3,80 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Kniha obsahuje autorove príhovory, ktoré odzneli v chorvátskom rozhlase. V krátkych textoch kladie otázky, odpovedá, uvažuje, rozpráva svoje skúsenosti, prezrádza svoje myšlienky... Pritom nenápadne pranieruje neduhy súčasnosti, neostáva však len pri kritike, nachádza z nich východiská. Ježišove podobenstvá transformuje do obrazov dnešných čias, a tým ich robí zrozumiteľné a aktuálne pre dnešného uponáhľaného

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Kniha obsahuje autorove príhovory, ktoré odzneli v chorvátskom rozhlase. V krátkych textoch kladie otázky, odpovedá, uvažuje, rozpráva svoje skúsenosti, prezrádza svoje myšlienky... Pritom nenápadne pranieruje neduhy súčasnosti, neostáva však len pri kritike, nachádza z nich východiská. Ježišove podobenstvá transformuje do obrazov dnešných čias, a tým ich robí zrozumiteľné a aktuálne pre dnešného uponáhľaného človeka. Slovenský preklad

Kresťanstvo

Kresťanstvo je jedno z najväčších a najvplyvnejších náboženstiev na svete. Na našom webe nájdete širokú škálu informácií o tejto náboženskej tradícii.

Na úvodnej stránke nájdete stručný prehľad o tom, čo je kresťanstvo a aké sú jeho základné hodnoty a učenia. Tiež sa dozviete o živote a posolstve Ježiša Krista, zakladateľa kresťanstva, a jeho význame pre kresťanov.

Na stránke budú k dispozícii rôzne oddiely alebo kategórie, ktoré hlbšie preskúmajú rôzne aspekty kresťanstva. Môžete si vybrať medzi históriou kresťanstva, biblickými príbehmi, modlitbami, svätými alebo liturgickými obradmi. Každá z týchto kategórií obsahuje podrobnosti a informácie s príslušnými odkazmi na odbornú literatúru alebo biblické citáty.

Na tomto webe tiež nechýba priestor pre porozumenie rôznym kresťanským vyznaniam a cirkvám. Nájdete tu základné informácie o rímskokatolíckej cirkvi, pravoslávnej cirkvi, protestantizme a iných kresťanských denomináciách. Tento odsek sa snaží podporiť tolerantnosť a porozumenie medzi rôznymi kresťanskými skupinami.

Ak máte záujem o aktuálne správy alebo udalosti v kresťanskej komunite, nájdete aj takéto informácie na našom webe. Budeme aktualizovať informácie o bazilikách, katedrálach, pútnických miestach, konferenciách a podujatiach, ktoré sa týkajú kresťanstva.

Na záver, web sa snaží byť zdrojom inšpirácie pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o kresťanstvo alebo hľadajú duchovnú podporu. Nájdete tu citáty, inšpiratívne príbehy a rozmanité duchovné cvičenia, ktoré vám môžu pomôcť posilniť vieru a duchovné pohodlie.

Či už ste verný kresťan alebo iba zvedaví na toto náboženstvo, naša stránka vám poskytne informácie a hlbší vhľad do kresťanstva. Prechádzajte našim webom a objavujte kresťanskú vieru a kultúru.

SLOVENSKA_POSTA 1,99 €
SLOVENSKA_POSTA_NAPOSTU_DEPOTAPI 1,99 €
EXPRES_KURIER 2,99 €
ZASILKOVNA 2,09 €

Milovať cirkev - Álvaro del Portillo,Josemaria Escrivá Milovať cirkev - Álvaro del Portillo,Josemaria Escrivá

V trojici homílií svätého Josemaríu Escrivá de Balaguer a dvoch textoch blahoslaveného Álvara del Portillo dostávame vyčerpávajúcu odpoveď na zásadnú otázku, ktorú by mal mať zodpovedanú každý katolík: Čo je Cirkev? Texty vzbudia v čitateľovi úctu a lásku k Cirkvi, na základe lepšieho uvedomenia si, že je Kristovým telom, cestou a ovčincom Dobrého Pastiera, pevným základom a otvorenou cestou k spáse

