Francouzština (nejen) pro samouky - Miroslav Pravda,Marie Pravdová
26,08 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Francouzština (nejen) pro samouky - Miroslav Pravda,Marie Pravdová
26,08 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Aktualizovaná a doplněná verze oblíbené učebnice určené samoukům, účastníkům jazykových kurzů, studentům i věčným začátečníkům, kteří si potřebují osvěžit své znalosti. Učebnice má 35 lekcí a každá obsahuje úvodní text, slovíčka, frazeologismy i francouzské reálie spjaté s každodenním životem. Následuje mluvnická část, na niž navazují cvičení. Výslovnost a pravopis jsou probírány v prvních 15 lekcích, každý fonetický jev je důkladně procvičen. Součástí učebnice je jednak brožura s klíčem ke cvičením a francouzsko-českým slovníčkem, jednak audio CD s MP3, na nichž rodilí mluvčí nahráli úvodní texty, dialogy, všechna fonetická a vybraná mluvnická cvičení. Pokud uživatel poctivě prostuduje celou učebnici, měly by jeho jazykové znalosti odpovídat nejlepšímu maturitnímu průměru. Jazyková úroveň A1 - A2/B1

Němčina I/1 Gramatika - Vladimír Nepustil
12,95 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Němčina I/1 Gramatika - Vladimír Nepustil
12,95 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Netradiční učebnice vhodná pro ty, kteří mnohokrát s jazykem začínali a nedostali se za přítomný čas. Podává přehledně a logicky celou gramatiku, ukazuje snadnost těch partií, které jsou mylně považovány za těžké, připravuje cílevědomě k četbě originálních textů, procvičuje důsledně věty, časy a struktury potřebné k dialogu. Text je proložen postřehy autora z dvanácti let výuky touto metodou, což činí učebnici místy i zábavným čtením.

Sí Učebnica talianskeho jazyka a kultúry + CD - Laudani Kučerková
9,98 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Vybrali a vypracovali sme pre Vás 28 tém, veľká časť korešponduje s tými, s ktorými sa stretávame pri ústnych pohovoroch, či už sú súčasťou maturity, prijímacích skúšok na vysokú školu alebo štátnej jazykovej skúšky. Mnohé vychádzajú najmä zo súčasného kultúrno-spoločenského diania v Taliansku (rodina, vzťahy, médiá, reklama, multikulturalita atď.) a ako také prinášajú aktuálnu slovnú zásobu a nemálo neologizmov. Iné sa výberovo pokúšajú sprístupniť taliansku kultúru a tradície, umenie či literatúru a s nimi spojenú terminológiu. Toto všetko je v prílohe doložené množstvom fotografií a ďalšieho autentického materiálu. Väčšina lekcií je rozdelená do dvoch jazykových úrovní – B1 a B2 – , ktorým zodpovedajú vstupné texty a na ne nadväzujúce cvičenia. Obe úrovne sú bohaté na konverzačné podnety, ich cieľom je stimulovať schopnosť vyjadriť sa originálnym a tvorivým spôsobom k problému, opísať situáciu, zreprodukovať a interpretovať obsah prečítaného a pod. Cvičenia sú zamerané na špecifické gramatické javy, no hlavne na lexiku. S učebnicou sa dá pracovať v skupinách, ale aj individuálne, keďže k dispozícii je kľúč správnych riešení a v prípade vecných poznatkov zostáva možnosť kontroly na internete. K učebnici patrí aj CD s 27 nahrávkami, ich prepis nájdete tiež v prílohe. Obsah Unita 1 LA FAMIGLIA (B1) Unita 2 LA CASA DEGLI ITALIANI (B2) Unita 3 I GIOVANI (B1) Unita 4 RELAZIONI (B1) Unita 5 GLI ACQUISTI (B2) Unita 6 LA SALUTE (B2) Unita 7 LO SPORT (B1) Unita 8 I VIAGGI (B1) Unita 9 LA SCUOLA (B2) Unita 10 IL LAVORO (B1) Unita 11 DONNE IN CARRIERA (B1) Unita 12 L´ UOMO E LA NATURA (B2) Unita 13 SCIENZA E TECNOLOGIA (B1) Unita 14 MASS MEDIA (B2) Unita 15 LA PUBBLICITA (B2) Unita 16 FESTE E RICORRENZE (B1) Unita 17 LA CUCINA (B1) Unita 18 LA SOCIETA MULTICULTURALE (B2) Unita 19 LA CRIMINALITA (B2) Unita 20 GLI ITALIANI E IL TEMPO LIBERO (B1) Unita 21 MODELLI E IDOLI (B2) Unita 22 ARTE E CULTURA (B1) Unita 23 LETTERATURA (B1) Unita 24 I NEOLOGISMI (B2) Unita 25 GLI ESORDI DELLA MODA ITALIANA (B1) Unita 26 L´ITALIA (B2) Unita 27 LUOGHI E CITTA (B1) Unita 28 LA REPUBBLICA SLOVACCA CHIAVE – kľúč Vocabolario – slovník BIBLIOGRAFIA Appendice: Ascolto – príloha posluch Appendice: Foto e immagini – príloha obrázky

