Klinická psychiatrie v denní praxi
12,96 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Klinická psychiatrie v denní praxi
12,96 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Moderní učebnice je zaměřena na potřeby klinické praxe - soustřeďuje záměrně pozornost jen na ty problémy spojené s chorobami mozku, s nimiž se bude ve své každodenní praxi setkávat běžný lékař a které bude muset také sám řešit. Neopakuje údaje o všech duševních poruchách v celé jejich šíři, včetně teoretických základů, ale věnuje se vybraným onemocněním podrobněji, než bývá obvyklé v základních učebnicích.

Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky 2. doplněné vydání - Jan Poněšický
10,40 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Proč a jak reaguje tělo na psychickou zátěž? Proč své tělo zneužíváme? Kdo nese vinu za psychosomatické onemocnění? Proč máme strach z psychoterapie? Rozhodují o vzniku psychosomatických onemocnění individuální problémy pacienta a genetické dispozice, nebo také civilizační vlivy a společenské podmínky? Na všechny tyto otázky odpovídá MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D. – lékař, psycholog, psychoterapeut a psychoanalytik. Nastiňuje souvislosti mezi biologickým fungováním našeho těla a psychikou v reakci na zátěžové situace. Pacienti i lékaři se často omezují na hledání tělesných příčin onemocnění. K harmonizaci pak používají léky působící pouze na výsledné symptomy. Skutečná duševní podstata nemoci však zůstává skryta a neléčena. Budeme tedy hledat příčiny úporných bolestí hlavy v kostech a svalech, nebo spíše v nevyřešených osobních problémech? Jan Poněšický přináší psychoterapeuticky odborné, přesto však všeobecně srozumitelné vysvětlení. Kniha shrnuje dosavadní názory lékařů a psychologů, zabývajících se psychosomatickými souvislostmi nemocí, a zároveň předává autorovy dlouholeté zkušenosti v tomto nejstarším (a zároveň nejmodernějším) oboru medicíny, jehož krédem je: Nemocí netrpí jenom postižený orgán, ale celý člověk.

Spoločné vytváranie zmeny - Jon Frederickson,Ivan Valkovič
21,84 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Spoločné vytváranie zmeny - Jon Frederickson,Ivan Valkovič
21,84 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Spoločné vytváranie zmeny napísal Jon Frederickson ako pomôcku pre terapeutov pri práci so „zaseknutými“ pacientmi (ktorí kladú odpor pri terapeutickom procese), aby zanechali svoj odpor a sebazničujúce správanie a spoločne a ochotne vytvárali vzťah, ktorý im umožní zmenu. Spoločné vytváranie zmeny obsahuje aj klinické ukážky vyňaté so sedení, ktoré ilustrujú stovky terapeutických slepých uličiek, ukazuje, ako porozumieť pacientom a ako efektívne intervenovať. Kniha poskytuje jasné systematické kroky pri diagnostikovaní potrieb pacientov a intervenovaní pri vytváraní efektívneho vzťahu umožňujúceho zmenu. Spoločné vytváranie zmeny predstavuje integratívnu teóriu, ktorá využíva prvky behaviorálnej terapie, kognitívnej terapie, terapie zameranej na emócie, psychoanalýzy a všímavosti (mindfulness). Táto empiricky potvrdená liečba je efektívna pri širokom okruhu pacientov.

Anatomie a fyziologie lidského těla - pro humanitní obory - Miroslav Orel
23,71 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikace seznamuje se stavbou a fungováním lidského těla v základním rozsahu, který je náplní studia psychologie, pedagogiky, sociální práce a dalších humanitních (nelékařských) oborů. Text nezabíhá do medicínských podrobností, ale přináší stručné kompendium dvou rozsáhlých teoretických oborů medicíny. Kniha je přehledně strukturovaná a pojímá celé lidské tělo. Přináší základní seznámení s oblastí buněčné biologie, informuje o členění tkání. Nejobsáhlejší část je věnována jednotlivým orgánovým soustavám. Pro objasnění postavení anatomie a fyziologie v systému věd je zahrnuto také základní členění medicínských oborů a možnosti vyšetření jednotlivých orgánů, které máme v současnosti k dispozici. Jedna kapitola je věnována základům celostního (komplexního) přístupu, který pojímá člověka jako bio-psycho-sociálně-spirituální komplex, existující v určitém prostoru a čase. Tím publikace vymezuje význam studia anatomie a fyziologie člověka pro nelékařské disciplíny a propojuje oblast tělesnou, psychickou, vztahovou a přesahovou. V rámci kapitol věnovaných jednotlivým orgánovým soustavám jsou rovněž zařazeny zmínky o možném širším kontextu (například o tom, jak hormony mohou ovlivnit psychický stav). Text publikace je bohatě ilustrován a doplněn fotografiemi a snímky z lékařských vyšetření.

