Erika Bornová - Šílenství je stráž noci - Erika Bornová,Martina Pachmanová,Otto M. Urban
33,49 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha přináší výběr z nejnovější tvorby jedné z nejosobitějších umělkyň současnosti. Erika Bornová je vypravěčkou silných, mnohoznačných příběhů. Ať se již jedná o sochařský cyklus věnovaný Almě Mahlerové a jejím mužům, o uhrančivé akrylové Autoportréty nebo o imaginativní kresby Rostlin či Vodních bytostí, vždy s nadsázkou reflektuje banalitu života, s náruživostí sobě vlastní se snaží rozklíčovat složité předivo lidské představivosti a snů a se vší vážností ohledává komplikovaný vztah člověka ke světu, k druhým, k sobě samému i k přírodě. Publikaci děl Eriky Bornové doprovázejí texty znalců jejího díla Martiny Pachmanové a Otty M. Urbana. The book presents a selection of the latest works by Erika Bornová, one of todays most distinctive artists and a teller of forceful and multifaceted stories. Her sculptural cycle dedicated to Alma Mahler and her men, her captivating acrylic self-portraits, her imaginative drawings of Plants or Aquatic Creatures they all reflect, with a sense of hyperbole, the banality of life. Working with her distinctive passion, Bornová attempts to untangle the complex web of peoples imagination and dreams while engaging in a serious exploration of our complicated relationship to the world, to others, to ourselves, and to nature. With expert texts on her work by Martina Pachmanová and Otta M. Urban.

David Janouch - Dowdy - Ladislav Janouch
32,15 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
David Janouch - Dowdy - Ladislav Janouch
32,15 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha o životě a tvorbě akademického sochaře a restaurátora, který tragicky zemřel. Kniha představuje jeho bohatou restaurátorskou činnost i volnou tvorbu, několik básní ze sbírky- básně z notesu i ukázky fotodokumentace tramské činnosti, která byla nedílnou součástí jeho života.

Sochařské Brno 1989–2019 - Kolektív autorov
33,23 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Sochařské Brno 1989–2019 - Kolektív autorov
33,23 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Všímáte si brněnských soch? Víte, že Univerzitní kampus Bohunice je vlastně pozoruhodným sochařským parkem? A znáte nové sochy v ulicích města? Masarykova univerzita vydala pod záštitou paní primátorky JUDr. Markéty Vaňkové a pana rektora prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., druhé doplněné vydání česko-anglické knihy Sochařské Brno 1989-2019. První kapitola představuje cyklus Sochy pro Brno (sochy věnované osobnostem spjatým s dějinami města, jako např. W. A. Mozart, J. Skácel, T. A. Edison aj.). Druhá kapitola přibližuje sochy v areálech Masarykovy univerzity, třetí dokumentuje sochařská sympozia a čtvrtá připomíná mezinárodní přehlídku Brno Art Open / Sochy v ulicích. Nová kapitola nazvaná Čím se provinilo město se zamýšlí nad nesnadnou úlohou vedení města při podpoře sochařského umění. Kniha v reprezentativní grafické úpravě představuje na 290 stranách 179 fotografií celkem 130 děl a 100 stručných medailonů sochařek a sochařů. Na schematické mapě ukazuje rozmístění soch. První vydání ze září 2019 bylo již na jaře 2020 vyprodáno.

Miroslav Ksandr
29,64 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Miroslav Ksandr
29,64 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Dielo Miroslava Ksandra predstavuje takmer tri desaťročia hľadania nového výrazu pre staré tradície i súčasný život. Vznikalo, rozvíjalo i uzavrelo sa mimo centier, v ústraní malého vidieckeho mesta. Avšak nielen v ústraní v zmysle geografickom či spoločenskom – bola to predovšetkým tvorivá samota a odlúčenosť od polemík veľkého sveta, do ktorej sa umelec dobrovoľne utiahol, aby prehĺbil prísnu cestu, ktorú pre seba a svoju tvorbu vytýčil. Jeho dielo pramení z úcty a lásky k domovu, k človeku a jeho práci, k hlbokej a bohatej pôvodnej kultúrnej tradícii rodného kraja. Čerpá aj z prírody, z jej schopnosti premeny a znovuzrodenia.Táro publikácia si kladie za cieľ priblížiť Ksandrovo dielo kultúrnej verejnosti, milovníkom umenia v širšom rozsahu a podať ucelený pohľad na tvorbu tohto úprimného a citlivého umelca.

