11,14 €
Uvedená cena je platná k 22.04.2024

V edici právo prakticky vychází čtvrté vydání publikace Rozvody, rozchody a zánik partnerství (dříve v edici právní rukověť). Publikace pojednává přehlednou a srozumitelnou formou o soužití muže a ženy, o rozvodech, rozchodech nesezdaných párů i o právních vztazích registrovaných partnerů. Dále se zabývá bytovými problémy souvisejícími s rozvodem, vyživovací povinností manželů a rozvedených manželů.

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

V edici právo prakticky vychází čtvrté vydání publikace Rozvody, rozchody a zánik partnerství (dříve v edici právní rukověť). Publikace pojednává přehlednou a srozumitelnou formou o soužití muže a ženy, o rozvodech, rozchodech nesezdaných párů i o právních vztazích registrovaných partnerů. Dále se zabývá bytovými problémy souvisejícími s rozvodem, vyživovací povinností manželů a rozvedených manželů. Součástí knihy jsou nadále vzory žalob, dohod a návrhů, které se k dané problematice vztahují. Autorky jsou advokátky s dlouholetou praxí v Praze.

Rodinné právo

Naša webstránka ponúka bohatý zdroj informácií a poradenstva v oblasti Rodinného práva. Sme presvedčení, že rodinné právo je kľúčovou súčasťou právneho systému, pretože sa dotýka života jednotlivca aj celej rodiny. Snažíme sa poskytnúť ucelený pohľad na všetky relevantné aspekty rodinného práva a pomôcť ľuďom získať potrebné vedomosti.

Na našej webovej stránke nájdete informácie o rôznych aspektoch rodinného práva, vrátane manželstva, rozvodu, starostlivosti o deti, alimentov, dedičstva a mnoho ďalších. Snažíme sa rozobrať jednotlivé témy, poskytnúť vysvetlenie príslušných zákonov a predstaviť aktuálne judikaturu. Našim cieľom je pomôcť návštevníkom získať lepšie pochopenie ich práv a povinností v rámci rodinného práva.

Okrem poskytovania informácií sa venujeme aj poradenským službám. Na webe nájdete kontaktné údaje na našich skúsených právnikov, ktorí sú odborníkmi na rodinné právo. Sme tu pre vás, aby sme vám poskytli rady a odpovedali na vaše otázky z oblasti rodinného práva. Veríme, že čím viac budete informovaní a povedomí si svoje práva, tým lepšie sa dokážete rozhodovať v osobných právnych záležitostiach.

Naša webová stránka je prehľadná a intuitívna, umožňuje ľahké vyhľadávanie informácií a navigáciu po rôznych kategóriách. Chceme, aby bola používateľsky prívetivá a aby naši návštevníci mohli rýchlo a ľahko nájsť to, čo hľadajú. Veríme, že náš web je vzorovým zdrojom informácií o rodinnom práve a pomáha ľuďom lepšie rozumieť a uplatňovať ich práva v oblasti rodinných záležitostí.

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa rodinného práva, neváhajte nás kontaktovať. Naši skúsení právnici vám radi pomôžu a poskytnú odborné poradenstvo.

Autor Marie Francová
Autor Závodská Jana Dvořáková
GLS 3,89 €

Když běžné postupy selhávají - Hynek Jůn Když běžné postupy selhávají - Hynek Jůn

Co máme dělat, když nás bije? Kdyby tady nebyl, všem by se ulevilo! Sahá na mě, mám si to nechat líbit? Je nás málo, jak se jim máme věnovat individuálně? Kdyby měl někoho jenom pro sebe, tak by to s ním šlo, ale takhle to nejde! Nechce jíst! Jí až moc! Štvou mě kolegové, kdyby mu to nedovolili, tak je v pohodě! Štvou mě kolegyně, kdyby mu to dovolily, tak je v pohodě! Za všechno můžou rodiče, nenastavili

Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi - Lucia Pohančeníková,Saskia Poláčková Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi - Lucia Pohančeníková,Saskia Poláčková

Skriptá rodinného práva s otázkami a s príkladmi obsahujú kompletnú matériu z rodinného práva formou textu a zároveň obsahujú aj kontrolné otázky korešpondujúce s okruhom témy a s praktickými príkladmi, s ktorými sa čitateľ môže stretnúť v bežnom živote. Poskytujú teda nielen základný prehľad o rodinnom práve, ale aj výbornú pomôcku pre osvojenie si definície pojmov, práv a povinností subjektov rodinnoprávnych