Psychoterapeutická medicína a psychosomatika - Gerd Rudolf,Peter Henningsen
18,91 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Štandardné dielo pre psychosomatickú medicínua psychoterapiu. V jadre psychoterapeutickej medicíny je myšlienka, že pri liečbe pacienta je potrebné vidieť jeho psychický a somatický stav v celkových súvislostiach a primerane k tomu nastavovať liečbu. Slovenské vydanie tejto osvedčenej učebnice vychádza z aktuálneho 8. nemeckého vydania (2017). V Nemecku slúži odborným lekárom pre psychosomatickú medicínu a psychoterapiu a sprostredkováva psychosomatické myslenie a psychoterapeutické postupy z psychodynamickej perspektívy. Vyhľadávaná je aj psychológmi a psychoterapeutami rôznych škôl.

Přehled poruch psychického vývoje - Michaela Pugnerová,Jana Kvintová
16,99 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Současný pedagog základní školy se nesetkává pouze s „normalitou“, ale zcela přirozeně i s „abnormalitou“. Pokud se má orientovat v mezilidských vztazích, rozumět dětem a jejich rodičům, měl by získat rozhled v širších souvislostech, být schopen komunikovat nejen v rámci psychologické normality, ale umět se správně zachovat také v případě patologie. Pedagogové řeší různé typy výukových obtíží, jež se mohou objevovat v rámci tzv. integrací. Se zavedením se setkávají se žáky, kteří mají výukové obtíže, a to z rozličných příčin. Tato kniha by jim měla být cenným pomocníkem právě v takovýchto situacích. Jak samy autorky uvádějí, jejich cílem nebylo předložit vyčerpávající popis celé šíře psychických obtíží, ale spíše zprostředkovat (ať již budoucím, či stávajícím pedagogům) základní orientaci ve vybrané psychologické oblasti. Zaměřily se na témata a problematiku, které se jim jevily jako nejfrekventovanější v pomáhajících profesích, zejména v profesi učitele působícího na všech typech a úrovních vzdělávání. Propojují teoretická východiska a dosavadní poznatky o vybraných tématech s výzkumem konkrétních případů. Za cíl si daly informovat o tématech, jejichž znalost pomáhá pedagogům lépe pochopit problematiku dítěte, a pomoci tak zkvalitnit jejich pedagogickou činnost a orientaci v dané problematice.

Psychoterapia - Leonhard Schlegel
18,99 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Psychoterapia - Leonhard Schlegel
18,99 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Jedna z uznávaných komplexných definícií pochádza od Hansa Strotzku a hovorí, že je to vedomý a plánovaný interakčný proces za účelom ovplyvnenia porúch správania a stavov utrpenia, o ktorých je konsenzus (napr. medzi lekárom/psychoterapeutom a pacientom), že si vyžadujú liečbu pomocou psychologických prostriedkov (komunikáciou) so zameraním na určitý definovaný cieľ (napr. minimalizovanie symptómu) prostredníctvom naučiteľných techník, na báze určitej teórie normálneho a patologického správania. Psychoterapeutické metódy sa dajú využiť na rozvoj ľudského potenciálu, komplexnej empatie, sebapoznávania a uvoľneného vedomia aj u zdravých ľudí. Leonhard Schlegel sa podujal na sprehľadnenie psychoterapeutických smerov a metód, ktoré pokladá za historicky a aktuálne významné. Takýchto stručný a obsažný prehľad bol schopný urobiť vďaka svojej bohatej klinickej, supervíznej a školiteľskej praxi kombinovanej s dôkladným štúdiom a nevšednou poznávacou kapacitou. Poukazuje na integračný potenciál transakčnej analýzy. Za svoje práce získal medzinárodnú cenu Erika Berneho. L. Schlegel bol v živom ľudskom a odbornom kontakte s veľkými postavami zurišskej psychiatrie a psychoterapie, napr. C. G. Jungom, M. Bleulerom, M. Bossom. V slovenčine dosiaľ vyšli jeho Základy hlbinnej psychológie I-III, IV a Transakčná analýza. - See more at: http://vydavatel.sk/kniha/psychoterapia#sthash.MjP0XlzF.dpuf

