8,77 €
Uvedená cena je platná k 13.06.2024

Užitečná kniha pro děti, které se v matematice setkávají s logickými úlohami a potřebují s nimi pomoci nebo se připravují na přijímací zkoušky. Kniha je rozčleněna do kapitol, které obsahují obdobné typy úloh různé obtížnosti, nechybí zde ukázky možného řešení, příklady na procvičení a výsledky.

Na sklade
Výrobca:
Popis produktu

Užitečná kniha pro děti, které se v matematice setkávají s logickými úlohami a potřebují s nimi pomoci nebo se připravují na přijímací zkoušky. Kniha je rozčleněna do kapitol, které obsahují obdobné typy úloh různé obtížnosti, nechybí zde ukázky možného řešení, příklady na procvičení a výsledky.

Matematika

Vítajte na našej webovej stránke zameranej na matematiku pre stredné školy. Tu nájdete užitočné informácie, návody a materiály na rôzne matematické témy, ktoré sú súčasťou strednoškolského učiva.

Naša stránka je navrhnutá tak, aby vám pomohla lepšie porozumieť matematike a dosiahnuť úspech vo vašom štúdiu. Ponúkame rozsiahle tematické články, ktoré pokrývajú všetky ročníky a obsahujú podrobný popis matematických konceptov a postupov.

V našej podkategórii Matematika pre stredné školy nájdete informácie o rôznych témach, ako sú algebra, geometria, štatistika, pravdepodobnosť a ďalšie. Každá téma je prezentovaná jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom s využitím príkladov a ilustrácií, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť dané koncepty.

Okrem článkov a návodov ponúkame aj množstvo cvičení a úloh, ktoré vám pomôžu precvičiť a reálne aplikovať naučené vedomosti. Cvičenia sú rozdelené podľa obtiažnosti a sú vhodné pre rôzne úrovne študentov.

Naša stránka je pravidelne aktualizovaná, aby sme vám priniesli najnovšie informácie a trendy v matematike. Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli dosiahnuť lepšie výsledky vo vašom štúdiu matematiky na strednej škole.

Ak máte nejaké otázky alebo požiadavky na konkrétnu tému, neváhajte nás kontaktovať cez formulár na našej stránke. Tešíme sa na spoluprácu s vami a dúfame, že vám naša webová stránka pomôže výrazne zlepšiť vaše matematické schopnosti.

Autor Marcela Sládková
GLS 3,89 €
SLOVENSKA_POSTA 1,99 €
SLOVENSKA_POSTA_NAPOSTU_DEPOTAPI 1,99 €
EXPRES_KURIER 2,99 €
ZASILKOVNA 2,09 €

Matematika 1 - Pracovné gradované karty - Milan Hejný Matematika 1 - Pracovné gradované karty - Milan Hejný

Pracovné gradované karty sa vydávajú ako doplnok k pracovným učebniciam pre 1. ročník I. - III. diel. Hejného metóda sa vyvíja od 40. rokov 20. storočia, keď Vít Hejný vyvinul spolu so svojím synom Milanom metódu, ktorá je namiesto formálnych znalostí vzorcov zameraná na budovanie mentálnych schém. Metóda sa opiera o prepracované didaktické prostredia a rolu učiteľa ako sprievodcu a moderátora diskusií

Matematika 3 - Pracovný zošit II. diel - Milan Hejný Matematika 3 - Pracovný zošit II. diel - Milan Hejný

Hejného metóda sa vyvíja od 40. rokov 20. storočia, keď Vít Hejný vyvinul spolu so svojím synom Milanom metódu, ktorá je namiesto formálnych znalostí vzorcov zameraná na budovanie mentálnych schém. Metóda sa opiera o prepracované didaktické prostredia a rolu učiteľa ako sprievodcu a moderátora diskusií detí pri riešení úloh. V metóde sú výchovné ciele dôležitejšie ako poznatkové. Spoločnosť Indícia

Matematika D - Pracovný zošit. Hejného metóda pre 2. stupeň ZŠ a osemročné gymnáziá - Milan Hejný Matematika D - Pracovný zošit. Hejného metóda pre 2. stupeň ZŠ a osemročné gymnáziá - Milan Hejný

Sada učebníc A, B, ... je určená pre žiakov 2. stupňa ZŠ alebo pre 8-ročné gymnáziá. Nenadväzuje priamo na učebnice pre 1.-5. ročník, preto je možné s týmito učebnicami začať aj v triedach, ktoré sa na 1. stupni ZŠ neučili Hejného metódou a nepoužívali učebnice Hejného matematiky. V týchto učebniciach sú jednotlivé prostredia v stručnosti znovu zavedené, niektoré už priamo vo vyššej forme, ktorá je

Matematika 1 (I.diel) - maďarsky - Milan Hejný Matematika 1 (I.diel) - maďarsky - Milan Hejný

Prvý diel (z troch dielov) pracovnej učebnice matematiky pre 1. ročník ZŠ v maďarskom jazyku z autorskej dielne prof. Hejného a kolektívu H-mat.

Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit B - Martina Totkovičová Autokorektívne kartičky z matematiky - zošit B - Martina Totkovičová

Autokorektívne kartičky v plnej miere plnia úlohu hravého motivačného materiálu vo vyučovaní matematiky, ktoré nezávisle nadväzuje na učivo osvojované v učebniciach a pracovných zošitoch matematiky pre 1. stupeň ZŠ. Je koncipované tak, že ho môžu používať aj školy s alternatívami iŠkVP, školské zariadenia, či individuálne rodičia a žiaci v domácom prostredí. Podporuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

Precvičovanie počítania 2 PZ - Kolektív autorov Precvičovanie počítania 2 PZ - Kolektív autorov

So zošitmi Precvičovanie počítania pre 1. stupeň ZŠ si dôkladne precvičíte a zafixujete učivo matematiky. Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie matematiky pre 2. ročník. Každá strana je prehľadne rozdelená do troch stĺpcov od najľahšieho po najnáročnejší. Rozširuje možnosti precvičovania látky prebratej na hodinách.

Veselá matematika Veselá matematika

Matematické cvičenia pre deti - násobenie a delenie. Vnútri je obrovský plagát...

Matematika pre gymnáziá a stredné školy - Pracovný zošit 1 - Miroslava Konrádová Matematika pre gymnáziá a stredné školy - Pracovný zošit 1 - Miroslava Konrádová

Úplnou novinkou na trhu a v ponuke nášho vydavateľstva sú pracovné zošity pre gymnáziá a stredné školy. V tomto školskom roku sme pre vás pod autorským vedením Mgr. Miroslavy Konrádovej pripravili prvý zo série štyroch pracovných zošitov. Cieľom tohto pracovného zošita je pomôcť študentom pri úspešnom zvládnutí požiadaviek ŠVP a Cieľových požiadaviek na maturitné skúšky. Každá kapitola pracovného zošita

Jegyre megy! - Matematika 5. - Kolektív autorov,Tanja Končan Jegyre megy! - Matematika 5. - Kolektív autorov,Tanja Končan

\"Matematika feladatsorok és szabályok, hogy jobb jegyed legyen! Gyakorlókönyvünk segítségével: - felidézheted és elmélyítheted az iskolában tanultakat - könnyen megértheted és begyakorolhatod az új tananyagot - önállóan tesztelheted megszerzett tudásod - ellenőrizheted megoldásaid helyességét - összefoglalhatsz egy-egy fontosabb anyagrészt Példák - a legfontosabb feladattípusok és megoldásaik szemléletes

Zajímavá matematika - Josef Molnár,Hana Mikulenková Zajímavá matematika - Josef Molnár,Hana Mikulenková

Zajímavá matematika přitažlivě posiluje aplikační činnosti při výuce. 64 barevných stran plných cvičení, která se do běžné učebnice nevešla, pro děti, kterým by chyběla. Úkoly a úlohy, které mj. prověřují jak schopnost pracovat s abstraktními prvky, tak právě i opačnou schopnost aplikace matematických poznatků na svět okolo sebe, jistě v míře přiměřené žákům 5. ročníku ZŠ, přinášejí dětem při jejich

Jobb leszek matekból, második osztályosoknak - Vera Galambos Jobb leszek matekból, második osztályosoknak - Vera Galambos

A Jobb leszek-sorozat célja, hogy segítséget nyújtson a változó oktatási rendszerben. Ezek a füzetek a Kísérleti tankönyvek módszertanát követve, a Nemzeti alaptantervhez igazodva adnak lehetőséget a gyakorlásra, az órákon megszerzett tudás elmélyítésére. A füzeteket akár szünidőben, akár tanév közben, gyakorlásként is használhatják, hogy végül minden kisgyermek elmondhassa: Jobb lettem!

Testovanie 9 z matematiky - maďarské vydanie - Terézia Žigová Testovanie 9 z matematiky - maďarské vydanie - Terézia Žigová

Testy z matematiky v maďarskom jazyku. Vyskúšajte si Testovanie 9 na nečisto! Pracovný zošit Testovanie 9 pre 9. ročník svojou koncepciou, formou a typom úloh pomáha žiakom osvojiť si zručnosti testovania, ktoré využijú na celoslovenskom testovaní deviatakov – Testovaní 9. Pracovný zošit zohľadňuje všetky tematické okruhy z matematiky, ktoré si majú žiaci osvojiť počas štúdia na ZŠ. Vydanie v maďarskom

Súhrn matematiky pre ZŠ A4-karta - Kolektív autorov Súhrn matematiky pre ZŠ A4-karta - Kolektív autorov

Súhrn matematiky pre ZŠ A4-karta

Čo má vedieť štvrták z matematiky - Ľudovít Bálint Čo má vedieť štvrták z matematiky - Ľudovít Bálint

