14,73 €
Uvedená cena je platná k 22.04.2024

Tato monografie se věnuje obecným očekáváním a představám obyvatel České republiky ohledně sociálního státu od 90. let minulého století do roku 2016. Konkrétněji se zaměřuje na to, co si česká veřejnost myslí o rozsahu sociálního státu, výši sociálních výdajů, míře zdanění a jeho progresivitě a v neposlední řadě o redistribuci příjmů od bohatých k chudým. Díky tomu, že kniha analyzuje postoje českých

Na sklade
Popis produktu

Tato monografie se věnuje obecným očekáváním a představám obyvatel České republiky ohledně sociálního státu od 90. let minulého století do roku 2016. Konkrétněji se zaměřuje na to, co si česká veřejnost myslí o rozsahu sociálního státu, výši sociálních výdajů, míře zdanění a jeho progresivitě a v neposlední řadě o redistribuci příjmů od bohatých k chudým. Díky tomu, že kniha analyzuje postoje českých občanů k sociálnímu státu v delší časové perspektivě (1996?2006?2016), mohou autoři systematicky prozkoumat důležité teoretické otázky, které v této knize strukturují na pět hlavních výzkumných témat: 1. vývoj postojů k sociálnímu státu, 2. vývoj vztahu mezi socio-ekonomickým statusem a postoji k sociálnímu státu, 3. generační podmíněnost těchto postojů, 4. vývoj vztahu mezi postoji k sociálnímu státu a volebním chováním a 5. vliv korupce a jejího vnímání na postoje k sociálnímu státu. Vychází v koedici se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.

Politológia

Politológia, zastrešujúca skúmanie politických procesov a inštitúcií, je fascinujúcim odborom zameraným na analýzu politiky a politických systémov. Naša podkategória Politológia v rámci Odbornej a populárno-náučnej literatúry prináša širokú škálu kníh, ktoré vás zavedú do sveta politiky a pomôžu vám lepšie pochopiť jej fungovanie.

Nájdete u nás knihy od popredných politológov, ktorí sa zaoberajú tématami ako politická teória, demokratizácia, medzinárodné vzťahy, mocenské štruktúry a mnoho ďalších. Každý, kto má záujem o politiku a chce sa dozvedieť viac o politickom procese vo svete, tu nájde knihy, ktoré mu poskytnú hlboké pochopenie a širší pohľad na politické javy.

Naša kolekcia kníh je vhodná pre študentov politológie, politických vedcov, novinárov a všetkých, ktorí majú záujem o politiku. Ponúkame knihy od renomovaných autorov, ktorí sa venujú výskumu v oblasti politológie a majú bohaté skúsenosti v teréne. Ich práce sú zdrojom objektívnych informácií a prezentujú rôzne pohľady na politické problémy.

Prechádzajte našou ponukou a nájdite knihy, ktoré vás zaujmú. U nás nájdete diela, ktoré hlbšie analyzujú politické udalosti, ale aj knihy, ktoré sú návodom na to, ako sa politicky angažovať a dosahovať zmeny. Nech sú vaše záujmy akékoľvek, určite si vyberiete titul, ktorý vás obohatí o nové poznatky a perspektívy.

Priblížte sa politológii a rozširte svoje odborné vedomosti s našou kolekciou kníh z podkategórie Politológia v rámci Odbornej a populárno-náučnej literatúry. Obohatíte sa o nové informácie, budete lepšie rozumieť svetovej politike a stanete sa lepším kritickým pozorovateľom a aktérom politického diania. Vybrať si z našej ponuky je ako urobiť prvý krok k tomu, aby ste sa stali politickým expertom.

