40,14 €
Uvedená cena je platná k 22.04.2024

V bohatě ilustrovaném textu výtvarníka Aleše Lamra můžeme sledovat dobrodružství a eskapády Somnambula, kterému slunce na čele vypaluje žhavé ornamenty, on naráží na šedou bublinu a upadá do jejího zajetí, sní o ohnivém dešti a kamenném krupobití. V jeho světě stromy zprůzračněly, v řece plují sklenění kajmani a anakondy, rybí těla jsou pokryta krysí srstí a Braunovy sochy dští šepot mystérií a jejich

Na sklade
Možnosť doručenia zadarmo
Výrobca:
Popis produktu

V bohatě ilustrovaném textu výtvarníka Aleše Lamra můžeme sledovat dobrodružství a eskapády Somnambula, kterému slunce na čele vypaluje žhavé ornamenty, on naráží na šedou bublinu a upadá do jejího zajetí, sní o ohnivém dešti a kamenném krupobití. V jeho světě stromy zprůzračněly, v řece plují sklenění kajmani a anakondy, rybí těla jsou pokryta krysí srstí a Braunovy sochy dští šepot mystérií a jejich duté hlavy kráčejí po Karlově mostě. Aleš Lamr je především výtvarník a na jeho textu Somnambul je to znát. Na papír přenesl v podobě slov své imaginární asociace, metafory, jež hýří barvami, ale i symboly a tvary, které pak slovesnému projevu dávají potřebnou hloubku. Představy jsou obrazem jeho reality. Text Somnambul napsal v 60. letech, ovlivněn neosurrealistickým viděním skutečnosti. Lamrovy texty nabízí čtenáři pohled do nitra muže, který se noční obrazotvorností dostává na osobní hranici mezi bdělým snem a mystickým prožitkem. Detailní popis, který se otevírá jako svět za světem, je jednak spolutvůrce idejí o realitě, ale i průvodcem přeludů; žijící metaforou na snovém plátnu. Imaginace a obrazotvornost se zásadním způsobem podílí na utváření senzoriální zkušenosti, a tím i na určení smyslového objektu, který je pak umělcem vystižen v díle. Povaha představivosti je vždy dána subjektivně. Je to tvář nastavená zrcadlu, jejíž odlesk je mimo něj a je to také způsob, jak „uchopit“ člověka v celé své integritě. Text je jednak inspirací k vlastní kreativitě, ale je i hypnotickou indukcí: Autor umožnuje vstupovat do privilegovaných sfér bytí, nahlížet na svět z perspektivy šamana a ochutnat danost objektu v jeho polymorfním významu. Zlatá nit, která text prostupuje, snad může říci i něco bližšího o autorovi: Vidění je barvitým popisem nadpřirozených událostí ve vlastní snové fantazii, jejímž smyslem je jeho obsah. Ten je skryt za závojem symbolické komunikace a může být předmětem hermeneutických interpretací. Autor evokuje stav nevidomého, jehož kraj je světem pestrých kouzel, proti zkušenostnímu vědění. Vrcholným výkonem představivosti je právě to, že se stává nástrojem intelektu. Při jeho zaměření k podstatě je to i způsob, jak překlenout oba břehy (rozumu a prožitku) a dát tak čtenáři možnost se setkat svojí vlastní kreativitou. Tajuplný svět za hranicemi racionality je tak pomyslným mostem mezi rozumem a smyslovým poznáním.

Eseje, úvahy, štúdie

V našej kategórii Beletrie sa nachádza podkategória Eseje, úvahy, štúdie, ktorá je určená pre všetkých milovníkov literatúry a hĺbky slova. V tejto rozmanitej sekcii nájdete články, ktoré ponúkajú rozličné pohľady na svet, analyzujú víziu a myšlienky autorov v ich dielach a prinášajú nové perspektívy na problémy a otázky, s ktorými sa stretávame v živote.

Eseje v tejto podkategórii sa venujú rôznym témam a snažia sa osvetliť ich podstatu a význam. Môžete očakávať hlboké a múdre úvahy o živote, spoločnosti, umení a ďalších dôležitých otázkach, ktoré nás trápia. Naši autori sa neboja vyjadriť svoj názor a ponúknuť svoj súhlasný alebo kritický pohľad na rôzne témy.

Štúdie, ktoré nájdete v tejto podkategórii, sa zameriavajú na skúmanie konkrétnych diel alebo autorov a ich interpretáciu. Tieto hlbšie analýzy vám poskytnú náhľad do vnútra diela, jeho motívov a posolstva, a pomôžu vám lepšie pochopiť ich význam pre literárnu históriu a súčasnosť.

