11,63 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Podhorský region Semilsko je místem bohatým na dějinné události i krásným koutem severních Čech. O jeho proměnách pojednává kniha nazvaná Semilsko Pavla Jakubce a Iva Navrátila, která vychází v rámci edice Zmizelé Čechy. Historický text doplňuje téměř sto osmdesát unikátních fotografií z místních archivů i od soukromých sběratelů.

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Podhorský region Semilsko je místem bohatým na dějinné události i krásným koutem severních Čech. O jeho proměnách pojednává kniha nazvaná Semilsko Pavla Jakubce a Iva Navrátila, která vychází v rámci edice Zmizelé Čechy. Historický text doplňuje téměř sto osmdesát unikátních fotografií z místních archivů i od soukromých sběratelů.

Slovenské a české dejiny

História Slovenska a Česka je fascinujúcou témou, ktorá nás vtiahne do obdobia minulosti a ukazuje nám vývoj a udalosti, ktoré viedli k tvorbe dvoch samostatných štátov. Naša podkategória "Slovenské a české dejiny" v rámci sekcie "História, vojnová literatúra" ponúka zaujímavé a podrobné informácie o významných udalostiach, osobnostiach a historických obdobiach týchto dvoch krajín.

V tejto podkategórii sa dozviete o vzniku Slovenska a Česka, významných historických obdobiach, ako napríklad Veľkej Moravy, Přemyslovcov, Husitských vojen a obdobia stredoveku. Detailne sa zoznámite s dôležitými osobnosťami, ako sú Svatopluk I., Pribina, Svätopluk II., Václav I., Jánošík a mnohí ďalší, ktorí zapísali svoje mená do histórie týchto krajín.

Naša podkategória je založená na spoľahlivých historických zdrojoch a poskytne vám široký prehľad o politických, spoločenských a kultúrnych aspektoch dejín Slovenska a Česka. Nájdete tu nielen sucho faktografické informácie, ale aj zaujímavé príbehy a anekdoty, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť a vnímať históriu týchto dvoch krajín.

Naším cieľom je vám priniesť jedinečný a pútavý pohľad na históriu Slovenska a Česka, aby ste sa mohli vcítiť do minulosti a spoznať bohaté dedičstvo týchto krajín. V prípade záujmu o vojnovú literatúru si tu nájdete informácie o významných vojnových konfliktoch, taktike a stratégiách, ktoré ovplyvnili dejiny Slovenska a Česka.

Objevujte históriu Slovenska a Česka na našom webe a vychutnajte si to bohatstvo, ktoré tieto krajiny ponúkajú. Nech sa stane táto podkategória vaším sprievodcom do minulosti, ktorý vám pomôže lepšie pochopiť súčasnosť.

Autor Kolektív autorov
GLS 3,89 €

Rok 1939. Rok slovenských historických rozhodnutí - Peter Mulík,Kolektív autorov Rok 1939. Rok slovenských historických rozhodnutí - Peter Mulík,Kolektív autorov

Publikácia Rok slovenských historických rozhodnutí sa venuje roku 1939, ktorý bol jedným z najdôležitejších prelomových rokov v našich dejinách. Cieľom publikácie je zreteľnejšie ukázať vzájomné súvislosti vývoja, keď v záujme vedeckej objektivity posudzovania jednotlivých udalosti, Slováci a Slovensko neboli len objektom búrlivých medzinárodnopolitických zmien, ale aj subjektom, ktorý rozhodoval o

Znárodněné Československo - Jan Kuklík Znárodněné Československo - Jan Kuklík

Dějiny znárodňování majetku v celé historii Československa, tj. od pozemkové reformy a úvah o znárodnění průmyslu za první republiky, přes konfiskace v období protektorátu a později na základě tzv. Benešových dekretů, až po rozsáhlé zestátnění po Únoru 1948 a následující proces privatizace a restitucí v 90. letech. Kniha je výjimečná srovnáním se znárodňovacími procesy a diskusemi kolem nich v dalších

