1,57 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Benediktin, poustevník, svatý Leonard je francouzský světec 6. století, známý jako patron sedláků, stájových čeledínů a stájí vůbec i s dobytkem a koňmi, ale ochraňuje také nejrůznější řemeslníky: zámečníky, kováře, vozky (dnes taxikáře), obchodníky s ovocem, horníky nebo medaře. Dále se ujímá zajatců a těch, kdo trpí bolestmi hlavy nebo prosí za šťastný porod. Doprovází nás po devět dní v modlitb

Na sklade
Popis produktu

Benediktin, poustevník, svatý Leonard je francouzský světec 6. století, známý jako patron sedláků, stájových čeledínů a stájí vůbec i s dobytkem a koňmi, ale ochraňuje také nejrůznější řemeslníky: zámečníky, kováře, vozky (dnes taxikáře), obchodníky s ovocem, horníky nebo medaře. Dále se ujímá zajatců a těch, kdo trpí bolestmi hlavy nebo prosí za šťastný porod. Doprovází nás po devět dní v modlitbě.

Kresťanstvo

Kresťanstvo je jedno z najväčších a najvplyvnejších náboženstiev na svete. Na našom webe nájdete širokú škálu informácií o tejto náboženskej tradícii.

Na úvodnej stránke nájdete stručný prehľad o tom, čo je kresťanstvo a aké sú jeho základné hodnoty a učenia. Tiež sa dozviete o živote a posolstve Ježiša Krista, zakladateľa kresťanstva, a jeho význame pre kresťanov.

Na stránke budú k dispozícii rôzne oddiely alebo kategórie, ktoré hlbšie preskúmajú rôzne aspekty kresťanstva. Môžete si vybrať medzi históriou kresťanstva, biblickými príbehmi, modlitbami, svätými alebo liturgickými obradmi. Každá z týchto kategórií obsahuje podrobnosti a informácie s príslušnými odkazmi na odbornú literatúru alebo biblické citáty.

Na tomto webe tiež nechýba priestor pre porozumenie rôznym kresťanským vyznaniam a cirkvám. Nájdete tu základné informácie o rímskokatolíckej cirkvi, pravoslávnej cirkvi, protestantizme a iných kresťanských denomináciách. Tento odsek sa snaží podporiť tolerantnosť a porozumenie medzi rôznymi kresťanskými skupinami.

Ak máte záujem o aktuálne správy alebo udalosti v kresťanskej komunite, nájdete aj takéto informácie na našom webe. Budeme aktualizovať informácie o bazilikách, katedrálach, pútnických miestach, konferenciách a podujatiach, ktoré sa týkajú kresťanstva.

Na záver, web sa snaží byť zdrojom inšpirácie pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o kresťanstvo alebo hľadajú duchovnú podporu. Nájdete tu citáty, inšpiratívne príbehy a rozmanité duchovné cvičenia, ktoré vám môžu pomôcť posilniť vieru a duchovné pohodlie.

Či už ste verný kresťan alebo iba zvedaví na toto náboženstvo, naša stránka vám poskytne informácie a hlbší vhľad do kresťanstva. Prechádzajte našim webom a objavujte kresťanskú vieru a kultúru.

Autor Michal Altrichter
GLS 3,89 €

Novéna k Ježišovi Kristovi, Tvári Božieho milosrdenstva - Vojtěch Kodet Novéna k Ježišovi Kristovi, Tvári Božieho milosrdenstva - Vojtěch Kodet

Milosrdenstvo je kľúčovým slovom evanjelia, ale aj stálou témou Svätého Otca Františka. Táto jedinečná Božia vlastnosť je dôvodom na našu nádej a dôveru v Boha, ktorý sa k nám sklonil, ale aj najúčinnejším liekom na našu dobu, poznamenanú toľkou bolesťou a temnotou. Novéna z pera českého karmelitána a vyhľadávaného kazateľa nám pomôže na ceste zjednotenia s milosrdným Bohom.

