Maturita z dejepisu + testy na webe - Zuzana Pravdová
11,31 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024
Maturita z dejepisu + testy na webe - Zuzana Pravdová
11,31 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Táto publikácia ponúka maturantom prehľad slovenských, európskych a svetových dejín. Svojím obsahom a spracovaním zodpovedá súčasným maturitným požiadavkám a veľmi dobre poslúži všetkým uchádzačom o štúdium na vysokých školách so spoločenskovedným zameraním. Okrem faktov si všíma aj súvislosti, najmä prepojenie slovenských dejín so svetovými. Po každej kapitole nasledujú úlohy, ktorých riešenia sú zaradené na konci knihy. Súčasťou príručky je aj slovník historických pojmov. Test prístupný na www.priroda.sk umožní študentom končiacim strednú školu preveriť si svoje nadobudnuté vedomosti.

Chystáme sa na strednú školu – slovenčina – príprava na prijímacie skúšky na SŠ a gymnáziá - Renáta Somorová
5,73 €
Uvedená cena je platná k 30.05.2024

Publikácia s názvom Chystáme sa na strednú – slovenčina – príprava na prijímacie skúšky na stredné školy a gymnáziá obsahuje množstvo praktických úloh na precvičovanie pravopisu, slovnej zásoby a tvaroslovia pre všetkých žiakov deviateho ročníka, ktorí sa pripravujú na prijímacie skúšky na stredné školy a gymnáziá. Pracovný zošit však môže slúžiť aj žiakom iných ročníkov, ktorí si chcú zopakovať a upevniť učivo. Testy v závere cvičebnice umožnia žiakom preveriť si nadobudnuté vedomosti. Správne riešenia úloh sú uvedené na konci publikácie. Je spracovaná v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom.