Spanyol-magyar, magyar-spanyol kisszótár - György Dorogman
13,36 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Spanyol-magyar, magyar-spanyol kisszótár - György Dorogman
13,36 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Spanyol-magyar, magyar-spanyol kisszótár - egy kötetben két szótár - kék színű címszavak: könnyebb keresés, jobb áttekinthetőség - 25 000 lexikai egység, 40 000 jelentés, 10 000 példa és 12 000 címszó irányonként - pontos jelentések és nyelvtani információk - gazdag példaanyag

Slovensko-anglický frazeologický slovník - Josef Fronek,Pavel Mokráň
30,88 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Slovensko-anglicky frazeologicky slovnik slovnych spojeni sluzi ako frazeologicky doplnok existujucich paralelnych prekladovych slovnikov. Frazeologia je nesmierne dolezitou sucastou slovnej zasoby kazdeho jazyka, pricom ide o prekladovo najtazsi material o zlozene vyrazy, ktore nemozno jednoznacne interpretovat len na zaklade vyznamu jednotlivych komponentov. Typicky frazem je vo svojej podstate vzdy niecim mimoriadnym, ci uz svojou strukturou, kombinatorikou jeho jednotlivych segmentov, alebo svojou semantikou a pouzitim. Neocakavanost jeho vyznamu je spravidla zalozena na metaforickom posune, expresivite a vyraznej prizvukovosti. Naviac je velmi casto citlivy na kontext. V tomto slovniku je komplexny lexikograficky popis frazeologie a idiomatiky oboch spracovavanych jazykov. So svojimi 65 000 frazovymi zadaniami a s 90 000 ekvivalentami je tento slovnik najobsaznejsi na slovenskom kniznom trhu.

Německo český Česko německý slovník
7,73 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Německo český Česko německý slovník
7,73 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učite se německy? Cestujete do zahraničí? Doplňte si slovní zásobu! Moderní kapesní slovník německého jazyka, z nakladatelství Fragment, v plastových deskách je vítaným pomocníkem při studiu i na cestách. Slovník obsahuje více než 30 000 hesel, obsáh lou gramatiku, nejpoužívanější fráze, geografické názvy a symboly. Spolu s anglickým a francouzským tvoří řadu kapesních plastových slovníků.

A hagyományos paraszti világ nyelvjárási szókincsének szótára - Gábor Kiss
8,45 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Jelen szótár 4500 szavának forrása az ötkötetes Magyar néprajzi lexikon. A lexikon szerkesztői a magyarázaton túlmenően több-kevesebb rendszerességgel közlik, hogy a szócikkek élén álló vastag betűs címszónak a magyar nyelvterület egyes vidékein melyek a megfelelő tájnyelvi változatai. Ilyen értelemben tehát a lexikon öt kötetében elrejtve megbújik egy tájszótár is, amely mostani szótárunkban szemünk elé tárul. A hagyományos paraszti világ nyelvjárási szókincsének szótára két nagy részből áll: 1. Ábécébe sorolt szótári rész; 2. Tájegységmutató: a szótári rész anyaga a Kárpát-medence földrajzi-táji területei szerint csoportosítva. A szótárt haszonnal forgathatják az olvasmányaik során ismeretlen tájszóval találkozó diákok, de komoly érdeklődésre számíthat a nyelvészek és néprajztudósok körében is; ugyanis a szótár magyarázó funkciója mellett igazi újdonsága, hogy ugyanannak a dolognak, tevékenységnek az egyes nyelvterületeken más és más megnevezéseit szinonimaszótár-szerűen egymás mellett közli.

Tematikus szótár német nyelvből - Tünde Szalai,Kolektív autorov
6,14 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Gramatika súčasnej slovenčiny
6,64 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Gramatika súčasnej slovenčiny
6,64 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

G R A M A T I K A O B S A H U J E: • opis aktuálnych gramatických javov• jasné a stručné výklady• množstvo praktických príkladov• poznámky, výnimky, zaujímavosti• krížové odkazy• podrobný register• prehľadná sadzba• dvojfarebná tlač.