Architektony a stroje - Jaroslav Róna
49,38 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Architektony a stroje - Jaroslav Róna
49,38 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Výpravná fotografická publikace věnovaná plastikám malíře a sochaře Jaroslava Róny, známého veřejnosti především monumentálními díly ve veřejném prostoru: pomníkem Franze Kafky v Praze, jezdeckou sochou Jošta Lucemburského v Brně či Mýtickou lodí v Bratislavě. Kniha představuje umělcovu tvorbu ve specifické oblasti plastik ztvárňujících fantaskní architekturu archaickou, mytologickou, orwellovskou i futuristickou. Fotograf Robert Portel s citem pro detail vtahuje čtenáře do umělcova magického světa. Teoretik umění Ladislav Kesner zasazuje odborným textem jeho u nás ojedinělou tvorbu do světového uměleckého kontextu. Grafická úprava Jan Havel.

Verticality as Fantastic Occupation - Štefan Papčo
23,75 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Verticality as Fantastic Occupation - Štefan Papčo
23,75 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Monografia Štefana Papča Verticality as Fantastic Occupation je súhrnnou monografiou, obsahujúcou umelcove najvýznamnejšie umelecké projekty a série. Editorkou je v Paríži pôsobiaca kurátorka a teoretička umenia Elena Sorokina a textami okrem nej prispeli Daniel Grúň, taliansky kurátor a kritik súčasného umenia Matteo Lucchetti, Štefan Papčo a v Berlíne a Antverpách pôsobiaci spisovateľ, editor a kurátor Dieter Roelstraete. Publikácia sa venuje téme vertikality a horolezectva v umení Štefana Papča. Jeho práca je situovaná do kontextu telesnosti, gravitácie, pohybu a vnímania. Umelec sleduje historický vývoj podôb vizuálnej vertikality, stopuje ju až do súčasnosti a zaujíma k nej svoj vlastný postoj.

Rodin - Daniel Kiecol
11,35 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Rodin - Daniel Kiecol
11,35 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Stal se zakladatelem moderního sochařství a umění pro něj bylo důležitější než cokoli jiného. Vytvořil sochy, které se těší nesmrtelné slávě, mezi jinými Polibek, Myslitele a Občany Calais. Jmenovaná díla, stejně jako řada dalších, jsou v této knize představena prostřednictvím kvalitních fotografií, zachycujících Rodinovu dlouhou a plodnou kariéru v celém jejím rozsahu.

Miloš Cvach: Není to socha! - Miloš Cvach
8,48 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Miloš Cvach: Není to socha! - Miloš Cvach
8,48 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Sochař Miloš Cvach (nar. 1945 ve Víru v okrese Žďár nad Sázavou) patří k umělcům, jejichž tvorba je v českém prostředí známa a reflektována pouze omezeně. Jednou z příčin je to, že v roce 1973 emigroval a usadil se v Paříži, kde žije dodnes. Kniha je první monografií, mapující souhrnně jeho život a dílo od figurálních prací, vzniklých na Akademii výtvarných umění v Praze, přes objekty a reliéfy, blízké minimalismu, až k současné tvorbě reliéfům, autorským knihám, kresbám, grafikám a videu.

Mysterium Cosmographicum 2 - Vladimír Škoda
15,63 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Mysterium Cosmographicum 2 - Vladimír Škoda
15,63 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Publikace přináší průřez tvorbou jednoho z nejvýznamějších současných sochařů. Česko-francouzský sochař Vladimír Škoda používá při práci s kovem různé postupy a technologie, zkoumá možnosti interaktivity, magnetismu a polarity. Ve své tvorbe propojuje vědu, umění i filozofii, přechází od názorného předmětného zobrazení kosmu do zachycení jeho dynamické představy a pracuje s posvátnými pravidly a zákony. Jeho práce od sedmdesatých let až do současnosti jsou v knize rozčleněny do tří základních okruhů, vztahujících se k odlišné výpovědi o vesmíru. Je tu nezměrný a nekonečný vesmír Giordana Bruna, božská proporce zlatý řez Lucy Pacioliho a vesmír plný frekvenční a vibrující energie Nikoly Tesly. Publikace doprovází stejnojmennou výstavu konanou v pražském Museu Kampa v roce 2018.