Autor Ivan Petrúšek
Autor Lukáš Linek
GLS 3,89 €

Liberalismus - James Traub,Martin Pokorný Liberalismus - James Traub,Martin Pokorný

Donald Trump je první americký prezident, který se s nepokrytým pohrdáním vysmívá liberálním hodnotám. A není jediný: vyznavači neliberalismu stojí také v čele Itálie, Maďarska, Polska či Turecka. Co se vlastně stalo? Proč liberalismus ztratil podporu, jíž se kdysi těšil? James Traub se ve své knize s těmito otázkami vyrovnává návratem k počátkům liberalismu v období po americké a Francouzské revoluci

Pre Európu - Robert Schuman Pre Európu - Robert Schuman

Az SS kiiktatása - Hajsza a történelem legkegyetlenebb háborús bűnösei után - Martin Dugard,Péter Babits Az SS kiiktatása - Hajsza a történelem legkegyetlenebb háborús bűnösei után - Martin Dugard,Péter Babits

A Harmadik Birodalom rémtetteire már közvetlenül a második világháború lezárása után fény derült, ezért a népirtást elkövető háborús bűnösök jellemzően a szökés mellett döntöttek. Néhányukat hamar elkapták - mint az SS hírhedt vezérét, Heinrich Himmlert -, mások azonban elkerülték a letartóztatást, köszönhetően egy olajozottan működő szervezetnek, mely éppen az ilyen bűnösök bújtatására szakosodott.

Proti systému! - Miloš Dlouhý,Jana Ratajová,Háka Antonín Proti systému! - Miloš Dlouhý,Jana Ratajová,Háka Antonín

Kniha přináší z větší části doposud nezpracovaný pohled na českou antisystémovou krajní pravici v jejím více než stoletém vývoji. První část sleduje odmítavou reakci českého radikálního konzervativismu, fašismu i nacionálního socialismu k demokratické modernizaci české společnosti v meziválečném období a následný politický debakl těchto proudů po Mnichovu 1938 a za druhé světové války. Druhá část vymezuje

Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny - Martin Švikruha Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny - Martin Švikruha

Predkladaná vysokoškolská učebnica vychádza z požiadaviek na nadobudnutie základného prehľadu a súvislostí, ktoré politické systémy a verejná správa v krajinách patriacich do stredoeurópskeho geopriestoru vyžadujú. V tomto kontexte radíme do tejto skupiny Slovenskú republiku, Českú republiku, Maďarsko a Poľskú republiku, krajiny, ktoré predstavujú jedinečný príklad úspešnej medzinárodnej spolupráce

Férové zastoupení v Evropském parlamentu - Jakub Charvát Férové zastoupení v Evropském parlamentu - Jakub Charvát

Předkládaná monografie se věnuje otázce složení Evropského parlamentu z hlediska zastoupení jednotlivých členských zemí Evropské unie. Zkoumaná problematika je přitom nahlížena jednak z hlediska historického vývoje, jednak přináší analýzu současného stavu, a to včetně diskuse možných změn stávajícího mechanismu rozdělování mandátů. Publikace tak vyčerpávajícím způsobem zpracovává téma, které dosud

A trianoni békeszerződés - Ignác Romsics A trianoni békeszerződés - Ignác Romsics

Az I. világháborút lezáró 1920-as trianoni békeszerződés értelmében Magyarország elveszítette területének 67 és lakosságának 58 százalékát. Ha a Magyar Királyságon belül területi és politikai autonómiát élvező Horvátországot is beszámítjuk, akkor a területi veszteség 71 százalékra szökik, a népességé pedig 63 százalékra. Az elcsatolt területeken élő több mint 10 millió ember közül 3,2 millió volt magyar.