Ekonomický slovník A-S/S-A - Michal Klimik,Mária Piťová
21,73 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Ekonomický slovník A-S/S-A - Michal Klimik,Mária Piťová
21,73 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Slovník je určený pokročilým profesionálnym používateľom anglického jazyka v oblasti ekonómie, predovšetkým vedúcim a odborným pracovníkom finančných inštitútov a búrz, majiteľom, šéfom, účtovníkom a sekretárkam zmiešaných podnikov, ale najmä preklad ateľom a tlmočníkom. 39 hesiel

Anglicko-slovenský / S-A malý slovník - Kolektív autorov
3,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Anglicko-slovenský / S-A malý slovník - Kolektív autorov
3,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Slovník je koncipovaný tak, aby uľahčil prenikanie do tajomstiev jazyka, ktorý má azda najväčšiu šancu stať sa vďaka rozmachu výpočtovej techniky a automatickému spracovaniu údajov dorozumievacím jazykom ľudstva.

Slovensko-španielsky a španielsko-slovenský slovník - Tatiana Kotuliaková
4,38 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Obojstranný slovník obsahuje výber najpoužívanejších španielskych slov a výrazov každodennej potreby. Nájdete v ňom výrazy potrebné pre bežnú ústnu a písomnú komunikáciu. Do slovníka sú zaradené aj najmodernejšie termíny z oblasti ekonomiky, práva a pod.

Chorvátčina slovníček
7,51 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Chorvátčina slovníček
7,51 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Charakteristika slovníka: - 30 000 hesiel - súčasná slovná zásoba - predložkové väzby a praktické príklady - prepis výslovnosti - ideálny na cesty aj štúdium

Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry 20. storočie (L - Ž) - Oľga Kovačičová
14,25 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Po predošlom vydaní slovníka slovenských prekladateľov písmen A - K, ktoré vyšlo vo vydavateľstve VEDA SAV v roku 2015, vychádza ďalšie vydanie slovníka slovenských prekladateľov písmena L - Ž. Slovník slovenských prekladateľov umeleckej literatúry 20. storočia prostredníctvom portrétov takmer štyroch stoviek prekladateľov a ich výberových bibliografií prináša súhrnný obraz podstatnej časti knižnej produkcie diel svetovej literatúry, ktorá bola preložená a vydaná na Slovensku v 20. storočí. Poskytuje nielen profily osobností slovenského umeleckého prekladu, charakteristiku ich dominantného prekladateľského zamerania a prekladateľských poetík, ale vo svojej komplexnej podobe je aj svojho druhu dejinami recepcie svetovej literatúry na Slovensku v 20. storočí, kľúčovom pre slovenský preklad. Spolu s ďalšími materiálmi (registre mien, zoznam prekladateľov z jednotlivých jazykov) umožňuje zároveň ich rekonštrukciu vo vzťahu ku všetkým národným literatúram, ktoré sa stali v danom období objektom prekladateľského záujmu. Predkladaný slovník ako celok predstavuje cenný materiál pre každého, kto sa zaoberá dejinami slovenskej kultúry 20. storočia.

Česko - německý odborný konverzační slovník cestovního ruchu - Bohuslav Balcar
10,94 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Unikátní, tematicky řazený slovník mapující celou oblast cestovního ruchu – podrobné kapitoly zabývající se oborovým členěním cestovního ruchu, dovolenou u moře i na horách, poznáváním památek, dopravou, hotelnictvím, gastronomií, různými druhy aktivní turistiky, kulturou a mnoha dalšími odvětvími se vztahem k cestovnímu ruchu, jako např. pojištěním, zdravotnictvím a.d. • nezbytný pomocník všech profesionálů působících v tomto odvětví • vhodná pomůcka při studiu oboru cestovního ruchu • nejkomplexnější slovník pro cestovatele Slovník má doporučení Evropské unie, České centrály cestovního ruchu a Ministerstva pro místní rozvoj, slouží m.j. jako učební pomůcka v některých odborných školách.

Maďarsko-český česko-maďarský šikovný slovník
16,03 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Maďarsko-český česko-maďarský šikovný slovník
16,03 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Nový maďarský slovník určený především začínajícím a středně pokročilým studentům maďarštiny. Hesla, významy a překlady jsou pečlivě vybrány tak, abyste zde našli běžně užívaná slova a obraty ze spisovného i hovorového jazyka.