Eseje, úvahy a štúdie, ktoré nájdete na našom webe, ponúkajú rozmanitosť názorov a pohľadov na literatúru ako umeleckú formu. Bez ohľadu na to, či sa zaujímate o analýzu klasických diel alebo sa inšpirujete novými a súčasnými autormi, nájdete u nás zaujímavé články, ktoré vás obohatia a posunú ďalej v pochopení literárneho sveta.

Pridajte sa k nám a objavujte bohatosť sveta slova prostredníctvom našich eseí, úvah a štúdií. Nechajte sa inšpirovať a obohatiť znalosťami o literatúre v našej kategórii Beletrie - Eseje, úvahy, štúdie.

Autor Aleš Lamr
GLS 0,00 €

Sokszínű városaink - Attila Nádori Sokszínű városaink - Attila Nádori

\"E kötet írásai a múlt század kilencvenes éveiben születtek, és a pozsonyi Kalligram Könyvkiadó OS című folyóiratában éveken át, sorozatként jelentek meg. Ezek az esszék, interjúk, beszélgetések szerény adalékot jelenthetnek ahhoz, hogy a jövőben a tágabb történelmi köztudat ne etnonacionalista, hanem regionális pozícióból tekintsen a nemzetfogalom bonyolultságára. Az Olvasót óva intem, hogy történelmi

Zuřivý vzdor - Pier Paolo Pasolini Zuřivý vzdor - Pier Paolo Pasolini

Korzárské spisy a Luteránské listy jsou zuřivým křikem smutné zraněné duše. Jsou výrazem dilemat levicového intelektuála, který stále ještě používá terminologii vzatou z marxistické teorie, i když si stále více uvědomuje, že tato terminologie je tvář í v tvář společnosti druhé poloviny 20. století neadekvátní - ale odmítá si uvědomit, že na této terminologii byl vybudován nejděsivější režim dvacátého

Rokon lelkek - Összegyűjtött esszék III. - Péter Nádas Rokon lelkek - Összegyűjtött esszék III. - Péter Nádas

Ha eltekintünk a Világló részletektől, rövidebb írásainak ez a gyűjteménye Nádas Péter legszemélyesebb műve. Igaz ez annak ellenére, hogy a kötetbe összegyűjtött \"elegyes írások\" középpontjában hangsúlyosan mindig valaki más, egy-egy Nádasnak valamilyen okból fontos személy áll. Az írások némelyike formailag alkalomszerű, például nekrológ, kiállításmegnyitó, egy frissen megjelent könyv kritikája,

Zemský ráj jen na pohled - Michał Zabłocki Zemský ráj jen na pohled - Michał Zabłocki

Už dost bylo sentimentu a růžových brýlí. Opravdu je Česká republika ráj na zemi, jak se mnozí domnívají? Polský novinář a bohemista Michał Zabłocki ve svých provokativních reportážních úvahách neukazuje chalupářskou idylu, ale rýpe do českého rasismu, alkoholismu, korupce či bolavých míst nedávné historie. Možná, že i srdce Evropy někdy krvácí… Pohlédněte do nastaveného zrcadla, které sice nehází

Reflexe - Cyril Hösch Reflexe - Cyril Hösch

Trvalý čtenářský zájem o předchozí knihy sloupků profesora Cyrila Höschla naznačuje, že v dnešní, zrychlené době našinec stále hledá na své otázky především odpovědi stručné a jasné. A potvrzuje, že přesně takové Höschlovy sloupky již léta jsou. Autor je uznávaný odborník a pedagog a nabízí rozsáhlý všeobecný přehled, neotřelé a přesné formulace s darem srozumitelnosti, nadhledu a humoru. Nezapře rovněž

Medzi realitou a jej znakom - Gabriela Rakúsová Medzi realitou a jej znakom - Gabriela Rakúsová

V Rakúsovej druhom výbere z reflexií o dielach našej aj inonárodnej poézie, prózy a teoretickej literatúry ide o typ odborných reflexií, pri ktorých metodologickým východiskom je selekcia takých literárnych diel, ktoré sa dajú prijímať afirmatívne. Orientácia na kvalitné umelecké a literárnovedné publikácie umožňuje autorke používať kritiku sympatie. Texty sa usilujú zmapovať aspoň časť obrazu aktuálneho

Niečo vyššie - Ivan Štúr Niečo vyššie - Ivan Štúr

Náš individuálny život je konečný a neopakovateľný, každý beží naostro. Kam smerujeme, o čo nám ide? Prečo by sme sa mali snažiť byť zajtra lepší ako dnes, v čom spočíva hodnota dobrého života, čo pre nás znamená humor, poézia, láska, rodina, čo je šťastie? Rozhodujúce filozofické otázky, nad nad ktorými sa v knihe Niečo vyššie zamýšľa prof. Ivan Štúr. Kniha je súborom autorových publikovaných i nepublikovaných