Ester - Jana Šrámková Ester - Jana Šrámková

Spisovatelka, scénáristka a teoložka Jana Šrámková zve čtenáře ke dvacetidenní pouti starozákonní knihou Ester. Neocitáme se ovšem v dávné a nepřístupné minulosti, která dovede omámit svou těžkou vůní, ale vyčpí stejně rychle, jako se zavře kniha. Ester, občansky angažovaná královna, zdaleka nehodlá své čtenáře ukolébat, naopak: příběh odvážně překračuje hranice své doby. Jana Šrámková tuto výzvu zprostředkovává

Zázraky Jana Pavla II. - Zuchniewicz Pawel Zázraky Jana Pavla II. - Zuchniewicz Pawel

Kniha Zázraky Jana Pavla II. vyšla v Polsku v roce 2006 a 200 9 a stala se bestselerem. Obsahuje řadu svědectví o zázracích, které se staly na papežovu přímluvu už za jeho života i podrobný popis zázraků oficiálně uznaných a doložených k procesům jeho blahořečení a svatořečení.

Strom a Jeho ovocie - Danka Židová Strom a Jeho ovocie - Danka Židová

Pán Ježiš sa mi prihovoril a povedal: \"Moja milovaná, túžim po tom, aby si dnes nahliadla do záhrady svojej duše, ktorá ešte nepoznala Boha. Môžem ti ju ukázať? Dovolíš mi to? Chcem, aby si každému dovolila nahliadnuť do duše človeka, ktorý odmieta Boha a ktorý nevidí to, čo vidím ja a táto pravda ma veľmi bolí. Túžim po tom, aby som v každej duši našiel príbytok a priniesol radosť tam, kde nie je,

100× Desert - Štěpán Hájek 100× Desert - Štěpán Hájek

Od září 2006 pořádá evangelický farář Štěpán Hájek bohoslužby v brněnském klubu Desert. Čte z bible, káže a rozmlouvá se zajímavými hosty a k tomu hrají pozvaní muzikanti. Při příležitosti sté Bohoslužby Desert vychází mozaika kázání, rozhovorů (M. Bek, A. Elbel, A. Střížek a další) a fotografií, která odráží specifickou atmosféru těchto „bohoslužeb v hospodě“. Předmluva Břetislav Rychlík. Fotografický

Szentek bölcsességei Szentek bölcsességei

A szentek a kereszténység első évszázadaitól fogva a vigasz és az útmutatás forrását jelentik a keresztény emberek számára. Legyen bár szó világi vagy lelki jellegű gondokról, tanácsaikkal, védelmező jelenlétükkel és közbenjárásukkal segítenek bennünket személyes nehézségeink leküzdésében. Az olvasó egy olyan, több száz idézetből álló kötetet tart a kezében, amely kivételes életű nőktől és férfiaktól

Desatoro božích prikázaní - Abd-Ru-Shin Desatoro božích prikázaní - Abd-Ru-Shin

Autor odhaľuje tradičných desať prikázaní v ich plnom význame, takže zahŕňajú celý život človeka a presahujú pozemskú smrť, takže vlastne usmerňujú celé naše bytie. Výklad najznámejšej modlitby zasa pomáha pochopiť hlboký význam tohto \"kľúča k Božej ríši\", ako aj Ježišovo posolstvo.

365 myšlienok blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej - Katarína Krištofová 365 myšlienok blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej - Katarína Krištofová

S radosťou vám ponúkame myšlienky blahoslavenej Alfonzy Márie Eppingerovej na každý deň. Táto publikácia je motivovaná pastoračným záujmom a má informovať o tom: ako Boh účinkoval v blahoslavenej Alfonze Márii, rozprávať o Božích dielach, ktoré neustále vzbudzuje na celom svete, ponúknuť malú pomôcku, ako sa zastaviť a uvažovať niekoľko minút počas dňa. Týmito myšlienkami chceme formulovať prianie,

Eucharisztia - Ajándék, jelenlét, titok - Boldog VI. Pál pápa Eucharisztia - Ajándék, jelenlét, titok - Boldog VI. Pál pápa