Veľký nemecko-slovenský technický slovník A-L 1.diel - Ivan Krenčey,Anna Krenčeyová
46,98 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Veľký nemecko-slovenský technický slovník A-L 1.diel Slovník je určený na profesionálnu prekladateľskú prácu. Vďaka zatriedeniu všetkých termínov do odborov v ktorých sa odborný výraz prednostne používa získava slovník osobitnú kvalitu a môže sa stať dobrou pomôckou aj pre začínajúcich prekladateľov alebo pre tých ktorí sú okolnosťami prinútení popasovať sa s odborným technickým textom hoci sú orientovaní iným smerom... Nemecká podoba slov zodpovedá novému pravopisu. Terminologický materiál sme čerpali z dôveryhodných originálnych nemeckých a slovenských prameňov z vlastnej prekladateľskej praxe a z konzultácií s nemeckými rakúskymi a švajčiarskymi odborníkmi. Do slovníka sme zaradili aj mnohé odlišné rakúske a švajčiarske termíny. Celkom nové slová sme získavali z originálnych nemeckých dokumentov a zo spoľahlivých materiálov z Internetu. Bázovým slovníkom je nemecko-slovenský slovník slovensko-nemecký vznikol jeho elektronickým preusporiadaním selekciou a doplnením... Dr. Ivan Krenčey

Čeština nově od A do Ž - Markéta Pravdová
10,94 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Čeština nově od A do Ž - Markéta Pravdová
10,94 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Knižní verze úspěšného vzdělávacího kurzu Čeština nově od A do Ž, který vycházel na jaře 2015 v Lidových novinách. V celkem třiceti lekcích, zpracovaných autorským kolektivem Ústavu pro jazyk český AV ČR, se čtenáři mohou seznámit s novými, zajímavými či problematickými jevy v českém jazyce. Kniha nabízí výklady obecných témat v souladu s Akademickou příručkou českého jazyka, odpovědi na časté či pozo- ruhodné dotazy adresované jazykové poradně, pojednání o nejrůznějších nářečních výrazech a o původu vybraných osobních a zeměpisných jmen a rubriku Čeština v práci, která představuje novinky v aktuální normě pro úpravu písemností. V praktické publikaci nechybějí ani cvičení na probíraná témata.

River Basin Management - Milan Čistý
4,43 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
River Basin Management - Milan Čistý
4,43 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Designed to give practicing professionals the required knowledge and exposure to a range of skills used in the sustainable and integrated management of the water resources in large drainage basins.

Társalgás színesen francia nyelven - Kolektív autorov,Mike Hillenbrand
6,78 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

"A Társalgás színesen sorozat segítséget nyújt, hogy gördülékenyen tudjon társalogni idegen nyelven. A legfontosabb szavaknak, kifejezéseknek és azok kiejtési átiratának köszönhetően az idegen nyelvi kommunikáció gyerekjátékká válik. A kötetet ajánljuk kezdő és újrakezdő nyelvtanulóknak, utazóknak és külföldön munkát vállalóknak egyaránt." (A Kiadó) A kötet tartalma: - átlátható, témák szerinti elrendezés - hasznos szófordulatok, mondatok - modern, átfogó tematikus szókincs - kiejtés átirata magyar betűkészlettel - információs blokkok: országismeret, nyelvi tippek - teljes kétirányú szószedet betűrendben - képes szótár

Társalgás színesen olasz nyelven - Kolektív autorov,Mike Hillenbrand
7,49 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

"A Társalgás színesen sorozat segítséget nyújt, hogy gördülékenyen tudjon társalogni idegen nyelven. A legfontosabb szavaknak, kifejezéseknek és azok kiejtési átiratának köszönhetően az idegen nyelvi kommunikáció gyerekjátékká válik. A kötetet ajánljuk kezdő és újrakezdő nyelvtanulóknak, utazóknak és külföldön munkát vállalóknak egyaránt." (A Kiadó) A kötet tartalma: - átlátható, témák szerinti elrendezés - hasznos szófordulatok, mondatok - modern, átfogó tematikus szókincs - kiejtés átirata magyar betűkészlettel - információs blokkok: országismeret, nyelvi tippek - teljes kétirányú szószedet betűrendben - képes szótár

Német-Magyar alapszótár - Kamilla Olaszy
7,27 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Német-Magyar alapszótár - Kamilla Olaszy
7,27 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

