8,49 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Čo pre ženy znamená obdobie po roku 1989? Etnografka Kristen R. Ghodsee niekoľko rokov skúmala životy žien vo východnej Európe a prináša nový pohľad na to, čo im priniesol kapitalizmus. Vo svojej štúdii zdôvodňuje, prečo majú dnešné ženy nižšie mzdy, sú častejšie diskriminované a obťažované alebo vedú nekvalitný sexuálny život. Hľadá spôsoby, ako môžu opäť získať svoj stratený čas, emocionálnu energiu

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Čo pre ženy znamená obdobie po roku 1989? Etnografka Kristen R. Ghodsee niekoľko rokov skúmala životy žien vo východnej Európe a prináša nový pohľad na to, čo im priniesol kapitalizmus. Vo svojej štúdii zdôvodňuje, prečo majú dnešné ženy nižšie mzdy, sú častejšie diskriminované a obťažované alebo vedú nekvalitný sexuálny život. Hľadá spôsoby, ako môžu opäť získať svoj stratený čas, emocionálnu energiu a sebavedomie.

Svetové dejiny, dejiny štátov

Vitajte na našom webe zameranom na oblasť svetových dejín a dejín štátov! Tu nájdete širokú škálu informácií a zaujímavostí týkajúcich sa historických udalostí, vývoja štátov a ich vzťahov.

V podkategórii svetových dejín nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o významných udalostiach, ktoré ovplyvnili a formovali svet, ako ho poznáme dnes. Od dávnych civilizácií, ako sú staroveký Egypt a Mezopotámia, po obdobie stredoveku a renesancie, pokryjeme všetky obdobia, ktoré mali vplyv na spoločenský a kultúrny vývoj.

Dejiny štátov patria medzi najzaujímavejšie a dôležité témy v histórii. Na našom webe sa dozviete o pôvode rôznych štátov, ich vzniku a historických zmenách, ktoré boli dôvodom pre vznik mnohých konfliktov a vojen. Od starovekých Grékov a Rimanov po súčasné štáty, budeme sa venovať podrobnému preskúmaniu ich histórie, politických štruktúr a kultúrnych aspektov.

História vojny je nenahraditeľnou časťou dejín. Venujeme sa neustále meniacim sa vojnovým strategiám, významným vojenským vodcom a zaujímavým bitkám, ktoré ovplyvnili priebeh histórie. Bez pochopenia vojenského kontextu je nemožné porozumieť mnohým historickým udalostiam, a preto sa snažíme podať detailné informácie o všetkom, čo sa týka vojenskej literatúry.

Naším cieľom je poskytnúť vám komplexný pohľad na svetové dejiny a dejiny štátov v kontexte vojny a literatúry. Veríme, že sa dozviete mnoho nového a získate hlbšie porozumenie histórii. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať a sme pripravení vám pomôcť. Vstúpte teraz do fascinujúceho sveta histórie!

Autor Kristen Ghodsee
GLS 3,89 €

Források a Magyar Királyság kereskedelemtörténetéhez I. Források a Magyar Királyság kereskedelemtörténetéhez I.

A kereskedelem a gazdaság valamennyi ágával összefüggésbe hozható, és nincs olyan társadalmi csoport, amelyet valamilyen formában (akár csak felhasználóként vagy vámbirtokosként) ne érintettek volna a kereskedelmi folyamatok. A középkori nagyvárosoktól a kisebb településekig meghatározó volt a kereskedelmi színterek megléte, avagy éppen azok hiánya, ezek nem csupán a település központtá válását befolyásolták,

Bitka pri Viedni 1683 (III. vydanie) - Emil Vontorčík Bitka pri Viedni 1683 (III. vydanie) - Emil Vontorčík

Stret civilizácií kresťanského kríža a islamského polmesiaca v zrkadle súčasnosti Historické populárno-vedecké dielo, ktoré po prvýkrát v dejinách slovenskej literatúry podáva celistvý a mnohostranný pohľad na prelomovú udalosť v európskych dejinách na ťaženie najväčšej armády, akú sa podarilo vtedajšiemu osmanskému impériu zhromaždiť v 17. stor. proti Habsburskej ríši a jej hlavnému mestu Viedni.