Vis Verbi Život po živote
5,99 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Vis Verbi Život po živote
5,99 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Život po živote je kniha napísaná psychiatrom Raymondom Moodym v roku 1975. Obsahuje hodnotové štúdie, pri ktorých Moody vypočul 150 ľudí, ktorí zažili skúsenosť blízkej smrti (NDE). Audiokniha predstavuje autorove rozsiahle poznatky o tom, aké je to zomrieť. Na základe jeho zbierky prípadov Moody identifikoval spoločný základ faktorov skúseností blízkej smrti: nesmierny pocit pokoja a pocit duševnej pohody, vrátane oslobodenia od fyzickej bolesti pocit bytia mimo fyzického tela vznášanie sa či unášanie skrz temnotu, niekedy popisované ako tunel uvedomovanie si akéhosi “zlatého svetla” stretnutie a možná komunikácia s takzvanou “bytosťou svetla” náhly sled vizuálnych obrazov z minulosti človeka zážitky z iného sveta plného nádhery Knihy Život po živote sa predalo viac ako 13 miliónov výtlačkov a bola preložená do desiatok cudzích jazykov a stala sa medzinárodným bestsellerom, ktorý sa stal populárnym v oblasti zážitkov so skúsenosťami blízkymi smrti.

Saga Egmont How to Study - A Psychology Of Study (EN)
8,16 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Saga Egmont How to Study - A Psychology Of Study (EN)
8,16 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

A Guide to enable you to study better - used by thousands of students since the early 20th Century.

Audiolibrix Jako člověk
18,28 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Audiolibrix Jako člověk
18,28 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Audiokniha Jako člověk, kterou napsal Charles Foster. 40 000 let dobrodružství lidského vědomí. Co to znamená být člověkem? Odpověď nenajdete v knihovnách ani v intelektuálních diskuzích, ale v dešti, větru, blátě a nepohodlí, kdy každý pór kůže a každá buňka vašeho těla divoce křičí, že žije. Co udělá s našimi smysly dlouhý pobyt v divočině? Kdy a jak vznikaly první lidské příběhy? A kdy vlastně vzniklo naše JÁ? Charles Foster se vypravil do divočiny a zkusil žít v lesích a neolitických osadách, stejně jako kdysi naši předci.

Naxos Audiobooks Very Short Introductions – Freud (EN)
10,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Naxos Audiobooks Very Short Introductions – Freud (EN)
10,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Sigmund Freud revolutionised the way in which we think about ourselves. From its beginnings as a theory of neurosis, Freud developed psychoanalysis into a general psychology which became widely accepted as the predominant mode of discussing personality and interpersonal relationships, Anthony Storr goes one step further and investigates the status of Freud’s legacy today and the disputes that surround it.

Tympanum Jak si lidé hrají
7,14 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Tympanum Jak si lidé hrají
7,14 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Přestaňme hrát hry, začněme autenticky žít! Když kniha Jak si lidé hrají vyšla před bezmála padesáti lety poprvé, stala se revolučním psychologickým textem, umožňujícím porozumět tomu, co se skutečně děje mezi lidmi během základních sociálních interakcí. Všichni hrajeme hry. Některé mohou být docela nevinnou stereotypní zábavou, jiné přerůstají v posledku škodlivé opakování nefunkčních životních vzorců.

Trénink paměti - Andrea Friese Bettina M. Jasper
10,29 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Trénink paměti - Andrea Friese Bettina M. Jasper
10,29 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Praktická příručka k trénování paměti ukazuje, jak si pomocí fyzické aktivity a jednoduchých paměťových cvičení udržovat mozek v dokonalé kondici. Aktivity lze snadno začlenit do každodenního života a podle potřeby kombinovat. Doplňují je tipy na obohacení či změnu životního stylu a výživy. Kniha je skvělým pomocníkem pro každého, kdo si chce hravou formou trénovat mozek, a zároveň poslouží jako inspirace ke smysluplnému a zábavnému využití volného času.

Jen žádnou paniku - Andreas Ströhle,Jens Plag
13,19 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Jen žádnou paniku - Andreas Ströhle,Jens Plag
13,19 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Úzkostné poruchy se dají vyléčit! Miliony lidí na světě trpí nějakým typem úzkostné poruchy a hledají odpovědi na nejrůznější otázky. Jakou úzkost to prožívám? Je ještě normální, nebo již „chorobná“? Kde se bere? Jak vzniká? Proč zrovna já? A ta nejnaléhavější otázka pochopitelně většinou zní: co mohu udělat, abych se zase vrátil do normálního života? Profesor Dr. Andreas Ströhle a Dr. Jens Plag, odborníci na úzkostné poruchy s dlouholetými zkušenostmi ve výzkumu i v praxi, překvapí informacemi, z nichž řada dosud zůstávala nepovšimnuta. Ukazují, proč je třeba k úzkostné poruše přistupovat aktivně a proč často dlouho nevede k cíli, pokud se s ní člověk potýká sám. Neboť blízcí a rodinní příslušníci mohou proces léčby a uzdravování výrazným způsobem ovlivnit – pozitivně i negativně.