Umenie nekúpiš / Art Cannot Be Bought - Aurel Hrabušický,Elena McCulloughová
16,10 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Milan Tittel (2. 10. 1966, Litomyšl) je popredný slovenský umelec svojej generácie. V povedomí širokej kultúrnej verejnosti to však nie je príliš známe: jeho umelecký prínos bol rozptýlený najmä v skupinových aktivitách. Milan Tittel je totiž kolektívny hráč a svoju tvorbu predstavoval takmer výlučne v spolupráci s inými výtvarníkmi. Až v posledných rokoch sa výrazne odlíšil od ostatných, aj vďaka sústavnej prezentácii na sociálnych sieťach. Milan Tittel sa stal facebookovým umelcom, vo svojej generácii ojedinelým. Milan Tittel je tiež preformerom a videoumelcom. V poslednom čase najviac pracuje s nájdenými objektmi (môžu to byť aj živé organizmy a ľudské „živé sochy"), prípadne s ich kombináciami. Niektoré diela odkazujú na bizarné neodadaistické zostavy predmetov, ale najzaujímavejšie si pohrávajú s efemérnymi prvkami a hmotami, stelesňujú tak akúsi zenovú meditáciu v materiáli. Milan Tittel (October 10, 1966, Litomyšl) is one of the most prominent Slovak artists of his generation. However, the general public is not aware of this fact because his artistic talent was diffused, especially within group activities. Milan Tittel is a team player and he presents his work almost exclusively in cooperation with other artists. However, thanks to constant social network exposure, he has recently begun to distinguish himself from others. He has become a facebook artist, a rare accomplishment in his generation. Tittel is also a performer and video-artist. Recently he has focused on objet trouvé - found objects (including living organisms and human "living statues") and their combinations. Some works refer to bizarre neo-Dadaistic combinations of objects, but the most interesting ones play with ephemeral elements and masses, thus embodying a kind of Zen meditation.

Mysterium Cosmographicum - Vladimír Škoda
20,09 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Mysterium Cosmographicum - Vladimír Škoda
20,09 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Publikace přináší průřez tvorbou jednoho z nejvýznamějších současných sochařů. Česko-francouzský sochař Vladimír Škoda používá při práci s kovem různé postupy a technologie, zkoumá možnosti interaktivity, magnetismu a polarity. Ve své tvorbe propojuje vědu, umění i filozofii, přechází od názorného předmětného zobrazení kosmu do zachycení jeho dynamické představy a pracuje s posvátnými pravidly a zákony. Jeho práce od sedmdesatých let až do současnosti jsou v knize rozčleněny do tří základních okruhů, vztahujících se k odlišné výpovědi o vesmíru. Je tu nezměrný a nekonečný vesmír Giordana Bruna, božská proporce zlatý řez Lucy Pacioliho a vesmír plný frekvenční a vibrující energie Nikoly Tesly. Publikace doprovází stejnojmennou výstavu konanou v pražském Museu Kampa v roce 2018.

Duša v dreve - Soul in Wood - Juraj Čutek
46,55 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Duša v dreve - Soul in Wood - Juraj Čutek
46,55 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Monografia Duša v dreve je prvou publikáciou mapujúcou život a tvorbu významnej osobnosti slovenského výtvarného života Juraja Čuteka. Kniha chronologicky zachytáva jednotlivé obdobia života a vplyvy, ktoré formovali výtvarníkov profesionálny život. Publikácia vychádza pri príležitosti jeho 60. narodenín.

David Černý – Fifty Licks - Jan Vitvar
17,81 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
David Černý – Fifty Licks - Jan Vitvar
17,81 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

V roce padesátin nejvýraznějšího českého sochaře vychází kniha, jež není nudnou monografií, ale živým, neokázalým pohledem na Černého témata, obsese, průšvihy a přínosy. Jde o rokenrolově pojatých padesát olíznutí muže, který zdaleka ne všechno natírá na růžovo. Každý zná mystifikaci s Entropou, Mimina šplhající po Žižkovské věži, případně klikující London Booster a vztyčený Fakáč, namířený na Pražský hrad. Kniha předního novináře a výtvarného kritika ovšem představuje i ta umělcova díla, jež se z nejrůznějších důvodů nedočkala tak široké pozornosti, případně ani realizace. Publikace, doprovázená množstvím dosud nepublikovaných fotografií a dalších archivních materiálů, je nejen příběhem jednoho vzdorovitého autora, ale i příběhem vývoje české společnosti, kterou Černý svým dílem neustále komentuje.