Černobyľ: Príručka prežitia - Kate Brown Černobyľ: Príručka prežitia - Kate Brown

Monumentálna kniha o černobyľskej jadrovej katastrofe. Príbeh explózie, ktorá zmenila svet a oči celej planéty upriamila na jedno dovtedy celkom bezvýznamné miesto. Hodiny tikajú. Sekundy ubiehajú. A svet pred katastrofou od toho po nej delí len tenká hranica. Teraz sa už všetko stalo. A my musíme zistiť, ako to prežiť. 26. apríl 1986 nezmenil len toto miesto, ale aj celý svet. Práca americkej historičky

Stručné německé dějiny - James Hawes Stručné německé dějiny - James Hawes

V knize Stručné německé dějiny předkládá autor průřez dvěma tisíci let dějin Germánů a Němců. Na nevelké ploše se mu podařilo vyhmátnout klíčové momenty německých, resp. germánských dějin, přičemž za jeden z hlavních faktorů považuje geografické rozmístění germánských a německých sídel. Z německé Mittellage vyplývá osudová vklíněnost Němců mezi Západ a slovanský Východ, s čímž koresponduje od 16. století

Budování národních organizací YMCA v Československu a Polsku - Tomáš Tlustý Budování národních organizací YMCA v Československu a Polsku - Tomáš Tlustý

Monografie se zabývá historií tělesné výchovy a sportu v organizaci YMCA v Československu a Polsku. Sleduje převážně časové období od konce první do počátku druhé světové války. Její autor se snaží na příkladech čtyř československých a čtyř polských místních sdružení ukázat obdobný vývoj obou národních hnutí. Monografie dále zachycuje vznik organizace YMCA a její šíření do světa a také stručně popisuje

Věřit v dějiny - Francois Hertog Věřit v dějiny - Francois Hertog

Kniha Věřit v dějiny se zabývá historickým vědomím. Hlavní otázka, kterou si François Hartog klade, zní takto: Jaké je vlastně naše dnešní historické vědomí? Nikoli snad jen vědomí profesionálních historiků, nýbrž kohokoli, doslova všech našich současníků, ať se minulostí zaobírají, anebo jsou jen příležitostně konfrontováni s jejím připomenutím. Jaké je tedy naše historické vědomí, jak ho vnímáme,

Proslovy ve francouzské akademii Les discours a ľacadémie française - Kolektív autorov Proslovy ve francouzské akademii Les discours a ľacadémie française - Kolektív autorov

Alain Finkielkraut byl zvolen do Francouzské akademie do křesla číslo 21, které se uvolnilo smrtí Féliciena Marceaua, a stal se tak 727. akademikem od jejího vzniku. Jak kážou nepsané zvyklosti, přednesl na slavnostním zasedání 28. ledna 2016 svůj první proslov, v němž se od nového akademika očekává poděkování a oslavná řeč na adresu jeho předchůdce. Poté následuje tzv. odpověď člena akademie, kterou

A székely ősvárak története, mondája és legendája II. kötet - Zoltán Gaali A székely ősvárak története, mondája és legendája II. kötet - Zoltán Gaali

\"Az eddigi várak leírásánál megismertük a \"Belszékelyföldet\", vagyis a székelyeknek azon három székét, melyek az ország keleti határszélének közelében helyezkednek el. Ezenkívül van a Székelyföldnek egy kijjebb eső másik része is. Ha amazt Belszékelyföldnek neveztük ezt \"Külszékelyföldnek\" nevezhetjük, amennyiben ez a rész Erdély közepébe ékeli be magát, annak mintegy életerős vértől lüktető szívét

Zajímavosti ze světových dějin 1 - Stanislava Jarolímková Zajímavosti ze světových dějin 1 - Stanislava Jarolímková

