Vést jako pastýř - Kevin Leman,William Pentak
11,24 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Vést jako pastýř - Kevin Leman,William Pentak
11,24 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Dobrý pastýř je obraz, který dnes najdeme snad jen ve starověkých biblických textech. Co se v dnešní době můžeme od dobrého pastýře naučit v oblasti managementu? Překvapivě mnoho. Moudrost, kterou před tisíci lety lidé považovali za přirozené poznání, dnes musíme složitě objevovat. Vydejte se na cestu sedmi prostých a hlubokých principů vedení a naučte se po vzoru moudrých pastýřů lépe pečovat o svůj tým či organizaci. Krátký příbeh této knihy vám nezabere příliš času. Přesto zde načerpáte mnoho inspirace a porozumíte hlouběji podstatě vedení. Staňte se i vy dobrým pastýřem, hodným následování.

Cvičenia, hry, simulácie pre skupinovú prácu - Vladimír Labáth
17,20 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Cvičenia, hry, simulácie pre skupinovú prácu - Vladimír Labáth
17,20 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Publikácia Cvičenia, hry, simulácie pre skupinovú prácu ponúka 50 pôvodných a overených postupov určených na prácu s ľuďmi, ktorí majú záujem sa vzdelávať, inšpirovať a rozvíjať svoj potenciál. Vznikali v priebehu posledných desaťročí v rámci prípravy a realizácie skupinových tréningových a intervenčných programov pre širokú škálu odborníkov pomáhajúcej sféry a manažérov všetkých úrovní riadenia. Uplatňovali a overovali sa u pracovníkov mimovládnych a akademických inštitúcií, vo verejnej sfére, v ekonomickom a podnikateľskom prostredí. Veľká časť z nich nebola dosiaľ publikovaná. Publikácia je určená najmä pedagógom, poradcom, lektorom, trénerom, psychológom, psychoterapeutom, sociálnym pracovníkom, konzultantom, koučom a facilitátorom s rôznym stupňom vzdelania, spôsobilostí a skúseností, ale aj ostatným záujemcom o túto oblasť.

Jak se připravit na kontroly z úřadů - Kolektív autorov
17,81 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Jak se připravit na kontroly z úřadů - Kolektív autorov
17,81 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Finančák, ČOIka, živnostenský úřad, ochranný svaz autorský… Straší vás obavy, jaké kontroly a sankce vám mohou tyto a další úřady přichystat? Štěstí přeje připraveným a informovaným - nedejte úřadům šanci, aby vás překvapily. Spolehněte se na ucelený přehled o nejběžnějších kontrolách. Přehledná podnikatelská příručka vás blíže seznámí s nejčastějšími kontrolami, jaké vás mohou v rámci podnikání potkat. Příručka vás provede kontrolami z jednotlivých institucí a úřadů a dozvíte se, jak postupují, na jaké oblasti se zaměřují, co vše po vás mohou vyžadovat a jaká jsou vaše práva. Žádný zdlouhavý manuál plný paragrafů a právničtiny, ale praktický rozcestník a seznam tipů a bodů, které byste měli dodržovat pro dobro vlastního byznysu. Zjistěte, jak se na kontroly připravit v přehledné a praktické příručce: Seznam věcí, které je třeba v průběhu podnikání dodržovat. Zásadní práva a povinnosti podnikajících a kontrolorů. Konkrétní rady, jak mít kontroly pod palcem.

Metody komplexního hodnocení podniku - Marek Vochozka
23,31 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Metody komplexního hodnocení podniku - Marek Vochozka
23,31 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Publikace velmi přehledně představuje a analyzuje metody komplexního hodnocení podniku. Komplexní informace načerpají nejen manažeři, podnikatelé, ale i studenti ekonomických či finančních oborů. V knize čtenáři najdou nejčastěji používané metody, informace o jejich konstrukci a vzniku. Kniha se zabývá celkovým podnikovým prostředím, shrnuje cíle podniku a primárně se zabývá hlavním cílem podniku – růst hodnoty pro akcionáře. Dále odkazuje na Management by Objectives. Zabývá se dále finanční analýzou podle Schmallenbachovy společnosti, modely jednofaktorové analýzy, risk index modely, vícerozměrnou diskriminační analýzou, modely podmíněné pravděpodobnosti a modely benchmarkingové. Dále zahrne modely založené na využití umělých neuronových sítí s učitelem a umělých neuronových sítí bez učitele. Jednotlivé kapitoly jsou shrnutím dosavadního poznání, metodikou tvorby těchto modelů, konkrétní používané příklady a hodnocení výhod a nevýhod metod. Několik kapitol obsahuje modely vytvořené autory publikace (především pak modely založené na umělých neuronových sítích).