Zbierka úloh z matematiky obsahuje štandardné úlohy z učiva daného ročníka, ale aj tvorivé, neštandardné úlohy. Úlohy rôznej náročnosti a rôzneho tematického zamerania zodpovedajú požiadavkám na vedomosti a zručnosti žiakov z matematiky na konci 4. ročníka, ktorý uzatvára 1. stupeň ZŠ

Matematika 6 - Učebnica - Zuzana Berová Matematika 6 - Učebnica - Zuzana Berová

Matematika od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero je prvým uceleným konceptom vyučovania matematiky na základnej škole. Na Slovensku ojedinelý súbor učebníc a pracovných zošitov od jedného autorského kolektívu pre prvú až deviatu triedu spracovaný v modernej grafickej úprave. Učebnice aj pracovné zošity sú spracované podľa inovovaného ŠVP platného od septembra 2015. Tieto texty podporujú riadené

Matematika E - pracovný zošit (SJ) - Milan Hejný Matematika E - pracovný zošit (SJ) - Milan Hejný

Pracovný zošit k učebnici matematiky pre 2. stupeň ZŠ a viacročné gymnáziá. Piaty z dielov A-F. Sada učebníc A, B, ... je určená pre žiakov 2. stupňa ZŠ alebo pre 8-ročné gymnáziá. Nenadväzuje priamo na učebnice pre 1.-5. ročník, preto je možné s týmito učebnicami začať aj v triedach, ktoré sa na 1. stupni ZŠ neučili Hejného metódou a nepoužívali učebnice Hejného matematiky. V týchto učebniciach sú

Domácí procvičování Matematika 1. r. - Iva Nováková Domácí procvičování Matematika 1. r. - Iva Nováková

Elektronické publikace z edice Domácí procvičování matematika 1. – 5. ročník v ukrajinštině jsou perfektním pomocníkem pro ukrajinské žáky prvního stupně ZŠ, pro které může být český jazyk stále trochu oříškem. Výhodou této edice je, že existuje i v českém jazyce, tudíž cvičení, stránkování apod. odpovídá českému originálu. Pokud žák hovoří jen ukrajinsky, může si opatřit stejnou v češtině, aby lépe

Pracovní sešit z matematiky 6.r.ZŠ - J. Kadleček,O. Odvárko Pracovní sešit z matematiky 6.r.ZŠ - J. Kadleček,O. Odvárko

Součást přepracované řady učebnic matematiky pro ZŠ. Přepracované učebnice lépe odpovídají RVP, obsahují aktuálnější údaje a jsou pro žáky atraktivnější vzhledem k nové grafické úpravě.

Matematika pre 4. ročník ZŠ - Pracovný zošit na precvičovanie učiva - Eva Dienerová Matematika pre 4. ročník ZŠ - Pracovný zošit na precvičovanie učiva - Eva Dienerová

Práca s touto cvičebnicou vám umožní overiť si, ako vaše dieťa zvládlo učivo z matematiky vo štvrtej triede a ako je na tom s logickým myslením. Nájdete tu testové úlohy, vďaka ktorým si zopakuje učivo celého ročníka a naučí sa správne matematické pojmy. Sú to uzavreté úlohy s výberom odpovede, kde je správna vždy iba jedna z troch možností. Sú primerané veku, adekvátne nasýtené matematickými pojmami

Pravítko a kružítko Pravítko a kružítko

Přímky a kružnice užívali lidé v umění, architektuře a matematice od nejstarších dob. Tyto jednoduché geometrické tvary pozorovali kolem sebe, později je byli schopni vyznačit pomocí provazu a nakonec přišli s jednoduchými nástroji: pravítkem a kružítkem.

Populárne produkty

Aktivuj svůj potenciál - Objev, co je v tobě! - Karban Radek
18,29 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Martianus Capella - Petrovičová Katarina
11,96 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
V odlúčení (In Seclusion) - Lena Jakubčáková
18,53 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Pieseň sirény - Alexandra Christo
15,19 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Pencil And Paper Games Pad - Simon Tudhope, Usborne Publishing
9,45 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
The Age of Glamour - V&A, Thames & Hudson
17,10 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Camomile Lawn (Wesley Mary)
6,36 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Broken Eye (Weeks Brent)
11,64 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Around the Tarot in 78 Days (Katz Marcus)
20,48 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Wax (Damico Gina)
18,24 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Becoming Fiction (Gabor-Peirce Olivia)
83,92 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Captain McGrew Wants You for His Crew! (Sperring Mark)
7,60 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Mezi řádky 6: Tommy Taylor a válka slov - Mike Carey,Peter Gross
26,74 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Temná Budapešť - Vilmos Kondor
3,49 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Ako si spríjemniť a okoreniť život - Marcela Laiferová
8,46 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Porada jako efektivní nástroj řízení - Oldřich Šuleř
11,64 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Audioacademyeu Španielčina pre pokročilých B2
14,62 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Gyilkos tudatosság - Karsten Dusse
9,72 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
Nedokončené príbehy - John Ronald Reuel Tolkien
11,99 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024
OneHotBook Osmý život (pro Brilku) - audiokniha
39,13 €
Uvedená cena je platná k 11.06.2024