Večný človek - Gilbert Keith Chesterton Večný človek - Gilbert Keith Chesterton

Princ paradoxu, kolosálny génius, rytier katolicizmu to všetko sú výstižné mená legendárneho Gilberta Keitha Chestertona, anglického novinára, spisovateľa, filozofa a laického teológa, ktorý nikdy neprestal detsky žasnúť nad zázračným ihriskom zvaným svet. Večný človek je kniha o umení slobodne myslieť. Pomôže vám vymotať sa zo slepých myšlienkových uličiek dnešnej doby napriek tomu, že originál bude

Evanjelium podľa Matúša - William A. Anderson Evanjelium podľa Matúša - William A. Anderson

Kto bol Matúš? Člen jednej z týchto komunít, vzdelaný židokresťan, začal zhromažďovať materiál, aby sa jeho spoločenstvo mohlo učiť o Ježišovi a jeho posolstve. V danom čase mal k dispozícii Markovo evanjelium a neskorší rukopis s množstvom Ježišových výrokov, ktorý sa zvyčajne označuje ako zdroj Q. Svoje evanjelium teda skladal dokopy tak, že mal pred sebou tieto dva rukopisy, a tiež zbieral údaje

Ježišove otázky - Jozef Šuppa SJ Ježišove otázky - Jozef Šuppa SJ

Keď som bol malý chlapec, tešili sme sa s kamarátom na to, že raz nebudeme musieť chodiť do školy. Prečo? Lebo nám už učitelia a profesori nebudú klásť otázky a skúšať nás. Keď sme vyrástli, zistili sme, že nám otázky začal klásť život sám, že otázky sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života, že náš život utvárame z otázok a z odpovedí. V evanjeliu nám Ježiš dáva svoje otázky. On sa nás síce nepotrebuje

Modlím se za svého milého - nejen 31 dní - Monika Vejmělková Modlím se za svého milého - nejen 31 dní - Monika Vejmělková

Tato knížka je pro všechny dívky a ženy, které se chtějí modlit za své stávající či budoucí milé. Věř mi, modlitba má velikou moc, může radikálně proměnit Tvůj život. Modlím se, aby Ti MSZSM byla inspirací ve chvílích, kdy budeš po modlitbě toužit a aby byla pomocí, když nebudeš moci najít slova. Modlím se za to, abys mohla skrze každodenní rozhovor s Bohem poznat více Jeho, sebe i svého milého. Modlím

40 dôvodov, prečo som katolík - Peter Kreeft 40 dôvodov, prečo som katolík - Peter Kreeft

Peter Kreeft je autorom mnohých kresťanských kníh z oblasti filozofie, teológie a apologetiky. Titul 40 dôvodov, prečo som katolík zastupuje apologetickú časť jeho tvorby. Katolícka viera nie je už nikde vo svete bežnou a obvyklou vecou, akou bola počas kresťanského stredoveku. A možno takou ani nikdy nemala byť. Prečo si katolík? je dobrá otázka. Dobrá otázka si však zasluhuje dobrú odpoveď. V knihe

Impulzy papeže Františka - Anna Lexmaulová Impulzy papeže Františka - Anna Lexmaulová

Mezi mnoha jinými objevy se může čtenář této knihy podrobněji dotknout toho, jak novost učení papeže Františka je osvěžující a duchovně plodná. Seznámí se s tím, jak se prohlubuje přijetí Druhého vatikánského koncilu v životě a poslání církve. Je ještě krátká doba, abychom zhodnotili celé bohatství jeho pontifikátu. Určitě však pomůže každému, aby se věcně, solidně a přehledně orientoval v diskuzích,

Svätý Šarbel svedectvá a zázraky Svätý Šarbel svedectvá a zázraky

Kniha vyšla v Libanone v arabskom jazyku v náklade vyše pol milióna výtlačkov! V rozsahom skromnejšej francúzskej verzii sa otcovi Skandarovi s pomocou Marie-Sylvie Buissonovej podarilo podať pôsobivý obraz svätca doplnený o desiatky svedectiev od ľudí, ktorí svätca osobne poznali a boli svedkami zázrakov, ktoré sa diali už za jeho života. Obsdahuje tiež cenné svedectvá tých, ktorí sa na jeho príhovor