Trillion Dollar Coach - Kolektív autorov
27,50 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Trillion Dollar Coach - Kolektív autorov
27,50 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

#1 Wall Street Journal BestsellerNew York Times BestsellerUSA Today Bestseller The team behind How Google Works returns with management lessons from legendary coach and business executive, Bill Campbell, whose mentoring of some of our most successful modern entrepreneurs has helped create well over a trillion dollars in market value.Bill Campbell played an instrumental role in the growth of several prominent companies, such as Google, Apple, and Intuit, fostering deep relationships with Silicon Valley visionaries, including Steve Jobs, Larry Page, and Eric Schmidt. In addition, this business genius mentored dozens of other important leaders on both coasts, from entrepreneurs to venture capitalists to educators to football players, leaving behind a legacy of growing companies, successful people, respect, friendship, and love after his death in 2016. Leaders at Google for over a decade, Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg, and Alan Eagle experienced firsthand how the man fondly known as Coach Bill built trusting relationships, fostered personal growth--even in those at the pinnacle of their careers--inspired courage, and identified and resolved simmering tensions that inevitably arise in fast-moving environments. To honor their mentor and inspire and teach future generations, they have codified his wisdom in this essential guide. Based on interviews with over eighty people who knew and loved Bill Campbell, Trillion Dollar Coach explains the Coach's principles and illustrates them with stories from the many great people and companies with which he worked. The result is a blueprint for forward-thinking business leaders and managers that will help them create higher performing and faster moving cultures, teams, and companies.

A siker legmagasabb szintje - Casper Shih
9,17 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
A siker legmagasabb szintje - Casper Shih
9,17 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Casper Shih (1937) a kínai hagyományokon, filozófián alapuló modern üzletfilozófia atyja. Fontos szerepe volt Tajvan gazdasági növekedésében, illetve Kína globális versenyképességének javulásában. Dr. Shih modellje elsődleges hangsúlyt fektet az emberekre, és a szervezetben dolgozók pozitív kapcsolataira. A vezetőt a szervezet csúcsán elhelyezkedő egyszemélyes pozíciójából a szervezet középpontjába helyezi. A "vezető a középpontban" így a kapcsolatok szövőjévé válik, és különböző formákban továbbra is pozitív energiát generál az egész szervezetben. Ő az "északi sarkcsillag, amely körül más emberek és alkalmazottak keringenek". A Konfuciusz bölcsessége egy olyan kiváló bevezetés, amelynek révén a szerző arra ösztönzi olvasóit, hogy dolgozzák ki a vezetés ősi és modern módszerének elsajátításához vezető saját útjukat a 21. században.

Krabička poslední záchrany pro neziskové organizace - Petr Vrzáček
12,95 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Řízení neziskovky je zcela specifickým druhem svobodného umění jedná se o manažerský desetiboj, kterému se řídící pracovník musí věnovat denně. Počet neziskovek v ČR každoročně roste. Mnohé z existujících organizací se profesionalizují. Hospodaří s vyššími rozpočty, zaměstnávají více pracovníků, uzavírají široká partnerství, komunikují a rozhodují ve virtuálním světě, staví před sebe obtížnější úkoly. Důsledkem těchto změn jsou neustále rostoucí nároky na jedince odpovědné jak za správu, tak za řízení. Znalosti a dovednosti, které stačily před několika lety, rychle zastarávají a musí být nahrazovány novými. Účelem této knihy je pomoci manažerům neziskovek při rozhodování. Základem správných rozhodnutí je porozumění situaci a možnostem jejího řešení. Tato publikace obsahuje obojí popisy 90 problémových situací a 270 doporučení k jejich řešení. Osm autorů, 17 kreseb Mirka Kemela a 32 fotografií Jindřicha Štreita to je druhé, rozšířené vydání Krabičky poslední záchrany pro neziskové organizace.