A következő nemzetközi eucharisztikus kongresszus Budapesten lesz 2020-ban. A magyar főváros egyszer már otthont adott az eucharisztikus világkongresszusnak, mégpedig 1938-ban, amelyen részt vett Eugenio Pacelli bíboros államtitkár mint a pápa követe (a későbbi XII. Pius pápa), és helyettese, Giovanni Battista Montini is (a későbbi VI. Pál pápa). Az itt közölt beszédek segíthetnek bennünket abban,

Žalmy 51 - 75 Komentáre k starému zákonu - Kolektív autorov Žalmy 51 - 75 Komentáre k starému zákonu - Kolektív autorov

Kniha žalmov patrí medzi najobľúbenejšie kresťanské a židovské spisy. Po tisícročia učí a povzbudzuje veriaceho človeka komunikovať s Bohom, volať k nemu, prosiť či chváliť ho, a to najmä v náročných životných situáciách. Vďaka svojmu poetickému a intímnemu charakteru sú žalmy atraktívne aj pre nenábožensky orientovaných ľudí a od svojho vzniku inšpirujú umelcov z každej oblasti. Ich obsah a forma

Krása lidskosti - Jean Vanier Krása lidskosti - Jean Vanier

V roce 2015 probleskla tiskem zpráva, že Templetonovu cenu získal Jean Vanier, zakladatel komunity Archa. V knize předkládáme jeho životopisný portrét, spolu s výběrem těch nejlepších textů z jeho knih. Jean Vanier miluje lidi, ale především miluje Krista a jeho evangelium. V jeho světle se zamýšlí nad všelidskými tématy, jako je odpuštění, důstojnost člověka, bolest v našem životě, modlitba, sexualita

Zlatá stezka - Maria Anne Hirschmann Zlatá stezka - Maria Anne Hirschmann

Tato knížka vznikla jako společné dílo Betty Pershingové a Hansi ke cti a slávě Pána Ježíše Krista, z lásky k jeho lidu, židovskému národu. Děj je zasazen do kulturního prostředí období Druhého chrámu, kdy Ježíš chodil po zemi. Betty studovala z historických pramenů dobové zvyklosti až do těch nejmenších detailů, které se daly vypátrat. Příběh sám pochází přímo z Nového zákona. Jediná \"fikce\", kterou

Pomazanie chorých - Anselm Grün Pomazanie chorých - Anselm Grün

Pomazanie chorých, sviatosť útechy a nehy - S chorobou a smrťou nie je ľahké vyrovnať sa. No môžeme v nich stretnúť Boha, ktorý trpí, ale aj ktorý lieči. Pomazanie chorých nám chce ukázať, že choroba môže byť bránou, ktorou vstúpi Boh, aby náš život uzdravil a premenil.

Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia - Šebastián Labo Lietajúci pútnik dvadsiateho storočia - Šebastián Labo

V tomto, v poradí už siedmom zväzku Lietajúceho pútnika, čitateľ nájde opis pätnástich zahraničných apoštolských ciest Jána Pavla II. v rokoch 1997 až 1999. Tento zväzok obsahuje tri pastoračné cesty, ktoré boli splnením dlhoročnej a hlbokej túžby Kr istovho námestníka a radostným prekvapením pre veriacich miestnych cirkví. Ide o jeho prvú pastoračnú cestu do Sarajeva v apríli v roku 1997. Druhou návštevou

Umění modlitby - Kenneth E. Hagin Umění modlitby - Kenneth E. Hagin

V posledních letech se z církve vytratilo umění modlitby, které ovládali první letniční. Aby však mohl Bůh vykonat vše, po čem touží, musí být toto umění v církvi znovu obnoveno. Kniha Kennetha E. Hagina Umění modlitby, obsahující dosud nezveřejněné autorovy materiály, nám ukazuje, jak toho dosáhnout. Reverend Hagin říká: „Věřím, že Bůh si tuto knihu použije, aby pozvedl a vytrénoval mnoho lidí, kteří

Řeckokatolická církev v českých zemích - Karel Sládek Řeckokatolická církev v českých zemích - Karel Sládek

