky Klabavy chystá brdský historik Tomáš Makaj. Autor sleduje řeku od jejího pramene v Brdech až po soutok s Berounkou. Publikace volně navazuje na úspěšnou knihu Tajemství řeky Střely.

Čas vzkriesenia - Keď národ umieral II - Peter Huba Čas vzkriesenia - Keď národ umieral II - Peter Huba

Blížila sa svetová vojna. Už ju bolo cítiť v povetrí. Mala rozhodnúť, kto prežije a kto nie... Štátny aparát nezaháľal. Nepriateľov vlasti bolo treba izolovať a čo najviac Slovákov poslať na front. Z trenčianskych kasární odchádzal vlak za vlakom. Konečnou stanicou boli bojiská v Haliči. Tam končila životná púť mnohých Slovákov. V Turčianskom Svätom Martine v tých zložitých časoch zomierajú dve z vedúcich

Oděv v západních Čechách 15. až 17. století - Veronika Pilná Oděv v západních Čechách 15. až 17. století - Veronika Pilná

Stejně jako vedle obecných velkých dějin stojí koncept mikrohistorie, tak vedle velký dějin módy lze postavit každodenní oděvy sledované v jedné lokalitě napříč společenskými vrstvami. Průzkumem lokálních památek, archeologického materiálu a textových pramenů se autorka pokusila zachytit proměny oděvu v oblasti západních Čech v období 15. až 17. století a aplikovat na výzkumný materiál metody historické

Jdi svou cestou a nech lidi mluvit - Kolektív autorov Jdi svou cestou a nech lidi mluvit - Kolektív autorov

Titul naší knihy, verš z nesmrtelné Božské komedie, je oblíbeným citátem českého historika Jaroslava Čechury (* 1952). Dobře vystihuje zásady, jimž tento plodný autor trvale zachovává věrnost: Nikdy se nenechá vyvést z míry mluvením zaujatých kritiků, a naopak prvořadou pozornost věnuje hlasům pramenů, respektive jejich tvůrců, které nechává promlouvat ve svých pracích. Publikace, kterou držíte v rukou,

Ať mohou přijeti - Jana Kasíková Ať mohou přijeti - Jana Kasíková

Miliony lidí musely během druhé světové války opustit svůj domov. Odešli před nebezpečím nebo byli vysídleni, přesunuti na nucené práce či do koncentračních táborů. Jak se tito lidé po válce vraceli do svých domovů? Kapitola ne nevýznamná, uvědomíme-li si, že pohyb lidí probíhal všemi směry, navíc na válkou zničeném kontinentě. Hrozilo nebezpečí šíření nemocí, nedostatečného zásobování i kriminálních

Študenti z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1918 - Miroslav Kamenický Študenti z Bratislavskej stolice na zahraničných univerzitách a vysokých školách do roku 1918 - Miroslav Kamenický

Práca prezentuje výsledky historického výskumu medzinárodnej mobility študentov z Bratislavskej stolice od stredoveku po rok 1918 na základe skúmania matrík relevantných európskych univerzít a vysokých škôl. Najstarší doteraz známy záznam je z roku 1263 a nachádza sa v matrike slávnej Bolonskej univerzity. Zatiaľ čo v stredoveku študenti z Bratislavskej stolice študovali na desiatich univerzitách,

Tajemné stezky - Krkonoše - Rájem i peklem Obřích hor - Luboš Y. Koláček Tajemné stezky - Krkonoše - Rájem i peklem Obřích hor - Luboš Y. Koláček

Vítejte v Krkonoších, nejvyšším, a pravděpodobně nejoblíbenějším českém pohoří, které už naši dávní předchůdci nazývali Obřími horami. Spolu s autorem Lubošem Y. Koláčkem si povíme o tajemné a záhadami opředené historii, objevíme staré památky a legendy, potkáme magické bytosti a lidi napříč dějinami. Seznámíme se i s mocným pánem hor, slovutným Krakonošem. Do hor vstoupíme jakousi nepsanou západní

Velké dějiny zemí Koruny české III - Vratislav Vaníček Velké dějiny zemí Koruny české III - Vratislav Vaníček

Třetí svazek osmnáctidílných Velkých dějin zemí Koruny české zachycuje dobu posledních Přemyslovců. Vratislav Vaníček, jeden z nejpřednějších odborníků na dané téma, bezprostředně navazuje na svůj předchozí díl.