Teljesítményprizma - Kolektív autorov
15,27 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Teljesítményprizma - Kolektív autorov
15,27 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Forradalmian új látásmód, mellyel jobban megérthetjük vállalatunk működését és megfelelő lépéseket tehetünk a teljesítmény fejlesztéséhez.` (Herman Heyns, Accenture) *** `Az üzleti élet teljesítmény- és sikercentrikus. Valódi elégedettséggel és felelősséggel csak úgy élhetünk, ha egyszerre működtetjük mások és saját javunkért. A Teljesítményprizma könyv szerzői mindannyiunknak segítséget nyújtanak abban, hogy jobban megértsük, felelősen és sikeresen kezeljük üzleti kapcsolatainkat.` (Pataki György, egyetemi docens, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet - Szent István Egyetem, Gödöllő)

Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku II. - Iveta Pauhofová
11,59 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Publikácia je pokračovaním objasňovania súvislostí príjmovej polarizácie na Slovensku, ktoré boli súčasťou predchádzajúcej monografie z roku 2016. V nej sme predstavili našu metodológiu skúmania príjmových nerovností a polarizácie s prihliadnutím i na medzinárodné teoretické a praktické skúsenosti. V tejto monografii pokračujeme v odhaľovaní rozsahu pôsobenia determinantov nerovností a polarizácie predovšetkým na regionálnej úrovni Slovenska a okruh bádania rozširujeme o dôležité aspekty problémov financovania dôchodkového systému a obmedzenia spotreby domácností vo väzbe na potenciál rastu nerovností a prehlbovania polarizácie. Opäť si dovoľujeme upriamiť čitateľovu pozornosť na potrebu kritického myslenia, predovšetkým v súvislosti s prezentovanými výsledkami porovnania vývoja nezamestnanosti a miezd na Slovensku, v Čechách a v Maďarsku a pri charakteristike dopadov systémových zmien po roku 1989 na regionálnu úroveň Slovenska.

Getting To Yes - Negotiating An Agreement Without Giving In - Kolektív autorov
14,20 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

The world's bestselling guide to negotiation. Getting to Yes has been in print for over thirty years, and in that time has helped millions of people secure win-win agreements both at work and in their private lives. Including principles such as: Don't bargain over positions Separate the people from the problem and Insist on objective criteria Getting to Yes simplifies the whole negotation process, offering a highly effective framework that will ensure success.

A cégvezetés szabályai - Richard Templar
10,70 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
A cégvezetés szabályai - Richard Templar
10,70 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Jól kezeljük-e a magunk és az alkalmazottaink problémáit? Szeretnénk, hogy mindig a megfelelő válasz jusson eszünkbe, és a kínos helyzeteket minél hatékonyabban meg tudjuk oldani? A kötet szabályai segítenek abban, hogy mikor mit mondjunk és tegyünk, és azt is megtudhatjuk, hogyan hozhatjuk ki csapatunkból a legjobbat. A szabályok megismerése után életünk sokkal könnyebb lesz, és még nagyobb sikereket könyvelhetünk majd el. Rajtunk múlik, hogyan élünk. Sok jó menedzser van a világon, de mi még náluk is jobbak lehetünk.

A közgazdaságtan megváltása - John D. Mueller
15,27 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
A közgazdaságtan megváltása - John D. Mueller
15,27 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

A szerző, John D. Mueller a washingtoni Ethics and Public Policy Center közgazdasági programjának vezetője. A közgazdaságtan megváltása című kötetben annak a véleményének ad hangot, hogy a modernitást megelőző közgazdaságtannak szerves részét képezték a ma normatívnak nevezett elemek is, és ha ezt össze tudnánk illeszteni az elmúlt háromszáz év közgazdaságtani gondolkodásának eredményével, a fúzióból létrejött közgazdaságtant már kevésbé jellemezné a mai pozitív-normatív dichotómia. A könyv tehát azt a kérdést járja körül, hogyan lehet az életünk színhelyét jelentő, különböző méretű közösségek - mint a család, az üzleti vállalkozás vagy a politikai közösség - iránti tenni akarást és elköteleződést, az egyén szabadságát és a szabad piacok adta lehetőségeket egy mederbe terelni.