Alexander Dubček jeho doba a súčasnosť - Ivan Laluha,Kolektív autorov Alexander Dubček jeho doba a súčasnosť - Ivan Laluha,Kolektív autorov

Predkladaný zborník svojím obsahom rozširuje a prehlbuje doposiaľ získané poznatky. Prináša názory autorov, ktoré odrážajú rôznosť pohľadov na podmienky a limity doby, v ktorej A. Dubček pôsobil. Z publikovaných príspevkov vyplýva, že Dubčekovo politické myslenie a konanie obsahujú podnety aj pre súčasnosť, keď hľadáme nové cesty pre spoločnosť.

Tichý pobyt na ulici Gwerkovej-Göllnerovej, 2. vydanie - Anna Grusková Tichý pobyt na ulici Gwerkovej-Göllnerovej, 2. vydanie - Anna Grusková

Anna Grusková vo svojej umeleckej reportáži (creative non-fiction) hľadá stopy Dr. Alžbety Gwerkovej-Göllnerovej v archívoch, múzeách, knižniciach, súkromných zbierkach, rozpráva sa s pamätníkmi a vedkyňami. Priamo v starobylej Banskej Štiavnici vytvára živý portrét modernej prvorepublikovej ženy, priekopníčky demokracie na Slovensku. Alžbeta Gwerková-Göllnerová (1905 – 1944), rodáčka z Čierneho Balogu,

Zostať nažive a iné texty - Michel Houellebecq Zostať nažive a iné texty - Michel Houellebecq

Mŕtvy básnik nepíše. Preto je dôležité zostať nažive. Zbierka esejí a článkov popredného súčasného francúzskeho básnika a prozaika Michela Houellebecqa ponúka autorov chladný, často zábavný, vždy prenikavý pohľad na aspekty modernity. Poslaním človeka je zostať nažive. Bez strachu z prázdna samoty či z hrozných právd, ktoré mu odhalí triezvy pohľad na svet. Texty tejto knižky vychádzali v deväťdesiatych

Kniha o čítaní - Roman Holec Kniha o čítaní - Roman Holec

Kniha sa zamýšľa populárno-vedeckou formou nad fenoménom čítania na Slovensku v dlhom 19. storočí. Analyzuje čitateľov, preferovanú i zakazovanú literatúru, spôsoby, miesta i funkcie čítania a nakoniec i dôvody, ktoré viedli ľudí, že siahali po knihe. V storočí nacionalizmu mala kniha významné národnopolitické poslanie a nebolo preto vôbec jedno, čo deti, mládež, ženy, ale i obyčajní ľudia čítali.

O bolesti, Mier - Ernst Jünger O bolesti, Mier - Ernst Jünger

Ernst Jünger (1895-1998) je významným nemeckým autorom, ktorý bol veteránom 1. svetovej vojny a veľkým odporcom nacizmu, kvôli čomu prišiel o miesto v armáde a mal zakázané písať. Esej O bolesti vyšla prvýkrát v roku 1934. Život bez bolesti neexistuje, ale uvažovanie o nej nie je populárne. Bolesť prezrádza hodnotu človeka. Keď sa priblížime k momentu vrcholnej bolesti človeka a vidíme ako ju zvláda,

Zápisky o smutku - Chimamanda Ngozi Adichie Zápisky o smutku - Chimamanda Ngozi Adichie

Na smrt blízkých se nikdy nepřipravíme. Má však smysl se o to pokoušet. V roce 2020 náhle zemřel James Nwoye Adichie. Jeho nenadálá smrt zasáhla celou rodinu roztroušenou po světě, včetně jeho dcery a globální spisovatelské hvězdy Chimamandy Ngozi Adichieové. Ta chtěla vzdát svému otci hold, zavzpomínat s láskou na moudrého a starostlivého tatínka. A také vyjádřit soucit všem lidem, kteří v pandemickém

Neuroeseje - Ivan Rektor Neuroeseje - Ivan Rektor

Je lékařství uměním? Co mají společného senegalská opice a brněnský neurolog? Jak souvisí zánik staré grónské civilizace s přemírou podávání nootropik a jiných medikamentů? Existují mezi lidskými rasami rozdíly projevující se mj. odlišnými reakcemi n a léky? Ivan Rektor se ve svých fejetonově laděných neuroesejích dále zamýšlí nad tradičními hodnotami, kategoriemi jako důstojnost nebo dokonalost, uvažuje

