8,88 €
Uvedená cena je platná k 22.04.2024

Mezi českými lékaři nalezneme velké množství spisovatelů. V této knize jsou zastoupeni prozaikové i básníci, dramatici, autoři historických studií, filosofických prací i memoárů. Jsou tu profesoři lékařských fakult, tedy věhlasní odborníci, ale i řad oví praktičtí a zubní lékaři z terénu.Autor vybral již zesnulé lékaře, kteří se výrazně zapsali do dějin české literatury, nebo ty, kteří se věnovali

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Mezi českými lékaři nalezneme velké množství spisovatelů. V této knize jsou zastoupeni prozaikové i básníci, dramatici, autoři historických studií, filosofických prací i memoárů. Jsou tu profesoři lékařských fakult, tedy věhlasní odborníci, ale i řad oví praktičtí a zubní lékaři z terénu.Autor vybral již zesnulé lékaře, kteří se výrazně zapsali do dějin české literatury, nebo ty, kteří se věnovali úzkému žánru. Zajímavostí je, že Svatopluk Káš uvádí v medailoncích často skutečnosti, detaily či ve selé příhody, jež se běžně v antologiích a slovních neuvádějí.

História - ostatné

História - ostatné je podkategória v rámci širšej kategórie História, vojnová literatúra. Táto podkategória sa zameriava na historické udalosti, tématicky sa odlišuje od ostatných podkategórií, a preto je zaradená do samostatnej kategórie.

Na tomto webe môžete nájsť podrobné informácie a recenzie kníh, dokumentov, časopisov a iných publikácií, ktoré sa venujú histórii v širšom zmysle slova. Tieto materiály pokrývajú rôzne témy, ktoré sa nedajú jednoducho zaradiť do existujúcich kategórií, ale sú zaujímavé zo historickej perspektívy.

Nájdete tu napríklad knihy o menej známych historických udalostiach, životopisy významných historických osobností, ale aj publikácie o kultúre, umení a spoločnosti v minulosti. Okrem toho, tu môžete nájsť aj recenzie historických filmov, dokumentov a iných audiovizuálnych diel, ktoré súvisia s nejakým aspektom histórie.

Cieľom tejto podkategórie je priniesť čitateľom zaujímavé informácie a dobrodružstvo histórie, ktoré sa nevyhnutne spája s vojnovou literatúrou. Bez ohľadu na to, či Vás zaujíma staroveká história, stredovek, novovek alebo novodobá história, tu nájdete materiály, ktoré Vás zaujmú a pohlcujú do minulých čias.

Spolu s recenziami a informáciami o jednotlivých dielach je na tomto webe aj možnosť diskutovať s inými čitateľmi o histórii a vojnovej literatúre. Môžete zdieľať svoje názory, otázky a odporúčania, či už týkajúce sa určitej knihy alebo širšieho histórie. Tento web sa tak stáva miestom, kde sa môžete dozvedieť veľa nových vecí a zároveň stretnúť s ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy.

Vďaka tejto podkategórii sa môžete pohrávať s myšlienkou o histórii, objavovať nové témy a preniknúť hlbšie do poznania minulosti. Bez ohľadu na to, či ste nadšený historik alebo len občasný čitateľ, tento web vám poskytne príležitosť objaviť nové diela a posunúť sa v histórii ďalej.

Autor Svatopluk Káš
GLS 3,89 €

Jed - Ilustrovaná historie - Joel Levy Jed - Ilustrovaná historie - Joel Levy

Slavné oběti, neslavní zločinci a notoricky známé látky: objevte tajnou historii jedu i to, jak formoval náš svět. Od řeckých filozofů po bývalé ruské špiony má použití jedu jako prostředku k ukončení života ať už atentátem, vraždou, sebevraždou nebo popravou historii sahající více než 2000 let nazpět. Ještě předtím, než Sokrates přijal svůj osud a vypil bolehlav, muselo bezpočet lidí zemřít, když

A Szent Korona elmélete és a koronázás - Ákos Timon A Szent Korona elmélete és a koronázás - Ákos Timon

A mi ezeréves alkotmányunk nemzeti létünk legnevezetesebb megnyilatkozása, mert ebben tükröződik vissza a magyar népnek államalkotó ereje, kultúrképessége és így világtörténeti jelentősége. Nekünk ehhez a dicső múlthoz ragaszkodnunk kell utolsó leheletünkig, mert csak így kezdhetjük meg a siker reményében nemzeti és állami létünk újjászületésének nagy munkáját. A kiadás az 1920-ban megjelent könyv

Zmizelé Čechy Kadaň - Petr Hlaváček Zmizelé Čechy Kadaň - Petr Hlaváček

Pod společným označením Zmizelé Čechy a Zmizelá Morava a Slezsko vychází edice, která má připomenout zaniklou tvář měst i celých regionů se zřetelem na jejich historický či umělecký význam a na sílu genia loci, na jehož vytváření se podíleli naši předkové. Jednotlivé tituly edice přinášejí zejména unikátní archivní snímky zaniklých objektů, doplněné stručnou historií města či regionu. Nejinak je tomu

Fájó Trianon - Száraz Miklós György Fájó Trianon - Száraz Miklós György

A könyv szövegei Trianonról szólnak, a revízióról, a veszteségről és a felelősségről, az igazságtalanságról és az öngyilkos ostobaságról: Ady, Babits, Füst Milán, Illyés, József Attila, Juhász Gyula, Karinthy, Kosztolányi, Márai, Németh László, Szerb Antal vagy Weöres Sándor kétségbeesett, hitetlenkedő sorai és dühös, vádló, önmarcangoló mondatai.