Kontroling podnikov cestovného ruchu - Marian Gúčik,Ľubica Šebová,Tibor Bajaník
14,25 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Publikácia v desiatich kapitolách sprostredkúva informácie o postavení kontrolingu v systéme riadenia podniku cestovného ruchu, o plánovaní výnosov a nákladov, o kalkuláciách a rozpočtovaní, o kalkulovaní cien a cenovom kontrolingu, o finančnom plánovaní a finančnom kontrolingu, o investičnom kontrolingu, o informačnom systéme podniku a vyhodnocovaní výsledkov kontrolingu, ako aj o podnikateľskom riziku a krízovom vývoji podniku. Ťažisko sprostredkúvaných poznatkov je v operatívnom kontrolingu. Text každej kapitoly je v závere obohatený o modelové príklady a prípadové štúdie z prostredia podnikov cestovného ruchu, ktorých zámerom je ilustrovať teóriu na konkrétnych príkladoch v praxi. Poznatky obsiahnuté v tejto publikácii umožnia čitateľovi efektívnejšie využívať kontroling ako nástroj zameraný na plnenie cieľov podniku, aplikovať vhodné metódy plánovania výkonov a nákladov, pružnejšie reagovať na nové situácie vývoja plánovaných a skutočných ukazovateľov hospodárskej činnosti, flexibilne a tvorivo informovať o zistených odchýlkach, zaujať hodnotiaci postoj s prihliadnutím na vývoj vonkajšieho prostredia na relevantnom trhu, vedieť vytvoriť a zdokonaľovať kontrolingový proces tak, aby riadiaci zamestnanci získavali relevantné údaje a informácie o plnení podnikových cieľov, aby sa výnosová a finančná sila podniku zlepšovala a aby bolo možné zabezpečiť likviditu a rentabilitu. Publikácia je určená nielen študentom odborov súvisiacich s cestovným ruchom, ale najmä ľuďom v praxi venujúcim sa problematike kontrolingu vo veľkých, ale aj v malých a stredných hoteloch, v pohostinských podnikoch či cestovných kanceláriách.

Manažment cieľového miesta cestovného ruchu - Marian Gúčik
18,52 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Manažment cieľového miesta cestovného ruchu - Marian Gúčik
18,52 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Text reprezentuje najnovšie poznatky o danej problematike a obohacuje ho o prípadové štúdie, ktoré je možné využiť vo vyučovacom procese. Kniha je určená nielen študentom univerzitného štúdia cestovného ruchu, ale aj odbornej verejnosti, ktorej nie je ľahostajný rozvoj cestovného ruchu v cieľových miestach na Slovensku.

Paradox prosperity - Clayton M. Christensen,Efosa Ojomo,Karen Dillon
18,91 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Paradox prosperity - Clayton M. Christensen,Efosa Ojomo,Karen Dillon
18,91 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Globálna chudoba je jedným z najpálčivejších problémov sveta. Celé desaťročia sme predpokladali, že inteligentní ľudia s dobrými úmyslami budú nakoniec schopní zmeniť ekonomickú trajektóriu chudobných krajín. Od vzdelávania po zdravotníctvo, infraštruktúru až po odstránenie korupcie, sa príliš veľa riešení spolieha na pokusy a omyly. Plánom je v podstate často identifikovať oblasti, ktoré potrebujú pomoc, zaplaviť ich zdrojmi a dúfať, že časom zaznamenajú zmenu. Nádej však nie je účinná stratégia. Clayton M. Christensen a jeho spoluautori odhaľujú paradox nášho prístupu k riešeniu chudoby. Aj keď sú naše súčasné riešenia ušľachtilé, neprinášajú konzistentné výsledky a v niektorých prípadoch problémy ešte zhoršili. Najmenej dvadsať krajín, ktoré dostali pomoc v hodnote miliárd dolárov, je chudobnejšími ako boli pred prijatím príspevkov. Aplikovaním prísnej a teóriou riadenej analýzy, ktorou je autor známy, navrhuje Christensen lepší spôsob riešenia globálnej chudoby. Správny druh inovácie dokáže podľa autora vybudovať nielen spoločnosti, ale aj celé krajiny. Kniha Paradox prosperity identifikuje limity zaužívaných modelov ekonomického rozvoja, ktoré majú tendenciu smerovať zhora nadol a ponúka nový rámec pre hospodársky rast založený na podnikaní a inováciách vytvárajúcich trh. Christensen, Ojomo a Dillon používajú úspešné príklady z ekonomického rozvoja Ameriky vrátane zapojenia firiem ako Ford, Eastman Kodak a Singer Sewing Machines a ukazujú, ako podobné modely fungovali v iných krajinách, ako napríklad Japonsko, Južná Kórea, Nigéria, Rwanda, India, Argentína a Mexiko. Myšlienky obsiahnuté v tejto knihe pomôžu spoločnostiam a krajinám, ktoré túžia po skutočnom a dlhodobom raste a chcú vidieť skutočný a udržateľný pokrok tam, kde predtým zlyhávali. Paradox prosperity je ale viac ako len obchodná kniha. Je to výzva na akciu pre každého, kto chce nový pohľad na to, ako urobiť svet lepším a prosperujúcim miestom.

