A numerológia kézikönyve - Párválasztás a numerológia tükrében - Herbert Selnik
7,05 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

A számok a mai napig intenzív kifejező erővel rendelkeznek és nem csak a félelmetes és szerencsétlen tizenhármas, hiszen a betűk és a számok közötti ősi kapcsolat sokkal mélyebben gyökerezik. A közöttük lévő misztikus kapcsolat akkor keletkezett, amikor az emberiség megpróbálta lefesteni környezetét és saját valóját. Ezeket a kapcsolatokat, ahogy manapság is, sámánok hozták létre, illetve egyes modern matematikai irányzatok mágusai és más tudósok, akik a káosz elméletével foglalkoznak. Hiszen hogyan is érthetnénk meg a matematikai alakzatokat, melyek csaknem a végtelenségig nyúlnak, hogy végül ismét visszatérjenek eredeti kiindulópontjukhoz. A modern matematika ugyanolyan varázslatos, mint a középkori numerológia és mindkettő ugyanazt jelenti: a sors és a számok kozmikus összefüggéseinek sejtését. A mindennapi használatban is alkalmazni tudjuk a számok egyszerű igazságait és küldetéseit. E könyv célja az, hogy megismertesse az olvasókkal a számok történetét és megmutassa mindazt, amire a puszta matematikai műveleteken kívül fel tudjuk őket használni. A középkori számmisztikától kezdve megvizsgálva a természet, az ember és a világmindenség különleges kapcsolatait és ritmusát, elérünk a számok mágiájához, megpróbálkozván a mágikus numerológiai ráolvasással és varázslással befolyásolni a sorsot majd így eljutunk egészen a modern számmisztikáig, amely már inkább az önmegismerés eszközét és az élet nehézségeinek és kríziseinek megoldási lehetőségeit nyújtja. E könyv segítségével felfedezheti a számok ritmusát, ami az ön sajátságos és egyedülálló lényét fejezi ki.

Velká kniha numerologie - Anna Šanová
16,44 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Velká kniha numerologie - Anna Šanová
16,44 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Nesmierne množstvo návodov na numerologický výklad: základné osobné číslo, druhotné čísla, cyklické číslo roku, životné poučenia, štyri životné premeny, hľadanie udalostí, voľba povolania, najvýznamnejšie roky života, osobné roky, diagram mena, veľká arkána osudu... a množstvo ďalších možností, ako preskúmať svoj život a osobnosť s pomocou magickej reči čísiel.

Numerológia - Čísla lásky - Robin Steinová
12,34 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Numerológia - Čísla lásky - Robin Steinová
12,34 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Táto kniha je svetoznámou učebnicou numerológie. Je veľmi obsiahla; nájdete tu snáď všetko, čo vám môže prezradiť dátum narodenia. Prinesie vám pochopenie rozličných stránok vašej osobnosti (alebo osobnosti toho, koho budete numerologicky skúmať). Množstvo konkrétnych príkladov a názorné výpočty vám umožnia pochopiť preberanú látku a dopracovať sa k výkladu konkrétnych čísiel a numerologických výsledkov. Čísla odvodené z dátumu narodenia, ale aj z mena toho skrývajú naozaj veľa o človeku a jeho sklonoch, silných i slabých stránkach, fungovaní vo vzťahoch, šanciach na úspech, životnom poslaní a mnohom ďalšom. Samozrejme, že nikto nie je stvorený ani sa neprejavuje podľa šablóny, ale určité opakujúce sa zákonitosti či súvislosti sú overené časom, starou múdrosťou a pozorovaním. Napokon, presvedčte sa sami: preskúmať seba samého, svojho partnera či akúkoľvek osobu, s ktorou ste spojení, s pomocou numerológie je veľmi zaujímavé, poučné aj zábavné.

Cosmic Numerology - Jenn King
23,28 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Cosmic Numerology - Jenn King
23,28 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Numerology has continually fascinated people since ancient times, from Egypt to the Roman Empire, India and Scandinavia. Numbers are a universal language that can help make sense of the seemingly chaotic world we inhabit. Cosmic Numerology is numerology with an extra dimension. Numerologist and astrophile Jenn King pairs mystical mathematics with planetary power so you can tap into deeper levels of self-knowledge, access your talents and enhance your relationships. Chart your cosmic course with the numbers and planets by your side. Each chapter includes a section on making the most of a particular day’s unique energy, as well as plants and oils, meditations, power colours and body zones that enhance a planet’s power. Use this magic manual to tune into the number and planet energies at play in your life, and use this knowledge to maximise the gifts bestowed on you by your birth chart.

Numerologie a tantra podle ájurvédy a astrologie - Harish Johari
19,56 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Numerologie a tantra podle ájurvédy a astrologie - Harish Johari
19,56 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Harish Johari, vědec a expert v umění tantry, znalec hinduismu a hinduistického podání ájurvédy a astrologie, zde poprvé uvádí numerologický systém kombinace číselných hodnot s astrologickými údaji a předkládá rozbor jednotlivých lidských typů. Johari pomocí jednoduchých výpočtů ukazuje, jak stanovit psychické číslo (představu člověka o sobě samém), osudové číslo (svázané s karmou a představující mínění jiných lidí o zkoumané osobě) a jmenné číslo (jež odráží společenskou a profesionální stránku života člověka). Vysvětluje, jak tato čísla odhalují skutečnosti týkající se osobnosti člověka, jeho povahy a charakterových vlastností, inteligence, nadání, sexuálního chování, duševních i duchovních schopností, finančního postavení i zdravotního stavu. Vyčerpávajícím způsobem zde podává analýzu každého jednotlivého čísla, jeho atributy, souvislost s příslušnými planetami, božstvy a mantrami. Na základě dominantního čísla každého člověka uvádí vhodné rady a doporučení, výhodná a nevýhodná období dne i roku, šťastné barvy, vzácné nerosty i meditace, prospěšné zdraví a vedoucí k životním úspěchům. Harish Johari je také autorem svazků Tools for Tantra (Nástroje tantry), Chakras (Čakry), The Healing Power of Gemstones (Léčivá moc drahokamů) a Breath, Mind, and Consciousness (Dýchání, myšlení, vědomí). Harish Johari - malíř, sochař a spisovatel, jenž dává čtenáři nahlédnout do mystiky Indie.

Magická čísla - Renna Shesso
14,69 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Magická čísla - Renna Shesso
14,69 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Velká část historie matematiky sahá až do dob prvních astrologů, kteří potřebovali umět popsat a zaznamenat, co viděli na noční obloze. Role matematiky v historii i každodenním životě Měření času bylo důležité pro všechny, ať jste byli královniným astronomem, nebo zemědělcem očekávajícím příchod slunovratu, a stejně podstatná byla i čísla. Na prvních stránkách autorka popisuje jednoduché počty spojené s Měsícem a planetami a později se zaobírá největšími záhadami ezoteriky čísel: platónskými tělesy, zlatým řezem, Labyrintem luny a magickými čtverci (něco jako sudoku ze 17. století), velkou zálibou Benjamina Franklina. Zajímavé hry s čísly Chcete-li pochopit Fibonacciho posloupnost z Brownova bestselleru Šifra mistra Leonarda nebo máte prostě jen rádi zajímavé hry s čísly, je tato kniha přesně pro vás!