Nagy-Románia megteremtése 1866-1920 - Ernő Raffay Nagy-Románia megteremtése 1866-1920 - Ernő Raffay

A száz évvel ezelőtt létrejött Románia nem a véletlen hozadéka. Raffay Ernő Nagy-Románia megteremtése című könyve (A vajdaságoktól a birodalomig és a Balkáni birodalom című kötetek átdolgozott, kibővített új kiadása) azt a bő fél évszázados folyamatot mutatja be, amelynek során a különböző országokban szétszórtan élő románokat diplomáciával és háborúval - de mindkét módon csalárdul - egy országban

Jan Hus - Eva Kantůrková Jan Hus - Eva Kantůrková

Jedná se o třetí vydání této knihy, která na rozdíl od ostatních vydání obsahuje v příloze autentickou diskusi, která po napsání knihy v roce 1988 proběhla mezi signatáři Charty 77 na téma „Je Hus ještě aktuální?“ Této diskuse se zúčastnili M. Šimečka, M. Rejchrt, J. Zvěřina, Jan Šimsa a další. Na obálce knihy je použita reprodukce obrazu Alfonse Muchy Hus v Betlémské kapli. Kniha obsahuje 8 stránek

Keresztény császárok, pogány Róma - András Alföldi Keresztény császárok, pogány Róma - András Alföldi

A legnagyobb magyar ókortörténész könyve a kereszténység egyik korai fordulópontjáról: Nagy Konstantin császárságáról. \"A sok szubjektív ok mellett még objektív alapja is van annak, hogy Konstantinust oly különbözőképpen ítéli meg a történetírás. Aki ugyanis a középkor felől visszatekintve nézi alakját s azt látja, hogy évszázadokra megszabta működése a bizánci világ sorsát, az azt hiheti, hogy sorsfordító

Historické štúdie 47 - Daniela Kodajová Historické štúdie 47 - Daniela Kodajová

Do 47. čísla Historických štúdií sú zaradené práce v troch tematických blokoch: archontologické štúdie zaoberajúce sa kariérnymi životopismi cirkevných a svetských hodnostárov v 16. a 17. storočí, päť štúdií skúmajúcich proces modernizácie Slovenska v 19. a na začiatku 20. storočia s jeho dosahom na verejné zdravotníctvo a vzdelanosť a napokon štúdie z rokovania Slovensko-rumunskej historickej komisie,

Magyarok a honfoglalás korában Magyarok a honfoglalás korában

\"A magyarság - mint bármely más nép - korai története homályba vész. Amióta hazánkban történelmet írnak, a múlt avatott és kevésbé avatott, tudományos felkészültségű vagy éppen művészi ihletésű búvárai számtalan eszközzel próbáltak már ezen időszak közelébe férkőzni. A magyarok esetében valamiféle, legalább valamelyest valószínűsíthető történetet csak a 9. század közepétől lehet elmesélni, ennél korábban

Tartaria - Hitler - Ewing David Tartaria - Hitler - Ewing David

This book will show the evidence that many researchers present regarding the history of Tartaria and the twentieth century and the man known as Adolf Hitler. Researchers claim that Hitler and his gang were a group of actors who were part of the plan to destroy the civilisation and culture and heritage of the Germanic people. This book will show some of the evidence that researchers present regarding

Dobd ki a szemetest! - Andi Tóth Dobd ki a szemetest! - Andi Tóth

Egy hangsúlyozottan magyarországi viszonyokra íródott, a szerző saját tapasztalatain alapuló, hiteles zéró hulladék gyakorlati kézikönyv, amely lépésről lépésre elkíséri az olvasót a hulladékminimalizálás folyamatában. Új fejezet: Társadalmi szerepvállalás - lépésről lépésreVendégszerzők: Takács-Sánta András, ELTE Humánökológia Mesterszak Igazgatója és Rémán Izabella, Gyermekkor Ökológiája munkatársa...

