1,80 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

"Táto kniha rozpráva môj životný príbeh. Je svedectvom o tom, že viditelný materiálny svet nie je tým jediným, čo ovplyvňuje život človeka. Na vlastnú kožu som sa presvedčil o tom, že niktoré ľudské problémy nie sú riešiteľné prirodzeným spôsobom a nestačia na ne ani najmodernejšie vedecké poznatky a metódy. Vo svete existujú sily, ktoré dokážu zničiť život aj ostrieľanému vojakovi mierových jednotiek.

Na sklade
Popis produktu

"Táto kniha rozpráva môj životný príbeh. Je svedectvom o tom, že viditelný materiálny svet nie je tým jediným, čo ovplyvňuje život človeka. Na vlastnú kožu som sa presvedčil o tom, že niktoré ľudské problémy nie sú riešiteľné prirodzeným spôsobom a nestačia na ne ani najmodernejšie vedecké poznatky a metódy. Vo svete existujú sily, ktoré dokážu zničiť život aj ostrieľanému vojakovi mierových jednotiek. Mnohé duchovné aktivity ako napríklad vyvolávanie duchov, čarovanie alebo veštenie sú spojené s obrovským nebezpečenstvom pre život človeka a jeho dušu. Vďaka nesmiernej Božej láske a milosti však existuje riešenie. A práve o tom hovorí môj príbeh. Tam, kde už ani sila zbraní nemá moc, posiela Boh tú najsilnejšiu zbraň – svojho Ducha."

Náboženstvo - ostatné

Vitajte na našom webovom portáli zameranom na náboženstvo. V rámci kategórie "Náboženstvo - ostatné" ponúkame široké spektrum informácií a materiálov pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o náboženské témy mimo hlavných tradičných náboženstiev.

Táto podkategória je určená pre tých, ktorí majú záujem preskúmať a objaviť rôzne náboženské prístupy, ktoré nepatria do hlavných smerov, ako je kresťanstvo, islam alebo buddhizmus. Tu sa zameriavame na náboženské školy, hnutia, filozofické prúdy a duchovné tradície, ktoré môžu poskytnúť nové pohľady na duchovný svet.

Na našom webe nájdete články, videá a diskusie zamerané na rôzne aspekty náboženských tém v tejto podkategórii. Môžete sa oboznámiť s históriou a vývojom jednotlivých náboženských hnutí, ich náukou a praktikami. Poskytujeme tiež priestor pre diskusie o vplyve týchto náboženských prístupov na spoločnosť a kultúru.

Náš web je otvorený pre každého, bez ohľadu na jeho vierovyznanie či presvedčenie. Veríme, že vzájomné poznávanie a rešpekt voči náboženskej viacnásobnosti prispieva k obohacovaniu a pochopeniu medzi rôznymi náboženskými komunitami.

Ak máte záujem o objavovanie nových náboženských smerov a hľadanie spoločného duchovného podhubia, neváhajte navštíviť našu podkategóriu "Náboženstvo - ostatné". Tešíme sa na vašu účasť a príspevky v diskusiách a veríme, že náš web vám poskytne užitočné informácie a inšpiráciu v oblasti náboženstva.

Autor Marián Červeník
GLS 3,89 €

A Biblia évszázada - János Cserbik A Biblia évszázada - János Cserbik

\"Természetesnek vesszük, hogy a Bibliát a saját nyelvünkön olvashatjuk. Azonban ez nem mindig volt így. A magyar nép is csak a kereszténység felvétele után hosszú-hosszú idővel lapozhatta fel a bibliai könyveket. Még 1590-ben is csupán 800 példányban jelenhetett meg első teljes Szentírás-fordításunk, Károlyi Gáspár vizsolyi Bibliája. Sok viszontagsággal teli történet a Biblia-fordítások históriája.