Skrze šílenství - Ondřej Sabo
3,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Skrze šílenství - Ondřej Sabo
3,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Pohodlně se usaďte. Zvu vás na výlet do své hlavy, sužované tím nejhorším, ale ve společnosti stále podceňovaným démonem. Nedokážete si představit, co je deprese? Co vede člověka vzít si to nejcennější, co má? Pak je to výlet právě pro vás. Odemknu vám svoji mysl, týranou depresemi, paranoidními myšlenkami a chuti se zabít, abyste získali představu, co znamená když se řekne ,,mám depresi”.

Psycholog ve zdravotnictví - Vladimír Kebza a kolektiv
3,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Psycholog ve zdravotnictví - Vladimír Kebza a kolektiv
3,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učební text Psycholog ve zdravotnictví je určen posluchačům stejnojmenného kurzu, akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Úspěšné zakončení tohoto kurzu umožňuje posluchačům jednooborového studia psychologie završit proces získávání odborné způsobilosti k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví, kterou mohou získat absolvováním akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie. Publikace je výsledkem spolupráce desetičlenného autorského týmu lékařů a psychologů a přináší souhrn informací o možnostech vymezení a pojetí zdraví a jeho determinant, o organizaci a řízení zdravotní péče, o úloze a významu zdravotní politiky a představuje hlavní vývojové trendy zdravotního stavu české populace včetně srovnání těchto trendů na úrovni mezinárodní. Další část publikace shrnuje zásady, postupy a praktická doporučení při poskytování první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích. Pozornost je také věnována požadavkům kladeným na obsah a zásady vedení zdravotnické dokumentace. V publikaci lze též nalézt přehled hlavních právních norem relevantních pro zdravotnictví. Další významnou částí publikace je představení základů farmakologie, jež seznámí psychology s účinky léčivých látek a léčivých přípravků na lidský organismus včetně otázek lékových interakcí, klasifikace léčiv a možných nežádoucích účinků. Další pasáž publikace je věnována možnostem psychologického ovlivnění zdravotního stavu, představuje východiska a hlavní koncepce změn chování souvisejícího se zdravím, podává výklad principů podpory a ochrany zdraví a uvádí též problematiku postupů založených na důkazech (evidence-based). Důraz je kladen i na etické otázky psychologické práce ve zdravotnictví, které představují počátky a rozvoj etických úvah v psychologii. Publikace přináší přehled etických kodexů, uvádí Etický kodex Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) a Metakodex psychologické etiky Evropské federace psychologických asociací (EFPA). V závěru se pozornost autorů obrací k vymezení podmínek, průběhu a výsledků zdravotnické praxe, jejíž absolvování je součástí kurzu Psycholog ve zdravotnictví.

Pozornost - Daniel Goleman
10,95 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Pozornost - Daniel Goleman
10,95 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Autor bestselleru Emoční inteligence, světoznámý psycholog Daniel Goleman, vydal koncem roku 2013 další zásadní knihu, která tentokrát přináší nové poznatky týkající se procesu pozornosti. Kniha Pozornost – Skrytá cesta k dokonalosti je o životě v éře neustálého vyrušování, o klíčovém vlivu soustředění na náš úspěch i pocit štěstí a také o hledání nástrojů, jak zvýšit soustředění uprostřed vřavy moderního života. Díky jedinečnému vhledu a erudici přináší Daniel Goleman pozoruhodné, zásadní, čtivé, byť ne vždy radostné čtení a provází čtenáře objevnou cestou, jejímž cílem je znovuovládnutí naší pozornosti. Tato knížka nemusí, ale může změnit váš život. Pokud se jí to podaří, změní skrze vás celý svět. Pozornost je podceňovaný a přehlížený duševní proces, na kterém však mimořádně záleží. Aniž bychom si příliš všímali kuželu světla naší pozornosti, je to právě její momentální zaměření, co vytváří naše životy. Registrujeme jen místo, kam kužel dopadá – významné mrknutí, svůdný úsměv, vůni kávy. Co důležité nám však mezitím uniklo?Daniel Goleman

Homo psychoticus - Michaela Malá
4,10 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Homo psychoticus - Michaela Malá
4,10 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Statečná, otevřená a nestylizovaná osobní výpověď o závažném duševním onemocnění je svědectvím každodenního zápasu o normalitu, tedy o něco, co zdraví lidé považují za samozřejmost, podléhajíce iluzorní představě, že na ni mají nárok. Autorka dokonale ilustruje soužití s nemocí, na niž — přesněji na některou z jejích forem — stůně asi jeden člověk ze sta. Přestože jde o postižení velmi časté, ani nejbližší okolí nemocných si nedokáže představit jejich utrpení často jen málo ovlivnitelné moderní terapií, které může pacienty přivést až na hranici sebevraždy.