A Német-Magyar alapszótár célja, hogy a kezdő és középhaladó (A1, A2 és B1 szinten lévő) nyelvtanulóknak segítséget nyújtson a német nyelv szavainak megtanulásához. 7750 címszó található benne. Ezek az alapszókincshez tartoznak, illetve fontosak a nyelvtanulók számára. A szótár ... Folytatás ›› felöleli a Magyarországon használatos nyelvkönyvek szóanyagát, és szép számmal tartalmazza a német és a magyar nyelv új szavait. Közli a szavakról a legfontosabb nyelvtani ismereteket - névelőhasználat, névszóragozás, vonzatok, rendhagyó múlt idejű igealakok -, így egy-egy szó mondatba illesztéséhez jelentős útmutatót ad. Az érvényben lévő német helyesírás előírásait követi. A kötetben található 450 rajz vizuális segítséget nyújt ahhoz, hogy a szótárforgató egy-egy német szó magyar megfelelőjét elsajátítsa. A kiadványt a kezdő nyelvtanulók mellett ajánljuk mindazoknak, akik már tanulták a német nyelvet, de szükséges, hogy felelevenítsék tudásukat. Azok is haszonnal forgathatják, akik rövidebb-hosszabb ideig német nyelvterületen vállalnak munkát. A(z) Német-Magyar alapszótár (Könyv) szerzője Olaszy Kamilla.

Tanuljon Azerbajdzsániul
5,78 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Tanuljon Azerbajdzsániul
5,78 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Ez a könyv a 2000 leggyakrabban használt szó és kifejezés listáját tartalmazza, a napi beszélgetésekben előforduló gyakoriságuk szerint rendezve. A gyors haladás és a motiváltság fenntartása érdekében a szótár a 80/20-as szabályt követve először az alapvető szavak és mondatszerkezetek elsajátítását biztosítja. Kinek érdemes megvenni a könyvet?Ez a könyv olyan motivált kezdő és középhaladó azerbajdzsáni nyelvtanulóknak szól, akik hajlandóak napi 15-20 percet szavak tanulására fordítani. A szótár egyszerű felépítése annak köszönhető, hogy minden szükségtelen dolgot kivettünk belőle, lehetővé téve, hogy a nyelvtanuló kizárólag azokra a részekre koncentrálhasson, amelyek a lehető legrövidebb idő alatt segítenek a legnagyobb mértékű haladást elérni. Egy olyan kezdő vagy középhaladó szinten lévő nyelvtanuló számára, aki hajlandó napi 20 percet a tanulásra szánni, ez a könyv valószínűleg a legjobb befektetés, amit el lehet képzelni. Le lesz nyűgözve, hogy a mindössze néhány hetes napi gyakorlással milyen gyors haladást fog elérni! Kinek nem ajánljuk a könyvet?Ez a könyv nem haladó szintű azerbajdzsáni nyelvtanulóknak készült. Ebben az esetben látogasson el honlapunkra, vagy keressen rá a még nagyobb szókészletet tartalmazó azerbajdzsáni szótárunkra, amely azon haladó nyelvtanulók számára is hasznos témák szerint került felosztásra, akik bizonyos területeken javítani szeretnék nyelvi felkészültségüket.Továbbá, ha olyan teljes körű azerbajdzsáni tankönyvet keres, amely végigvezeti az azerbajdzsáni nyelvtanulás különböző lépésein, akkor ez a könyv valószínűleg nem önnek szól. Ez a könyv csak szavakat tartalmaz, ezért a vásárlónak más forrásokból vagy nyelvtanfolyamokon kell megtanulnia olyan dolgokat, mint a nyelvtan és a kiejtés. A könyv erőssége abban rejlik, hogy az alapvető szókészlet gyors elsajátítására összpontosít, nem pedig olyan információkra, amelyeket sokan elvárhatnak egy hagyományos nyelvkönyvtől. Kérjük, ezt vegye figyelembe a vásárlás során! Hogyan használjuk a könyvet?Ez a könyv ideális esetben napi szinten használatos, és az egyes munkamenetekben meghatározott számú oldal áttekintése szükséges. A könyv 50 szóból álló részekre oszlik, ami lehetővé teszi a lépésről lépésre történő fejlődést. Tegyük fel például, hogy jelenleg a 101-től 200-ig tartó szólistát tekinti át. Amikor már elég jól ismeri a 101-től 150-ig terjedő lista szavait, elkezdheti tanulni a 201-250 pontok tartalmát, majd a következő nap elhagyhatja a 101-től 150-ig tartó lista tanulását és folytathatja a 151-250 közötti szavakkal. Így lépésről lépésre haladhat a könyvben, és nyelvi készségei minden egyes elsajátított oldallal fejlődni fognak.