Duchovní cesta 1 - František Drtikol Duchovní cesta 1 - František Drtikol

Kniha je esencí myšlenek, rozhovorů a důležitých svědectví, mapující nejpodstatnější část života Drtikola myslitele. Významným způsobem se také dotýká i jeho mystické fotografické tvorby, datované mezi roky 1930 a 1935, a to jak textově, tak i obrazově. Toto celé umocňuje obrazová část věnovaná Drtikolově spirituální malbě z období let 19311948, tedy zachycující její nástup a vyvrcholení po roce 1935,

Tajní vládcové světa - Wulfing von Rohr Tajní vládcové světa - Wulfing von Rohr

Kdo řídí tento svět? Velkokapitál nebo tajné lóže, osvícení mistři Bílého bratrstva nebo černí mágové? Kdo řídí NÁŠ život? Ego nebo ideály, Bůh nebo Lucifer? A co je vlastně život? Uvržení do chaosu, hra neviditelných dobrých a zlých sil nebo prostě scéna našeho jednání s vlastní zodpovědností? Jací jsou vládcové světla a tmy a jakou roli hrají viditelní i neviditelní mistři pro svět a život?

Diabol kúzla zbavený - Gianni Sini Diabol kúzla zbavený - Gianni Sini

Pápežský kazateľ Raniero Cantalamessa je presvedčený, že aj v treťom tisícročí má zmysel hovoriť o satanovi. Treba sa však pritom vyhnúť dvom extrémom vidieť diabla všade alebo nevidieť ho nikde a popierať ho za každú cenu. V tejto autentickej knihe autor strháva masku veľkého čarodejníka a ukazuje jeho moc, ale aj veľké obmedzenia, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že aj on je Božie stvorenie, a teda

Vývoj katechetiky v českých zemích - Marie Zimmermannová Vývoj katechetiky v českých zemích - Marie Zimmermannová

Katechetika je vědním oborem na pomezí mezi teologií a pedagogikou. Je zaměřena na praxi, a proto patří k pastorálním teologickým oborům. Jako teologický obor zkoumá způsob Božího jednání s člověkem, reflektuje ho a stanovuje principy, obsahy a metody katechetického působení církve ve výchově křesťanské víry člověka. I když v dnešní době je zájem o tento obor spíše nepatrný, čtenáře knihy může překvapit,

Ježiš Opustený - Chiara Lubichová Ježiš Opustený - Chiara Lubichová

Ježiš, ktorý sa cíti na kríži opustený nielen ľuďmi, ale aj svojím nebeským Otcom, je priepastným tajomstvom, čo naznačuje rozprávanie Markovho a Matúšovho evanjelia. Ide o takú neslýchanú skutočnosť, že kresťanstvo po stáročia radšej upriamovalo pozornosť na iné aspekty Ježišovho utrpenia. A predsa na konci druhého tisícročia Chiara Lubichová jedného dňa cítila, že si má položiť túto otázku: „Čakal

Pane, príď mi na pomoc - Imrich Degro Pane, príď mi na pomoc - Imrich Degro

Kniha Pane, príď mi na pomoc je užitočným sprievodcom veriacich na ceste k vnútornému uzdraveniu a oslobodeniu. Modlitby určené pre súkromnú pobožnosť otvárajú srdce veriaceho a vedú ho procesom premeny, uzdravenia a odpustenia. Prednášané modlitby nevyznievajú násilne, nie sú nátlakom na Boha, ale láskavým rozhovorom a primknutím sa k jeho srdcu. Autor – exorcista učí veriacich bojovať proti temnote

Islam a kresťanstvo - Davide Righi Islam a kresťanstvo - Davide Righi

Islam a kresťanstvo

Aký je Boh? - Wallner Karol Jozef Aký je Boh? - Wallner Karol Jozef

Ktože je ten Boh, v ktorého veria kresťania? Čím sa odlišuje kresťanstvo od nekresťanských náboženstiev? Čo to znamená, keď kresťania vyznávajú Boha ako „Otca“. „Syna“ a „Ducha svätého“? Kniha prináša odpovede aj na tieto otázky a predstavuje živo a pre každého zrozumiteľným spôsobom kresťanského trojjediného Boha. Umožňuje ho tak nie len lepšie spoznať, ale zároveň je i pozvaním naučiť sa ho milovať.