Jak vystavujeme soudobé dějiny - Jakub Jareš Jak vystavujeme soudobé dějiny - Jakub Jareš

Kniha Jak vystavujeme soudobé dějiny. Muzeum v diskusi je pozváním k debatě o současných muzeích. Obsahuje tři studie, tři záznamy debat a tři překladové texty. Ve studiích autoři nabízejí kritickou reflexi vystavování soudobých dějin v českých muzeích. Debaty přinášejí mozaiku pohledů na budoucnost národních muzeí, vystavování kontroverzních dějin a muzejní edukaci. Překladové texty jsou zamýšleny

Kronika republiky 1918-1968, 1969-2020 - box - Jiří Fidler Kronika republiky 1918-1968, 1969-2020 - box - Jiří Fidler

Český stát píše svoji historii již více než jedenáct století. Před sto lety však došlo ke zlomové události v našich dějinách. Původní státní forma - monarchie - se po jednom tisíciletí změnila na republiku. Posledních sto let množstvím událostí a dějinných zvratů překonává valnou část ostatních epoch našich národních dějin. Znalost vlastních dějin, zvláště pak událostí bezprostředně předcházejících

Príbehy Prešporka v 18. storočí - Ivan Szabó Príbehy Prešporka v 18. storočí - Ivan Szabó

Kniha prináša čitateľovi vzrušujúce príbehy, informácie a obrázky Bratislavy z 18. storočia. Toto storočie sa začína morovou epidémiou, počas ktorej zahynulo v Bratislave 2 000 ľudí. Celkovo ich v Bratislave žilo 6 000. Na konci storočia však mesto malo už 30 000 obyvateľov. Bratislava bola korunovačným mestom Uhorska. V Dóme svätého Martina korunovali aj Máriu Teréziu, ktorá opravila bratislavský

Dějiny Akademie múzických umění v Praze - Martin Franc Dějiny Akademie múzických umění v Praze - Martin Franc

Historická monografie se zaměřuje na organizaci studia a studijní systém a popisuje mocenské a institucionální mechanismy ovlivňující školu v jednotlivých etapách její existence od jejího založení Benešovými dekrety v roce 1946 až po počátek 90. let. Prostřednictvím vzpomínek pamětníků se současně snaží zachytit i subtilní rovinu bytí na škole a možností studia a tvorby. AMU se vydáním této publikace

Trnavské meštianske závety (1700-1871) - Adriana Švecová Trnavské meštianske závety (1700-1871) - Adriana Švecová

Toto dvojzväzkové dielo k trnavským novovekým meštianskym závetom vykazuje znaky jasne vyprofilovanej právnohistorickej analýzy a syntézy, ktoré sú prezentované v monografickej časti.Edícia prameňov bude môcť byť využitá v ďalšom vedeckom výskume aj vo výuke dejín práva, event. vo všeobecno-historických disciplínach/pomocných vedách historických ect. Celá historická/právnohistorická obec na Slovensku

Češi a jejich komunismus - Francoise Mayer,Helena Beguivinová Češi a jejich komunismus - Francoise Mayer,Helena Beguivinová

Kniha francouzské historičky Francoise Mayerové je věnována utváření se kolektivní paměti komunismu v českých zemích v 90. letech 20. století. Autorka zde podrobným způsobem rovněž zkoumá nesnadné vyrovnávání se české společnosti s minulostí, limity pojímání komunismu jako totalitní ideologie. Vedle sebe pak promyšleně staví různá vyprávění o komunismu, příběh právníků, příběh historiků, příběh ekonomů,

České země v letech 1584 - 1620 - Jaroslav Čechura České země v letech 1584 - 1620 - Jaroslav Čechura

Líčení skončilo v předchozím svazku přenesením sídla proslulého císaře Rudolfa II. do Prahy. Následuje popis jeho vlády, nástup Matyáše až po potlačení stavovského povstání bitvou na Bílé hoře a vítězstvím Ferdinanda II. Jako vždy vedle politického dění autor sleduje vývoj hospodářství, ale i kulturu, umění, náboženskou situaci a tzv. všední den. Text provází černobílé ilustrace a barevná příloha.