Surogačné materstvo - Lenka Dufalová Surogačné materstvo - Lenka Dufalová

Surogačné (náhradné) materstvo je téma, ktorá vzbudzuje emócie v odbornej aj laickej verejnosti, a to najmä kvôli množstvu etických, morálnych, ale aj právnych otázok, ktoré s touto témou súvisia. Celosvetovo stúpajúca miera neplodnosti, rozvoj reprodukčnej medicíny a náhradné materstvo spolu veľmi úzko súvisia. Surogačné materstvo predstavuje pre mnoho subjektov riešenie bezdetnosti v prípadoch, keď

Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní - Emanuel Tilsch Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní - Emanuel Tilsch

V ediční řadě Klasická právnická díla vychází další klenot české civilistiky – kniha prof. Emanuela Tilsche Dědické právo rakouské se stanoviska srovnávací vědy právní s předmluvou prof. Jana Dvořáka. Do této útlé knížky shrnul Tilsch neobyčejnou šíři poznatků o dědickém právu od primitivních národů přes římské právo až po soudobé dědické právo nejrůznějších států Evropy a Asie. Kniha je velmi aktuální

Rozvody, rozchody a zánik partnerství - 4. vydání - Marie Francová,Závodská Jana Dvořáková Rozvody, rozchody a zánik partnerství - 4. vydání - Marie Francová,Závodská Jana Dvořáková

V edici právo prakticky vychází čtvrté vydání publikace Rozvody, rozchody a zánik partnerství (dříve v edici právní rukověť). Publikace pojednává přehlednou a srozumitelnou formou o soužití muže a ženy, o rozvodech, rozchodech nesezdaných párů i o právních vztazích registrovaných partnerů. Dále se zabývá bytovými problémy souvisejícími s rozvodem, vyživovací povinností manželů a rozvedených manželů.

Náhradní péče o dítě - Lucie Trnková Náhradní péče o dítě - Lucie Trnková

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky se zabývá pojmem náhradní péče o dítě. Jde o pojem, který v sobě zahrnuje několik samostatných právních institutů, které společně tvoří systém sloužící k ochraně ohrožených dětí, jež nemohou z nejrůznějších příčin vyrůstat ve své vlastní biologicky příbuzné rodině a jimž je třeba zabezpečit péči náhradní. V lepším případě v jejich vlastní širší rodině, v

Materská 2018 - Jozef Mihál Materská 2018 - Jozef Mihál

Kniha MATERSKÁ, ktorá vyšla začiatkom augusta 2017, mala nečakaný úspech. Celkový náklad aj s dotlačami bol 3900 kusov a je vypredaný. To dokazuje, že po informáciách k tejto téme je veľký hlad. Aj preto, lebo Sociálna poisťovňa sa v oblasti informovania verejnosti nespráva ako verejnoprávna inštitúcia. Preto je tu nová kniha MATERSKÁ 2018. Jej obsah je oproti staršej sestre z augusta 2017 o niečo

Rodinné právo 2. vydání - Kolektív autorov Rodinné právo 2. vydání - Kolektív autorov

Druhé vydání učebnice rodinného práva je aktualizované, v některých částech i podstatně přepracované. V aktualizovaném vydání bylo nutné reagovat na nemnohé legislativní změny, které se však rodinného práva významně dotkly. Některé uvedené závěry v učebnici bylo nutné s odstupem času přehodnotit, a především pasáže věnované společnému jmění manželů podstatněji rozšířit. Autoři nového díla reagují na

Kontakt s dětmi po rozvodu - Tomáš Novák,Simona Corradiniová,Radim Vypušťák Kontakt s dětmi po rozvodu - Tomáš Novák,Simona Corradiniová,Radim Vypušťák

Máte někdy pocit, že v Ústavě České republiky existuje „tajný paragraf“ nazvaný „Děti patří matce“, určený pouze ženám? Pokud jste matkou, napadá vás, že si otec vašich potomků nezaslouží tak báječné děti, jaké jste mu porodila? Jste-li otcem, nehodláte být ani po eventuálním rozvodu pouhým „složenkovým tátou“? Chcete (coby žena) lépe porozumět chování exmanžela? Hodláte (coby muž) lépe porozumět chování

Vybrané historické zdroje současného rodinného práva - Renata Veselá Vybrané historické zdroje současného rodinného práva - Renata Veselá

Publikace se zabývá některými aspekty právně historického vývoje rodinného práva. Komparace hledá kořeny v základech římskoprávních, středověkých i novodobých. Cílem publikace bylo prokázat, že rodina jako společenský fenomén v našem prostředí prošla různými společenskými vlivy v historickém kontextu. Prameny publikace dokumentují, že východisky pozitivního práva mohou být také právněhistorické zdroje.