Dobrý den, soudružko učitelko - Ondřej Horák Dobrý den, soudružko učitelko - Ondřej Horák

Co se v době, kdy seděly v lavicích ZDŠ Husákovy děti, vyučovalo, jaké gastronomické kreace nabízely školní jídelny, co dávali v Československé televizi, a která témata mezi žáky o přestávkách frčela? V této odlehčené publikaci najdete pořádnou várku informací o dobové módě, šikézních účesech, oblíbených hrách, dobových pamlscích, školních pomůckách i o všem, co se mezi školními zdmi dělo, když jste

Bratislava a železnice - Ladislav Szojka Bratislava a železnice - Ladislav Szojka

Kniha popisuje vznik a históriu prevádzky na významných železničných tratiach, ktoré prepojily Bratislavu s ostatnými mestami na Slovensku a s mestami Rakúsko-Uhorskej monarchie a tým pomohli postupne zmeniť jej provinčný ráz na moderné mesto. Jednotlivé kapitoly čitateľa zoznámia s Prvou uhorskou Bratislavsko – Trnavskou železničnou spoločnosťou, Považskou železnicou, Uhorskou kráľovskou štátnou železnicou,

Dlouhá cesta k dočasnému Československu - Ivan Kazimour Dlouhá cesta k dočasnému Československu - Ivan Kazimour

Kniha mapuje celou dlouhou cestu, kterou musel český národ ujít k vlastnímu samostatnému, leč mnohonárodnostnímu a bohužel především dočasnému státu. Vždyť Československo, ve své původní masarykovské podobě, existovalo pouhých 7 277 dní, tedy necelých 20 let! Po 24 846 společných dnech zanikla i základní myšlenka jeho vzniku - společný stát Čechů a Slováků. Kniha neprobírá české dějiny detailně, ale

Druhá revoluce - Bohuslav Litera Druhá revoluce - Bohuslav Litera

Historický vývoj posledních století je svým způsobem bojem mezi demokracií a různými typy diktatur. Zvláštním případem je Rusko, které sice po revoluci 1904-1905 zahájilo pomalý postup k oslabení samoděržaví, avšak ten byl na téměř celé jedno století zastaven první světovou válkou a Říjnem 1917. Nová bolševická moc radikálně změnila sociální a hospodářskou strukturu země a další drastické změny jí

Řeč komunistické moci - Petr Fidelius Řeč komunistické moci - Petr Fidelius

Autorizované knižní vydání tří studií věnovaných sémantickému rozboru jazyka komunistické propagandy sedmdesátých a osmdesátých let, zvláště úvodníků Rudého práva a projevů tzv. stranických činitelů: Lid, demokracie, socialismus (1978), Pohádka o Stalinovi (1980) a Zrcadlo komunistické řeči (1989). První dvě studie byly původně publikovány v samostatných samizdatových edicích, později byly pojaty do

A nemesség - Béla Kempelen A nemesség - Béla Kempelen

\"(...) Ennek a könyvnek megírásánál, mely mindazon tudnivalókat felöleli, melyekre nemesi ügyekben valakinek csak szüksége lehet, két szempont lebegett szemeim előtt: röviden vázolni a nemesség multját, történetének fontosabb eseményeit s kiváltságos köz- és magánjogi helyzetét; a másik: felvilágosítással szolgálni minden előforduló nemesi kérdésben. Az igaz hazafi talán mindkét részében meg fogja

Nikola Tesla a válka - Marc J. Seifer Nikola Tesla a válka - Marc J. Seifer

Když Marc Seifer psal v roce 1996 knihu Nikola Tesla: vizionář génius čaroděj (Triton, 2007), snažil se odhalit fakta o Teslově roli ve vývoji četných vynálezů (zejména vynálezu indukčního motoru, vícefázového systému střídavého proudu, dálkového ovládání, robotiky a bezdrátové komunikace), neboť se v tomto ohledu šířila spousta mylných informací. Dokonce ještě dodnes přetrvává mýtus o tom, že Tesla

Elusive - Close Frank Elusive - Close Frank

The story of the Higgs boson - the so-called \'God particle\' - and the man who thought of it In the summer of 1964, a reclusive young professor at the University of Edinburgh wrote two scientific papers which have come to change our understanding of the most fundamental building blocks of matter and the nature of the universe. Peter Higgs posited the existence an almost infinitely tiny particle -

Populárne produkty

Náchodsko, Broumovsko - autor neuvedený
1,71 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Decision Time - Laurence Alison, Neil Shortland, Ebury Publishing
17,58 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Metamorfózy človeka - Valentová Eliška
14,63 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Sword Catcher - Clare Cassandra
20,85 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Johnstone Twins (Kelleway Philip)
33,48 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Zombie Combat Manual (Ma Roger)
9,48 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Ant Colony (Valentine Jenny)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Lives of the Artists: Volume 1 (Vasari Giorgio)
10,52 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Dr Jekyll & Mr Hyde (Stevenson Robert Louis)
8,32 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
All Wrapped Up (Smale Holly)
7,40 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
A benned élő oroszlán - Rachel Bright,Jim Field
12,26 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Novéna ke svatému Leonardovi - Michal Altrichter
1,57 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Plavec ve tmě - Tomasz Jedrowski
15,62 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Jak navazovat kontakty - Devora Zacková
17,72 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Never - Jessa Hastings
18,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
When the Clock Strikes Z: Volume 1 - Sakaki Ichirou
5,25 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Hviezdoveda - Gustáv Reuss
1,95 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
The Defence of Constitutionalism - Jiří Přibáň
11,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024