Tanuljon Héberül
5,78 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Tanuljon Héberül
5,78 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Ez a könyv a 2000 leggyakrabban használt szó és kifejezés listáját tartalmazza, a napi beszélgetésekben előforduló gyakoriságuk szerint rendezve. A gyors haladás és a motiváltság fenntartása érdekében a szótár a 80/20-as szabályt követve először az alapvető szavak és mondatszerkezetek elsajátítását biztosítja. Kinek érdemes megvenni a könyvet?Ez a könyv olyan motivált kezdő és középhaladó héber nyelvtanulóknak szól, akik hajlandóak napi 15-20 percet szavak tanulására fordítani. A szótár egyszerű felépítése annak köszönhető, hogy minden szükségtelen dolgot kivettünk belőle, lehetővé téve, hogy a nyelvtanuló kizárólag azokra a részekre koncentrálhasson, amelyek a lehető legrövidebb idő alatt segítenek a legnagyobb mértékű haladást elérni. Egy olyan kezdő vagy középhaladó szinten lévő nyelvtanuló számára, aki hajlandó napi 20 percet a tanulásra szánni, ez a könyv valószínűleg a legjobb befektetés, amit el lehet képzelni. Le lesz nyűgözve, hogy a mindössze néhány hetes napi gyakorlással milyen gyors haladást fog elérni! Kinek nem ajánljuk a könyvet?Ez a könyv nem haladó szintű héber nyelvtanulóknak készült. Ebben az esetben látogasson el honlapunkra, vagy keressen rá a még nagyobb szókészletet tartalmazó héber szótárunkra, amely azon haladó nyelvtanulók számára is hasznos témák szerint került felosztásra, akik bizonyos területeken javítani szeretnék nyelvi felkészültségüket.Továbbá, ha olyan teljes körű héber tankönyvet keres, amely végigvezeti az héber nyelvtanulás különböző lépésein, akkor ez a könyv valószínűleg nem önnek szól. Ez a könyv csak szavakat tartalmaz, ezért a vásárlónak más forrásokból vagy nyelvtanfolyamokon kell megtanulnia olyan dolgokat, mint a nyelvtan és a kiejtés. A könyv erőssége abban rejlik, hogy az alapvető szókészlet gyors elsajátítására összpontosít, nem pedig olyan információkra, amelyeket sokan elvárhatnak egy hagyományos nyelvkönyvtől. Kérjük, ezt vegye figyelembe a vásárlás során! Hogyan használjuk a könyvet?Ez a könyv ideális esetben napi szinten használatos, és az egyes munkamenetekben meghatározott számú oldal áttekintése szükséges. A könyv 50 szóból álló részekre oszlik, ami lehetővé teszi a lépésről lépésre történő fejlődést. Tegyük fel például, hogy jelenleg a 101-től 200-ig tartó szólistát tekinti át. Amikor már elég jól ismeri a 101-től 150-ig terjedő lista szavait, elkezdheti tanulni a 201-250 pontok tartalmát, majd a következő nap elhagyhatja a 101-től 150-ig tartó lista tanulását és folytathatja a 151-250 közötti szavakkal. Így lépésről lépésre haladhat a könyvben, és nyelvi készségei minden egyes elsajátított oldallal fejlődni fognak.

Örmény szótár
5,78 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Örmény szótár
5,78 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Ez a szógyűjtemény több mint 3000 örmény szót és kifejezést tartalmaz, amelyek téma szerint kerültek csoportosításra, hogy könnyebben kiválaszthassa, mit tanuljon először. Ráadásul a könyv második fele két tárgymutatót tartalmaz, amelyek alapszótárként használhatók a szavak keresésére a két nyelv bármelyikén. A 3 rész együtt kiváló forrást jelent a tanulók számára nyelvtudásuk szintjétől függetlenül. Hogyan használjuk ezt az örmény szótárat?Nem tudja, hogyan fogjon hozzá? Javasoljuk, hogy először tanulmányozza a könyv első részében található igéket, mellékneveket és kifejezéseket! Ez nagyszerű alapot ad a további tanuláshoz, és már elegendő örmény szókincset biztosít az alapvető kommunikációhoz. A könyv második felében található szótárak bármikor használhatók, amikor például az utcán hallott szavakat kell megkeresni, vagy amikor bizonyos örmény szavak fordítását szeretné megismerni, vagy csak azért, hogy megtanuljon néhány új szót ábécésorrendben. Néhány záró gondolat:A szószedetek évszázadok óta léteznek, és mint oly sok minden, ami már egy ideje elérhető, nem túl divatosak és egy kicsit unalmasak is, de általában nagyon jól működnek. Az alapvető örmény szótárrészekkel együtt ez az örmény szótár nagyszerű forrás a tanulási folyamat során, és különösen hasznos akkor, amikor nincs internetkapcsolatunk a szavak és kifejezések megkereséséhez.