Víra - Gilbert Guy Víra - Gilbert Guy

Další z řady Gilbertových knížek malých rozměry, ale velkých obsahem. V krátkých kapitolkách píše velmi intenzivně o svém pohledu na to, co je skutečně víra. Mluví o okouzlení světem jako prvním kroku kontemplace, o každodenní svatosti, o lásce jako základním vyjádření víry. Otevřeně ale mluví i o pochybnostech, o temných nocích duše a utrpení, které ovšem víru nepopírají, ale vyztužují. Klade si otázku,

Cez vodu - Leslie L. Fields Cez vodu - Leslie L. Fields

Evanjeliá sú dramatické a divoké príbehy premočené vodami Galilejského jazera. Prví Ježišovi učeníci boli obyčajní rybári a ich život s Ježišom je plný vody, rýb, rybárov, sietí roztrhaných od veľkých úlovkov, ale aj búrok, pri ktorých ide o život. Mnohým nám, ľuďom žijúcim vo vnútrozemí, je tento svet cudzí. Nie vždy rozumieme tomu, čo sa vlastne v evanjeliách odohráva. Ale s Leslie Leyland Fieldsovou

Pastorální teologie pro laiky - Aleš Opatrný Pastorální teologie pro laiky - Aleš Opatrný

Čím více se v katolické církvi doceňuje význam obdarování, která každý křesťan dostává, tím více je také třeba mluvit o úkolech, které z toho v oblasti pastorace plynou. Nejde zdaleka jen o opakovaně konstatovaný nedostatek kněží v mnoha zemích, ale o zodpovědné využívání Božích obdarování pro život církve. Všichni pokřtění mají účast na kněžském, prorockém a královském úřadě Kristově. Z toho plynoucí

Kniha Ester Kniha Ester

Starozákonní kniha Ester, vyprávějící o Židu Mordechajovi a jeho neteři Ester, která se stane manželkou perského krále a zabrání pogromu svého lidu, se dochovala ve třech verzích: hebrejské a dvou řeckých. Každá z dochovaných řeckých verzí (verze septuagintní i takzvaný alfa-text), jejichž paralelní překlad přinášíme v prvním svazku nové ediční řady „Septuaginta“, představuje ve srovnání s hebrejským

Pozemské věci - Joe Rigney Pozemské věci - Joe Rigney

SVĚT JE PLNÝ DOBRÝCH VĚCÍ. Ledová limonáda. Dětský smích. Fotbalové zápasy. Míchaná vajíčka s křupavou slaninou. Co se však stane s těmito pozemskými radostmi, když se objeví Ježíš? Ztratí pozemské věci náhle svůj lesk? Nebo bude Ježíš zářit ve všem, co je skvělé? Joe Rigney v této knize nabízí závan čerstvého vzduchu pro křesťany, kteří jsou zatíženi falešnými standardy, nesplnitelnými očekáváními

Házasság - Timothy Keller,Kathy Keller Házasság - Timothy Keller,Kathy Keller

A Biblia első lapjain Ádám és Éva találkozásáról, az utolsókon a Bárány menyegzőjéről olvashatunk. A New York Times bestseller szerzőpáros, Kathy és Timothy Keller szerint a házasság Istenre irányítja figyelmünket, és az evangélium kínálja fel a legkomolyabb erőforrásokat a házastársi szeretetkapcsolathoz. Hitükből és több mint negyvenéves házasságuk tapasztalatából született könyvük tökéletes aján­dék

A gyógyulás és megújulás felé - J. Scicluna Charles,John Ayotte SJ David,Patsch Ferenc SJ,Zollner SJ Hans A gyógyulás és megújulás felé - J. Scicluna Charles,John Ayotte SJ David,Patsch Ferenc SJ,Zollner SJ Hans

Ez a kötet rettenetes témát dolgoz fel. Ki ne hallott volna a keresztény egyházakat világszerte megrázó, hatalmas médiavisszhangot és érthető felháborodást kiváltó botránysorozatról, a papok és lelkészek által gyermekek sérelmére elkövetett szexuális visszaélésekről? Az itt megjelent tanulmányok a katolikus egyháznak e szörnyűségekre adott átfogó válaszát tükrözik. Annak a konferenciának az anyagát