Nová taliančina pre samoukov - cvičebnica + CD - Michaela Šebőková Vannini
9,49 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Cvičebnica k Novej taliančine pre samoukov obsahuje nové cvičenia na zopakovanie základnej gramatiky či na precvičenie najbežnejších talianskych fráz a slovnej zásoby. Všetky cvičenia v tejto knihe sú zoradené podľa obsahovej a gramatickej štruktúry učebnice Nová taliančina pre samoukov, takže môžu byť skvelým doplnkovým materiálom pre všetkých, ktorí sa z tejto učebnice učia či učili sami, alebo ju využívajú v rámci jazykových kurzov. Využiť ju však môžu aj takí študenti, ktorí s Novou taliančinou pre samoukov nikdy nepracovali a chceli by si len otestovať svoje znalosti základnej talianskej gramatiky a bežnej slovnej zásoby. Kniha obsahuje aj úlohy na precvičenie počúvania s porozumením. Tieto cvičenia sa v MP3 formáte nachádzajú na CD, ktoré je súčasťou knihy. Úroveň cvičení v tejto knihe je od A1 po B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti.

Angličtina - dodatky - Marek Chocholatý
1,79 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Angličtina - dodatky - Marek Chocholatý
1,79 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Tento materiál je dodatkem k učebnicím Angličtina I/1 – Gramatika a Angličtina I/2 – Cvičení. Jeho první část obsahuje stručný souhrn slovní zásoby používané v kurzech pro úplné začátečníky, v jeho druhé části naleznete výklad k některým gramatickým pasážím probíraných v kurzech pro chronické začátečníky a pro mírně pokročilé.

Francouzština pro pokročilé samouky 2 + CDmp3 - 2.vydání - Marie Pravdová
25,56 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učebnice je určena všem, kdo zvládli základy francouzštiny. V úvodní lekci se opakují nejzákladnější jevy, v dalších lekcích se postupně připomínají další. Zároveň se probírají do větší hloubky jevy, které studující zná z jakékoli učebnice pro začátečníky (studium podle Francouzštiny pro samouky není tedy podmínkou). Každá lekce této učebnice obsahuje úvodní text a z něj vycházejí cvičení na vybrané obtížné jevy francouzské gramatiky, na prohloubení či rozšíření znalostí o nich, probírají se různé tematické okruhy a pozornost se věnuje i článkům z tisku. Učebnice obsahuje i několikařádkové vtipy, kuchařské recepty, přísloví, pořekadla či písňové texty a je doplněna ilustracemi. Autorka klade důraz na nejautentičtější mluvenou francouzštinu a seznamuje uživatele i s okrajovými formami jazyka, jako je např. verlan.

Taliančina pre samoukov + CD - Michaela Saccardinová
14,16 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Taliančina pre samoukov + CD - Michaela Saccardinová
14,16 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikácia približuje tento románsky jazyk pre tých, ktorí sa majú záujem naučiť sa jeho základy. V lekciách sú vysvetlené základy gramatiky so zameraním sa na témy a situácie, kde možno najčastejšie uplatniť cudzí jazyk (s CD).

Italština ihned k použití Jazykový aktivátor - Libuše Prokopová,Jarmila Janešová
11,97 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Příručka obsahuje 18 kapitol, které pokrývají všechny základní tematické okruhy z oblasti běžného styku s cizinci, ať už turistického, společenského nebo obchodního. Osvojit si z ní můžete celkem asi 3000 vět a větných úseků a 5000 slov a slovních spojení. Příručka je určena jako pomocný materiál pro výuku jazyka, využijete ji ovšem i k okamžité přípravě na setkání s cizinci a také během pobytu v cizině. Předpokládá se pouze základní znalost gramatiky, jejíž stručný přehled spolu s přehledem výslovnosti se nachází v úvodní části příručky. S publikací můžete pracovat buď zcela systematiky, nebo si zvolíte téma podle okamžité potřeby. Práci s knihou usnadňuje barevná grafická úprava, snadné vyhledávání umožňuje rejstřík, který příručku uzavírá. Součástí příručky jsou nahrávky nejdůležitějších výrazů, vět a dialogů. Nahrávky jsou k dispozici ke stažení pod touto anotací. Učebnice je určena studentům v kurzech a na školách, ale i samoukům. Ve stupnici podle Evropského jazykového rámce ji doporučujeme zájemcům od úrovně A1 (začátečníci) až po B2 (středně pokročilí).

