11,31 €
Uvedená cena je platná k 24.06.2024

Kniha Stredoeurópan vychádza rok po náhlej smrti publicistu Petra Morvaya. Dôvodom nie je len uctenie jeho pamiatky, ale aj nadčasovosť textov, ktoré písal pre stredouerópske médiá. Hoci bol jeho záber širší, v knihe nájdete výber reportáží a publicistických textov o strednej Európe. Mal k nej veľmi osobný vzťah a aj preto jej rozumel ako málokto. Keď písal pre maďarské publikum, snažil sa mu vysvetliť,

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Kniha Stredoeurópan vychádza rok po náhlej smrti publicistu Petra Morvaya. Dôvodom nie je len uctenie jeho pamiatky, ale aj nadčasovosť textov, ktoré písal pre stredouerópske médiá. Hoci bol jeho záber širší, v knihe nájdete výber reportáží a publicistických textov o strednej Európe. Mal k nej veľmi osobný vzťah a aj preto jej rozumel ako málokto. Keď písal pre maďarské publikum, snažil sa mu vysvetliť, prečo na Slovensku vnímame niektoré veci inak. Vo výbere reportáží pre českých čitateľov zas opisuje maďarskú porevolučnú transformáciu, ktorá sa podobá na tú našu. No a Slovensku poskytoval hlboké vedomosti o týchto krajinách, ako i o nás samých. Vo výbere nájdete rozhovor s Václavom Havlom z roku 1995, príbeh Georga Sorosa a zvláštneho vzťahu Maďarov k nemu, portrét Pétera Esterházyho, reportáž o tom ako Orbán rozširuje svoj vplyv na juh Slovenska a ako pomaly umiera rieka Tisa, či príbeh známeho maďarského lupiča s whisky Attilu Ambrusa. Všetky texty pritom spája Petrovo presvedčenie, že k sebe napriek rozdielom musíme hľadať spoločnú cestu založenú na porozumení a tolerancii. Pred rokom Peter Morvay zomrel. Jeho texty, tie, ktoré som tak rád čítal a vlastne nás zoznámili, však zostávajú a má zmysel ich čítať aj s odstupom času. Zaznamenal v nich divokú minulosť aj prítomnosť strednej Európy. Mal dar vidieť a rozumieť susedom. A keďže žil v troch krajinách, videl a chápal susedov na tri spôsoby. Matúš Kostolný, šéfredaktor Denníka N Peter Morvay (1968- 2020) bol slovenský novinár a politický komentátor. Venoval sa naj­mä česko-slovensko-maďarským vzťahom, maďarskej menšine na Slovensku a politickému dianiu v Maďarsku. Vysokoškol­ské štúdium absolvoval v Prahe, kde po Nežnej revolúcii os­tal pôsobiť na ministerstve zahraničných vecí ako odborník na Maďarsko. Neskôr sa presťahoval do Szegedu v Maďarsku a potom do Bratislavy. V médiách začal publikovať na konci roku 1989. Od roku 2003 do roku 2014 pracoval v denníku SME, najprv ako redaktor zahraničnej rubriky, neskôr ako ko­mentátor. V roku 2015 bol spoluzakladateľom Denníka N, kde pôsobil až do svojej náhlej smrti v roku 2020. Pravidelne pub­likoval aj v médiách v Česku a v Maďarsku.

Eseje, úvahy, štúdie

V našej kategórii Beletrie sa nachádza podkategória Eseje, úvahy, štúdie, ktorá je určená pre všetkých milovníkov literatúry a hĺbky slova. V tejto rozmanitej sekcii nájdete články, ktoré ponúkajú rozličné pohľady na svet, analyzujú víziu a myšlienky autorov v ich dielach a prinášajú nové perspektívy na problémy a otázky, s ktorými sa stretávame v živote.

Eseje v tejto podkategórii sa venujú rôznym témam a snažia sa osvetliť ich podstatu a význam. Môžete očakávať hlboké a múdre úvahy o živote, spoločnosti, umení a ďalších dôležitých otázkach, ktoré nás trápia. Naši autori sa neboja vyjadriť svoj názor a ponúknuť svoj súhlasný alebo kritický pohľad na rôzne témy.

Štúdie, ktoré nájdete v tejto podkategórii, sa zameriavajú na skúmanie konkrétnych diel alebo autorov a ich interpretáciu. Tieto hlbšie analýzy vám poskytnú náhľad do vnútra diela, jeho motívov a posolstva, a pomôžu vám lepšie pochopiť ich význam pre literárnu históriu a súčasnosť.