A római katolikus egyház és az inkvizíció - Michel Feretti A római katolikus egyház és az inkvizíció - Michel Feretti

A kötet tudományos igénnyel, korabeli, valamint újkori dokumentumokra támaszkodva közvetíti a szerző véleményét. Százados tabukat döntöget, hiszen mind az anti­klerikális kommunizmus/fasizmus, mind a második vatikáni zsinatot (1962) követő korszak \"mindenért\" bocsánatot kérni akaró egyházi vezetői semmit sem tettek a köztudatban élő igen sötét és egyoldalú kép árnyalására. Olvassa mindenki elfogultságtól

Moudrost soucitnosti - Jeho Svatost Dalajlama Moudrost soucitnosti - Jeho Svatost Dalajlama

Nová kniha, velmi poutavě napsaná, představuje hluboce osobní portrét dalajlamy ve skutečném životě a přináší vzácné pohledy do jeho života. Čtenář má možnost setkat se s ním při různých příležitostech a vidět, že je stále stejný – hluboce lidský a plný empatie. Ke světu i k lidem přistupuje s nezměrným optimismem a obrovskou vstřícností. O hluboce duchovních záležitostech mluví přístupně a s nadhledem,

Minútka 2 - František Dancák Minútka 2 - František Dancák

Pred rokmi nakrútili v Amerike film pod názvom Svet temnôt. Jeho dej je nasledovný: V Jeruzaleme na Golgote robia vykopávky. Archeológ naraz oznámil, že našiel hrob Jozefa z Arimatey. V hrobe ležala mŕtvola muža so stopami ukrižovania. Archeológ ukazuje mŕtvolu všetkým a vyhlasuje: Toto je Kristovo telo; teda Kristus nevstal z mŕtvych. Táto správa pôsobí ako zemetrasenie. Všetko, čo žije z Krista,

Overcoming Triggers - Briggs Alice Overcoming Triggers - Briggs Alice

Do some things make you feel like a child again, right back when you were hurt? Do you get unreasonably angry or upset with some people? Do you have unexplained anxiety in certain situations? If so, you may need some healing from triggers. Triggers tell you that your current situation will turn out exactly like the one when you were a child. That you’re still as helpless as you were then. Triggers

El Mundo De Los Blasfemos - Stanislaw Budzinski Andrzej El Mundo De Los Blasfemos - Stanislaw Budzinski Andrzej

La palabra «blasfemia» proviene del latín blasphemia, a su vez derivada del griego ß?????µ??, blasphemia, vocablo compuesto del verbo ß???????, bláptein, ‘injuriar’, y del sustantivo ??µ?/??µ?, phéme/pháma, \'reputación\'. !Injuriar la reputación! La blasfemia es una locución con contenido irreverente y desprecio hacia Dios, hacia los santos, o más generalmente hacia lo que pertenece al mundo de Dios.

A Tiszta Forrás Üzenete A Tiszta Forrás Üzenete

Olvashatjuk Hermész Triszmegisztosz Mennybéli Üzeneteit, Pico della Mirandola titkos levelét, Descartes természetfeletti töprengéseit, Cicero és Platón világteremtés-elméletét, Tatiosz Élő Piramisát, Tolsztoj álmát, Mikhail Naimy Életfáját - és mindazt, ami e könyv által közelebb visz bennünket a halhatatlan lélek és az ember kapcsolatának megértéséhez.