Megahrozby - Nouriel Roubini,Aleš Valenta
25,97 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Megahrozby - Nouriel Roubini,Aleš Valenta
25,97 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

„Roubini lehce proniká do nejzávažnějších problémů a způsob jeho myšlení je mezi ekonomy nebývale průzračný. Tak výstižný a přiléhavý popis světové politicko-ekonomické situace jsem jinde nenašel. Po přečtení jeho knihy se čtenáři asi uleví a kdyby si její poselství osvojili centrální bankéři a další aktéři moci, ulevilo by se i světu.“ Nicholas Taleb, autor knihy Černá labuť Nouriel Roubini, jenž proslul svými úspěšnými předpověďmi náhlých obratů v hospodářském a politickém vývoji světa, vykresluje vyhlídky lidstva pro 21. století. Analyzuje deset fundamentálních problémů ekonomické, finanční, politické a ekologické povahy, k jejichž destruktivnímu potenciálu nelze přirovnat nic z toho, co lidstvo zažilo v minulosti. Patří k nim obrovské celosvětové zadlužení, negativní demografický vývoj, dramaticky se zhoršující stav penzijních systémů, deglobalizace se závažnými důsledky pro mezinárodní obchod, růst geopolitického napětí v důsledku soupeření mezi Spojenými státy a Čínou, nevypočitatelný faktor v podobě rychlého rozvoje počítačových technologií a z nich bouřlivý vstup tzv. „umělé inteligence“ i výhled „přehřáté“, částečně neobyvatelné planety. Závěrečná kapitola přináší pozitivní autorovy návrhy, jak by bylo možné odvrátit některé z těchto hrozících katastrof.

Narkonomika - Tom Wainwright
16,14 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Narkonomika - Tom Wainwright
16,14 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Faktmi nadupaný bestseller s inovatívnym pohľadom na nelegálny biznis, proti ktorému vlády desaťročia bojujú, míňajú miliardy, ale nevyhrávajú. Komu táto ,hra´ vyhovuje? A kto na nej zarába najviac? Ako môže uspieť (a prežiť) nádejný šéf kartelu v biznise s nelegálnymi drogami v hodnote 300 miliárd dolárov?Samozrejme tak, že sa bude učiť od najlepších: ako zvýšiť hodnotu značky, prípadne ako vylepšovať služby zákazníkom. Ľudia prevádzkujúci kartely pozorne študujú taktiku a stratégie, ktoré využívajú korporácie, ako sú Walmart, McDonald’s či Coca-Cola. A čo môže v boji s touto pohromou urobiť vláda? Keby policajné zložky analyzovali kartely ako firmy, mohli by lepšie pochopiť, ako fungujú – a prestali by vyhadzovať 100 miliárd dolárov ročne na zbytočné úsilie o víťazstvo vo „vojne“ proti tomuto globálnemu a veľmi vysoko organizovanému biznisu.

Pozitivní leader - Jan Mühlfeit
14,66 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Pozitivní leader - Jan Mühlfeit
14,66 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Věděli jste, že pozitivní přístup navyšuje produktivitu až o jednu třetinu? Bývalý prezident evropského Microsoftu, Jan Mühlfeit, shrnul své mnohaleté zkušenosti ve vedení lidí do čtyř kroků. Odhalte, jak inspirovat vlastní tým, jak dosáhnout vytyčených výsledků a přitom si zachovat rovnováhu mezi úspěchem a štěstím. Zjistěte jak se zbavit stresu a negativismu a odemkněte potenciál u sebe i u lidí, kteří vás obklopují.