Francia szótár
4,52 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Francia szótár
4,52 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Ez a szógyűjtemény több mint 3000 francia szót és kifejezést tartalmaz, amelyek téma szerint kerültek csoportosításra, hogy könnyebben kiválaszthassa, mit tanuljon először. Ráadásul a könyv második fele két tárgymutatót tartalmaz, amelyek alapszótárként használhatók a szavak keresésére a két nyelv bármelyikén. A 3 rész együtt kiváló forrást jelent a tanulók számára nyelvtudásuk szintjétől függetlenül. Hogyan használjuk ezt az francia szótárat?Nem tudja, hogyan fogjon hozzá? Javasoljuk, hogy először tanulmányozza a könyv első részében található igéket, mellékneveket és kifejezéseket! Ez nagyszerű alapot ad a további tanuláshoz, és már elegendő francia szókincset biztosít az alapvető kommunikációhoz. A könyv második felében található szótárak bármikor használhatók, amikor például az utcán hallott szavakat kell megkeresni, vagy amikor bizonyos francia szavak fordítását szeretné megismerni, vagy csak azért, hogy megtanuljon néhány új szót ábécésorrendben. Néhány záró gondolat:A szószedetek évszázadok óta léteznek, és mint oly sok minden, ami már egy ideje elérhető, nem túl divatosak és egy kicsit unalmasak is, de általában nagyon jól működnek. Az alapvető francia szótárrészekkel együtt ez az francia szótár nagyszerű forrás a tanulási folyamat során, és különösen hasznos akkor, amikor nincs internetkapcsolatunk a szavak és kifejezések megkereséséhez.

Szlovén szótár
4,52 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Szlovén szótár
4,52 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Ez a szógyűjtemény több mint 3000 szlovén szót és kifejezést tartalmaz, amelyek téma szerint kerültek csoportosításra, hogy könnyebben kiválaszthassa, mit tanuljon először. Ráadásul a könyv második fele két tárgymutatót tartalmaz, amelyek alapszótárként használhatók a szavak keresésére a két nyelv bármelyikén. A 3 rész együtt kiváló forrást jelent a tanulók számára nyelvtudásuk szintjétől függetlenül. Hogyan használjuk ezt az szlovén szótárat?Nem tudja, hogyan fogjon hozzá? Javasoljuk, hogy először tanulmányozza a könyv első részében található igéket, mellékneveket és kifejezéseket! Ez nagyszerű alapot ad a további tanuláshoz, és már elegendő szlovén szókincset biztosít az alapvető kommunikációhoz. A könyv második felében található szótárak bármikor használhatók, amikor például az utcán hallott szavakat kell megkeresni, vagy amikor bizonyos szlovén szavak fordítását szeretné megismerni, vagy csak azért, hogy megtanuljon néhány új szót ábécésorrendben. Néhány záró gondolat:A szószedetek évszázadok óta léteznek, és mint oly sok minden, ami már egy ideje elérhető, nem túl divatosak és egy kicsit unalmasak is, de általában nagyon jól működnek. Az alapvető szlovén szótárrészekkel együtt ez az szlovén szótár nagyszerű forrás a tanulási folyamat során, és különösen hasznos akkor, amikor nincs internetkapcsolatunk a szavak és kifejezések megkereséséhez.