Motivace chování - Milan Nakonecny
11,10 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Motivace chování - Milan Nakonecny
11,10 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Pro zájemce o psychologii jsou nejpřitažlivější zejména dvě otázky týkající se každodenního života – jak se utváří a projevuje lidská povaha, tedy otázka charakteru, a otázka motivace chování – tedy proč lidé činí to, co činí. Na druhou otázku se snaží odpovědět třetí rozšířené a přepracované vydání této knihy, která je zatím nejobsáhlejší systematickou původní českou publikací na dané téma, jež patří k nejzávažnějším problémům nejen v obecné psychologii, ale jako klíčový problém vystupuje i v oblastech užité psychologie. Mnoho nových informací přináší i klinickým psychologům, pro něž je identifikace motivů lidských činů prvořadým úkolem. Studium motivace lidského chování umožňuje chápání složitých smysluplných souvislostí lidských příběhů a psychologických příčin lidských činů. Obsáhlý teoretický úvod zahrnuje terminologii psychologie motivace, základní principy fungování procesu motivace, podrobnou analýzu vývoje motivačních systémů a další témata, která jsou nezbytným předpokladem pochopení problému motivace. Dalším tematickým celkem je fenomenologie chování, obsahující analýzu agrese, sexu, výkonu, touhy po moci, úzkosti, altruistického chování, motivace různých druhů sociálního chování a řadu dalších. Čtenář v knize najde i podrobný přehled významných psychologických teorií motivace. Autor vyplňuje určitou mezeru, kterou vytváří někdy příliš empiricky jednostranně pojatá psychologie, a neopomíjí ani tradiční fenomenologické přístupy, směřující hlouběji ke kořenům lidské psychiky.

Psychoanalytické chorobopisy - Sigmund Freud
10,45 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Psychoanalytické chorobopisy - Sigmund Freud
10,45 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Z množstva chorobopisov svojich pacientov vybral Sigmund Freud niekoľko najzaujímavejších a rozhodol sa ich publikovať. Každý z nich určitým spôsobom ilustruje jeho chápanie neurotických ochorení a koncepciu psychoanalýzy. Okrem odbornej hodnoty majú tieto texty vynikajúcu literárnu úroveň. Dokazujú autorovu schopnosť majstrovsky analyzovať ľudské vnútro, odvahu povedať pravdu aj o jeho temných stránkach duše, správaní a motivácii človeka, o dobe a morálke. Portrétmi Dory, Malého Hansa, Človeka s potkanmi, dr. Schrebera i Človeka s vlkmi sa „detektív erotických citov“ zaradil nielen ku klasikom psychoanalýzy, ale aj medzi významné literárne postavy svojej doby. Freudove Psychoanalytické chorobopisy sú teda nielen zárukou poučenia, ale aj hlbokého čitateľského zážitku.

Psychologie sériových vrahů - Andrej Drbohlav
27,67 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Psychologie sériových vrahů - Andrej Drbohlav
27,67 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kniha představuje základy psychologie a behaviorální patologie sériových vrahů. Jako ukázku různých podob tohoto patologického fenoménu uvádí stručné příběhy těch nejbrutálnějších sériových vrahů dnešní doby, a to od jejich dětství až do aktuálního stadia vyšet-řování jejich násilných činů. Publikace je určena jak široké veřejnosti se zájmem o stinné stránky lidské psychiky, tak studentům a odborníkům z oboru psychologie, etopedie, sociologie, behaviorální či sociální patologie, psychiatrie nebo kriminalistiky. Před-stavuje více než 200 příběhů jedinců s vysoce patologickým profilem osobnosti a chování a ukazuje tak přehled příčin vzniku a projevů zla, násilí a bolesti. Kniha obsahuje velké množství fotografií, dopisů, psychologických rozborů a obrazů vytvořených přímo pachateli. Poukazuje na systémová selhání, chybné úsudky psychiatrů, psy-chologů, soudců a pedagogů. Měla by sloužit jako prevence a výzva k ostražitosti. Upozorňuje na nebezpečí, která na nás mohou číhat na jakémkoli místě.