Jozef Jankovič - Plynutie času / Flow of time - Juraj Mojžiš
38,00 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Jozef Jankovič - Plynutie času / Flow of time - Juraj Mojžiš
38,00 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Monografiu Jozef Jankovič "Plynutie času", o jednom z najvýznamnejších slovenských sochárov s medzinárodným presahom, napísal renomovaný autor Juraj Mojžiš. V monografii nie je len chronologický prierez viac ako 50 ročnej sochárskej tvorby J. Jankoviča, ale obsahuje aj kunsthistorické zhodnotenie jeho ostatného tvorivého obdobia, ktoré vyjadruje jeho nové autorské prístupy a sochárske techniky. Reprodukované sú viaceré, doteraz nevystavované, diela autora z ostatných rokov.

Askold Žáčko - Agáta Žáčková
9,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Askold Žáčko - Agáta Žáčková
9,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Bilingválna publikácia – monografia výtvarníka, sklára (1946 – 1997), ktorý patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti slovenského umeleckého skla. Univerzálny tvorca – sochár, dizajnér a šperkár v jednej osobe. Vizionár a praktik, ktorý objavoval nové technologické možnosti skla a aplikoval ich vo svojej tvorbe. Napriek tomu, že sa jeho životná cesta predčasne uzavrela, zanechal za sebou mimoriadny a ucelený odkaz. S jeho dielami sa možno dnes stretnúť v kultúrno-spoločenských interiéroch na Slovensku a vo verejných aj súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Dôležitou bola i jeho pedagogická činnosť na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v 80. rokoch viedol oddelenie sklárskeho výtvarníctva. Knihu zostavila a edične pripravila manželka umelca Agáta Žáčková. Sprievodné texty Ján Abelovský, Zuzana Bartošová, Viera Kleinová, Adriena Pekárová, Agneša Schrammová, Agáta Žáčková. Preklad do anglického jazyka Michael Frontczak. Grafický dizajn a typografická úprava knihy Boris Meluš

Arnold Bartůněk - Arnold Bartůněk
20,85 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Arnold Bartůněk - Arnold Bartůněk
20,85 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

První souhrnná publikace o českém sochaři a restaurátoru Arnoldu Bartůňkovi (1955) představuje jeho formální a umělecký vývoj od 80. let minulého století po současnost, od drobnějších děl komorního charakteru vznikajících v ateliéru až po rozměrnější realizace ve veřejném prostoru. K těm posledním patří například mramorová socha nazvaná Slavěna, vytvořená k poctě stého výročí vzniku Československé republiky, jež byla odhalena v Litomyšli v roce 2018. Přehled jeho celoživotní tvorby doplňují reprodukce figurálních kreseb z posledního desetiletí. Vybrané střídmé texty odrážející autorovy myšlenky a postoje ozřejmují formální a ideová východiska jeho práce. Celé Bartůňkovo dílo naplňuje především jeden ústřední nevyčerpatelný motiv – totiž ženská postava jako věčně inspirativní fenomén. Sochař se žádným krokem nikdy nezpronevěřil svému hlavnímu záměru: usilovat o dominanci krásy, která je výsledkem souladu ušlechtilého materiálu, inspirujícího motivu, stability sochy a naplnění uměleckých řešení a cílů. Dokumentované dílo je snahou navrátit se k přirozenému světu s jeho řádem a tradicí a oponovat převažujícím současným akademickým konceptuálním tendencím.

Čestmír Suška: Věci venku - Daniela Kramerová
31,26 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Čestmír Suška: Věci venku - Daniela Kramerová
31,26 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Publikace Věci venku se soustřeďuje na dílo Čestmíra Sušky pro veřejný prostor – umění umístěné v exteriéru města či v krajině, které má šanci oslovit i ty, kteří výstavní síně nevyhledávají. Publikace mapuje jeho tvorbu od počátku osmdesátých let až do současnosti. Čestmír Suška patří k osobnostem, které zásadně formovaly podobu českého sochařství v krajině i městském kontextu.