Tanuljon Finnül - Gyorsan / Egyszerűen / Hatékonyan
4,52 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Tanuljon Finnül - Gyorsan / Egyszerűen / Hatékonyan
4,52 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Ez a könyv a 2000 leggyakrabban használt szó és kifejezés listáját tartalmazza, a napi beszélgetésekben előforduló gyakoriságuk szerint rendezve. A gyors haladás és a motiváltság fenntartása érdekében a szótár a 80/20-as szabályt követve először az alapvető szavak és mondatszerkezetek elsajátítását biztosítja. Kinek érdemes megvenni a könyvet?Ez a könyv olyan motivált kezdő és középhaladó finn nyelvtanulóknak szól, akik hajlandóak napi 15-20 percet szavak tanulására fordítani. A szótár egyszerű felépítése annak köszönhető, hogy minden szükségtelen dolgot kivettünk belőle, lehetővé téve, hogy a nyelvtanuló kizárólag azokra a részekre koncentrálhasson, amelyek a lehető legrövidebb idő alatt segítenek a legnagyobb mértékű haladást elérni. Egy olyan kezdő vagy középhaladó szinten lévő nyelvtanuló számára, aki hajlandó napi 20 percet a tanulásra szánni, ez a könyv valószínűleg a legjobb befektetés, amit el lehet képzelni. Le lesz nyűgözve, hogy a mindössze néhány hetes napi gyakorlással milyen gyors haladást fog elérni! Kinek nem ajánljuk a könyvet?Ez a könyv nem haladó szintű finn nyelvtanulóknak készült. Ebben az esetben látogasson el honlapunkra, vagy keressen rá a még nagyobb szókészletet tartalmazó finn szótárunkra, amely azon haladó nyelvtanulók számára is hasznos témák szerint került felosztásra, akik bizonyos területeken javítani szeretnék nyelvi felkészültségüket.Továbbá, ha olyan teljes körű finn tankönyvet keres, amely végigvezeti az finn nyelvtanulás különböző lépésein, akkor ez a könyv valószínűleg nem önnek szól. Ez a könyv csak szavakat tartalmaz, ezért a vásárlónak más forrásokból vagy nyelvtanfolyamokon kell megtanulnia olyan dolgokat, mint a nyelvtan és a kiejtés. A könyv erőssége abban rejlik, hogy az alapvető szókészlet gyors elsajátítására összpontosít, nem pedig olyan információkra, amelyeket sokan elvárhatnak egy hagyományos nyelvkönyvtől. Kérjük, ezt vegye figyelembe a vásárlás során! Hogyan használjuk a könyvet?Ez a könyv ideális esetben napi szinten használatos, és az egyes munkamenetekben meghatározott számú oldal áttekintése szükséges. A könyv 50 szóból álló részekre oszlik, ami lehetővé teszi a lépésről lépésre történő fejlődést. Tegyük fel például, hogy jelenleg a 101-től 200-ig tartó szólistát tekinti át. Amikor már elég jól ismeri a 101-től 150-ig terjedő lista szavait, elkezdheti tanulni a 201-250 pontok tartalmát, majd a következő nap elhagyhatja a 101-től 150-ig tartó lista tanulását és folytathatja a 151-250 közötti szavakkal. Így lépésről lépésre haladhat a könyvben, és nyelvi készségei minden egyes elsajátított oldallal fejlődni fognak.