Project Portfolio Management - Drahoslav Dvořák,Martin Mareček
13,68 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Project Portfolio Management - Drahoslav Dvořák,Martin Mareček
13,68 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Pracujete v týmu, nebo dokonce tým řídíte? Chcete zlepšit řízení projektů, aby jejich zdárný průběh neohrožovalo nevhodné vedení týmu? Hledáte postupy, jak pracovat efektivnějí? Kniha vás seznámí s důležitými koncepty a postupy při řízení nejen projektů, ale i programů a projektových portfolií. Naučíte se, jak správně uchopit řízení projektu, abyste se zdárně dopracovali k jeho úspěšnému dokončení. Dvojice zkušených autorů nezapomněla ani na řadu příkladů z praxe, díky kterým probíraná témata snadněji pochopíte a vyvarujete se zbytečným chybám. Kniha je určena nejen projektovým manažerům, ale i řídicím pracovníkům, studentům a pedagogům, kteří se s rozsáhlejšími projekty setkávají na denní bázi. Publikace se mimo jiných věnuje následujícím tématům: - Vodopádový a agilní přístup k řízení projektů - Alternativní přístupy k řízení projektů - Role projektového manažera - Koncept a řízení programů - Řízení projektových portfolií - Procesy Project Portfolio Managementu O autorech: Ing. Drahoslav Dvořák, Ph.D. v současnosti řídí divizi Enterprise Project Management ve společnosti WBI Systems, a. s., kde vede implementační projekty podporující řízení projektových portfolií. Své dlouholeté zkušenosti sdílí v řadě odborných publikací, např. Řízení portfolia projektů – nejlepší praktiky portfolio managementu a Mistrovství v Microsoft Project 2010. Přednáší řízení projektů a podnikovou informatiku na Vysoké škole Škody Auto v Mladé Boleslavi. Je jediným specialistou v České republice s certifi kací Microsoft Most Valuable Professional pro oblast Project.

Meritum Daňový řád 2021 - Lenka Dubšeková Hrstková
18,38 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Meritum Daňový řád 2021 - Lenka Dubšeková Hrstková
18,38 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Meritum Daňový řád obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky správy daní a je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do tří částí: principy správy daní,problematika správy daní a její součásti,sankce a soudní řízení. Výklad je doplněn o praktické přílohy, například vzory podání, tabulky a schémata, a je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 1. 2021. Ze změn pro rok 2021 vybíráme: V rámci podpory elektronizace správy daní byla zavedena možnost podávat datovou zprávu se zaručenou identitou, byla rozšířena využitelnost daňové informační schránky, byla prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání o jeden měsíc.Došlo ke zjednodušení procesu při zahájení a ukončení daňové kontroly.Byla provedeny systematické a věcné změny v oblasti úroků hrazených daňovým subjektem a správcem daně.Byla zavedena možnost vyplacení zálohy na daňový odpočet.

Ekonomická analýza deliktního práva - Martin Sztefek
17,89 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Ekonomická analýza deliktního práva - Martin Sztefek
17,89 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Ekonomická analýza práva se v poslední době těší rostoucímu zájmu mezi širší českou odbornou veřejností. Právníci zabývající se právem civilních deliktů však tento interdisciplinární obor doposud poněkud opomíjeli. Tato publikace tento dluh splácí tím, že představuje první ucelené pojednání o aplikaci myšlenek ekonomické analýzy práva v oblasti práva odpovědnosti za škodu. Čtenáři jsou postupně představeny základní principy ekonomického přístupu k právu. V tomto kontextu také autor poukazuje na myšlenky autorů hlásících se k tradici rakouské ekonomické školy. Následně se publikace věnuje aplikaci ekonomických principů na tradiční koncepty deliktního práva, jako jsou režim subjektivní a objektivní odpovědnosti, prevenční povinnost či různé otázky určování výše náhrady škody, včetně konceptu sankční náhrady škody. Tato monografie je určena především pro studenty, právníky a ekonomy, které zajímá řešení tradičních problémů deliktního práva optikou ekonomické analýzy. Přínosem však může být i pro všechny s hlubším zájmem o studium role a fungování práva ve společnosti.

Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů a jeho přiměřenost - Pavel Svačina,Martin Boháček,Renáta Bačárová
42,89 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů je téma, které občas vyvolává méně či více vážné spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Jejich hlavní otázkou zpravidla bývá: „Kolik je přiměřená odměna za zaměstnanecký (podnikový) vynález?“, resp. „Kolik by mělo být dodatečné vypořádání této odměny?“. Na tyto nejednoduché otázky se snažili odpovědět autoři předkládané publikace. Tato kniha je prvním uceleným pojednáním o tématu přiměřenosti v odměňování zaměstnaneckých (podnikových) vynálezů. Je koncipována tak, že nahlíží a diskutuje přiměřenost odměňování z různých právních i ekonomických, teoretických i praktických úhlů pohledu, neboť kontroverznost tohoto tématu takovou pestrou směs perspektiv podle názoru autorů vyžaduje. V textu jsou prezentována unikátní data ohledně výše odměn v České republice i ve vybraných zemích, a to jak na úrovni interních předpisů podnikatelských subjektů a univerzit, tak na úrovni soudních a mimosoudních vyrovnání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Kniha nabízí rámec pro hodnocení přiměřenosti systému odměňování v podnicích, na základě tohoto rámce dává doporučení pro optimální způsob odměňování a také přináší návrhy na určité změny právní úpravy v této oblasti.