Eseje, úvahy a štúdie, ktoré nájdete na našom webe, ponúkajú rozmanitosť názorov a pohľadov na literatúru ako umeleckú formu. Bez ohľadu na to, či sa zaujímate o analýzu klasických diel alebo sa inšpirujete novými a súčasnými autormi, nájdete u nás zaujímavé články, ktoré vás obohatia a posunú ďalej v pochopení literárneho sveta.

Pridajte sa k nám a objavujte bohatosť sveta slova prostredníctvom našich eseí, úvah a štúdií. Nechajte sa inšpirovať a obohatiť znalosťami o literatúre v našej kategórii Beletrie - Eseje, úvahy, štúdie.

Autor Peter Morvay
GLS 3,89 €

Plamen - Leonard Cohen Plamen - Leonard Cohen

Sbírka písňových textů, básní a deníkových záznamů sice vyšla až po autorově smrti, na jejím uspořádání se však písničkář a básník výrazně podílel do jisté míry tak lze knihu považovat za jeho umělecký testament. A testament je to vskutku velkolepý a reprezentativní, Cohen se nám tu představuje ve všech svých polohách, od meditativních, lyrických zamyšlení přes propastný smutek po poťouchle humorné

Moderní typografie - Robin Kinross Moderní typografie - Robin Kinross

Popularizační kniha Moderní typografie: esej v kritické historii (Modern typography: an essay in critical history; vyd. 1992) představuje zásadní a hluboký příspěvek k tématu tisku a typografie a je životním dílem Robina Kinrosse, které se postupem času stalo součástí základní typografické literatury. Kinross v ní přichází s originální myšlenkou, že modernismus v typografii se neobjevil až koncem 20.

Mŕtve kvety medzi živými - Peter Milčák Mŕtve kvety medzi živými - Peter Milčák

Mŕtve kvety medzi živými

Eseje o Adolfu Loosovi - Christopher Long Eseje o Adolfu Loosovi - Christopher Long

Profesor dějin architektury Christopher Long se v knize svých esejů věnuje zásadním momentům, které měly určující vliv na vývoj tvorby světově uznávaného architekta Adolfa Loose. Longovy eseje jsou jakési sondy malé výlety do Lossova bohatého a složitého intelektuálního světa, jehož pochopení nám může osvětlit klíčový okamžik v historii architektury a designu. Na základě detailního studia dobových

Otromundo - Payne Petr Pazdera Otromundo - Payne Petr Pazdera

Knihu literárních esejů Otromundo tvoří tři části. Analýza Cortazárovy povídky Axolotl, zamyšlení nad pobytem Alberta Camuse v Čechách a úvahy o literatuře a snu. Petr Pazdera Payne (1960) si v jednotlivých esejích všímá literárních postupů a schémat jiných tvůrců a upozorňuje na skutečnosti, kterých si obvykle čtenář nevšimne anebo si je v prvním plánu neuvědomí. V textu věnovaném Cortazarovu Axolotlu

Krajiny japonské duše - Antonín Líman Krajiny japonské duše - Antonín Líman

Antonín Líman (1932), znalec japonské kultury a literatury, překladatel a pedagog, jenž třicet let působil na zahraničních univerzitách, v knize předkládá kritický rozbor stěžejních děl čtyř hvězdných spisovatelů Japonska 20. století, Kawabaty Jasunariho, Tanizakiho Džuničiróa, Ibuse Masudžiho a Šigy Naoji, na nichž, jak sám říká, ho nejvíce zaujala jejich schopnost návratu k citovým jistotám primitivní

Cesty domov - Ferdinand Valent Cesty domov - Ferdinand Valent

Valentove krajiny nie sú komplikované a rafinované, nehrozí vám, že sa v nich stratíte, zablúdite. Ale ponoriť sa do nich možno veľmi hlboko. Sú tichým vyzvaním na cestu ak sa po nej vydáte, v tom tichu začujete hlas svojho srdca alebo aj celého vesmíru. Tie snové krajiny sú často akoby prázdne, ale nie pusté a odľudštené. Vždy v nich možno nájsť stopy, cítiť minulú alebo budúcu prítomnosť života,

Sen noci svatojánské/A Midsummer Night´s Dream - William Shakespeare Sen noci svatojánské/A Midsummer Night´s Dream - William Shakespeare