Na ostrie argumentu - Gilbert Keith Chesterton Na ostrie argumentu - Gilbert Keith Chesterton

G.K.Chesterton je považovaný za jedného z najväčších spisovateľov a filozofov začiatku 20.storočia. Okrem detektívok s postavou svojrázneho kňaza otca Browna napísal prvý filozofický thriller, niekoľko výnimočných životopisov, fantastické príbehy z alternatívnych dejín, ako aj básne, ktoré sú dodnes považované za neprekonateľné. Okrem toho bol človekom, ktorý inšpiroval a nadchol výnimočných ľudí ako

Danse Macabre - Stephen King Danse Macabre - Stephen King

Mistr hororu v teoretické studii svého oblíbeného žánru Knihu o hororu jako kulturním fenoménu napsal Stephen King s vervou a velkou láskou k tématu. Do podmanivého průvodce specifickým žánrem vložil pronikavé postřehy i upřímná vyznání, odhalil své zdroje inspirace a nabídl zasvěcené komentáře ke slavným i obskurním dílům. Čeho se bojíme? Kdo jsou lidé, kteří horor vyhledávají? O Draculovi či Frankensteinovi

Hacknutá čeština - Martin Kavka,Michal Škrabal Hacknutá čeština - Martin Kavka,Michal Škrabal

Slýcháme je kolem sebe – poletují v tramvajích a hospodách, sociální sítě je milují a některá to dotáhla až do médií. Novotvary jsou nejpádnějším důkazem, že čeština žije a každým dnem se mění. Díky této knize budete nejen chápat, „o čem je to vlastně sakra řeč“, ale taky se královsky pobavíte. Hacknutá čeština přináší výběr toho nejlepšího, co Martin Kavka za deset let sesbíral v internetovém slovníku

Kronika doby covidové - Jan Hnízdil,Tomáš Nielsen,Markéta Šichtařová Kronika doby covidové - Jan Hnízdil,Tomáš Nielsen,Markéta Šichtařová

niha přináší soubor chronologicky seřazených blogů a rozhovorů šesti lidí z šesti zcela odlišných odvětví, kteří měli pocit, že nemohou mlčet a musí se k situaci vyjadřovat - lidí, kteří se vzájemně osobně neznali, ale jejichž cesty se jako drobné potůčky postupně slévaly do jedné velké řeky pochopení a poznání: lékař Jan Hnízdil, politolog Michal Klíma, právník Tomáš Nielsen, specialistka na zdravotní

An Inventory of Losses - Judith Schalansky An Inventory of Losses - Judith Schalansky

\"As we deal with the consequences, emotional and material, of a pandemic, it is hard to imagine a better guide to the resources of hope than Schalansky\'s deeply engaging inventory\" MICHAEL CRONIN, Irish Times \"Weaving fiction, autobiography and history, this sumptuous collection of texts offers meditations on the diverse phenomena of decomposition and destruction\" Financial Times \"Books of the

Máme republiku! - Weiss Peter Máme republiku! - Weiss Peter

Kniha je zostavená zo 14 upravených a aktualizovaných esejí, ktoré Peter Weiss v minulosti publikoval v denníku Pravda pri príležitosti významných výročí Slovenskej republiky. Texty sú rozdelené do troch častí. V prvej časti sa autor venuje politickým peripetiám vzniku a vývoja Slovenskej republiky od naplnenia štátoprávneho odkazu SNP v roku 1968, (teda po 24 rokoch od jeho vzniku), po osamostatnenia

Populárne produkty

Náchodsko, Broumovsko - autor neuvedený
1,71 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Decision Time - Laurence Alison, Neil Shortland, Ebury Publishing
17,58 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Metamorfózy človeka - Valentová Eliška
14,63 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Sword Catcher - Clare Cassandra
20,85 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Johnstone Twins (Kelleway Philip)
33,48 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Zombie Combat Manual (Ma Roger)
9,48 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Ant Colony (Valentine Jenny)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Lives of the Artists: Volume 1 (Vasari Giorgio)
10,52 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Dr Jekyll & Mr Hyde (Stevenson Robert Louis)
8,32 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
All Wrapped Up (Smale Holly)
7,40 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
A benned élő oroszlán - Rachel Bright,Jim Field
12,26 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Novéna ke svatému Leonardovi - Michal Altrichter
1,57 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Plavec ve tmě - Tomasz Jedrowski
15,62 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Jak navazovat kontakty - Devora Zacková
17,72 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Never - Jessa Hastings
18,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
When the Clock Strikes Z: Volume 1 - Sakaki Ichirou
5,25 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Hviezdoveda - Gustáv Reuss
1,95 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
The Defence of Constitutionalism - Jiří Přibáň
11,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024