Katalog prací – uplatňování podle povolání a platových tříd ve veřejných službách a správě od 1. 10. 2010 - Alinče František
15,15 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Zohledňuje změny ve veřejných službách a správě, které nastaly za dlouhou dobu, po kterou nebylo možno katalog upravovat, např. v sociálních službách, v elektronizaci veřejné správy, v dopravněsprávních agendách, ve správě kulturních zařízení, u zdravotnických povolání, ve vydávání průkazů, ve správě justice apod. Jsou doplněny věci dříve chybějící (datové schránky, kontaktní místa) včetně zcela nových povolání (interní auditor, manažer kvality). Vlastní znění katalogu doplňují komentáře a odkazy na navazující právní předpisy, jsou uváděny příklady zařazení do platových tříd a dále předpisy upravující platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Kniha je platná i pro rok 2014, aktualizace je ke stažení na www.anag.cz.

Komunikace v managementu hotelnictví - Karel Chadt
9,95 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Komunikace v managementu hotelnictví - Karel Chadt
9,95 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Předložená publikace je jednoznačně nejucelenější prací zabývající se problematikou komunikace v oboru hotelnictví. Dává velmi srozumitelný návod, jak teorii využit v praxi. Věřím, že bude velkým přínosem jak pro studenty a akademické pracovníky, tak pro manažery hotelů a pensionů v jejich každodenní praxi. Ilja Šedivý, předseda představenstva Regata Čechy, a. s., předseda Správní rady Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. Komunikace dokáže přesvědčit o pravdě, pomáhá šířit nepravdy, posiluje nebo tlumí emoce a formuje postoje. Stala se důležitým marketingovým nástrojem. Souvislost mezi komunikací a změnou životního stylu můžeme pozorovat v celém sektoru HORECA. Kapitoly obsahují řadu nových myšlenek anebo známé skutečnosti představují v novém pohledu. Součástí této části jsou i fenomény posledních let jako je mobbing a bossing. Pro manažery může být přínosem závěrečná kapitola zabývající se komunikací v mezinárodním prostředí, především s hosty z evropské unie a vybranými světovými národy navštěvující Českou republiku. doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Odprezentuj - Marek Hrkal
13,68 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Odprezentuj - Marek Hrkal
13,68 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Připravte se na cestu k poutavým prezentacím. Okouzlete publikum neotřelými slajdy, přesvědčte obchodní partnery pomocí dat, přitáhněte pozornost posluchačů poutavým příběhem. Naučte se vytvářet prezentace, díky kterým vystoupíte z řady.

Delegát cestovnej kancelárie - Marek Jakubec
14,95 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Delegát cestovnej kancelárie - Marek Jakubec
14,95 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Učebný text je určený najmä pre študentov hotelových akadémií, stredných odborných škôl obchodu a služieb, a pre potreby akreditovaného kurzu ďalšieho vzdelávania Delegát cestovnej kancelárie – miestny zástupca. Publikácia obsahuje teoretické informácie o pracovnej činnosti delegáta cestovnej kancelárie, ale predovšetkým riešené a neriešené príklady z odbornej praxe. Učebný text vám pomôže zorientovať sa vo svete cestovného ruchu a naštartovať vlastnú kariéru v tejto oblasti.

Dejiny polície v európskom kontexte - Eduard Kačík,Jozef Makar
5,80 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Dejiny polície v európskom kontexte - Eduard Kačík,Jozef Makar
5,80 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Najnovšia práca skúseného autora viacerých publikácií z oblasti dejín JUDr. Eduarda Kačíka, CSc. a študenta práva, histórie a filozofie Jozefa Makara sa zaoberá problematikou dejín polície na území desiatich vybraných krajín Európy. Ozrejmuje a zo zorného uhla moderných odborných policajných hľadísk sumarizuje tie poznatky policajno-bezpečnostnej vedy, ktoré sa dotýkajú policajných dejín. Poskytuje čitateľom komplexný prehľad o postupnom formovaní dnešnej polície. Snahou autorskej dvojice je priblížiť fungovanie policajných zložiek na našom území, ale aj v najväčších štátoch starého kontinentu. Pre jej účely je dôležitých viacero aspektov a preto zobrali do úvahy nie len geografické ukazovatele, ale aj ukazovatele, ktoré ovplyvňujú jednotlivé historické prepojenie a politické vplyvy na vývoj polície v Európe.