Věrnost a zrada v ohroženém městě - Tomáš Sterneck Věrnost a zrada v ohroženém městě - Tomáš Sterneck

Od samého počátku rebelie, jež se rozhořela v polovině roku 1618, považovali reprezentanti vzbouřených českých evangelických stavů strategicky položené a dobře opevněné České Budějovice za mocnou překážku prosazování svého politického programu. Byli si velmi dobře vědomi jednoznačné početní převahy stoupenců katolické církve mezi tamním obyvatelstvem a jejich naprosté dominance v lokálních mocenských

Sport a česká společnost do roku 1939 - Martin Pelc Sport a česká společnost do roku 1939 - Martin Pelc

Jak spolu souvisí strahovský stadion, pozemková reforma, sázkové kanceláře, výstavky starého sportovního náčiní, Manifest poetismu nebo starý vídeňský šlágr Heute spielt der Uridil? Ona zpočátku možná matoucí pestrost témat a faktů směřuje k jedinému úběžníku: ukázat prostupování moderního sportu a ostatních sociálních polí (žurnalistického, státně-byrokratického, uměleckého, akademického). Co se může

Cesty za oponu času 2 - Stanislav Motl Cesty za oponu času 2 - Stanislav Motl

Lidice, Ležáky, Javoříčko, Leskovice a další místa, kde kdysi hořely ohně Smrti. A s nimi spojené dávno zapomenuté příběhy a lidské osudy: muž, který zabil svého syna, zapovězená láska, která vedla k vyhlazení Lidic, tajná mše nad hrobem zavražděných lidických mužů, chlapec z Ležáků, který na poslední chvíli unikl svým katům. Nechtěl jsem psát nebo natáčet televizní a rozhlasové reportáže pouze o obětech

Nerovný boj o víru - Josef Káďa Kadeřábek Nerovný boj o víru - Josef Káďa Kadeřábek

Kniha Nerovný boj o víru. Páni z Martinic a rekatolizace města Slaný se zabývá proměnou identity slánských měšťanů v 17. století. Vypráví o postupné ztrátě hodnot, vlastní minulosti, paměti, léta budovaných sociálních vazeb a především vyznání, které museli měšťané královského města Slaný čelit po fatálním a neúspěšném střetu s pány z Martinic. Na základě dosud nezpracovaných pramenů autor ukazuje,

Bukovohorská kultúra na Slovensku - Rastislav Hreha Bukovohorská kultúra na Slovensku - Rastislav Hreha

Ťažisko predkladanej práce „Bukovohorská kultúra na Slovensku vo svetle nálezov zo Šarišských Michalian a Zemplínskych Kopčian“ pozostáva z vyhodnotenia nespracovaného, resp. čiastočne spracovaného archeologického materiálu z výskumu v Šarišských Michaľanoch, polohy Fedelemka, ktorý po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke patrí k najlepšie preskúmaným lokalitám bukovohorskej kultúry vôbec. Podrobná

Vyrovnávanie sa s totalitnou minulosťou - Matej Medvecký Vyrovnávanie sa s totalitnou minulosťou - Matej Medvecký

Zborník z vedeckej konferencie v Bratislave 21. - 23. septembra 2012

Tretia ríša a vznik Slovenského štátu Dokumenty II. - Michal Schvarc Tretia ríša a vznik Slovenského štátu Dokumenty II. - Michal Schvarc

