Angličtina v pediatrii 1 - Irena Baumruková
40,23 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Angličtina v pediatrii 1 - Irena Baumruková
40,23 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učebnice Angličtina v pediatrii je napsána pro pediatry, studenty medicíny a ošetřovatelství, dětské sestry a pečovatele, kteří plánují využít současné období k jazykové přípravě na čas, kdy si budou moci zvolit žít, studovat či pracovat v anglicky mluvících zemích a/nebo potřebují číst originální texty v angličtině. Učitelé si mohou vybrat z textů ke čtení a různých typů užitečných cvičení podle jazykové úrovně (od základní k pokročilé) a odborných zájmů svých studentů. První lekce se zabývají těhotenstvím, předporodní péčí, porodem a péčí o dítě v prvních týdnech života (kojení, krmení z lahvičky, zavádění pevné stravy, podávání léků). Pojednávají také o spánku, mytí, koupání a přebalování. Další lekce jsou zaměřeny na zdraví dítěte (podchlazení, přehřátí, zvracení, teplota, hospitalizace) a infekční nemoci (nachlazení a chřipka, plané neštovice, černý kašel, problémy se zrakem a sluchem, infekce v ústech a hrdle). V následujících lekcích najdeme informace o bolesti žaludku, kožních problémech, problémech s vylučovacím a pohlavním traktem a informace o bezpečnosti dítěte (první pomoc, kardiopulmonální resuscitace, dušení, tonutí, popáleniny a opařeniny, silné krvácení). Dále se můžeme dovědět o dítěti ve společnosti, anamnéze a vyšetřování, dětském vývoji a jeho klíčových bodech a rovněž o vývojových problémech a dětech se zvláštními potřebami. Pojednává se o celkových problémech učení (postižení sluchu, zraku) či urgentních stavech u dítěte (ošetření vážně zraněného dítěte, anafylaxe). Poslední lekce popisují životní podporu novorozence, postup resuscitace, poranění u novorozenců, která se hojí spontánně, zdravotní problémy předčasně narozených a charakteristiky gastrointestinálních poruch. Hovoří se také o růstu a pubertě.

Přijímací zkoušky na lékařské fakulty, 2. vydání - Kolektív autorov
46,98 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Tato obří učebnice tě připraví na přijímačky na medicínu! • Více než 580 stran A4 • Více než 1 200 řešených modelových otázek z fyziky, biologie i chemie + Online přijímačky nanečisto ZDARMA + Aplikace na trénování modelovek (Android i iOS; přes 1 000 řešených otázek) Pro zpřístupnění online zkoušek a aplikace nahraj doklad o koupi nebo fotku účtenky na https://scholastik.cz/ucet. K učebnici získáš přístup na jeden měsíc. Tahle bichle se stane tvým průvodcem přípravou na přijímací zkoušky, ať už se hlásíš na kteroukoli z lékařských fakult v Česku nebo na Slovensku. Primárně je určena pro budoucí studenty oboru všeobecné lékařství. Dobře ti poslouží ale i v případě, že se hlásíš třeba na stomatologii. Struktura učebnice V první části učebnice se dozvíš vše o tom, jak se učit na přijímačky na medicínu, a seznámíš se s tím, jak vypadá přijímací řízení na jednotlivých lékařských fakultách v ČR. Konkrétně je pozornost věnována oborům všeobecného lékařství na LF MUNI, 1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK, LFHK UK, LF UPOL, LF OSU a LFP UK. Další tři části učebnice se postupně věnují biologii, chemii a fyzice. Tyto obory jsou dále rozděleny do kapitol podle okruhů látky. U každé kapitoly je uvedeno základní vysvětlení, pojmy a množství dopodrobna řešených modelových otázek. Ke všem navíc najdeš diskuzi na http://med.scholastik.cz/. V poslední části publikace se nachází vzorový test. Ten je sestaven tak, aby ti co nejvíce napověděl, jakou máš šanci na přijetí. Můžeš u něj využít také online vyhodnocení. Nejedná se o oficiální učebnici žádné lékařské fakulty. Ukázku najdeš na http://med.scholastik.cz/.

Remeslné vaření piva - Euan Ferguson
14,69 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Remeslné vaření piva - Euan Ferguson
14,69 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Hledáte koníčka, který je zábavný a tvůrčí, ale k výtvarnu máte asi tak blízko jako k protinožcům? Zkuste s námi vařit pivo – kniha Řemeslné vaření piva Vám poradí jak na to. Možná se vám to napoprvé nepodaří stejně jako profíkům, ale určitě se toho o svém oblíbeném nápoji dozvíte víc, než vám prozradí sebelepší encyklopedie, pobavíte se a při čekání na výsledek zažijete i chvíle napětí. A s recepty, které autor pečlivě posbíral mezi nejúspěšnějšími zahraničními řemeslnými pivovary, máte půl úspěchu v kapse. Může se něco vyrovnat pocitu, když v horkém letním dni přiložíte k ústům půllitr piva „z vlastní zahrádky“?