Nezačalo to vami - Mark Wolynn
6,95 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Nezačalo to vami - Mark Wolynn
6,95 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Presvedčivé dôkazy o tom, že korene našich duševných problémov nemusia spočívať v našom súčasnom živote či v nevyváženej hladine chemických látok v mozgu. Príčinou môžu byť životné zážitky našich rodičov, starých rodičov, dokonca aj prarodičov. Najnovšie seriózne vedecké výskumy potvrdzujú, že traumatické zážitky sa môžu odovzdávať ďalším generáciám. Spomienky a pocity príbuzného, ktorý zažil pôvodnú traumu, v nás môžu prežívať naďalej aj v prípade, že tento človek zomrel alebo sa na jeho príbeh zabudlo, či ho rodina zamietla pod koberec. Toto emocionálne dedičstvo je často skryté, predsa však vplýva na prejavy našich génov a na to, ako sa o sebe vyjadrujeme. Na naše emocionálne a fyzické zdravie má oveľa väčší vplyv, ako sa doteraz predpokladalo. Kniha ponúka cvičenia a nástroje na odhalenie strachu a úzkosti, ktoré sa prejavujú v našom spôsobe vyjadrovania, správaní a fyzických symptómoch. Obsahuje techniky na vytvorenie genogramu alebo emocionálneho rodostromu, ktoré vám umožnia vytvoriť mapu rodinných zážitkov niekoľkých predchádzajúcich generácií.

Sociální mozek - František Koukolík
9,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Sociální mozek - František Koukolík
9,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Od chvíle předání prvního vydání Sociálního mozku do tisku (Karolinum 2006) ubíhá desátý rok. Počet vědeckých prací zabývajících se sociální neurovědou a uveřejněných v průběhu této doby jen v těch časopisech, které lze považovat za nejkvalitnější, mimořádně vzrostl. Řada poznatků starých pouze několik let je zejména díky novým technologiím a velkému počtu vyšetřovaných lidí nepřesná nebo překonaná. Rozsáhlé soubory studií na stejné téma umožňují vytvářet databáze a výsledky metaanalyzovat. Poznatky jsou spolehlivější, nicméně v trvalém vývoji. Současné vydání je proto zásadně přepracované. Podobně jako vydání předchozí se zabývá evolucí sociálního mozku, empatií, mentalizací, poznáváním tváří, jazykem a rozhodováním. Cíleněji se soustřeďuje na lidské skupiny a na patologii sociálního mozku na příkladech onemocnění a poruch z okruhu autismu, demencí, deprese, psychopatie a schizofrenie. Nová kapitola je věnována neuronálním sítím velkého rozsahu – konektomům sociálního mozku. Každou kapitolu uzavírá stručný souhrn, užitá literatura není a ani nemůže být vyčerpávající. Koncepce současného vydání neumožnila věnovat se morálnímu, náboženskému a estetickému rozhodování. Kniha je náročná. Je určena všem zájemcům o neurovědecké aspekty sociálního poznávání, prožívání a chování: lékařům, psychologům, právníkům, sociálním pracovníkům, případně i filosofům.

Obecná psychologie - Marie Vagnerová
10,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Obecná psychologie - Marie Vagnerová
10,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikace se zabývá základními aspekty lidské psychiky. Vychází z vymezení obecné psychologie a jejího postavení v systému psychologických věd, uvádí i základní metody, které slouží k poznání a hodnocení jednotlivých psychických projevů a funkcí. Bere v úvahu, že lidská psychika má i svůj orgánový základ, který umožňuje její rozvoj a ovlivňuje způsob jejího fungování, jímž je mozek. Jedna z recenzí jednoznačně praví, že práce je „specifická především silným důrazem na biologický kontext psychologických procesů, jenž představuje jejich funkční bázi“. Kniha klade nově důraz právě na uvedený orgánový základ psychiky, na proměny probíraných psychických funkcí v různých věkových obdobích a dále na přehledové charakteristiky rozmanitých koncepcí, uplatňujících se ve vztahu ke sledovaným tématům, aniž je přitom přerušována hlavní výkladová linie. Teoretické části se střídají s názornými a čtenářsky srozumitelnými příklady a jsou doplněny grafy a dalším dokumentačním obrazovým doprovodem. Víceméně samostatný oddíl tvoří rozsáhlý soupis psychologické literatury, kde může zájemce najít odkazy k psychologii obecné i k nejrůznějším oborovým odvětvím.

Tinnitus (1930–2010) - Jaroslav Mihule
10,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Tinnitus (1930–2010) - Jaroslav Mihule
10,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Tinnitus je odborné označení pro šelest v uších, které může v různých intervalech zesilovat či zeslabovat. Pod tímto spíše medicínským názvem se skrývá autobiografická kniha hudebního vědce, mimořádně erudovaného znalce a propagátora osobnosti a díla Bohuslava Martinů, a také dlouholetého pedagoga Univerzity Karlovy Jaroslava Mihuleho.