Hľadanie stôp - Martin Ernst Hľadanie stôp - Martin Ernst

Existuje „duša“?, Jesť zo „stromu poznania“, Popolcová streda 2000, „Milosť pred právom?, Noemova archa, Úsporný balíček, Nostalgia za východom, Bázeň, Ora et labora, Poslaný do púšte, Pokus zaistiť stopy, V znamení Jonáša, Dvanásť dobrých slov, Ver si!, ... ten nech prvý hodí kameňom!, „Stane sa ti to, čomu veríš!“, Záblesky pravdy v Goetheho „Faustovi“, K životnej radosti správnym dýchaním, Oko za

Youcat Youcat

Az eredendően német nyelven kiadott, ám rövidesen tizennyolc nyelvre lefordított ifjúsági katekizmus címe az angol elnevezés (The Youth Catechism of the Catholic Church) rövidített címváltozatával került a könyvvilág bestseller listájának élére, amely most hiteles fordításban a magyar olvasók - köztük reményeink szerint nagyon sok magyar fiatal - kezébe is eljuthat, Erdő Péter bíboros ajánlásával.

Trabantovy toulky Knihou – část 5. - Jan Vojvodík Trabantovy toulky Knihou – část 5. - Jan Vojvodík

Kniha je pomůckou pro toho, kdo si chce přečíst Bibli a mít z toho užitek. Provádí čtenáře biblickým textem, komentuje to, co čtenář v těchto kapitolách čte a vysvětluje souvislosti. Pátý díl této pětidílné publikace provede čtenáře od starozákonní knihy Nehemjáš až na sám konec Starého zákona. Čtenář se ocitá na konci Knihy knih, přečetl již s autorovým doprovodem celou Bibli – nyní je schopen sám

Význam spoločenstva v živote kresťana - Viera Klubertová Význam spoločenstva v živote kresťana - Viera Klubertová

Či si to uvedomujeme alebo nie, ako kresťania nesieme na svojich pleciach obrovskú úlohu, za ktorej splnenie, či nesplnenie sa budeme raz zodpovedať. Tou úlohou je pretvárať svet a vydávať svedectvo života bez ohľadu na podmienky a dobu. Jedným z prostriedkov, aby sa naša viera nestala tradičná, matriková, povrchná, či nedajbože „katakombálna“ je spôsob prežívania viery v malom spoločenstve. Tematicky

Myšlenky - Norbert Fabián Čapek Myšlenky - Norbert Fabián Čapek

Výbor z duchovních promluv, článků a přednášek dr. N. F. Čapka. Kniha představuje reprezentativní výběr z ideového odkazu člověka, jehož oborem působnosti bylo nejen liberální náboženství, ale i historie a psychologie. Ve 20. letech 20. století založil N. F. Čapek z podnětu T. G. Masaryka v českých zemích unitářské hnutí, jehož růstu a rozvoji zasvětil zbytek svého života. Ten byl sice násilně ukončen

Populárne produkty

Kirk - Hvězda všem zbloudilým - George David R.
18,75 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Karmický tarot - William C. Lammey
19,75 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Midsomerské vraždy: Smrt darebáka (Caroline Grahamová) (česky)
1,80 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Violetta Tajný deník Violetty (Walt Disney) (česky)
1,08 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
William Blake and the Age of Revolution (Bronowski Jacob)
18,60 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Further Adventures of Sherlock Holmes (Roberts Barrie)
8,48 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Martha Stewart's Baking Simple Suppers (Stewart Martha)
30,72 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Social Skills Picture Book (Baker Jed)
31,84 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Pro Milone (Cicero Marcus Tullius)
24,52 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Reading + Training
15,32 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
White Sands (Dyer Geoff)
11,36 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Glen Carron & Glen Affric (Ordnance Survey)
15,44 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Ta, která prohraje - Liv Constantine
15,67 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Družina horských šelem - Petr Eismann
15,63 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Tympanum Neobyčejné příběhy pana inženýra
9,08 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Anděli, půjdu za tebou - Daniel Červinka
2,00 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Micsoda anyák voltak - Lotti Budai,Rozi Zubor
18,73 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024