Život na úver - Joachim Becker,Ivan Lesay
7,70 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Život na úver - Joachim Becker,Ivan Lesay
7,70 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Prvá slovenská ucelená kniha o kríze! Prečo kríza trafila jadro svetovej ekonomiky a iba lízla perifériu? Ako je možné, že finančné špekulácie vedú k rastu cien a k hladomorom? Môže krízu zastaviť tlačenie peňazí? Zhrešili iba štáty s dlhmi alebo aj s rozpočtovými prebytkami? Sú úsporné opatrenia receptom na hospodársku obnovu alebo na prehĺbenie recesie? Prečo sú ratingové agentúry mocnejšie než vlády? Čo spasí Európu - euroval, spoločné dlhopisy, federalizácia, dlhová brzda, alebo záchranné balíčky bankám? O čo ide v Grécku, Portugalsku či Írsku? Ako sa s krízou vysporiadavame v postkomunistickej Európe? Zachráni nás Medzinárodný menový fond alebo príklady krajín, ktoré sa mu vzopreli? Môže Slovensko krízu prestáť? Ako mu v tom pomôže resp. poškodí spoločná mena? Autori sledujú krízu od jej začiatku a na bežné otázky kladú nekonvenčné a zrozumiteľné odpovede. Finančná a hospodárska kríza, ktorá zasiahla vyspelé aj rozvíjajúce sa ekonomiky, nie je dielom záhaľčivých Grékov či Španielov, ako sa to verejnosti snažia vsugerovať populisti. Ekonómovia Joachim Becker a Ivan Lesay v knihe Život na úver vidia korene krízy v stratégiách ekonomického rastu, ktoré boli postavené na iluzórnych predpokladoch. Analyzujú nielen príčiny krízy a jej rozšírenie z USA do ostatných častí sveta, ale aj kriticky hodnotia, ako jednotlivé vlády a organizácie na prepuknutie krízy reagovali. Venujú sa tiež tomu, ako kríza zasiahla Slovensko a ako sa s ňou vyrovnalo. Autori dúfajú, že sa nebude opakovať história z 30. rokov 20. storočia, kedy reštriktívne opatrenia viedli k tragickým následkom.

Ekonomie českého lidu svazek II. - Zdeněk Justoň
29,83 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Ekonomie českého lidu svazek II. - Zdeněk Justoň
29,83 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Druhýí svazek knihy navazuje na předchozí autorovu práci Ekonomie přírodních národů, tentokrát se však zaměřil na Český lid, což je nejen historické vymezení předmětu zájmu, ale také hold etnologickému časopisu s tímto názvem, který vychází od roku 1891. Jestliže v ekonomii přírodních národů šlo především o řešení vztahů mezi přírodou a kulturou v malých společnostech, potom jejich početnější následníci se už museli zabývat palčivými problémy velké hierarchizované society, ať měla jakoukoliv sociální formu a podobu. Proto se tentokrát pozornost autora přesouvá na vztah přirozenost versus svoboda a sleduje jeho posuny na životě zdejší society za posledních tisíc let.

Šlabikár predaja - Ján Zbojek
9,50 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024
Šlabikár predaja - Ján Zbojek
9,50 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Autor vám ponúka jednoduchú a praktickú učebnicu predaja. Vychádza z vyše 20 ročnej praxe z hoteliérstva, cestovného ruchu, vzdelávania a finančného poradenstva. Dozviete sa, čo tvorí podstatu predaja. Naučíte sa šesť základných krokov predaja, ktoré vás rýchlejšie posunú k majstrovskému zvládnutiu tohto remesla. Je tu množstvo osobných príbehov, príkladov, námietok a argumentov z priameho predaja. Kniha Šlabikár predaja vychádza zo systémového myslenia. Dostávate do rúk jedinečný praktický návod na použitie pre začínajúcich, ale aj skúsených predajcov.