V úvodní studii se Hilský věnuje vzniku a výkladu této komedie. Následují anglický originál hry a jeho český překlad, které jsou uspořádány na stránkách proti sobě a opatřeny poznámkami pod čarou. Anglické poznámky fungují jako malý shakespearovský slovníček, české poznámky upozorňují čtenáře na klíčové souvislosti. Svazek uzavírá text Český Sen: poznámka o překladech, a přehled českých inscenací a

Antické provokácie - Dalimír Hajko Antické provokácie - Dalimír Hajko

Autor šiestich esejí hľadá v antických textoch inšpirácie pre súčasné myslenie a pre spôsob života moderného človeka.. Zameriava sa na vybraných autorov gréckej a rímskej antiky (Porfyrios, Plutarchos, Seneca, Maecus Minucius Felix) a na staré indické filozofické a náboženské texty. Hlavné témy sú vegetariánstvo (názor, ktorý má v Európe i mimo nej tisícročnú tradíciu), táranie ako neschopnosť zmysluplnej

Slovenské kargo - Peter Zajac Slovenské kargo - Peter Zajac

Kniha Petra Zajaca Slovenské kargo tvorí premyslený a kompozične pevne zviazaný celok, čo z nej, spolu s koncíznym obsahom, robí vedeckú prácu monografického charakteru. Jej východiskom je reflexia o idei a zmysle akadémie a univerzity a v tomto rámci aj reflexia o zmysle humanitných vied. Zajac formuluje presvedčenie, že zmysel a podstata humanitných a spoločenských vied je a bude v stále väčšej miere

Za okrajmi - Elena Ferrante Za okrajmi - Elena Ferrante

V roku 2020 Claire Luchette opísala obľúbenú taliansku spisovateľku Elenu Ferrante ako „jasnovidku medzi spisovateľkami.“ V týchto štyroch sviežich esejach Ferrante ponúka vzácny pohľad na pôvod svojich literárnych schopností. Píše o svojich vplyvoch, zápasoch a formovaní sa ako čitateľka i spisovateľka; opisuje nebezpečenstvá „zlého jazyka“ a naznačuje spôsoby, akými dlho vylučoval ženskú pravdu;

Ako sa nestať pacientom, 2. vydanie - Jan Hnízdil Ako sa nestať pacientom, 2. vydanie - Jan Hnízdil

Knižný výber z článkov a úvah MUDr. Jana Hnízdila možno vrelo odporučiť všetkým, ktorí si vážia zdravie vlastné i zdravie spoločnosti a sú ochotní preň niečo urobiť. Môžu si byť istí, že ich čítanie nielen poučí, ale aj povzbudí a pobaví. Jan Hnízdil má totiž dar písať prístupne a zrozumiteľne a navyše aj s vtipom, eleganciou a humorom, či už je reč o úzko odborných záležitostiach, alebo o veciach

Kukučín v interpretáciách - kol. Kukučín v interpretáciách - kol.

Zborník referátov z vedeckých konferencií a seminárov v rámci kukučínovského roka, v ktorom bol Martin Kukučín zaradený do kalendára kultúrnych výročí UNESCO ako osobnosť roka 2010 pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Výber referátov zo šiestich krajín redakčne pripravil Ján Gbúr.

Umyvadlo plné vajglů - Michal Šanda Umyvadlo plné vajglů - Michal Šanda

Umyvadlo plné vajglů má podtitul nepřípadné glosy, protože Markovo evangelium nekomentuje, ale paralelně s ním vytváří naprosto odlišný příběh, než je ten Ježíšův. Je prošpikován uštěpačnými poznámkami stárnoucího chlapíka znechuceného poznáním, že svoboda děsí český národ víc než totalitní mašinérie.