Zajímavosti ze života starých civilizací, které (možná) jinde nenajdete Kniha volně navazuje na velice úspěšné dvoudílné vyprávění Co možná nevíte o životě našich předků a Co ještě nevíte o životě našich předků a také na Co v učebnicích nebývá, které přinášely řadu zajímavostí ze života českých panovníků a jejich poddaných. Nyní přichází autorka se spoustou zajímavých informací o životě lidí na všech

Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech - Vladimír Liščák Dějiny Číny, Taiwanu a Tibetu v datech - Vladimír Liščák

Chronologicky podané dějiny nejstaršího nepřetržitě existujícího a zároveň nejlidnatějšího státu světa se shrnujícími úvody k jednotlivým historickým obdobím z pera našeho předního sinologa (pro Libri napsal mj. Čínu a Taiwan v edici Stručná historie států a unikátní příručku Státy a území světa) nezachycují jen politický vývoj a významné události od pravěku po současnost a to včetně Taiwanu, Tibetu,

Kérdések és válaszok a dualizmus kori Magyarországról - Cieger András,Gábor Egry,Klement Judit Kérdések és válaszok a dualizmus kori Magyarországról - Cieger András,Gábor Egry,Klement Judit

Elkerülhető lett volna Trianon, ha nem ilyen kiegyezés születik? Szerették-e a magyarok Ferenc Józsefet? Az általános választójog jelentette-e a nemzetiségi kérdés megoldását? Igaza volt Kossuth Lajosnak a Kasszandra-levélben? Jogtalan tizenegyes miatt vertek magyar focibírót Zágrábban? A „boldog békeidők” alatt ritkább volt az öngyilkosság is? A nők valóban „másodrendű” állampolgárok voltak a dualizmus

Magyar Krónika - 2023. nyár Magyar Krónika - 2023. nyár

Negyedéves lapunkban a leginspirálóbb közös történeteinket mutatjuk be. Példaadó kezdeményezéseket, közösségépítő törekvéseket, amelyekre méltatlanul kevés figyelem jut, mégis alapvetően meghatározzák az ország képét. Időtálló módon hívjuk fel a figyelmet azokra, akik a hivatásukkal, kreativitásukkal és kitartásukkal rengeteget tesznek a helyi közösségek felvirágzásáért. Meggyőződésünk, hogy a Magyar

Antarktída: Dejiny v 100 predmetoch - Jean de Pomereu,Daniella McCahey,Martin Katuščák Antarktída: Dejiny v 100 predmetoch - Jean de Pomereu,Daniella McCahey,Martin Katuščák

Nevyspytateľná a strhujúca Antarktída a jej dejiny vyrozprávané prostredníctvom 100 predmetov Objavte pútavú históriu jedného z najodľahlejších a najkrajších miest na našej planéte. Táto podmanivá kniha, ktorá využíva pramene z polárnych inštitúcií a súkromných zbierok po celom svete, predstavuje 100 rozmanitých predmetov od ikonických po exotické, od všedných po nenahraditeľné. Nájdete tu: – snežné

A történelem bennünk él - Romsics hetven - Gergely Bödök A történelem bennünk él - Romsics hetven - Gergely Bödök

\"Van-e annál felemelőbb érzés egy tanár számára, mint látni diákjai repülését, saját szárnyaikon? Nincs, istenemre mondom, nincs...\" A kötetben, mely et az Olvasó a kezében tart, Romsics Ignác szűkebben vett tanítványi köre tiszteleg írásaival a mesterük előtt. Mindannyian kivételesen szerencsésnek tartják magukat, hogy diákként az előadásait hallgathatták, majd utóbb, immár kollégaként, együtt szerepelhettek

Félelembe zárt múlt - Maria Palasik Félelembe zárt múlt - Maria Palasik

A Budapest vonzáskörzetében található Gyömrő járási székhely volt Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében. A második világháború utolsó hónapjaiban, de a front levonulása után, akkor, amikor már mindenki fellélegezhetett volna, hogy a rémségeknek vége, drámai hónapokat éltek meg a járás falvainak lakói. 1945. február elejétől április végéig Gyömrőről és a környékbeli falvakból internálás címén különböző

Geneze pražského reformního hnutí, 1360–1419 - Olivier Marin Geneze pražského reformního hnutí, 1360–1419 - Olivier Marin