Predložená edícia dokumentov si kladie za cieľ zaplniť doposiaľ jestvujúcu medzeru v publikovaní dokumentov mapujúcich vznik Slovenskej republiky z pohľadu Tretej ríše. Nie je však postavená na prameňoch slovenskej, lež nemeckej proveniencie pochádzajúcich z viacerých českých, slovenských, no najmä nemeckých archívov. Tento postup určovala hlavne geopolitická situácia v sledovanom období – po Mníchovskej

Brno v proměnách času - Milena Flodrová Brno v proměnách času - Milena Flodrová

V knize se autorka Milena Flodrová zamýšlí nad historickámi souvislostmi různých dějinných jevů v Brně a spřístupnou formou se snaží vzbudit mezi širokou veřejností o Brno a jeho historii zájem. Jedná se o články vycházející v letech 1999-2000 v deníku Moravské noviny Rovnost. Apeluje zejména na občany Brna, aby pochopili, že Brno je a zůstane městem mezi Prahou a Vídní a že má své spletité, ale zajímavé

Panovníci a králi na území Slovenska - Imrich Szabó Panovníci a králi na území Slovenska - Imrich Szabó

Panovníci na území Slovenska je publikácia, ktorá širokej čitateľskej verejnosti ponúka základné informácie o dôležitých a zaujímavých panovníkoch, ktorí panovali na území Slovenska, a to od začiatku nášho letopočtu. Táto kniha nemá ambíciu vymenovať absolútne všetkých panovníkov v poradí, v akom vládli. Podľa výberu autora uvádza historické osobnosti, ktoré viac či menej ovplyvňovali osudy našich

Dejiny plné dynamitu - Roman Holec Dejiny plné dynamitu - Roman Holec

Kniha mapuje dejiny bratislavského chemického podniku Dynamit Nobel od jeho vzniku roku 1873 až do roku 1945. Zachytáva teda podnik v podmienkach dvoch svetových vojen a troch režimov. Všíma si postavenie Dynamitky v nobelovskom koncerne, rovnako však i dejiny jej vlastného koncernu, ktorý siahal od strednej a juhovýchodnej Európy cez Švajčiarsko až do južnej Afriky. Práve koncern podniku Dynamit Nobel

Historický slovník slovenského jazyka I Historický slovník slovenského jazyka I

1. diel rozsiahleho slovenského historického slovníka. Každé heslo má priradený stručný výklad, literárny zdroj, rok (prípadne storočie) v ktorom bol v zdroji uvedený, krátku ukážku z textu, v ktorom sa heslo vyskytlo. Publikácia predstavuje slovenčinu z predspisovného obdobia od najstarších čias tak, ako sa zachovala v rukopisných i tlačených slovenských jazykových pamiatkach a v starších latinských

Populárne produkty

Kdeže je Drak? - Timmers Leo
6,13 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
The Scientists - autor neuvedený
17,05 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Martinka krátke príbehy pre pekné sny - Kolektív autorov
9,41 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
115 magických fotbalových momentů - Kolektív
36,52 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Capturing Music (Kelly Professor Thomas Forrest)
38,32 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Island City (O Baoill Ruairi)
19,64 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Tell No Lies (Hurwitz Gregg)
9,56 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Baader-Meinhof Complex (Aust Stefan)
20,20 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Sternberg's Diagnostic Surgical Pathology Review (Di Patre Pier Luigi)
159,64 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Methuen Drama Book of Monologues for Young Actors (Harvey Anne)
17,88 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Aftermath (Brison Susan J.)
28,76 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Střípky z Indie - Dagmar Marková
6,88 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Project 5, 3rd Edition - Student´s Book - Tom Hutchinson
16,14 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
SUPRAPHON a.s. Kačenka jde do školy 2
2,16 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Jazyk v dynamike demokracie - Juraj Dolník
14,25 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Cesta do minulosti - Petra Klabouchová
4,85 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024
Země otců a zrádců - Maxim Biller,Jana Zoubková
8,71 €
Uvedená cena je platná k 13.04.2024