Psycholog ve zdravotnictví - Vladimír Kebza a kolektiv
5,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Psycholog ve zdravotnictví - Vladimír Kebza a kolektiv
5,00 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učební text Psycholog ve zdravotnictví je určen posluchačům stejnojmenného kurzu, akreditovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Úspěšné zakončení tohoto kurzu umožňuje posluchačům jednooborového studia psychologie završit proces získávání odborné způsobilosti k výkonu povolání psychologa ve zdravotnictví, kterou mohou získat absolvováním akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie. Druhé, upravené a doplněné vydání učebnice je výsledkem spolupráce devítičlenného autorského týmu lékařů a psychologů a přináší souhrn informací o možnostech vymezení a pojetí zdraví a jeho determinant, o organizaci a řízení zdravotní péče, o úloze a významu zdravotní politiky a představuje hlavní vývojové trendy zdravotního stavu české populace včetně srovnání těchto trendů na úrovni mezinárodní. Další část publikace shrnuje zásady, postupy a praktická doporučení při poskytování první pomoci a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích. Pozornost je také věnována požadavkům kladeným na obsah a zásady vedení zdravotnické dokumentace. V publikaci lze též nalézt přehled hlavních právních norem relevantních pro zdravotnictví. Další významnou částí publikace je představení základů farmakologie, jež seznámí psychology s účinky léčivých látek a léčivých přípravků na lidský organismus včetně otázek lékových interakcí, klasifikace léčiv a možných nežádoucích účinků. Další pasáž publikace je věnována možnostem psychologického ovlivnění zdravotního stavu, představuje východiska a hlavní koncepce změn chování souvisejícího se zdravím, podává výklad principů podpory a ochrany zdraví a uvádí též problematiku postupů založených na důkazech (evidence-based). Důraz je kladen i na etické otázky psychologické práce ve zdravotnictví, které představují počátky a rozvoj etických úvah v psychologii. Publikace přináší přehled etických kodexů, uvádí Etický kodex Českomoravské psychologické společnosti (ČMPS) a Metakodex psychologické etiky Evropské federace psychologických asociací (EFPA). V závěru se pozornost autorů obrací k vymezení podmínek, průběhu a výsledků zdravotnické praxe, jejíž absolvování je součástí kurzu Psycholog ve zdravotnictví.

Liečba Schopenhauerom - Irvin D. Yalom
8,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Liečba Schopenhauerom - Irvin D. Yalom
8,90 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Philip bol pacient, ktorému renomovaný psychoanalytik Julius Hertzfeldt pred dávnymi rokmi nedokázal pomôcť a vyliečiť ho zo závislosti od sexu. Ich životné cesty sa opäť pretnú v čase, keď je Julius náhle konfrontovaný s vlastnou smrteľnosťou a ochorenie, ktorému čelí, ho prinúti klásť si otázky o význame svojho života. Pri stretnutí s Philipom zistí, že je stále rovnako arogantný a sebastredný, ale svojej závislosti sa údajne zbavil – a to síce čítaním diela nemeckého pesimistického filozofa Arthura Schopenhauera, ktorý do filozofie vniesol telesnosť. Yalom sa v tejto knihe venuje veľkým témam: strate, pátraniu po zmysle života a sexuálnej túžbe. Je to však aj príbeh posledného roka starnúceho psychiatra a jeho terapeutickej skupiny. Prelínajú sa v ňom príbehy ľudí zo súčasnosti s osudom veľkého nemeckého filozofa, v ktorého dielach niekto mohol nájsť útechu, aj keď rovnako tam bola aj beznádej.