Výživné pre vaše dieťa - Róbert Madej Výživné pre vaše dieťa - Róbert Madej

Praktická príručka o právnej úprave výživného a náhradného výživného v Slovenskej republike. Kniha prináša praktické informácie o problematike výživného pre dieťa od určenia výživného, cez konanie na súde, výšku výživného a platenie výživného až po jeho vymáhanie. Rieši aj výživné pre rodiča, náhradné výživné, ale i prieťahy v konaní. V závere brožúry sú uvedené vzory podaní.

Rodinná ústava - Adrianna Lewandowska,Jacek Lipiec Rodinná ústava - Adrianna Lewandowska,Jacek Lipiec

Rodinné a podnikateľské procesy v rodinnej firme nie je možné od seba odtrhnúť. Práve najexplicitnejším znakom rodinných podnikov je vzájomná závislosť firmy a rodiny. Vplyv rodiny na podnik je veľmi veľký. Preto sme pre vás pripravili jedinečnú knihu, ktorá vám nielen pomôže preklenúť problémy s tým súvisiace, ale vás nasmeruje k viacgeneračnosti rodinného biznisu. Ide o jedinečnú publikáciu pre každého,

Najlepší záujem dieťaťa - Alexandra Löwy,Kolektív autorov Najlepší záujem dieťaťa - Alexandra Löwy,Kolektív autorov

Kritérium najlepšieho záujmu maloletého má svoje dominantné postavenie v rodinnoprávnych veciach, t. j. takých, ktoré sú v rovine hmotného práva regulované v našich vnútroštátnych podmienkach predovšetkým zákonom o rodine, a v procesnom režime sa premietajú v konaniach podľa Civilného mimosporového poriadku. Predkladané dielo má za cieľ analyzovať pojem najlepšieho záujmu maloletého dieťaťa vo sfére

Rodinné konflikty a mediácia - ďalšie umenie možného - František Rodinné konflikty a mediácia - ďalšie umenie možného - František

Viete, ako riešia helikoptéroví a kosačkoví rodičia s tigrou matkou a tenisovým otcom problém, kto z nich horšie vychováva svoje dieťa? Čo spája Carla Junga, Salvadora Dalího, Vincenta van Gogha či Petra Sellersa? Prezradíme, že sa narodili po smrti svojich súrodencov ako tzv. náhradné deti a významne to ovplyvnilo ich manželský život. Alebo, že tzv. mingles vzťahy sú novým fenoménom v partnerskom

Populárne produkty

Náchodsko, Broumovsko - autor neuvedený
1,71 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Decision Time - Laurence Alison, Neil Shortland, Ebury Publishing
17,58 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Metamorfózy človeka - Valentová Eliška
14,63 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Sword Catcher - Clare Cassandra
20,85 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Johnstone Twins (Kelleway Philip)
33,48 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Zombie Combat Manual (Ma Roger)
9,48 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Ant Colony (Valentine Jenny)
9,36 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Lives of the Artists: Volume 1 (Vasari Giorgio)
10,52 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Dr Jekyll & Mr Hyde (Stevenson Robert Louis)
8,32 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
All Wrapped Up (Smale Holly)
7,40 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
A benned élő oroszlán - Rachel Bright,Jim Field
12,26 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Novéna ke svatému Leonardovi - Michal Altrichter
1,57 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Plavec ve tmě - Tomasz Jedrowski
15,62 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Jak navazovat kontakty - Devora Zacková
17,72 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Never - Jessa Hastings
18,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
When the Clock Strikes Z: Volume 1 - Sakaki Ichirou
5,25 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
Hviezdoveda - Gustáv Reuss
1,95 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024
The Defence of Constitutionalism - Jiří Přibáň
11,00 €
Uvedená cena je platná k 20.04.2024