Jadro našich problémov - Ľudovít Štúr Jadro našich problémov - Ľudovít Štúr

Na stránkach prvých slovenských politických novín podal Ľudovít Štúr vo svojich článkoch presnú analýzu a kritiku vtedajšieho slovenského aj uhorského života. Mnohé jeho názory, vízie či apely majú nadčasový rozmer a sú aktuálne i dnes. Prenesené do súčasnej slovenčiny môžu poslúžiť ako inšpirácia pri zdolávaní naliehavých problémov našej súčasnosti. Publikácia je zároveň prvým kompletným vydaním Štúrových

Panovníci zemí českých, 2. vydání - Petr Dvořáček Panovníci zemí českých, 2. vydání - Petr Dvořáček

Knížka přináší přehled panovníků našich zemí od Velkomoravské říše po současné prezidenty. Stručné životopisy a hlavní charakteristiky panovníků doplňují portréty, které jsou z počátku jen dílem fantazie ilustrátora, novější už odpovídají skutečné podobě. Přehled panovníků a prezidentů doplňuje časová osa, na které je přehledně vidět doba vlády jednotlivých panovníků a soudobé významné události u nás

Můj rok 1968, 2. vydání - Alena Breuerová,Jarmila Frejtichová Můj rok 1968, 2. vydání - Alena Breuerová,Jarmila Frejtichová

Zavzpomínejte na rok, kdy jste se narodili, nebo který vám utkvěl v paměti. O jakých událostech se mluvilo v médiích, jaká auta byla v kurzu, kolik stál lístek na tramvaj nebo jak vypadala tehdejší Miss World? Připomeňte si oblíbené písně, dobovou reklamu i filmy, které běžely v kinech v roce 1968. Připomeňme si rok, kdy tanky armád Varšavské smlouvy ukončily pražské jaro a kdy Věra Čáslavská excelovala

Řady a vyznamenání 1948-2011 - Vlastislav Novotný Řady a vyznamenání 1948-2011 - Vlastislav Novotný

Řady a vyznamenání 1948-2011

Skály a lidé: Lidé - Petr Hnyk Skály a lidé: Lidé - Petr Hnyk

V druhém svazku publikace Skály a lidé se autor věnuje především lidem, kteří svůj život nějakým způsobem spojili s Adršpašsko-teplickými skalami. Nejprve jsou to ti, kteří ve skalách nalezli zaměstnání. Vedle tradičních profesí, jako jsou skalní průvodci a převozníci, svůj prostor dostávají i profese, které již patří k minulosti skal: střelmistři a trubači na ozvěnách, flašinetáři, harfenistky či

Populárne produkty

Kdeže je Drak? - Timmers Leo
6,13 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
The Scientists - autor neuvedený
17,05 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Martinka krátke príbehy pre pekné sny - Kolektív autorov
9,41 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
115 magických fotbalových momentů - Kolektív
36,52 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Capturing Music (Kelly Professor Thomas Forrest)
38,32 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Island City (O Baoill Ruairi)
19,64 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Tell No Lies (Hurwitz Gregg)
9,56 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Baader-Meinhof Complex (Aust Stefan)
20,20 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Sternberg's Diagnostic Surgical Pathology Review (Di Patre Pier Luigi)
159,64 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Methuen Drama Book of Monologues for Young Actors (Harvey Anne)
17,88 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Aftermath (Brison Susan J.)
28,76 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Střípky z Indie - Dagmar Marková
6,88 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Project 5, 3rd Edition - Student´s Book - Tom Hutchinson
16,14 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
SUPRAPHON a.s. Kačenka jde do školy 2
2,16 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Jazyk v dynamike demokracie - Juraj Dolník
14,25 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Cesta do minulosti - Petra Klabouchová
4,85 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Země otců a zrádců - Maxim Biller,Jana Zoubková
8,71 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024