Prebudenie - Robison John Elder
9,79 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Prebudenie - Robison John Elder
9,79 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Neobyčajné spomienky na najmodernejšiu terapiu mozgu, ktorá významne zmenila život a myseľ Johna Eldera Robisona, autora bestselleru v rebríčku New York Times Look Me in the Eye. Už dávno sa predpokladalo, že ľudia s autizmom sa rodia so zníženou schopnosťou vnímať emócie druhých ľudí, aj keď sami svoje city hlboko prežívajú. Ale čo ak sme sa celý čas mýlili? Čo ak to chýbajúce pochopenie emócií bolo celý čas prítomné, len uzamknuté v mysli a nedostupné? V roku 2007 John Elder Robison napísal medzinárodný bestseller Look Me in the Eye (Pozri sa mi do očí), kde spomínal na to, aké to bolo vyrastať s Aspergerovým syndrómom. V rámci odozvy na túto knihu John dostal neobyčajný návrh: Mal by záujem zúčastniť sa na výskume, ktorý vedú poprední svetoví neurovedci, použijúc novú experimentálnu terapiu známu ako transkraniálna magnetická stimulácia (TMS), aby pochopili podstatu autizmu a mohli naň zaútočiť? Prebudenie prináša nezvyčajný príbeh toho, čo sa stalo potom. John prežil štyridsať rokov ako spoločenský vydedenec, nevšímavý k emóciám druhých ľudí alebo ich nevedel správne vyhodnotiť, a zrazu bol schopný vnímať u druhých celý rozsah silných citov. Takéto novonájdené poznanie však so sebou prináša nepredvídané problémy a závažné otázky. Pri tomto emocionálnom zemetrasení John zápasí s veľmi reálnou možnosťou, že môže prísť o svoje jedinečné nadanie, a dokonca aj o niektoré najbližšie vzťahy len preto, že sa rozhodol zmenšiť svoje postihnutie. Prebudenie poskytuje fascinujúci, intímny pohľad na to, čo znamená byť iný v neurologickom zmysle a čo sa stane, keď sa vám svet cez noc prevráti hore nohami. John Elder Robison je všeobecne uznávaný odborník na život s autizmom a autor kníh Look Me in the Eye, Be Different a Raising Cubby, ktoré sa umiestnili v rebríčku najpredávanejších kníh denníka New York Times. Robison externe prednáša o neurodiverzite na College of William & Mary vo Williamsburgu v štáte Virginia a je členom Medziagentúrneho koordinačného výboru pre autizmus, ktorý pre vládu Spojených štátov vytvára strategický plán výskumu poruchy autistického spektra. Robison je milovník strojov a vášnivý fotograf. So svojou rodinou žije v Amherste v štáte Massachusetts. johnrobison.com www.facebook.com/johnelderrobison

Psychiatria pandémie - Kolektív autorov,Damir Huremović
17,10 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Psychiatria pandémie - Kolektív autorov,Damir Huremović
17,10 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Autori sa vybrali rôznymi cestami prepájajúcimi pandémiu a psychiatriu – nazreli do histórie medicíny a ľudstva, do hĺbky ľudskej psychiky, mechanizmov psychických procesov a psychických porúch, ale aj farmakológie a nevynechali ani právny rámec. Oboznamuje čitateľa s mnohými témami, ktoré riešime v súčasnosti a neponúka ich ako nové objavy, skôr očakávané skutočnosti. Je až prekvapujúco neuveriteľné, že predpoklady o priebehu pandémie najmä z hľadiska emocionálneho vyrovnávania sa s ňou boli tak kvalitne predikovateľné a napriek tomu sa ich nepodarilo dostatočne podchytiť či odvrátiť. Vzhľadom k novonadobudnutým skúsenostiam s prebiehajúcou pandémiou publikácia umožňuje aj akési čítanie medzi riadkami. Naše nové a narastajúce informácie umiestňuje do kontinua poznatkov o šírení a manažmente infekčných ochorení, ich mentálnom spracovaní a vyrovnávaní sa s nimi. Upozorňuje na duševné zdravie všetkých, ľudí ohrozených infekčným ochorením, tých, ktorí sú v riziku, že ochorejú a aj tých, čo chorobou trpia, ale aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, či tých, ktorí sa obávajú o zdravie blízkych, alebo o nich prišli.

Neinvazivní mozková stimulace v psychiatrii - Monika Klírová
20,64 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Neinvazivní mozková stimulace v psychiatrii - Monika Klírová
20,64 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Přes obrovské pokroky v poznání příčin psychiatrických poruch zůstává řada z nich stále obtížně léčitelná. V současné době však psychiatrie disponuje novými terapeutickými strategiemi, které jsou založeny na pochopení jejich základních mechanismů působení. Techniky neinvazivní stimulace mozku (NIBS) jsou potvrzeny jako bezpečné metody se širokou škálou účinků: od ovlivnění molekulárních dějů, přes modifikaci neuronálních sítí až k ovlivnění behaviorálních procesů a léčbu specifických symptomů u neuropsychiatrických poruch. Publikace představuje základní NIBS metody, které již našly klinické využití v psychiatrické léčbě, konkrétně repetitivní transkraniální magnetickou stimulaci, transkraniální stimulaci stejnosměrným proudem a transkraniální stimulaci střídavým proudem. Seznamuje se základními principy jmenovaných metod, mechanismy působení a parametry. Dále popisuje základní bezpečnostní pravidla pro jejich aplikaci (kontraindikace a nežádoucí účinky) a představuje klinická doporučení (indikace) pro použití u konkrétních diagnóz. Publikace bude vydána pod záštitou ČNPS.