Identita - Francis Fukuyama,Samo Marec Identita - Francis Fukuyama,Samo Marec

Pred piatimi rokmi Francis Fukuyama napísal, že americké inštitúcie upadajú, pretože ich stále viac ovládajú silné záujmové skupiny. O dva roky sa jeho predpoveď vyplnila, keď sa k moci dostali viacerí politickí outsideri, ktorých ekonomický nacionalizmus a autoritárske sklony ohrozujú celý svetový poriadok. Nacionalistickí populisti vsadili na charizmatické prepojenie s \"ľudom\". Pracujú s úzkym

Německo - Mýtus a realita - Aleš Valenta Německo - Mýtus a realita - Aleš Valenta

Analýza německé politiky vydaná ve spolupráci s Institutem Václava Klause Publikace se zabývá německou politikou posledních dvaceti let. Vlastnímu tématu předchází obsáhlý úvod, objasňující základy politického systému SRN a proměny německého paradigmatu. Klíčem k pochopení německé politiky je její konsensuální charakter, podmíněný permanentním úsilím o překonávání dědictví nacionálního socialismu.

Na tříkolce mezi tanky a dalších 111 Macháčkových komentářů k Evropě, Česku i světovému dění - Jan Macháček Na tříkolce mezi tanky a dalších 111 Macháčkových komentářů k Evropě, Česku i světovému dění - Jan Macháček

Komentátor a analytik Jan Macháček, držitel několika novinářských ocenění, je znám především jako redaktor Respektu, kde již v 90. letech odkrýval řadu velkých privatizačních kauz, nebo jako hudebník (kytarista ve skupinách The Plastic People of the Universe, Garage). Ve knize komentářů z období 2009 do současnosti svým osobitým stylem analyzuje či glosuje aktuální ekonomicko-politická témata, např.

Dialektika globalizácie - Jerry Harris Dialektika globalizácie - Jerry Harris

Ekonomický a politický konflikt v nadnárodnom svete Globalizácia ako proces, ktorý nás obklopuje, pohlcuje celú spoločnosť, ba celý svet, a strháva ako vír štát za štátom, je ústrednou témou knihy J. Harrisa (profesora dejín na DeVry university, Chicago, USA, zakladajúceho člena a organizačného tajomníka Severoatlantickej asociácie globálnych štúdií a člena Medzinárodného výkonného výboru asociácií

Egy kirúgott hírszerző emlékei - András Kanyó Egy kirúgott hírszerző emlékei - András Kanyó

Kanyó András a rendszerváltás hajnalán a már felfelé buktatott Kádár Jánossal készített interjúval vonta magára a figyelmet, az utóbbi évtizedben viszont sokan támadták a Horthy Miklósról és Mindszenty Józsefről készített kötetei, illetve ÁVH-s múltja miatt. Az egykori hírszerző és újságíró most először tárja fel élete történetét, amelyben a többszöri életpályaváltás, szerelmek és magán­életi tragédiák

O islamizaci a demokracii v Egyptě - Fayez El Giheny O islamizaci a demokracii v Egyptě - Fayez El Giheny

Kniha představuje osobní zkušenosti a názory člověka, jehož rodina a národ žijí pod nadvládou muslimů již několik staletí. Tato bezprostředně osobní zkušenost společně s historickou pamětí nám může pomoci pochopit, jakým rizikům a problémům může být v budoucnu vystavena naše společnost v souvislosti s nárůstem muslimské menšiny a s jejím případným příklonem k původnímu islámu podle učení Mohammeda

Nové mocnosti globálního Jihu - Kolektív autorov,Linda Piknerová,David Šanc Nové mocnosti globálního Jihu - Kolektív autorov,Linda Piknerová,David Šanc

Drezdai emberünk - László Benkő Drezdai emberünk - László Benkő

Kémek, ?titkos ügynökök, fegyvercsempészek és intrikusok hemzsegnek ebben a hollywoodi szuperfilmeket megszégyenítően izgalmas regényben, és űzik kockázatos, sokszor veszedelmes játékaikat az új világ hajnalán. A kába és talajvesztett Kelet-Európában járunk a nyolcvanas évek fordulóján. Mindenki gyanús, mindenki mindenkiről jelent, mindenki a maga pecsenyéjét sütögeti a rendszerváltás ürügyén. Ezt

Úsvit - Pavel Kohout Úsvit - Pavel Kohout

Kritika současného politického systému. Původ a zdroj jeho nedostatků - korupce, rozpočtového populismu, vedoucího k rostoucímu zadlužení veřejných financí, nestability vlád vzniklých z voleb organizovaných na principu poměrného zastoupení, programové indiference politických stran a nadměrné moci jejich aparátů - nalézá autor v chybně napsané ústavě. Začátek nápravy pak vidí v její změně.