Praktická angličtina pre samoukov - D. Grey,P. Novotná
15,65 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Praktická angličtina pre samoukov - D. Grey,P. Novotná
15,65 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

12 lekcií pre začiatočníkov a mierne pokročilých Praktická angličtina pre samoukov je určená nielen začiatočníkom, ktorí sa chcú učiť angličtinu sami a vlastným tempom, ale aj pokročilejším používateľom, ktorí už základy majú, ale chcú sa zdokonaliť v komunikácii a slovnej zásobe. Kniha je rozdelená do 12 lekcií a každá lekcia je venovaná určitej téme či situácii, s ktorou sa človek môže reálne stretnúť v Anglicku alebo inej anglicky hovoriacej krajine. Lekcie sú postavené na zaujímavom príbehu Slovenky Emy a Angličana Toma, ktorý sa odvíja celou učebnicou. Spolu s nimi zažívame bežné, zábavné aj napínavé situácie, ktoré nám umožnia získať rozsiahlu slovnú zásobu a naučiť sa komunikovať v reálnom živote. Texty sú zároveň nahovorené v podobe audiosúborov, ktoré si je možné vypočuť priamo na webstránke uvedenej v knihe, alebo si ich stiahnuť k sebe. Každá lekcia obsahuje: • hlavný, tematicky zameraný text s príbehom, ktorý existuje aj v podobe nahrávky. Pre úplných začiatočníkov je na uľahčenie štúdia na konci knihy priložený aj preklad tohto textu. • slovnú zásobu so slovíčkami z danej lekcie • vysvetlenie gramatiky, ktorá je použitá už v hlavnom texte • cvičenia zamerané na precvičenie gramatiky aj slovnej zásoby • špeciálnu časť, ktorá vysvetľuje významové rozdiely v použití niektorých výrazov • dva dodatočné dialógy s množstvom užitočných fráz a slovných spojení, súvisiacich s témou lekcie, ku ktorým sú taktiež nahrávky a preklad do slovenčiny • zoznam užitočných fráz a slovných spojení použitých v hlavnom texte aj dialógoch

Angličtina (nejen) pro samouky, 5. vydání - Ludmila Kollmannová
26,08 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Angličtina (nejen) pro samouky, 5. vydání - Ludmila Kollmannová
26,08 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Zcela nové, aktualizované, opravené a doplněné vydání oblíbené učebnice angličtiny, která je vhodná nejen pro samouky, ale také pro školy a kursy. Přístupnou formou vede naprosté začátečníky a falešné začátečníky k osvojení základních znalostí anglické mluvnice, slovní zásoby v rozsahu asi 1800 slov, frazeologie a výslovnosti. Učebnice se soustřeďuje především na dvě základní jazykové dovednosti: poslech s porozuměním, kdy se uživatel naučí poslouchat angličtinu v přirozeném tempu a porozumět anglickému sdělení, a nácvik plynulého a správného vyjadřování v angličtině v každodenních situacích. Součástí učebnice je klíč pro téměř všechna cvičení a abecední anglicko-český slovníček. Součástí učebnice je nahrávka úvodních textů a řadou výslovnostních a poslechových cvičení. Nahrávka je k dispozici ke stažení na této stránce.

Francouzština pro začátečníky - Le français pour vous (1x Audio na CD - MP3, 1x kniha) - Marie Pravdová
26,02 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Nové, zcela přepracované vydání známé učebnice francouzštiny pro začátečníky, jejíž struktura je založena na moderních poznatcích o výuce cizích jazyků. Klade důraz na aktivní užívání francouzštiny, schopnost dorozumět se v nejčastějších situacích a pohotové vyjadřování. Obsahuje základní gramatiku a slovní zásobu potřebnou pro komunikaci v nejběžnějších situacích, a to s důrazem na potřeby českého turisty ve Francii. Je určena pro výuku ve školách, v kursech, a také pro samostatné studium. Nahrávka ve formátu MP3 namluvená rodilými mluvčími je zdarma ke stažení na této stránce. Předpokládá se samostatná práce doma s žákovským sešitem, proto je do sešitu pro žáky zařazen i klíč téměř ke všem cvičením. Pracovní sešit je samostatná publikace.

Španělština pro samouky a věčné začátečníky 3. vydání - Ludmila Mlýnková,Olga Macíková
24,69 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikace obsahuje 20 lekcí, které tvoří moduly po 4 lekcích, každá pátá lekce je opakovací. Lekce začínají moderními a autentickými krátkými texty, které jsou zaměřeny především na hovorový jazyk. Pak následuje oddíl Frazeologie, věnovaný obtížnějším frázím z výchozího textu, dále naleznete výklad gramatiky. Jazykový koutek upozorňuje na konstrukce a vazby, které českým studentům dělají potíže. V každé lekci se také seznámíte s několika ustálenými rčeními nebo příslovími.

Beszéljünk bátran olaszul! - Giovanni Ciani,Marianna Bulinszky
8,82 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Beszéljünk bátran olaszul! - Giovanni Ciani,Marianna Bulinszky
8,82 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Kötetünk a legfontosabb mondatok tematikus gyűjteménye. Korszerű, használható nyelvtudást ad: több mint 1500 hasznos olasz mondatot tartalmaz, melyek mindegyike mellett megtalálható a magyar fordítás is. A könyv segítséget nyújt a szókincs és az alapvető nyelvtani ismeretek elsajátításához, ami a megszólaláshoz szükséges. Az 52 fejezet bemutatja a legfontosabb hétköznapi szituációkat. A fejezetenként egy-egy jól áttekinthető oldalpár tartalmaz tanulási tippeket, országismereti információkat is.