V souvislosti s migrací po pádu komunistického režimu vzrůstal v českých zemích počet řeckokatolických věřících přicházejících především z Ukrajiny. V roce 1996 byl v Praze Vatikánem zřízen Apoštolský exarchát. Přítomnost řeckokatolické církve proto vyzývá k zamyšlení nad její identitou a posláním v širším kontextu dějin na našem území. S tím souvisí i zhodnocení prostoru českých zemí jakožto místa

Ako sa modliť ruženec - Donald Calloway Ako sa modliť ruženec - Donald Calloway

O modlitbe ruženca ešte ani zďaleka nebolo povedané všetko, hoci by si niekto mohol myslieť pravý opak. Donald Calloway v brožúrke Ako sa modliť ruženec okrem iného objasňuje, aké milosti sú spojené s ružencom, pripomína prisľúbenia Panny Márie pre tých, ktorí sa ho budú modliť a usmerňuje nás, ako sa ho modliť správne. Ak stále váhate alebo vám chýba dôvod, pre ktorý siahnuť po ruženci, autor predstavuje

Dve obhajoby - Hans Urs von Balthasar,Joseph Ratzinger Dve obhajoby - Hans Urs von Balthasar,Joseph Ratzinger

Publikácia Dve obhajoby predkladá čitateľovi texty Hansa Ursa von Balthasara a Josepha Ratzingera – pápeža Benedikta XVI., dvoch veľkých teológov 20. storočia, ktoré pôvodne odzneli ako prednášky ešte v roku 1971, no zostávajú aktuálne i dnes. Obaja autori, učiteľ i jeho žiak, sa zameriavajú na podobnú tému, i keď každý odlišným spôsobom. Vychádzajúc zo súdobej situácie v Cirkvi, analyzujú dôvody,

Radosť v láske Radosť v láske

Výber myšlienok z posynodálnej apoštolskej exhortácie Svätého Otca Františka Amoris laetitia o láske v rodine Darčeková knižka v príťažlivom grafickom spracovaní približuje láskavé a povzbudzujúce myšlienky, ktoré Svätý Otec František adresoval súčasnej rodine. Poukazuje na krásu a hodnoty vzájomného manželského spolužitia, Kristovu zjednocujúcu prítomnosť v tejto sviatosti, no nevyhýba sa ani ťažkostiam

Putovanie k zázraku Veľkej noci - Viliam Judák Putovanie k zázraku Veľkej noci - Viliam Judák

Pôstne obdobie je ideálnym časom na zamyslenie sa nad hodnotou ľudského smerovania. Knižná novinka od nitrianskeho biskupa Viliama Judáka (* 1957) Putovanie k zázraku Veľkej noci je návodom na prežitie týchto dní s radosťou a otvoreným srdcom pre Ježiša. Kniha má dve časti. Každú kapitolu prvej časti s názvom Kalendárium tvorí jeden deň. Začína sa Popolcovou stredou a končí Veľkonočnou nedeľou. V každom

Populárne produkty

Kirk - Hvězda všem zbloudilým - George David R.
18,75 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Karmický tarot - William C. Lammey
19,75 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Midsomerské vraždy: Smrt darebáka (Caroline Grahamová) (česky)
1,80 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Violetta Tajný deník Violetty (Walt Disney) (česky)
1,08 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
William Blake and the Age of Revolution (Bronowski Jacob)
18,60 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Further Adventures of Sherlock Holmes (Roberts Barrie)
8,48 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Martha Stewart's Baking Simple Suppers (Stewart Martha)
30,72 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Social Skills Picture Book (Baker Jed)
31,84 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Pro Milone (Cicero Marcus Tullius)
24,52 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Reading + Training
15,32 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
White Sands (Dyer Geoff)
11,36 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Glen Carron & Glen Affric (Ordnance Survey)
15,44 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Ta, která prohraje - Liv Constantine
15,67 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Družina horských šelem - Petr Eismann
15,63 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Tympanum Neobyčejné příběhy pana inženýra
9,08 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Anděli, půjdu za tebou - Daniel Červinka
2,00 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Micsoda anyák voltak - Lotti Budai,Rozi Zubor
18,73 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024