Na přelomu 14. a 15. století se v Praze zrodila hereze, která svou silou pozdvihla celou zemi. Z věrnosti k svému mluvčímu mistru Janu Husovi Čechy přervaly pouta s koncilem i císařem, kteří jej vydali světské moci k upálení na hranici. Monografie Oliviera Marina mapuje kořeny tohoto konfliktu. Závěr 14. století byl dobou reforem a nešlo zde jen o tu, kterou později nazveme husitstvím. Hus bezpochyby

Nad Angolou zataženo - Jan Klíma Nad Angolou zataženo - Jan Klíma

Po třiceti letech se autor vrací ke svému diplomatickému působení v africké Angole. V zemi se po dlouhé občanské válce připravovaly první demokratické volby. Ve stejné době bylo rozhodnuto o rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky, jejíž zastupitelský úřad Jan Klíma vedl jako chargé d’affaires. Mimořádná doba mu při každodenní náročné práci poskytla příležitost důvěrně poznat oficiální prostředí

Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu, 2. vydání - Jaroslav Šedivý Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu, 2. vydání - Jaroslav Šedivý

Druhé, rozšířené vydání oblíbené knihy. Vojenské síly Křižáckých států nestačily ani k ochraně poutníků, ani k dalším výbojům. Myšlenka zřízení stálé milice, stálého vojska nedala na sebe čekat. A protože se křižácké státy zrodily z vojenské akce římskokatolické církve, protože si nové kraje podrobovali evropští rytíři na výzvu a s božím požehnáním papeže a ve znamení kříže, i tato nová milice, nejprve

Křišťálový klíč - Vlastimil Vondruška Křišťálový klíč - Vlastimil Vondruška

V závěrečném dílu tetralogie se vrací Falknovská huť částečně zpět do vlastnictví rodu Heřmanů, ačkoli je to v časech, kdy se severočeskému sklářství už nevede zdaleka tak dobře jako dříve. Jednotliví členové rodu pokračují v tom, co započali, a jak už to tak bývá, ne všem se daří. Matyáš zůstává u svého jarmarečního obchodování, zato plátenictví se daří výtečně. Z toho profituje Vilemína, která získává

Dějiny Británie, 3. vydání - Kenneth O. Morgan Dějiny Británie, 3. vydání - Kenneth O. Morgan

Díky obsažné historické práci líčící dějiny Británie od nejstaršího římského období po začátek 21. století můžeme poznat dosud netušená zákoutí historie jedné z nejvlivnějších zemí Evropy. Jedná se o dílo kolektivní, na němž se autorsky podíleli přední britští odborníci specializující se na jednotlivá údobí ostrovních dějin, a líčení dějin se tudíž vyznačuje nejen šíří a množstvím uváděných fakt, nýbrž

Populárne produkty

Kirk - Hvězda všem zbloudilým - George David R.
18,75 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Karmický tarot - William C. Lammey
19,75 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Midsomerské vraždy: Smrt darebáka (Caroline Grahamová) (česky)
1,80 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Violetta Tajný deník Violetty (Walt Disney) (česky)
1,08 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
William Blake and the Age of Revolution (Bronowski Jacob)
18,60 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Further Adventures of Sherlock Holmes (Roberts Barrie)
8,48 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Martha Stewart's Baking Simple Suppers (Stewart Martha)
30,72 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Social Skills Picture Book (Baker Jed)
31,84 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Pro Milone (Cicero Marcus Tullius)
24,52 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Reading + Training
15,32 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
White Sands (Dyer Geoff)
11,36 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Glen Carron & Glen Affric (Ordnance Survey)
15,44 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Ta, která prohraje - Liv Constantine
15,67 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Družina horských šelem - Petr Eismann
15,63 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Tympanum Neobyčejné příběhy pana inženýra
9,08 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Anděli, půjdu za tebou - Daniel Červinka
2,00 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024
Micsoda anyák voltak - Lotti Budai,Rozi Zubor
18,73 €
Uvedená cena je platná k 25.05.2024