Hana Purkrábková: Ze života - Mahulena Nešlehová
12,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Hana Purkrábková: Ze života - Mahulena Nešlehová
12,50 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Katalog k výstavě Hany Purkrábkové v Museu Kampa představující její osobitou tvorbu, v níž se propojuje naivizující realismus zobrazení se smyslem pro ironii a absurditu banálních situací. „Sochařka a keramička Hana Purkrábková (1936–2019) patří do generace šedesátých let minulého století. Společně s tvorbou užité keramiky se věnovala keramické figurální plastice. Zprvu v komorním provedení, jež od osmdesátých let, kdy získala na práci větší prostor, proměnila v rozměrnější vyjádření. Ve středu jejího umění od počátku stál život člověka a jeho prostředí, do něhož zahrnovala život psů a koček, které měla ve své blízkosti. Z důvěrného poznávání a porozumění obou těchto světů také dokázala ve své tvorbě vytěžit výmluvné analogie. V citlivé, spontánní modelaci plastik, prováděné s nebývalou přirozeností v poddajném materiálu keramické hlíny, ji vedly pozorovatelský talent a výborná obrazová paměť. S laskavým humorem a šibalskou ironií dokázala ze zachycených postřehů lidského chování vytěžit trefné záznamy zaměřené na nestřežená gesta a banální situace. Zhmotňovala jimi úsměvné lidské slabosti a pokleslosti, ale i duševní prázdnotu a výrazy lstivosti, záludnosti, zlomyslnosti a útočné agresivity. Myšlenkami, které do svých figur a bizarních tvorů Hana Purkrábková vtělovala, nás nejednou také vede k zamyšlení i nad námi samotnými; k zamyšlení o našem životě a současném světě. Její umění je v tomto ohledu ucelené a ve svém tvůrčím pojetí nebývale sourodé. Z bezprostřednosti vidění vycházel i sochařčin způsob zpracování výtvarné formy nejednou založený na modelačních „hrnčířských“ principech. Užívala je ke stavbě těl zvnitřku navenek – k vyjádření nakynuté tělesnosti, kterou pointovala přesvědčivým detailem nebo barvou. Živým pramenem jejího osobitého umění se stal smysl pro humor a vrozené humánní a sociální cítění. Ostatně i ty jsou patrné z jejích velkoformátových kreseb a pracovních skic, které jsou nedílnou součástí přítomné výstavy.“ Mahulena Nešlehová

Sochy a ateliér - Ján Ťapák
37,99 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Sochy a ateliér - Ján Ťapák
37,99 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Monografia akademického sochára Jána Ťapáka je splatením dávneho dlhu voči tomuto výnimočnému slovenskému výtvarníkovi. Vzťah k prírode, k starobylým kultúram a k poézii spája Ján Ťapák do osobitej metafory. Minulé s prítomným, drsné a krehké, monumentálne i komorné, zhutnený dej, krehkosť osudov, slávne okamihy aj všedné chvíle, tradícia i súčasnosť. Ján Ťapák vstúpil do tvorivého života so širokou znalosťou abecedy sochárskej tvorby, ktorú obohatil poučením z diel svetových umeleckých veličín. Kniha bude atraktívnou galériou zachytávajúcou to najlepšie z jeho tvorby.

Pod povrchom - Milan Flajžík - Dana Janáčková
38,00 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Pod povrchom - Milan Flajžík - Dana Janáčková
38,00 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Monografia významného sochára a reštaurátora vychádza v spolupráci autorky Dany Janáčkovej so Záhorským múzeom v Skalici. Vyšla k okrúhlemu jubileu umelca (60 rokov) a hĺbkovo spracúva jeho 35 ročné dielo – doterajšiu mnohorakú tvorbu, ktorá sa pohybuje v širšom tvorivom rozpätí voľnej výtvarnej tvorby (kresba, plastika, reliéfne obrazy). Publikácia tak predstavuje jeho svojské postavenie, keď svojim kumštom, citom k remeslu, vzťahom k materiálu, impulzami a poučeniami programovo spojil kreatívneho sochára s bohatými znalosťami a zručnosťami reštaurátora do autentickej formy. V jeho tvorbe tak pulzuje práca s tradičnými materiálmi, pričom využíva a zapája technické reštaurátorské postupy.