Tanuljon Malájul - Gyorsan / Egyszerűen / Hatékonyan
4,52 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Tanuljon Malájul - Gyorsan / Egyszerűen / Hatékonyan
4,52 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Ez a könyv a 2000 leggyakrabban használt szó és kifejezés listáját tartalmazza, a napi beszélgetésekben előforduló gyakoriságuk szerint rendezve. A gyors haladás és a motiváltság fenntartása érdekében a szótár a 80/20-as szabályt követve először az alapvető szavak és mondatszerkezetek elsajátítását biztosítja. Kinek érdemes megvenni a könyvet?Ez a könyv olyan motivált kezdő és középhaladó maláj nyelvtanulóknak szól, akik hajlandóak napi 15-20 percet szavak tanulására fordítani. A szótár egyszerű felépítése annak köszönhető, hogy minden szükségtelen dolgot kivettünk belőle, lehetővé téve, hogy a nyelvtanuló kizárólag azokra a részekre koncentrálhasson, amelyek a lehető legrövidebb idő alatt segítenek a legnagyobb mértékű haladást elérni. Egy olyan kezdő vagy középhaladó szinten lévő nyelvtanuló számára, aki hajlandó napi 20 percet a tanulásra szánni, ez a könyv valószínűleg a legjobb befektetés, amit el lehet képzelni. Le lesz nyűgözve, hogy a mindössze néhány hetes napi gyakorlással milyen gyors haladást fog elérni! Kinek nem ajánljuk a könyvet?Ez a könyv nem haladó szintű maláj nyelvtanulóknak készült. Ebben az esetben látogasson el honlapunkra, vagy keressen rá a még nagyobb szókészletet tartalmazó maláj szótárunkra, amely azon haladó nyelvtanulók számára is hasznos témák szerint került felosztásra, akik bizonyos területeken javítani szeretnék nyelvi felkészültségüket.Továbbá, ha olyan teljes körű maláj tankönyvet keres, amely végigvezeti az maláj nyelvtanulás különböző lépésein, akkor ez a könyv valószínűleg nem önnek szól. Ez a könyv csak szavakat tartalmaz, ezért a vásárlónak más forrásokból vagy nyelvtanfolyamokon kell megtanulnia olyan dolgokat, mint a nyelvtan és a kiejtés. A könyv erőssége abban rejlik, hogy az alapvető szókészlet gyors elsajátítására összpontosít, nem pedig olyan információkra, amelyeket sokan elvárhatnak egy hagyományos nyelvkönyvtől. Kérjük, ezt vegye figyelembe a vásárlás során! Hogyan használjuk a könyvet?Ez a könyv ideális esetben napi szinten használatos, és az egyes munkamenetekben meghatározott számú oldal áttekintése szükséges. A könyv 50 szóból álló részekre oszlik, ami lehetővé teszi a lépésről lépésre történő fejlődést. Tegyük fel például, hogy jelenleg a 101-től 200-ig tartó szólistát tekinti át. Amikor már elég jól ismeri a 101-től 150-ig terjedő lista szavait, elkezdheti tanulni a 201-250 pontok tartalmát, majd a következő nap elhagyhatja a 101-től 150-ig tartó lista tanulását és folytathatja a 151-250 közötti szavakkal. Így lépésről lépésre haladhat a könyvben, és nyelvi készségei minden egyes elsajátított oldallal fejlődni fognak.

Francúzština slovníček
7,51 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Francúzština slovníček
7,51 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

C H A R A K T E R I S T I K A S L O V N Í K A: • 30 000 hesiel• Súčasná slovná zásoba• Predložkové väzby a praktické príklady• Prepis výslovnosti• Ideálny na cesty aj štúdium.

Cvičenia z anglického jazyka pre 9. ročník základn - Klaudia Ježová,Monika Srnková
5,04 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikácia pre deviatakov pomôže preveriť si vedomosti z anglického jazyka, ktoré doteraz žiaci nadobudli počas vyučovania angličtiny na základnej škole a zároveň úspešne zvládnuť celoslovenské testovanie Monitor 9 z anglického jazyka, ktoré ich čaká v najbližších rokoch.Cvičenia sú zostavené a vybrané podľa požiadaviek ISCED 2, ako aj spoločného európskeho referenčného rámca pre úroveň A2.Cvičebnica je rozdelená na tri časti: časť A ponúka cvičenia z gramatiky podľa gramatických druhov a časť B prácu s textom. Doplnková, posledná časť C, je určená najmä pedagógom a prináša niekoľko diktátov na precvičenie písania v anglickom jazyku. Súčasne slúži na nácvik správneho posluchu pri tzv. "false friends" - homonymách.

Nemecko-slovenský, slov.-nem.slovník - Kolektív autorov
3,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Nemecko-slovenský, slov.-nem.slovník - Kolektív autorov
3,32 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Viac než 11000 hesiel, zákl. pravidlá výslovnosti, nové pravidlá nemeckého pravopisu.

Nemecko-slovenský slovensko-nemecký slovník - 2. vydanie - Eleonóra Kovácsová
18,89 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Slovník je určený pre všetky typy škôl a širokej verejnosti, pri výbere a spracovaní hesiel autorky uprednostnili moderné výrazy z oblasti každodennej komunikácie, vedy, techniky, práva, ekonomiky, obchodu, kultúry, politiky, športu. Lexika je doplnená gramatickým aparátom, príkladmi a frazeologickými spojeniami. Slovník obsahuje aj stručný prehľad gramatiky a zoznam silných slovies.