V tichu - Jan Graubner V tichu - Jan Graubner

Člověk nemůže stále přijímat informace, tak jako nemůže stále jíst. Nejen žaludek potřebuje klid na trávení. Potřebujeme ticho, abychom mohli být sami se sebou, abychom se mohli s odstupem vracet k tomu, co jsme prožili či slyšeli, abychom si utříbili myšlenky, vytěžili poučení – abychom to všechno probrali s Bohem, přijali jeho výzvy a nakonec mu všechno odevzdali. Bez rozjímání nám chybí hloubka

Ako čítať evanjelium (a nestratiť vieru) - Alberto Maggi Ako čítať evanjelium (a nestratiť vieru) - Alberto Maggi

Množstvo ťažkostí a nejasností, ktoré spôsobuje čítanie evanjelií, vyvoláva otázku, či je možný prístup, v ktorom by sa okrem osvietenia Duchom Svätým, ktoré je nevyhnutné, bolo možné uchýliť aj k rovnako potrebnému svetlu zdravého rozumu. Je možné čítať evanjeliá tak, aby to vzbudilo vieru, a nie iba spôsobom, ktorý vieru predpokladá, či priam vyžaduje? Musíme prijímať epizódy a posolstvá, ktoré sú

Pod Božím pohľadom - Dom Godefroid Bélorg Pod Božím pohľadom - Dom Godefroid Bélorg

Kniha obsahuje učenie autentického duchovného učiteľa, ktorý sa nesnaží zapáčiť, ale chce viesť svojich žiakov k životu v jednote s Bohom. Jazyk je zámerne takmer školácky jednoduchý, na prospech každého, kto sa chce cvičiť v Božej prítomnosti. Základnou líniou celého textu je pohľad – postupne predstavovaný ako očisťujúci, posväcujúci, upokojujúci, zjednocujúci –, či už pohľad Boha, Ježiša alebo Panny

Bůh, Kristus a my - Herbert McCabe Bůh, Kristus a my - Herbert McCabe

Kniha přináší soubor kázání irského dominikána, teologa a filosofa Herberta McCabea OP (19262001), který proslul jako mimořádný kazatel, stylem připomínající Chestertona. Jeho promluvy jsou plné otázek, argumentů a solidního intelektuálního obsahu jak filosofického, tak teologického. Jsou pevně zakotveny v Písmu a inspirovány naukou Tomáše Akvinského. Boří námi vytvořené hloupé, děsivé či triviální

Návrat andělů - Laura Winckler Návrat andělů - Laura Winckler

Publikace seznamuje s andělskými bytostmi, jež nalézáme v náboženstvích řady kultur. Součástí knihy je i několik interpretací mýtu o padlých andělech. Úryvky z knihy: Podle hebrejské tradice převzaté křesťanstvím je universum hierarchie, která vychází z centrálního, vznešeného a úplného bodu, Všemohoucího Boha, a která se koncentricky otáčí a rozpíná až do nekonečna skrze anděly seskupené do devíti

Populárne produkty

Kirk - Hvězda všem zbloudilým - George David R.
18,75 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Karmický tarot - William C. Lammey
19,75 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Midsomerské vraždy: Smrt darebáka (Caroline Grahamová) (česky)
1,80 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Violetta Tajný deník Violetty (Walt Disney) (česky)
1,08 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
William Blake and the Age of Revolution (Bronowski Jacob)
18,60 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Further Adventures of Sherlock Holmes (Roberts Barrie)
8,48 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Martha Stewart's Baking Simple Suppers (Stewart Martha)
30,72 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Social Skills Picture Book (Baker Jed)
31,84 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Pro Milone (Cicero Marcus Tullius)
24,52 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Reading + Training
15,32 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
White Sands (Dyer Geoff)
11,36 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Glen Carron & Glen Affric (Ordnance Survey)
15,44 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Ta, která prohraje - Liv Constantine
15,67 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Družina horských šelem - Petr Eismann
15,63 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Tympanum Neobyčejné příběhy pana inženýra
9,08 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Anděli, půjdu za tebou - Daniel Červinka
2,00 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Micsoda anyák voltak - Lotti Budai,Rozi Zubor
18,73 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024