Krotitel splašených myšlenek - Karel Šíp Krotitel splašených myšlenek - Karel Šíp

Mám velmi potulné myšlenky, které je někdy těžké ukrotit. Když se rozeběhnou nějakým směrem, tak ten směr většinou nedrží a pořád někam odbočují. Mé myšlenky jsou milovnice odboček. Vesměs bývají ty odbočky zároveň slepé uličky. Ale z těch už umím vycouvat a vrátit se na hlavní cestu. Anebo vycouvat a vjet do jiné slepé uličky. Vlastně nikdy tím pádem nevím, kam vůbec dojedu. A tak mi souhrnem vzniká

Dopisy bratru Patrikovi - Jeroným Otec Dopisy bratru Patrikovi - Jeroným Otec

Výběr dopisů, adresovaných v letech 1971–1984 bratru Patrikovi, současnému opatovi kláštera Sept-Fons. Jsou svědectvím o silném lidském vztahu, vykreslují vznešený ideál života s Bohem a podávají obraz o životě otce Jeronýma, duchovního obnovitele mnišského života v klášteře Sept Fons. Vypovídají o jeho věrnosti mnišskému povolání, o příkladné vytrvalosti v modlitbě a o schopnosti citlivě vést k této

Mysli ako freak - Steven D. Levitt,Stephen J. Dubner Mysli ako freak - Steven D. Levitt,Stephen J. Dubner

Autori Freakonomics zmenili spôsob, akým sa pozeráme na svet. Vo svojej tretej knihe sa zamerali na to, čo čitateľov prvých dvoch zaujímalo najviac – existuje spôsob, ako sa naučiť vidieť veci inak ako vyzerajú? Levitt s Dubnerom veria, že áno a ukazujú, ako sa naučiť myslieť ako freak. Aj tentoraz kladú množstvo netradičných otázok, napríklad: Prečo vedia americkí školáci menej ako estónski? Je ťažké

Obraz ako predmet transdisciplinárneho skúmania - Kolektív autorov Obraz ako predmet transdisciplinárneho skúmania - Kolektív autorov

Publikácia je textovým výstupom z medzinárodnej doktorandskej konferencie Obraz ako predmet transdisciplinárneho skúmania konanej v dňoch 4. a 5. októbra 2012 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Cieľom organizátorov bolo podnietiť medzioborovú komunikáciu, predstaviť a priblížiť charakteristiku výskumu zúčastnených študentov rôznych vedeckých disciplín zaoberajúcich sa

Rozhovory na konci světa - Martin Severa Rozhovory na konci světa - Martin Severa

Seriál Rozhovorů na konci světa byl původně natočen pro pražskou televizi Metropol TV. Známý moderátor Martin Severa vede rozhovory se známýmí osobnostmi z oblasti vědy, umění, politiky, sportu a veřejného života nejen na dané téma, ale také o jejich současném světě. Mezi nimi můžeme zmínit Miloslava Stingla, Ondřeje Hejmu, Ladislava Špačka, Jakuba Koháka, Evu Kantůrkovou, Pavla Pafku, Tonyu Graves,

Krajiny typu dandžia a jiné eseje o vědě - Radek Mikuláš Krajiny typu dandžia a jiné eseje o vědě - Radek Mikuláš

Druhé desetiletí jednadvacátého století, na které volně navázala neštěstí desetiletí následujícího, se při pohledu zpět nejspíš nestane idylickou momentkou v lidských dějinách, jako jsou například šedesátá léta 20. století. Radek Mikuláš se však ve svých „Vědeckých lekcích“ pro Lidové noviny pokoušel a nadále pokouší běh doby komprimovat tak, aby z něho vystoupily předměty nadějí častěji než jinde

Populárne produkty

Peprmintky a velký test věrnosti (Schröderová, Patricia) (česky)
1,52 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Time in the Shadows (Khalili Laleh)
27,00 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Therapeutic Eurythmy for Children (Vogel Anne-Maidlin)
26,24 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Brave New World (Huxley Aldous)
8,08 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Career Guide for Creative and Unconventional People (Eikleberry Carol)
12,28 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Path to Genocide (Browning Christopher R)
18,12 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Strategic Innovation Management (Tidd Joe)
59,20 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
You Are What You Wear (Baumgartner Jennifer J.)
15,24 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Joyce in Court (Hardiman Adrian)
11,92 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
TAPAS DE ESPANA
13,92 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Chánova hrobka - Matthew J. Kirby,Kateřina Niklová
9,36 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Olasz-Magyar Kisszótár + NET - Gyula Herczeg,Kolektív autorov
11,88 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Voxi Mlčící pacientka (audiokniha)
12,34 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
S Radkou na cestách - Radka Darebná
12,21 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Pozornost - Daniel Goleman
10,95 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
Lumbální spinální stenóza - Blanka Adamová Mičánková
17,86 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024
OneHotBook Oko světa (Kolo času 1) - audiokniha
36,52 €
Uvedená cena je platná k 18.06.2024