Spánek rozumu na levici - Jiří Dolejš Spánek rozumu na levici - Jiří Dolejš

Publikace se věnuje krizi racionality a úpadku levicového myšlení v době, kdy česká politická levice ztratila své zastoupení v parlamentu, a rámuje ji analýza civilizačních změn a rizik multipolárního světa. Navzdory technickému pokroku roste sugestibilita populace k různým mystifikacím a roste i možnost její manipulace. Levice se přitom musí vypořádat s nárůstem sociální agrese a fenoménem postpravdy

Špidla aneb Zdroje jsou... - Luboš Beniak,Vladimír Špidla Špidla aneb Zdroje jsou... - Luboš Beniak,Vladimír Špidla

Bývalý premiér Vladimír Špidla v otevřeném rozhovoru o životě a zákulisí politiky. Od ruské invaze v roce 1968 má v podvědomí, že kdykoliv se může stát něco, co člověku obrátí život naruby. Následkem brutality komunistické policie skončil na psychiatrii, později se i s univerzitním vzděláním musel kvůli špatnému kádrovému profilu živit manuální prací. Po listopadu 1989 ho strhla politika a vrhnul se

Do pekla, nebo do ráje? - Michal Skulínek Do pekla, nebo do ráje? - Michal Skulínek

Kniha se věnuje způsobům, jakými české a slovenské politické strany uchopily a komunikovaly otázky evropské integrace a sbližování obou zemí s Evropskou unií v letech 19891998. Popisuje, jak se vyvíjel pro- i protiintegrační diskurz českých a slovenských politických stran a kolem jakých témat byl kon­struován. Všímá si také, zda politické strany v rámci tohoto diskurzu výrazně reagovaly na změny v

Medzinárodná bezpečnosť v kríze - Daniel Šmihula Medzinárodná bezpečnosť v kríze - Daniel Šmihula

Texty v tejto knihe spájajú hlavné spoločné témy: medzinárodná bezpečnosť, mocenské súperenie, vojenská hrozba a obrana proti nej. Upozorňuje, že všetky tieto aspekty sa týkajú aj Slovenska, aj keď jeho občania sa snažia pred tým zatvárať oči. Viaceré články analyzujú rast významu Číny a tiež medzinárodného napätia vo východnej Ázii. Ďalšie varujú pred ruskými imperialistickými zámermi a poctivo analyzujú

Populárne produkty

Náchodsko, Broumovsko - autor neuvedený
1,71 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Decision Time - Laurence Alison, Neil Shortland, Ebury Publishing
17,58 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Metamorfózy človeka - Valentová Eliška
14,63 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Sword Catcher - Clare Cassandra
20,85 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Johnstone Twins (Kelleway Philip)
33,48 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Zombie Combat Manual (Ma Roger)
9,48 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Ant Colony (Valentine Jenny)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Lives of the Artists: Volume 1 (Vasari Giorgio)
10,52 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Dr Jekyll & Mr Hyde (Stevenson Robert Louis)
8,32 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
All Wrapped Up (Smale Holly)
7,40 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
A benned élő oroszlán - Rachel Bright,Jim Field
12,26 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Novéna ke svatému Leonardovi - Michal Altrichter
1,57 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Plavec ve tmě - Tomasz Jedrowski
15,62 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Jak navazovat kontakty - Devora Zacková
17,72 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Never - Jessa Hastings
18,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
When the Clock Strikes Z: Volume 1 - Sakaki Ichirou
5,25 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Hviezdoveda - Gustáv Reuss
1,95 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
The Defence of Constitutionalism - Jiří Přibáň
11,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024