Gravitační pole nevyslovitelného - Antony Gormley,Pavla Melková
36,05 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Gravitační pole nevyslovitelného - Antony Gormley,Pavla Melková
36,05 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

V publikaci Gravitační pole nevyslovitelného dochází k setkání dialogu jazyka poezie a výtvarného umění. Kniha je záznamem dialogu významného anglického sochaře Antonyho Gormleye a české autorky poezie Pavly Melkové, v němž se postupně vyjevovala příbuznost cíle hledaného a obou jazyků na cestě k němu. Linie slov básně i čáry kresby jsou stopy přibližování k tvaru podstaty - světa, našeho života, vztahů, situací. Jsou stopami jeho obkružování, tahy imaginace. Tahy slov poezie a tahy linií kreseb v této knize obkružují tentýž střed a odvíjí se od stejného horizontu. Křížení stop zpřesňuje obrys. V ponoření do tahů skrze vědomí se objevuje jeden společný jazyk. A v tom je smysl jejich setkání. Kniha vychází dvojjazyčně, tak aby byla plnohodnotným dialogem obou autorů a přístupná v obou jazykových prostředích. Je také důležitým příspěvkem v přiblížení Antonyho Gormleye českému čtenáři, o kterém v českém jazyce doposud nevyšla žádná publikace. Kniha zároveň interpretuje kresby Antonyho Gormleye, které podobným způsobem nebyly zatím knižně uchopeny.

Maria Bartuszová - Catalogue Raisonné (GB) - Gabriela Garlátyová,Kolektív autorov
75,05 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

“My breath is a part of the universe pulsating.” Czech-born Slovak sculptor Maria Bartuszová (1936 – 1996) studied at the Ceramics and Porcelain Studio at Prague’s Academy of Arts, Architecture and Design, and spent most of her life in Košice, Slovakia. This Catalogue Raisonné provides a comprehensive overview of her sculpture, her original techniques and methods, and themes and ideas she explored that have remained undiscovered for a long time. A distinctiveness of Maria Bartuszová's approach is her concentration on the intimate experience of art, perceiving the creativity of nature and being connected to the laws of the universe. She used her knowledge of natural sciences, combined with a holistic approach, and her skill of intuitive guidance and the imaginative activity of play, as a conceptual method while experimenting with materials and the technical potential of sculpture. Her morphological thinking sought ideal form and haptic attraction, which encourages the viewer to touching – forging a certain closeness and intimate experience based on physical and mental participation. Maria Bartuszová’s work exudes fascination with life, but also humility towards it, both of which are the driving force behind her creativity. This project has been supported using public funds provided by Slovak Arts Council.

Čestmír Suška - Jiří Olič
96,66 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Čestmír Suška - Jiří Olič
96,66 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Velká monografie sochaře Čestmíra Sušky postupně uvádí jednotlivé etapy celého jeho dosavadního díla - od výtvarných a studijních počátků, přes studium na Akademii výtvarných umění v Praze a členství ve skupině Tvrdohlaví, tvůrčí pobyty v USA a založení vlastního sochařského studia Bubec. Zvlášť zvýrazněno je zatím poslední období Suškovy tvorby, které je ve znamení monumentálních svařovaných skulptur, přetvářejících dosloužilé cisterny a podobné industriální objekty. Editor: Jan Dvořák, texty: Jiří Olič, Čestmír Suška, David Vávra a Jan Dvořák. Česky, anglické resumé.

Kočka v nás: Sochař a hudebník Libor Krejcar - Lenka Dolanová
33,86 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Kočka v nás: Sochař a hudebník Libor Krejcar - Lenka Dolanová
33,86 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha přináší první ucelený pohled na dílo umělce situovaného v prostředí undergroundu východních Čech. Libor Krejcar (1961–2022) žil a tvořil v Hradci Králové, ve Dvoře Králové nad Labem, v Pardubicích a Heřmanově Městci. Krejcara formovaly vztahy se spolužáky z řezbářské učňovské školy, jako byli Ludvík Hradilek a Pablo de Sax, s umělci Janem Steklíkem a Milanem Langerem či loutkohercem a řezbářem Františkem Vítkem. Úzce propojil hudební a sochařskou tvorbu, zasáhl do oblasti akčního umění a body artu. Zůstával věrný několika tématům a motivům, realizovaným v různých variacích a materiálech (dřevo, sádra, kov). Od počátku osmdesátých let pracoval na cyklu Pantheria, který tvoří precizně vyřezávané, později sádrové sochy kočičích strážkyň, madon a podvratných trofejí. Od devadesátých let na cyklech kovových torz a sypaných obrazů – krajin z odpadu. Zároveň se věnoval hudební tvorbě s proměnlivou skupinou Tamers of Flowers. Obrazový doprovod knihy tvoří z velké části dosud nezveřejněné materiály z archivů Krejcarovy rodiny a přátel.