Přijímací zkoušky na lékařské fakulty - Kolektív autorov
40,14 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Přijímací zkoušky na lékařské fakulty - Kolektív autorov
40,14 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Tato obří učebnice tě připraví na přijímačky na medicínu! • Více než 550 stran A4 • Více než 1 200 řešených modelových otázek z fyziky, biologie i chemie + Online přijímačky nanečisto ZDARMA + Aplikace na trénování modelovek (Android i iOS; přes 1 000 řešených otázek) Tahle bichle se stane tvým průvodcem přípravou na přijímací zkoušky, ať už se hlásíš na kteroukoliv z lékařských fakult v Česku nebo na Slovensku. Primárně je určena pro budoucí studenty oboru všeobecné lékařství. Dobře ti poslouží ale také, pokud se hlásíš třeba na stomatologii. Struktura učebnice V první části učebnice se dozvíš vše o tom, jak se učit na přijímačky na medicínu, a seznámíš se s tím, jak vypadá přijímací řízení na jednotlivých lékařských fakultách v ČR. Konkrétně je pozornost věnována oborům všeobecného lékařství na LF MUNI, 1. LF UK, 2. LF UK, 3. LF UK, LFHK UK, LF UPOL, LF OSU a LFP UK. Další tři části se postupně věnují biologii, chemii a fyzice. Tyto obory jsou dále rozděleny do kapitol podle okruhů látky. U každé kapitoly je uvedeno základní vysvětlení, pojmy a množství dopodrobna řešených modelových otázek. Ke všem navíc najdeš diskuzi na http://med.scholastik.cz/ Poslední část publikace je tvořena vzorovým testem. Ten je sestaven tak, aby ti co nejvíce napověděl, jakou máš šanci na přijetí. Můžeš u něj využít také online vyhodnocení. Nejedná se o oficiální učebnici žádné lékařské fakulty. Ukázku najdeš na http://med.scholastik.cz/ Pro zpřístupnění online zkoušek a aplikace nahraj doklad o koupi nebo fotku účtenky na http://scholastik.cz/ucet/

Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám I. - Eva Streblová
7,59 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

První díl učebního textu z chemie je určen zahraničním i českým studentům, kteří se připravují na studium lékařství, farmacie, veterinárního lékařství a přírodovědných oborů, kde chemie není hlavním předmětem studia. Kniha shrnuje základní poznatky z obecné, anorganické a organické chemie. Kapitoly jsou doplněny otázkami k opakování učiva a příklady k důkladnému procvičení probrané látky. Počáteční kapitoly jsou přizpůsobeny jazykovým znalostem zahraničních studentů.

Prehľad fyziky 2.časť - Josef K. Zámečník
6,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Prehľad fyziky 2.časť - Josef K. Zámečník
6,50 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Obsahom dvojdielnej učebnice je aktualizované stredoškolské učivo fyziky doplnené riešenými otázkami a úlohami. Publikácia je vhodným materiálom na prípravu a prijímacie skúšky z fyziky na vysoké školy.

Zbierka úloh, príkladov a testov z ekonómie - na prijímacie skúšky na vysoké školy - Dagmar Hrašková
6,18 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Publikácia Zbierka úloh, príkladov a testov z ekonómie je publikáciou, ktorá má napomôcť študentom v systematickej príprave na prijímacie skúšky na vysoké školy ekonomického zamerania. Publikácia je taktiež vhodná pre už súčasných študentov vysokých škôl. Jednotlivé kapitoly sú delené podľa tematických okruhov. Každá téma je obohatená o testové otázky, príklady, úlohy na riešenie ekonomických súvislostí a kľúčové pojmy, ktoré uľahčujú prácu s publikáciou. Správnosť riešení jednotlivých úloh je možné overiť si v časti správne odpovede, ktorá je súčasťou každej kapitoly. Cieľom testov je overenie zvládnutia základných ekonomických kategórií a súvislostí. Úlohy a testy sú rôzneho typu (od najjednoduchších doplňovacích úloh až po úlohy, v ktorých sa overujú kombinačné a aplikačné schopnosti študenta a príklady napomáhajúce získať zručností v kvantifikácii ekonomických procesov). Knižka je svojou formou a obsahom ojedinelou vo svojej oblasti a pri príprave študentov na prijímacie pohovory je veľmi dobrým pomocníkom.

Testy studijních předpokladů, 2. vydání - Kolektív autorov
24,71 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Testy studijních předpokladů, 2. vydání - Kolektív autorov
24,71 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024

Učebnice tě připraví na přijímačky TSP MUNI! • Více než 600 řešených úloh • 5 testů s vyhodnocením • Testové strategie a triky • Aktualizované dle nové podoby zkoušek + Aplikace na trénování úloh + Online kurz TSP na přijímačky Masarykovy univerzity Testy studijních předpokladů obecně jsou popsány v dalších videolekcích. Přístup do aplikace je k učebnici zdarma na jeden měsíc. Struktura učebnice V první části učebnice se seznámíš s tím, co Testy studijních předpokladů jsou, a naučíš se strategie, jak v nich postupovat. Další část se věnuje jednotlivým oddílům testu a typům úloh. Nejdříve je vždy detailně ukázán postup, jak se dají dané úlohy řešit rychle a efektivně. Ten si pak můžeš vyzkoušet na stovkách řešených příkladů. Poslední část publikace je tvořena cvičnými testy. Ty strukturou i počtem úloh odpovídají testu, který tě čeká u přijímacích zkoušek. Nejedná se o oficiální učebnici ani kurz Masarykovy univerzity. Hodně štěstí u přijímaček!